Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở THCS

24 2,086 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:27

Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh A. ĐẶT VẤN ĐỀ I . Lời mở đầu Một trong những tư tưởng đổi mới GD& ĐT hiện nay l tà ăng cường gi¸o dục đạo đức cho học sinh, được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Luật giáo dục 2007 đã xác định: “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân… ( Điều 23-Luật giáo dục). Trong nhà trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng, số học sinh vi phạm đạo đức có chiều hướng gia tăng, tình trạng học sinh kết thành băng nhóm bạo hành trong trường học đáng được báo động. Một số CBQL, giáo viên chưa thật sự là tấm gương sáng cho học sinh, chỉ lo chú trọng đến việc dạy tri thức khoa học, xem nhẹ môn GDCD, thờ ơ không chú ý đến việc giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh. Xuất phát từ yêu cầu của đổi mới giáo dục. Đồng thời, thấy rõ thực trạng đang xuống cấp về mặt đạo đức của một bộ phận học sinh trong các nhà trường THCS trên địa bàn huyện. Vì vậy, công tác giáo dục đạo đức cho học sinh nói chung nhất là học sinh THCS rất cần sự chung tay của những người làm công tác giáo dục cũng như các lực lượng xã hội khác. Nhằm giúp các em nhận thức đúng đắn về cái hay cái đẹp, mặt tích cực, mặt tiêu cực…để phát triển nhân cách toàn diện, chuẩn bị cho các em một hành trang tốt để chuẩn bị bước vào THPT hoặc ra làm việc ngoài xã hội. Chính vì lẽ đó, mà tôi chọn đề tài này để trao đổi cùng bạn bè đông nghiệp. II. Thực trạng của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường THCS Thiệu Khánh 1. Thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường trong những năm gần đây: 1 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh 1.1 Những việc trường đã làm trong năm học : a/ Các hoạt động ngoại khóa Trường đã tổ chức cho học sinh tham gia tích cực các hoạt động giáo dục theo quy định của biên chế từng năm học do Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo ban hành cụ thể như sau: + Đã tổ chức mít tinh Giáo dục an toàn giao thông ngay từ đầu năm học và duy trì từ tháng 9 đến hết năm học, có 453 học sinh và 43 cán bộ giáo viên tham dự. + Giáo dục phòng chống Ma túy, tệ nạn xã hội thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề. Đa số học sinh và giáo viên của trường tham gia đầy đủ. + Tổ chức sinh hoạt dưới cờ hàng tuần phát động các phong trào thi đua có liên quan đến các hoạt động giáo dục đạo đức trong nhà trường, nêu gương người tốt việc tốt, vượt khó học giỏi… + Hàng tuần trường đều tổ chức sinh hoạt đội vào ngày thứ 5 nhằm giáo dục các em làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, công dân tốt, trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh . + Trong năm học 2009- 2010, năm học 2010-2011 các hoạt động ngoại khóa của trường phong phú nhiều hình thức, lôi cuốn học sinh có tác dụng giáo dục, hình thành những phẩm chất đạo đức tốt cho học sinh, xây dựng lối sống tập thể, tinh thần hợp tác, tương trợ và ý thức chấp hành nội quy nhà trường và pháp luật xã hội. b/ Các hoạt động giáo dục lao động, hướng nghiệp + Giáo dục lao động: trường tổ chức cho học sinh lao động hàng tuần, thu dọn vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quang sư phạm. Thông qua các buổi lao động giáo dục cho học sinh tinh thần kỷ luật, biết thương yêu và kính trọng người lao động. + Giáo dục hướng nghiệp: trường chỉ dạy hướng nghiệp cho học sinh khối 9 theo chương trình quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, các khối khác thì chủ yếu lồng ghép vào bộ môn nhằm thông qua đó giáo dục cho học yêu nghề nghiệp, biết tự chọn được nghề nghiệp của mình. + Giáo dục thẩm mỹ : Thông qua bộ môn Mỹ thuật giáo dục cho các em biết cảm nhận được cái đẹp chân chính. 2 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh c/ Việc giảng dạy chương trình môn GDCD của trường: Trường đã tổ chức thực hiện giảng dạy môn giáo dục công dân đầy đủ theo đúng quy định của chương trình, có lồng ghép giáo dục pháp luật vào bộ môn. Tuy nhiên thực tế việc dạy và học môn giáo dục công dân ở trường còn nhiều khó khăn, bất cập nên hiệu quả giáo dục của môn học còn thấp, số học sinh dưới trung bình còn cao. Môn giáo dục công dân từ trước đến nay chưa được coi trọng, nhiều giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh vẫn xem đây là môn học phụ. - Nguyên nhân: thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân chủ yếu sau: + Trường chỉ có một giáo viên dạy GDCD/ 16 lớp, giáo viên này chưa được đào tạo chuyên về môn GDCD mà chỉ là đào tạp ghép: Sử–GDCD, nên có nhiều khó khăn lúng túng về phương pháp, về soạn giảng và nghiên cứu, rút kinh nghiệm giờ dạy. Giáo viên chưa nhận thức được đầy đủ, vị trí vai trò của môn học, còn xem nhẹ nên chưa chú trọng đầu tư công sức, thời gian để dạy tốt, chủ yếu chỉ đầu tư vào môn chính mình được đào tạo. + Trang thiết bị dạy học, các điều kiện khác phục vụ dạy học còn thiếu thốn, lạc hậu gây khó khăn cho việc đổi mới dạy học. + Tâm lý chung của mọi người trong đó có Cha mẹ học sinh cho rằng đây là môn học phụ, kết quả học tập không quan trọng lắm, vì thế chưa chú ý động viên con em tích cực học tập. Kết quả học tập môn GDCD năm học 2009-2010 : Khối TSHS Giỏi Khá TB Yếu Kém SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 6 121 9 7.4 40 33.1 62 51.2 10 8.3 0 0 7 111 8 7.2 41 36.9 54 48. 7 8 7.2 0 0 8 119 8 6.7 36 30.3 60 50. 4 15 12.6 0 0 9 142 15 10.6 47 33.1 64 45.1 16 11.2 0 0 Tổng 493 40 8.1 164 33.3 240 48.7 49 9.9 0 0 3 Hiu trng ch o cụng tỏc giỏo dc o c cho hc sinh d/ Hot ng ca giỏo viờn ch nhim. * Nhng hot ng ca giỏo viờn ch nhim trong nm hc: - Thc hin cỏc loi s theo quy nh ca ngnh: s liờn lc, s ch nhim s theo dừi o c hc sinh - T chc sinh hot lp cui tun, hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp, xõy dng k hoch ch nhim, k hoch thi ua - Kt hp cht ch vi Cha m hc sinh, ch ng phi hp vi cỏc giỏo viờn b mụn, on TNCS HCM, i TNTP HCM v cỏc ban ngnh on th a phng trong cụng tỏc giỏo dc o c cho hc sinh. - Nhn xột, ỏnh giỏ, xp loi hnh kim v hc lc cho hc sinh, ngh khen thng v k lut hc sinh. *u im : Trong nm hc giỏo viờn ch nhim thc hin y cỏc loi s sỏch, cú lờn k hoch hot ng c th hng tun, thỏng, nm . - Kt hp c nhiu hot ng, on th trong cụng tỏc giỏo dc o c hs. - Khụng cú hs vi phm o c nghiờm trng phi nh c quan chc nng x lý. *Tn ti: - Cũn mt vi giỏo viờn ch nhim cha cú tõm huyt vi cụng tỏc ny, tỏc dng giỏo dc cha cao, trong lp vn cũn hc sinh cha tin b trong rốn luyn o c. - Thiu s quan h thng xuyờn vi cha m hc sinh. * Nguyờn nhõn: - Cụng tỏc ch nhim l mt cụng tỏc khú khn, ũi hi giỏo viờn phi u t nhiu thời gian cho cụng tỏc ny, nhng thc t giỏo viờn ch nhim cũn phi lo cho cụng tỏc chuyờn mụn, mỗi tuần có mấy tiết không đủ để theo dõi sát sao các em. e/ S tham gia giỏo dc o c cho hc sinh ca cỏc giỏo viờn b mụn u nm hc ban giỏm hiu nh trng ó qoỏn trit trc hi ng giỏo viờn trỏch nhim giỏo dc o c cho hc sinh l nhim v ca mi thnh viờn trong nh trng, giỏo dc o c cho hc sinh l mt quỏ trỡnh thng xuyờn, liờn tc, 4 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi. Một giờ dạy trên lớp không chỉ đơn thuần là truyền thụ kiến thức khoa học cho học sinh mà còn giáo dục cho các em những hành vi, cử chỉ, tình cảm, nhân sinh quan, thế giới quan khoa học. - Ưu điểm : Giáo viên bộ môn có chú ý liên hệ giáo dục đạo đức học sinh thông qua bài học, tiết học. Thường xuyên nhắc nhở uốn nắn những sai phạm của học sinh trong giờ học. - Khuyết điểm: Một số giáo viên quá gò bó, đơn điệu khi gán ghép liên hệ giáo dục đạo đức thông qua bài học. Một số giáo viên vẫn còn vi phạm nghe điện thoại trong khi giảng dạy. f/ Hoạt động gắn liền nhà trường với thực tế đời sống địa phương - Tổ chức cho học sinh đi cổ động về An toàn giao thông, phòng chống sốt xuất huyết, phßng chèng Ma tuý HIV/AIDS. * Ưu điểm: - Học sinh tham gia đầy đủ, có chất lượng. - Phong trào được phát động rộng lớn, có tác dụng giáo dục học sinh, gây ấn tượng tốt với các đoàn thể địa phương và nhân dân trong xã. * Tồn tại: - Phong trào chưa nhiều, chưa có sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan đoàn thể địa phương với nhà trường. - Chưa có tổng kết đánh giá phong trào, khen thưởng cho cá nhân có thành tích tốt. 1.2 Thực trạng về chất lượng đạo đức, nếp sống của học sinh Kết quả đạt được về phía học sinh là phần lớn các em có được những hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức, từng bước hình thành thái độ tự trọng, tự tin vào khả năng của bản thân, có trách nhiệm với hành động của mình, yêu thương, tôn trọng con người, mong muốn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người.Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số bộ phận học sinh chưa ngoan, thường hay vi phạm đạo đức. 5 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh Thống kê xếp loại hạnh kiểm của học sinh trong năm học 2009 -2010: Khối TSHS Tốt Khá TB Yếu Kém SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 6 121 112 92.6 9 7.4 0 0 0 0 0 0 7 111 95 85.6 16 14.4 0 0 0 0 0 0 8 119 91 76.5 18 15.1 10 8.4 0 0 0 0 9 142 109 76.8 23 16.2 10 7.0 0 0 0 0 TC 493 407 82.6 66 13.4 20 4.0 0 0 0 0 1.3 Những biểu hiện của thực trạng đạo đức học sinh * Tích cực: Đa số học sinh có đạo đức tốt, biết nghe lời cha mẹ, thầy cô, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của lớp, nội quy của trường, biết sống tốt và sống đẹp. * Tiêu cực: Một số bộ phận không ít học sinh có biểu hiện chán nản, không thích học, thường xuyên gây mất trật tự trong lớp, nói tục, nói dối thầy cô và bạn bè, một số ít thường xuyên bỏ học đi chơi điện tử . Trong năm học trường đã xử lý kỷ luật 03 trường hợp từ mức cảnh cáo đến đuổi học một tuần. * Nguyên nhân tiêu cực: - Khách quan: + Do sự bất ổn của gia đình, cha mẹ đi làm ăn xa các em phải ở với nội, ngoại thiếu sự quan tâm và quản lý các em. + Cha mẹ giàu có, nuông chiều cho tiền nhiều, thiếu sự kiểm tra và giáo dục - Chủ quan: + Ý thức đạo đức của học sinh chưa cao, kỷ năng vận dụng chuẩn mực đạo đức còn thấp, chưa phân định được ranh giới giữa cái xấu và cái tốt. + Khả năng tự chủ chưa cao, khi vi phạm đạo đức sửa chữa chậm hoặc không chịu sửa chữa. 6 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh B. GI Ả I QUy Ế T V Ấ N ĐỀ : I. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn : Xuất phát từ thực trạng của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường THCS Thiệu Khánh, tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn tại đơn vị tôi đã mạnh dạn cải tiến phương pháp quản lý. Cụ thể đã đề ra các gi¶i pháp, c¸c biÖn ph¸p giáo dục đạo đức cho học sinh của trường trong giai đoạn hiện nay như sau: Giải pháp 1: Xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, kỉ cương, thân thiện . Giải pháp 2: Nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm của giáo viên bộ môn trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh qua từng môn học, tiết học. Đặc biệt là môn giáo dục công dân. Giải pháp 3: N©ng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm đối với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh . Đây là giải pháp có hiệu quả nhất, có tính chất quyết định đến toàn bộ quá trình giáo dục đạo đức co học sinh. Bởi giáo viên chủ nhiệm lớp là người gần gũi nhất nắm bắt những thông tin của học sinh rõ nhất . Giải pháp 4: Phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường cụ thể là BGH, đoàn đội , GVCN và các lượng ngoài nhà trường như gia đình, địa phương, các tổ chức đoàn thể XH . II. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn: 1-Tổ chức, sắp xếp, tu sửa, trang điểm bộ mặt nhà trường, đầu tư cơ sở vật chất, cảnh quan, trồng cây bóng mát, cây cảnh, qui hoạch khuôn viên của nhà trường làm sao cho toàn trường đều toát lên ý nghĩa giáo dục đối với học sinh. - Tạo nên bầu không khí giáo dục trong toàn trường và ở mỗi lớp học, hình thành nên một phong cách sinh hoạt của nhà trường , biểu hiện như sau: + Nề nếp tốt: trật tự, vệ sinh, ngăn nắp, nghiêm túc. 7 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh + Có dư luận tập thể tốt, ủng hộ cái tốt, cái tiến bộ, phê phán cái sai, cái lạc hậu, có phong trào thi đua sôi nổi đúng thực chất. *Cách làm - Phải xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh ngay từ đầu năm học trên cơ sở dựa vào tình hình thực trạng đạo đức của học sinh, tình hình thực tế của địa phương để định ra nội dung, biện pháp, thời gian, chỉ tiêu cho phù hợp. - Phải thường xuyên nắm tình hình tư tưởng đạo đức của học sinh một cách cụ thể bao gồm tình hình có tính chất thường xuyên, lâu dài, phổ biến và những tình hình có tính chất thời sự, cá biệt có thể ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đối với học sinh. - Thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, đầu tư ngân sách để cải tạo cảnh quang sư phạm: trồng cây xanh, cây cảnh, trang trí các khẩu hiệu, nội quy của từng phòng học và trong khu vực trường, xây dựng cổng rào an toàn cho học sinh. - Thường xuyên tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh… thông qua buổi lao động cần giáo dục đầy đủ mục đích, ý nghĩa công việc cho học sinh, phải có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị lớp, quy định rõ thời gian và kết quả phải đạt được, phải có kỷ luật, trật tự, không khí tươi vui, biểu dương kịp thời những học sinh tốt, tập thể lớp tốt. - Tổ chức họp tham khảo ý kiến hội đồng giáo viên để đưa ra những quy định cụ thể về nội quy nhà trường, nhiệm vụ của học sinh, dựa trên cơ sở điều lệ trường trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2007. - Kết hợp với chính quyền địa phương giải tỏa các hàng quán trước cổng trường, các điểm vui chơi giải trí và truy cập internet xung quanh trường theo đúng quy định của ngành chức năng. - Tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, bảo đảm tính công bằng, trung thực, phù hợp với năng lực và nhu cầu của các em. - Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm xây dựng lớp thành những tập thể vững mạnh, có lực lượng cốt cán làm nòng cốt, làm hạt nhân cơ bản của lớp, là trợ thủ đắc lực cho giáo viên chủ nhiệm. 8 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh 2. Xây dựng mối quan hệ tốt giữa các thành viên trong trường giữa thầy với thầy, giữa thầy với trò, giữa học sinh với nhau. Trong các mối quan hệ phải thực sự đúng mực, hài hòa; Giáo viên thương yêu tôn trọng học sinh, phải gương mẫu về mọi mặt, tin tưởng học sinh, có ý thức trách nhiệm về mọi hành vi ngôn ngữ, cử chỉ của mình đối với học sinh, đồng nghiệp, Bản thân mỗi thầy cô không ngừng tự hoàn thiện nhân cách của mình, để xứng đáng là tấm gương cho học sinh noi theo. Đối với học sinh không hỗn xược, không khúm núm sợ sệt, yêu mến và tin tưởng thầy cô. Học sinh đối với nhau thì đoàn kết, thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, không thù hằn, bè cánh đánh nhau, không nói tục chửi bậy, không tham gia vào tệ nạn xã hội. 3. Đối với Đoàn đội phải phối hợp với BGH, GVCN trong việc củng cố duy trì nền nếp của học sinh, đổi mới nền nếp sinh hoạt 15 phút sao cho có hiệu quả và thu hút được các em vào những hoạt động đó một các tự giác, phát huy vai trò tự quản của đội ngũ cán bộ lớp. - Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tổ chức tốt phong trào thi đua học tập, rèn luyện đội viên theo năm điều Bác Hồ dạy. - Tổ chức sinh hoạt đội hàng tuần vào ngày thứ năm, tạo sân chơi lành mạnh cho các em. - Giáo dục tinh thần yêu nước cho các em thông qua việc sưu tầm địa chỉ đỏ, thăm viếng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương . 4. Nâng cao vai trò, vị trí và chất lượng giảng dạy bộ môn GDCD ở trường THCS: Môn GDCD có vai trò, vị trí rất quan trọng trong giáo dục nhân cách học sinh, đặc biệt trong việc xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân cho học sinh THCS, vì thông qua các bài học người giáo viên sẽ trang bị, hình thành cho học sinh những phẩm chất, những chuẩn mực, hành vi đạo đức cần thiết trong cuộc sống một cách có hệ thống, đúng phương pháp, đúng quy trình. 9 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh Trong thực tế hiện nay của trường môn GDCD chưa được xem trọng, chưa có vị trí vai trò xứng đáng cần phải có trong nhà trường. Việc đưa ra những biện pháp để nâng cao vai trò, vị trí và chất lượng giảng dạy môn GDCD ở trường THCS là một việc làm có ý nghĩa đến công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. * Nội dung: - Làm cho Cha mẹ học sinh, cán bộ giáo viên của trường nhận thức một cách đầy đủ về tầm quan trọng của môn GDCD đối với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong giai đoạn hiện nay, để từ đó họ có sự thay đổi nhận thức và có những hành động tích cực đối với việc dạy và học môn GDCD. - Giáo viên là lực lượng quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục, do đó giáo viên nhất là giáo viên dạy GDCD phải được đào tạo chính quy đúng chuyên ngành giảng dạy, phải thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phải có nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của môn GDCD, phải xác định được trách nhiệm của bản thân, chú trọng đầu tư cho giảng dạy . - Ban giám hiệu, giáo viên dạy môn GDCD cần quán triệt mục tiêu môn học trong quá trình dạy học. Phải nắm rõ cái đích cuối cùng cần đạt được trong dạy học GDCD là hành động phù hợp với các các chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Nếu học sinh không có chuyển biến trong hành động thì việc dạy học không đạt hiệu quả. - Chương trình môn GDCD là sự nối tiếp việc dạy và học môn đạo đức ở tiểu học, đồng thời chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động. Chương trình được xây dựng theo nguyên tắc phát triển từ thấp đến cao về nhận thức và tu dưỡng đạo đức của học sinh trong suốt quá trình học tập ở nhà trường. Các hành vi cơ bản của học sinh được học ở tiểu học sẽ được phát triển thành phẩm chất và bổn phận đạo đức ở THCS. Do đó, để nâng cao vai trò vị trí, chất lượng dạy và học môn GDCD thì Ban giám hiệu và giáo viên dạy GDCD cần phải nghiên cứu quán triệt đầy đủ tinh thần của chương trình, thường xuyên học tập và nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn. - Đổi mới phương pháp dạy học môn GDCD theo hướng phát huy tính tích cực và tương tác là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao vai trò, vị trí và 10 [...]... giỏo dc o c cho hc sinh + Mặt khác GVCN phi nm c c im hc sinh v: sc khe, o c, nng lc hc tp, ng c hc tp, quan h ca hc sinh vi cha m ông b, anh ch em trong gia ỡnh trng quan hệ của học sinh đó với bạn bè, vi thy cô nh thế nào Vic tỡm hiu hc sinh v mi mt l rt cn thit nhng GVCN phi thy c nguyờn nhõn dn n thc trng ú + GVCN phi hiu đặc điểm tâm lý la tui, nng lc hc tp, năng lực hot ng của từng học sinh lớp... o c cho hc sinh cht lng dy v hc mụn GDCD trng THCS: + T nhng s i mi ca chng trỡnh SGK thỡ vic ging dy mụn GDCD nh trng ũi hi phi thc s i mi v phng phỏp, quỏ trỡnh dy hc phi l quỏ trỡnh t chc cho hc sinh hot ng Vi s hng dn ca giỏo viờn, hc sinh t khỏm phỏ v chim lnh ni dung bi hc, trỏnh li dy thiờn v lý thuyt tru tng, khụ khan ỏp t + Cỏc ni dung giỏo dc phi c chuyn ti n hc sinh mt cỏch nh nhng, sinh. .. trng o c hin nay ca hc sinh trng THCS cú chiu hng gim sỳt nghiờm trng, vic giỏo dc o c cho hc sinh l ũi hi cp bỏch ca xó hi xõy dng hon thin nhng giỏ tr c bn ca con ngi Vit Nam thi k cụng nghip húa, hin i húa, phỏt trin nn kinh t tri thc Trong phm vi nghiờn cu ca ti v giỏo dc o c cho hc sinh ó giỳp cho i ng giỏo viờn v CBQL xỏc nh ỳng tm quan trng ca cụng tỏc giỏo dc o c hc sinh nh trng cú k hoch... ngn, phm vi nghiờn cu ch l mt trng THCS nờn cú nhiu vn cha c phõn tớch mt cỏch y , cỏc bin phỏp a 17 Hiu trng ch o cụng tỏc giỏo dc o c cho hc sinh ra cha cú tớnh kh thi cao, nhng ớt nhiu nú cng giỳp cho chỳng ta thy c thc trng ca o c hc sinh hin nay, giỳp cho chỳng ta nh hng li mt s vic cn phi lm trong thi gian sp ti gúp phn thnh cụng vo cụng tỏc giỏo dc o c cho hc sinh Rt mong nhn c s tham gia gúp... hc sinh nh trng cú k hoch hon chnh, cú s quan tõm ỳng mc trong vic giỏo dc hc sinh, t ú giỳp cho tp th s phm ca trng thy c nhim v quan trng ny ngoi vic dy ch cho tt cũn phi lu tõm, ht 16 Hiu trng ch o cụng tỏc giỏo dc o c cho hc sinh lũng giỏo dc cỏc em phỏt trin ton din c ti ln c Nhng vn c bn v giỏo dc o c cho hc sinh cng ó c th hin qua hai con ng c bn: - Con ng dy hc cỏc mụn hc trong v ngoi nh... tng lp, tng hc sinh Do ú, trong u nm hc 2010-2011 ny Ban giỏm hiu trng ó nh hng phõn cụng nhng giỏo viờn lm cụng tỏc ch nhim theo nhng tiờu chớ sau: + Cú lp trng t tng chớnh tr vng vng, kiên định + Cú uy tớn cao đối với đồng nghiệp và học sinh, có o c tt + Là những ngời có trình độ chuyên môn gii, có nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm 13 Hiu trng ch o cụng tỏc giỏo dc o c cho hc sinh + Cú tm... Trao i vi ban giỏm hiu, tng ph trỏch i, Cha m hc sinh cú thờm nhng thụng tin v i tng m GVCN cn tỡm hiu - Thc hin y cỏc loi s sỏch theo quy nh, bỏo cỏo trung thc, kp thi cho ban giỏm hiu v tỡnh hỡnh o c ca hc sinh - Mỗi nm hc GVCN n nh hc sinh ớt nht mt ln nm thụng tin, thuyt phc cha m hc sinh tham gia hp y - Hng thỏng chuyn s liờn lc n gia ỡnh hc sinh ỳng thi gian quy nh, x lý thụng tin phn hi kp... tỡnh hung t xut xy ra, phi x lý khộo lộo, liờn h vi Cha m hc sinh gii quyt mau l, cú hiu qu - GVCN phi thng xuyờn hc tp nõng cao trỡnh , trau di o c nh giỏo xng ỏng l tm gng tt cho hc sinh noi theo i vi GV b mụn, cỏc on th trong v ngoi nh trng - Tớch cc h tr GVCN trong cụng tỏc giỏo dc o c cho hc sinh, phn ỏnh kp thi vi GVCN v tỡnh hỡnh hc sinh ca lp - Tham gia úng gúp ý kin trong vic ỏnh giỏ xp loi... Cú tm hiu bit rng, Cú tinh thn trỏch nhim cao, yờu ngh Thng yờu v tụn trng hc sinh + Có nng lc t chc, năng lực thuyết phục đối với các đối tợng học sinh chậm tiến - Ni dung - Tỡm hiu c im tỡnh hỡnh lp, tỡnh hỡnh hc sinh l gúp phn cho cụng tỏc ch nhim t kt qu cao + u nm hc GVCN phi cú nhng thụng tin khỏi quỏt v gia ỡnh hc sinh nh: ni , hon cnh sng, li sng, hon cnh kinh t gia ỡnh, giỏo dc ca gia ỡnh,... lng giỏo dc o c cho hc sinh + Yờu cu khi kim tra ỏnh giỏ phi coi trng ỏnh giỏ c nhn thc v ỏnh giỏ 11 Hiu trng ch o cụng tỏc giỏo dc o c cho hc sinh thỏi hnh vi ca hc sinh trc nhng vn liờn quan n ni dung bi hc + Kim tra ỏnh giỏ phi chỳ trng n kim tra thỏi , tỡnh cm, cỏc k nng nhn xột ỏnh giỏ, phõn bit ỳng sai, kh nng vn dng v thc hnh trong cuc sng + Qua vic kim tra ỏnh giỏ phi giỳp hc sinh thy rừ c . tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường THCS Thiệu Khánh 1. Thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường trong những năm gần đây: 1 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo. Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh A. ĐẶT VẤN ĐỀ I . Lời mở đầu Một trong những tư tưởng đổi mới GD& ĐT hiện nay l tà ăng cường gi¸o dục đạo đức cho học sinh, . chữ cho tốt còn phải lưu tâm, hết 16 Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh lòng giáo dục các em phát triển toàn diện cả tài lẫn đức. Những vấn đề cơ bản về giáo dục đạo đức
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở THCS, Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở THCS, Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở THCS

Từ khóa liên quan