477 Ảnh hưởng của sự thay đổi ở từng cá nhân đến sự thay đổi trong kinh doanh & quản lý của doanh nghiệp

21 491 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 12:18

477 Ảnh hưởng của sự thay đổi ở từng cá nhân đến sự thay đổi trong kinh doanh & quản lý của doanh nghiệp CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 Lời nói đầu Trong những năm cuối cùng của thế kỷ 20, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, xu hớng toàn cầu hoá và các biến động to lớn trong nền kinh tế thế giới đã làm bộc lộ những xu hớng mới trong sự phát triển khoa học và kỹ thuật quản doanh nghiệp. Phải đối mặt với môi trờng thay đổi nhanh chóng, luôn luôn có những vấn đề mới xuất hiện, hiệu năng quản của doanh nghiệp đợc thể hiện qua lợi nhuận, văn hoá, khách hàng và khả năng đổi mới và đây yếu tố con ngời có vai trò nổi bật. Là nhân vật trung tâm của thời đại mới , nhà quản ký hiện đại phải nắm đợc những chiều hớng phát triển mới của thực tiễn, giải các sự kiện mới vợt ra khỏi lối t duy thông thờng, thấy đợc tính đa dạng của các giải pháp và hơn hết là lựa chọn đợc cách quản phù hợp với doanh nghiệp để đảm bảo đổi mới thích hợp nhanh chóng với tình hình biến chuyển. Là sinh viên nghiên cứu kinh tế, việc nghiên cứu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là rất cần thiết. Đề tài tổ chức quản lý: ảnh hởng của sự thay đổi từng nhân đến sự thay đổi trong kinh doanhquản của doanh nghiệp đã mở ra cho sinh viên cơ hội tích luỹ thêm kiến thức về kinh tế. Để góp phần làm cho doanh nghiệp phát triển, cần có nhiều ngời góp sức. Họ là bất kỳ ai, nhân(có thể gọi là nhà quản trị) hay giám đốc đều đợc miễn là họ hoạch định đợc ra những phơng pháp kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp của mình là đợc. 1 CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam là một vấn đề mang tính thời sự và rất phức tạp. Mặt khác do trình độ còn hạn chế, mới làm quen với việc nghiên cứu viết đề án nên bài viết này không tránh khỏi những sai sót, em rất mong đợc sự góp ý hớng dẫn của thầy cô. Bố cục bài này gồm 3 ch ơng : *Chơng 1: Cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. *Chơng 2: Hoạch định trong doanh nghiệp thơng mại. *Chơng 3: Những chuẩn bị cần thiết của nhà quản trị. 2 CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 phần nội dung ChƯƠng 1 Cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại 1.1-K hái niệm cơ hội kinh doanh Cơ hội kinh doanh chính là những hiện tợng, điều kiện kinh tế, chính trị, luật pháp, tự nhiên .mà môi trờng kinh doanh bên ngoài tạo ra cho hoạt động của doanh nghiệp.Việc phát hiện và lựa chọn cơ hội kinh doanh là một vấn đề quan trọng có ý nghĩa sống còn đối với nhà quản trị doanh nghiệp.Lựa chọn đúng sẽ làm cho ta tốn ít công sức mà thu đợc nhiều kết quả.Ngợc lại chọn sai sẽ dẫn đến thua lỗ, thậm chí đẩy doanh nghiệp đến tình trạng phá sản .Vì vậy cần phải lựa chọn cơ hội kinh doanh một cách thận trọng ,chính xác. Hầu hết tất cả các doanh nghiệp, khi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về khởi sự kinh doanh,nhà quản trị bao giờ cũng cảm thấy có rất nhiều cơ hội để đầu t và đầu t vào đâu cũng có thể có lãi, bởi vì xung quanh nhiều ngời đã đầu t vào một số lĩnh vực, ngành nghề khác nhau thu đợc lợi nhuận khả quan. Nhng nếu chúng ta suy nghĩ kỹ càng ,quan sát cẩn thận thì lại thấy hình nh thị trờng đã quá đông chật cứngcác doanh nghiệp của các ngành hàng kinh doanh và xâm nhập vào bất cứ lĩnh vực nào,hình nh nhà quản trị cũng phải đối đầuvới những đối thủ cạnh tranh mạnh hơn họ rất nhiều lần. Vậy có hay không cơ hội kinh doanh cho những doanh nghiệp mới 3 CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 xuất hiện trên thị trờng.Nếu có thì nó đâu và làm thế nào để phát hiện nhận biết ? 1.2- Phát hiện và nhận biết cơ hội kinh doanh Đã có những kết luận đợc rút ra từ thực tiễn kinh doanh cho những ngời khởi sự kinh doanh.Câu trả lời tổng quát và khẳng định là cơ hội kinh doanh đối vối bạn sẽ là hiện thực khách quan.Nếu bạn có thể cung ứng cho trị trờng một (hoặc nhiều )sản phẩm (hoặc dịch vụ) mọi ngời cần đến(có nhu cầu)và trên trị trờng,cha có (hoặc có nhng cha đủ) doanh nghiệp lo việc cung ứng những sản phẩm và dịch vụ đó. Điều này sẽ tự nhiên có câu trả lời ngợc lại là không đợc đầu t vào lĩnh vực kinh doanh mà mình thích mà phải đầu t vào lĩnh vực kinh doanh thị trờng có nhu cầu cha đợc thoả mãn.Sai lầm lớn nhất mà ngời khởi sự công việc kinh doanh thờng mắc phải là làm những công việc bản thân thân mình thích chứ không làm những công việc mình cần làm.Nói nh vậy có nghĩa là hãy bán những thứ mọi ngời muốn(có thể) mua,chứ không phải bán những thứ chúng ta muốn bán. Những nhà kinh doanh thành đạt th- ờng cho rằng cơ hội kinh doanh khắp nơi và họ chỉ tiếc rằng không đủ thời gian sức lực để khai thác hết chúng.Cách suy ngĩ ,tiếp cận mà những nhà kinh doanh th- ờng sử dụng trong viêc tìm tòi phát hiện công viêc kinh doanh đang ẩn náu quanh ta đơn giản là: tìm cơ hội kinh doanh chính là phát hiện ra những nhu cầu của một bộ phận dân c mà nó cha đợc đáp ứng hoặc đáp ứng cha đầy đủ, đáp ứng cha tốt . 1.3 -Các ph ơng pháp nhận biết cơ hội kinh doanh Nhà quản trị có thể dùng một số phơng pháp sau để phát hiện cơ hội kinh doanh tiềm ẩn . *Phơng pháp ngách thị trờng(kẽ hở thị trờng) 4 CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 -Đối tợng nghiên cứu là thị trờng, tức là một tập khách hàng có nhu cầu cha thoả mãn hay cha đợc thoả mãn hoàn toàn nhng có tiền và sẵn sàng trả tiền cho việc thỏa mãn đó. -Phơng pháp nghiên cứu: quan sát, ghi chép, phỏng vấn. -Xử thông tin: trên cơ sở các câu trả lời và kết quả quan sát,ghi chép phân tích và xác định các vấn đề có liên quan đến việc thoả mãn nhu cầu của ngời tiêu dùng ( quy mô, cơ cấu, điều kiện, thoả mãn, khả năng thanh toán) từ đó phát ra các ngách mà doanh nghiệp có thể lách vào, tức là những cơ hội kinh doanh giàu tiềm năng. *Phơng pháp điểm bão hoà phạm vi thị trờng -Xác định số lợng điểm kinh doanh từng loại trên một đơn vị diện tích hoặc trên một đơn vị của vùng ta đang nghiên cứu.Có thể dựa vào số lợng điều tra củaquan nghiên cứu , cơ quan thống kê hoặc ta phải xác định lấy. Đánh giá kết quả thu đợc, ta sẽ thấy có hay không có chỗ đứng cho doanh nghiệp mới trên từng khu vực thị trờng và nếu có thì đâu, trong lĩnh vực nào nghành nào. *Phơng pháp phân chia khu vực Phơng pháp này có hai bớc cần triển khai: Bớc một, xem xét toàn bộ thị trờng về một sản phẩm hàng hoá dịch vụ cụ thể. Bớc hai, phân biệt các dạng (khu vực) khách hàng khác nhau và mức độ thoả mãn nhu cầu của họ. Phơng pháp phân chia khu vực có tác dụng để chỉ ra các cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp (đặc biệt về hàng hoá , đặc biệt về dịch vụ sử dụng, đặc biệt về ph- ơng thức bán hàng .). Trên thực tế không thể có một doanh nghệp nào( dù lớn đến đâu chăng nữa) có thể mang lại mọi sản phẩm và dịch vụ cần thiết cho khách hàng vào mọi thời điểm. Do vậy trên thị trờng dù đã có rất đông các doanh nghiệp cùng loại ,vẫn có thể có những cơ hội nếu ta biết chọn các dấu hiệu phù hợp với những bớc đi hợp lý.Phơng pháp này có một số điểm giống với phơng pháp điểm bão hoà phạm 5 CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 vi thị trờng ngay cả khi nó chỉ ra rằng thị trờng đã đủ các điểm kinh doanh cho một lĩnh vực nào đó thì bằng phơng pháp phân chia khu vực vẫn có thể tìm thấy những cơ hội kinh doanh nhất định nếu khu vực này còn nhiều ngời có thu nhập cao với những nhu cầu đặc biệt riêng cha đựơc thoả mãn. 1.4- Lựa chọn cơ hội kinh doanh 1.4.1 Xác định khả năng thâm nhập thị tr ờng Trong bớc này ta phải lập một một danh sách các lĩnh vực mà đó nhu cầu của ngời tiêu dùng cha đợc thoả mãn hay thoả mãn cha đủ. Điều này đợc thể hiện khối lợng, chất lợng và cơ cấu hàng hoá dịch vụ đang đợc cung cấp trên thị trờng. Vấn đề cần lu ý đây là tránh định kiến, phải để cho sự suy nghĩ của mình thật thoáng và khách quan, không tự hạn chế mình vào bất cứ một loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, khu vực địa hay nghành nghề kinh doanh cụ thể nào. 1.4.2 Xác định các cơ hội kinh doanh thích hợp Nhiệm vụ của nhà quản trị doanh nghiệp đây là phải liệt kê tất cả các cách giải quyết vấn đề để biến khả năng thành hiện thực, để tiếp cận và thâm nhập thị trờng. Những ngời khởi sự các công việc kinh doanh thành đạt đều cho rằng: trong mỗi vấn đề đều ẩn nhiều cơ hội. Vấn đề càng lớn thì cơ hội càng nhiều. Khi đã chỉ ra đ- ợc các vấn đề của thị trờng họ sẽ tìm ra đợc các khách hàng đang tìm kiếm doanh nghiệp. 1.4.3 Xác định các năng lực và nguồn lực cần thiết Sau khi xác định các cơ hội kinh doanh, các nhà quản trị cần tiếp tục công việc của mình bằng việc trả lời câu hỏi: doanh nghiệp và bản thân các nhà quản trị đã sẵn sàng đón nhận các cơ hội kinh doanh hay cha? Và đó là những cơ hội kinh doanh nào? Cần phải phân tích và xác định rõ ràng những khả năng và nguồn lực nào doanh 6 CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 nghiệp đã có sẵn và có thể huy động đợc ngay, những khả năng và nguồn lực nào doanh nghiệp có thể huy động đợc trong tơng lai gần. Các nguồn lực này bao gồm vốn , công nghệ, nhân lực và thời gian. 1.4.4 Xác định nhu cầu tài chính để theo đuổi từng cơ hội kinh doanh đã đ ợc xác định Trong bớc này, cần có câu trả lời chính xác cho vấn đề sau: -Cần phải có bao nhiêu tiền để theo đuổi một cơ hội kinh doanh đã xác định? -Mỗi cơ hội kinh doanh sẽ mang lại bao nhiêu lợi nhuận? -Đâu là điểm hoà vốn khi doanh nghiệp kinh doanh theo cơ hội này hay cơ hội khác? Nh vậy, trong bớc này, không chỉ vẽ ra vĩên cảnh mà còn phải cân nhắc cả khả năng rủi ro, sự bù đắp cho các chi phí khi ta theo đuổi mục tiêu. 1.4.5 Sắp xếp thứ tự các cơ hội kinh doanh Các cơ hội kinh doanh còn lại sau khi triển khai bốn bớc cần đợc sắp xếp theo thứ tự u tiên dựa vào ba thứ tự sau đây: -Sở thích riêng . -Các chi tiêu hành chính. -Các rủi ro có thể nhận biết. 1.4.6 Xác định cơ hội kinh doanh sẽ theo đuổi Nếu việc đánh giá chỉ ra rằng có một cơ hội kinh doanh đạt số điểm tổng hợp cao nhất, trong đó tất cả các tiêu thức đều có số điểm trên trung bình thì đó là cơ hội t- ởng. Nhng trên thực tế điều đó ít khi xảy ra và các nhà quản trị thờng phải đứng trớc một sự lựa chọn, cân nhắc giữa các cơ hội không bằng phẳng. Trong trờng hợp không có cơ hội nào đạt điểm trung bình trở lên, chúng ta sẽ hành động theo một trong ba cách sau đây: 7 CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 -Chấp nhận cơ hội có điểm cao nhất trong số các cơ hội đó. -Làm lại từ đầu sáu bớc phân tích, lựa chọn một lần nữa để phát hiện ra những thiếu sót, hoàn thiện tất cả những phán quyết, nhận xét để bổ sung thêm bảng điểm. -Coi thời gian đầu t vào một cơ hội kinh doanh nào đó trong số các cơ hội đã phân tích, đánh giá là một quá trình học hỏi kinh nghiệm. 8 CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 CHƯƠNG 2 Hoạch định trong doanh nghiệp Thơng mại 2.1 -Khái niệm hoạch định Hoạch định là một chức năng quan trọng của nhà quản trị. Mặc dù tính chất và công việc khác nhau, nhng tất cả những ngời quản đều nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc hoạch định những việc cần làm , làm nh thế nào ,làm khi nào và ai làm việc đó. Hoạch định là một quá trình lao động trí óc đặc biệt. Đó là sự suy nghĩ về tơng lai phát triển của doanh nghiệp, về những dự định và mong muốn của nhà quản trị. Hoạch định là một quá trình liên tục, tạo lập các quan hệ nhịp nhàng giữa hàng loạt các hành động và các quyết định để đạt đợc các kết quả mong muốn. Hoạch định đòi hỏi các điều kiện để trả lời các câu hỏi về bản thân doanh nghiệp, trên cơ sở phân tích quá khứ và hiện tại để dự kiến cho tơng lai. Đó là: -Chúng ta đang đâu? -Chúng ta đi về đâu? -Chúng ta muốn đi về đâu? *Các loại hoạch định 2.1.1 Hoạch định dài hạn Hoạch định dài hạn là những định hớng phát triển trong tơng lai của doanh nghiệp. Nó thờng tồn tại trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm trở lên, các yếu tố 9 CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 trong hoạch định thờng đợc coi là các biíen số. Hoạch định dài hạn xác định mục đích theo đuổi của doanh nghiệp và mục tiêu cần đạt đến trong thời gian ấn định. Ví dụ: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam xác định mục tiêu đến năm 2010 mức tiêu thụ đạt 14.468.000 tấn và chi phối 55% tổng nhu cầu xăng dầu trên trị trờng trong nớc. 2.1.2 Hoạch định ngắn hạn Đợc tiến hành trong thời gian ngắn, chẳng hạn 1 năm. Trong hoạch định ngắn hạn các yếu tố có tính chất ổn định hơn. 2.1.3 Hoạch định chiến l ợc Đặt ra những mục tiêu tổng quát, lâu dài, xác định vị trí cần đạt đợc của doanh nghiệp và những phơng hớng cơ bản để đạt đợc mục tiêu đó. 2.1.4 Hoạch định tác nghiệp Xác định các biện pháp để đạt đợc những mục tiêu của từng bớc, từng giai đoạn trong hoạch định chiến lợc. 2.2 - Nội dung của hoạch định trong doanh nghiệp th ơng mại 2.2.1 Mục tiêu Nói về mục tiêu trong hoạch định cần phải làm rõ một thực tế là nhà quản trị không thể đánh cuộc cả sự nghiệp và cuộc đời mình với những rủi ro, và những khả năng không chắc chắn , họ cần sự an toàn trong kinh doanh. Một mục tiêu khác quan trọng hơn, trong quá trình hoạch định nhà quản trị cần phải tính đến, đó là sự phát triển đều đặn. Bởi nếu không phát triển và sự phát triển nếu diễn ra không đều đặn thì doanh nghiệp sẽ mất dần khả năng cạnh tranh và khách hàng. 10 [...]... cảm thấy có liên quan Các doanh nghiệp thành đạt thực hành một kiểu quản Đó là biết cách động viên trí thông minh của doanh nghiệp, là khuyến khích sự tham gia, đầu óc chủ động sáng tạo và sự đoán trớc, sự thích ứng có suy nghĩ và nhanh chóng với những thay đổi Quản cũng là tổ chức và phối hợp cộng đồng con ngời trong doanh nghiệp bằng các biện pháp nghiệp vụ quản Để doanh nghiệp hoạt động đợc... 3.2 - Kinh nghiệm và kiến thức Các số liệu thống kê cho thấy, có tới 90% các trờng hợp thất bại trong kinh doanh là do nguyên nhân thiếu kinh nghiệm và thiếu kiến thức quản Kinh nghiệm giúp giảm bớt những bất ngờ cho ngời bắt đầu khởi sự kinh doanh trong kinh doanh, khi không bị bất ngờ và càng chủ đợc các tình huống khách quan, kết quả thu đợc càng khả quan hơn Muốn có kinh nghiệm phải làm các... dùng trong lĩnh vực quản kinh tế theo 3 ý nghĩa: -Các chơng trình hành động tổng quát và sự triển khai các nguồn lực quan trọng để đạt đợc các mục tiêu toàn diện -Chơng trình các mục tiêu của một tổ chức và những thay đổi của nó, các nguồn lực đợc sử dụng để đạt đợc các mục tiêu này, các chính sách điều tiết thu nhập, sử dụng và phân bổ các nghuồn lực -Xác định các mục tiêu dài hạn cơ bản của một doanh. .. đầu tiên của chúng ta là quay về quá khứ Trong nhiều trờng hợp, những giải pháp cho vấn đề hiện tại có thể tìm thấy trong những kinh nghiệm đã qua, nhất là những vấn đề kinh tế thơng mại có liên quan đến nhiều biến số kinh tế chính trị xã hội diễn biến rất phức tạp b Học hỏi kinh nghiệm của các doanh nghiệp khác Trớc hết là các doanh nghiệp đang cạnh tranh với mình hoặc các doanh nghiệp đang trong. .. là tơng lai của doanh nghiệp hoàn toàn nằm trong tay ngời đó e Phải biết coi trọng nhân viên Nhà quản trị luôn phải nhớ rằng một doanh nghiệp chỉ có thể tốt khi nhân viên của nó giỏi Khi các nhân viên cống hiến hết sức mình cho doanh nghiệp thì đó là một u thế cạnh tranh mạnh nhất của doanh nghiệp 18 CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 Nhà quản trị luôn... Giáo trình quản kinh tế Nhà xuất bản thống kê -2000 6 Giang hà huy: Kỹ năng trong quản Nhà xuất bản thống kê - 2000 7 Trần kim dung : Quản trị nghuồn nhân lực Nhà xuất bản Giáo dục 1999 8 Harold kôntz , cyril odonnell : Những điều cốt yếu của quản Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật 1999 9 Ngô trần ánh : Kinh tế và quản doanh nghiệp Nhà xuất bản thống kê -2000 10 Sổ tay ngời quản : Nhà... luôn phải nhớ rằng: chất lợng của các mối quan hệ với khách hàng (đầu ra và đầu vào) của doanh nghiệp phụ thuộc trực tiếp vào chất lợng của các mối quan hệ giữa nhà quản trị với các nhân viên và giữa các nhân viên với nhau Do vậy, từ góc độ của mình nhà quản trị phải là một ngời trung thực, phải là một tấm gơng sáng lôi cuốn, hấp dẫn nhân viên và phải luôn thờng trực trong mình một suy nghĩ phải tôn... nhà quản trị doanh nghiệp tơng lai là phải tập làm đi làm lại các công việc của một nhân viên từ cấp thấp nhất Việc nhào luyện công việc của ngời bị trị thành kinh nghiệm của nhà quản trị không phải là cơ may đối với tất cả mọi ngời Kinh nghiệm là có ích, nhng đào tạo có quy củ luôn là những yếu tố quan trọng Đào tạo và bồi dỡng một cách cẩn thận chu đáo trong các lĩnh vực kỹ thuật của hoạt động kinh. .. ch - ngô văn quế : Phát huy nguồn nhân lực, yếu tố con ngời trong sản xuất kinh doanh - Nhà xuất bản Giáo dục 1998 2 phạm vũ luận : Quản trị doanh nghiệp thơng mại Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà nội 2001 3 wayne d.morison : Quản và kỹ thuật quản Nhà xuất bản Giao thông vận tải 1999 4 Nguyển doanh trí : Những nguyên tắc vàng dành cho các nhà quản trị doanh nghiệp Nhà xuất bản khoa học và... của một doanh nghiệp, lựa chọn các cách thức hoạt động, phân bổ nguồn lực cần thiết để đạt đợc mục tiêu xác định Ví dụ: Các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam sẽ may xuất khẩu hay tiếp tục gia công cho nớc ngoài; doanh nghiệp trực tiếp bán hàng hoá hay thông qua đại lý; doanh nghiệp tập trung mặt hàng mục tiêu hay kinh doanh tổng hợp Vậy mục đích của chiến lợc là thông qua một hệ thống các mục tiêu . cứu kinh tế, việc nghiên cứu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là rất cần thiết. Đề tài tổ chức quản lý: ảnh hởng của sự thay đổi ở từng. thay đổi ở từng cá nhân đến sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp đã mở ra cho sinh viên cơ hội tích luỹ thêm kiến thức về kinh tế. Để
- Xem thêm -

Xem thêm: 477 Ảnh hưởng của sự thay đổi ở từng cá nhân đến sự thay đổi trong kinh doanh & quản lý của doanh nghiệp, 477 Ảnh hưởng của sự thay đổi ở từng cá nhân đến sự thay đổi trong kinh doanh & quản lý của doanh nghiệp, 477 Ảnh hưởng của sự thay đổi ở từng cá nhân đến sự thay đổi trong kinh doanh & quản lý của doanh nghiệp, -Các ph ơng pháp nhận biết cơ hội kinh doanh, -Khái niệm hoạch định - Nội dung của hoạch định trong doanh nghiệp th ơng mại, - Các giai đoạn hoạch định, - Mạo hiểm và quyết đoán - Kinh nghiệm và kiến thức, Một số phẩm chất khác mà nhà quản trị cần có

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn