Một số biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên ở trường THCS Thiệu Khánh

17 2,039 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:27

Mt s bin phỏp xõy dng i ng cỏn b giỏo viờn trng THCS Thiu Khỏnh A. Đặt vấn đề I. Lời mở đầu Qua quá trình đổi mới giáo dục Việt Nam ( 1986- 2011) đã thu đợc nhiều thành quả quan trọng cả về quy mô và chất lợng, các hình thức giáo dục đã đợc đa dạng hoá, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học đã đợc nâng cấp, trình độ dân trí đ- ợc nâng cao Để có đợc những thành quả ban đầu trong sự nghiệp giáo dục. Đảng và nhà nớc ta đã xác định: Giáo dục là nền tảng của sự phát triển khoa học- công nghệ, phát triển là nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại và đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao ý thức dân tộc, tinh thần trách nhiệm, năng lực của các thế hệ hiện nay và mai sau. " Giáo dục phải đi trớc một bớc, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài để thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lợc phát triển kinh tế xã hội"(Nghị quyết TW II khoá VIII). Muốn vậy phải đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm của Đảng, nhà nớc và của ngành giáo dục. Chính vì thế, đội ngũ cán bộ giáo viên có một vị trí hết sức quan trọng trong việc thực hiện chiến lợc của Đảng và nhà nớc. Đội ngũ cán bộ giáo viên có vai trò lớn trong việc quyết định hiệu quả chất lợng giáo dục đào tạo con ngời, đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nớc, phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, góp phần đa dân tộc ta sánh vai với các nớc phát triển trên thế giới. Do vậy vấn đề cốt yếu hiện nay là phải tập trung nâng cao chất lợng giáo dục, chất lợng đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu mới của sự nghiệp giáo dục đào tạo ở thế kỷ XXI. Để đạt đợc mục đích đó, đầu tiên phải coi việc xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên là một việc làm thờng xuyên, liên tục. Là ngời cán bộ quản lý giáo dục, tôi thấy cần phải tiếp tục đổi mới nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên nói chung, đội ngũ giáo viên trờng THCS nói riêng trên tất cả các mặt: Phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, lý luận và nghiệp vụ quản lý. Đây không chỉ là việc làm trớc mắt mà còn phải lâu dài với những giải pháp, biện pháp cụ thể, thực tiễn, khoa học. Do vậy tôi đã chọn đề tài này để nghiên cứu với mong muốn tìm hiểu, đúc rút kinh nghiệm, tìm ra những giải pháp tối u nhất vừa mang tính thời sự lại vừa đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp giáo dục của địa phơng để áp dụng xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên nhà trờng mà mình đang quản lý thành một đội ngũ vững mạnh về mọi mặt, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của sự nghiệp GD- ĐT trong những năm tới. Nguyễn Thu H ờng Tr ờng THCS Thiệu Khánh 1 Mt s bin phỏp xõy dng i ng cỏn b giỏo viờn trng THCS Thiu Khỏnh II. Thực trạng xây dựng đội ngũ CBGV ở trờng THCS Thiệu Khánh: 1. Thực trạng đội ngũ CBGV ở tr ờng THCS hiện nay: Trong các năm gần đây Đảng và nhà nớc ta đã đặc biệt chú ý đến phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo. chính vì vậy, ngành giáo dục không ngừng đổi mới giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên. Nói chung đội ngũ CBGV có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần chịu đựng và vợt qua khó khăn, nhất là những giáo viên công tác ở miền núi, vùng xa xôi, hẻo lánh. Trong điều kiện đời sống thiếu thốn nhng đa số CBGV vẫn bám trờng bám lớp, nhiều ngời thật sự là tấm gơng sáng. Bên cạnh những mặt mạnh đó còn một số tồn tại: đội ngũ giáo viên mất cân đối về sự phân bố giữa các địa phơng, vùng miền Đội ngũ giáo viên thờng chỉ chuẩn bị để giảng dạy các môn khoa học, nên năng lực giáo dục của một số giáo viên còn hạn chế Từ thực trạng trên, đòi hỏi các cấp QLGD, các nhà trờng cần phải có những biện pháp tích cực trong việc đào tạo, bồi dỡng để sử dụng từng bớc khắc phục những tồn tại và phát huy những mặt mạnh vốn có. Đối với trờng THCS ngời quản lý phải có quy hoạch bồi dỡng và sử dụng hợp lý từng loại hình cán bộ giáo viên thì mới có thể hạn chế đợc những ảnh hởng xấu đến chất lợng giáo dục trong nhà trờng hiện nay. 2.Thực trạng đội ngũ CBGV tr ờng THCS Thiệu Khánh: 2.1. Về cơ cấu đội ngũ: * Tổng số CBGV: 43 ngời Trong đó : CBQL 3 đ/c Tổ xã hội: 19 đ/c Tổ tự nhiên: 19 đ/c Hành chính: 2 đ/c Ngoài các tổ chuyên môn nhà trờng có thành lập 1 tổ chủ nhiệm gồm 16 đ/c. * Trình độ đào tạo: Đại học: 36 đ/c Cao đẳng: 7 đ/c. * Các tổ chức trong nhà trờng: + Chi bộ Đảng: 23 đ/c + Công đoàn có: 43 đ/c * Phân loại chuyên môn: Nguyễn Thu H ờng Tr ờng THCS Thiệu Khánh 2 Mt s bin phỏp xõy dng i ng cỏn b giỏo viờn trng THCS Thiu Khỏnh + Loại giỏi: 60% + Loại Khá: 40% + Loại TB: 10% + Giáo viên giỏi cấp huyện: 24 đ/c + Giáo viên giỏi tỉnh: 5 đ/c. 2.2. Tình hình nhà tr ờng: b. Những thuận lợi cần phát huy: Đội ngũ giáo viên trờng THCS Thiệu Khánh có đủ về số lợng, có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có năng lực chuyên môn và tay nghề vững vàng, nhiệt tình với công tác, yêu nghề, mến trẻ, luôn phấn đấu vơn lên về mọi mặt, đoàn kết , thân ái giúp đỡ lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành mọi nhiệm vụ đợc giao, nề nếp chất lợng dạy học tơng đối tốt. Đợc các bậc phụ huynh trong xã tin tởng. Đặc biệt trong những năm gần đây chất lợng học sinh tơng đối ổn định, chất lợng đại trà đợc nâng lên, chất lợng mũi nhọn ngày càng cao. Tỉ lệ học sinh khá giỏi từ 40-45%. Thi tốt nghiệp THCS đạt 98-99%. Đậu vào THPT cả 2 hệ đạt trên 80%. Mỗi năm có từ 8-14 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, 1-3 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, có 2 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện. Đa số giáo viên trong nhà trờng là nữ ( 31 đ/c) nên có nhiều thuận lợi trong việc giáo dục học sinh, bằng những cử chỉ dịu dàng, tác phong ân cần tỉ mỉ của ngời mẹ, ngời chị đem đến tình yêu thơng cho các thế hệ đàn em, làm tăng thêm tình yêu tr- ờng, yêu lớp, hứng thú học tập của học sinh. Hầu hết giáo viên trờng THCS Thiệu Khánh có kinh tế ổn định, số giáo viên có kinh tế khá chiếm 30%. Đây cũng là điểm thuận lợi không nhỏ cho vấn đề xây dựng đội ngũ vững mạnh, đặc biệt là CBGV luôn yên tâm công tác, nhiệt tình với nhiệm vụ dạy học. Trình độ đào tạo của đội ngũ CBGV khá cao ( 83,7 trình độ trên chuẩn) đây là một điều kiện tốt để đảm bảo chất lợng chuyên môn nghiệp vụ, là thuận lợi lớn đối với công tác xây dựng đội ngũ CBGV của trờng. Bên cạnh đó là sự quan tâm sát sao và có sự đầu t thoả đáng cho công tác xây dựng đội ngũ CBGV của BGH nhà trờng. BGH phối hợp chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp đỡ CBGV phát triển kinh tế, nh phân thời khoá biểu hợp lý tạo điều kiện cho giáo viên làm thêm tăng thu nhập, lên kế hoạch cho giáo viên dạy thêm theo quy định Nhà trờng luôn đợc sự quan tâm thiết thực, có hiệu quả của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phơng, hội cha mẹ học sinh về chủ trơng thực hiện, về cơ sở vật chất, về thi đua khen thởng Nhà Nguyễn Thu H ờng Tr ờng THCS Thiệu Khánh 3 Mt s bin phỏp xõy dng i ng cỏn b giỏo viờn trng THCS Thiu Khỏnh trờng tập trung phát huy mạnh mẽ công tác dân chủ hoá trờng học để động viên, thúc đẩy sự cố gắng phấn đấu của CBGV để đạt mục tiêu nâng cao chất lợng đội ngũ. b. Những tồn tại cần khắc phục: Bên cạnh những thuận lợi trên thì công tác xây dựng đội ngũ CBGV ở trờng THCS Thiệu Khánh còn gặp một số khó khăn nh: Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trờng cha đáp ứng đợc yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhà trờng cha có phòng chức năng,các trang thiết bị phục vụ dạy- học còn thiếu. Trong đội ngũ giáo viên còn có hiện tợng quản lý giờ học cha tốt, một bộ phận nhỏ học sinh cha chăm ngoan. Điều kiện kinh tế thị trờng ít nhiều diễn ra - một số ít giáo viên vẫn cha thực sự yên tâm cho kinh tế gia đình nên phần nào cũng ảnh hởng đến công tác tự học tự bồi dỡng để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. Bên cạnh đó đa số giáo viên là nữ, còn trẻ, đang trong độ tuổi sinh đẻ và nuôi con nhỏ nên bận bịu nhiều đến công việc gia đình và con cái , thiếu thời gian giành cho học tập, nghiên cứu khoa học. Đó cũng là một số nguyên nhân, tồn tại trong công tác xây dựng đội ngũ CBGV ở trờng THCS Thiệu Khánh. Tuy nhiên tập thể cán bộ giáo viên trờng THCS Thiệu Khánh đã xác định đợc nhiệm vụ, Phát huy u điểm, thuận lợi, khắc phục khó khăn để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học đạt kết quả cao. 3. Kết quả đạt đ ợc : a. Thành tích chung của trờng: - Trờng đạt trờng tiên tiến cấp huyện. - Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. - Công Đoàn đợc Công Đoàn giáo dục huyện Thiệu Hoá khen. - Liên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đợc nhận bằng khen của tỉnh Đoàn. * Tập thể giáo viên: - Chiến sĩ thi đua cấp huyện: 7 đ/c - Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 5 đ/c. - Giáo viên giỏi cấp huyện: 24 đ/c. Có đợc thành tích trên là do sự phấn đấu nỗ lực của BGH nhà trờng cùng toàn thể CBGV. Điều đáng ghi nhận là công tác xây dựng đội ngũ CBGV của nhà trờng đã góp một phần không nhỏ đến chất lợng những năm qua. Đây cũng chính là vấn đề cốt lõi để BGH nhà trờng tiếp tục công tác xây dựng, bồi dỡng đội ngũ CBGV của Nguyễn Thu H ờng Tr ờng THCS Thiệu Khánh 4 Mt s bin phỏp xõy dng i ng cỏn b giỏo viờn trng THCS Thiu Khỏnh nhà trờng trong những năm tới, cho kế hoạch phát triển thờng xuyên, liên tục và lâu dài. B. Giải quyết vấn đề I. Các giải pháp xây dựng đội ngũ CBGV trờng THCS Thiệu Khánh: Giải pháp thứ nhất: Tìm hiểu và nắm chắc tình hình đội ngũ về các mặt: Năng lực, trình độ, quá trình công tác, số lợng, nguyện vọng, sở trờng, hoàn cảnh cá nhân, mặt mạnh, mặt yếu Giải pháp thứ 2: Lập quy hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên trong một khoảng thời gian nhất định về các mặt số lợng, cơ cấu, chất lợng, biện pháp, hình thức xây dựng đội ngũ. Việc lập qui hoạch xây dựng đội ngũ giúp ngời quản lý có Nguyễn Thu H ờng Tr ờng THCS Thiệu Khánh 5 Mt s bin phỏp xõy dng i ng cỏn b giỏo viờn trng THCS Thiu Khỏnh tầm nhìn xa, bao quát hơn trong công tác, củng cố và bồi dỡng đội ngũ, qui hoạch, cơ cấu đồng bộ và nâng dần trình độ của giáo viên. Giải pháp thứ 3: Sắp xếp sử dụng đội ngũ giáo viên phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, chuyên môn nghiệp vụ của mỗi ngời mới phát huy hết khả năng của họ cho sự nghiệp giáo dục. Quán triệt quan điểm sắp xếp, sử dụng theo đào tạo, trong khi sử dụng nên hớng họ đi sâu vào sở trờng ( mặt mạnh của từng giáo viên). Đây cũng chính là cơ sở nâng cao chất lợng của hoạt động dạy và học, đồng thời để xây dựng giáo viên nòng cốt về từng mặt hoạt động chuyên môn của nhà trờng. Giải pháp thứ 4: Bồi dỡng đội ngũ cán bộ giáo viên về các mặt chính trị, t tởng, văn hoá, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, sức khoẻ Giải pháp thứ 5: Xây dựng mối quan hệ hợp tác, tình bạn, tình đồng chí giữa các thành viên trong tập thể s phạm. Xây dựng tinh thần đoàn kết trong đơn vị, có ý thức tổ chức, tôn trọng kỷ luật. Hoạt động trong nhà trờng phải đợc sự thống nhất, bàn bạc dân chủ, tập trung công bằng. Giải pháp thứ 6: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giáo viên trong công tác xã hội hoá giáo dục. Phối hợp với các tổ chức nhà trờng, chính quyền địa phơng và các tổ chức khác quan tâm đến nơi ăn chốn ở của CBGV. Các chế độ đối với giáo viên phải đúng, hợp lý. Giải pháp thứ 7: Kiểm tra đánh giá hoạt động của đội ngũ CBGV. Kiểm tra đánh giá để nắm bắt đợc chất lợng, năng lực của từng đồng chí CBGV để từ đó kịp thời điều chỉnh, uốn nắn, giúp đỡ CBGV để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhà trờng, đó là mục đích chính của ngời quản lý. II. Một số biện pháp để xây dựng đội ngũ CBGV ở trờng THCS Thiệu Khánh: Xuất phát từ thực trạng của nhà trờng, từ các phơng pháp nghiên cứu tìm hiểu các biện pháp quản lý của BGH để xây dựng đội ngũ CBGV ở trờng THCS Thiệu Khánh, từ các kết quả thu đợc và sự hạn chế của công tác này. Bản thân tôi nêu một số biện pháp chủ yếu để đồng nghiệp tham khảo góp phần xây dựng đội ngũ CBGV trong nhà trờng. Biện pháp thứ nhất: Giáo dục t tởng chính trị, bồi dỡng nâng cao nhận thức cho CBGV: Thông qua các đợt học tập chính trị, nghị quyết. Nhà trờng giáo dục, bồi dỡng cho CBGV nhận thức đợc vai trò, nhiệm vụ của ngời giáo viên trong giai đoạn mới. Cụ thể nhà trờng đã tổ chức cho CBGV học tập quán triệt sâu sắc t tởng chỉ đạo, chủ trơng đờng lối của Đảng và nhà nớc về GD-ĐT. Nguyễn Thu H ờng Tr ờng THCS Thiệu Khánh 6 Mt s bin phỏp xõy dng i ng cỏn b giỏo viờn trng THCS Thiu Khỏnh Từ những hoạt động trên, nhận thức của giáo viên trong nhà trờng đợc nâng lên rõ rệt, có những CBGV trớc đây có t tởng tự ti, mặc cảm, không có lý tởng, động cơ phấn đấu, nay nhận thức đã rõ rệt, quan điểm thay đổi hẳn, hăng hái trong công tác, phấn đấu tốt hơn, nhiệt tình hơn trong mọi công việc. Ngoài ra nhà trờng còn kết hợp với Công đoàn động viên CBGV tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động, thờng xuyên bồi dỡng t tởng, chính trị, đạo đức lối sống, giúp cho giáo viên tin t- ởng vào sự đổi mới của Đảng về công tác giáo dục để ý thức trách nhiệm của giáo viên ngày một nâng cao, say sa với công việc hơn, tận tuỵ với học sinh hơn, sống thân ái, chan hoà, đoàn kết hơn. Biện pháp thứ 2: Tập trung chỉ đạo công tác bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ: BGH nhà trờng đã xác định rõ: Giáo viên là nhân tố quyết định chất lợng giáo dục. Có thầy giỏi mới có trò giỏi. Vì vậy, để chất lợng giáo dục của học sinh từng bớc đợc nâng lên thì dứt khoát đòi hỏi chất lợng của giáo viên phải đợc nâng lên toàn diện. Khi chỉ đạo công tác này, BGH lên kế hoạch cụ thể về chỉ đạo chuyên môn hằng năm, hàng kỳ, hàng tháng, hàng tuần yêu cầu mỗi giáo viên phải xây dựng kế hoạch bộ môn mình dạy, kế hoạch cá nhân, đồng thời các tổ khối chuyên môn đều có kế hoạch hoạt động cụ thể. Bên cạnh đó nhà trờng tổ chức nhiều hình thức khác nh: Dự giờ thăm lớp, thao giảng chọn giáo viên giỏi cấp trờng, sau mỗi tiết dạy có đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời. Tổ chức công tác viết SKKN, chọn những SKKN hay, thiết thực trao đổi ở hội đồng s phạm nhà trờng để ứng dụng vào thực tế. Để nâng cao trình độ cho giáo viên một cách có hệ thống, BGH đã có kế hoạch, động viên và tạo điều kiện cho giáo viên đợc đi học các lớp học đại học, các lớp sau đại học. Kết quả là cho đến thời điểm 2011 có 36/ 43 CBGV có trình độ đại học, 3 đ/c đang theo học đại học và đặc biệt có 1 đ/c đang học cao học. Mặt khác nhà trờng rất quan tâm đến việc xây dựng , bồi dỡng những giáo viên tích cực, nhiệt tình, có năng lực chuyên môn thành những điển hình làm nòng cốt mở rộng thành phong trào. BGH nhà trờng thờng xuyên kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của giáo viên thông qua kế hoạch giảng dạy hàng tuần, đối chiếu với phân phối chơng trình do sở quy định cùng với sổ đầu bài, thời khoá biểu, giáo án, kế hoạch bộ môn, dự giờ thăm lớp, thanh tra thờng xuyên, thanh tra đột xuất, thanh tra toàn diện để đánh giá việc thực hiện chuyên môn, về trình độ chuyên môn của giáo viên, kịp thời sửa chữa, bổ sung nếu cha hoàn chỉnh, đầy đủ đúng quy định. BGH nhà trờng còn th- Nguyễn Thu H ờng Tr ờng THCS Thiệu Khánh 7 Mt s bin phỏp xõy dng i ng cỏn b giỏo viờn trng THCS Thiu Khỏnh ờng xuyên kiểm tra kế hoạch hoạt động của từng tổ, khối chuyên môn để có kế hoạch chỉ đạo phù hợp, có hiệu quả. Qua đó ta thấy công tác chỉ đạo bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên đợc tiến hành theo kế hoạch, cụ thể, chi tiết, khoa học, có sự phân cấp quản lý chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, thiết lập một cơ chế quản lý đồng bộ, thống nhất để phát huy u điểm, khắc phục nhợc điểm nhằm từng bớc nâng cao trình độ đội ngũ CBGV. Biện pháp thứ 3: Đẩy mạnh công tác tự học tự bồi dỡng: Từ việc nhận thức t tởng của giáo viên, nhà trờng giúp giáo viên xác định rõ ràng: phải không ngừng học tập, tự bồi dỡng nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Mỗi giáo viên phải lao động tự giác, tự vơn lên, tự phát huy, tự trau dồi, gọt rũa về nhân cách và tay nghề. Phấn đấu tạo đợc sự đồng đều, tơng đối trong giáo viên, tạo đợc niềm tin trong phụ huynh học sinh và các cấp lãnh đạo. Từ đó nhà trờng cho giáo viên đăng kí tự học, tự bồi dỡng về một vấn đề nào đó trong một thời gian nhất định, chẳng hạn đăng ký học ngoại ngữ, tin học Hiện tại 2/3 số CBGV đã có chứng chỉ tin học, có trình độ tin học phục vụ cho công tác giảng dạy, nhất là trong giai đoạn hiện nay đang coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong trờng học Đầu năm học, BGH nhà trờng cho giáo viên đăng ký đề tài khoa học, SKKN để giáo viên tự có kế hoạch nghiên cứu chuẩn bị thực hiện. Đến cuối năm báo cáo trớc hội đồng nghiên cứu khoa học nhà trờng. Bên cạnh các nội dung trên nhà trờng còn có kế hoạch giao cho giáo viên (đặc biệt là những giáo viên có năng lực) soạn giáo án mẫu, dạy mẫu để giáo viên toàn trờng học tập kinh nghiệm, rút ra những điểm mạnh, yếu để phát huy và rút kinh nghiệm cho bản thân.Trên cơ sở đó BGH tạo mọi điều kiện để CBGV tơng trợ, kèm cặp giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ trong mọi mặt, tạo nên chất lợng tơng đối đồng đều trong đội ngũ giáo viên. Đồng thời nhà trờng đặt ra những yêu cầu cao đối với giáo viên, yêu cầu về tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học, tâm huyết với nghề nghiệp, chủ động nghiên cứu nắm vững chơng trình, nội dung SGK toàn cấp học, mạnh dạn đổi mới phơng pháp dạy- học. Từ đó giúp giáo viên ý thức đợc rằng: Muốn tự khẳng định đợc mình, muốn có uy tín cao của một nhà giáo không còn con đờng nào khác là cố gắng tự học, tự bồi d- ỡng để tự hoàn thiện mình. Biện pháp thứ 4: Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng: Nguyễn Thu H ờng Tr ờng THCS Thiệu Khánh 8 Mt s bin phỏp xõy dng i ng cỏn b giỏo viờn trng THCS Thiu Khỏnh BGH nhà trờng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể nh: Chi bộ Đảng, Công đoàn, đoàn thanh niên, Đội thiếu niên cùng tham gia công tác xây dựng, bồi dỡng đội ngũ CBGV. Cùng với các tổ chức này luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của giáo viên, động viên tinh thần, tơng thân tơng ái, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cũng nh trong cuộc sống. Nhà trờng còn tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu kém, bồi dỡng cho học sinh khá giỏi, dạy ôn cho học sinh cuối cấp, dạy thêm theo nguyện vọng của học sinh theo đúng quy định của cấp trên. Từ đó giúp giáo viên nắm chắc đối tợng học sinh, lại vừa nâng cao tay nghề, trình độ; ngoài ra còn tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho giáo viên. Bên cạnh đó, nhà trờng phối hợp với Công đoàn thờng xuyên tổ chức cho CBGV đi thực tế giáo dục, đi tham quan du lịch để mở rộng tầm nhìn, thâm nhập thực tế. BGH nhà trờng thờng xuyên chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, giáo viên. Chính vì vậy đã tạo nên d luận lành mạnh trong đội ngũ. Cùng với các tổ chức đoàn thể trong trờng lên kế hoạch cụ thể, khoa học, chặt chẽ trong việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm có ý nghĩa nh: 8/3, 20/10, 20/11, 22/12 tham mu với các cấp chính quyền, hội cha mẹ học sinh có quà lu niệm nhà trờng và CBGV nhân các ngày lễ tết. Dới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, BGH lên kế hoạch, chơng trình hành động, đ- ợc bàn bạc thống nhất đa vào nghị quyết của chi bộ, của Hội nghị CCVC, Hội nghị Công đoàn từ đầu năm, sau mỗi tháng hoạt động phải có báo cáo trở lại một cách toàn diện để chi bộ nắm đợc và chuẩn bị phơng hớng cho tháng tới. Biện pháp thứ 5: Công tác thi đua khen thởng: Trong công tác thi đua khen thởng, BGH nhà trờng bàn bạc với chi bộ, với BCH Công đoàn để thống nhất tiêu chí thi đua khen thởng, kỷ luật, đề bạt, thuyên chuyển, phân công cán bộ đảm nhiệm các công việc Nhà trờng thực hiện các công tác này nghiêm túc, có chất lợng đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng. Từ đó khích lệ đợc sự phấn đấu của đội ngũ CBGV. Ngay từ đầu năm học, nhà trờng đã đa vào nghị quyết thành lập ban thi đua, xây dựng quỹ thi đua khen thởng bằng việc huy động các nguồn thu nhập trong trờng. Cũng từ đầu năm học, nhà trờng đã cho giáo viên tự đăng ký thi đua về tất cả các mặt, hàng tháng, hàng kì đều có sơ kết, đánh giá xếp loại giáo viên và lu lại hồ sơ theo dõi thi đua, đến cuối năm làm cơ sở để tổng hợp, bình xét đánh giá theo tiêu chuẩn, xếp loại CBGV đã đợc hội đồng thống nhất theo quy chế dân chủ trờng học từ đầu năm. Cụ thể nh sau: Nguyễn Thu H ờng Tr ờng THCS Thiệu Khánh 9 Mt s bin phỏp xõy dng i ng cỏn b giỏo viờn trng THCS Thiu Khỏnh Tiêu chuẩn Nội dung đánh giá Điểm tối đa Thang điểm Tốt Khá TB Yếu Đạo đức, phong cách tinh thần trách nhiệm 1 2 3 4 Ngày công Đạo đức tác phong Kỷ luật lao động Thông tin báo cáo 14 10 10 5 10-14 8-10 8-10 4-5 7-9 5-7 5-7 3 1-6 1-4 1-4 1-2 0 0 0 0 Chuyên môn nghiệp vụ 5 5a 5b 6 7 8 9 Năng lựuc chuyên môn Thao giảng Dự giờ thăm lớp Làm đồ dùng Tự học tự BD Hồ sơ sổ sách SKKN 15 5 3 5 10 5 11-15 4-5 3 4-5 8-10 4-5 5-10 3 2 3 5-7 3 1-5 1-2 1 1-2 1-4 1-2 0 0 0 0 0 0 Hoạt động ngoài giờ 10 Thực hiện nề nếp, tham gia các hoạt động ngoài giờ 15 11-15 7-10 1-6 0 * Xếp loại: - Lao động giỏi: Đạt từ 55 đến 100 điểm ( Không có điểm 0) - Lao động tiên tiến: Đạt từ 50- 59 điểm - Không tiên tiến: Từ 49 điểm trở xuống ( Hoặc có từ 50 điểm trở lên nhng có 1 nội dung trở lên bị điểm 0) Trong số CBGV đạt lao động giỏi, chiến sĩ thi đua, trờng hợp nào có giờ dạy giỏi, có SKKN cấp nào thì hội đồng thi đua sẽ đề nghị cấp đó xét công nhận. Từ những tiêu chẩn trên, nhà trờng đã đề ra quy định mức thởng cụ thể cho các danh hiệu thi đua của giáo viên và học sinh qua nghị quyết Hội nghị ( Đại hội) CCVC đầu năm. Quy đinh mức thởng ngay từ đầu năm nh vậy sẽ khích lệ đợc tinh thần cố gắng phấn đấu của từng cá nhân, vừa bảo đảm tính dân chủ, công bằng, công khai trong thực hiện chế độ thi đua, tạo sự phấn khởi, lành mạnh trong tập thể, để đề ra quy định chế độ thi đua khen thởng nghiêm túc, thởng phạt nghiêm minh nhằm động viên khích lệ CBGV ngày càng cố gắng hơn nữa, tin tởng vào kế hoạch thực hiện chỉ đạo của BGH nhà trờng. Chính điều đó góp phần khuyến khích, thúc đẩy sự tiến bộ nhanh của chất lợng đội ngũ và mọi phong trào của nhà trờng. Nguyễn Thu H ờng Tr ờng THCS Thiệu Khánh 10 [...]... thành viên đó Mặt khác tập thể cán bộ giáo viên muốn mạnh thì phải có sự đồng tình ủng hộ, sự giúp đỡ phối hợp của các lực lợng giáo dục khác Việc xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên là duy trì sự tồn tại và phát triển đội ngũ ngày càng vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà trờng và xã hội, thực hiện tốt đờng lối quan điểm của Đảng, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục trẻ Xây dựng đội ngũ cán bộ. .. không thể xây dựng đợc một nhà trờng trở thành trờng tiên tiến *Kết quả đạt đợc trong năm học 2009- 2010: Sau khi thực hiện các giải pháp, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên trờng chúng tôi thu đợc các kết quả nh sau: * Tập thể: - Trờng đạt danh hiệu trờng tiên tiến cấp huyện - Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh - Công Đoàn đợc Công Đoàn giáo dục huyện Thiệu Hoá khen - Các tổ chuyên môn đạt... trng THCS Thiu Khỏnh Tóm lại: Muốn xây dựng đội ngũ CBGV có chất lợng cao, kết quả tốt BGH nhà trờng cần tìm ra những biện pháp tổng hợp và toàn diện Vừa cụ thể, vừa thiết thực phù hợp với thực trạng đội ngũ của nhà trờng Đây là một việc làm khó, đòi hỏi ngời lãnh đạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và tâm huyết với nghề nghiệp Nếu không xây dựng một tập thể s phạm vững mạnh thì không thể xây dựng đợc một. .. ngũ cán bộ giáo viên là lực lợng quyết định trực tiếp đến chất lợng giảng dạy và giáo dục trong nhà trờng Do đó ngời quản lý phải tập trung chỉ đạo tốt các biện pháp để bồi dỡng đội ngũ , phải làm cho đội ngũ cán bộ giáo viên thống nhất cả trong ý chí và hành động Vì vậy ngời quản lý phải có năng lực thực sự, là ngời đứng mũi chịu sào , nêu gơng tốt về mọi mặt cho CBGV Đồng thời ngời quản lý là một. .. ngời lao động trong lĩnh vực giáo dục Đó là một tập hợp nhiều ngời trong một tổ chức đợc quản lý nhằm thực hiện một mục đích chung, đó là những ngời có sự nhất trí về t tởng và đạo đức, có kỹ năng, kỹ thuật trong lao động Tập thể cán bộ giáo viên mạnh khi các thành viên trong tập thể đều tốt Nhng nếu từng thành viên trong đội ngũ mạnh thì vẫn cha đủ mà sức mạnh của đội ngũ chính là sự phối hợp để thực... bộ giáo viên chính là tổ chức nguồn nhân lực để liên kết những cá nhân trong một tổ chức, nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức trên những nguyên tắc nhất định Việc bồi dỡng đội ngũ cán bộ giáo viên là nhiệm vụ chính trị cơ bản ở nhà trờng, là một việc làm tất yếu, thờng xuyên, liên tục.Có nh vậy mới nâng cao đợc quan điểm, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ s phạm để đáp ứng đợc nhu cầu CNH- HĐH Đội ngũ. .. sự phát triển của nhà trờng, của xã hội, của nhân loại tiến bộ Làm tốt công tác xây dựng đội ngũ CBGV chính là chúng ta đang thực hiện tốt chủ trNguyễn Thu Hờng Trờng THCS Thiệu Khánh 12 Mt s bin phỏp xõy dng i ng cỏn b giỏo viờn trng THCS Thiu Khỏnh ơng đờng lối chính sách của Đảng và nhà nớc ta " Khơi dậy và phát huy tối đa nội lực" Thiệu Khánh, ngày 20/ 03/2011 Ngời viết SKKN Nguyễn Thu Hờng Kớnh... Học lực Khối Sĩ số Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu 6 121 83,5 16,5 0 0 6,6 33,9 45,5 14,0 7 111 77,5 22,5 0 0 8,1 34,2 47,8 9,9 8 119 81,5 16,8 1,7 0 5,1 35,3 52,9 6,7 9 143 81,1 18,9 0 0 9,1 31,5 48,9 10,5 Cả tr494 81,0 18,6 0,4 0 7,1 33,6 48,8 10,3 ờng Nguyễn Thu Hờng Trờng THCS Thiệu Khánh 11 Mt s bin phỏp xõy dng i ng cỏn b giỏo viờn trng THCS Thiu Khỏnh c Kết luận Đội ngũ CBGV là một tập thể những... chí - Giáo viên giỏi cấp huyện: 2 đồng chí - Học sinh giỏi cấp tỉnh: 2 em - Học sinh giỏi cấp huỵện: 14 em - Giáo viên đang theo học đại học: 3 đ/c - Giáo viên đang học cao học: 1 đ/c * Về chất lợng mũi nhọn:Trờng đợc xếp thứ 13/31 trờng trên toàn huyện Nhà trờng đơc đánh giá là trờng có chất lợng trong công tác giảng dạy và học tập, có uy tín với phụ huynh, Đảng bộ và nhân dân trong xã * Kết quả giáo. .. mặt cho CBGV Đồng thời ngời quản lý là một nhà giáo dục với khả năng quản lý, tri thức quản lý và thái độ quản lý đúng đắn, mẫu mực, phù hợp Tóm lại ngời quản lý phải có đủ những t chất cần thiết để có uy tín thật sự, có nh vậy mới là tấm gơng cho đội ngũ CBGV soi vào để tự học cố gắng phấn đấu ngày càng hoàn thiện hơn Thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ CBGV trong nhà trờng là góp phần quyết định . ú l v vn, chng ai t nhiờn Nguyễn Thu H ờng Tr ờng THCS Thiệu Khánh 13 Một số biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên ở trường THCS Thiệu Khánh mang tiền cho mình. Đúng chẳng ai cho không. II. Một số biện pháp để xây dựng đội ngũ CBGV ở trờng THCS Thiệu Khánh: Xuất phát từ thực trạng của nhà trờng, từ các phơng pháp nghiên cứu tìm hiểu các biện pháp quản lý của BGH để xây dựng đội. http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=trungtam2011@ymail.com&hrID=36522 NguyÔn Thu H êng Tr– êng THCS ThiÖu Kh¸nh 15 Một số biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên ở trường THCS Thiệu Khánh + Địa chỉ mail: đây là địa chỉ mail của thầy
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên ở trường THCS Thiệu Khánh, Một số biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên ở trường THCS Thiệu Khánh, Một số biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên ở trường THCS Thiệu Khánh

Từ khóa liên quan