SKKN Dạy khẩu ngữ trong môn Tiếng Anh cho học sinh ở THCS

18 1,696 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 10:47

SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS Thi u Nguyen A. Phần mở đầu : I. Lý do chọn đề tài : Hởng ứng cuộc vận động lớn của ngành giáo dục : Đổi mới ph- ơng pháp giáo dục nói chung, phơng pháp dạy học, học Tiếng Anh nói riêng. Với chơng trình Tiếng Anh cơ sở (Lớp 6 đến 9) ở chơng trình đổi mới, với sự hợp nhất của 4 bộ sách, thực sự thay đổi, giảm tải . Những kiến thức trớc đây là trong lí thuyết nay đợc đa vào trong bài học, cho thấy nhóm tác giả này đã nghiên cứu kĩ và có dụng ý rất rõ ràng, giảm những bài tập mang tính chất lặp lại mà không cần thiết, rèn luyện kĩ năng ứng dụng trong các bài tập. Tuy nội dung thay đổi nhng phơng pháp dạy học trên thực tế cha kịp thay đổi, nhiều giáo viên còn áp dụng phơng pháp dạy học thuyết trình dài, có tính áp đặt, học sinh nắm kiến thức còn hời hợt, lệ thuộc hoàn toàn vào giáo viên . Để làm đợc điều này mỗi giáo viên cần phải tìm tòi, lựa chọn phơng pháp giảng dạy sao cho phù hợp với đối tợng học sinh và thực sự lôi kéo học sinh vào hoạt động tự giác, có lòng say mê môn học, phát huy đợc t duy linh hoạt sáng tạo. Từ mục đích giảng dạy đó, qua nhiều năm giảng dạy, tôi rút ra đợc một vấn đề là : Bất kì phơng pháp nào mà phát huy đợc trí tuệ, tính sáng tạo để tạo điều kiện cho ngời học phát huy đợc cuộc sống cá nhân, làm chủ tri thức và công nghệ hiện đại tạo nên hứng thú học Tiếng Anh, phát huy đợc tính tích cực cá nhân, kĩ năng thực hành giỏi, kỷ luật cao. 1 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS Thi u Nguyen II. Mục đích nghiên cứu : Mỗi giáo viên Tiếng Anh trong lớp dạy, từng chơng phần cụ thể luôn trăn trở nghiên cứu, lựa chọn phơng pháp tối u nhất cho việc thiết kế bài dạy cho phù hợp với tiết dạy của mình, nhằm phát huy tối đa tính độc lập sáng tạo của học sinh . Đồng thời qua đó học sinh nắm đợc nhiều nhất kiến thức của chơng trình. Tôi mong muốn rằng với đề tài này sẽ phần nào thúc đẩy động cơ học tập của học sinh trong quá trình tiếp thụ Tiếng Anh. Học sinh sẽ đạt đợc kết quả học tập cao nếu các em có động cơ học tập có đợc khi các em cảm thấy đợc sự hứng thú với môn học và thấy đợc sự tiến bộ của chính mình bên cạnh đó sẽ phát huy đợc phơng pháp học tập cá nhân, tạo cơ hội tối đa cho việc luyện tập và sử dụng Tiếng Anh, nhằm tạo cho học sinh một môi trờng học Tiếng Anh thuận lợi nhất, giúp các em ý thức đợc về bản thân trong quá trình tiếp thu Tiếng Anh và khuyến khích các em tìm ra phơng pháp học tập thích hợp, các thủ thuật học tập và thực hành giao tiếp III. Đối t ợng nghiên cứu : Nhiều giáo viên ngoại ngữ đã tận tâm đi tìm một phơng pháp tốt nhất để giúp học sinh bàng con đờng ngắn nhất làm chủ đợc một ngoại ngữ nào đó và bản thân tôi cũng vậy luôn trăn trở và tin tởng rằng một khi tôi tìm ra đợc một phơng pháp phù hơp nhất để dạy ngoaị ngữ thì mọi vấn đề có liên quan đến việc dạy và học ngoại ngữ sẽ đợc giải quyết. Ví nh đối với từng đối tợng học sinh thì giáo viên biết mình cần phải làm gì. Chúng ta cần nhớ rằng khi chúng ta nghiên cứu một đề tài nào đó chúng ta phải đặt câu hỏi liệu đề tài đó chúng làm có mục đích gì, đối tợng mà chúng ta nghiên cứu là gì và nhiệm vụ của đề tài đó đặt ra nh thế nào. Khi chúng ta tìm đợc một 2 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS Thi u Nguyen phơng pháp nào đó dù có vẻ hấp dẫn đến mấy khi ta mới biết về nó cũng không thể là phơng pháp tốt nhất. Phơng pháp tốt nhất là phơng pháp mà mỗi giáo viên tự tìm ra đợc thông qua một quá trình tìm tòi, thử nghiệm và điều chỉnh nghiêm túc và công phu trên cơ sở những hiểu biết về lý thuyết của những nguyên lý dạy và học ngoại ngữ bởi đối tợng mà chúng ta quan tâm nhất chính là những học sinh thân yêu của chúng ta bởi họ không chỉ là những mầm non mà còn là những nhân tài nêú các thầy cô chúng ta quan tâm đúng mực. IV. Phạm vi nghiên cứu: Trong quá trình giảng dạy tôi đã luôn tìm tòi thay đổi và vận dụng ở các khối lớp. Thực tế cho thấy nếu vận dụng phơng pháp mới phù hợp đối tợng, phù hợp kiến thức thì kết quả học tập có thể đáp ứng đ- ợc yêu cầu đặt ra của giáo dục trong công tác giảng dạy. Trong dạy học theo phơng pháp mới thầy vừa là ngời hớng đạo, vừa là tổng công trình s tạo cho học sinh thói quen nhìn nhận một sự việc ở mọi góc độ khác nhau, tham gia vào hoạt động nhận thức tự giác có ý thức không bằng lòng với những gì mình đã biết. Đặc biệt qua đó giúp học sinh có khả năng ứng pho và thích ứng nhanh trong mọi tình huống,đáp ứng công cuộc đổi mới phù hợp với quan điểm giáo dục của đảng để giáo dục tốt trớc hết mỗi ngiáo viên phải thiết kế thành công bài soạn của mình. V. Nhiệm vụ. Một nhiệm vụ đặt ra cho các giáo viên ngoại ngữ nói chung và bản thân tôi nói riêng là khắc phục đợc sự dao động trong việc dạy ngoại ngữ. Sự dao động đó là chạy theo mốt về phơng pháp giảng dạy. Là ngời giáo viên tôi luôn nghiên cứu phơng pháp dạy tiếng anh thông qua những kinh nghiệm giảng dạy của bản thân mình. Chúng 3 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS Thi u Nguyen ta thử nghiệm tất cả các hoạt động và các thủ pháp giảng dạy rồi tự rút ra những kết luận cần thiết về những hoạt động hoặc thủ thuật nào phù hợp với đối tợng dạy và điều kiện giảng dạy của bản thân. Từ thử nghiệm đến thay đổi phơng pháp giảng dạy cho phù hợp với từng nhóm học sinh cụ thể trong từng hoàn cảnh dạy và học cụ thể theo những mục đích cụ thể chính là quá trình nghiên cứu và xây dựng phơng pháp dạy từ kinh nghiệm thực tế của mình. Bên cạnh đó tôi luôn chú trọng tới các yếu tố nh lòng tự trọng của cá nhân ngời học, sự hợp tác trong học tập, những chiến lợc để học ngoại ngữ thành công của ngời học và quan trọng hơn cả là sự quan tâm đến quá trình giao tiếp trong học ngoại ngữ. VI. Giới hạn đề tài. Từ khi triển khai đổi mới phơng pháp giảng dạy ở các bậc học, cấp học và đặc biệt là từ khi triển khai thay sách cho cấp THCS thì dạy học theo phơng pháp đổi mới là một nội dung không thể thiếu đ- ợc. Vì vậy tôi cũng mạnh dạn đa ra một số ý kiến trao đổi xem nh là một phơng pháp hay nói đúng hơn là kinh nghiệm của riêng tôi về lĩnh vực dạy khẩu ngữ trong trờng THCS. Trong việc tiển khai dạy các kỹ năng( Skills) trong tiếng anh nh :Đọc hiểu( Reading), nghe( listening), nói( speaking), viết( writing): Trong đó kỹ năng nói là kỹ năng luôn đợc tiến hành phối hợp trong tất cả các phần, luôn tiến hành song song các bài tập viết. Trong chơng trình 6,7 thì kỹ năng này đợc dạy phối hợp song song với loại bài tập khác nhau. Nên cũng gây cho giáo viên một số khó khăn khi cho các em thực hành. Vì vậy tôi đa ra phơng pháp này mong rằng một số giáo viên có thể tham khảo bởi nó có thể áp dụng trong các khối lớp THCS. 4 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS Thi u Nguyen VII. Các luận điểm bảo vệ . Phơng pháp dạy ngoại ngữ không chỉ dựa trên những phát hiện mang tính lý thuyết của tâm lý học và ngôn ngữ học mà nó còn dựa trên những cơ sở nội tại của chính nghề dạy học ngoại ngữ. Có 3 cơ sở chủ yếu nằm ngay trong việc dạy- học ngoại ngữ mà các giáo viên có thể dựa vào đó để tìm ra cho mình phơng pháp dạy hữu hiệu. 1- Trớc khi trở thành giáo viên dạy ngoại ngữ bản thân giáo viên đã từng là học sinh nên giáo viên có thể bắt trớc nhngx phơng pháp mà các thầy cô giáo cũ đã từng áp dụng để dạy họ. Muốn nâng cao chất lợng dạy, ngời giáo viên phải biết cách nghiên cứu và so sánh các phơng pháp của mình với những phơng pháp của ngời khác. 2- Là giáo viên dạy ngoại ngữ tôi luôn nghiên cứu phơng pháp dạy ngoại ngữ thông qua những kinh nghiệm giảng dạy của chính bản thân mình. Tôi đã thử nghiệm tất cả các hoạt động và các thủ pháp giảng dạy rồi tự rút ra kết luận cần thiết về những hoạt động họăc thủ thuật nào phù hợp với đối tợng dạy và điều kiện giảng dạy. Điều này sẽ giúp các bạn thay đổi một cách tự nhiên phơng pháp giảng dạy và triết lý giảng dạy của bản thân . 3- Tôi luôn nghiên cứu về phơng pháp giảng dạy bằng cách tìm hiểu tâm lý của mỗi học sinh khi học môn ngoại ngữ này. Công việc này sẽ mất nhiều thời gian xong giúp tôi biết cách đánh giá đúng khả năng và năng lực của từng học sinh và chính điều này làm nảy sinh những ý tởng mới trong tôi. Vì vậy tôi sẽ rút ra đợc kết luận phơng pháp nào là phù hợp với điều kiện giảng dạy của mình. 5 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS Thi u Nguyen VIII. ý nghĩa lý luận thực tiễn . - Tiếng anh là một môn học mới nhng nó đã nhanh chóng chiếm đợc một vị trí quan trọng trong xã hội và nhà trờng và đặc biệt các em học sinh rất háo hức khi đợc làm quen với môn ngoại ngữ này bởi nó là một môn học rất thú vị và sinh động. Khi làm quen với môn tiếng anh đặc biệt là phần khẩu ngữ tuy lúc đầu học sinh còn e ngại nhiều vì vốn từ và ngữ pháp của các em cha đáp ứng đợc. Tuy vậy càng làm cho học sinh thêm cố gắng để chinh phục nó. Khi học sinh đã quen với việc dùng ngoại ngữ để giao tiếp chúng ta có thể thấy rõ sự tự tin và năng động của các em trong cuộc sống và trớc lớp mỗi khi các em phát biểu. - Tuy tất cả học sinh cha hoàn toàn thích thú với phần học này nhng các em đã luôn mong muốn mình có thể nói đợc dù là rất ít. Vậy để biến ớc muốn của các em thành hiện thực tôi, các bạn và tất cả các giáo viên tiếng anh hãy luôn tìm tòi ra những phơng pháp hay và bổ ích bởi vai trò tiếng anh nói chung và tiếng anh giao tiếp nói riêng là rất hữu dụng trong cuộc sống của các em sau này. IX. Ph ơng pháp nghiên cứu . Ta có thể hiểu rằng phơng pháp giảng dạy ngoại ngữ là sự ứng dụng các kết quả nghiên cứu về mặt lý thuyết. nói cách khác phơng pháp dạy ngoại ngữ là những lý thuyết trong thực hành. Là một nghành học về những hoạt động và các quy trình đợc sử dụng trong việc dạy học và những nguyên lý, những niềm tin làm cơ sở cho những hoạt động và quy trình đó. Phơng pháp nghiên cứu của đề tài này: - Nghiên cứu bản chất của kỹ năng nói và các quy trình dạy kỹ năng này. 6 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS Thi u Nguyen - Nghiên cứu việc chuẩn bị kế hoạch bài giảng, t liệu và sách giáo khoa để dạy kỹ năng này. - Nắm đối tợng học sinh về khả năng tiếp thu kiến thức của cả lớp và từng học sinh. - Đánh giá giờ dạy bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. B : phần nội dung : I. cơ sở khoa học lý luận: - Bộ môn Tiếng Anh là một bộ môn khoa học xã hội, nó là chìa khoá cho mọi ngời mở ra một chân trời tri thức mới không chỉ trong nớc mà cả thế giớicũng nh trong đời sống hàng ngày. Vì vậy bất kì học sinh nào cũng phải có kiến thức Ngoại Ngữ nói chung và bộ môn Tiếng Anh nói riêng dù là đơn giản nhất, với vôn kiến thức về Tiếng Anh vững chắc là nền tảng tốt để học sinh có điều kiện giao lu với bạn bè bên ngoài và với bạn bè năm châu. - Tiếng Anh gúp đào tạo những con ngời năng động, hoạt bát, có t t- ởng cầu tiến góp phần đa đất nớc hội nhập cùng các nớc tiên tiến trên thế giới, đáp ứng đợc mức độ phát triển của khoa học xã hội nh vũ bão. + Giáo dục học sinh long ham mê khoa học, có hứng thú học tập bộ môn. + Giáo dục học sinh có khả năng giao tiếp tốt, tự tin trong cuộc sống và công việc. II. Cơ sở thực tiễn : - Những yêu cầu mới của Đảng và nhà nớc ta cũng nh vấn đề cần giải quyết của giáo dục. Thế hệ học sinh bớc vào nhà trờng cần đào tạo, giáo dục để họ trở 7 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS Thi u Nguyen thành những ngời có khả năng đơng đầu với những vấn đề của thế kỷ sau đặt ra, đáp ứng đợc trong tình hình biến đổi nhanh chóng về khoa học kĩ thuật kinh tế và xã hội, phải luôn tự điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới. - Trong thực tế hiện nay về mặt tâm lí, nhiều học sinh sợ học Tiếng Anh, nhất là Tiếng Anh giao tiếp vì phần lớn mức độ t duy, t chất Tiếng Anh còn non, có 1 số học sinh có thói quen không tốt khi học Tiếng Anh: Hễ gặp cấu trúc mới là ghi chép lia lịa mặc dù cha hiểu các thành phần, ý nghiã của nó phục vụ cho mục đích gì ? Hoặc một số học sinh tự bằng lòng với kết quả đạt đợc. Chẳng hạn trong quá trình làm bài học sinh tự thoả mãn khi đã tìm ra cách làm cho bài tập đó. - Do không có lớp chuyên, chọn nên năng lực học sinh trong một lớp rất không đồng đều, gây khó khăn cho cả ngời dạy và ngời học : Có vấn đề là quá khó với học sinh này nhng lại dễ với học sinh khác. Vì vậy giáo viên phải là ngời nghệ sĩ thực thụ. Phải bíêt làm thế nào để thu hút mọi học sinh trong lớp, không phải giáo viên nào cũng làm đợc. - Một số giáo viên hoặc vẫn dụng theo phơng pháp cũ hoặc khi giảng dạy chỉ dừng lại ở việc dạy xong bài, bài dạy mà cha khuyến khích đợc học sinh tìm tòi những cách giải khác. Hoặc áp dụng một cách máy móc cha nói đến việc định hớng phát triển. Vì vậy kết quả các giờ học cha cao, cha đáp ứng đợc yêu cầu của phơng pháp mới, chung qui lại là vì những nguyên nhân sau : + Sự đổi mới phơng pháp cha đồng bộ trong giáo viên. + Giáo viên thay đổi phơng pháp dạy, học sinh cha thay đổi phơng pháp học. + Mọi kiến thức còn chung chung cha có hớng dẫn cụ thể cho 8 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS Thi u Nguyen khối dạy, tiết dạy. Qua thực tế giảng dạy tôi xin trình bày việc giảng dạy bài học theo tôi có thể là phơng pháp mới (Bài giảng tôi đa ra sau đây có thể xem là bài dạy đơn giản, dễ nhàm chán song nếu biết thiết kế bài giảng thì nó cũng thực sự hấp dẫn). III. phạm vi nghiên cứu thể hiện : - Trong quá trình giảng dạy, tôi đã luôn tìm tòi thay đổi và vận dụng ở các khối lớp 6, 7, 8, 9 thực tế cho thấy nếu vận dụng phơng pháp mới, đối tợng phù hợp kiến thức thì kết quả học tập có thể đáp ứng đợc yêu cầu đặt ra của giáo dục trong công tác giảng dạy. - Trong giảng dạy theo phơng pháp mới, giáo viên vừa là ngời hớng đạo vừa là tổng công trình sự. Tạo cho học sinh thói quen nhìn nhận một sự việc ở mọi góc độ khác nhau, tham gia vào hoạt động nhận thức một cách tự giác có ý thức IV. Dạy theo phơng pháp đổi mới : * Nắm đối tợng học sinh về khả năng tiếp thu kiến thức của cả lớp và tng học sinh. * Nắm vững nội dung bài dạy, xác định trọng tâm, mối liên hệ giữa các đơn vị kiến thức bài dạy. *Xác định kiến thức liên quan đến bài dạy, thời gian ứng với phân phối chơng trình. * Đọc sách hớng dẫn và lựa chọn phơng pháp dạy phù hợp với đối t- ợng học sinh . * Chuẩn bị hệ thống câu hỏi, đồ dùng dạy học cần thiết, tình huống có vấn đề. * Dự đoán các tình huống xảy ra. * Đánh giá giờ dạy bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm 9 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS Thi u Nguyen các bớc dạy khẩu ngữ : Trong 4 kĩ năng : Nghe, nói, đọc, viết thì kĩ năng nói có vai trò rất quan trọng bởi lẽ điều đầu tiên phân biệt giữa ngời biết và không biết một ngoại ngữ là ngời biết nói đợc ngoại ngữ đó, không biết thì không nói đợc ngoại ngữ đó. Do vậy, các hoạt động nhằm phát triển khả năng diễn đạt về bản thân qua lời nói của ngời học là một bộ phận quan trọng trong bất kì khoá học ngoại ngữ nào. Khi dạy khẩu ngữ giáo viên phải tổ chức các hoạt đọng qua đó khuyến khích học sinh sử dụng ngoại ngữ . Hiệu quả của hoạt động dạy khẩu ngữ sẽ rất hạn chế nếu giáo viên không lu ý đến những khó khăn mà học sinh Việt Nam có thể gặp khi học Ngoại Ngữ. Chẳng hạn học sinh sợ bị phê bình, sợ bị ng- ời khác chú ý khi nói năng trớc lớp. Ngoài ra, sự tham gia không đồng đều giữa các học sinh trong lớp và việc học sinh dùng tiếng mẹ đẻ cũng là những khó khăn cho cả học sinh lẫn giáo viên trong lớp dạy khẩu ngữ. Tuy nhiên, những khó khăn trên có thể đợc khắc phục nếu dần dần giáo viên thực hiện các biện pháp sau đây : 1. Dạy cho ng ời bắt đầu học : - Mỗi bài thực hành chỉ nên nhằm luyện tập 1 vấn đề để tránh làm ngời học lúng túng - Kết hợp giữa luyện nói và nghe hiểu. Học sinh cần phải đợc nghe giáo viên nói và xem ngời khác làm mẫu trớc - Sử dụng các loại hội thoại cho học sinh thực hành nói - Giáo viên không nên quá chú ý đến lỗi của học sinh mà chỉ nên tập chung sữa chữa lỗi làm ảnh hởng đến việc giao tiếp hoặc những điểm 10 [...].. .SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS Thiu Nguyen ngữ pháp đã dạy kĩ - Học sinh phải nắm đợc mục đích luyện tập trớc khi bắt đầu 2 Sắp xếp học sinh trong giờ day khẩu ngữ : - Mục tiêu của dạy khẩu ngữ trong lớp là tạo càng nhiều cơ hội cho học sinh nói càng tốt trong giờ dạy giáo viên có thể bố trí học sinh theo một trong 2 cách sau : + Cách 1 : Sắp xếp học sinh ngồi nh trong. .. năng thảo luận khi làm việc theo nhóm Học sinh cần phải biết lúc bắt đầu , khi nào dừng, làm gì trong khi hoạt động, cử ra nhóm trởng đại diện, cử ra một học sinh giúp giáo viên nhắc nhở học sinh khác dùng Tiếng Anh trong lớp C Kết luận : Nh chúng ta đã biết học sinh chúng ta là học sinh nông thôn, 17 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS Thiu Nguyen việc tiếp xúc với môi... tâm đến Tiếng Anh vì họ nghĩ học Tiếng Anh chẳng để làm gì Vì vậy họ đã không thực sự tạo điều kiện cho con em học tập đến nơi 16 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS Thiu Nguyen đến chốn Do cơ chế thị trờng cùng với sự phát triển kinh tế xã hội Tiếng Anh đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của đất nớc Từ đó bộ môn Tiếng Anh có một vai trò quan trọng trong. .. giải thích bằng Tiếng Anh trong nhóm lí do một trật tự nào đó đợc chọn - Kể chuyện : Giáo viên cho cả lớp xem một số tranh minh hoạ một câu chuyện và yêu cầu học sinh kể lại câu chuyện đó băng Tiếng Anh - Miêu tả tranh : Giáo viên cho học sinh nhìn vào một bức tranh và hỏi về nội dung tranh Sau khi học sinh trả lời, giáo viên yêu cầu một vài học sinh miêu tả lại bức tranh bằng Tiếng Anh Ví dụ : What... bàn con, học sinh ngồi tại bàn (Hình 1) Error: Reference source not found * Student Teacher Với mô hình này giáo viên chiếm mất nửa thời gian luyện tập của học sinh - Cách 2 : Giáo viên cũng có thể tái bố trí vị trí của từng học sinh (Hình 2) Teacher Hình 2: Mô hình lấy học sinh làm trung tâm 11 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS Thiu Nguyen Student 3 Dạy khẩu ngữ trong lớp... chung khi dạy khẩu ngữ trớc tiên giáo viên giới thiệu tình huống hoặc chủ điểm của vấn đề sắp luyện, dùng ngữ điệu mới học để diễn tả ý tởng của mình hoặc nói về bản thân 1 cách sáng tạo Dạy khẩu ngữ còn bao gồm việc dạy các đoạn hội thoại dù vẫn theo những bớc cơ bản của dạy khẩu ngữ Dạy hội thoại vẫn ít nhiều với dạy khẩu ngữ nói chung ở chỗ hội thoại là một văn bản hoàn chỉnh Các bớc dạy một hội... hay mở băng cho học sinh nghe 1 lần - Giới thiệu ngữ điệu mới trong bài và cho học sinh đọc - Học sinh vẫn gấp sách giáo viên đọc đoạn hội thoại hay mở băng và yêu cầu học sinh lập lại 1 đến 2 lần - Giáo viên đặt câu hỏi về nội dung của đoạn hội thoại hay mở băng và yêu cầu học sinh lập lại từ 1 đến 2 lần - Giáo viên đạt câu hỏi về nội dung của đoạn hội thoại để kiểm tra mức độ tiếp thu của học sinh. .. của học sinh trong lớp và làm giảm bớt sự rụt rè, e thẹn, lo lắng của học sinh khi học Tiếng Anh trên lớp - Thiết kế hoạt động trên cơ sở dùng ngôn ngữ đơn giản Ngôn ngữ dễ nhớ, dễ dùng, học sinh mới có thể nói trôi chảy Trớc khi học sinh bắt đầu nói giáo viên nên nhắc lại từ vựng đã dạy hoặc cung cấp thêm ngữ liệu cần thiết - Cẩn thận lựa chọn chủ điểm và loại bài tập để kích thích hứng thú của học sinh. .. tiếng mẹ đẻ và sửa chữa 4 Các loại hình luyện tập dạy khẩu ngữ : 12 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS Thiu Nguyen a, Luyện tập có hớng dẫn: Loại hình này không đòi hỏi nhiều sự sáng tạo nơi học sinh Giáo viên có thể đọc một đoạn hội thoại hay mở băng, yêu cầu học sinh làm lại, hoặc giáo viên nói ra một câu bỏ trống, một phần học sinh thềm từ vào nói lại thành 1 câu hoàn chỉnh:... của bộ môn Tiếng Anh đối với con em họ Từ đó ý thức học tập môn Tiếng Anh của các em học sinh cũng tiến bộ rõ rệt 2 Nguyên nhân chủ quan : Có đợc kết quả trên là những nổ lực hết mình của giáo viên luôn trăn trở tìm phơng pháp dạy phù hợp với trình độ, môi trờng của học sinh - Tổ chức cho học sinh luyện tập theo nhóm thờng xuyên (group work) Loại hoạt động này làm tăng đáng kể thời lợng nói Tiếng Anh . một học sinh giúp giáo viên nhắc nhở học sinh khác dùng Tiếng Anh trong lớp. C. Kết luận : Nh chúng ta đã biết học sinh chúng ta là học sinh nông thôn, 17 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS. đến Tiếng Anh vì họ nghĩ học Tiếng Anh chẳng để làm gì. Vì vậy họ đã không thực sự tạo điều kiện cho con em học tập đến nơi 16 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS. thể kết hợp các ngữ pháp theo cách cho học sinh lặp lại một câu rồi đa ra một chỉ dẫn ngắn để học sinh theo đó mà 13 SKKN Dạy khẩu ngữ ở bộ môn Anh Văn THCS - GV: Trần Thị Mai THCS Thi u Nguyen chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Dạy khẩu ngữ trong môn Tiếng Anh cho học sinh ở THCS, SKKN Dạy khẩu ngữ trong môn Tiếng Anh cho học sinh ở THCS, SKKN Dạy khẩu ngữ trong môn Tiếng Anh cho học sinh ở THCS

Từ khóa liên quan