Hướng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo nhóm trong giờ học tiếng Anh

15 1,492 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 10:46

Sáng kiến kinh nghiệm I . Phần chung : 1 . Lý do chọn đề tài : 1.1/ Cơ sở pháp chế : Với mục đích nâng cao chất lợng giáo dục trong thời kì đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc . Nhà n ớc ta cũng nh Bộ GD & ĐT luôn đề ra những yêu cầu và nhiệm vụ cuh thể của từng năm học đối với ngành nói chung và từng nhà tr ờng nói riêng . Cụ thể trong năm học 2006 - 2007 , nhiệm vụ đã đợc đề ra nh sau : Trớc tiên toàn ngành giáo dục h ởng ứng cuộc vận động " Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục " . Bên cạnh đó chúng ta tiếp tục thực hiện đổi mới ch ơng trình SGK phơng pháp giáo dục, giảng dạy . Tiếp tục thực hiện chuẩn hoá đội ngũ giáo viên , hiện đại hoá giáo dục , tăng cờng nền nếp, kỉ cơng trong giáo dục . Đối với bậc học THCS cũng có những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể đó là tiếp tục hình thành những kiến thức và kĩ năng cần thiết và phẩm chất trí tuệ để học sinh có thể tiếp tục bậc học hoặc đi vào cuộc sống lao động . Cụ thể trong quá trình giáo dục, chúng ta cần bồi dỡng nhân lực, nhân tài cho đất n ớc, bồi dỡng đội ngũ khoa học kĩ thuật, đào tạo thế hệ trẻ trở thành ng ời lao động có tri thức, văn hoá, có đạo đức, sức khoẻ , chủ động sáng tạo trong học tập cũng nh trong lao động để tiếp tục sự nghiệp cách mạng của đất nớc . Ngoài ra, một trong những chủ trơng , chính sách của Đảng và nhà nớc ta hiện nay là mở rộng quan hệ ngoại giao với các n - ớc trên thế giới và trong khu vực . Chìa khoá để mở ra cánh cửa văn minh thế giới đó là ngôn ngữ giao tiếp chung , và một trong những ngôn ngữ đợc coi trọng là ngôn ngữ quốc tế International Language - đó là tiếng Anh . Nắm bắt đợc tầm quan trọng của ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, ngay ở bậc THCS , nhà nớc ta đã trú trọng việc dạy môn này . Tuy nhiên, ở bậc THCS chỉ cần bồi d ỡng cho các em các kĩ năng giao tiếp cơ bản , tối thiểu và t ơng đối hệ thống về Tiếng Anh hiện đại phù hợp với lứa tuổi . Từ đó giúp các em dễ dàng trong các bậc học tiếp theo hoặc trong việc lựa chọn nghề nghiệp trong tơng lai . Từ những lí do, căn cứ cơ bản trên , cho ta thấy việc giáo dục toàn diện cho học sinh là rất cần thiết . Bên cạnh đó việc Trang Trờng THCS dân tộc nội trú 1 Sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cũng là một nhiệm vụ quan trọng trong nhà trờng . Vấn đề dặt ra cho mỗi chúng ta nói chung và các giáo viên trực tiếp giảng dạy tiếng Anh ở bậc THCS nói riêng là làm thế nào để có đợc kết quả tốt trong giảng dạy . Vì vậy các ph ơng pháp giảng dạy tích cực luôn đợc thực hiện triệt để và sáng tạo bởi các giáo viên . 1.2/ Cơ sở lí luận : Cũng nh phần đầu tôi đã trình bày, việc dạy học tiếng Anh trong nhà trờng là rất quan trọng, là bớc khởi đầu để các em làm quen với tiếng Anh, giúp các em hình thành các kĩ năng cơ bản trong giao tiếp và sử dụng tiếng Anh . Cũng giống nh tất cả các môn học khác, phơng pháp giáo dục, giảng dạy trong thời kì đổi mới đó là luôn phát huy vai trò chủ động sáng tạo cho học sinh . Trong giờ học, giáo viên chỉ đóng vai trò là ng ời hớng dẫn, chỉ đạo trực tiếp để giúp các em tìm ra các kiến thức cơ bản , chân lí đúng đắn . Trong giờ học ở trờng cũng nh ở nhà học sinh luôn phát huy tối đa của mình trong các kĩ năng cơ bản : Nghe - nói - đọc - viết . Qua đó rèn luyện thói quen lao động độc lập sáng tạo phù hợp với yêu cầu của su thế phát triển của thời đại . Tiếng Anh đợc đa vào nh một môn học chính thức trong trờng học THCS , cũng là bớc đầu cho học sinh thấy nhu cầu, cũng nh yêu cầu giao lu quốc tế, hội nhập với các nớc trên thế giới và trong khu vực là rất quan trọng . Vì vậy việc học tiếng Anh cũng nh các ngoại ngữ khác là diều không thể thiếu . Với môn học tiếng Anh ở trờng THCS , học sinh cần đạt đợc các yêu cầu cụ thể sau : + Nắm đợckiến thức cơ bản, tối thiểu và tơng đối hệ thống về tiếng Anh hiện đại , phù hợp với lứa tuổi . + Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh nh một công cụ giao tiếp đơn giản dới dạng Nghe - Nói - đọc - viết . + Có sự hiểu biết về các nớc nói tiếng Anh nói chung và n- ớc Anh nói riêng . + Hình thành các kĩ năng học tếng Anh và phát triển t duy . Những kỹ năng này sẽ giúp các em phát triển khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ và góp phần hình thành ngôn ngữ toàn diện cho học sinh . Cũng nh các môn học khác, môn tiếng Anh ở tr ờng THCS có những thuận lợi và khó khăn riêng : + Đối với học sinh, môn học này là môn học t ơng đối mới mẻ . Vì vậy học sinh luôn có ý thức tò mò khám phá . Do đặc tr - Trang Trờng THCS dân tộc nội trú 2 Sáng kiến kinh nghiệm ng của bộ môn là tơng đối sôi nổi nên phần lớn các em đều yêu thích . Hiện nay chơng trình SGK và phơng pháp giảng dạy đợc đổi mới phù hợp với tâm lý lứa tuổi và yêu cầu giáo dục trong tình hình đổi mới . Bên cạnh đó gia đình các em luôn toạ điều kiện thuận lợi cho việc học tập của học sinh đ ợc tốt . + Đối với giáo viên có kiến thức, ph ơng pháp giảng dạy cập nhật phù hợp với yêu cầu hiện nay, th ờng xuyên đợc tham gia các lớp học bồi dỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ . + Đối với xã hội đã có cách nhìn nhận khách quan và tích cực hơn đối với môn học . Hơn nữa, trong những năm gần đây, môn tiếng Anh đã trở thành môn thi tốt nghiệp cũng nh thi vào các trờng cao Đẳng, Đại học. Vì vậy động lực học và điều kiện học tập đợc trú trọng hơn . Tuynhiên so với những thuận lợi trên, môn học này còn tồn tại một số khó khăn sau : + Thứ nhất là cơ sở vật chất còn thiếu thốn , không có đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc học tập bộ môn nh đài, băng, tài liệu tham khảo và nâng cao rất hạn chế . Bên cạnh đó , song song với những gia đình có điều kiện quan tâm đến việc học tập của học sinh thì còn những gia đình dân tộc thiểu số , do điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên ch a quan tâm sâu sắc tới quá trình học tập của các em ; Nhận thức của học sinh vì thế cũng cha cao . Do vậy là giáo viên, nhiều khi tôi chỉ cố gắng truyền đạt đủ nội dung kiến thức trong SGK , việc mở rộng trên lớp là rất hạn chế và khó khăn . Điều đó dẫn đến chất l ợng bài học của học sinh cũng cha cao . Ngoài ra điều kiện tự học , bồi dỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn , nâng cao trình độ của giáo viên còn thấp, vì vậy chất l ợng giờ giảng cha thờng xuyên đợc nâng cao . Để phát huy những mặt tích cực của giáo viên cũng nh học sinh , khắc phục và hạn chế những khó khăn nhìn chung có nhiều cách để giúp giáo viên nâng cao chất l ợng giờ dạy của mình . Một trong các phơng pháp biện pháp tôi mạnh dạn đề ra thảo luận trong đề tài này là : " Hng dn hc sinh rốn luyn, luyn tp theo cp, theo nhúm trong gi hc ting Anh " . 1.3 / Cơ sở thực tiễn : Qua thực tế giảng dạy, tôI nhận thấy rằng, học sinh phổ thông đặc biệt là học sinh nông thôn miền núi rất ngại giao tiếp, các em quá e dè , nhút nhát , đôi khi là tự ti với bản thân . Các em không có thói quen bày tỏ quan điểm của mình tr ớc một vấn Trang Trờng THCS dân tộc nội trú 3 Sáng kiến kinh nghiệm đề gì đó, nhiều em có tâm lí thụ động, chờ đợi , phụ thuộc vào ngời khác . Trong khi đó phơng pháp giảng dạy mới đòi hỏi phảI phát huty tối đa khả năng độc lập, sáng tạo của học sinh, mỗi học sinh đều phải có ý kiến, đề xuất về một vấn đề đặt ra . Hơn nữa, môn học tiếng Anh ở bậc học THCS đòi hỏi học sinh rèn luyện trên 4 kĩ năng cơ bản là : nghe, nói, đọc, viết . Trong đó đặc biệt là kĩ năng nghe và nói đợc thực hiện nhiều ở trên lớp ( Kĩ năng đọc; viết thờng đợc dành cho các bài tập ở nhà ) . Do đó việc luyện tập giao tiếp của học sinh ở trên lớp là rất quan trọng, nó góp phần rất lớn để đánh giá chất l ợng giờ dạy cũng nh chất lợng học tập của học sinh . Những vấn đề khó khăn đợc đặt ra là : Số lợng học sinh trong một lớp là tơng đối lớn ( Khoảng 40 học sinh ) . Vì vậy việc hớng dẫn từng học sinh rèn luyện là rất khó thực hiện . Nh chúng ta đã biết , hiẹn nay chúng ta đang thực hiện đổi mới ph - ơng pháp dạy học trên tát cả các môn . Có nhiều phơng pháp phát huy đợc tính tích cực của học sinh , hiệu quả cao và ột trong rát nhiều phơng pháp đó là : " Hớng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo nhóm " Đối với phơng pháp này đã khắc phục đợc một số khó khăn trên nh : Tất cả học sinh trong lớp đều đ ợc học cùng một nội dung, cùng một thời điểm ; Giúp giáo viên tiết kiệm đ ợc thời gian ; giúp các em yếu kém hoặc hay xấu hổ có cơ hội để đ ợc cùng luyện tập với bạn để đợc đa ra ý kiến của mình . Tuy nhiên khi áp dụng phơng pháp này, giáo viên lại gặp phảI những vấn đề bất lợi nh : Đôi khi các em gây ra quá ồn ào, một số em lợi dụng tình thế để nói chuyện riêng , làm việc riêng . Vì các em luyện tập với bạn nên nhiều khi các em mắc nhiều lỗi sai giáo viên không biết . Nếu các điểm yếu này không đ ợc điều chỉnh kịp thời thì hiệu quả của giờ dạy học sẽ rất thấp . Vậy làm thế nào để đạt đợc hiệu quả cao trong giáo dục nói chung cũng nh phơng pháp rèn luyện theo cặp nói riêng . ng- ời giáo viên phải làm gì để đạt đ ợc điều đó ! đó chính là vấn đề đợc giải quyết trong đề tài này . 2 . Nhiệm vụ của đề tài : a/ Nhiệm vụ cơ bản : Nhìn chung với đề tài này cần phải giải quyết các vấn đề sau : + Tìm hiểu thực tế giảng dạy bộ môn , tình hình học tập của học sinh . Trang Trờng THCS dân tộc nội trú 4 Sáng kiến kinh nghiệm + Tìm hiểu lí thuyết của phơng pháp "" Hớng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo nhóm " ; từ đó thấy đ ợc những mặt tích cực cũng nh khó khăn của phơng pháp . + Phát huy các mặt tích cực, khắc phục những mặt ch a thuận lợi để áp dụng vào thực tế giảng dạy . b/ Nhiệm vụ của giáo viên : Đối với mỗi ngời giáo viên đều có những nhiệm vụ cụ thể của ngành giao cho nh : Thực hiện các qui chế chuyên môn soạn, giảng, chấm, chữa bài kiểm tra của học sinh, bồi d ỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, hoàn thành các đầu hồ sơ sổ sách Tuy nhiên ở đây, tôi chỉ bàn về nhiệm vụ cụ thể của giáo viên trong việc thực hiện đề tài . Đó là : + Trớc tiên để thực hiện đề tìa này và triển khai vào thực tế giảng dạy thì giáo viên phảI hiểu rõ lý thuyết giáo học pháp của phơng pháp dạy " Hớng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo nhóm " trong tình hình đổi mới hiện nay . + Tiếp theo giáo viên phảI tiến hành khảo sát tình hình học tập chất lợng học tập của học sinh để xây dựng cơ sở thực hiện đề tài sao cho hợp lý nâng cao chất lợng học tập của học sinh . + Sau đó giáo viên tiến hành viết đề tài, triển khai đề tài trong thực tế giảng dạy . Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu cũng nh triển khai áp dụng đề tài sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh . Vì vậy cần có sự điều chỉnh sao cho phù hợp để đa ra phơng pháp luyện tập cho từng học sinh . Hơn nữa để kết quả giáo dục có chất l ợng thì giáo viên cũng cần kết hợp chặt chẽ với các phơng pháp dạy học khác cũng nh đối với các giáo viên khác . c/ Nhiệm vụ của học sinh : Nh chúng ta đã biết, mỗi học sinh đều phải thực hiện nghiêm chỉnh nhiệm vụ, vai trò của mình . Trớc tiên học sinh phải có đủ ph ơng tiện, đồ dùng học tập tối thiểu cho bộ môn nh : Sách, vở, bút, mực Trong giờ học luôn có tháI độ học tập nghiêm túc, tích cực chú ý nghe giảng, luyện tập theo sự chỉ đạo của giáo viên . Làm bài tập về nhà đầy đủ, chuẩn bị bài tốt tr ớc khi lên lớp . Đặc biệt với bộ môn tiếng Anh các em luôn phải tạo cho mình phong tháI tự tin, mạnh dạn không sợ khó, sợ sai . Mỗi học sinh biết tự đề ra cho mình phơng pháp học tập hợp lý thờng Trang Trờng THCS dân tộc nội trú 5 Sáng kiến kinh nghiệm xuyên thảo luận , đề xuất ý kiến về những thuận lợi và khó khăn trong việc học tập bộ môn . 3 . Giới hạn của đề tài : Dựa trên những yêu cầu của việc đổi mới phơng pháp giảng dạy. Dựa trên cơ sở lý luận của phơng pháp giảng dạy thông qua việc luyện tập theo cặp, theo nhóm . Với giới hạn của đề tài này, tôi mạnh dạn thảo luận về các biện pháp hớng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo nhóm ở lớp tôI giảng dạy . Qua đó cay dựng cho các em tinh thần học tập tích cực, độc lập, có nhiều sáng tạo . Giúp các em có thói quen giúp đỡ nhau trong học tập thúc đẩy sự tự tin cần thiết hạn chế sự e dè nhút nhát . Đặc biệt với bộ môn này cần giúp các em phát triểncác kĩ năng giao tiếp cơ bản, vì vậy với đề tài này , tôi tập trung nghiên cứu, áp dụng một số biện pháp, phơng pháp hớng cẫn học sinh luyện tạp theo từng cặp từng nhóm ở những lớp tôi trực tiếp giảng dạy . Qua đề tài này, mục đích đạt đợc của tôi nhằm nâng cao chất lợng giờ giảng của giáo viên ; Nâng cao chất l ợng học tập của học sinh , thông qua việc làm phong phú ph ơng pháp giảng dạy, kết hợp với nhiều phơng pháp giảng dạy , cũng nh kết hợp với các bộ môn khác . Qua đó góp phần nâng cao chất l ợng học tập của học sinh , đảy mạnh hơn nữa nền giáo dục của n ớc nhà . Vấn đề cơ bản là giúp các em học sinh miền núỉơ địa phơng có phơng pháp học tập hợp lý phù hợp với yêu cầu hiện tại góp phần giúp học sinh miền núi theo kịp miền xuôi . 4 . Đối tợng nghiên cứu : Trong năm học 2006 - 2007 , tôI đ ợc giao nhiệm vụ giảng dạy bộ môn tiếng Anh 6, 7, 9 . Mục đích của tôi cũng giống nh tất cả các giáo viên khác là luôn tìm ra phơng pháp giảng dạy hợp lý giúp học sinh hiểu bài, chất lợng giáo dục đợc nâng cao . Trong đề tài này, tiếp thu phơng pháp giảng dạy theo cặp, theo nhóm và áp dụng trực tiếp vào những lớp tôi trực tiếp giảng dạy . Vì vậy các học sinh trong lớp tôi giảng dạy sẽ là đối t ợng nghiên cứu chính và trực tiếp trong đề tài này . TôI sẽ cố gắng áp dụng những phơng pháp dạy học cải tiến để học sinh có thể tiếp thu bài giảng một cách dẽ dàng nhất . Các em sẽ có một kiến thức cơ bản để tiếp thu , tiếp tục bậc học cao hơn hoặc góp phần cung cấp các kiến thức cơ bản giúp các em đi vào cuộc sống lao động . Đẻ làm đợc điều đó , ngời giáo viên phảI thực sự Trang Trờng THCS dân tộc nội trú 6 Sáng kiến kinh nghiệm hiểu tâm lý lứa tuổi của các em học sinh , hiểu tâm lý giáo dục học lứa tuổi, từ đó các phơng pháp giảng dạy , giáo dục mới đợc nâng cao . Bên cạnh đó, bản thân tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình thì một mình bản thân tôi và các học sinh ch a đủ và rất khó thực hiện, mà cần có sự giúp đỡ của ban giám hiệu , các tổ chuyên môn , các giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn khác . Trớc tiên là các giáo viên giảng dạy cùng bộ môn, tôi sẽ cùng thảo luận , dạy thực nghiệm để đề ra ph ơng pháp và biện pháp thực hiện tối u . Bên cạnh đó , tôi kết hợp với các giáo viên giảng dạy bộ môn khác ví dụ nh giáo viên dạy toán, văn, sử , địa Tôi sẽ so sánh các ph ơng pháp dạy thneo cặp, theo nhóm giữa các bộ môn để thấy đợc sự giống nhau và khác nhau qua đó học hỏi tiếp thu những kinh nghiệm giảng dạy . Cách sử lý các tình huống s phạm trong lớp của các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm . Hay nói một cách khác các đồng nghiệp của tôi chính là một trong những tác nhân quan trọng giúp tôi hoàn thành đề tài này . Bên cạnh các nhân tố quan trọng trên, thì yếu tố gia đình phụ huynh học sinh là không thể thiếu . Bởi vì các em sống trong môi trờng nh thế nào ? điều kiện kinh tế và thời gian có đảm bảo cho các em học tập đợc tốt hay không ? Các bậc phụ huynh có quan tâm, tạo điều kiện cho các con em mình hay không ? Giải đáp đợc vấn đề nêu trên cũng là một phần không nhỏ giúp tôi áp dụng đợc các phơng pháp một cách hiệu quả hơn . Và điều quan trọng , bản thân tôi, giáo viên trực tiếp giảng dạy , thực hiện đề tài này, cũng với các tài liệu , sự đóng góp ý kiến , giúp đỡ của bạn bè đồng nghịêp sẽ đảm bảo sự hoàn thiện của đề tài . Trớc tiên tôi xem xét mức độ hiểu thấu đáo của tôi về lí thuyết phơng pháp giảng dạy theo cặp, theo nhóm , sau đó tôi su tầm thêm các tài liệu có liên quan đến bộ môn và đề tài . Nhìn chung để hoàn thiện đề tài này thì một đối t ợng, một nhân tố duy nhất nào đó không thể giúp tôi hoàn thành tốt đ ợc đề tài , mà phải có sự gắn kết giữa các đối t ợng, sự kết hợp hài hòa các phơng pháp . Có nh vậy đề tài sáng kiến kinh nghiệm của tôi mới mang lại hiệu quả cao . Chất lợng giảng dạy của tôi mới góp phần đợc nâng cao . 5 . Phơng pháp nghiên cứu : Để đề tài có hiệu quả cao, chúng ta cần có phơng pháp nghiên cứu đúng đắn . Trớc tiên phải có sự quan sát đánh giá Trang Trờng THCS dân tộc nội trú 7 Sáng kiến kinh nghiệm tình hình học sinh, chất lợng học tập, ý thức học tập ở gia đình của các em . Khi đánh giá đợc tình hình học tập của học sinh , tôi lựa chọn nội dung nghiên cứu , từ đó tôi quyết định tìm tòi tài liệu phù hợp phục vụ cho đề tài , tiếp theo tôi tìm hiểu, tham khảo ý kiến của đồng nghiệp . Cùng với tài liệu đã thu thập đ ợc , tôi viết đề cơng sau đó đa ra tổ chuyên môn cùng thảo luận . Đ- ợc sự đóng góp ý kiến của tổ chuyên môn, tôi thực hiện viết đề tài . Qua quá trình nghiên cứu đề tài trên lý thuyết kết hợp với thực tế học sinh , tôi kết hợp điều chỉnh các thiếu sót , bất cập nảy sinh . Nói chung phơng pháp cơ bản để tôi thực hiện đề tài này đó là phơng pháp tổng hợp, tổng hợp từ tài kiệu , tổng hợp ý kiến Nhng điều quan trọng là phải đảm bảo áp dụng lí thuyết ; bám sát lý thuyết vào giảng dạy ở trên lớp . 6 . Thời gian nghiên cứu : Nâng cao chất lợng, hiệu quả giáo dục , giảng dạy không những là của bộ môn tiếng Anh mà là của tất cả các môn học khác . Đây cũng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng , do đó để có thời gian nghiên cứu thực hiện đề tài, do đó tôi phải phải dành ra khoảng thời gian rất lớn tr ớc đó để tìm ra vấn đề , định hình đề tài nghiên cứu từ những năm học trớc . ở đây do điều kiện thực tế còn hạn chế nên tôi chia khoảng thời gian thực hiện đề tài của tôi nh sau : 6.1./ Tháng 9 : - Quan sát đánh giá tình hình học tập của học sinh . - Lựa chọn nội dung nghiên cứu , tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm . - Su tầm thu thập tài liệu có liên quan đến nội dung nghiên cứu . - Dạy thực nghiệm . 6.2 /Tháng 10 : - Đăng kí tên đề tài . - Xây dựng đề cơng . - Thông qua tổ chuyên môn thảo luận, xét duyệt . 6.3 tháng 11 : - Viết đề tài . - Dạy thực nghiệm . 6.4 / Tháng 12, 1,2,3,4,5 : - áp dụng vào thực tế giảng dạy . - Đúc rút kinh nghiệm, sửa đổi bổ sung kịp thời . Trang Trờng THCS dân tộc nội trú 8 Sáng kiến kinh nghiệm 7 . Tài liệu tham khảo : - SGK, SGV các lớp 6,7,8,9 . - Teach English ( Adrian Doff) . - Tâm lý giáo dục học . II . Nội dung đề tài : 1 . Nội dung thực hiện : Cũng nh tôi đa trình bày ở phần Lý do chọn đề tài thì chất lợng luôn là vấn đề đặt ra hàng đầu trong quá trình giáo dục . Tuy nhiên đây không phải là vấn đề dễ dàng đối với giáo viên và học sinh . Trong khi đó môn học này là môn học còn mới mẻ ở địa phơng và là môn khó . Do vậy, còn thiếu các giáo viên dày dạn kinh nghiệm mà hầu hết là giáo viên trẻ, thâm niên nghề nghiệp cha cao . Vì vậy để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các giáo viên tiếng Anh chúng tôi đều phải tự mình từng bớc tìm ra phơng pháp giải quyết cho các vấn đề khó khăn . Thông qua các chủ điểm gần gũi trong cuộc sống của các em nh : bạn bè, gia đình, trờng học, môi trờng sức khỏe rèn luyện cho các em các kĩ năng thực hành tiếng nghe- Nói - Đọc Viết . Giúp các em hiểu sâu sắc hơn về các vấn đề trong cuộc sống , cũng nh khuyến khích các em xây dựng tinh thần thái độ, trách nhiệm đối với bản thân, bạn bè, gia đình bên cạnh đó môn học phần nào giúp các em tiếp cận với các nền văn hóa trên thế giới đặc biệt là các nớc nói tiêng Anh . Nhng trong 4 kĩ năng cơ bản, các em chủ yếu rèn luyện 2 kĩ năng Nghe Nói . Các kĩ năng này đợc rèn luyện dới nhiều hình thức nh : Nghe băng đài, nghe bạn bè, nghe cô giáo nói với bạn bè, thầy cô Một trong nhiều phơng pháp thông dụng, có hiệu quả giúp rèn luyện các kĩ năng này ở lớp đông học sinh là phơng pháp Rèn luyện theo cặp, theo nhóm . Trong tài liệu SGK đổi mới thì các bài tạp trong SGK luôn có những yêu cầu nh : + Listen and read . Then practice With a partner . + Listen and repeat . then ask and answer with a partner . + Work in groups of four, make a similar dialogue Nh vậy các dạng bài tập trên luôn yêu cầu học sinh luyện tập Nghe Nói với bạn Các bài tập tren thờng là tình huống các bài hội thọa, qua các tình huống giao tiếp, giáo viên giúp Trang Trờng THCS dân tộc nội trú 9 Sáng kiến kinh nghiệm học sinh biết đợc từ mới, các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp mới . Vì thế việc cho học sinh rèn luyện theo cặp, theo nhóm là công việc thờng xuyên ở trên lớp học tiếng Anh VD : Unit 2 ; English 7 Exercise . Bài tập yêu cầu : Listen . Then practice With a partner . Để tiến hành bài tập này, giáo viên h ớng dẫn học sinh thực hiện các bớc sau : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Hớng dẫn học sinh tình huống bài hôi thoại - Hớng dẫn từ mới . - Yêu cầu học sinh đọc bài theo cặp . - ( Sửa lỗi phát âm cho học sinh ) - Hớng dẫn cách làm bài tập . - Chữa lỗi ( Nếu có ) (Hớng dẫn các bớc tơng tự ) +Đoán tình huống, nội dung của bài hội thoại . + Đọc từ mới + Đọc bài theo cặp . + Một vài cặp đọc to trớc lớp * Now answer +Hỏi và trả lời theo cặp . + Một vài cặp trả lời to trớc lớp . + Viết câu trả lời đúng vào vở bài tập . * About you : (as the same) Qua ví dụ trên cho thấy đây là một trong các ví dụ điển hình sử dụng phơng pháp luyện tập theo cặp, theo nhóm . Trong ví dụ này cũng nh các bài tập tơng tự, phần lớn thời gian trong bài dành cho học sinh luyện tập và giáo viên chỉ đóng vai trò Monitor/guider Ngời hớng dẫn / ngời điều hành . Trong khi HS luyện tập, GV đi quanh lớp theo dõi, giúp đỡ những em, những cặp còn yếu . Khi yêu cầu các em luyện tập theo cặp, theo nhóm thì lợng ngôn ngữ đợc luyện tập trong đơn vị lớp, đơn vị thời gian sẽ đ ợc nhiều hơn . Ví dụ : Unit 1 Exercise 2 / page 11 Tiếng Anh 8 . Việc miêu tả hình dáng ngời có thể thực hiện cùng một thời gian với tất cả 6 ngời và điều quan trong là tất cả các em đều đ ợc luyện nói . Việc gọi một vài học sinh đọc, trả lới trớc lớp chỉ là để đánh giá, kiểm tra sự hiểu bài của cả lớp, GV chữa kỗi chung cho cả lớp . Ta có thể so sánh cùng với bài này : Nếu GV không sử dụng phơng pháp luyện tập theo cặp, theo nhóm mà gọi từng HS Trang Trờng THCS dân tộc nội trú 10 [...]... luyện tập theo cặp, theo nhóm sẽ giúp thu hút, lôi cuốn tất cả các em tham gia, các em có cơ hội học tập giúp đỡ lẫn nhau, giúp các em yếu kém có cơ hội luyện tập nhiều hơn Tuy nhiên trong qúa trình luyện tập theo cặp, theo nhóm sẽ xảy ra một số điều bất lợi sau : - Lớp học gây ồn ào, có thể gây ảnh h ởng tới các lớp học bên cạnh, đặc biệt trong điều kiện lớp học nh hiện nay, mặc dù đây là những tiếng. .. nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 học sinh Vậy nếu một bàn có 2 HS ngồi thì hai bàn sẽ là một nhóm , nếu một bàn có 4 em ngồi thì bàn đó sẽ là một nhóm Cũng nh cặp học sinh thì nhóm luyện tập cũng cần lu ý các em khá giỏi kèm các em yếu kém Sau khi chia các cặp, các nhóm một cách rõ ràng , rành rẽ thì khi có yêu cầu thì học sinh sẽ tự luyện tập theo cặp theo nhóm của mình Qua quá trình luyện tập, giáo viên... nghiên cứu và áp dụng đề tài SKKN H ớng dẫn học sinh luyện tập theo cặp, theo nhóm bản thân tôi rút ra đợc một số bài học kinh nghiệm sau : + Phơng pháp này là một trong số các ph ơng pháp daỵ học đổi mới phù hợp với đặc tr ng của bộ môn Vì vậy cần áp dụng linh hoạt vào từng bài học , từng đối t ợng học sinh + Cần tránh học sinh gây qua ồn ào và làm việc riêng trong giờ thì giáo viên phải đóng vai trò... các ph ơng pháp giảng dạy đổi mới là phơng pháp Hớng dẫn học sinh luyện tập theo cặp, theo nhóm Tôi nhận thấy rằng : Thứ nhất, cùng với các phơng pháp đổi mới khác thì phơng pháp này không những rất phù hợp với đặc tr ng của bộ môn và còn rất phù hợp với nhiều môn khác Trong môn học tiếng Anh thì hoạt động nhóm phù hợp với rất nhiều phần trong bài học : ví dụ phần Warmup, Cotrolled , practice và phù... Monitor/guider Ngời hớng dẫn / ngời điều hành hết sức nghiêm túc , theo dõi chặt chẽ hoạt động của học sinh ; Có các biện pháp , ví dụ đánh giá cho điểm , để tạo sự thi đua tích cực giữa các cặp, các nhóm + Cần đảm bảo các cặp, các nhóm hoạt động đúng chủ đề, theo đúng hớng yêu cầu của bài học cũng nh của giáo viên thì trớc khi cho học sinh luyện tập thì giáo viên phảI h ớng dẫn kĩ lỡng cách làm bài... giáo viên, học sinh, gia đình học sinh Bản thân tôi là một giáo viên trực tiếp giảng dạy , tôi mạnh dạn đa ra một số phơng pháp hớng dẫn học sinh luyện tập theo cặp, theo nhóm Đây chỉ là các ý kiến nhỏ nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy , tuy nhiên không có ph ơng pháp nào là duy nhất tối u Vì vậy để đạt đ ợc hiệu quả cao cho đề tài này, ngoài sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của giáo viên và học sinh thì... đồ dùng dạy học dành cho môn tiếng Anh còn thiếu nhiều Vì vậy đề nghị các cấp lãnh đạo trang bị đầy đủ các trang thiết bị để đảm bảo cho việc dạy học bộ môn đợc nâng cao hơn + Đối với phụ huynh học sinh cần dành nhiều thời gian quan tâm nhắc nhở việc học tập ở nhà của học sinh , cũng nh có thái độ tích cực hơn đối với việc học tập của con em mình Bản thân tôi sẽ cố gắng tự học, tự rèn luyện một cách... cũng nh các hoạt động khác , hoạt động theo cặp, theo nhóm có thể nhanh chóng trở nên quen thuộc với HS và khi vào bài GV chỉ cần đ a ra yêu cầu Work in pairs , pleasd hoặc Work in groups, please ! thì học sinh có thể luyện tập ngay với cặp / nhóm của mình Có nghĩa là ngay những giờ đầu tiên giáo viên qui định các cặp , các nhóm cụ thể + Đối với PaiWork Cặp học sinh thì hai em ngồi cạnh nhau sẽ là... khóa, luyện tập hỏi và trả lời Qua thực tế thì với phần hoạt động cặp , nhóm thì học sinh rất sôi nổi học tập tạo ra sự mạnh dạn, thoải mái của học sinh , Trang 12 Trờng THCS dân tộc nội trú Sáng kiến kinh nghiệm các em yếu kém nhút nhát dần lấy lại đ ợc sự tự tin Nhìn chung mặc dù tiếng Anh là một môn học khó nh ng phần lớn các em đề yêu thích, môn học kết quả ngày càng đ ợc nâng cao 3 Bài học. .. học sinh cũng vẫn là đối tợng trung tâm trong bài giảng Trong khi đó đối với môn tiếng Anh thì tập trung phát triển các kỹ năng Nge nói đọc viết Mà kĩ năng nghe nói là chủ yếu , Vì vậy việc phát huy, tăng cờng thời gian nói của học sinh là rất quan trọng Tôi hi vọng đề tài này sẽ mang lại hiệu quả cao , giúp tôi đúc rút kinh nghiệm để đạt đ ợc hiệu quả giáo dục cao Mặc dù vậy trong một giờ học . thông qua việc luyện tập theo cặp, theo nhóm . Với giới hạn của đề tài này, tôi mạnh dạn thảo luận về các biện pháp hớng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo nhóm ở lớp tôI giảng dạy. hiểu rõ lý thuyết giáo học pháp của phơng pháp dạy " Hớng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo nhóm " trong tình hình đổi mới hiện nay . + Tiếp theo giáo viên phảI tiến. hình học tập của học sinh . Trang Trờng THCS dân tộc nội trú 4 Sáng kiến kinh nghiệm + Tìm hiểu lí thuyết của phơng pháp "" Hớng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo nhóm trong giờ học tiếng Anh, Hướng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo nhóm trong giờ học tiếng Anh, Hướng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo nhóm trong giờ học tiếng Anh