Phát triển cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công thương Việt Nam.docx

92 522 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:28

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công thương Việt Nam LỜI NÓI ĐẦU Sau sự kiện việt Nam ra nhập WTO vào tháng 11/2006 thì sự cạnh tranh trong lĩnh vực Tài chính –Ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt ,quyết liệt hơn. Điều này vừa tạo ra những cơ hội cho các Ngân hàng Thương mại (NHTM) Việt Nam phát triển và tự khẳng định mình nhưng đồng thời nó cũng tạo ra những thách thức lớn mà các ngân hàng phải đối đầu.Trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt như vậy,khi thị phần của ngân hàng dần bị chiếm chỗ bởi các định chế tài chính khác , các NHTM việt Nam cần phải làm gì để phát triển nhanh và bền vững ? Chiến lược “Ngân hàng Bán lẻ” chính là một hướng đi mới mà các NHTM Việt Nam đã tìm ra và đang trong những bước đầu của quá trình thực hiện. Ngân hàng bán lẻ được hiểu là ngân hàng cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho các doanh nghiệp,hộ gia đình và các cá nhân với quy mô các khoản giao dịch nhỏ,bao gồm :Tiền gửi tiết kiệm; Tài khoản ATM ;Cho vay thế chấp ; Cho vay tiêu dùng cá nhân … Tuy nhiên trong điều kiện công nghệ &cơ sở vật chất còn yếu,các NHTM Việt Nam đã lựa chọn thực hiện hoạt động Cho vay tiêu dùng trước tiên và coi đó là bước đi ban đầu an toàn và hiệu quả trong chiến lược “Ngân hàng Bán lẻ” Thêm vào đó ,cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường ,các sản phẩm ,dịch vụ tiêu dùng ngày càng trở nên phong phú , đa dạng,phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng .Tuy nhiên ,với mức thu nhập như hiện nay,phần lớn người tiêu dùng không thể chi trả cho tất cả các nhu cầu mua sắm cùng lúc , đặc biệt là những vật dụng đắt tiền.Nếu người tiêu dùng có thể vay được tiền từ ngân hàng thì họ có thể thoả mãn được nhu cầu của họ ngay trong hiện tại . Điều đó làm tăng sự tiêu dùng hàng hoá ,thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các hãng,tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động ,góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của toàn xã hội một cách nhanh chóng .Do đó,với việc thực hiện hoạt động cho vay tiêu dùng ,một mặt có thể thực hiện tốt nhiệm vụ kích cầu cho nền kinh tế,tạo nên sự hoà hợp giữa Cung & Cầu tiêu dùng.Mặt khác ,nó còn đem lại những khoản lợi nhuận lớn cho ngân hàng .Chính vì vậy ,Cho vay tiêu dùng được xem là một hướng đi mới ,một lĩnh vực kinh doanh đầy triển vọng cho các NHTM Việt Nam. Xuất phát từ những nhận thức trên cùng với những kiến thức thực tế thu được trong quá trình thực tập tại Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công thương Việt Nam đã gợi mở cho em thực hiện đề tài : “ Phát triển cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công thương Việt Nam”Ngoài phần mở đầu ,kết luận ,chuyên đề được chia làm 3 chương: *Chương 1:Tổng quan về hoạt động Cho vay tiêu dùng của NHTM *Chương 2:Thực trạng Cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công thương Việt Nam. *Chương 3:Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công thương Việt Nam.Trong quá trình hoàn thiện đề tài này ,em đã nhận được sự hướng dẫn ,giúp đỡ tận tình của PGS.TS Đào Hùng cùng với cán bộ,nhân viên công tác tại phòng Khách hàng Cá nhân của Sở giao dich 1-Ngân hàng Công thương Việt Nam. Em xin chân thành cảm ơn! Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 1.1: Khái niệm , đối tượng , đặc điểm và chức năng của CVTD 1.1.1: Khái niệm CVTD. Nhắc đến NHTM thì không thể không nhắc đến hoạt động cho vay. Đặc biệt , đối với các NHTM Việt Nam thì lợi nhuận từ hoạt động cho vay đem lại chiếm một phần rất lớn trong tổng lợi nhuận của Ngân hàng .Do vậy,cho vay được xem là hoạt động chủ đạo của các NHTM Việt Nam. Hoạt động cho vay có thể được hiểu “là một giao dịch về tài sản(tiền hoặc hàng hoá),giữa bên cho vay (Ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay(cá nhân,doanh nghiệp và các chủ thể khác),trong đó: Bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời gian nhất định theo thoả thuận ,Bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán” Dựa trên những tiêu thức khác nhau thì người ta có thể phân chia cho vay làm nhiều loại như: Cho vay theo “Mức độ tín nhiệm khách hàng” (gồm có: Cho vay có bảo đảm và cho vay không có bảo đảm) ;Cho vay theo “Đối tượng tham gia vào quy trình cho vay”(gồm có: cho vay trực tiếp và cho vay gián tiếp ) ; Và dựa trên tiêu thức “Mục đích sử dụng vốn” thì cho vay gồm có :Cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay tiêu dùng. Nếu Cho vay SXKD là hoạt động ngân hàng cho các tổ chức ,doanh nghiệp hay các công ty vay để kinh doanh dịch vụ hay thực hiện các dự án đầu tư,các phương án sản xuất thì Cho vay tiêu dùng lại là hình thức tài trợ cho nhu cầu chi tiêu. Đây là một nguồn tài chính quan trọng giúp người vay trang trải nhu cầu nhà ở, đồ dùng gia đình , xe cộ…Bên cạnh đó ,những chi tiêu cho nhu cầu giáo dục ,y tế và du lịch cũng có thể được tài trợ bởi CVTD .Như vậy ,bằng việc CVTD các ngân hàng sẽ giúp các cá nhân,hộ gia đình thoả mãn nhu cầu trước khi họ có khả năng chi trả . Do đó ,ta có thể đưa ra một khái niệm mang tính tổng quát về CVTD tại NHTM như sau: “Cho vay tiêu dùng là một hình thức cho vay,qua đó Ngân hàng chuyển cho khách hàng (cá nhân hay hộ gia đình) quyền sử dụng một lượng giá trị (tiền) trong một khoảng thời gian nhất định ,với những thoả thuận mà hai Bên đã kí kết (về số tiền cấp; thời gian cấp; lãi suất phải trả …) nhằm giúp cho khách hàng có thể sử dụng những hàng hoá và dịch vụ trước khi họ có khả năng chi trả ,tạo điều kiện cho họ có thể hưởng một cuộc sống cao hơn” 1.1.2: Đối tượng của CVTD. Đối tượng của CVTD rất đa dạng ,nhưng có thể khái quát thành các nhóm như sau : *Nhóm đối tượng có thu nhập thấp. Những người có thu nhập thấp thì thông thường nhu cầu vay để tiêu dùng không cao và bị giới hạn bởi thu nhập ,việc vay vốn chỉ nhằm cân đối giữa thu nhập &chi tiêu. *Nhóm đối tượng có thu nhập trung bình. Nhóm đối tượng này muốn vay để tiêu dùng hơn là dùng chính tiền tích luỹ ,dự phòng của mình để chi tiêu.Do đó ,nhóm đối tượng này có nhu cầu vay vốn tăng mạnh so với Nhóm đối tượng có thu nhập thấp. *Nhóm đối tượng có thu nhập cao. Nhóm đối tượng này vay tiêu dùng nhằm tăng khả năng thanh toán và coi đó như một khoản linh hoạt để chi tiêu khi mà tiền tích luỹ của họ chưa cao hay lợi nhuận do đầu tư mang lại chưa thu được. Đây là nhóm đối tượng có những khoản tiêu dùng lớn và thường xuyên . Do đó,các NHTM cần dùng những biện pháp thích hợp để tiếp cận và mở rộng nhóm đối tượng này. 1.1.3: Đặc điểm của CVTD. 1.1.3.1: Đặc điểm về qui mô. Đối với CVTD ta có thể thấy một đặc điểm là: “Qui mô các khoản vay nhỏ nhưng số lượng các khoản vay rất lớn”.Với mục đích vay để tiêu dùng nên các khoản vay thường không lớn.Hơn nữa,nhu cầu của dân cư với các loại hàng hoá xa xỉ là không cao hoặc người vay cũng đã có một khoản tiền tích luỹ trước đối với các loại tài sản có giá trị lớn.Tuy vậy,vay tiêu dùng lại là nhu cầu vay vốn khá phổ biến, đa dạng và thường xuyên đối với mọi tầng lớp dân cư nên mặc dù mỗi món vay tiêu dùng có quy mô nhỏ nhưng do số lượng các khoản vay lớn khiến cho tổng quy mô CVTD của các ngân hàng thường khá lớn. 1.1.3.2: Đặc điểm về lãi suất. Không như hầu hết các khoản cho vay SXKD hiện nay có lãi suấtt thay đổi theo điều kiện thị trường,lãi suất CVTD thường được cố định. Khi đưa ra mức lãi suất cho vay cố định này các ngân hàng sẽ phải dự tính đến :yếu tố lãi suất huy động đầu vào (có xu hướng thay đổi như thế nào ?); tính đến phần bù rủi ro và chi phí . Tuy qui mô mỗi khoản vay nhỏ nhưng số lượng các khoản vay lớn nên tổng chi phí lớn.Hơn nữa ,CVTD còn được xem là tiềm ẩn nhiều rủi ro nên phần bù rủi ro cũng khá cao.Vì thế , lãi suất CVTD thường cao và cố định. 1.1.3.3: CVTD có tính nhạy cảm theo chu kỳ. Thật vậy ,số lượng các khoản CVTD phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng của dân cư và cầu có khả năng thanh toán của họ .Do đó,nó có tính nhạy cảm theo chu kỳ .Số lượng các khoản CVTD sẽ tăng lên trong thời kỳ kinh tế phát triển .Lúc này,người dân có mức thu nhập tương đối cao và ổn định,tình hình hình kinh tế xã hội đầy lạc quan.Và ngược lại ,trong thời kỳ nền kinh tế rơi vầo suy thoái,rất nhiều cá nhân và hộ gia đình sẽ cảm thấy không mấy tin tưởng vào tương lai ,nhất là khi họ thấy thu nhập cuả họ giảm xuống.Lúc này,mọi người có xu hướng tiết kiệm hơn là tiêu dùng .Do đó, việc vay ngân hàng nói chung và vay tiêu dùng nói riêng sẽ hạn chế, làm cho số lượng các khoản CVTD giảm xuống trầm trọng . 1.1.3.4: Đặc điểm về rủi ro. Nhìn chung,các khoản CVTD có độ rủi ro cao vì bên cạnh sự ảnh hưởng của các yếu tố khách quan như môi trường kinh tế,văn hoá ,xã hội… nó còn chịu tác động của những nhân tố chủ quan xuất phát từ bản thân khách hàng. Trong cuộc sống chúng ta không thể lường trước được hết hậu quả do những rủi ro khách quan như suy thoái kinh tế,mất mùa ,thiên tai…Đặc biệt,hoạt động CVTD phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế .Khi nền kinh tế suy thoái thì người tiêu dùng sẽ không thấy tin tưởng vào tương lai và cùng với những lo lắng về thu nhập,nguy cơ thất nghiệp,họ sẽ hạn chế việc vay mượn từ ngân hàng . Ngoài ra,CVTD còn chịu một số rủi ro chủ quan như tình trạng sức khoẻ,khả năng trả nợ của cá nhân và hộ gia đình…Điều đó tạo nên rủi ro lớn cho ngân hàng ,hơn nữa thông tin tài chính của đối tượng này rất khó đầy đủ và chính xác hoàn toàn bởi số lượng các khoản vay rất lớn trong khi số lượng cán bộ tín dụng của ngân hàng thì có hạn.Mặt khác ,yếu tố đạo đức cá nhân người tiêu dùng cũng là nhân tố tác động trực tiếp vào việc trả nợ cho ngân hàng . 1.1.3.5: Đặc điểm về chi phí và lợi nhuận của CVTD. *Về chi phí:Do thông tin thân nhân ,lai lịch và tình hình tài chính của khách hàng thường không đầy đủ và khó thu thập, ngân hàng phải bỏ nhiều chi phí cho công tác thẩm định và xét duyệt cho vay.Hơn thế nữa,do khoản vay có qui mô nhỏ và số lượng khoản vay rất lớn nên ngân hàng cũng phải chịu một chi phí đáng kể để quản lý hồ khách hàng .Chính vì thế,CVTD trở thành một trong những khoản mục có chi phí lớn nhất trong hoạt động tín dụng ngân hàng. *Về lợi nhuận:Do rủi ro và chi phí tính trên một đơn vị tiền tệ của CVTD lớn nên ngân hàng thường đặt lãi suất cao đối với các khoản CVTD. Bên cạnh đó ,số lượng các khoản CVTD rất lớn làm cho tổng lợi nhuận thu được từ hoạt động CVTD của các NHTM là rất đáng kể. 1.1.4:Vai trò của CVTD. 1.1.4.1: Vai trò của CVTD đối với khách hàng. Cho vay tiêu dùng là các cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của khách hàng .Nhờ những khoản vay tiêu dùng từ ngân hàng ,họ có thể mua sắm những hàng hoá cần thiết , các hàng hoá xa xỉ ,có giá trị cao, giúp thoả mãn nhu cầu tiêu dùng và cải thiện cuộc sống ngay cả khi khả năng tài chính hiện tại của họ chưa cho phép .Vì vậy,việc ngân hàng thực hiện và phát triển hoạt động CVTD sẽ mang đến những lợi ích tốt ,thiết thực cho khách hàng.Có thể nói rằng ,Khách hàng chính là những người hưởng lợi nhiều nhất và trực tiếp những lợi ích mà hình thức CVTD này mang lại . 1.1.4.2:Vai trò của CVTD đối với ngân hàng. CVTD tuy đã xuất hiện từ những năm 1980,nhưng gần đây nó mới được các NHTM quan tâm mở rộng và phát triển.Và loại hình tín dụng này còn khá mới mẻ ở các NHTM Việt Nam .Nhưng không phải vì thế mà phủ nhận vai trò quan trọng của hoạt động CVTD đối với các NHTM.Vai trò ấy được khái quát như sau: -CVTD tạo điều kiện đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, nhờ đó góp phần giúp các NHTM tăng khả năng cạnh tranh,nâng cao thu nhập và phân tán được rủi ro. Trong điều kiện ngày nay,khi mà sự cạnh tranh trong lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng ngày càng gay gắt ,quyết liệt thì vai trò của CVTD thực sự quan trọng đối với các NHTM ,bởi nó góp phần tăng khả năng cạnh tranh giữa các ngân hàng so với các định chế tài chính khác .CVTD ,nếu xét về tổng quy mô thì mức độ rủi ro của nó lớn (do quy mô lớn ) ,nhưng thực tế do quy mô của mỗi khoản cho vay thường nhỏ và số lượng các khoản vay tiêu dùng lớn nên ngân hàng có thể phân tán được rủi ro tốt hơn .Hơn nữa,do lãi suất CVTD thường cao nên thu nhập của các NHTM từ hoạt động CVTD thường rất lớn. -CVTD giúp các NHTM mở rộng quan hệ với khách hàng.Do tính lan truyền trong dân cư là rất cao nên các Ngân hàng có thể thông qua các khoản cho vay tiêu dùng mà quảng cáo về mình, từ đó thu hút các khách hàng đến với các dịch vụ khác của Ngân hàng. Trong khi đó các khoản tín dụng tiêu dùng tuy là những khoản tín dụng nhỏ nhưng nhu cầu về chúng lại rất lớn nên nếu khai thác được thị trường này thì các Ngân hàng thương mại có thể sử dụng được một số lượng vốn lớn. Hơn nữa, dân cư là khách hàng tiềm năng lớn của Ngân hàng, để phát triển bền vững thì các ngân hàng cần phải dựa vào nhóm đối tượng này. 1.1.4.3: Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với nền kinh tế. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường ,các sản phẩm ,dịch vụ tiêu dùng ngày càng trở nên phong phú , đa dạng,phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng .Tuy nhiên ,với mức thu nhập như hiện nay,phần lớn người tiêu dùng không thể chi trả cho tất cả các nhu cầu mua sắm cùng lúc , đặc biệt là những vật dụng đắt tiền.Nếu người tiêu dùng có thể vay được tiền từ ngân hàng thì họ có thể thoả mãn được nhu cầu của họ ngay trong hiện tại . Điều đó làm tăng sự tiêu dùng hàng hoá ,thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các hãng,tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động ,góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của toàn xã hội một cách nhanh chóng .Do đó,với việc thực hiện hoạt động cho vay tiêu dùng có thể thực hiện tốt nhiệm vụ kích cầu cho nền kinh tế,tạo nên sự hoà hợp giữa Cung & Cầu tiêu dùng tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển cao hơn. 1.2:Phân loại CVTD. Dựa trên các tiêu thức khác nhau ta có thể phân chia CVTD thành nhiều loại khác nhau. 1.2.1:Căn cứ vào mục đích vay vốn. Nếu căn cứ vào “Mục đích vay vốn” thì CVTD được chia làm hai loại là:CVTD cư trú và CVTD phi cư trú. 1.2.1.1:CVTD cư trú : Là khoản tín dụng được cấp nhằm tài trợ cho nhu cầu mua, xây dựng, cải tạo nhà cho khách hàng (cá nhân hay hộ gia đình). Đặc điểm của những món vay này là quy mô thường lớn, thời gian dài. Việc đánh giá giá trị tài sản tài trợ có vai trò vô cùng quan trọng đối với ngân hàng. Nếu như trong cho vay tiêu dùng thông thường thì thu nhập tương lai của người vay là yếu tố quan trọng để ngân hàng quyết định có cho vay hay không thì trong cho vay nhà ở, giá trị và tình hình biến động giá của tài sản được tài trợ là yếu tố mà ngân hàng rất quan tâm. Bởi vì khoản tín dụng tài trợ cho loại tài sản này có giá trị lớn, nên sự biến động theo hướng không có lợi của nó sẽ dẫn tới những thiệt hại rất lớn cho ngân hàng. 1.2.1.2: CVTD phi cư trú: Đây là những khoản cho vay phục vụ nhu cầu cải thiện đời sống như mua sắm phương tiện, đồ dùng, du lịch, học hành, y tế hoặc giải trí . Đặc điểm của những khoản tín dụng này thường có quy mô nhỏ, thời gian tài trợ ngắn. Do đó mà mức độ rủi ro đối với ngân hàng là thấp hơn những khoản cho vay tiêu dùng bất động sản. Đối với loại cho vay này, yếu tố quyết định cho vay hay không là khả năng trả nợ của người vay, sau đó mới xem xét đến giá trị tài sản đảm bảo. 1.2.2: Căn cứ theo phương thức hoàn trả : Nếu dựa trên tiêu thức này thì CVTD được phân thành: CVTD trả góp và CVTD phi trả góp. 1.2.2.1:Cho vay tiêu dùng trả góp:Hình thức này chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng CVTD của các ngân hàng bởi tính hợp lý của nó.Theo hình thức này ,người đi vay trả nợ cho ngân hàng (gồm cả gốc và lãi ) theo nhiều lần ,theo những kỳ hạn nhất định do ngân hàng qui định (tháng hoặc quý).Hình thức này áp dụng cho các khoản vay có giá trị lớn hoặc với những khách hàng mà thu nhập định kỳ của họ không đủ để thanh toán hết số nợ trong một lần.[...]... mua. THỰC TRẠNG CVTD TẠI SỞ GIAO DỊCH 1 NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM. 2.1:Khái quát về Sở giao dịch 1-Ngân hàng Cơng thương Việt Nam. 2.1.1: Q trình hình thành và phát triển . * Trước năm 1988,Ngân hàng Công thương là một bộ phận của Ngân hàng Nhà nước có chức năng thực hiện nhiệm vụ tín dụng với các đơn vị kinh doanh Công- Thương nghiệp .Sau năm 1988,hệ thống Ngân hàng Việt Nam chuyển từ một... đồ sau: Trong đó:(1). Ngân hàng và người tiêu dùng ký HĐTD với nhau(2). Người tiêu dùng trả trước cho công ty bán lẻ một phần số tiền mua hàng Hố của mình.(3).Ngân hàng thanh tốn số tiền cịn thiếu cho cơng ty bán lẻ.(4) .Công ty bán lẻ giao hàng cho người tiêu dùng. (5). Người tiêu dùng thanh toán số tiền vay cho ngân hàng. Hình thức cho vay tín dụng trực tiếp tồn tại cả ưu điểm và nhược điểm.... đáng kể ,hàng loạt sản phẩm dịch vụ mới dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại đã được triển khai, mở rộng. Với sự cải cách , đổi mới của Ngành ngân hàng nói chung và của Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công thương Việt Nam nói riêng ,trong những năm gần đây Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công thương việt Nam đã đạt những kết quả khả quan trên tất cả các mặt hoạt động. (5). Ngân hàng thanh tốn tiền cho các cơng... - Cho vay mua nhà , đất ở thuộc dự án. - Cho vay mua nhà , đát ở khác. - Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ở. * Cho vay mua xe ôtô và động sản khác. - Cho vay mua xe ôtô / bất động sản mới. - Cho vay mua xe ôtô / bất động sản đã qua sử dụng. * Cho vay hỗ trợ du học. - Cho vay hỗ trợ chi phí du học - Cho vay chứng minh tài chính. 2.1.4.3: Hoạt động thanh toán (trong nước và quốc tế ), phát triển. .. Cho vay tiêu dùng là một trong những nghiệp vụ tín dụng phát triển rất mạnh mẽ của các ngân hàng trên thế giới.Tuy nhiên, hình thức này mới bắt đầu nở rộ tại Việt Nam trong vài năm gần đây, khi mà nền kinh tế của ta đang trên đường tăng trưởng mạnh, nhu cầu của người dân ngày càng cao. Hiện nay tại Sở giao dịch 1-NHCT Việt Nam đang áp dụng những hình thức cho vay tiêu dùng cụ thể là: * Cho vay. .. cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời gian nhất định theo thoả thuận ,Bên đi vay có trách nhiệm hồn trả vơ điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán” Dựa trên những tiêu thức khác nhau thì người ta có thể phân chia cho vay làm nhiều loại như: Cho vay theo “Mức độ tín nhiệm khách hàng (gồm có: Cho vay có bảo đảm và cho vay khơng có bảo đảm) ;Cho. .. lẻ.(6). Người tiêu dùng thanh toán tiền cho ngân hàng . Cho vay tiêu dùng gián tiếp có thể được thực hiện thông qua các phương thức sau: *Tài trợ truy địi tồn bộ : Theo phương thức này, khi bán cho ngân hàng các khoản nợ mà người tiêu dùng đã mua chịu ,công ty bán lẻ cam kết sẽ thanh tốn cho ngân hàng tồn bộ các khoản nợ nếu khi đến hạn người tiêu dùng khơng thanh tốn được cho ngân hàng. Với... thành từ vốn vay. *Cho vay cầm đồ: Là hình thức cho vay ,trong đó, ngân hàng cho khách hàng vay để nhằm mục đích tiêu dùng nhưng ngân hàng sẽ giữ tài sản của khách hàng để đảm bảo các nghĩa vụ của khách hàng. Danh mục các loại tài sản và điều kiện các loại tài sản được cầm đồ được ngân hàng qui định cụ thể dựa trên cơ sở qui định của pháp luật và chính sách tín dụng của ngân hàng . * Cho vay thế... ngân hàng thanh tốn cho cơng ty bán lẻ cũng cao hơn.Do đó, nếu có rủi ro, người người tiêu dùng không trả nợ được cho ngân hàng, trong nhiều trường hợp Ngân hàng phải phát mãi tài sản này ,khi đó giá trị mà ngân hàng thu được nhỏ hơn giá trị mà ngân hàng đã bỏ ra lúc đầu. 1.2.4.2: Cho vay tiêu dùng gián tiếp. Là hình thức cho vay, trong đó ngân hàng mua những khoản nợ phát sinh do những Công ty... đến hoạt động cho vay. Đặc biệt , đối với các NHTM Việt Nam thì lợi nhuận từ hoạt động cho vay đem lại chiếm một phần rất lớn trong tổng lợi nhuận của Ngân hàng .Do vậy ,cho vay được xem là hoạt động chủ đạo của các NHTM Việt Nam. Hoạt động cho vay có thể được hiểu “là một giao dịch về tài sản(tiền hoặc hàng hoá),giữa bên cho vay (Ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay( cá nhân,doanh . trạng Cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công thương Việt Nam. *Chương 3:Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch 1-Ngân. tại Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công thương Việt Nam đã gợi mở cho em thực hiện đề tài : “ Phát triển cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công thương Việt Nam.docx, Phát triển cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công thương Việt Nam.docx, Phát triển cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch 1-Ngân hàng Công thương Việt Nam.docx, Đặc điểm về qui mơ. Đặc điểm về lãi suất. CVTD có tính nhạy cảm theo chu kỳ., Đặc điểm về rủi ro. Đặc điểm về chi phí và lợi nhuận của CVTD., Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với nền kinh tế. CVTD phi cư trú:, Đối tượng của CVTD. Căn cứ vào hình thức đảm bảo tiền vay., Cho vay tiêu dùng trực tiếp. Cho vay tiêu dùng gián tiếp., Môi trường kinh tế: Môi trường pháp lý:, Chính sách tín dụng. Quy trình cấp tín dụng. Về thơng tin tín dụng. Về chất lượng cán bộ và cơ sở vật chất thiết bị., Đối tượng CVTD . Quy trình CVTD., :Cơ cấu hoạt động CVTD. .1: Cơ cấu CVTD theo thời hạn tín dụng., Lợi nhuận từ hoạt động CVTD., Những hạn chế còn tồn tại., Nguyên nhân chủ quan., Xu hướng phát triển CVTD trong thời gian tới., Định hướng phát triển chung của Sở giao dịch 1- NHCT Việt Nam, Định hướng phát triển CVTD của Sở giao dịch 1-NHCTVN., Đa dạng hoá các phương thức CVTD., Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh ., Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng ., Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

Từ khóa liên quan