PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG DNNVV TẠI CHI NHÁNH CHỢ NHTMCP.doc

40 391 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:28

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG DNNVV TẠI CHI NHÁNH CHỢ NHTMCP Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV tại CN Chợ Lớn – NHTMCP SGTTChương 2: Đặc điểm và vai trò của DNNVV trong nền kinh tế việt nam giai đoạn hiện nay Những đặc điểm chủ yếu của DNNVV Vai trò của DNNVV trong nền kinh tế hiện nay Tổng quan về cho vay Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp Cho vay trung và dài hạn Các hình thức bảo đảm tín dụng Rủi ro tín dụng Thực trạng hoạt động tín dụng tại chi nhánh chợ lớn Những quy đònh chung trong cho vay  Quy trình tín dụng Tình hình cho vay tại chi nhánh Nhận xét chung về tình hình tăng trưởng tín dụng DNNVV tại CNCL2.1. ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA DNNVV TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 26 Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV tại CN Chợ Lớn – NHTMCP SGTT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY:2.1.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA DNNVV:Tại bất kỳ một quốc gia nào, DNNVV đều đóng một vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy, các đặc điểm của DNNVV được nghiên cứu một cách cặn kẽ để làm cơ sở trong việc đưa ra các chính sách hỗ trợ đối với khu vực này của chính phủ. Bên cạnh những lợi thế có được, khu vực này cũng tồn tại không ít những khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh.2.1.1.1. NHỮNG LI THẾ CỦA DNNVV:DNNVV có tính nhạy cảm cao đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh, linh hoạt và ứng phó kòp thời với tình hình biến động của thò trường. Cụ thể là các DNNVV dễ thích ứng hoặc thậm chí đón đầu những biến chuyển của công nghệ quản lý, những thay đổi từng lúc hoặc cơ bản lâu dài của thò trường, những thay đổi đột ngột của môi trường thể chế kinh tế xã hội.Những DNNVV có khả năng chấp nhận mọi rủi ro, mạo hiểm có thể xảy ra do những lợi thế so với doanh nghiệp lớn là nếu xảy ra thất bại thì thiệt hại không lớn. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu tự bản thân của DNNVV là nếu họ phải cạnh tranh với doanh nghiệp lớn trong cùng một lónh vực thì họ nắm chắc phần thất bại, do vậy các DNNVV các DNNVV bắt buộc phải tìm ra những sản phẩm cá biệt, những lónh vực mới để có thể tồn tại.DNNVV có thể thực hiện việc thay đổi công nghệ dễ dàng do việc đầu tư vào công nghệ của họ là không lớn. Quá trình này làm giảm được thiệt hại khi phải chuyển sang hoạt động trong lónh vực khác, bởi vì công nghệ ngày nay thay đổi hàng ngày, hàng giờ, trong nhiều trường hợp thời gian tồn tại của một sản phẩm nhỏ hơn thời gian tồn tại của máy móc công nghệ sản xuất ra sản phẩm đó. SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 27 Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV tại CN Chợ Lớn – NHTMCP SGTTDo quy mô hoạt động nhỏ nên DNNVV vừa có thể áp dụng công nghệ hiện đại lại kết hợp với lao động thủ công trong quy trình sản xuất của mình. Đặc điểm này của DNNVV chính là điều kiện để phát triển các làng nghề truyền thống trong điều kiện của Việt Nam.DNNVV chính là sự bổ sung thiết yếu cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp lớn. DNNVV là nơi thử nghiệm những phát minh, sáng chế công nghệ mới, ngoài ra DNNVV chính là những vệ tinh của doanh nghiệp lớn cung cấp những sản phẩm trung gian là những bộ phận không thể thiếu của những sản phẩm công nghệ cao điển hình là ngành hàng không.2.1.1.2. NHỮNG KHÓ KHĂN CHỦ YẾU CỦA DNNVV:Khó khăn quan trọng hàng đầu là về tài chính: thiếu vốn chính là nguyên nhân cản trở quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNVV hiện nay. Các doanh nghiệp khai thác nguồn vốn chủ yếu thông qua hai nguồn: nguồn vốn vay phi chính thức và nguồn vốn vay chính thức, trong đó chủ yếu là nguồn thứ nhất. Theo một thống kê 75% DNNVV có vốn dưới 50 triệu đồng, chỉ có 1/3 số doanh nghiệp nhỏ được vay vốn, trong đó chỉ có 20% doanh nghiệp được vay vốn từ ngân hàng, còn lại 80% là từ nguồn vốn phi chính thức.- Nguồn vốn vay phi chính thức: được tìm kiếm từ cho vay nặng lãi, vay người thân, bạn bè .- Nguồn vốn vay chính thức: bao gồm quỹ hỗ trợ phát triển hoạt động qua các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân, quỹ phát triển nông thôn ., các nguồn vốn phi chính phủ và chính phủ.Các nguồn vốn chính thức không phải là không có, song trên thực tế, các DNNVV khó tiếp cận được các nguồn vốn này. Nguồn vốn quốc tế thường dành cho các DNNVV có đủ điều kiện thực hiện hợp đồng của chủ doanh nghiệp, phương án khả thi . Các ngân hàng thương mại chưa có ưu đãi gì về cho vay với SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 28 Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV tại CN Chợ Lớn – NHTMCP SGTTDNNVV, nhất là cho vay trung và dài hạn, điều kiện về tài sản thế chấp chặt chẽ trong khi các DNNVV ít khi có đủ tài sản. Các doanh nghiệp nhièu khi không có đủ giấy tờ pháp lý của các bất động sản khi đem thế chấp. Bản thân họ cũng chưa đủ sức lập các kế hoạch kinh doanh có hiệu quả, không đưa ra được chiến lược kinh doanh dài hạn để thuyết phục các ngân hàng thương mại cho vay. Vì vậy thiếu vốn là một trở ngại lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV Việt Nam.Trình độ công nghệ: DNNVV hầu hết là sử dụng máy móc, thiết bò lạc hậu. Theo số liệu điều tra công nghiệp thì 50% số doanh nghiệp có hệ số hao mòn tài sản cố đònh trên 60%, cũng theo số liệu này thì có 53,1% doanh nghiệp sử dụng dây chuyền công nghệ hỗn tạp có xuất xứ từ nhiều nước. Đây chính là hệ quả của việc thiếu vốn. Mặt khác, DNNVV rất khó tiếp cận với thò trường công nghệ, máy móc và thiết bò quốc tế do thiếu thông tin về thò trường này. DNNVV cũng rất khó tiếp cận được các dòch vụ tư vấn, hỗ trợ họ trong việc xác đònh công nghệ thích hợp và hiệu quả để có thể đổi mới sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh.Trình độ đội ngủ quản lý và lao động: phần lớn lao động trong khu vực DNNVV có trình độ chuyên môn hạn chế, số lao động có tính chất phổ thông, trình độ tay nghề giản đơn chưa qua đào tạo chiếm tỷ trọng rất lớn.Sức cạnh tranh và khả năng thâm nhập vào thò trường thế giới: những sản phẩm của khu vực DNNVV phải cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm cùng loại của các quốc gia lân cận có lợi thế tương đồng với Việt Nam trong hành trình đi tìm thò trường xuất khẩu. Chất lượng sản phẩm của các DNNVV thường thấp, giá thành cao vì trình độ công nghệ lạc hậu, kỹ năng quả lý kém và khả năng nắm bắt thông tin về thò trường còn hạn chế. Chính vì vậy, DNNVV còn bò cạnh tranh ngay trong thò trường nội đòa bởi các sản phẩm nhập ngoại. Hơn nữa, sản phẩm hàng hóa của khu vực DNNVV còn phải gánh chòu chi phí trung gian quá SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 29 Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV tại CN Chợ Lớn – NHTMCP SGTTcao do sự độc quyền của một số doanh nghiệp lớn làm cho giá thành cao hơn so với thực tiễn dẫn đến cạnh tranh kém phàn nào cản trở sự phát triển của DNNVV.Trước những lợi thế và khó khăn của DNNVV, nhà nước cần có những chính sách hay chiến lược để giúp các DNNVV khai thác và phát huy lợi thế của mình cũng như khắc phục những khó khăn hạn chế sự phát triển của DNNVV. Bởi vì DNNVV được ví như là “xương sống” của nền kinh tế, có vò trí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước.2.1.2. VAI TRÒ CỦA DNNVV TRONG NỀN KINH TẾ HIỆN NAY:2.1.2.1. DNNVV góp phần tạo việc làm cho người lao động:Hiện nay, thò trường cung lao động VN tăng rất nhanh so với cầu lao động. Trong những năm tới đòi hỏi nền kinh tế phải tạo ra 1,4 đến 1,7 triệu việc làm mới cho lao động. Do đó, yêu cầu cấp bách đặt ra cho nền kinh tế là phải tạo ra nhiều chỗ làm hơn trong thời gian tới.Theo số liệu thống kê, hàng năm DNNVV thu hút thêm khoảng 1 triệu lao động, tức chiếm trên 89% tổng số lao động thu hút thêm hàng năm của nền kinh tế. DNNVV đã góp phần đáng kể trong việc giải quyết nhu cầu việc làm của nền kinh tế. 2.1.2.2. DNNVV đóng góp to lớn vào quá trình tăng trưởng kinh tế:Mỗi năm, khu vực DNNVV tạo ra khoản 29-33% GDP của cả nước. Theo ước tính hàng năm, toàn bộ khu vực DNNVV tạo ra khoản 33% tổng sản lượng công nghiệp, 80% doanh số bán lẻ trong thương nghiệp, 66% khối lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa trong đó chiếm phần lớn sản phẩm công nghiệp hàng hóa tiêu dùng. Kết quả này cộng với những khó khăn mà DN đang phải gánh chòu hiện nay khẳng đònh rằng khu vực DNNVV hoạt động có hiệu quả. SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 30 Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV tại CN Chợ Lớn – NHTMCP SGTT2.1.2.3. DNNVV góp phần vào sự chuyển dòch cơ cấu kinh tế thông qua khai thác tiềm năng phong phú của xã hội:Do những ưu thế của DNNVV như thành lập với số vốn không nhiều; thu hồi vốn nhanh; có thể huy động được vốn vay từ các mối quan hệ trong gia đình, bạn bè; sử dụng các tiềm năng về nguồn lao động và nguyên liệu sẵn có tại đòa phương, DNNVV đã thu hút được khối lượng lớn nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư. Đặc biệt là tại các vùng nông thôn, DNNVV thời gian gần đây chú trọng đầu tư kinh doanh vào lónh vực tiểu thủ công nghiệp để có thể tiến hành khai thác tiềm năng về trí tuệ, tay nghề lao động tinh xảo, các bí quyết của từng ngành nghề . đã khơi dậy các làng nghề sau một thời gian khá dài hoạt động trì trệ. Sự phát triển của DNNVV tại khu vực nông thôn là phương tiện quan trọng tạo sự cân đối giữa các vùng, góp phần giảm bớt áp lực cho khu vực thành thò trước làng sóng di cư từ nông thôn ra thành phố, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn thành công.2.1.2.4. DNNVV góp phần làm năng động nền kinh tế:Với những lợi thế của quy mô nhỏ là yêu cầu vốn ít, năng động, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh thì DNNVV có khả năng dễ dàng thay đổi mặt hàng, chuyển hướng sản xuất, đổi mới công nghệ làm cho hàng hóa rất đa dạng phong phú, có thể đáp ứng được những nhu cầu về sản phẩm chuyên biệt mà các doanh nghiệp lớn không thể đáp ứng hết được. Thò trường sẽ không vắng vẻ do số doanh nghiệp tham gia ngày càng nhiều, sự cạnh tranh sẽ càng quyết liệt hơn, nguy cơ đào thải ngày một lớn. Đây chính là động lực thúc đẩy doanh nghiệp phải hoạt động hiệu quả nhất. Chính điều này sẽ đem lại sự năng động cho thò trường.2.1.2.5. DNNVV là nơi ươm mầm các tài năng kinh doanh:DNNVV chính là môi trường lý tưởng cho các doanh nghiệp mới rèn luyện để trưởng thành trong tương lai thông qua việc quản lý điều hành. Trong môi trường đòi hỏi sự năng động, sáng tạo, chòu áp lực cao này các tài năng sẽ đào luyện họ trở SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 31 Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV tại CN Chợ Lớn – NHTMCP SGTTthành nhà doanh nghiệp có đầy đủ phẩm chất, và họ chính là người trong tương lai đảm đương nhiệm vụ là người chủ thể của nền kinh tế.2.2. TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG: 2.2.1. Khái niệm :Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất đònh theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Dựa vào thời hạn, cho vay có thể chia thành cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.  Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng. Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng. Cho vay dài hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở lên.2.2.2. TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DNNVV :2.2.2.1. Khái niệm: Cho vay ngắn hạn là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích nhất đònh và thời hạn đến 12 tháng với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 2.2.2.2. Nhu cầu vốn ngắn hạn của doanh nghiệp:Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp cần vốn đầu tư vào tài sản lưu động và tài sản cố đònh. Về nguyên tắc, doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn vốn ngắn hạn hoặc dài hạn để tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản lưu động. Tuy nhiên, do nhu cầu vốn dài hạn để đầu tư vào tài sản cố đònh rất lớn nên thông thường doanh nghiệp khó có thể sử dụng nguồn vốn dài hạn để đầu tư vào tài sản lưu động. Do vậy, để đầu tư vào tài sản lưu động, doanh nghiệp thường phải sử dụng nguồn vốn ngắn hạn. Nhìn vào bảng cân SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 32 Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV tại CN Chợ Lớn – NHTMCP SGTTđối tài sản của doanh nghiệp chúng ta có thể dễ dàng nhận ra nguồn vốn ngắn hạn mà doanh nghiệp thường sử dụng để tài trợ cho tài sản lưu động gồm có:Các khoản nợ phải trả người bánCác khoản ứng trước của người muaThuế và các khoản phải nộp nhà nướcCác khoản phải trả công nhân viênCác khoản phải trả khácVay ngắn hạn từ ngân hàngVề nguyên tắc, doanh nghiệp nên tận dụng và huy động tất cả các nguồn vốn ngắn hạn mà doanh nghiệp có thể tận dụng được. Khi nào thiếu hụt sẽ sử dụng nguồn tài trợ ngắn hạn của ngân hàng. Sự thiếu hụt vốn ngắn hạn của doanh nghiệp có thể do sự chênh lệch về thời gian và doanh số giữa tiền thu bán hàng và tiền đầu tư vào tài sản lưu động hoặc do nhu cầu gia tăng đầu tư tài sản lưu động đột biến theo thời vụ. Do vậy, nhu cầu tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp có thể chia thành: nhu cầu tài trợ ngắn hạn thường xuyên do đặc điểm luân chuyển vốn của doanh nghiệp quyết đònh trong khi nhu cầu tài trợ thời vụ do đặc điểm thời vụ của ngành sản xuất kinh doanh quyết đònh. a.Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thường xuyênNhu cầu tài trợ ngắn hạn thường xuyên xuất phát từ sự chênh lệch hoặc không ăn khớp nhau về thời gian và quy mô giữa tiền vào và tiền ra của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa và thu tiền về thì doanh nghiệp có dòng tiền vào. Ngược lại, khi doanh nghiệp mua nguyên liệu hoặc hàng hóa dự trữ cho sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có dòng tiền ra. Nếu dòng tiền chi ra lớn hơn dòng tiền thu vào, doanh nghiệp cần bổ sung thiếu hụt. Khoản thiếu hụt này trước hết bổ sung từ vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả khác mà doanh nghiệp có thể huy động được. Phần còn lại doanh nghiệp sẽ sử dụng tài trợ ngắn hạn của ngân hàng.b.Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thời vụ SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 33 Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV tại CN Chợ Lớn – NHTMCP SGTTNgoài nhu cầu tài trợ ngắn hạn thường xuyên, doanh nghiệp còn có nhu cầu tài trợ ngắn hạn theo thời vụ. Nhu cầu vốn thời vụ xuất phát từ đặc điểm thời vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh khiến cho nhu cầu vốn ngắn hạn tăng đột biến. Tóm lại, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có nhu cầu tài trợ ngắn hạn, thường xuyên hoặc thời vụ, từ ngân hàng. Chính nhu cầu tài trợ này là cơ sở để ngân hàng thực hiện cấp tín dụng cho doanh nghiệp. Điều này có lợi cho cả hai phía, doanh nghiệp và ngân hàng. Về phía doanh nghiệp, việc cấp tín dụng của ngân hàng giúp doanh nghiệp bổ sung vốn thiếu hụt đảm bảo cho doanh nghiệp có thể duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh. Về phía ngân hàng, việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp giúp ngân hàng “tiêu thụ được sản phẩm” của mình góp phần mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. 2.2.2.3. Các loại cho vay:a) Cho vay trang trãi hàng tồn kho:Cho vay trang trãi hàng tồn kho là loại cho vay để tài trợ mua hàng tồn kho như nguyên liệu, bán thành phẩm, hoặc thành phẩm. Cho vay trang trãi hàng tồn kho có các đặc điểm sau:  Ngân hàng xét duyệt cho vay từng lần theo từng đối tượng vay cụ thể, như cho vay để mua nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm đối với các xí nghiệp công nghiệp, cho vay dự trữ hàng hoá để bán đối với công ty thương mại. Loại cho vay này có kỳ hạn nợ cụ thể, được bắt đầu từ khi có nhu cầu mua hàng tồn kho hoặc tăng dự trữ thành phẩm và chấm dứt khi hàng hoá đã tiêu thụ thu được tiền.b) Cho vay vốn lưu động: Cho vay vốn lưu động hay còn gọi là cho vay luân chuyển là loại cho vay để đáp ứng toàn bộ nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt của doanh nghiệp. Đây là loại cho vay tổng hợp đáp ứng toàn bộ nhu cầu dự trữ tồn kho về nguyên liệu, hàng hoá và thu nợ khi SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 34 Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV tại CN Chợ Lớn – NHTMCP SGTTngân quỹ nhận được từ tiêu thụ hàng hoá. Loại cho vay này có đặc điểm cơ bản như sau: Đối tượng cho vay là toàn bộ nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt, vì vậy phải xác đònh hạn mức tín dụng để làm cơ sở cho việc giải ngân. Không có kỳ hạn nợ cụ thể gắn với từng lần giải ngân mà chỉ có thời hạn cho vay cuối cùng và các điều kiện sử dụng vốn vay, trừ một số trường hợp đặc biệt. Chi phí mà người đi vay phải trả bao gồm chi phí trả lãi và chi phí phi lãi. Thông thường chi phí phi lãi gồm có cam kết và số dư tiền gởi bù trừc) Tài trợ dựa trên cơ sở tài sản có: Tài trợ dựa trên cơ sở tài sản có là loại cho vay theo phần dựa trên cơ sở số dư các tài khoản thuộc tài sản lưu động như tài khoản các khoản phải thu, tồn kho nguyên liệu, thành phẩm. Việc tài trợ tài sản có dựa trên cơ sở tài sản thường có bảo đảm bằng chính các tài sản hoặc nguồn tài sản được tài trợ. Đối với các khoản phải thu việc tài trợ của ngân hàng thường dựa trên cơ sơ nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu hoặc nghiệp vụ bao thanh toán. d) Tài trợ xây dựng tạm thời:Tài trợ xây dựng tạm thời là loại cho vay ngắn hạn của các ngân hàng thương mại đối với các công ty xây dựng để thi công các công trình xây dựng. Loại cho vay này có đặc điểm sau: Việc xét duyệt cho vay chủ yếu dựa trên cơ sở từng hợp đồng nhận thầu và tiền vay được cung cấp để thuê nhân công, thiết bò và mua vật tư, nguyên liệu dùng để thi công công trình theo hợp đồng nhận thầu xin vay. Loại cho vay này được đảm bảo bằng khoản phải thu từ bên chủ đầu tư theo hợp đồng nhận thầu. SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 35 [...]... Các hình thức bảo đảm tín dụng  Rủi ro tín dụng  Thực trạng hoạt động tín dụng tại chi nhánh chợ lớn Những quy định chung trong cho vay  Quy trình tín dụng  Tình hình cho vay tại chi nhánh  Nhận xét chung về tình hình tăng trưởng tín dụng DNNVV tại CNCL2.1. ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA DNNVV TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT SVTH: Đoàn Thị Thu Hải Trang 26 Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV. .. Thị Thu Haûi Trang 27 Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV tại CN Chợ Lớn – NHTMCP SGTT nhiều kết quả tốt, tốc độ tăng trưởng tín dụng hỗ trợ DNNVV của chi nhánh là 29,78%, trong khi đó tỷ lệ nợ quá hạn là 2.28%. Có được kết quả khả quan như vậy là do sự nỗ lực của ban giám đốc và đội ngủ cán bộ nhân viên chi nhánh. Chế độ, cơ chế cho vay của chi nhánh ngày một thông thoáng hơn... vay, ngân hàng luôn phải thận trọng, đề ra các biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tín dụng cả về số lượng và chất lượng. SVTH: Đoàn Thị Thu Haûi Trang 65 Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV tại CN Chợ Lớn – NHTMCP SGTT2.3.3.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn:BẢNG 7 :Tình hình nợ quá hạn ĐVT: Triệu đồngNăm2004Năm2005Sosánh 2005/2004Q1/2006 Chênh lệch%tăng... Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV tại CN Chợ Lớn – NHTMCP SGTTBảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội là biện pháp bảo đảm tiền vay trong trường hợp cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, theo đó tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tại cơ sở bằng uy tín của mình bảo lãnh hco bên đi vay.2.2.5. Rủi ro tín dụng: 2.2.5.1. Khái niệm: Rủi ro tín dụng là loại... trong hợp đồng tín dụng. Cần phải đôn đốc khách hàng trả vốn lãi đúng hạn. Trong thời gian này cần theo dõi tình hình sử dụng vốn vay đúng mục đích không, kiểm tra chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, công nợ của khách hàng như: đơn vị còn hoạt động hay không, xem xét doanh thu, doanh số mua bán, hàng tồn kho, tình hình lãi lỗ, xem tình hình công nợ chi tiết, chi tiết khoản... hàng.• Khả năng còn có thể cho vay thêm của ngân hàng đảm bảo yêu cầu của hệ số Cooke (H3).2.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG DNNVV TẠI CHI NHÁNH CH LỚN – NHTMCP :2.3.1. Những quy định chung trong cho vay tại chi nhánh Chợ Lớn:2.3.1.1. Nguyên tắc vay vốn:Khách hàng vay vốn của ngân hàng phải sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả vốn gốc và tiền lãi đúng kỳ hạn đã thoả thuận.2.3.1.2. Điều... Haûi Trang 51 Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV tại CN Chợ Lớn – NHTMCP SGTTBảo đảm nói chung có thể thực hiện bằng nhiều cách, bao gồm bảo đảm bằng tài sản thế chấp, bảo đảm bằng tài sản cầm cố, bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay và bảo đảm bằng hình thức bảo lãnh của bên thứ ba.2.2.4.1. Bảo đảm tín dụng bằng tài sản thế chấp:Bảo đảm tín dụng bằng tài sản thế chấp... 35 Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV tại CN Chợ Lớn – NHTMCP SGTTo Kết quả kinh doanh, mức tăng trưởng doanh số trong 3 năm liền kề hoặc trong thời gian kể từ khi bắt đầu hoạt động (trường hợp thời gian hoạt động chưa đủ 3 năm);o Thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hoáo Cơ cấu hàng tồn kho hiện tại o Tình hình bảo hiểm hoả hoạn tài sản của doanh nghiệpo Tình hình khai thuế... SVTH: Đoàn Thị Thu Hải Trang 45 Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV tại CN Chợ Lớn – NHTMCP SGTTlà vào một thời điểm nào đó nếu dư nợ vay của khách hàng lên đến mức tối đa cho phép, thì khi đó ngân hàng sẽ không phát tiền vay cho khách hàng. Một hợp đồng tín dụng được sử dụng cho cả quý (năm). Đến cuối quy (năm)ù, hợp đồng tín dụng sẽ được thanh lý và sang đầu quý (năm) sau,... Thu Hải Trang 48 Chương 2: Phân tích tình hình tín dụng phục vụ DNNVV tại CN Chợ Lớn – NHTMCP SGTThết các nguồn vốn phi ngân hàng khác. Có như vậy mới xác định đúng và hợp lý nhu cầu vay vốn, tránh tình trạng cho vay qua mức cần thiết làm tổn hại đến khả năng thu hồi nợ. Căn cứ để xác định hạn mức tín dụng là kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, trong đó dự báo chi tiết về tài sản và nguồn vốn. . Cooke (H3).2.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG DNNVV TẠI CHI NHÁNH CH LỚN – NHTMCP :2.3.1. Những quy đònh chung trong cho vay tại chi nhánh Chợ Lớn:2.3.1.1.. đảm tín dụng Rủi ro tín dụng Thực trạng hoạt động tín dụng tại chi nhánh chợ lớn Những quy đònh chung trong cho vay  Quy trình tín dụng Tình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG DNNVV TẠI CHI NHÁNH CHỢ NHTMCP.doc, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG DNNVV TẠI CHI NHÁNH CHỢ NHTMCP.doc, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG DNNVV TẠI CHI NHÁNH CHỢ NHTMCP.doc, NHỮNG LI THẾ CỦA DNNVV:, DNNVV đóng góp to lớn vào quá trình tăng trưởng kinh tế: DNNVV góp phần vào sự chuyển dòch cơ cấu kinh tế thông qua khai, DNNVV góp phần làm năng động nền kinh tế: DNNVV là nơi ươm mầm các tài năng kinh doanh:, Nhu cầu vốn ngắn hạn của doanh nghiệp:, Các loại cho vay: a Cho vay trang trãi hàng tồn kho:, Phương thức cho vay:, Bảo đảm tín dụng bằng tài sản thế chấp: Bảo đảm tín dụng bằng tài sản cầm cố:, Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay: Nguyên nhân:, Hậu quả Điều kiện vay vốn:, Mục đích sử dụng vốn: Hồ sơ vay vốn:, Tài sản đảm bảo, Tiếp thò phát triển khách hàng a., Ra quyết đònh cho vay Hoàn tất thủ tục vay vốn:, Giải ngân Thu vốn, lãi; theo dõi khách hàng Tất toán nợ, Tình hình cho vay của chi nhánh theo thành phần kinh tế: Tình hình cho vay của chi nhánh theo tiền tệ: