SKKN Dạy học văn bản tự sự dân gian lớp 6 theo đặc trưng phương thức biểu đạt

22 1,965 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:53

UBND thị xã Cẩm Phả cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Phòng giáo dục Độc lập Tự do Hạnh phúc Báo cáo đề cơng sáng kiến kinh nghiệm năm 2007 -2008 Họ và tên : Nguyễn Thị Hồng Đơn vị công tác : Trờng THCS Quang Hanh Tên đề tài : Dy hc vn bn t s dõn gian lp 6 theo c trng phng thc biu t. I. lí do chọn đề tài : 1. Quan điểm tích hợp của chơng trình Ngữ văn THCS : lấy phân môn Tập làm văn làm trục tích hợp. Trong môn học Ngữ văn tích hợp, hệ thống văn bản sẽ không còn là đối t- ợng dạy học chỉ của phân môn văn. Chúng vừa là đối tợng chiếm lĩnh của hoạt động đọc văn ( đọc hiểu), đồng thời là hình mẫu văn bản để hình thành tri thức, kĩ năng nhận biết và tạo lập các kiểu văn bản theo các phơng thức biểu đạt vốn là đối tợng dạy học của phân môn tập làm văn. Từ đây sẽ thấy dạy học các văn bản Ngữ văn với t cách môn học tích hợp mang mục đích kép : vừa thoả mãn nhu cầu khám phá và hởng thụ thẩm mĩ văn chơng, lại vừa đáp ứng yêu cầu nhận biết và kĩ năng tạo lập các kiểu văn bản theo các ph- ơng thức biểu đạt.Vì thế không thể tách bạch hoạt động đọc văn bản với các phơng thức biểu đạt của chúng. 2. Cấu tạo của chơng trình Ngữ văn lớp 6 : Bắt đầu làm quen với phơng pháp học tập bộ môn học đã phải tiếp xúc và rèn kĩ năng tạo lập văn bản tự sự. Vì vậy phần văn bản chủ yếu tập trung vào các văn bản tự sự dân gian với các thể loại : truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cời. II. Nội dung đề tài : 1. Thế nào là dạy học văn bản Ngữ văn theo đặc trng phơng thức biểu đạt? 2. Nhận diện văn bản tự sự và phơng pháp dạy học văn bản tự sự THCS. 3. Dạy học văn bản tự sự dân gian lớp 6. a. Dạy học truyện truyền thuyết. Vận dụng dạy học một văn bản cụ thể. b. Dạy học truyện cổ tích Vận dụng dạy học một văn bản cụ thể c. Dạy học truyện ngụ ngôn Vận dụng dạy học một văn bản cụ thể d. Dạy học truyện cời III. phơng pháp nghiên cứu. - Đọc, tham khảo tài liệu. - Nghiên cứu chơng trình và cấu tạo chơng trình. - Dạy thử nghiệm ở 1 lớp đợc phân công giảng dạy. - Dạy cho cả tổ dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm. IV. Kết quả : Với cách vận dụng phơng pháp dạy học văn bản theo đặc trng phơng thức biểu đạt, học sinh đã nắm chắc đợc đặc trng phơng thức biểu đạt, biết vận dụng vào quá trình tạo lập văn bản tự sự có hiệu quả. V. ý kiến của tổ : . VI. xác nhận của nhà trờng: VI. xác nhận của giám định viên : Cẩm Phả, Ngày 15 tháng 3 năm 2008 Nguyễn Thị Hồng I. lí do chọn đề tài : 1. Quan điểm tích hợp của chơng trình Ngữ văn THCS : lấy phân môn Tập làm văn làm trục tích hợp. Điều này cho thấy mục tiêu hình thành tri thức, kĩ năng nhận biết và tạo lập các kiểu văn bản sẽ có vai trò chi phối môn học này mà trớc hết là chi phối cách đọc- hiểu văn bản.Trong môn học Ngữ văn tích hợp, hệ thống văn bản sẽ không còn là đối tợng dạy học chỉ của phân môn văn. Chúng vừa là đối tợng chiếm lĩnh của hoạt động đọc văn ( đọc hiểu), đồng thời là hình mẫu văn bản để hình thành tri thức, kĩ năng nhận biết và tạo lập các kiểu văn bản theo các phơng thức biểu đạt vốn là đối tợng dạy học của phân môn tập làm văn. Từ đây sẽ thấy, dạy học các văn bản Ngữ văn với t cách môn học tích hợp mang mục đích kép : vừa thoả mãn nhu cầu khám phá và hởng thụ thẩm mĩ văn ch- ơng, lại vừa đáp ứng yêu cầu nhận biết và kĩ năng tạo lập các kiểu văn bản theo các phơng thức biểu đạt.Vì thế không thể tách bạch hoạt động đọc văn bản với các phơng thức biểu đạt của chúng. 2. Cấu tạo của chơng trình Ngữ văn lớp 6 : Bắt đầu làm quen với phơng pháp học tập bộ môn , học sinh đã tiếp xúc và rèn kĩ năng tạo lập văn bản tự sự. Vì vậy phần văn bản chủ yếu tập trung vào các văn bản tự sự dân gian với các thể loại : truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cời. Cụ thể: a. Truyền thuyết : 4 văn bản b. Cổ tích : 5văn bản c. Ngụ ngôn : 4văn bản d. Truyện cời : 2 văn bản. Vậy làm thế nào để đáp ứng đợc mục tiêu của môn học khi giảng dạy một văn bản? Đây là vấn đề mà bất cứ ngời giáo viên Ngữ văn nào khi thiết kế bài học cũng phải đặt vấn đề lên hàng đầu. Qua một số năm đợc phân công dạy môn Ngữ văn 6 và năm học vừa qua tôi trực tiếp giảng dạy 3 lớp trong khối 6, tôi đã tự rút ra cho mình một vài kinh nghiệm khi dạy cụm văn bản tự sự dân gian theo đặc trng phơng thức biểu đạt. II. Nội dung đề tài : 1.Thế nào là dạy học văn bản Ngữ văn theo đặc trng phơng thức biểu đạt? Phơng thức biểu đạt là cách thức tạo lập và tồn tại của văn bản làm thành các đặc trng hình thức của các kiểu văn bản phù hợp với mục đích giao tiếp, phơng thức biểu đạt ở đây hiểu là cách thức, nh cách kể chuyện, cách biểu cảm, cách thuyết minh, cách thức làm văn bản hành chính- công vụ cho phù hợp với mục đích giao tiếp.Cách thức tạo lập và tồn tại của văn bản là PTBĐ văn bản đó sẽ tạo thành các kiểu văn bản có đặc trng mục đích riêng của nó. Dạy học theo đặc trng phơng thức biểu đạt là dạy các văn bản xuất phát từ dấu hiệu của các phơng thức biểu đạt tạo lập nên văn bản đó. 2. Nhận diện văn bản tự sự và phơng hớng dạyhọc văn bản tự sự dân gian. 2.1.PTBĐ tự sự là cách kể chuyện ứng với mục đích giao tiếp tự sự, tự sự là trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn tới sự việc kia và đẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý nghĩa. Tự sự giúp ngời kể giải thích sự việc, tìm hiểu con ngời, nêu vấn đề và bày tỏ thái độ khen chê ( SGK Ngữ văn 6- tập I).Đặc trng nổi bật của PTBĐ tự sự là cách thức tự sự trình bày chuỗi sự việc và mục đích tự sự giúp ngời kể giải thích,tìm hiểu, nêu vấn đề và bày tỏ thái dộ. Ngoài sự việc, các yếu tố làm thành cách thức tự sự còn là : nhân vật, chủ đề, bố cục, ngôi kể, lời văn tự sự; và hoạt động giao tiếp bằng phơng thức tự sự còn làm ngời nghe hình dung đợc sự việc, hiểu ý nghĩa sự việc theo cách nhìn và thái độ của ngời kể. 2.2. Hoạt động giao tiếp lâu đời nhất của con ngời nhằm truyền lại kinh nghiệm sống theo cách cảm nghĩ của ngời xa đợc thể hiện chủ yếu qua phơng thức tự sự dân gian. Ph- ơng thức tự sự dân gian đợc thực hiện qua nghệ thuật kể chuyện truyền khẩu, nên ở dạng gốc, chúng vẫn là những văn bản nói, phi vật thể và có dị bản. Văn bản tự sự dân gian xuất hiện trong SGK Ngữ văn chỉ là số ít tiêu biểu cho các thể tài. Đó là văn bản truyền thuyết ( Con Rồng cháu tiên; Bánh chng, bánh giầy; Thánh Gióng; Sơn Tinh, Thuỷ Tinh; Sự tích Hồ Gơm), cổ tích ( Sọ Dừa; Thạch Sanh; Em bé thông minh; Cây bút thần; Ông lão đánh cá và con cá vàng), truyện ngụ ngôn (Thầy bói xem voi; đeo nhạc cho mèo; ếch ngồi đáy giếng; Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng) và truyện c- ời( Treo biển; Lợn cới áo mới). Do yêu cầu tích hợp với các tri thức tập làm văn tự sự nên các văn bản tự sự dân gian trên đợc dạy học tập trung ở chơng trình Ngữ văn lớp 6. Về cách thức biểu đạt, đặc tính chung của các văn bản tự sự dân gian là sự quan tâm đến tích truyện. Câu chuyện đợc kể là các sự việc tiếp diễn tự nhiên có đầu cuối, phát triển theo quan hệ nhân quả. Nhân vật có thể là thần(Thánh Gióng), bán thần ( Sơn Tinh, Thuỷ Tinh), nửa ngời nửa vật ( Sọ Dừa), hoặc vật ( Đeo nhạc cho mèo). Đó là các nhân vật chức năng hoặc ẩn dụ tợng trng mà cha phải là các tính cách xã hội. Các hành động của nhân vật làm thành nội dung của các sự việc diễn ra trong thời gian và không gian phiếm chỉ ( Ngày xửa ngày xa, ở một làng nọ); lời văn thiên về kể việc, kể ngời, thuyết minh hành động hơn là dựng ngời dựng cảnh theo lối miêu tả; cách kể nh ngời ta kể theo ngôi thứ ba, khách quan không pha tạp biểu cảm và nghị luận; các chi tiết đơn sơ nhng lộng lẫy do kết hợp thật (hiện thực) với ảo( kì lạ, phi thờng). Và điều đó khiến các câu chuyện đợc kể mang nặng ý nghĩa tợng trng, khái quát. Mục đích giao tiếp của phơng thức tự sự dân gian không thuần nhất mà phụ thuộc vào chức năng của mỗi thể tài tự sự. Có nghĩa là mục đích kể và nghe của truyền thuyết khác cổ tích, truyện ngụ ngôn khác truyện cời. 3. Dạy học truyện truyền thuyết : 3.1. Yêu cầu của phơng pháp dạy học truyền thuyết : Là sản phẩm của phơng thức tự sự dân gian, hoạt động dạy học văn bản truyền thuyết một mặt tuân theo các yêu cầu chung của PPDH Đọc- hiểu văn bản, mặt khác còn phải phù hợp với đặc trng của phơng thức tự sự dân gian biểu hiện ở văn bản truyền thuyết. Vậy, dạy học văn bản truyền thuyết cần thoả mãn các yêu cầu nào của PPDH? Phù hợp với đặc trng của truyền thuyết. Truyền thuyết là hình thức kể truyện dân gian về các nhân vật và sự kiện liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thể hiện thái độ, cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử đợc kể. Vậy dân gian kể truyền thuyết với 2 mục đích: một mặt là giải thích các sự kiện và nhân vật lịch sử theo quan niệm của ngời xa, mặt khác là tinh thần suy tôn nguồn gốc giống nòi và ý nguyện đoàn kết thống nhất dân tộc của ngời Việt ( Con Rồng cháu Tiên), là quan niệm và ớc mơ của nhân dân ta buổi đầu về ngời anh hùng cứu nớc chống ngoại xâm (Thánh Gióng), là ớc mơ về sức mạnh chế ngự thiên tai( Sơn Tinh, Thuỷ Tinh), là ca ngợi tinh thần chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân Minh( Sự tích hồ gơm) Mỗi truyền thuyết thờng mang trong nó một cốt lõi lịch sử, nhng truyền thuyết không phải là hình thức kể lịch sử mà là lịch sử đợc hình tợng hoá theo trí tởng tợng của ngời sáng tạo. ở đây cả ngời kể và ngời nghe đều tin câu chuyện nh là có thật, cho dù trong các văn bản truyền thuyết đầy rẫy những chi tiết kì ảo, siêu thực. Sự việc trong văn bản truyền thuyết là chuỗi các sự việc đợc tổ chức nh một câu chuyện có đầu có cuối, gọi là cốt truyện. Tuy nhiên cốt truyện truyền thuyết còn đơn giản và còn măng tính tuyến tính. VD: Cốt truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh gồm chuỗi 6 sự việc : + Vua Hùng kén rể + Sơn Tinh, Thuỷ Tinh đến cầu hôn + Vua Hùng ra điều kiện chọn rể + Sơn Tinh đến trớc, lấy đợc vợ + Thuỷ Tinh đến sau, tức giận dâng nớc đánh Sơn Tinh nhng không thắng nổi + Hằng năm, Thuỷ Tinh lại dâng nớc đánh Sơn tinh nhng đều thua. Học truyện dân gian trớc hết là để nhớ và kể lại câu chuyện khi cần trong hoạt động giao tiếp. Vì vậy biện pháp học tơng ứng sẽ là tóm tắt truyện. Việc chia nhỏ các văn bản theo từng đoạn tơng ứng với mỗi sự việc để HS kể và nêu sự việc chính từ đó làm xuất hiện cốt truyện sẽ là cách tổ chức dạy học cốt truyện văn bản truyền thuyết. Trong văn bản truyền thuyết, sự việc gắn với nhân vật. Nhân vật bằng hành động sẽ tạo ra sự việc, sự việc phản ánh hành động của nhân vật. Vì vậy tập trung cho lời kể hành động là đặc điểm của cách xây dựng nhân vật trong truyền thuyết. Nhng các hành động của nhân vật trong truyền thuyết không bình thờng mà phần nhiều là phi thờng, do chúng xuất hiện chủ yếu ở các nhân vật siêu đẳng là thần thánh, do trí tởng tợng, niềm ngỡng vọng tôn vinh của ngời kể. Vì vậy các chi tiết kể về hành động nhân vật trong truyền thuyết hết sức khác thờng. T duy tự sự dân gian trong truyền thuyết không nhằm tạo ra nhân vật nh là các tính cách xã hội phản ánh đặc điểm của loại ngời này hay loại ngời khác trong hiện thực đời sống, mà tạo ra câu chuyện của các nhân vật nhằm giải thích hiện tợng, từ đó nói lên ớc mơ của nhân dân. Do đó, các nhân vật truyền thuyết là các biểu tợng nghệ thuật. Thánh Gióng là biểu tợng cao cả của ngời anh hùng cứu nớc chống ngoại xâm, là biểu tợng rực rỡ của ý thức và sức mạnh bảo vệ đất nớc của nhân dân ta. Sơn Tinh là biểu tợng của sức mạnh và ớc mong chiến thắng thiên tai của ngời Việt cổ Từ đó, mục đích đọc truyền thuyết không dừng lại ở việc nhận ra ý nghĩa giải thích hiện tợng, mà còn là và chủ yếu là hiểu các ý nghĩa biểu tợng của nhân vật từ các sự việc và các hành động phi thờng của họ nổi bật trong văn bản. Vậy, yêu cầu dạy học văn bản truyền thuyết phù hợp với đặc trng PTBĐ là : Đọc- hiểu trên các dấu hiệu đặc trng của cách thức biểu đạt tự sự dân gian biểu hiện ở văn bản truyền thuyết nh : hệ thống sự việc đợc tổ chức thành cốt truyện đơn giản, nhân vật đợc kể qua hành động phi thờng và xuất hiện nh các biểu tợng nghệ thuật. Từ đó hiểu mục đích biểu đạt của truyền thuyết là giải thích các sự kiện và nhân vật theo quan niệm của ngời xa, đồng thời nói lên khát vọng và ớc mơ chân chính của nhân dân trong hoạt động thực tiễn của họ. Đáp ứng dạy học tích hợp. Việc xác định PTBĐ của văn bản đợc học, tóm tắt sự việc thành hệ thống, tìm bố cục của văn bản, xác định trọng tâm sự việc và nhân vật để đi sâu tìm hiểu các ý nghĩa của văn bản sẽ là các thao tác đọc- hiểu văn bản truyền thuyết, từ đó rèn cách nhận biết và tạo lập văn bản tự sự, cách đọc văn truyền thuyết nh một sản phẩm đặc biệt trong sáng tạo tinh thần của nhân dân ta. Đáp ứng dạy học tích cực. Các hoạt động dạy học đáp ứng dạy học tích cực đối với truyền thuyết là : + Kể chuyện diễn cảm :đây là một đặc thù trong dạy học văn bản tự sự dân gian. Các truyền thuyết là truyện kể về chiến tích dựng nớc, bảo vệ đất nớc của các bậc tài danh trong lịch sử đợc thần thoại hoá, do đó định hớng kể chuyện diễn cảm tơng ứng với truyền thuyết sẽ là : giọng điệu kể hùng tráng, biểu hiện khí phách của ngời anh hùng và thái độ tôn vinh của ngời kể dành cho nhân vật. Hoạt động này cần đợc duy trì trong suốt giờ học và kết thúc mỗi bài học truyền thuyết (hoặc cả phần học văn bản truyền thuyết), có thể tổ chức thi kể diễn cảm các truyện cho đại diện các nhóm học tập, xem đó nh là một trò chơi thẩm mĩ tạo không khí sinh hoạt văn hoá dân gian và hứng thú học truyền thuyết cho học sinh. + Trong dạy học truyền thuyết, câu hỏi là chìa khoá giáo viên trao cho học sinh để các em tự mở của văn bản từ những đặc sắc của yếu tố tự sự, nh cốt truyện đến hiểu (nhận biết, cắt nghĩa)nhân vật và lời văn đặc sắc trong văn bản + Cách tổ chức cho học sinh học theo nhóm đợc khởi xớng từ những câu hỏi nêu vấn đề ccần đợc vận dụng trong dạy văn bản truyền thuyết, thậm chí với số lợng lớn hơn vì tính cộng đồng của sự tiếp nhận văn hoá dân gian. + Tranh minh hoạ văn bản trong SGK là cơ sở cho hình thức dạy học liên môn với Mĩ thuật có sự hỗ trợ của các phơng tiện nghe nhìn cần đợc vận dụng trong đọc- hiểu văn học dân gian. Vận dụng dạy học một văn bản cụ thể. Văn bản : Sơn Tinh, Thuỷ Tinh A. Mục tiêu bài học. 1. Giúp HS hiểu đợc nội dung, ý nghĩa và một số yếu tố nghệ thuật tiêu biểu của truyền thuyết Sơn Tinh, Thuỷ Tinh 2.Rèn kĩ năng đọc, kể, phân tích và cảm nhận truyện dân gian. 3.Khơi nguồn ở HS ớc mơ, khát vọng chinh phục và làm chủ thiên nhiên vì cuộc sống con ng- ời. B.Chuẩn bị : GV - SGK, SGV, Giáo án. - Tranh , ảnh ;bảng phụ. HS : + Kể thuộc văn bản + Tìm ý trả lời câu hỏi đọc hiểu SGK + Tìm hiểu về một số công trình thuỷ điện lớn của đất nớc. C.Ph ơng pháp : - Trao đổi, thảo luận, giảng bình. Thâm nhập hình tợng nhân vật và phân tích hình tợng bằng những câu hỏi gợi dẫn của thầy. - Hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân. D.Hoạt động dạy học Giới thiệu bài : Từ thời các vua Hùng, nhân dân ta đã lấy nghề trồng lúa nớc làm nghề nghiệp chính để sinh sống. NHng với điều kiện khí hậu, thời tiết ở nớc ta, làm ruộng gặp rất nhiều những khó khăn. Con ngời vừa phải tìm cách thích nghi, vừa phải tìm cách khắc phục tính chất phức tạp của tự nhiên. Dựa vào thục tế đấu tranh không mệt mỏi với những khắc nghiệt của tự nhiên, ngời xa đã sáng tạo ra câu chuyện kì thú ST-TT. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung chính GV đọc diễn cảm để gây ấn tợng ban đầu ở học sinh. ? Kể lại truyện bằng lời kể của mình. Y/C: Giọng kể chậm, vang, hùng tráng; nhấn vào các từ gợi tả hành động nhân vật, các chi tiết phi thờng. ? Chú thích 1 trong SGK cho em hiểu gì về truyền thuyết ST,TT GV nói thêm: Truyện này còn có những tên gọi khác nh: Sự tích Thánh Tản, Tản Viên Sơn thần ? Giải thích thêm một số từ khó. ? Tóm tắt hệ thống sự việc đợc kể trong văn bản ? Nhân vật chính của truyện là ai? vì sao em xác định nh thế ? Từ các yếu tố nhân vật và sự việc vừa nêu, hãy xác định phơng thức biểu đạt của văn bản ? Nếu chia các sự việc của truyện thành 2 phần nội dung: Vua hùng kén rể và cuộc giao tranh ST,TT, thì em sẽ phân chia văn bản nh thế nào? ? Cho biết phần nào là nội dung chính của truyện HS nghe 1 HS kể HS dựa vào chú thích SGK trả lời HS thảo luận trong bàn, nêu ý kiến: - Sự việc : + Vua Hùng kén rể + Sơn Tinh, Thuỷ Tinh cùng đến cầu hôn + Vua Hùng thách cới + Sơn Tinh đến trớc lấy đợc vợ + Thuỷ Tinh đến sau, tức giận dâng nớc đánh Sơn tinh + Thuỷ Tinh thua, nhng năm nào cúng dâng nớc đánh Sơn Tinh - Nhân vật chính: ST,TT > PTBĐ: Tự sự. HS chỉ ra giới hạn các phần 1. Từ đầu> mỗi thứ một đôi 2. Còn lại. - Nội dung chính kể về cuộc giao tranh ST với TT - Tranh minh hoạ nội dung I. Đọc, hiểu chú thích 1. Đọc, kể 2. Chú Thích. II. Tìm hiểu văn bản. 1.Cấu trúc văn bản 1. ( 3phú 2 phần 2. Phân tích a. Vua Hùng kén rể Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung chính ? Quan sát bức tranh trong SGK và cho biết, bức tranh minh hoạ cho nội dung nào của văn bản ? Hs đọc lại đoạn truyện ? Vì sao vua Hùng băn khoăn khi kén rể ? ST, TT đợc giới thiệu nh thế nào? *ST - Ngời vùng núi Tản Viên - Tài năng: Vẫy tay phía Đông> nổi công bãi; Vẫy tay phía Tây> mọc lên núi đồi > chúa non cao ? Em có nhận xét gì về các nhân vật này ? Trớc tình huống này, Vua Hùng đã đa ra giải pháp kén rể nh thế nào? ? Nhận xét về các lễ vật thách cới và thời hạn giao lễ vật của vua ? Theo em, lễ vật này có lợi cho ST hay TT? Vì sao ? Có ý kiến cho rằng, sính lễ của vua hùng thiên vị cho ST. ý kiến của em? GV: Rõ ràng là vua Hùng đã có sự thiên vị trong thách cới, bởi vì tất cả những thứ ấy đều là những sản vật của núi rừng, quê hơng của ST. Dờng nh vua Hùng đã có dự kiến và chuẩn bị trớc về việc chọn rể. Nhân dân ta bày tỏ lòng thiện cảm với St. Điều đó dễ hiểu vì: Đối với ngời Việt cổ sống chủ yếu là dựa vào thiên nhiên thì núi rừng là nơi nuôi sống họ, mặt khác, núi rừng còn che chở họ những khi dông tố, lũ lụt. Chi tiết này cho ta biết thái độ của ngời việt cổ với các hiện t- ợng thiên nhiên. ? Em có nhận xét gì về việc vua Hùng kén rể GV chốt, ghi bảng GV:Ngoài ra chi tiết thách cới của vua Hùng còn cho ta biết, vào thời Hùng Vơng thứ mời Tám có nghĩa là giai đoạn cuối cùng của nớc Văn Lang, ở xã hội của ngời Việt cổ, việc hôn nhân, việc cới hỏi đã có quy củ, nề nếp, luật lễ hẳn hoi. Đây chính là cái cốt lõi lịch sử của truyền thuyết này. GV: Sự kiện vua Hùng kén rể và ST, TT đến cầu hôn là nguyên cớ dẫn đến chính của truyện Vua Hùng băn khoăn: + Muốn chọn cho con ngời chồng xứng đáng + Sơn Tinh, Thuỷ Tinh cùng đến cầu hôn, ngang sức ngang tài * TT - Ngời vùng biển - gọi gió > gió đến; hô ma> ma về > chúa vùng nớc thẳm > Là những vị thần, có tài năng kì lạ > đều xứng đáng làm rể vua. Giải pháp: Thách cới bằng lễ vật -Sính lễ gồm: 100ván cơm nếp, 100 nệp bánh chng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng maomỗi thứ một đôi > Kì lạ, khó kiếm - Thời hạn : Sáng mai ai đem đến sớm > gấp HS nêu ý kiến theo ý hiểu HS nêu nhận xét Vua Hùng đa ra giải pháp kén rể thông minh, thể hiện thái độ của nhân dân với các hiện tợng thiên nhiên. b. Cuộc giao tranh ST-TT Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung chính cuộc giao tranh giữa 2 vị thần ? Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc giao tranh ? Có thể nói, mặc dù là thần nhng TT vẵn mang trong mình đặc điểm, tính cách của con ngời. Đó là gì? ? Hãy thuật lại diễn biến cuộc giao tranh *TT - Hô ma, gọi gió làm dông bão - Nớc nập nhà cửa, ruộng đồng, đồi núi rung chuyển đất trời ? Nhận xét về cuộc giao tranh này ? Trong cuộc giao tranh này, em thấy chi tiết nào nổi bật nhất? Vì sao ? Kết quả cuộc giao tranh ? Em hình dung cuộc sống sẽ nh thế nào nếu TT thắng ST ? Nhng thực tế là TT đã thua. Thuỷ Tinh thua ST mấy lần ? Mặc dù thua nhng năm nào TT cũng dâng nớc đánh ST. Theo em, TT tợng trng cho sức mạnh nào của thiên nhiên GV: Thuỷ, hoả, đạo, tặc ( lũ lụt, hoả hoạn, trộm cắp, giặc giã) , nhân dân ta coi lũ lụt đứng hàng đầu thiên tai địch hoạ. Mặc dù thua nhng cơn ghen của TT không bao giờ nguôi. năm năm báo oán, đời đời đánh ghen là sự lí giải vô cùng độc đáo, tài tình về hiện tợng lũ lụt hàng năm xảy ra ở nớc ta, nhất là vào tháng 7, 8. ? ST đã thắng và luôn luôn thắng TT. Theo em, ST tợng trng cho sức mạnh nào ? kết quả của cuộc giao tranh có ý nghĩa gì? GV chốt, ghi bảng ? Truyện ST, TT đợc xây dựng có ý nghĩa gì? GV liên hệ thực tại : Chúng ta trân trọng ớc mơ của ngời xa và ngày nay - Nguyên nhân: ST mang lễ vật đến trớc, rớc MN về núi TT đến sau, không lấy đợc vợ, nổi giận đánh ST ( Tính ghen) 1HS thuật, GV ghi nhanh lên bảng * ST - Bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, chặn dòng nớc - nớc dâng lên bao nhiêu, đồi núi dâng cao bấy nhiêu > Cuộc giao tranh quyết liệt, giằng co HS bộc lộ, có thể là + nớc ngập ruộng đồng nhà cửa> p/a sức mạnh tàn phá của thiên nhiên + nớc dâng cao bao nhiêu, đồi núi dâng cao bấy nhiêu> cho thấy tính chất ác liệt của cuộc giao tranh, thể hiện cuộc đấu tranh chống thiên tai gay go, ác liệt, không mệt mỏi của nhân dân KQ: Thuỷ Tinh thua ST vẫn vững vàng HS bộc lộ HS tìm > Thuỷ Tinh là hình tợng hoá cho sức mạnh tàn phá của thiên tai > ST là biểu tợng của sức mạnh chế ngự thiên tai, bão lũ của nhân dân ta. HS nêu ý hiểu HS nêu ý nghĩa ( SGK) Cuộc giao tranh phản ánh cuộc đấu tranh không mệt mỏi của nhân dân ta nhằm chế ngự những hiện tợng khắc nghiệt của tự nhiên và thể hiện ớc mơ chế ngự thiên nhiên của ngời Việt cổ. II. Tổng kết 1. ý nghĩa: 2.Nghệ thuật: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung chính chúng ta đang biến ớc mơ đó thành hiện thực. VD: Các công trình thuỷ điện đang mọc lên rất nhiều nh Thuỷ điện Sông đà Hàng vạn những công nhân, kĩ s của các nhà máy chính là những ST thời hiện đại ? Truyện thành công nhờ yếu tố nghệ thuật nào? (? Hình ảnh ST-TT có phải là những hình ảnh có thật không?) ? Đọc ghi nhớ Y/C: làm tại lớp bài tập 2,3 Về nhà: bài tập 1 ? Đọc yêu cầu bài tập 2 Thảo luận trả lời câu hỏi ? Kể tên những công trình thuỷ điện lớn của đất nớc ta giai đoạn hiện nay ? Để hạn chế những hiện tợng thiên nhiên, em sẽ làm gì? ? Kể tên những truyền thuyết đã học về thời Hùng Vơng Ngoài những truyền thuyết này, em biết thêm đợc những truyền thuyết nào? ST-TT là những nhân vật hình tợng hoá 2HS đọc TL: + hạn chế thiên tai, khắc phục thiên nhiên. + Thích nghi với tính chất phức tạp của thiên nhiên HS kể: TĐ Sơn La, Thuỷ điện YALi HS nêu ý kiến: tuyên truyền cho mọi ngời về tác hại của việc chặt phá rừng, khai thác rừng bừa bãi; kêu gọi mọi ngời cùng trồng cây gây rừng; học tập tốt để có kiến thức xây dựng đất nớc HS kể tên đợc 4 truyền thuyết đã học, kể thêm một vài truyền thuyết khác Xây dựng hình tợng nghệ thuật kì ảo mang tính tợng trng, khái quát cao 3.Ghi nhớ ( SGK) IV.Luyện tập Bài tập 1(SGK) Bài tập 2 (SGK) Bài tập 3(SGK) * Củng cố ? Tại sao truyện lấy tên là Sơn Tinh, Thuỷ Tinh GV tích hợp với phần TLV: Gọi tên truyện theo nhân vật chính. Đây là một trong đặc điểm truyện dân gian, thờng lấy tên nhân vật chính đặt tên cho truyện VD: Tấm Cám, Thánh Gióng, Thạch Sanh) GV dùng bảng phụ cho bài tập trắc nghiệm, HS dới lớp làm ra giấy, 1HS lên bảng làm. Y/C nối cột (1) với ô chữ đúng trong các ô cột (2),(3),(4),(5): (1) Sơn Tinh là ngời anh hùng (2) Mở nớc, khai sáng (3) Chống ngoại xâm (4) Văn hoá *(5) Lao động, phòng chống và chế ngự thiên nhiên ? Các ô còn lại ứng với những nhân vật truyền thuyết nào? 2. Lạc Long Quân,3.Thánh Gióng,4. Lang Liêu 4.Dạy học truyện cổ tích. 4.1.Yêu cầu của phơng pháp dạy học truyện cổ tích. 4.1.1.Phù hợp với đặc trng của cổ tích. Các văn bản cổ tích đợc dạy trong chơng trình Ngữ vănTHCS là : Sọ Dừa, Thạch Sanh, Em bé thông minh, Ông lão đánh cá và con cá vàng, Cây bút thần. Do yêu cầu dạy học tích hợp với tri thức tập làm văn tự sự nên các văn bản cổ tích cũng đợc học tập trung trong chơng trình Ngữ văn 6. Về PTBĐ, các truyện trên đều mang những dấu hiệu đặc trng của phơng thức tự sự dân gian biểu hiện ở văn bản cổ tích. Đối tợng kể cổ tích là chuyện đời về số phận của những [...]... đẹp 6. 1.2.Đáp ứng dạy học tích hợp Gắn kết dạy học văn bản truyện cời của phân môn văn với các tri thức về văn bản tự sự của phân môn tập làm văn đợc dạy nh : sự việc và nhân vật, chủ đề của văn bản, lời kể và ngôi kể, kể chuyện đời thờng; đồng thời gắn kết đọc- hiểu văn bản với các tri thức mĩ học về cái hài, thể loại truyện cời trong văn học dân gian 6. 1.3.Đáp ứng dạy học tích cực Tổ chức dạy học theo. .. hoạt động dạy học văn bản cổ tích với các tri thức tập làm văn tự sự đã và đang học ở các bài( bài 1 đến bài 9); đồng thời gắn kết đọc- hiểu văn bản cổ tích với các tri thức lí luận văn học và văn học sử về loại hình văn học dân gian, sân khấu dân gian 4.1.3.Đáp ứng dạy học tích cực Tổ chức dạy học theo hớng đa dạng hoá các hình thức đọc-hiểu tơng hợp với văn bản cổ tích : Chuyển hoá biện pháp đọc diễn... chơng trình và cấu tạo chơng trình - Dạy thử nghiệm ở các lớp đợc phân công giảng dạy - Dạy cho cả tổ dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm IV Kết quả : Với cách vận dụng phơng pháp dạy học văn bản theo đặc trng phơng thức biểu đạt nh trên, học sinh của tôi đã nắm đợc đặc trng phơng thức biểu đạt của từng thể loại văn bản, biết vận dụng vào quá trình tạo lập văn bản tự sự có hiệu quả Qua cỏc tit hc ó phỏt... cách Lời văn ngắn gọn, chủ yếu kể việc, kể ngời theo lối lợc thuật và đậm tính khẩu ngữ Đọc- hiểu văn bản cổ tích là đọc- hiểu dựa trên các dấu hiệu hình thức biểu đạt trên, từ đó suy ra các ngụ ý của câu chuyện 5.1.2.Đáp ứng dạy học tích hợp Gắn kết đọc- hiểu văn bản ngụ ngôn với các tri thức về văn tự sự (bố cục, sự việc, nhân vật, đoạn văn, chủ đề, kể chuyện tởng tợng trong văn tự sự) và văn nghị... chơi diễn xuất văn bản; su tầm mở rộng vốn văn bản 5.2.Vận dụng dạy học một văn bản cụ thể: Văn bản : ếch ngồi đáy giếng ( truyện ngụ ngôn) A.Mục tiêu cần đạt : 1 Học sinh : Hiểu đợc sơ lợc khái niệm truyện ngụ ngôn Hiểu đợc nội dung, ý nghĩa, bài học truyện ếch ngồi đáy giếng 2 HS kể lại đợc truyện, biết tìm những chi tiết tạo ra ý nghĩa truyện 3 Giáo dục ý thức, phơng pháp không ngừng học tập nâng... Ghi nhớ (SGK) IV Luyện tập 6 Dạy học truyện cời 6. 1.Yêu cầu của phơng pháp dạy học truyện cời 6. 1.1.Phù hợp với đặc trơng của truyện cời Đọc- hiểu trên các dấu hiệu cách thức biểu đạt của truyện cời nh cốt truyện chứa đựng sự việc không bình thờng, nhân vật trong sự việc đó hành động và nói năng ngợc đời hoặc lố bịch; lời văn tập trung kể việc và nhân vật làm việc đó, giọng kể theo ngôi thứ ba, nhanh,... cảm thụ, phân tích tác phẩm văn học với các lời giảng bình có trọng điểm; kết hợp học cá nhân với học theo nhóm tại lớp; liên môn với Mĩ thuật; tổ chức trò chơi thi kể diễn cảm cổ tích sau giờ học hoặc thi giải thích tranh minh hoạ, vẽ tranh cổ tích trong giờ ngoại khoá 4.2.Vận dụng dạy một văn bản cụ thể Văn bản : em bé thông minh ( truyện cổ tích) A.Mục tiêu cần đạt : 1 Học sinh : Hiểu đợc nội dung,... : tự sự ? Xác điịnh phơng thức biểu đạt chính của VB? HS xác định ? XĐ bố cục ba phần của VB Em bé Thuộc kiểu nhân vật thông ? Nhân vật chính trong văn bản? minh, tài giỏi ? Nhân vật em bé thuộc kiểu nhân vật nào? - Hình thức : câu đố và giải đố, đây là ? Để thử tài nhân vật, tác giả dân gian đã dùng hình thức phổ biến trong TCT dân hình thức nào? Tác dụng của hình thức này gian Tác dụng : + Tạo ra... ứng dạy học tích cực Tổ chức dạy học theo hớng đa dạng hoá các hình thức đọc- hiểu phù hợp với văn bản truyện cời : kể chuyện phân vai; kết hợp đàm thoại bằng HTCH phân tích văn bản với lời giảng tóm tắt và hạn chế lời bình của giáo viên; kết hợp học cá nhân với thảo luận theo nhóm; trò chơi diễn xuất văn bản 6. 2.Vận dụng dạy một văn bản cụ thể TREO BIN A - Mc tiờu cn t 1/ Giỳp hc sinh hiu th no l truyn... Phần đặc sắc của lời kể cổ tích là sự hoà trộn các chi tiết hiện thực với các yếu tố tởng tợng , sử dụng ngôi kể thứ ba nhng gầm chứa thái độ yêu ghét phân minh Đọc- hiểu cổ tích là dựa trên các dấu hiệu trên từ đó rút ra ý nghĩa biểu đạt của văn bản cổ tích : cho thấy hiện thực gì, số phận nào trong xã hội, thể hiện ớc mơ nào của nhân dân 4.1.2 Đáp ứng dạy học tích hợp Gắn kết hoạt động dạy học văn bản . nào là dạy học văn bản Ngữ văn theo đặc trng phơng thức biểu đạt? 2. Nhận diện văn bản tự sự và phơng pháp dạy học văn bản tự sự THCS. 3. Dạy học văn bản tự sự dân gian lớp 6. a. Dạy học truyện. tri thức tập làm văn tự sự nên các văn bản tự sự dân gian trên đợc dạy học tập trung ở chơng trình Ngữ văn lớp 6. Về cách thức biểu đạt, đặc tính chung của các văn bản tự sự dân gian là sự. nghiệm khi dạy cụm văn bản tự sự dân gian theo đặc trng phơng thức biểu đạt. II. Nội dung đề tài : 1.Thế nào là dạy học văn bản Ngữ văn theo đặc trng phơng thức biểu đạt? Phơng thức biểu đạt là
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Dạy học văn bản tự sự dân gian lớp 6 theo đặc trưng phương thức biểu đạt, SKKN Dạy học văn bản tự sự dân gian lớp 6 theo đặc trưng phương thức biểu đạt, SKKN Dạy học văn bản tự sự dân gian lớp 6 theo đặc trưng phương thức biểu đạt

Từ khóa liên quan