SKKN KINH NGHIỆM DẠY HỌC VĂN BẢN NHẬT DỤNG

18 1,305 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:54

KINH NGHIM DY HC VN BN NHT DNG (r) A. Phần mở đầu I. Lí do chọn đề tài 1. Cơ sở lý luận Văn học là nhân học.Văn học có vai trò quan trọng trong đời sống và trong sự phát triển t duy của con ngời. Là một môn học thuộc nhóm khoa học xã hội, môn văn có tầm quan trọng trong việc giáo dục quan điểm t tởng, tình cảm cho học sinh. Đồng thời là môn học thuộc nhóm công cụ, môn văn còn thể hiện rõ mối quan hệ với các môn học khác. Học tốt môn văn sẽ tác động tích cực tới các môn học khácvà ngợc lại các môn học khác cũng góp phần học tốt môn văn. Điều đó đạt ra yêu cầu tăng cờng tính thực hành giảm lý thuyết, gắn học với hành, gắn kiến thức với thực tiễn hết sức phong phú, sinh động của cuộc sống. Những đổi mới đồng bộ về giáo dục THCS và việc xây dựng chơng trình biên soạn lại SGK các môn học theo t tởng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh đã đặt ra những yêu cầu cấp thiết về đổi mới phơng pháp dạy học. Đặc biệt trong chơng trình Ngữ văn THCS đợc xây dựng theo tinh thần tích hợp. Các văn bản đợc lựa chọn theo tiêu chí kiểu văn bản và tơng ứng với kiểu văn bản là thể loại tác phẩm chứ không phải là sự lựa chọn theo lịch sử văn học về nội dung. Ngoài yêu cầu về tính t tởng, phù hợp với tâm lý lứa tuổi THCS còn có nội dung là tính cập nhật, gắn kết với đời sống, đa học sinh trở lại những vấn đề quen thuộc, gần gũi hàng ngày, vừa có tính lâu dài mà mọi ngời đều quân tâm đến. Văn bản Nhật dụng trong chơng trình ngữ văn THCS mang nội dung gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống trớc mắt của con ngời và cộng đồng trong xã hội hiện đại, hớng ngời học tới những vấn đề thời sự hằng ngày mà mỗi cá nhân, cộng đồng đều quan tâm nh môi trờng, dân số, sức khoẻ cộng đồng quyền trẻ em Do đó những văn bản này giúp cho ngời dạy dễ dàng đạt đợc mục tiêu: tăng tính thực hành, giảm lý thuyết, gắn bài học với thực tiễn. Xuất phát từ thực tế đó tôi muốn tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn để trang bị cho mình PPDH có hiệu quả những văn bản nhật dụng. 2. Cơ sở thực tiễn Hiện nay học sinh có xu hớng xem nhẹ học những môn xã hội nói chung, môn Ngữ văn nói riêng. Cũng chính vì thế mà chất lợng học văn có chiều hớng giảm sút. Học sinh không say mê, yêu thích môn học mà say mê vào những môn mang xu hớng thời cuộc nh tiếng Anh, Tin học Chính vì thế lại càng đòi hỏi ng- ời Giáo viên đặc biệt là Giáo viên Ngữ văn phải tạo đợc giờ học thu hút học sinh, làm cho học sinh mong chờ đến giờ học. Điều này đòi hỏi ngời giáo viên phải có tâm huyết với nghề nghiệp, tìm ra đợc những thuận lợi - khó khăn trong giờ học để kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm cho mình. Chơng trình SGK THCS đa vào học một số văn bản mới, đó là văn bản Nhật dụng. Văn bản này chiếm số luợng không nhiều (chỉ chiếm 10% trong chơng trình SGK THCS), nhng trớc đó lí luận dạy học cha từng đặt vấn đề PPDH văn bản nhật dụng. Cho nên giờ giảng dạy và học tập văn bản nhật dụng gặp không ít khó khăn. Nhiều ý kiến cho rằng: chất văn trong văn bản nhật dụng không nhiều, nếu không chú ý dễ biến giờ Ngữ văn thành bài thuyết minh về một vấn đề lịch sử, sinh học hay pháp luật, dẫn đến hiệu quả các tiết dạy học các loại văn bản này cha cao. Bản thân tôi đã trực tiếp giảng dạy chơng trình Ngữ văn thay sách 7 năm, tôi nhận thấy mình và các đồng nghiệp còn bộc lộ rất nhiều hạn chế cả về phơng pháp và kiến thức, nhất là phơng pháp dạy các văn bản Nhật dụng. Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Một số kinh nghiệm trong giảng dạy văn bản Nhật dụng ở trờng THCS để góp phần nâng cao hiệu quả giờ dạy văn bản Nhật dụng và để học sinh yêu thích giờ học văn. II. Mục đích nghiên cứu Đa ra hớng giải quyết một số khuất mắc về kiến thức và phơng pháp dạy học, từ đó có thêm kinh nghiệm để dạy tốt phần văn bản Nhật dụng, đáp ứng nhu cầu đổi mới chơng trình Ngữ văn THCS hiện nay. 1. Thời gian-địa điểm: a/ Thời gian: Bắt đầu nghiên cứu tháng 9/2009 Hoàn thành tháng 3/2010 b/ Địa điểm: Trờng THCS Thị Trấn Ba Tơ. 2. Những đóng góp về mặt lý luận, về mặt thực tiễn - Về lí luận: Sáng kiến kinh nghiệm của tôi góp phần tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn và bổ sung thêm lí luận về phơng pháp dạy học văn bản Nhật dụng. -Về thực tiễn: Ngoài ra nó có thể là tài liệu tham khảo cần thiết phục vụ cho việc giảng dạy trong trờng THCS. B. Phần nội dung I. Chơng 1: Nhận xét chung 1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu về vấn đề này đó là cuốn : Dạy học văn bản Ngữ văn THCS theo đặc trng phơng thức biểu đạt của tác giả Trần Đình Chung. Ngoài ra còn có một số định hớng dạy học trong SGV Ngữ văn 6,7,8,9. Qua những tài liệu này tôi nhận thấy rằng ngời biên soạn sách đã đa ra những hớng dẫn về phơng pháp dạy. Tuy nhiên đó mới chỉ là phơng pháp chung không thể áp dụng đối với tất cả các vùng miền khác nhau.Vì vậy khi chọn đề tài này tôi đã cố gắng lĩnh hội các quan điểm t tởng từ các bài viết mà các tác giả đề cập đồng thời đ- a ra những ý kiến, quan điểm riêng nhằm góp phần làm cho ngời dạy có sự lựa chọn phơng pháp phù hợp với đối tợng học sinh mà mình dạy. 2. Cơ sở lý luận Văn bản nhật dụng là gì? Văn bản Nhật dụng không phải là một khái niệm chỉ thể loại hay kiểu văn bản. Nói đến văn bản Nhật dụng trớc hết là nói đến tính chất nội dung của văn bản. Đó là những bài viết có nội dung gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống trớc mắt của con ngời và cộng đồng xã hội hiện đại nh: thiên nhiên, môi trờng, năng lợng, dân số, quyền trẻ em, ma tuý Văn bản Nhật dụng có thể dùng tất cả các thể loại cũng nh các kiểu văn bản. Mục tiêu của môn Ngữ văn: góp phần hình thành những con ngời có trình độ học vấn phổ thông cơ sở, chuẩn bị cho họ ra đời hoặc tiếp tục cho họ học lên bậc cao hơn. Đó là những ngời có ý thức tự tu dỡng, biết yêu thơng, qúy trọng gia đình, bạn bè; có lòng yêu nớc, yêu Chủ nghĩa xã hội, biết hớng tới những t tởng, tình cảm cao đẹp nh lòng nhân ái, tinh thần tôn trọng lẽ phải, sự công bằng, lòng căm ghét cái xấu, cái ác. Đó là những con ngời biết rèn luyện để có tính tự lập, có t duy sáng tạo, bớc đâu có năng lực cảm thụ các giá trị chân, thiện, mĩ trong nghệ thuật, có năng lực thực hành và năng lực sử dụng Tiếng Việt nh một công cụ để t duy, giao tiếp. Đó cũng là những ngời có ham muốn đem tài trí của mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Hệ thống văn bản nhật dụng trong SGK ngữ văn THCS tồn tại dới nhiều kiểu văn bản khác nhau. Đó có thể là văn bản thuyết minh (Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử, Ca Huế trên sông Hơng, Động Phong Nha),Văn bản biểu cảm (Bức th của thủ lĩnh da đỏ, Mẹ tôi, Cổng trờng mở ra), văn bản nghị luận (Đấu tranh cho một thế giới hoà bình; Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền đợc bảo vệ và phát triển của trẻ em). Đó có thể là một bài báo thuyết minh khoa học (Thông tin về ngày trái đất năm 2000; Ôn dịch, thuốc lá), nhng cũng có thể là một văn bản văn học thuộc loại tự sự (Cuộc chia tay của những con búp bê) Từ các hình thức đó, những vấn đề thời sự cập nhật của cá nhân và cộng đồng hiện đại đợc khơi dậy, sẽ đánh thức và làm giàu tình cảm và ý thức công dân, cộng đồng trong mỗi ngời học giúp các em dễ hoà nhập hơn với cuộc sống xã hội mà chúng ta đang sống. II. Chơng 2: Nội dung vấn đề nghiên cứu 1. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nhiệm vụ về lý luận: Nghiên cứu tài liệu, chơng trình SGK, nghiên cứu về phơng pháp dạy văn bản Nhật dụng - Nhiệm vụ thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng của việc dạy văn bản nhật dụng trong trờng THCS . 2. Các nội dung cụ thể trong đề tài. a/ Hệ thống văn bản nhật dụng trong SGK Ngữ văn THCS Lớp Tên văn bản Đề tài nhật dụng của văn bản 6 Ngữ văn 6 - Cầu Long Biên-chứng nhân lịch sử - Bức th của thủ lĩnh da đỏ - Động Phong Nha - Di tích lịch sử - Quan hệ giữa thiên nhiên và con ngời - Danh lam thắng cảnh 7 - Cổng trờng mở ra - Nhà trờng Ngữ văn 7 - Mẹ tôi - Cuộc chia tay của những con búp bê - Ca Huế trên sông Hơng - Ngời mẹ - Quyền trẻ em - Văn hoá dân tộc 8 Ngữ văn 8 - Thông tin về ngày trái đất năm 2000 - Ôn dịch, thuốc lá - Bài toán dân số - Môi trờng - T ệ nạn xã hội - Dân số 9 Ngữ văn 9 - Đấu tranh cho một thế giới hoà bình - Phong cách Hồ Chí Minh - Tuyên bố thế gíơi về sự sống còn, quyền đợc bảo vệ và phát triển của trẻ em. - Bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh - Hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc - Quyền sống của con ngời Bảng thống kê trên cho thấy các văn bản nhật dụng đợc phân phối dạy học đều khắp ở các khối lớp, bình quân mỗi khối lớp đợc học đọc hiểu 3 văn bản. ý nghĩa nội dung các văn bản này đều là những vấn đề gần gũi, quen thuộc, bức thiết đối với con ngời và cộng đồng xã hội hiện đại. Cùng với sự phát triển về tâm lý và nhận thức của học sinh, các vấn đề đựơc đề cập trong các văn bản Nhật dụng ngày một phức tạp hơn. b/ Đặc điểm nội dung và hình thức của văn bản nhật dụng * Các văn bản nhật dụng trong SGK Ngữ văn 6. 1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử là văn bản mở đầu cho cụm bài văn bản Nhật dụng đợc dạy học ở lớp 6. Đây là bài viết giới thiệu cây cầu Long Biên, một di tích lịch sử nổi tiếng và quen thuộc ở thủ đô Hà Nội với vai trò là nhân chứng đau thơng của việc thực dân Pháp xây dựng cây cầu sắt với quy mô lớn, nhằm phục vụ cho cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của chúng, nhất là nhân chứng lịch sử gian lao và hào hùng của dân tộc ta trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Bằng các sự kiện, các t liệu chính xác về cây cầu, lồng trong các hình ảnh nhuần thấm cảm xúc suy t của tác giả, cầu Long Biên đã hiện lên nh một hình tợng sống động và chân thực, vừa gần gũi vừa thiêng liêng trong cảm nhận của mỗi ngời đọc Việt Nam thuộc nhiều thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, bồi đắp thêm không chỉ tình yêu đối với câu Long Biên của thủ đô đất nớc mà còn khơi dậy ở họ lòng tự hào cùng ý thức giữ gìn và quảng bá đối với các di tích lịch sử trên đất nớc yêu quý của chúng ta. Nội dung ấy toát lên từ lối văn thuyết minh đan cài t liệu với hình ảnh và cảm xúc của ngời viết, mà nếu nhìn từ góc độ phơng thức biểu đạt thì đó sẽ là kiểu thuyết minh có kết hợp miêu tả và biểu cảm, nếu quan niệm về thể loại văn học thì đây là bài bút kí. 2. Bức th của thủ lĩnh da đỏ là bức th của thủ lĩnh Xiat-tơn trả lời tổng thống thứ 14 của nớc Mĩ, đựơc xem là một trong những văn bản hay nhất về thiên nhiên và môi trờng. Nhìn dới góc độ phơng thức biểu đạt thì đây là văn bản biểu cảm kết hợp với miêu tả và tự sự. Văn bản đã toát lên một ý nghĩa sâu sắc: Con ngời phải sống hoà hợp vớ thiên nhiên, phải chăm lo bảo vệ môi trờng và thiên nhiên nh bảo vệ chính mạng sống của mình. 3. Động Phong Nha là bài giới thiệu về Đệ nhất kì quan của tỉnh Quảng Bình với bảy cái nhất : hang động dài nhất, cửa hang cao và rộng nhất, bãi cát bãi đá rộng và đẹp nhất, có những hồ ngầm đẹp nhất, hang khô rộng và đẹp nhất, thạch nhũ tráng lệ và đẹp nhất, sông ngầm dài nhất.Phơng thức biểu đạt thuyết minh kết hợp với miêu tả và biểu cảm không chỉ cung cấp scho bạn đọc những hiểu biết tỉ mỉ về danh thắng Phong Nha mà còn gợi tởng tợng và ham muốn khám phá một không gian thiên tạo kì thú đang thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, nhà thám hiểm, khách du lịch trong và ngoài nớc. * Các văn bản nhật dụng trong SGK Ngữ văn 7. 1. Cổng trờng mở ralà bài văn ghi lại tâm trạng hồi hộp của một ngời mẹ trong đêm chuẩn bị cho con khai trờng để vào lớp Một. Phơng thức biểu đạt của văn bản này là biểu cảm. Vậy ý nghĩa nhật dụng của bài văn là gì? Ngời mẹ đã hồi hộp trong cái đêm trớc ngày con vào lớp Một đâu chỉ vì lo lắng cho con mà còn có niềm vui về ngôi tr- ờng thân yêu đã lu giữ bao kỉ niệm thân thơng của đời mẹ, niềm hi vọng vào con, mái trờng thân yêu sẽ mở ra ánh sáng và tơng lai cho mỗi con ngời. Đó là ý nghĩa cập nhật của văn bản nhật dụng này. 2. Mẹ tôiđợc trình bày dới dạng một bức th. Từ việc phạm lỗi của đứa con đối với mẹ mà ngời cha bộc lộ cảm xúc và suy t về tình sâu nghĩa nặng của ngời mẹ . Xét về thể loại thì đây là bài tuỳ bút, còn xét về phơng thức biểu đạt thì đây là văn bản biểu cảm. Từ những lời tâm tình, khuyên nhủ của ngời cha đã hiện lên hình ảnh một ng- ời mẹ cao cả và lớn lao. Ngời mẹ ấy đã thức suốt đêm khi con bị ốm và đau đớn quằn quại vì lo sợ mất con. Ngời mẹ ấy có thể làm tất cả, có thể chịu mọi đau khổ bất hạnh để cho con đỡ đau đớn, để cho con sông hạnh phúc Vì thế ngày buồn thảm nhất tất sẽ là ngày mà con mất mẹ, và tình cảm thiêng liêng cao quý hơn cả là tình cảm yêu thơng kính trọng đối với cha mẹ. Đó cũng là nội dung cập nhật của văn bản này. 3. Cuộc chia tay của những con búp bê là truyện ngắn. Thành công của văn bản này là sự kết hợp nhuần nhuyễn của phơng thức biểu đạt tự sự với miêu tả và biểu cảm. Truyện viết về nỗi đau tinh thần tuổi thơ sống thiếu tình cảm của cha mẹ. Nhng chính từ bi kịch ấy, những đứa trẻ vẫn giữ đợc tâm hồn trong sáng vị tha, tình cảm anh em càng thêm gắn bó. Đằng sau câu chuyện về tình anh em gắn bó trong sự tan vỡ của gia đình, truyện Cuộc chia tay của những con búp bê toát lên vấn đề quyền sống của trẻ em đang bị đe doạ trong một xã hội hiện đại đang cần đến sự quan tâm của mọi ngời. 4. Ca Huế trên sông Hơnglà văn bản thuyết minh giới thiệu một nét đẹp trong văn hoá cổ truyền xứ Huế, đó là dân ca Huế. Đặc sắc của dân ca Huế không chỉ là sự phong phú của các điệu hò, điệu lí , không chỉ là sự hoà nhập của hai dòng nhạc dân gian và nhạc cung đình mà còn là cách sinh hoạt đọc đáo của nó: thời gian ban đêm, không gian trên sông Hơng, ngời đàn, ngời hát và nghe cùng ngồi trên thuyền. Đọc bài văn này, HS hiểu thêm rằng cố đô Huế không chỉ có các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng mà còn nổi tiếng bởi các làn điệu dân ca và âm nhạc cung đình. Ca Huế là một sản phẩm tinh thần đáng trân trọng cần đợc bảo tồn và phát triển. Từ đó HS có nhu cầu mở rộng hiểu biết dân ca các vùng miền đất nớc và củng cô thêm tình yêu đối với truyền thống văn hoá dân tộc. * Các văn bản nhật dụng trong SGK Ngữ văn 8. 1. Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 là văn bản thuyết minh trình bày về tác hại của bao bì ni lông đối với môi trờng và sức khoẻ con ngời. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại thói quen dùng bao bì ni lông để có hành động thiết thực bảo vệ môi trờng sống của chúng ta bằng cách hởng ứng lời kêu gọi: Một ngày không dùng bao bì ni lông. Thông điệp này chính là nội dung nhật dụng của văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000. 2. Ôn dịch ,thuốc lá là một bài thuyết minh cung cấp cho bạn đọc những tri thức khách quan về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ và có thể làm suy thoái đạo đức con ngời. Không dừng ở đó văn bản này còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của ngời viết đối với sức khoẻ cộng đồng khi ông trực tiếp bày tỏ thái độ đối với thuốc lá mà ông gọi là một thứ ôn dịch, và kiến nghị Đã đến lúc mọi ngời phải đứng lên chống lại, ngăn ngừa nạn ôn dịch này. Tác giả đã sử dụng thủ pháp thuyết minh quen thuộc nh: liệt kê, so sánh, lời văn vẫn sử dụng các thuật ngữ khoa học nhng dễ hiểu do đợc giải thích cụ thể, kết hợp trong đó là lời bình luận mang sắc thái biểu cảm rõ rệt. Tất cả đợc viết bằng tri thức và tâm huyết của của một nhà y học nổi tiếng, và điều đó làm nên sức thuyết phục của bài văn này. ý nghĩa nhật dụng của văn bản này không chỉ là cảnh báo cho mỗi ngời về một nạn dịch có sức tàn phá sức khoẻ cộng đồng, gây thành tệ nạn xã hội mà còn góp phần cổ động cho chiến dịch truyền thông chống hút thuốc lá đang diễn ra rộng khắp hiện nay. 3. Bài toán dân số từ câu chuyện vui về một bài toán cổ liên hệ sang chuyện không vui về việc gia tăng dân số trên trái đất bằng một tính toán lô gic sau: Một bàn cờ có 64 ô, nếu số thóc trong mỗi ô tăng theo cấp số nhân công bội là 2 thì tổng số thóc nhiều tới mức có thể phủ kín bề mặt trái đất => trái đất lúc đầu chỉ có 2 ngời, nếu loài ngời cũng tăng theo cấp số nhân ấy thì tổng dân số sẽ đạt ô thứ 30 (năm1995) và ô thứ 31 (năm 2015) => nếu cứ để dân số tăng nh thế thì đến một ngày 64 ô của bàn cờ sẽ bị lấp kín và khi đó mỗi ngời chỉ còn một chỗ ở với diện tích nh một hạt thóc trên trái đất. Mục đích của sự tính toán này là báo động về nguy cơ bùng nổ và gia tăng dân số của thế giới. Vì thế Bài toán dân số đợc xem là một văn bản nhật dụng phục vụ cho chủ đề dân số và tơng lai của nhân loại. Bài toán này càng có ý nghĩa thời sự đối với các nớc chậm phát triển, trong đó có Việt Nam. Về hình thức, Bài toán dân số là một văn bản nghị luận sử dụng phơng thức lập luận bằng hình thức luận cứ. Nhng bài nghị luận xã hội này dễ hiểu bởi sự đan cài rất tự nhiên của phơng thức tự sự. * Các văn bản nhật dụng trong SGK Ngữ văn 9: 1. Phong cách Hồ Chí Minh là bài viết nhằm trình bày cho bạn đọc hiểu và quý trọng vẻ đẹp của phong cách Bác Hồ. Bài văn có hai phần nội dung. Phần thứ nhất nói về vẻ đẹp trong phong cách văn hoá của Bác, đó là sự kết hợp hài hoà giữa phâm chất dân tộc và tính nhân loại trong tiếp nhận văn hoá. Phần thứ hai nói về vẻ đẹp trong phong cách sinh hoạt của Bác, đó là sự kết hợp hài hoà giữa bình dị và hiện đại trong nếp sống. Nội dung trên đợc thể hiện trong hình thức thuyết minh kết hợp nghị luận khiến cho sự trình bày các biểu hiện vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh trở nên sáng rõ cùng tình cảm ngỡng vọng không che giấu của tác giả. Từ nội dung trên, chủ đề nhật dụng cần đợc khai thác đó là: vấn đề quan hệ giữa hội nhập thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc, một vấn đề không chỉ có ý nghĩa cập nhật mà còn có ý nghĩa lâu dài thờng xuyên của các thế hệ, nhất là lớp trẻ nớc ta trong học tập rèn luyện theo phong cách Bác Hồ. 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình là bài viết của nhà văn đã từng đoạt giải Nô-ben văn học (G.Mác-két).ở đây, phơng thức lập luận với hệ thống lập luận sắc sảo, chứng cớ xác thực, cách so sánh tơng phản đã giúp tác giả luận giải một cách thuyết phục và rõ ràng về hiểm hoạ hạt nhân đối với nhân loại. Sự tốn kém và tính phi lý của cuộc chạy đua chiến tranh hạt nhân, từ đó kêu gọi hành động để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân vì một thế giới hoà bình. Chủ đề nhật dụng của văn bản này chính là đấu tranh cho hoà bình, chống chiến tranh để bảo vệ hoà bình. Ngăn chặn và xoá bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Đó là những vấn đề cấp thiết và nóng hổi trong đời sống chính trị của nhân loại và của mỗi dân tộc, mỗi con ngời. 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền đợc bảo vệ và phát triển của trẻ em đợc trích từ Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em của tổ chức Liên hợp quốc ngày 30/9/1990, chứng tỏ sự quan tâm toàn diện, sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với trẻ em trên toàn thế giới. Bản tuyên bố đã đề cập đến thực trạng bất hanh của cuộc sống trẻ em trên thế giới, về khả năng có thể cải thiện đợc cuộc sống của chúng, cùng các giải pháp cụ thể. Những nội dung này đã đợc luận giải một cách hợp lý hợp tình theo yêu cầu nghị luận xã hội nhằm làm rõ quan điểm vì trẻ em của cộng đồng thế giới, nhng để dễ hiểu, dễ truyền bá đến đại chúng, bản tuyên bố đã trình bày các quân điểm dới dạng mục và số. Các nội dung đợc thảo trong bản tuyên bố đã toát lên điểm tích cực và nhân đạo của cộng đồng quốc tế (trong đó có Việt Nam) về sự sống còn, quyền đợc bảo vệ và phát triển của trẻ em. Đó là ý nghĩa cập nhật cũng nh ý nghĩa lâu dài của văn bản này. III. Chơng 3: Phơng pháp nghiên cứu - Kết quả nghiên cứu. 1. Phơng pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài này tôi đã sử dụng những phơng pháp sau: - Phơng pháp quan sát: Hình thức chủ yếu của phơng pháp này là dự giờ đồng nghiệp từ đó tôi có thể phát hiện ra những u nhợc điểm trong bài dạy của các đồng nghiệp . - Phơng pháp so sánh: với phơng pháp này tôi có thể phân loại, đối chiếu kết quả nghiên cứu. - Ngoài ra tôi còn sử dụng những phơng pháp hỗ trợ khác nh: đọc tài liệu, thống kê, thăm dò ý kiến của học sinh, trao đổi kinh nghiệm cùng đồng nghiệp. 2. Kết quả nghiên cứu thực tiễn a/ Vài nét về địa bàn nghiên cứu Trờng THCS Thị Trấn Ba T là một trờng lớn của huỵên. Trờng có đội ngũ giáo viên tơng đối đông so với các trờng trong huyện, giáo viên yêu nghề, có năng lực chuyên môn và dày dặn kinh nghiệm. Đội ngũ giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh thuộc loại nhất nhì huyện. Tổ THXH có 3 giáo viên Ngữ văn đều trẻ, khoẻ, yêu nghề, có năng lực. Tuy số lợng học sinh tơng đối đông (gần 400 học sinh), nhng chất lợng giáo dục và học tập của trờng khá cao và có uy tín đối với nhân dân trong huyện. Mục tiêu hiện nay của nhà trờng là đào tạo toàn diện nhằm giúp học sinh có chất lợng cao về cả văn hoá và đạo đức. Hàng năm số lợng học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh của trờng luôn đứng đầu trong toàn huyện. Đặc biệt môn Ngữ văn có nhiều em dự thi cấp tỉnh và đều đạt giải . Hầu hết các em ở trong thị trấn, việc học của các em đợc gia đình quan tâm rất chu đáo. Song bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều học sinh cha có ý thức tự giác trong học tập, mải chơi, bị lôi cuốn vào các trò chơi điện tử làm ảnh hởng đến chất lợng học tập của các em. b/ Thực trạng Trong quá trình giảng dạy và dự giờ các đồng nghiệp, tôi nhận thấy một số thực trạng sau: + GV coi các văn bản này là một thể loại cụ thể giống nh truyện, kí + Giáo viên thuờng chú ý khai thác và bình giá trên nhiều phơng diện của sáng tạo nghệ thuật nh: cốt truyện, nhân vật, cách kể mà cha chú trọng đến vấn đề xã hội đặt ra trong văn bản gần gũi với học sinh. + Quá nhấn mạnh yêu cầu gắn kết tri thức trong văn bản với đời sống mà giáo viên chú ý nhiều tới liên hệ thực tế, dẫn đến việc khai thác kiến thức cơ bản ch- a đầy đủ. + Vốn kiến thức của GV còn hạn chế ,thiếu sự mở rộng . + GV cha vận dụng linh hoạt các phơng pháp dạy học cũng nh các biện pháp tổ chức dạy học nhằm gây hứng thú cho HS. + Về phơng tiện dạy học mới chỉ dừng lại ở việc dùng bảng phụ, tranh ảnh minh hoạ trong khi đó có một số văn bản nếu học sinh đợc xem những đoạn băng ghi hình sẽ sinh động hơn rất nhiều. Ví dụ nh văn bản Động Phong Nha, ca Huế trên sông Hơng Nhng hầu hết GV không chú ý đến vấn đề này. + GV còn có tâm lý phân vân không biết có nên sử dụng phơng pháp giảng bình khi dạy những văn bản này không và nếu có thì nên sử dụng ở mức độ nh thế nào? + Giờ dạy tẻ nhạt, không thực sự thu hút sự chú ý của học sinh. c/ Đánh giá thực trạng Nguyên nhân của thực trạng trên là: - Văn bản nhật dụng mới đợc đa vào giảng dạy, số lợng văn bản không nhiều nên GV còn thấy rất mới mẻ, ít có kinh nghiệm, lúng túng về phơng pháp. - GV cha có kĩ năng sử dụng máy chiếu nên việc mở rộng kiến thức cho các em bằng hình ảnh rất hạn chế. - Cha xác định đúng mục tiêu đặc thù của bài học văn bản Nhật dụng. - Cha có ý thức su tầm t liệu có liên quan đến văn bản nh tranh ảnh, văn thơ để bổ sung cho bài học thêm phong phú d/ Đề xuất biện pháp Trớc những thực trạng và nguyên nhân trên tôi xin đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng giờ dạy nh sau: */ Xác định mục tiêu đặc thù của bài học văn bản nhật dụng Nhấn mạnh vào hai khía cạnh chính: Trang bị kiến thức và trau dồi t tởng , tình cảm thái độ cho học sinh. Nghĩa là qua văn bản, cung cấp và mở rộng hiểu biết cho học sinh về những vấn đề gần gũi, bức thiết đang diễn ra trong đời sống xã hội hiện đại, từ đó tăng cờng ý thức công dân đối với cộng đồng. VD: Với văn bản Ca Huế trên sông Hơng, mục tiêu bài học đợc xác định nh sau: HS hiểu từ văn bản Ca Huế trên sông Hơng: - Ca Huế với sự phong phú về nội dung, giàu có về làn điệu, tinh tế trong biểu diễn và thởng thức là một nét đẹp của văn hoá cố đô Huế, cần đợc giữ gìn và phát triển. - Từ đó mở rộng vốn hiểu biết về văn hoá Huế và âm nhạc dân gian các vùng miền, bồi đắp tình yêu đối với xứ Huế và các giá trị văn hoá dân tộc. -Văn bản nhật dụng có thể đợc viết ở dạng thuyết minh kết hợp với nghị luận ,miêu tả, bộc lộ cảm xúc. */ Chuẩn bị Về kiến thức: GV không chỉ xác dịnh đúng mục tiêu kiến thức của văn bản mà còn phải trang bị thêm cho mình những kiến thức mở rộng, hỗ trợ cho bài giảng nh thu thập các t liệu có liên quan đến bài giảng trên các nguồn thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, mạng Internet, báo chí, sách vở, tranh ảnh, âm nhạc ) VD: Khi dạy bài Ca Huế trên sông Hơng, GV còn phải tạo thêm nguồn t liệu bổ sung cho bài học trên các kênh âm nhạc dân gian các vùng miền, các bài hát về Huế, các bài báo và tranh ảnh về Huế. Đồng thời giao cho học sinh su tầm t liệu có liên quan đến nội dung văn bản . Về phơng tiện dạy học: Các phơng tiện dạy học truyền thống nh: SGK, bảng đen, phấn trắng cha thể đáp ứng đựơc hết yêu cầu dạy học văn bản nhật dụng. GV có thể chuẩn bị thêm các t liệu khác nh: đĩa nhạc CD, phim ảnh và nếu đợc thu thập, thiết kế và trình chiếu trên các phơng tiện dạy học điện tử sẽ khiến các em hào hứng hơn trong giờ học. VD: Khi thiết kế bài học Động Phong Nha đợc cài đặt thêm các hình ảnh hoặc các đoạn phim ghi hình những đặc sắc của hang động này trên nền nhạc êm ả, mở rộng tới hình ảnh hang động nổi tiếng của Quảng Ninh (nh động Thiên Cung - Hạ Long) thì sẽ thu hút sự chú ý của học sinh. - Khi thiết kế bài Ca Huế trên sông Hơng GV cần chuẩn bị đĩa nhạc CD về tiếng hát của các làn điệu dân ca Huế và các làn điệu dân ca đặc sắc trên các miền đất nớc( nh chèo, dân ca Nam Bộ, dân ca quan họ). => Có thể nói khi dạy học văn bản nhật dụng, GV có nhiều cơ hội hơn cho đổi mới phơng pháp dạy học theo hớng hiện đại, nhờ đó mà các bài học văn bản Nhật dụng sẽ khắc phục đợc tính thông tin tẻ nhạt đơn điệu. Từ đó, hiệu quả dạy học văn bản nhật dụng sẽ tăng lên. */Phơng pháp dạy học Dạy học phù hợp với phơng thức biểu đạt của mỗi văn bản Trong dạy học văn bản ,không thể hiểu nội dung t tởng văn bản nếu không đọc từ các dấu hiệu hình thức của chúng. Nên dạy học văn bản nhật dụng cũng phải theo nguyên tắc đi từ dấu hiệu hình thức tới khám phá mục đích giao tiếp trong hình thức ấy. - VD: Văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê đợc tạo theo phơng thức biểu đạt tự sự thì hoạt động dạy học sẽ đợc tiến hành theo các yếu tố tự sự đặc trng nh: sự việc, nhân vật, lời văn, ngôi kể; từ đó hiểu chủ đề nhật dụng đặt ra trong văn bản này là vấn đề quyền trẻ em trong cuộc sống của gia đình thời hiện đại . - Còn khi văn bản đợc tạo lập bằng phơng thức thuyết minh nh Ôn dịch, thuốc lá thì hoạt động dạy học tơng ứng sẽ là tổ chức cho học sinh tìm hiểu nội dung văn bản từ các dấu hiệu hình thức của bài thuyết minh khoa học nh: tiêu đề bài văn (Em hiểu nh thế nào về đầu đề Ôn dịch ,thuốc lá? Có thể sửa nhan đề này thành Ôn dịch thuốc lá hoặc Thuốc lá là một loại ôn dịch đợc không? Vì sao?); vai trò của tác giả trong văn bản thuýêt minh( Theo em,tác giả có vai trò gì trong văn bản này); đặc điểm của lời văn thuyết minh (Đoạn văn nào nói về tác hại của thuốc lá đến sức khoẻ con ngời? Tác hại này đợc phân tích trên những chứng cớ nào?Các chứng cớ đợc nêu có đặc điểm gì? Từ đó cho thấy mức độ tác hại nh thế nào của thuốc lá đến sức khoẻ con ngời? ở đây tri thức nào về tác hại của thuốc lá hoàn toàn mới lạ đối với em?) - Mặc dù các phơng thức biểu đạt chủ yếu của văn bản nhật dụng là thuyết minh và nghị luận nhng các văn bản này thờng đan xen các yếu tố của phơng thức khác nh: tự sự ,biểu cảm. Khi đó GV cũng cần chú ý đến yếu tố này. - Ví dụ: Văn bản thuyết minh Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử có lời văn giàu cảm xúc và hình ảnh thì ngời dạy sẽ nhấn vào các chi tiết miêu tả và biểu cảm cụ thể nh: + Những cuộc chiến tranh nào đã đi qua trên cầu Long Biên? [...]... việc dạy văn bản nhật dụng là giúp học sinh hoà nhập hơn nữa với đời sống xã hội nên GV phải tạo ra không khí giờ học dân chủ, sôi nổi,kích thích sự hào hứng của học sinh VD: Khi dạy bài Ca Huế trên sông Hơng GV có thể cho học sinh nghe một làn điệu dân ca Huế, cuối giờ có thể tổ chức cho học sinh thi hát các làn điệu dân ca ba miền Thi su tầm vẻ đẹp của văn hoá Huế Kết luận : Nh vậy để giờ dạy văn bản. .. trò chơi dạy học đơn giản, nhanh gọn để minh hoạ cho chủ đề của văn bản Tăng cờng phơng tiện dạy học điện tử nh máy chiếu để gia tăng lợng thông tin trong bài học, tạo không khí dân chủ, hào hứng trong giờ học 3 Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất Tôi đã áp dụng những biện pháp trên thông qua bài dạy thực nghiệm có sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp sau khi dự giờ: Văn bản: ca huế... những văn bản nhật dụng không nhằm cảm thụ văn chơng thẩm mĩ (nh Bài toán dân số, Thông tin về ngày trái đất năm 2000; Ôn dịch, thuốc lá) thì GV không thể bình phẩm đựơc những vẻ đẹp hình thức nào cũng nh những nội dung sâu kín nào trong đó.Do vậy, khi dạy GV cần chú ý điều này để tránh sa vào tình trạng khai thác kĩ lỡng văn bản mà giảm đi tính chất thực tiễn, gần gũi và cập nhật của văn bản Nhật dụng. .. hồn con ngời?) Khi dạy văn bản nhật dụng, GV không nên quá coi trọng phơng pháp giảng bình Bởi bình văn là tỏ lời hay ý đẹp về những điểm sáng thẩm mĩ trong văn chơng, đối tợng bình phải là những tác phẩm mang vẻ đẹp văn chơng Theo tôi, một số văn bản giàu chất văn chơng (nh: Mẹ tôi, Cổng trờng mở ra, Ca Huế trên sông Hơng, Cuộc chia tay của những con búp bê) giáo viên có thể sử dụng lời bình giảng... Ngoài ra, em còn biết gì về xứ Huế? Hoạt động của trò Nội dung cần đạt I.Đọc tìm hiểu chung văn bản: ?/Ca Huế trên sông Hơng là một văn bản nhật dụng Vì sao có thể khẳng định nh vậy? Vì nó đề cập đến vấn 2 Thể loại: đề gần gũi trong cuộc - Thuộc văn bản nhật sống hôm nay Ca dụng Huế là một nét đẹp văn hoá mang bản sắc dân tộc -HS: - Đọc 1.Đọc- tìm hiểu chú thích - Tự trả lời theo SGK - Nổi tiếng với... Kết luận : Nh vậy để giờ dạy văn bản nhật dụng đạt kết quả cao, đáp ứng mục tiêu bài học, ngời giáo viên cần phải đa dạng hoá các biện pháp dạy học, các cách tổ chức dạy học, các phơng tiện dạy học theo hớng hiện đại hoá: thu thập, su tầm các nguồn t liệu để minh hoạ và mở rộng kiến thức Coi trọng đàm thoại cá nhân và nhóm, chú ý tới câu hỏi liên hệ ý nghĩa văn bản với hoạt động thực tiễn của cá nhân... (Ngữ văn 7- tập 2) A Mục tiêu cần đạt: HS hiểu từ văn bản Ca Huế trên sông Hơng: - Ca Huế với sự phong phú về nội dung, giàu có về lần điệu, tinh tế trong biểu diễn và thởng thức một nét đẹp của văn hoá cố đô Huế cần đợc giữ gìn và phát triển - Từ đó mở rộng vốn hiểu biết về văn hoá Huế và âm nhạc dân gian các vùng miền, bồi đắp tình yêu đối với xứ Huế và các giá trị văn hoá dân tộc - Văn bản nhật dụng. .. Bài học cha sinh động (cần có máy chiếu để cho học sinh quan sát cảnh thởng thức ca Huế trên Sông Hơng) => Nh vậy, qua bài thực nghiệm giảng dạy trên tôi nhận thấy rằng những giải pháp tôi đa ra trong đề tài hoàn toàn có thể thực hiện đợc đối với học sinh trờng THCS Thị Trấn B a Tơ Kết quả thực nghiệm cho thấy học sinh rất hào hứng với giờ học, gắn bài học với thực tiễn rất nhanh và hiệu quả Giờ học. .. bài học với thực tiễn rất nhanh và hiệu quả Giờ học trở nên sôi nổi hơn, tạo tâm lý nhẹ nhàng thoải mái cho học sinh ở những tiết học sau C Kết luận và kiến nghị I Kết luận: Một giờ học văn bản nhật dụng không chỉ đơn thuần là một tiết học khám phá vẻ đẹp của tác phẩm văn chơng mà còn là giờ học bồi dỡng nhân cách, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử trớc các vấn đề nóng bỏng của cuộc... đạt? tự sự, miêu tả, biểu cảm ? /Văn bản này thuộc thể loại gì? *HĐ2: Hớng dẫn HS đọc hiểu văn bản ?/Xứ Huế vốn nổi tiếng về nhiều thứ nhng ở đây tác giả chú ý đến sự nổi tiếng của dân ca Huế Vì sao tác giả lại quan tâm đến dân ca Huế? Trong văn bản này những đặc điểm nào về hình thức và nội dung của ca Huế đợc giới thiệu? ?/Em có nhận xét gì về lời văn trong phần văn bản này? ?/Qua đó tác giả đã chứng . hiệu quả dạy học văn bản nhật dụng sẽ tăng lên. */Phơng pháp dạy học Dạy học phù hợp với phơng thức biểu đạt của mỗi văn bản Trong dạy học văn bản ,không thể hiểu nội dung t tởng văn bản nếu không đọc. lí luận dạy học cha từng đặt vấn đề PPDH văn bản nhật dụng. Cho nên giờ giảng dạy và học tập văn bản nhật dụng gặp không ít khó khăn. Nhiều ý kiến cho rằng: chất văn trong văn bản nhật dụng không. các văn bản Nhật dụng ngày một phức tạp hơn. b/ Đặc điểm nội dung và hình thức của văn bản nhật dụng * Các văn bản nhật dụng trong SGK Ngữ văn 6. 1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử là văn bản
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN KINH NGHIỆM DẠY HỌC VĂN BẢN NHẬT DỤNG, SKKN KINH NGHIỆM DẠY HỌC VĂN BẢN NHẬT DỤNG, SKKN KINH NGHIỆM DẠY HỌC VĂN BẢN NHẬT DỤNG

Từ khóa liên quan