Một số phương pháp giới thiệu từ mới cho học sinh lớp 6

17 1,656 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:37

A - Đặt vấn đề I. Lời mở đầu: Ngày nay, nh chúng ta đã biết,Tiếng Anh là ngôn ngữ đợc nhiều quốc gia sử dụng nhất, nó đã trở thành ngôn ngữ thứ hai của nhiều nớc, là ngôn ngữ giao tiếp giữa con ngời với con ngời trên toàn thế giới. Và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, đất nớc ta đang trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển nền kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc thì việc học ngoại ngữ là vấn đề quan trọng hàng đầu Vì vậy,vấn đề dạy và học Tiếng Anh nh thế nào để đạt chất lợng và đạt hiệu quả cao đang đợc ngành giáo dục và đào tạo cũng nh các bậc cha mẹ học sinh hết mực quan tâm. Việc phổ cập Tiếng Anh trong các trờng Trung học ở Việt Nam hiện nay đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao không chỉ về trình độ mà còn về phơng pháp giảng dạy của ngời giáo viên dạy Ngoại ngữ. Phơng pháp giảng dạy thì có nhiều nhng làm thế nào để chọn cho mình một phơng pháp dạy riêng có hiệu quả nhất, truyền thụ đến học sinh một cách dễ hiểu nhất thì đó quả là cả một vấn đề mà bất kỳ ngời thầy, ngời cô nào cũng đang trăn trở, có thể trăn trở trong suốt cả sự nghiệp dạy học của mình. Bởi vậy, để có và ngày càng nâng cao đợc phơng pháp giảng dạy của mình , ngời giáo viên phải biết sử dụng một cách hợp lý những kiến thức giáo học Pháp cơ bản, giản dị, dễ hiểu, thiết thực, có thể áp dụng đợc trong từng hoàn cảnh và với từng đối tợng học sinh ở các tr- ờng phổ thông Việt Nam hiện nay, từ đó có thể nghiên cứu sâu, tìm hiểu thêm về bộ môn và khẳng định cho mình một phơng pháp giảng dạy hữu hiệu nhất. Đối với học sinh trung học cơ sở- đối tợng đang ở giai đoạn đầu của chơng trình học ngoại ngữ- thì vấn đề quan trọng trớc tiên là học sinh phải tích luỹ đ- ợc một số vốn từ vựng tơng đối ở giai đoạn đầu này để học sinh có thể nhớ lâu và sử dụng đợc vốn từ đó trong giao tiếp . Đây là một vấn đề quan trọng rất đáng phải quan tâm đối với mỗi ngời giáo viên dạy ngoại ngữ chúng ta. Với mục đích đó, để đáp ứng nhu cầu dạy và học, tôi cũng xin mạnh dạn đóng góp vào Hội đồng khoa học giáo dục năm nay đề tài : Mt s phng phỏp gii thiu t mi cho hc sinh lp 6 . II.Thực trạng của vấn đề nghiên cứu : Thật vậy, trong chơng trình dạy Tiếng Anh do Bộ giáo dục và đào tạo đề ra, việc dạy từ vựng phải gắn liền với mẫu câu và bài hội thoại, nghĩa là học sinh phải nhớ từ trong tình huống giao tiếp và mẫu câu cho sẵn. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể thực hiện đối với từng đối tợng học sinh trong từng giai đoạn học và phụ thuộc vào nội dung từng bài học. Chẳng hạn, khi giáo viên dạy bài đầu tiên của chơng trình Tiếng Anh lớp 6. Để học sinh có thể hiểu đợc tình huống và nội dung bài hội thoại, giáo viên chỉ cần giới thiệu nội dung và tình huống bằng tiếng Việt, không cần tách riêng phần từ mới. EX: Nam: Hi, Nga Nga : Hello, Nam Nam : How are you ? Nga : I m fine, thanks. And you ? Nam : Fine, thank. Nhng càng lên cao, tính chất ngữ pháp càng phức tạp, nếu theo phơng pháp trên thì học sinh không thể nhớ nội dung bài học và hiểu rõ ngữ nghĩa và cách sử dụng của từ vựng một cách chính xác đợc. Vì thế việc giới thiệu nghĩa của từ đóng một vai trò hết sức quan trọng giúp học sinh hiểu bài và có thể vận dụng trong thực tế. Trớc đây, do phơng tiện dạy học còn thiếu, thời gian hạn chế và sĩ số học sinh trong lớp còn đông, giáo viên thờng dạy từ mới một cách đơn điệu. Giáo viên cho học sinh đọc to từ mới sau đó giải thích nghĩa của từ ( thờng bằng cách dịch sang Tiếng Việt) tiếp theo giáo viên cho một vài ví dụ với từ mới. Sau đó có thể yêu cầu học sinh làm một vài ví dụ với từ mới đó. Với cách này học sinh sẽ thiếu hứng thú, nhớ từ một cách máy móc và dễ quên. Thông thờng ở những giờ dạy trên lớp, phần lớn mọi cố gắng của giáo viên là làm sao để có thể hoàn thành hết các mục có sẵn trong sách giáo khoa. Khi những công việc này đợc hoàn thành, có nghĩa là học sinh đọc trôi chảy, có thể nói đợc nội dung bài, đặt đợc câu với ngữ liệu mới, nêu ra đợc từ tơng đơng của Tiếng Anh trong tiếng Việt và ngợc lại. Chỉ cần vậy giáo viên có lẽ đã cảm thấy hài lòng với giờ dạy của mình và cho rằng mình đã thành công. Tuy nhiên nếu thử xem xét lại thực chất kết quả của sự hoàn thành đó qua một vài bài kiểm tra khả năng ứng dụng ngữ liệu vừa học của học sinh bằng cách tách những ngữ liệu đã học ra khỏi bài học trong sách đa chúng vào ngữ cảnh và tình huống mới thì rất có thể sẽ không có kết quả nh giáo viên mong muốn, sẽ không phải lúc nào cũng trôi chảy nh những gì đã diễn ra trên lớp. Giáo viên sẽ nhận ra rằng sự thành công và trôi chảy không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau. Lúc này chính là lúc ngời giáo viên cần xem xét lại cách dạy của mình. Từ thực trạng nêu trên, để công việc giảng dạy đạt hiệu quả tốt hơn tôi đã áp dụng một số phơng pháp dạy sinh động hơn, sôi nổi hơn để gây hứng thú cho học sinh, làm cho học sinh nhớ bài lâu hơn và sử dụng những từ mới vừa học sao cho có thể đạt kết quả nh mong muốn đặc biệt là học sinh khối 6 Tr- ờng THCS Thiệu Khánh, Thiệu Hóa, Thanh Hóa . B giải quyết vấn đề: I. Các giải pháp thực hiện: Trong những năm gần đây, ngành giáo dục đã và đang đa ra rất nhiều ph- ơng pháp đổi mới vào giảng dạy nói chung và bộ môn Tiếng Anh nói riêng. Theo tôi nghĩ để giúp học sinh có nền tảng vững chắc làm cơ sở cho sau này học cao hơn và muốn đạt đợc mục đích đó tốt thì phải cần có những định hớng tích cực. Đối với việc học từ mới và ngữ pháp trong Tiếng Anh là nhằm tạo điều kiện cho học sinh làm bài tốt, để giúp các em t duy lô gíc. Để làm đợc điều đó thầy và trò cần chuẩn bị chu đáo để có một tiết học thật sự sôi nổi, tự nhiên và hiệu quả. Cụ thể là sau mỗi giờ học đó nó sẽ nêu lên đợc: Những biện pháp mang tính kinh nghiệm giúp cho việc giới thiệu từ mới đạt kết quả cao cũng nh những nhận xét đánh giá kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm của việc giới thiệu nghĩa của từ. Từ đó tôi đã rút ra đợc một số giải pháp cụ thể nh sau: 1. Giới thiệu nghĩa của từ bằng phơng pháp trực quan. Phơng tiện trực quan đóng vai trò rất quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ giữa âm thanh và hình ảnh, giúp học sinh liên tởng để hiểu đợc ngôn ngữ một cách trực tiếp mà không cần phải thông qua cách dịch nghĩa đơn thuần. Trong quá trình dạy từ mới, đặc biệt là những từ chủ động giáo viên cần phải sử dụng một số đồ dùng dạy học quan trọng trong việc ngữ nghĩa hoá nh tranh ảnh, đồ vật thật, hình vẽ đơn giải bằng phấn trên bảng, bảng nỉ, bằng bìa giấy hay trên khổ giấy A4 2. Gới thiệu nghĩa của từ bằng pơng pháp cho ví dụ minh hoạ. Để giới thiệu nghĩa của từ giáo viên có thể lồng từ mới vào trong câu có cấu trúc cũ, lấy ví dụ đó để giải thích nghĩa của từ. 3. Gới thiệu nghĩa của từ bằng phơng pháp sử dụng từ Đồng nghĩa hoặc Trái nghĩa. Để cho học sinh có thêm một số vốn từ, sử dụng chúng đợc nhiều và nhớ lâu hơn giáo viên có thể giới thiệu các cặp từ Đồng nghĩa / Trái nghĩa. II.Các biện pháp thực hiện: 1 Giới thiệu nghĩa của từ bằng ph ơng pháp trực quan: a. Ph ơng pháp sử dụng đồ vật thật để giới thiệu từ mới. Phơng pháp giới thiệu nghĩa của từ bằng đồ vật thờng dùng hoặc thờng thấy ở trên trờng, trên lớp, các đồ dùng trong gia đình hay xung quanh chúng ta. EX : Giáo viên có thể giới thiệu nghĩa của các từ A door, a window, a table, a chair, a desk, a stool, a stereo, a telephone (English 6) bằng cách chỉ tay vào cửa ra vào hoặc của sổ, cái bàn cái ghế và có thể nói: Look, this is a door Và sau đó cho học sinh lặp lại vài lần a door Giáo viên lại chỉ tiếp vào cửa sổ và nói Look, this is a window và sau đó lại cho học sinh đọc lại từ a window Dùng đồ vật để dạy từ mới trong bài : Parts of the body ( các phần cơ thể) Tôi tiến hành nh sau: Giáo viên chuẩn bị sẵn một con búp bê, rồi sử dụng các cấu trúc đã học nh : This is That is , These are , Those are , Để giới thiệu các từ mới về bộ phận của ngời, lần lợt giáo viên chỉ vào các bộ phận trên cơ thể từ đầu xuống tới chân để gới thiệu: - This is her head (Chỉ vào đầu và nói) - This is her shoulder (Chỉ vào một vai và nói ) - These are her shoulders (Chỉ vào hai vai và nói) - This is her arm (Chỉ vào cánh tay và nói) - This is her hand (Chỉ vào bàn tay và nói) - These are her fingers. (Chỉ vào các ngón tay và nói) Cứ nh vậy giáo viên giới thiệu tất cả các bộ phận từ đầu cho tới các ngón chân. Sau đó cho học sinh nghe băng và đọc theo để luyện cách phát âm các từ mới đó. Cho học sinh lặp lại các từ mới theo mẫu. Giáo viên củng cố nhanh bằng cách cho các em hình thành và miêu tả lại các bộ phận cơ thể theo cách tơng tự nh mẫu đã luyện. Cần lu ý cách phát âm của học sinh có đúng hay không về các danh từ số nhiều, đặc biệt là các từ hình thái biến đổi của từ : foot feet, tooth teeth Hay để giới thiệu từ hat thì giáo viên có thể cầm ngay cái mũ trên tay hay chỉ vào cái mũ đang treo trên cửa sổ trong lớp và hỏi: What is that ? That is a hat Và cứ thế chúng ta cũng có thể giúp các em học sinh quan sát xung quanh, những đồ vật nào có thể sử dụng đợc thì chúng ta lấy làm ví dụ hoặc chúng ta có thể yêu cầu học sinh mang một vài đồ dùng thông thờng mang đến lớp miễn là nó phục vụ phù hợp cho tiết dạy đó. b. Ph ơng pháp sử dụng tranh ảnh để giới thiệu từ mới. Đối với những từ chúng ta không thể mang vật mẫu tới lớp thì một giải pháp khác là giáo viên nên sử dụng tranh ảnh. Tranh ảnh đợc sử dụng để tạo ra sự sinh động trong giờ học và cũng là một cách lôi cuốn, thu hút sự chú ý của học sinh làm cho các em cảm thấy thoải mái khi tiếp nhận kiến thức, nhất là việc hiểu nghĩa của từ một cách dễ dàng.hơn từ đó sẽ giúp học sinh yêu thích môn học hơn. Ví dụ dạy từ school và tính từ small và big Giáo viên nên vẽ sẵn ( hoặc su tầm) hai bức tranh về trờng học : Nams school Ngas school Dùng tranh : Bức tranh 1 là trờng của Nam - nhỏ hơn ở nông thôn Bức tranh thứ hai là trờng của Nga - to hơn ở thành phố. Để dạy cả ba từ mới này giáo viên treo cả hai bức tranh lên bảng và giới thiệu bằng tiếng Anh: Chỉ vào bức tranh thứ nhất : This is Nam. This is his school . Nam s school is small . It is in the country. Qua hai bức tranh và nghe cô giới thiệu bằng tiếng Anh học sinh sẽ hiểu ngay đợc từ school Giáo viên hỏi tiếp : Các em có nhận xét gì về hai bức tranh này? Hầu hết các em đều nhận ra và trả lời đây là hai trờng học. Trờng của Phong thì nhỏ, nó nằm ở vùng quê. Trờng của Nga thì to hơn nó ở vùng thành phố. Giáo viên viết cả 3 từ lên bảng. School (n) : Trờng học Small (adj ) : nhỏ, bé Big (adj ) : to, lớn Small >< big Giáo viên đọc mẫu hoặc cho học sinh nghe băng và đọc theo để biết cách phát âm các từ mới đó . Giới thiệu cho học sinh tình huống trong sách giáo khoa . Giáo viên đặt một số ví dụ sau đó yêu cầu học sinh tự lấy ví dụ, đặt câu có ba từ mới vừa đợc học. - Na s pen is small - Ba s pen is big Sách giáo khoa theo chơng trình mới đợc biên soạn theo chủ điểm nên kênh hình đóng vai trò quan trọng. Các tranh ảnh trong sách đẹp, rõ ràng, đa dạng, minh hoạ nghĩa của từ hoặc thông tin không cần qua giải thích tiếng mẹ đẻ. Vì vậy giáo viên cần phải sử dụng hình trong sách một cách linh hoạt và sáng tạo. Có thể không nhất thiết lúc nào cũng sử dụng các hình trong sách mà ngợc lại có thể vẽ to hơn hoặc dùng những tranh khác do mình tạo ra sao cho vừa đảm bảo yêu cầu của bài học vừa đem lại hiệu quả cao, phù hợp với đối t- ợng học sinh. c. Ph ơng pháp sử dụng hình vẽ để giới thiệu từ mới. Với các từ không thể giới thiệu bằng đồ vật thực, tranh ảnh giáo viên có thể vẽ những hình vẽ đơn giản ở trên bảng. Dù không phải hoạ sỹ, giáo viên nào cũng có thể vẽ đợc một số hình ảnh lên trên bảng theo lối đơn giản nh sau: Các hình vẽ loại này không cần đẹp vì mục đích chính là để minh hoạ ngôn ngữ. Có thể học sinh lại nhớ rất lâu những hình vẽ ngộ nghĩnh vì quá xấu. Các hình vẽ loại này giúp học sinh tởng tợng và hiểu đợc nghĩa của từ mà không cần qua khâu dịch sang Tiếng Việt. Đối với học sinh THCS Bộ giáo dục đào tạo đã có những bộ tranh rất sinh động, tuy nhiên vẫn không đủ để phục vụ dạy học đợc bởi vì trong sách các kiến thức rất rộng, chúng ta có thể phải sử dụng các kênh hình mà giáo viên cần tham khảo trớc khi lên lớp và cũng có thể vẽ những bức tranh đó một cách đơn giản. d. Ph ơng pháp dùng cử chỉ, hành động, điệu bộ để giới thiệu từ Ngoài ra giáo viên còn có thể giới thiệu từ mới bằng cách dùng điệu bộ, hành động và biểu đạt trên khuôn mặt. Thủ thuật này dùng khi giới thiệu với hầu hết các động từ chỉ hành động hoặc các tính từ. EX : Giới thiệu các động từ nh : walk, run, eat, drink Giáo viên vừa đi bộ vừa nói: Look, I m walking hay vừa làm điệu bộ chạy vừa nói: Look, I m running Để giới thiệu từ open và từ close giáo viên có thể nói Look, I m opening the book and I m closing the book giáo viên vừa nói vừa kết hợp động tác mở và gấp sách lại: Giáo viên muốn giới thiệu từ Hungry, giáo viên thể hiện nét mặt hơi buồn và hơi hóp bụng lại và chỉ vào một số đồ thức ăn nào đó rồi nói: I m hungry. I want some bread. Rồi viết từ đó lên bảng học sinh sẽ nhận ra từ hungry nghĩa là đói Giáo viên muốn giới thiệu từ cold thì giáo viên làm nh sau: Rùng mình và co ngời lại rồi nói: I m cold. I want a glass of hot water. Nh thế học sinh sẽ hiểu đợc nghĩa của từ, rồi giáo viên thực hiện tiếp tục các từ nh : Thirsty, full, hot, tired Sau đó giáo viên thực hành, phát âm các từ mới đó và sử dụng cấu trúc : I m , She is , He is , They are để luyện tập. Làm nh thế nào để khuyến khích học sinh của mình nhận biết đợc trạng thái của ngời khác và diễn tả đợc trạng thái của mình. EX: Học sinh vừa diễn tả vừa nói: S1: I m thirsty S2 : I m full S3 : I m hot Hoặc cho một học sinh diễn tả và một số học sinh khác nói: S1: He is tired S2: She is cold Cứ thực hành nh thế các em sẽ nhanh chóng ghi nhớ và khắc sâu những từ mới vừa đợc học. Dĩ nhiên không phải từ nào giáo viên cũng có thể sử dụng đợc các tranh ảnh, vật thật bằng các mô hình, đồ vật mà giáo viên còn phải sử dụng các tình huống và giải thích bằng Tiếng Việt. Khi dạy các từ trừu tợng tôi không thể minh hoạ bằng tranh hoặc vật thật mà phải giải thích một cách nhanh chóng để không mất nhiều thời gian, mà học sinh vẫn tiếp thu một cách dễ dàng. EX: Để dạy từ bacon Tôi làm nh sau: Ghi từ lên bảng và giải thích ( đây là một món ăn đợc làm từ thịt là: thịt muối). Sau đó tôi cho học sinh luyện đọc và vận dụng vào câu. Các từ khác cũng tơng tự nh thế. 2. Ph ơng pháp giới thiệu nghĩa của từ bằng cách cho ví dụ Để giới thiệu nghĩa của từ giáo viên có thể lồng từ mới vào trong câu có cấu trúc cũ, lấy ví dụ đó để giải thích nghĩa của từ. EX: Để giới thiệu nghĩa của các từ mới : Book store, restaurant, supermarket giáo viên có thể giới thiệu nh sau: If you want to buy some books, you can go to the book store When you feel hungry, you can go to the restaurant to eat or drink Hay muốn giới thiệu nghĩa của từ toothache , or dentist . Giáo viên có thể nói: If you eat a lot of sweets everynight, you ll have a toothache If you have a toothache, you should go to the dentist s Một vài ví dụ dùng để giải thích nghĩa của từ cần phải dùng ví dụ rõ ràng, dễ hiểu. Vì thế, nếu giáo viên chỉ nói: ( My old sister is hard Chị gái của tôi siêng năng), nó không chỉ ra nghĩa của hard ( siêng năng), giáo viên cần phải nói rõ thêm. She often gets up at 5 a.m and works all day. ( Chị ấy thức dậy và lúc 5 giờ sáng và làm việc cả ngày) She is very hard Từ đó học sinh có thể hiểu đợc nghĩa của từ hard . Hay để giới thiệu nghĩa của từ early ( Sớm), secret ( bí mật) giáo viên có thể nói. She often gets up at 5 a.m She gets up early. He keeps his plan secret. He doesn t tell any one about it 3. Phơng pháp giới thiệu ngữ nghĩa của từ bằng việc sử dụng các cặp từ Đồng nghĩa hoặc Trái nghĩa. Để cho việc giới thiệu từ mới thêm phong phú và tránh đơn điệu, đồng thời giúp cho học sinh có thêm về vốn từ, chúng ta có thể sử dụng các cặp từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa trong khi giới thiệu từ mới. Chẳng hạn khi chúng ta giới thiệu các từ nh: Tall; black; sick; have lunch chúng ta có thể sử dụng các cặp từ đồng nghĩa. Tall ( adj ) = hight ( adj ): cao Black ( adj ) = dark ( adj ): đen, tối Sick ( adj ) = ill ( adj ): ốm Have lunch ( v ) = eat lunch ( v ): ăn tra Hoặc khi chúng ta giới thiệu các từ nh: good; day; behind; like chúng ta có thể sử dụng các cặp từ trái nghĩa. Good ( adj ) >< bad ( adj ): Tốt >< kém/ xấu Day ( n ) >< night ( n ): Ngày >< đêm Behind ( pre ) >< in front of ( pre ): đằng sau >< đằng trớc Like ( v ) >< hate ( v ): Thích >< ghét Ngoài ra giáo viên còn có thể giới thiệu nghĩa của từ qua ví dụ định nghĩa, ph- ơng pháp này có vẻ khó đối với đối tợng học sinh vùng nông thôn cha chịu khó học ngoại ngữ, và một số học sinh cha chịu khó học từ mới, cha có vốn từ mới phong phú, mà chỉ áp dụng cho đối tợng học sinh khá, giỏi có vốn từ khoảng 150 từ trở lên. EX: Giới thiệu nghĩa của từ cat ( con mèo) A small, furry animal kept as a pet and useful for catching rats and mice (Một loại thú nhỏ có lông đợc nuôi nh là một con vật đợc yêu thích trong nhà và có ích cho việc bắt chuột) Giới thiệu nghĩa của từ Parents = father and mother Giới thiệu nghĩa của từ Uncle The older brother of your mother or your father ( Anh trai của bố bạn hoặc mẹ bạn) Uncle : Bác trai Khi dạy từ Truck driver Tôi có thể nói: He is driving a truck. He is a truck driver . Với cách này giáo viên vừa ôn đợc cho học sinh mà còn mở rộng thêm vốn từ cho các em. Theo cách này giáo viên nên đa ra những câu đơn giản, cấu trúc cũ, từ cũ tránh đa ra một câu, mà để giải thích có một từ mới, học sinh lại gặp phải vài từ mới khác thì rất khó giải thích nghĩa của từ cần giải thích. Tóm lại các phơng pháp giới thiệu từ mới này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau: Thời gian, nội dung bài học, mức độ hiểu biết và chất lợng học sinh. Ví dụ ở một lớp đối tợng học sinh bình thờng mà giáo viên lại dụng phơng pháp giới thiệu từ bằng cách dùng định nghĩa thì mức độ thành công cha chắc đã cao. Vì vậy mỗi giáo viên cần phải nắm đợc chất lợng học sinh của mình từ đó mới sử dụng đợc các phơng pháp đạt kết quả cao, tạo cơ hội cho học sinh thực hành các từ đã học. C - Kết luận * Kết quả đạt đ ợc sau khi áp dụng: Việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm: Một số hơng pháp giới thiệu từ mới cho học sinh lớp 6 tại Trờng THCS Thiệu Khánh bản thân tôi đã đạt đợc một số kết quả hết sức khả quan. Trớc hết những kinh nghiệm này rất phù hợp với chơng trình SGK mới. Học sinh khối 6 có hứng thú học tập hơn, tích cực chủ động sáng tạo để mở rộng vốn hiểu biết, đồng thời cũng rất linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ lĩnh hội kiến thức và phát triển kỹ năng. Không khí học tập sôi nổi nhẹ nhàng. Học sinh có cơ hội để khẳng định mình, các em không còn lúng túng, lo ngại khi bớc vào giờ học. Đây cũng chính là những nguyên nhân đi đến những kết quả tơng đối khả quan của học sinh khối 6 trờng THCS Thiệu Khánh thời gian từ tháng 10 /2010 đến tháng 3/2011 năm học 2010 - 2011 cụ thể là: *Trớc khi áp dụng đề tài: (Trớc khi thi khảo sát chất lợng đầu năm vào tháng 10 năm 2010) Lớ p S. S Giỏi Khá T.Bình Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % 6A 27 3 11,2 5 18,5 11 40,7 6 22,2 2 7,4 6B 26 2 7,8 4 15,4 10 38,4 7 26,9 3 11,5 6C 25 2 8,0 4 16,0 10 40,0 7 28,0 2 8,0 6D 26 3 11,5 4 15,4 11 42,1 6 23,0 2 8.0 [...]... tài: (Đến khi thi chất lợng giữa học kì II vào tháng 3 năm 2011) Lớ HS p 6A 27 Giỏi Khá SL 5 % 18,5 SL 7 % 26 T.Bình % SL 44 12 Yếu % SL 3 11,5 Kém SL 0 % 0 6B 26 4 15,4 6 23,1 12 46, 1 4 15,4 0 0 6C 25 4 16, 0 5 20,0 12 48,0 4 16, 0 0 0 6D 26 5 19,3 6 23,1 12 46, 1 3 11,5 0 0 Có thể thấy, với việc áp dụng phơng pháp dạy từ mới cho học sinh lớp 6, cụ thể là học sinh trờng THCS Thiệu Khánh nh đã nêu trên vào... Sau gần một năm thực hiện phơng pháp này, tôi thấy rằng học sinh đã sử dụng đúng từ khi viết- nói, các trờng hợp sử dụng sai từ ngày một giảm và cũng đã có những vốn từ tơng đối Khi đa các biện pháp trên đây vào thực hiện trong một giờ học cụ thể, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy đợc rằng học sinh không chỉ có hứng thú tiếp thu từ mới mà còn có thể nhớ từ rất nhanh Cùng với việc áp dụng phơng pháp này... trong suốt phần giới thiệu từ vựng mà theo tôi đó là các bớc quan trọng và cần thiết mà mỗi giáo viên dạy Ngoại ngữ nên áp dụng Bởi mục đích chung cuối cùng vẫn là làm thế nào để học sinh học từ mới nhanh hơn, hiểu từ dễ dàng hơn, nhớ lâu hơn và có khả năng vận dụng vào văn cảnh rõ ràng, hiệu quả cao hơn Trên đây là một số suy nghĩ của cá nhân tôi về một số phơng pháp giới thiệu nghĩa của từ Biết rằng... khối ,lớp và đối tợng học sinh, đặc biệt là học sinh khối 6 cấp THCS, giáo viên có thể sử dụng những câu tiếng Anh ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc - Giáo viên phải luôn biết khích lệ học sinh sử dụng kiến thức đã học để sử dụng trong giao tiếp, nên lồng ghép các hoạt động học từ - nghe và nói tiếng Anh với hình thức " Vừa chơi - vừa học" - Trong thời gian ở nhà hớng dẫn các em luyện tập từ mới. .. em - Tổ chức các hoạt động trên lớp sao cho học sinh có thể chia sẻ thông tin, quan điểm, cùng thảo luận, suy nghĩ làm sáng tỏ một số vấn đề nào đó - Tham gia với t cách là ngời giao tiếp khi cần thiết - Ngời giáo viên là ngời tổ chức các nguồn ngữ liệu và đồng thời giáo viên cũng là nguồn ngữ liệu cho học tập - Giáo viên phải luôn tạo môi trờng ngoại ngữ trong giờ học và phải sử dụng tiếng Anh nh... Cú th thy cụ v cỏc bn s núi: ú l v vn, chng ai t nhiờn mang tin cho mỡnh ỳng chng ai cho khụng thy cụ v cỏc bn tin õu, chỳng ta phi lm vic, chỳng ta phi mang v li nhun cho h Khi chỳng ta c qung cỏo, xem video qung cỏo ngha l mang v doanh thu cho Satavina, ng nhiờn h n cm thỡ chỳng ta cng phi cú chỏo m n ch, khụng thỡ ai di gỡ m lm vic cho h Vy chỳng ta s lm nh th no õy Thy cụ v cỏc bn lm nh ny nhộ:... Xin chân thành cảm ơn! Thiệu Khánh, ngày 5 tháng 04 năm 2011 Ngời viết Tài liệu tham khảo 1 Lê Thị Diễm Tú - Thiết kế bài giảng Tiếng anh 6, 7, 8, 9 Nhà xuất bản Đại học s phạm 2 Teacher English Atraining course for teacher Cambrige 3 Raymond Murphy English Grammar in use 4 Vĩnh bá - Trịnh Thị Phơng Thảo Lesson plans Grade 8 ( Nhà xuất bản giáo dục) 5 Tử điển Thuật ngữ tin học Anh Việt Phùng Quang... thể,tôi đã thành công trong giờ thao giảng trong học kỳ I năm học này và kết quả đạt loại giỏi Sau khi áp dụng thành công đề tài này, bản thân tôi đã gặt đợc những kết quả đáng kể và những kinh nghiệm quý báu cho bản thân nh sau: -Là ngời giáo viên giảng dạy môn ngoại ngữ phải thực sự có kiến thức vững vàng, có tính sáng tạo cao trong giảng dạy.Trong giờ học, ngời thầy, cô chỉ là ngời điều khiển, hớng... li nhun m satavina s mang li cho thy cụ Hóy bt tay vo vic ng kớ, chỳng ta khụng mt gỡ, ch mt mt chỳt thi gian trong ngy m thụi Kớnh chỳc quý thy cụ v cỏc bn thnh cụng Nu quý thy cụ cú thc mc gỡ trong quỏ trỡnh tớch ly tin ca mỡnh hóy gi trc tip hoc mail cho tụi: Lấ TH TM Phõn vin Kinh T sinh thỏi Trung B Email ngi gii thiu: trungtam2011@ymail.com Mó s ngi gii thiu: 000 365 22 Link: http://satavina.com/Register.aspx?... thiu l thụng tin ca thy cụ v cỏc bn Chỳc quý thy cụ v cỏc bn thnh cụng v cú th kim c 1 khon tin cho riờng mỡnh Lấ TH TM Phõn vin Kinh T sinh thỏi Trung B Email ngi gii thiu: trungtam2011@ymail.com Mó s ngi gii thiu: 000 365 22 Link: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=trungtam2011@ymail.com&hrID= 365 22 . 23,1 12 46, 1 4 15,4 0 0 6C 25 4 16, 0 5 20,0 12 48,0 4 16, 0 0 0 6D 26 5 19,3 6 23,1 12 46, 1 3 11,5 0 0 Có thể thấy, với việc áp dụng phơng pháp dạy từ mới cho học sinh lớp 6, cụ thể là học sinh trờng THCS Thiệu Khánh nh đã nêu. dụng: Việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm: Một số hơng pháp giới thiệu từ mới cho học sinh lớp 6 tại Trờng THCS Thiệu Khánh bản thân tôi đã đạt đợc một số kết quả hết sức khả quan. Trớc hết những. cũ, từ cũ tránh đa ra một câu, mà để giải thích có một từ mới, học sinh lại gặp phải vài từ mới khác thì rất khó giải thích nghĩa của từ cần giải thích. Tóm lại các phơng pháp giới thiệu từ mới
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp giới thiệu từ mới cho học sinh lớp 6, Một số phương pháp giới thiệu từ mới cho học sinh lớp 6, Một số phương pháp giới thiệu từ mới cho học sinh lớp 6

Từ khóa liên quan