SKKN Phương pháp dạy học ngữ văn theo dạng sơ đồ tóm tắt.

20 1,494 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 20:13

LỜI NÓI ĐẦU Hưởng ứng cuộc thi viết SKKN ngành GD đã đề ra đồng thời cũng góp phần nhỏ vào việc tìm ra phương pháp thực hiện tốt chương trình đổi mới phương pháp dạy học ( PPDH) cho học sinh (HS) THCS có hiệu quả . Bản thân tôi xin đưa ra một kinh nghiệm nhỏ để mọi người tham khảo và bàn luận về PPDH môn ngữ văn 6 bằng dạng sơ đồ tóm tắt . Ở dạng sơ đồ này giúp học sinh nắm được kiến thức theo một hệ thống và bao quát hơn , giảm bớt thời gian GV làm việc ở phần củng cố , dành thời gian để học sinh làm bài tập vận dụng . Giáo viên (GV) kiểm tra bài cũ cũng sử dụng câu hỏi bao quát để HS lên bảng trình bày ( Có thể kiểm tra 2 em cùng một lúc ) , từ sơ đồ HS trình bày GV cho HS khác nhận xét rồi giới thiệu vào bài mới rất thực tế và dễ hiểu . Tuy vậy do điều kiện thời gian và trình độ có hạn , vấn đề đưa ra chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết . Tôi mong BGK cùng bạn đọc góp ý , bổ sung vấn đề được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! 1 2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1: Đề tài nghiên cứu: Phương pháp dạy học ngữ văn theo dạng sơ đồ tóm tắt. Đáp ứng yêu cầu dạy học theo phương pháp đổi mới tích cực chủ động sáng tạo nơi học sinh , đồng thời loại bỏ phương pháp dạy học cũ là thầy đọc trò chép ,và hạn chế những phương pháp dạy học làm cho học sinh thụ động , bắt chước, học thuộc hoặc rập khuôn theo mẫu sẵn có để hướng tới phương pháp rèn luyện học sinh : “Học để biết học, học để suy nghó , rèn luyện trí thông minh”.Cụ thể là “ø Học qua hành”.Tăng cường cho học sinh thực hành giao tiếp và luyện tập ngôn ngữ bằng nhiều hình thức phong phú và thích hợp .Tránh xu hướng làm nặng nề, quá tải việc học của học sinh bằng cách phức tạp hoá những hiện tượng ngôn ngữ vốn dó là bản ngữ gần gũi , rất quen thuộc với các em trong cuộc sống , giảm bớt những lý thuyết khô khan ,khó hiểu cách trình bày rắc rối, những yêu cầu quá sức đối với học sinh . Trên tinh thần đó từ sơ đồ tóm tắt học sinh có thể vừa phân nhóm được kiến thức ,vừa có thể lấy ví dụ để làm rõ vấn đề một cách sáng tạo. 2: phạm vi đề tài : Đưa ra ba bài dạy cụ thể tiêu biểu cho ba phân môn Văn , Tiếng Việt , Tập Làm Văn . Đồng thời có thể áp dụng với bất cứ bài dạy nào phụ 3 thuộc vào nội dung bài dạy và sự sáng tạo của GV. PHẦN I : THỰC TRẠNG Căn cứ vào thực tế đối tượng học sinh ở trường , mặt bằng kiến thức không đồng đều , về ngôn ngữ đối với HS Êđê cũng khó khăn trong việc học thuộc và trả lời bằng phương pháp hỏi – đáp . Hơn nữa HS còn học mang tính chất thụ động hoặc rập khuôn theo mẫu có sẵn nên kết quả mang lại rất thấp cụ thể là : Qua 4 lớp mà tôi trực tiếp giảng dạy với tổng số HS là 133 em đã đạt được kết quả cụ thể như sau . 4 Giỏi : 3 em chiếm tỉ lệ 4,8% Khá : 28 em chiếm tỉ lệ 21% Trung Bình : 52 em chiếm tỉ lệ 29,1% Yếu : 60 em chiếm tỉ lệ 45,1% Như vậy qua kết quả trên cho thấy chất lượng HS còn rất thấp , tỉ lệ HS yếu còn rất cao . Sở dó kết quả thấp như vậy là do hai nguyên nhân chủ yếu sau . 1. Nguyên nhân khách quan : Phong trào học tập nhìn chung còn rất thấp , ý thức học tập của HS chưa cao , hơn nữa việc quan tâm đôn đốc con em học tập của phụ huynh còn kém , vẫn còn tình trạng phụ huynh bắt con em mình làm việc nhà nhiều dẫn đến các em mệt mỏi , không tiếp thu được kiến thức ở lớp , buổi tối lại buồn ngủ không học bài cũ . Mặt khác PPDH theo phương pháp hỏi – đáp HS học thuộc theo kiểu học vẹt , có thể ở nhà học thuộc nhưng đến lớp lại quên nên kết quả kiểm tra chưa cao . 2. Nguyên nhân chủ quan: Bản thân HS chưa thực sự tự giác , chủ động trong việc học tập , vẫn còn tình trạng HS học mang tính thụ động đối phó nên chất lượng chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra . Vì thế cần đổi mới PPDH môn Ngữ Văn 6 để nâng cao chất lượng dạy và học . 5 II> PHẦN II: CÁC GIẢI PHÁP Tôi xin trình bày một số kinh nghiệm về dạng sơ đồ tóm tắt môn ngữ văn 6 qua một số bài cụ thể : - Ông Lão đánh cá và con cá vàng - Danh từ - Sự việc và nhân vật trong văn tự sự Đồng thời có thể lồng ghép trong bất kì trường hợp nào cũng được , tuỳ theo sự sáng tạo của giáo viên . Bài 1: Ông Lão đánh cá và con cá vàng Trong phân phối chương trình mới thì bài này có từ chương trình học chính thức 2 tiết trước kia nay đưa vào chương trình đọc thêm nhưng thời gian vẫn hai tiết buộc giáo viên phải hướng dẫn HS thực hiện . -GV: Hướng dẫn cách đọc , phân vai cho HS đọc văn bản , sau đó yêu cầu HS tóm tắt lại văn bản . - HS: kể tóm tắt văn bản - GV: phác hoạ bằng sơ đồ theo lời kể của HS ( ghi phần bảng phụ).Nhìn vào sơ đồ HS nắm tổng thể toàn bộ tác phẩm tại lớp Sơ đồ tóm tắt được phát hoạ như sau Lần một : Chỉ có bùn - Ông Lão đánh cá ra biển Lần hai : Rong biển 6 Lần ba: Cá Nguyện đền ơn Máng Ông Lão về kể Nhà lại câu chuyện Mụ vợ đòi Nhất phẩm phu nhân Gợn sóng êm ả Nữ hoàng Đã nổi sóng Long vương Biển Nổi sóng dữ dội Nổi sóng mù mòt Nổi sóng ầm ầm Lòng tham , bội bạc bò trừng trò đích đáng Về phần nghệ thuật chúng ta tuỳ thuộc vào đặc điểm nghệ thuật trong từng bài để sử dụng dạng sơ đồ. Đối với văn bản “ Ông Lão Đánh Cá Và Con Cá Vàng” để giúp HS tư duy hình tượng theo lối kết cấu tăng tiến thì chúng ta dùng sơ đồ dạng bậc thang. Long vương Nữ hoàng Nhất phẩm Đuổi Nhà rộng Phu nhân Mắng và bắt quét chồng đi Cái máng mắng như tát dọn chuồng ngựa 7 Mụ vợ nước vào mặt Lại đi Quát to hơn Lủi thủi ra biển ra biển Mắng Lại lóc cóc Nổi sóng Thái độ Lại đi ra biển Nổi sóng ầm ầm mụ vợ Đi ra Nổi sóng dữ dội mù mòt Ông lão biển Đã nổi sóng Gợn Biển sóng êm ả Qua dạng sơ đồ bậc thang như trên HS sẽ thấy rõ: lòng tham vô đáy và sự bội bạc của mụ vợ gắn liền đan xen với sự phẫn nộ của biển cả và con cá vàng. Nhìn vào sơ đồ HS cũng thấy rõ sự việc đi từ thấp đến cao , đó là kết cấu tăng tiến . Vậy để triển khai phân tích thêm nhân vật mụ vợ của ông lão thì GV tổ chức cho HS tìm hiểu hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa , đồng thời bám sát sơ đồ để phân tích . + Ở hoạt động này GV chỉ cho HS trên sơ đồ để thấy rõ sự tham lam tăng dần của mụ vợ thì cảnh biển cũng thay đổi theo. + GV hỏi HS nhìn vào sơ đồ trả lời được cảnh biển cũng thay đổi theo chiều hướng xấu dần . Từ đó rút ra kết luận : Lòng tham và sự bội bạc của mụ vợ làm cho thiên nhiên phải nổi cơn thònh nộ 8 + Tiếp theo : Nhìn vào sơ đồ GV đặt câu hỏi cho HS nhận xét: Lòng tham của mụ vợ càng tăng thì tình cảm đối với Ông Lão như thế nào ? Qua sơ đồ HS dể dàng nhận thấy : Lòng tham càng tăng thì tình cảm càng giảm . Vậy qua đó rút ra nhận xét => Lòng tham làm cho con người trở nên bất nghóa . - Ngoài ra từ sơ đồ GV giúp HS nhận thấy được sự đối lập giữa nhân vật mụ vợ với Ông Lão và con cá vàng . - Từ đó HS tự rút ra bài học cho bản thân . - GV nhận xét ,tổng hợp và cho HS đọc ghi nhớ . Bài 2: “Danh từ ” Vấn đề này được phân phối thành 3 tiết : 2 tiết danh từ và 1 tiết cụm danh từ . GV sử dụng dạng sơ đồ để liên kết kiến thức ba tiết theo một hệ thống để HS dễ học , dễ nhớ . * Đối với tiết danh từ . Gồm hai vấn đề : 1. Đặc điểm của danh từ : GV tổ chức cho HS tìm hiểu ví dụ trên bảng phụ theo hệ thống câu hỏi SGK , sau đó rút ra kết luận . GV phác họa bằng sơ đồ : Chỉ người , vật , hiện tượng , khái niệm …… Danh từ Thường kết hợp với những từ chỉ số lượng đứng trước và những từ : ấy , kia , đó ……… đứng sau . 9 Thường làm chủ ngữ trong câu , khi làm vò ngữ thường có từ “ là” đứng trước. GV yêu cầu HS nhìn vào sơ đồ nhắc lại các đặc điểm của danh từ để HS nắm kiến thức ngay tại lớp . 2. Các nhóm danh từ : Từ ví dụ phân tích GV yêu cầu HS rút ra kết luận về các nhóm danh từ . Sau đó GV nhận xét tổng hợp bằng sơ đồ : Danh từ Chỉ sự vật Đơn vò Tự nhiên Quy ước ( loại từ ) Đơn vò quy ước Đơn vò quy ước chính xác ước chừng VD: VD: Lít, tạ, kg…. nắm, mớ, bó… 10 [...]...Từ sơ đồ HS nắm toàn bộ kiến thức theo một hệ thống, tránh tình trạng HS cầm sách đọc ở phần trả lời câu hỏi củng cố của giáo viên Mà tập cho học sinh diễn đạt bằng lời qua theo dõi sơ đồ Từ đó vận dụng kiến thức vào làm các bài tập vận dụng, có thể khai thác hết bài tập tại lớp * Sang tiết danh từ tiếp theo : - Từ câu hỏi kiểm tra bài cũ GV yêu cầu HS trình bày bằng sơ đồ ( ghi ở phần... Nhìn vào sơ đồ dễ dàng nhận thấy nội dung bài học một cách tổng quát , HS dễ nhớ và có thể lấy ví dụ thích hợp trong các văn bản đã học 15 Ví dụ: Sơn Tinh – Thuỷ Tinh Vua Hùng kén rể - Sơn Tinh : chúa vùng núi cao ,có tài lạ …… Sơn Tinh Thuỷ Tinh đến cầu hôn - Thuỷ Tinh : chúa vùng nước thẳm… Vua Hùng ra điều kiện chọn rể Sơn Tinh đến trước được vợ Thuỷ Tinh đến sau tức giận dâng nước đánh sơn tinh... dạy học , khơi dậy năng lực thực hành của người học Ngoài ra còn rèn luyện các kó năng nghe – nói – đọc – viết , phát huy tính tích cực , chủ động sáng tạo của HS trong học tập , tăng tính thực hành , ứng dụng , đồng thời hình thành năng lực phân tích , cảm thụ , bình giảng văn học một cách chân thực , chủ động Trên đây là một số kinh nghiệm tôi đã trình bày qua các tiết dạy cụ thể Song về giải pháp. .. Thuỷ Tinh dâng nước 16 đánh Sơn Tinh nhưng đều thua Ước mơ của người việt cổ là chế ngự được thiên tài , suy tôn , ca ngợi công lao dựng nước của Vua Hùng PHẦN III: KẾT QUẢ Qua các tiết dạy thực nghiệm giải pháp ở trường tôi nhận thấy đa số HS có hứng thú học tập Đồng thời HS có thời gian thực hành nhiều hơn từ đó HS yêu thích môn học hơn Đặc biệt là chất lượng của các tiết dạy thực hành , kiểm tra đã... trình SGK THCS đổi mới Qua đó vấn đề quan tâm là chất lượng học tập của HS để đào tạo những nhân tài cho đất nước , để hội nhập với thế giới tri thức rộng lớn của nhân loại Song cần phải phát huy hơn nữa và thực hiện sáng tạo , có hiệu quả PPDH theo hướng tích cực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng học tập của HS 18 PHẦN IV: LỜI KẾT Dạng sơ đồ tóm tắt được dùng với dụng ý hệ thống hoá kiến thức từ việc... thức cũ và mới , theo lối học mới ôn cũ - GV tiếp tục tổ chức cho HS thảo luận theo hệ thống câu hỏi sách giáo khoa Để phân biệt danh từ chung và danh từ riêng sau đó tìm hiểu quy tắc viết hoa danh từ riêng - Từ nội dung đó ta lại trở lại với sơ đồ , ta sẽ bổ sung vào nhóm danh từ chỉ sự vật hai nhóm danh từ riêng và danh từ chung Trên cơ sở kiến thức cũ , HS củng cố thêm cho mình sơ đồ phân loại rõ... chung Đơn vò Danh từ riêng Tự nhiên Quy ước Chính xác Ước chừng - Tiếp theo bài cụm danh từ - Chúng ta cũng dùng sơ đồ để giải thích cấu tạo của cụm danh từ và đặt nó vào mô hình cụm danh từ để HS nhìn thấy một cách rõ ràng * Từ việc tìm hiểu ví dụ , cho HS quan sát mô hình cụm danh từ - GV giải thích các kí hiệu trong mô hình trên sơ đồ để HS hiểu tại sao trên mô hình lại có phần phụ trứơc ( kí hiệu... tuổi , diện mạo , tính cách , cuộc đời riêng Thế giới nhân vật trong tác phẩm tự sự rất đa dạng và phong phú , xét về vai trò thì có nhân vật chính xuất hiện nhiều thể hiện chủ đề của tác phẩm và nhân vật phụ : bổ trợ cho hình tượng nhân vật chính hoạt động Vậy vấn đề đó được biểu diễn bằng sơ đồ tóm tắt như sau: Văn bản tự sự Cốt truyện Nhân vật 14 Chuổi sự việc Tên gọi , diện mạo , tính cách , việc... - GV giải thích các kí hiệu trong mô hình trên sơ đồ để HS hiểu tại sao trên mô hình lại có phần phụ trứơc ( kí hiệu t ) nhưng lại có t1 và t2 ,tương tự phần sau ( kí hiệu s ) nhưng lại có s1 và s2 *Sơ đồ cấu tạo cụm danh từ : Cụm danh từ = Phần trước + Danh từ trung tâm + Phần sau (t) (T) (s) Trong đó t là phần phụ trước : có 2 loại t1 : Những cụm từ chỉ toàn thể sự vật : cả , tất cả , toàn bộ t t2... hai cái bánh nướng một lưỡi búa của cha để lại Từ mô hình HS vận dụng vào làm bài tập ở phần luyện tập - Phần trung tâm : Là do loại từ và danh từ chỉ sự vật đảm nhiệm Bài 3: “Sự Việc Và Nhân Vật Trong Văn Tự Sự” Đây là hai yếu tố cơ bản để tạo nên tác phẩm tự sự : * Sự việc hay còn gọi là cốt truyện : là yếu tố đầu tiên vì thế nó phải đảm bảo một chuỗi sự việc nối tiếp nhau trong một thời gian và không . nghiên cứu: Phương pháp dạy học ngữ văn theo dạng sơ đồ tóm tắt. Đáp ứng yêu cầu dạy học theo phương pháp đổi mới tích cực chủ động sáng tạo nơi học sinh , đồng thời loại bỏ phương pháp dạy học cũ. HS tóm tắt lại văn bản . - HS: kể tóm tắt văn bản - GV: phác hoạ bằng sơ đồ theo lời kể của HS ( ghi phần bảng phụ).Nhìn vào sơ đồ HS nắm tổng thể toàn bộ tác phẩm tại lớp Sơ đồ tóm tắt. hạn chế những phương pháp dạy học làm cho học sinh thụ động , bắt chước, học thuộc hoặc rập khuôn theo mẫu sẵn có để hướng tới phương pháp rèn luyện học sinh : Học để biết học, học để suy nghó
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp dạy học ngữ văn theo dạng sơ đồ tóm tắt., SKKN Phương pháp dạy học ngữ văn theo dạng sơ đồ tóm tắt., SKKN Phương pháp dạy học ngữ văn theo dạng sơ đồ tóm tắt.

Từ khóa liên quan