Môi trường đầu tư quốc tế tại Việt Nam và những giải pháp hoàn thiện.

84 2,045 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 09:25

Các nhà đầu tư trên thế giới cũng như trong nước đều đứng trước việc ra quyết định là nên đầu tư ở đâu cho đồng vốn của họ sinh lợi, cho dù đó là vốn ODA, FDI hoặc là các nguồn vốn nước ngoài mang tính thương mại khác Đề tài 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện. Lớp NT1.K33 Chương I : NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU QUỐC TẾ: 1.1 Khái niệm về môi trường đầu quốc tế: Các nhà đầu trên thế giới cũng như trong nước đều đứng trước việc ra quyết định là nên đầu đâu cho đồng vốn của họ sinh lợi, cho dù đó là vốn ODA, FDI hoặc là các nguồn vốn nước ngoài mang tính thương mại khác. Kinh nghiệm thu hút các nguồn tài chính nước ngoài lẫn trong nước chỉ ra rằng: quyết định của các nhà đầu lại phụ thuộc rất nhiều vào môi trường đầu tư. Điều đó có nghĩa là đối với nước ngoài, họ sẽ đặt lên bàn hội nghị những thông tin về môi trường đầu giữa các nước khác nhau, sau đó lựa chọn một môi trường đầu của một nước có tính cạnh tranh nhất. Đối với trong nước, môi trường đầu quyết định sức đầu của các nhà kinh doanh. Vì vậy, các nước đang phát triển, đặc biệt là Việt Nam, nơi thường xuyên nói quá nhiều về “giải pháp” thì giải pháp của mọi giải pháp trong việc thu hút nguồn tài chính vẫn là nỗ lực tạo ra một môi trường đầu cạnh tranh nhằm tạo ra một nền kinh tế cạnh tranh trong việc thu hút các nguồn lực quyết định tăng trưởng xoá đói giảm nghèo. Theo World Bank 2004, môi trường đầu là tập hợp những yếu tố đặc thù địa phương bao gồm hai thành phần chính là chính sách của chính phủ các nhân tố khác liên quan đến qui mô thị trường ưu thế địa lý. Nói một cách chi tiết hơn, môi trường đầu là tổng hoà các yếu tố về pháp luật, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội các yếu tố cơ sở hạ tầng, năng lực thị trường, các lợi thế của một quốc gia ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động đầu của nhà đầu trong ngoài nước. Các thành phần này định hình cho các cơ hội động lực để doanh nghiệp đầu có hiệu quả, tạo việc làm mở rộng sản xuất, đồng thời sẽ tác động đến ba khía cạnh liên quan đến nhà đầu là chi phí cơ hội của vốn đầu tư, mức độ rủi ro trong đầu những rào cản về cạnh tranh trong quá trình đầu . Dựa vào việc cân nhắc ba khía cạnh này nhà đầu sẽ xác định những cơ hội động lực đầu đến một quốc gia hay một địa phương nào đó. Tất cả những cải cách chính sách từ phía chính phủ chẳng hạn như việc ban hành các Luật, cải cách thủ tục hành chính, rào cản thuế quan quyền lợi bảo vệ nhà đầu chung qui vẫn là cố gắng tạo ra một môi trường 1 Đề tài 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện. Lớp NT1.K33 đầu ít rủi ro, chi phí cơ hội thấp ít cản trở nhà đầu trong quá trình hoạt động mang tính cạnh tranh của họ. 1.2. Các bộ phận cấu thành môi trường đầu quốc tế: Mọi hoạt động đầu đều có cùng một mục đích là để thu lợi nhuận, vì thế môi trường đầu hấp dẫn phải là một môi trường có hiệu quả đầu cao, mức độ rủi ro thấp. Điều này lại chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố như: chính sách, cơ chế ưu đãi đầu của nước chủ nhà, điều kiện phát triển về cơ sở hạ tầng kinh tế, mức độ hoàn thiện về thể chế hành chính - pháp lý, khả năng ổn định về mặt chính trị - xã hội, độ mở của nền kinh tế, sự phát triển của hệ thống thị trường . Các nhân tố trên có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, vì vậy, để nâng cao chất lượng hiệu quả của môi trường đầu tư, nhất thiết phải quan tâm xử lý đồng bộ các nhân tố ảnh hưởng trên. Như vậy, nhìn nhận một cách phân tách vấn đề trong mối quan hệ tổng hòa giữa các yếu tố, có thể thấy rằng nhân tố chính sách hành vi chính phủ là thành phần quan trọng nhất bao trùm điều chỉnh các khía cạnh khác. Thông qua chính sách hành vi của chính phủ sẽ tác động rất lớn đến khả năng làm thay đổi chi phí, rủi ro rào cản cạnh tranh của các nhà đầu tư. Thành phần khác như yếu tố địa lý, văn hóa, qui mô thị trường tác động được coi như là những biến ngoại sinh mà chính phủ chỉ có khả năng tác động giới hạn. Một nước đông dân hơn có khả năng thu hút đầu nhiều hơn từ phía cầu thị trường, hoặc một nước nhiều tài nguyên sẽ hấp dẫn tốt hơn các nhà đầu từ các nước đã phát triển. Tuy nhiên, cho dù yếu tố địa lý có ưu thế đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải thừa nhận một điều rằng vai trò của chính phủ cực kỳ quan trọng trong việc tạo ra một môi trường đầu tốt (Easterly Levine 2003). Có thể lấy ví dụ là, Singapore Hồng Kông là những nước qui mô thị trường trong nước nhỏ bé nhưng họ có khả năng rất lớn trong việc thu hút các nguồn tài chính quốc tế; Nhật Bản là một nước ít tài nguyên ngay từ điểm xuất phát nhưng đến nay lại trở thành một nước có khả năng đầu ra các nước khác trên thế giới. Đồng thời, năng lực quản lý của chính phủ sẽ tác động lên môi trường cạnh tranh của các nhà đầu thông qua bốn nội dung: Ổn định vĩ mô an toàn, luật lệ cách đánh thuế ( Môi trường chính trị - xã hội, môi trường hành chính, môi trường thương mại - kinh tế, môi trường pháp lý), tài chính cơ sở hạ tầng (Môi trường tài chính môi trường cơ sở hạ tầng), sau cùng là thị trường lao động ( Môi trường lao động). Nếu chính phủ có năng lực phối hợp tốt bốn nội dung này sẽ có khẳ năng 2 Đề tài 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện. Lớp NT1.K33 kiểm soát những hành vi trục lợi, tạo ra một một độ tin cậy về sự ổn định của chính sách chính phủ, tranh thủ được sự ủng hộ toàn xã hội, xây dựng những thể chế hiệu quả can thiệp thất bại thị trường. Kiểm soát hành vi trục lợi không những có tác dụng làm giảm chi phí cơ hội đầu làm giảm rủi ro trong đầu mà còn có tác động tích cực đến việc nâng cao tính cạnh tranh trong môi trường đầu tư. 1.3. Tác động của môi trường đầu quốc tế đến khả năng thu hút vốn đầu 1.3.1. Chính sách hành vi của chính phủ 1. 3.1.1. Môi trường chính trị xã hội: Kinh tế chính trị là hai nhóm yếu tố có liên quan mật thiết với nhau. Chính trị ổn định là điều kiện cho kinh tế phát triển ngược lại, kinh tế phát triển là yếu tố quan trọng góp phần làm cho chính trị ổn định. Chính trị ảnh hưởng đến các việc đầu trước hết là thông qua kinh tế. Dòng vốn quốc tế có xu hướng di chuyển ra khỏi các nước có tình hình chính trị bất ổn, nơi thường xảy ra các cuộc biểu tình của nhân dân thường xuyên xảy ra những cuộc đảo chính bất ngờ. Những quốc gia có nguy cơ khủng bố cao cũng bị các nhà đầu dần dần rút vốn ra để tập trung đầu vào những nước có tình hình chính trị - xã hội an ninh quốc gia được đảm bảo. Lấy một điển hình đó chính là tình hình chính trị bất ổn của Thái đã làm giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế kéo theo đó là sự sụt giảm các dự án đầu vào đất nước này. 1 Điển hình là ngành công nghiệp du lịch, chiếm tới gần 7% GDP cũng là ngành sử dụng nhiều nhân công ở Thái Lan, bị thiệt hại mạnh. Năm 2009, ngành du lịch Thái Lan thất thu hơn 200 tỷ Baht do bất ổn chính trị tình hình trong năm 2010 vẫn không mấy khả quan hơn. Để khắc phục tình trạng này, ngành du lịch Thái Lan đang nỗ lực thúc đẩy du lịch nội địa để bù đắp sự sụt giảm du khách quốc tế. Các doanh nhân nước ngoài đang làm ăn tại Thái Lan lo ngại bất ổn chính trị tại Thái Lan sẽ bùng phát trở lại có khả năng kéo dài, làm ảnh hưởng đến kế hoạch làm ăn. nếu các cuộc biểu tình dẫn tới đối đầu với quân đội cảnh sát xung đột leo thang thì sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường. Đây cũng chính là nhân tố khiến các nhà đầu chuyển 1 Thông tin lấy về từ http://vneconomy.vn/20100319094141569p0c99/bat-on-chinh-tri-de-doa-kinh-te- thai-lan.htm 3 Đề tài 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện. Lớp NT1.K33 hướng đầu từ Thái Lan sang các nước có tình hình chính trị - xã hội ổn định hơn, như Việt Nam. Ngược lại, với nền chính trị ổn định, Singapore đã thu hút được các nhà đầu nước ngòai cũng lập kỷ lục mới khi lượng FDI đổ vào khoảng 37 tỷ USD. Một yếu tố có ảnh hưởng lớn đến khả năng thu hút đầu nước ngoài là thể chế chính trị của các quốc gia. Khi các chính phủ thay thế nhau thì có thể dẫn tới sự thay đổi đáng kể về chính sách kinh tế. Một chính phủ đương nhiệm cũng có thể từ bỏ đường lối chính sách cũ. Quốc gia theo thể chế đa Đảng hay một Đảng duy nhất có tác động rất lớn đến hoạt động của các nhà đầu nước ngoài tại quốc gia đó. Thể chế chính trị quyết định đường lối phát triển của một quốc gia, thay đổi đường lối chính trị có thể làm thay đổi các chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư. Là một trong những yếu tố quan trọng của chính trị có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp nước ngoài, tính hiệu quả của sự giúp đỡ từ phía các cơ quan thuộc bộ máy nhà nước cũng là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của các công ty kinh doanh đầu nước ngoài. Đó là cách làm việc hiệu quả của hải quan, các thông tin đầy đủ về thị trường các nhân tố khác thuận lợi cho hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp. Thực tế bộ máy nhà nước là yếu tố quan trọng có tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp. Các nhà kinh doanh thường xem xét bộ máy nhà nước của quốc gia đầu rồi mới cho hoạt động kinh doanh. Đó là yếu tố quan trọng thực tế các chính sách hoạt động làm việc của bộ máy nhà nước có quyết định đến hoạt động đầu kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. Một lần nữa, Thái Lan là một ví dụ điển hình cho vấn đề này. 2 Các cuộc đảo chính diễn ra thường xuyên kéo dài làm cho các nhà đầu nước ngoài lo ngại khi đầu vào Thái Lan bởi rủi ro mất vốn là rất lớn. Bên cạnh đó, chế độ đa đảng ở Thái cũng gây cản trở cho các nhà đầu tư. Việc tranh giành quyền lực giữa các Đảng phái này là nguyên nhân chính gây ra các cuộc đảo chính, thay đổi đường lối thể chế cầm quyền không có lợi cho đầu tư. 1.3.1.2. Môi trường pháp hành chính: 2 Thông tin lấy về từ http://vneconomy.vn/20100319094141569p0c99/bat-on-chinh-tri-de-doa-kinh-te- thai-lan.htm 4 Đề tài 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện. Lớp NT1.K33 Môi trường pháp lý ảnh hưởng đến việc thu hút đầu thông qua tính đầy đủ sự đồng bộ của hệ thống pháp luật. Hệ thống pháp luật khác nhau tác động khác nhau đối với các hoạt động kinh doanh, sự thiếu đồng bộ của hệ thống pháp luật trong một quốc gia sẽ tạo ra nhiều kẽ hở mà doanh nghiệp có thể tận dụng.Và dĩ nhiên điều này sẽ thu hút sự chú ý của các nhà đầu nước ngoài nhưng có ảnh hưởng không tốt đến thu nhập quyền kiểm soát của chính quyền nước tiếp nhận đầu tư. Thể chế nào có sự bình ổn cao sẽ có thể tạo điều kiện tốt cho việc hoạt động kinh doanh ngược lại các thể chế không ổn định, xảy ra xung đột sẽ tác động xấu tới hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ đó. Những luật mới thường đưa ra những trở ngại thách thức mới. Những nhà kinh doanh quốc tế luôn phải ở vào thế sẵn sàng đối phó với những thử thách mới, cơ hội mới khi có luật mới ban hành cùng với những thay đổi thường xuyên nhanh chóng trong các tiêu chuẩn về kinh tế - xã hội, các tiêu chuẩn về pháp luật. Một thị trường đã bị đóng có thể đột nhiên được mở cửa v.v… do sự thay đổi của luật pháp. Các doanh nghiệp nước ngoài luôn ưu tiên cho các quốc gia có môi trường pháp lý minh bạch, công khai. 3 Sự thiếu minh bạch cũng đồng nghĩa với tỉ lệ tham nhũng của quốc gia cao làm cho các nhà đầu lo ngại khi tiến hành kinh doanh. Chi phí kinh doanh sẽ lớn hơn làm giảm lợi nhuận cũng như hiệu quả kinh doanh. Khả năng thực thi pháp luật khả năng của pháp luật bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu của quốc gia được đầu càng mạnh thì vốn đầu thu hút dược càng nhiều, tạo ra sự an tâm cho nhà đầu tư. Một môi trường pháp lý chặt chẽ kết hợp với các thủ tục hành chính hải quan đơn giản, là yếu tố quan trọng nhất giúp cho nguồn vốn đầu nước ngoài của quốc gia ngày càng tăng Việc tạo lập môi trường hành chính hiệu quả cũng là yếu tố mà các nhà đầu rất quan tâm tìm hiểu trước khi quyết định đầu vào một quốc gia khác. Xây dựng các thể chế công hiệu quả nhằm khắc phục các thất bại thị trường cũng góp phần cải thiện môi trường đầu tư. Phân cấp trong thu hút đầu tăng cường năng lực điều hành của chính phủ địa phương, xây dựng một chính phủ điện tử là ba cách tiếp cận để tạo ra các thể chế hiệu quả. Chính phủ trung ương có thể thiết kế các chính sách tốt đẹp nhưng chính phủ địa phương sẽ lại là chủ thể thực hiện những chính sách này. Chính 3 http://vn.360plus.yahoo.com/hacker_vuathegioiao8x/article?mid=48&fid=-1 5 Đề tài 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện. Lớp NT1.K33 phủ địa phương lại bao gồm nhiều thể chế khác nhau những khuyết điểm của từng thể chế có thể làm nản lòng các nhà đầu tư. Năng lực của các thể chế địa phương bị giới hạn trong quá trình triển khai chính sách. Giới hạn này bao gồm cán bộ tác nghiệp yếu kém, thể chế thiếu thông tin, thể chế không được dân chúng các nhà đầu ủng hộ do những hành vi thao túng trục lợi việc cung cấp dịch vụ công kém hiệu quả. Chính phủ trung ương có thể tạo ra những phân cấp cho chính phủ địa phương trong quá trình thu hút vốn đầu tư. Sự phân cấp này tạo ra lợi ích là chính phủ địa phương dễ dàng tiếp cận nhanh chóng với các nhà đầu tư. Nhưng cũng chính sự phân cấp này lại tạo ra một chi phí lớn đó là khả năng kiểm soát cân đối lợi ích quốc gia sẽ bị yếu đi khi mà các địa phương khuyến khích các nguồn đầu theo kiểu “tâm lý bầy đàn”. Có nghĩa là từng địa phương có nhiều dự án đầu hơn do phân cấp, nhưng có thể tổng hợp các dự án đầu này đã làm mất cân đối giữa cung cầu trong tiêu thụ sản phẩm cũng như nguồn lực ở phạm vi quốc gia. Như vậy một thể chế hiệu quả cấp địa phương yêu cầu vừa phải triển khai tốt các chính sách khuyến khích đầu của chính phủ trung ương đồng thời phù hợp với các điều kiện đặc thù của địa phương. 1.3.1.3 Môi trường thương mại - kinh tế: Chính sách kinh tế: sự tin cậy về sự ổn định chính sách của chính phủ rất cần thiết cho những định hướng đầu của các nhà đầu tư. Điều này bởi lẽ khi nhà đầu ra quyết định sẽ không chỉ dựa vào những luật lệ qui định hiện tại của chính phủ nước mình đầu tư, họ còn dự báo tính ổn định nhất quán những luật lệ qui định này trong tương lai như thế nào. Sự không chắc chắn về hành vi chính sách của chính phủ sẽ khiến cho các nhà đầu nước ngoài trở nên nghi ngờ vì bất kỳ một dự án nào cũng được mong đợi duy trì một cách ổn định hiệu quả trong suốt vòng đời dự án. Do đó nếu không có một sự đảm bảo sự nhất quán ổn định của chính phủ trong các quyết định chính sách thì cho dù một nước giảm lãi suất thấp hơn các quốc gia khác nhưng nếu có những bất định về chính sách thì cũng không thể huy động được dòng tài chính nước ngoài. Một khía cạnh khác cần được xem xét, đó là tùy động cơ của chủ đầu nước ngoài mà có thể có các yếu tố sau của môi trường kinh tế ảnh hưởng đến dòng vốn FDI: Các chủ đầu có động cơ tìm kiếm thị trường sẽ quan tâm đến các yếu tố như dung lượng thị trường thu nhập bình quân đầu người; tốc độ tăng trưởng của thị 6 Đề tài 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện. Lớp NT1.K33 trường; khả năng tiếp cận thị trường khu vực thế giới; các sở thích đặc biệt của người tiêu dùng ở nước nhận đầu cơ cấu thị trường. Bên cạnh thị trường trong nước, các chủ đầu nước ngoài ngày càng quan tâm nhiều hơn đến khả năng tiếp cận thị trường khu vực thế giới của hàng hóa sản xuất ra tại nước nhận đầu tư. Các chủ đầu tìm kiếm nguồn nguyên liệu tài sản sẽ quan tâm đến tài nguyên thiên nhiên; lao động chưa qua đào tạo với giá rẻ; lao động có tay nghề; công nghệ, phát minh, sáng chế các tài sản do doanh nghiệp sáng tạo ra (thương hiệu, .); cơ sở hạ tầng phần cứng (cảng, đường bộ, hệ thống cung cấp năng lượng, mạng lưới viễn thông). Không phải lúc nào các chủ đầu nước ngoài cũng đem công nghệ cùng với vốn đi đầu ở các nước khác. Bản thân họ cũng kỳ vọng tìm được những công nghệ nghệ, phát minh, sáng chế các tài sản mới do doanh nghiệp ở nước nhận đầu sáng tạo ra sở hữu độc quyền. Điều này đặc biệt đúng với các dòng vốn FDI chảy giữa các nước công nghiệp phát triển với nhau. Các chủ đầu tìm kiếm hiệu quả sẽ chú trọng đến chi phí mua sắm các nguồn tài nguyên tài sản được đề cập ở phần trên, có cân đối với năng suất lao động; các chi phí đầu vào khác như chi phí vận chuyển thông tin liên lạc đi/ đến hoặc trong nước nhận đầu tư; chi phí mua bán thành phẩm; tham gia các hiệp định hội nhập khu vực tạo thuận lợi cho việc thành lập mạng lưới các doanh nghiệp toàn khu vực. Chẳng hạn, Bộ Kinh tế Công nghiệp Nhật Bản (METI) cho rằng các nhà đầu Nhật Bản đánh giá về khả năng thu hút đầu của một nước dựa trên 3 tiêu chí:  Giá nhân công lao động thấp hơn so với các nước khác có cùng điều kiện kinh tế - xã hội.  Tình hình xuất khẩu sản phẩm sang nước thứ ba có mức tăng trưởng cao hay không. Tiêu chí này đánh giá khả năng chiếm lĩnh thị trường thế giới của sản phẩm quốc gia.  Cơ hội tăng trưởng của thị trường nội địa càng cao càng chứng tỏ sức hút của thị trường đối với người tiêu dùng trong nước quốc tế. 1.3.1.4. Môi trường tài chính 7 Đề tài 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện. Lớp NT1.K33 Trong xu hướng hội nhập toàn cầu hóa ngày nay, mở cửa nền kinh thế để thu hút vốn đầu là chìa khóa dẫn đến thành công của các quốc gia, không phân biệt là giàu hay nghèo. Tuy nhiên, số lượng vốn thu hút nhiều hay ít còn tùy thuộc vào mức độ mở cửa của nền kinh tế, đặc biệt là thị trường tài chính rộng hay hẹp các chỉ tiêu đánh giá nền tài chính quốc gia: cán cân thương mại quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế, nợ quốc gia, tỉ lệ lạm phát… Chẳng hạn như yếu tố tỉ lệ lạm phát: ảnh hưởng rất lớn đến quyết định đầu của các doanh nghiệp. Quốc gia có tỉ lệ lạm phát cao, không ổn định kéo theo sự mất giá của đồng tiền tỷ giá hối đoái không ổn định làm cho khả năng chuyển đổi của đồng tiền kém thì tỉ lệ đầu nước ngoài không cao ngược lại. Các doanh nghiệp ít khi chọn môi trường có tỉ lệ lạm phát cao vì khi đó, giá của hàng hóa nguyên vật liệu tăng, chi phí kinh doanh tăng làm giảm lợi nhuận. Bên cạnh mặt tiêu cực lạm phát cao cũng có tác động tích cực làm tăng nhu cầu về bất động sản, chứng khoán, vàng…- vì tâm lý bất ổn về giá trị đồng tiền của người tiêu dùng, kéo theo sự phát triển tăng vọt của các thị trường này thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Ngoài ra, cón một số yếu tố khác đóng góp vào môi trường tài chính ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu như:  Các chính sách tài chính: chính sách thu chi tài chính, lãi suất, chuyển lợi nhuận về nước…  Vấn đề cân đối ngoại tệ để đảm bảo nhập khẩu phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư.  Tỷ giá hối đoái khả năng điều tiết của nhà nước.  Khả năng tự do chuyển đổi của đồng tiền.  Hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng.  Sự hoạt động của các ngân hàng tài chính: thị trường chứng khoán, bất động sản  … Nhìn chung, Nhà nước có chức năng quản lý điều tiết mọi hoạt động thị trường tài chính, nơi diễn ra các hoạt động tài chính liên quan đến vận động nguồn vốn trong xã hội. Nhà nước tác động vào thị trường tài chính dựa trên 3 mặt : tạo môi trường pháp môi trường kinh tế của sự hình thành phát triển của thị trường 8 Đề tài 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện. Lớp NT1.K33 tài chính đồng thời giám sát hoạt động của thị trường tài chính . Môi trường có tốt, ổn định thì nguồn vốn mới sống khỏe phát triển tốt được. Đầu của nhà nước, sự tăng giá của nhà nước vào kinh tế sẽ làm tăng đầu nhân. Thông qua việc sử dụng tài chính, tín dụng lưu thông tiền tệ, có thể kích thích lòng tin, tính lạc quan của nhà đầu tư. Trong đó, lạm phát là biện pháp hữu hiệu trong việc kích thích sự tăng giá cả của thị trường. Để bù đắp thiếu hụt ngân sách, chủ trương phát hành tiền hoặc phát hành trái phiếu, tăng khả năng vay mượn từ các ngân hàng thương mại, tăng lượng cung tiền nhằm giảm rủi ro đầu đồng thời tăng cường khả năng dự đoán chi phí cơ hội cho việc đầu tư. 1.3.1.5. Môi trường cơ sở hạ tầng: Một đất nước có cơ sở hạ tầng tốt không những giúp đẩy mạnh khả năng phát triển kinh tế của quốc gia mà còn làm tăng mức độ hấp dẫn đầu từ các doanh nghiệp nước ngoài. Chẳng hạn, hệ thống giao thông thuận tiện giúp cho nhà đầu an tâm hơn khi tiến hành đầu kinh doanh. với mạng lưới giao thông tiện lợi, các nhà đầu sẽ không bỏ ra những khoản chi phí “thừa” để chi trả cho công việc vận chuyển tốn kém những khoản phát sinh do trễ hẹn hợp đồng do hệ thống yếu kém mang lại. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin liên lạc, mạng internet, mạng dcom . tốt sẽ tạo tâm lý an tâm cho các nhà đầu tư, đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, chỉ cần một sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong thông tin có thể gây tổn thấ hàng tỉ đồng cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh. 1.3.1.6. Môi trường lao động: Một trong những yếu tố góp phần đáng kể tạo nên tính hấp dẫn cho môi trường đầu là nguồn lao động tiềm tàng mỗi quốc gia. Nguồn lao động có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hiệu quả hoạt động kinh doanh của nhà đầu tại một quốc gia. Khi đánh giá về nguồn lao động người ta xem xét dưới hai góc độ: số lượng chất lượng nguồn lao động. Các yếu tố sử dụng để đánh giá nguồn lao động như:  Số lượng người lao động.  Chất lượng nguồn lao động.  Trình độ người lao động. 9 Đề tài 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện. Lớp NT1.K33  Mức lương đạo đức nghề nghiệp của người lao động. Một quốc gia có lượng cung lớn về nhân công với mức lương thấp thì có lợi thế trong việc thu hút các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động với kỹ năng thấp nhưng lại gặp bất lợi đối với việc thu hút những ngành sản xuất sản phẩm tinh vi, đòi hỏi kỹ năng cao. Một quốc gia có nguồn lao động với chất lượng cao nhưng giá cả nhân công quá cao thì chưa chắc đã hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Quốc gia được coi là có lợi thế cạnh tranh về nguồn lao động nếu số lượng chất lượng nguồn lao động tại quốc gia thoả mãn được nhu cầu của nhà đầu chi phí cho nhân công hợp lý. Nói một cách khác là nhà đầu sẽ lựa chọn quốc gia có nguồn lao động phù hợp với nhu cầu của họ mức chi phí cho việc sử dụng lao động là thấp nhất. Chính vì vậy, các quốc gia cần xem xét nhu cầu về nguồn lao động của nhóm các nhà đầu quốc gia mong muốn thu hút có các chính sách biện pháp nhằm phát triển nguồn lao động cho phù hợp. 1.3.1.7. Môi trường quốc tế: Ngày nay, tiêu chí hợp tác của các quốc gia là bình đẳng, hai bên cùng có lợi, quốc gia có càng nhiều mối quan hệ càng có lợi thế trong việc thu hút vốn đầu nước ngoài. Quan hệ giữa hai nước (chủ nhà nước đầu tư) càng thân thiện, càng kích thích các nhà đầu chuyển vốn đầu sang nhau ngược lại. Với mối quan hệ ngoại giao rộng rãi của chính phủ, thông tin về môi trường đầu sẽ được nhiều doanh nghiệp nước ngoài biết đến, tăng khả năng thu hút vốn. Trên thực tế, vấn đề đầu chuyển vốn giữa hai nước phụ thuộc phần lớn vào mối quan hệ giữa hai nước ấy. Thông thường, nước chủ nhà thường có độ tin cậy cao đối với những nước đầu mà họ có quan hệ gắn bó, khăng khít, đã hiểu về nhau từ trước. Sự mạo hiểm trong vấn đề đầu đôi khi có thể dẫ đến những rủi ro nhất định. Chính vì thế, giải pháp an toàn luôn được đề cao trong kinh doanh, nhất là đối với việc luân chuyển dòng vốn ra nước ngoài. Đã đầu thì phải có lời, phải có lợi nhuận. Không nhà đầu nào, không một nước nào lại muốn đầu vào một nơi mà họ chưa biết chắc, chưa tìm hiểu rõ. Ngoài ra, việc gia nhập các khối kinh tế : WTO, ASEAN, AFTA, APEC… các quốc gia dễ dàng thiết lập mối quan hệ thương mại với thế giới khi ngày càng nhiều sự ưu đãi dành cho doanh nghiệp bởi nguyên tắc MFN GSP. 10 [...]... nhà đầu tận dụng được yếu tố này để phát triển thuận lợi lĩnh vực mà mình muốn đầu Do đó, nhà đầu có sự lựa chọn cho việc mình sẻ đầu ở đâu, vùng lãnh thổ nào sẽ thích hợp với kế hoạch đầu của mình 12 Đề tài 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện Lớp NT1.K33 1.3.2.3 Môi trường văn hóa: Môi trường văn hóa có tác động mạnh đến hoạt động đầu Nhà đầu tư. .. uy tín hiệu quả kinh doanh của nhà đầu tư, tạo nên một môi trường kinh doanh không lành mạnh, kém hấp dẫn với các nhà đầu Chính vì thế, để tránh các rủi ro trong đầu ra nước ngoài tham gia vào kinh doanh thương mại quốc tế, nhà đầu phải đăng kí bảo hộ các đối ng sở hữu công 21 Đề tài 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện Lớp NT1.K33 nghiệp sở hữu... Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện Lớp NT1.K33 Công khai, công chính, quy phạm minh bạch pháp luật: Môi trường pháp lý rõ ràng tại Trung Quốc đã tạo điều kiện cho các nhà đầu yên tâm kinh doanh tại quốc gia này, đặc biệt kể từ sau khi Trung Quốc cam kết gia nhập WTO, chính phủ đã tiến hành thanh lý, điều chỉnh toàn diện những văn kiện chính sách quy định pháp. .. ngoài chỉ cần đầu vào một nước có tham gia vào nhiều các liên kết kinh tế khu vực thế giới sẽ có cơ hội tiếp cận một thị trường rộng lớn hơn rất nhiều thị trường nước nhận đầu Đây là một lợi thế mà các chủ đầu nước ngoài không thể bỏ qua khi cân nhắc lựa chọn địa điểm 20 Đề tài 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện Lớp NT1.K33 đầu tư. Do đó các quốc gia cần thường... dưỡng” phát triển môi trường đầu của quốc gia mình Những nước có tiềm lực phát triển kinh tế, hệ thống luật pháp chính sách về đầu quốc tế hoàn chỉnh, tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, minh bạch, bình đẳng thông thoáng cho hoạt động đầu kinh doanh của các nhà đầu Quốc tế sẽ là nơi nguồn vốn tập trung nhiều nhất Đồng thời các nhà đầu cũng sẽ tránh xa những nước có sự bảo hộ của nhà nước và. .. http://www.gdtd.vn/channel/2780/201005/Thu-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai-Viet-Namdang-hut-von-1926223/ 13 32 Đề tài 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện Lớp NT1.K33 1.5.1 Trung Quốc: Để tạo lập được một môi trường đầu hấp dẫn, điều này đòi hỏi cả một quá trình xây dựng, hoàn thiện của Chính phủ trên nền tảng nhận định đúng rõ tầm quan trọng của nguồn vốn nước ngoài với quốc gia mình  Tập trung đầu tư, phát triển, xây... 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện Lớp NT1.K33 tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư, tuy nhiên cũng xuất hiện những dấu hiệu cho thấy một số dự án có sự kê khai vốn đăng ký nhu cầu sử dụng đất lớn hơn so với nhu cầu thực tế Việc kê khai tăng vốn đầu đăng ký sẽ làm tăng mức khấu hao tài sản cố định của dự án đầu ảnh... tài 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện Lớp NT1.K33 Nguồn viện trợ ODA thông qua các hiệp định song phương đa phương ngày càng tăng là do các quốc gia tăng cường mở cửa nền kinh tế với thị trường bên ngoài, tận dụng triệt để các mối quan hệ với các nước trên thế giới -Tóm lại, bản thân chính phủ mỗi quốc gia cần có những sự chuẩn bị đầu chu... nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không phải trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư Để đẩy nhanh tiến độ dự án, địa phương khuyến 26 Đề tài 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện Lớp NT1.K33 khích nhà đầu chi trả trước tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào ngân sách +... %2FNo+Container 28 Đề tài 2: Môi trường đầu quốc tế tại Việt Nam những giải pháp hoàn thiện Lớp NT1.K33 Theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP, Tam Nông - Đồng Tháp là địa bàn ưu đãi đầu - có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Khi đầu vào vùng này, các nhà đầu sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như: - Được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh . Đề tài 2: Môi trường đầu tư quốc tế tại Việt Nam và những giải pháp hoàn thiện. Lớp NT1.K33 Chương I : NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ: 1.1. tài 2: Môi trường đầu tư quốc tế tại Việt Nam và những giải pháp hoàn thiện. Lớp NT1.K33 Môi trường pháp lý ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Môi trường đầu tư quốc tế tại Việt Nam và những giải pháp hoàn thiện., Môi trường đầu tư quốc tế tại Việt Nam và những giải pháp hoàn thiện., Môi trường đầu tư quốc tế tại Việt Nam và những giải pháp hoàn thiện., Khái niệm về môi trường đầu tư quốc tế:, Mơi trường pháp lý và hành chính:, Mơi trường tài chính, Môi trường cơ sở hạ tầng: Môi trường lao động:, Quy mô thị trường, Mơi trường văn hóa:, Chính sách tài khóa, Chính sách liên quan đến cơ cấu các ngành kinh tế và các vùng lãnh thổ :, Chính sách lao động: Chính sách giáo dục, đào tạo, chính sách y tế :, Chính sách liên kết kinh tế quốc tế Chính sách của nhà nước về sở hữu trí tuệ:, Chỉ tiêu tính minh bạch Chỉ tiêu về nguồn nhân lực Chỉ tiêu ưu đãi đầu tư, Chỉ tiêu công tác quy hoạch và cơ sở hạ tầng, Chỉ tiêu đất đai và cơng tác giải phóng mặt bằng: Chỉ tiêu phân cấp trong quản lý FDI:, Chỉ tiêu thủ tục hành chính và cơng tác xúc tiến đầu tư: Chỉ tiêu về lợi thế địa lý và điều kiện tự nhiên :, Kinh nghiệm về hồn thiện đầu tư quốc tế của mơt số nước:, Thực trạng môi trường đầu tư tại Việt Nam:, Nhận định của thế giới về môi trường đầu tư của Việt Nam:, Nhận xét về môi trường đầu tư quốc tế tại Việt Nam :, Về môi trường pháp lý: Về công tác quản lý nhà nước :, Về thủ tục hành chính : Về kết cấu hạ tầng:, Về lao động, đào tạo nguồn nhân lực: Về xúc tiến đầu tư:

Từ khóa liên quan