SKKN văn lớp 6_ Dạy học truyện cười

35 2,127 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:43

1 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2009 - 2010 Phần 1 Đặt vấn đề I. Lý do chọn đề tài 1.Cơ sở lý luận Nh chúng ta đã biết xu thế phát triển chung của thế giới hiện nay là ngày càng khẳng định vai trò tích cực của con ngời trong việc chiếm lĩnh các tri thức khoa học. Việc đào tạo những con ngời có đủ Nhân- Trí-Dũng là thật sự cần thiết. Để con ngời có thể phát triển, một cách toàn diện đợc, cần rất nhiều yếu tố, trong đó văn học cũng góp phần không nhỏ vào quá trình rèn luyện nhân cách con ngời mới. Do khuôn khổ sáng kiến kinh nghiệm có hạn cho nên ngời viết chỉ đề cập đến một vấn đề nhỏ là: Dạy học truyện cời trong chơng trình Ngữ văn 6. Truyện cời, nằm trong hệ thống dân gian, là thể loại văn học thể hiện rõ cái nét tinh thần lạc quan, trí thông minh sắc sảo và tinh thần đấu tranh chống cái xấu của nhân dân lao động. Vì thế nó có sức mạnh, tác dụng riêng trong việc bồi dỡng vẻ đẹp nhân cách, bồi đắp tâm hồn dân tộc, rèn luyện nhân cách cho thế hệ trẻ. Vấn đề đặt ra là phải dạy và học truyện cời nh thế nào để đạt hiệu quả giáo dục cao nhất. 2.Cơ sở thực tiễn: Thực tiễn việc học và truyện cời từ trớc tới nay cha thật đợc chú trọng. Trong nhiều giờ dạy một số giáo viên chỉ đi khai thác nội dung Ngời viết : Lê Hòa Bình 2 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2009 - 2010 truyện cời một cách sơ giản, đơn điệu. Do vậy cha gây đợc sự hứng thú của học sinh hoặc đã chỉ đợc ra yếu tố gây cời nhng cha nêu bật đợc ý nghĩa của cái cời. Từ thực tế đó tôi thấy mình cần phải có một phơng pháp dạy truyện cời thích hợp để học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức của bài học mà còn say mê học một cách sáng tạo. Hơn nữa để đáp ứng với phơng pháp dạy học theo yêu cầu của chơng trình SGK mới, ngời giáo viên không chỉ dựa vào những giáo trình thiết kế bài giảng một cách đơn thuần mà phải có một kiến thức, một phơng pháp sáng tạo để hớng học sinh tự học tập, tự tìm tòi, và nắm bắt kiến thức một cách có chiều rộng, chiều sâu. Chính vì vậy mà với bài viết nhỏ này ngời viết xin đợc đề cập đến vấn đề: Dạy-Học truyện cời trong chơng trình Ngữ văn 6 theo hớng tích hợp. II. Lịch sử vấn đề Vấn đề này đã đợc các giáo s nghiên cứu và viết thành nhiều cuốn sách mà tiêu biểu là cuốn Phân tích tổng hợp Văn học dân gian của giáo s Đỗ Bình Trị. Nhng với công trình nghiên cứu đó mới đa ra vấn để ở mức độ chung chung, mang tính lý thuyết, cha đi vào cụ thể một vấn đề. Cho nên trong bài viết này ngời viết mong muốn trên cơ sở học tập với những kết quả đã đợc nghiên cứu của những ngời đi trớc cùng với sự suy nghĩ sáng tạo của bản thân để đi vào một vấn đề cụ thể, thiết thực, đáp ứng nhu cầu Dạy-học một mảng kiến thức trong chơng trình Ngữ văn 6 thể loại truyện cời. Ngời viết : Lê Hòa Bình 3 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2009 - 2010 III. Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu tổng hợp các đặc điểm nổi bật của truyện cời từ đó tìm ra cách giảng dạy có hiệu quả. IV. Dự kiến những đóng góp Trên cơ sở là một số ý kiến cá nhân, sáng kiến kinh nghiệm mong muốn đợc sự góp ý của các đồng nghiệp để cho việc giảng dạy bộ môn đạt đợc kết quả cao. V.Phơng pháp nghiên cứu, nguồn t liệu và đối tợng 1. Phơng pháp nghiên cứu. Trớc hết ngời viết sáng kiến này đi từ những vấn đề lý thuyết mang tính định hớng. Đó là bài viết, các công trình nghiên cứu khoa học của các giáo s, các nhà nghiên cứu lý luận về Truyện cời. Từ việc nghiên cứu ngời viết đã áp dụng lý thuyết vào thực tiễn giảng dạy của bản thân qua nhiều năm giảng dạy. Trên cơ sở thực tế, qua các giờ chuyên đề và trao đổi trực tiếp với các giáo viên giảng dạy và sự tiếp thu của học sinh, ngời viết Sáng kiến kinh nghiệm đã kết hợp với các phơng pháp nghiên cứu sau: - Phơng pháp học - tiếp xúc văn bản. - Phơng pháp khái quát vấn đề. Ngời viết : Lê Hòa Bình 4 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2009 - 2010 - Phơng pháp phân tích tổng hợp giúp học sinh đi từ những ấn t- ợng tổng quát đến chi tiết cụ thể và từ cụ thể quay trở lại nhận thức tổng quát. Tuy nhiên việc áp dụng những phơng pháp này hết sức sáng tạo, tuỳ từ hoàn cảnh cụ thể để đem lại kết quả cao. 2. Nguồn t liệu: Tác giả của Sáng kiến kinh nghiệm khi nghiên cứu có tham khảo một số công trình nghiên cứu của các nhà khoa học về phơng pháp phân tích tác phẩm văn học dân gian. Cụ thể: - Phân tích tổng hợp Văn học dân gian - Truyện cời Việt Nam. Ngoài ra còn tham khảo một số các bài viết của các tác giả trong báo Thế giới quanh ta, Văn học và tuổi trẻ. 3. Đối tợng nghiên cứu: - Đối tợng nghiên cứu của Sáng kiến kinh nghiệm là học sinh lớp 6 trờng THCS Nguyễn Trờng Tộ, quận Đống Đa, Hà Nội. - Thông qua quá trình giảng dạy học sinh lớp 6 để rút ra những vấn đề mang tính lý thuyết và thể nghiệm kết quả nghiên cứu. Ngời viết : Lê Hòa Bình 5 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2009 - 2010 VI. Bố cục Sáng kiến kinh nghiệm gồm: 33 trang Chia làm 3 phần: Phần A: Phần mở đầu Gồm 6 mục: Mục I: Lý do chọn sáng kiến kinh nghiệm. Mục II: Lịch sử vấn đề. Mục III: Nhiệm vụ nghiên cứu. Mục IV: Dự kiến những đóng góp. Mục V:Phơng pháp nghiên cứu, nguồn t liệu và đối tợng Mục VI: Bố cục. Phần B: Nội dung Gồm 2 chơng mục: Chơng mục I: Kết quả nghiên cứu về lý luận. Chơng mục II: Bài soạn thực nghiệm. Phần C: Kết luận Gồm 2 th mục: Mục I: Kết luận. Ngời viết : Lê Hòa Bình 6 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2009 - 2010 Mục II: Những kiến nghị. Phần 2 nội dung Chơng I: Kết quả nghiên cứu về lý luận I. Cơ sở hình thành cách dạy học truyện cời 1. Mục tiêu môn học: Chơng trình ngữ văn hoá bậc THCS nói chung và chơng trình Ngữ văn 6 nói riêng đặt mục tiêu trớc tiên, cao nhất là góp phần hình thành những con ngời có ý thức tự tu dỡng, biết yêu thơng, quý trọng gia đình, bè bạn; có lòng yêu nớc, yêu CNXH, biết hớng tới những t t- ởng tình cảm cao đẹp nh lòng nhân ái, tinh thần tôn trọng lẽ phải, sự công bằng, lòng căm ghét cái xấu cái ác. Đó là những con ngời có t duy sáng tạo, bớc đầu có năng lực cảm thụ các giá trị những con ngời có t duy sáng tạo, bớc đầu có năng lực cảm thụ các giá trị Chân-Thiện- Mỹ. ở phạm vi nhỏ hơn Truyện cời hớng các em tìm hiểu những hành vi thói quen, nững tật xấu có tính chất phổ biến (Hay khoe khoang, sỹ diện, ích kỷ). Qua đó các em tự rút ra những bài học cần thiết cho bản thân mình. Ngời viết : Lê Hòa Bình 7 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2009 - 2010 2. Viêc dạy học bộ môn theo quan điểm tích hợp: Cùng với sự ra đời của SGK Ngữ văn 6 thì quan điểm dạy học tích hợp đợc lấy làm nguyên tắc tổ chức nội dung chơng trình Tích hợp là quan điểm phối kết hợp các tri thức của một số môn học có nét tơng đồng vào một lĩnh vực chung. Đây không phải quan điểm hoàn toàn mới, bởi trên thực tế, nhiều nh giáo có kinh nghiệm đã dùng, ngay cả giáo viên trong các bài giảng đã động chạm đến. Nh- ng đó chỉ là một việc làm không thờng xuyên, không triệt để, không trở thành yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, dạy ba phân môn nh một thể thống nhất là vấn đề rất mới mẻ, yêu cầu vừa giữ đợc đặc trng cơ bản của từng phân môn vừa hoà nhập để hớng tới một mục tiêu. Để làm đợc điều này, giáo viên phải có sự sáng tạo, phải đầu t thời gian trong quá trình soạn giảng, tìm ra yếu tố đồng quy giữa ba phân môn và tích hợp trong từng thời điểm, từng vấn đề. Đối với học sinh học theo quan điểm tích hợp các em sẽ có điều kiện khắc sâu kiến thức, nắm chắc bài ở cả ba phân môn. Từ đó hình thành và rèn luyện co các em 4 kỹ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết (hiểu theo nghĩa rộng nhất). 3. Những đặc trng của thể loại truyện cời: Muốn dạy tốt thể loại truyện cời, giáo viên cần nắm đợc những đặc điểm nổi bật của thể loại để có thể vận dụng tốt trong từng bài dạy cụ thể. Đồng thời nhận diện đúng các truyện cời đợc chọn lọc trong Ngời viết : Lê Hòa Bình 8 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2009 - 2010 chơng trình ngữ văn 6 để xác định đúng yêu cầu, mức độ và cách Dạy- Học cho sát với đối tợng. Truyện cời là những truyện kể về hiện tợng đáng cời trong cuộc sống, trong hành vi của ngời đời, nhằm gây ra cái cời. Căn cứ vào tính chất của cái đáng cời nh đã nói ở trên ngời ta tạm chia truyện cời thành hai tiểu loại: + Truyện hài hớc (truyện khi hài). + Truyên châm biếm (truyện trào phúng). Ranh giới giữa hài hớc và châm biếm không phải lúc nào cũng rõ ràng rành mạch. Nhng viêc phân biệt hài hớc với châm biếm lại thờng đợc nhấn mạnh nh một yêu cầu có tính chất nguyên tắc trong sử dụng cái cời. Về đại thể có thể phân biệt một cách quy ớc là: Truyện hài hớc chủ yếu nhằm mục đích mua vui tuy cũng có thể có ý nghĩa phê phán, còn truyện châm biếm tuy cũng có tác dụng giải trí nhng dụng ý là nhằm đả kích; do đó, truyện hài hớc chuyên về khai thác các hiện tợng buồn cời ở những hiểu lầm, những lầm lỡ, hớ hênh thờng tình hoặc những nhợc điểm phổ biến của một lứa tuổi, một nghề nghiệp, một địa phơng, thậm chí, ở những khuyết tật bẩm sinh (lẽ ra không nên đem ra cời cợt) của ngời ta, còn truyện châm biếm thờng tìm cái đáng cời ở những hiện tợng những hành vi bộc lộ nét bản chất của cái thói xấu làm ảnh hởng đến thể thống con ngời, những thói xấu phản xã hội. Đề tài của cái cời rất rộng. Ngời ra tìm cái cời ở mọi lĩnh vực, mọi ngóc ngách của cuộc sống. Nhng ngời ta có thể nghĩ ra cái cời về Ngời viết : Lê Hòa Bình 9 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2009 - 2010 đủ mọi truyện. Ngời ta cũng có thể biến ngay những điều nghiêm túc thành truyện buồn cời. Nhng hệ đề tài của truyện cời dân gian thì có giới hạn. Sau đây là những đề tài tơng đối chụm của truyện cời dân gian Việt Nam. + Những cái xấu thuộc về bản chất bộc lộ chủ yếu ở những hành vi buồn cời trong sinh hoạt của các nhân vật tiêu biểu của xã hội phong kiến: vua chúa, quan lại, địa chủ, phú ông. + Những thói xấu thông thờng ở ngời bình dân bộc lộ những gì buồn cời trong hành động của họ. + Những hiện tợng buồn cời do hiểu lầm, lầm lỡ, hớ hênh, mà th- ờng tình cũng có thể có lúc mắc phải, hoặc do những nhợc điểm, những khuyết tật không gây tổn hại cho ai. b.Về chức năng: Truyện cời là truyện để cời, tức là để gây ra cái cời. Muốn hiểu đợc mục đích đó cần làm rõ hai khái niệm: Cái đáng cời và cái cời. + Cái đáng cời là cái gây ra cái cời. Đó là những hiện tợng mang một loại mâu thuẫn đặc biệt: hình thức bên ngoài có vẻ phù hợp với nội dung bên trong nhng lại để lộ ra sự không phù hợp, tóm lại đó là những hiện tợng ở đó có một cái gì đó ngợc đời. + Cái cời là hành động cời, do cái đáng cời gây ra và do trí óc ta phát hiện ra cái đáng cời. Nhng, có cái đáng cời mà trí óc ta không phát hiện ra nó, tức là không phát hiện ra cái ngợc đời ở hiện tợng thì Ngời viết : Lê Hòa Bình 10 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2009 - 2010 cũng không có cái cời. (Ta có thể kiểm nghiệm đợc điều này khi quan sát trờng hợp: cùng nghe kể truyện cời hoặc xem một tranh cời, có ng- ời cời trớc, ngời cời sau, và có khi có ngời nghĩ mãi mới cời đợc). Cái cời hài hớc và cái cời châm biếm là sản phẩm của nhận thức lý tính. Khi ta cời trớc một hiện tợng, một hành vi nào đó mà ta nghe, ta thấy, ta xem, chính là t duy phát hiện ra cái ngợc đời mang bề ngoài hợp lẽ đời đã đánh lừa luận lý của nó. Sự phát hiện đó đem lại niềm vui; tựa hồ nh t duy ta thích thú với sự khám phá đó, làm nở ra cái c- ời trong óc (ngời ta có thể cời mà không nhếch mép); cái cời đi từ óc ra môi, miệng, thành tiếng cời cả trăm cung bậc, sắc thái (tuỳ theo tính chất cái đáng cời và cái tạng của ngời cời). Đồng thời, bản thân sự phát hiện ra cái đáng cời cũng bao hàm một ý nghĩa phê phán nhất định, theo nghĩa rộng của từ này - phê phán từ quan điểm của t duy, logíc, duy lý và hoặc phê phán từ quan điểm của ý thức t tởng (ý nghĩa này chỉ có ở cái cời châm biếm). Hiểu nh trên, chúng ta sẽ thấy không có gì phải phân vân khi nói truyện cời làm ra là để cời. Vì mục đích mua vui và mục đích phê phán nằm ngay ở cái cời do truyện gây ra. Chức năng sinh hoạt của truyện cời dân gian gắn với ý nghĩa nhân sinh, ý nghĩa xã hội sắc bén của nó. Do đó, truyện cời là thể loại có sức lu truyền rất mạnh. Tuy nó không có chức năng răn dạy trực tiếp nh truyện cổ tích, truyền thuyết, nhng truyện có tác dụng giáo dục độc đáo: nó mài sắc t duy suy lý, nó làm giàu óc phê phán, giúp trau Ngời viết : Lê Hòa Bình [...]... ban đầu đợc rút ra từ việc dạy học Để hớng học sinh biết Ngời viết : Lê Hòa Bình 22 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2009 2010 cách so sánh hai thể loại truyện này thiết nghĩ giáo viên có những định hớng cụ thể, cần thiết 3 Dạy - học truyện cời trong chơng trình Ngữ văn 6: Thực ra khi đọc truyện cời (quá trình đọc, hiểu văn bản) các em đã có thể bật ra tiếng cời Nhng dạy - học là phải làm cho cái tiếng... tợng thực sự của ngọn roi châm biếm iv dạy - học truyện cời trong chơng trình ngữ văn 6 1 Nhận diện các văn bản truyện cời trong chơng trình Ngữ văn 6 SGK Ngữ văn 6 tuyển chọn hai truyện cời "Treo biển" và "Lợn cới áo mới" là truyện trào phúng, cái cời thiên về ý nghĩa phê phán nhng chỉ là phê phán nhẹ nhàng có tính chất giáo dục Có thể nói hai văn bản trên là những văn bản hay, tiêu biểu cho tiếng cời... hoa của truyện cời Việt Nam Khi dạy học cần hớng sự chú ý của học sinh vào phần kết thúc truyện để tìm hiểu và khai thác hết cái hay của nó Ngời viết : Lê Hòa Bình 15 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2009 2010 II Về CÔNG VIệC PHÂN TíCH TRUYệN CƯờI 1 Định hớng phân tích nội dung: Thấu suốt bản chất của cái cời và hiểu mục đích của truyện cời là gây ra cái cời, ta sẽ nhận rõ nhiệm vụ của bài học về truyện. .. là những câu truyện ngộ nghĩnh, phù hợp gần gũi với lứa tuổi học sinh lớp 6 Về hình thức nghệ thuật thì đây là những truyện cời có kết cấu chặt chẽ, cách kể truyện dí dỏm, kịch tính cao, tình huống gây cời đặc sắc Các truyện đều ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp tâm lý, trình độ nhận thức của học sinh lứa tuổi 11-12 2 Phân biệt truyện cời với truyện ngụ ngôn: Để hiểu rõ hơn đặc trng bản chất của truyện cời,... đã học - Học bài theo nghe nhớ - Tìm đọc các truyện cời của Việt Nam và nớc ngoài * Những u điểm - hạn chế trong quá trình dạy - học truyện cời ở Ngữ văn 6 + Ưu điểm: - Đối với giáo viên: Có điều kiện đi đúng phơng pháp mới, là ngời tổ chức hớng dẫn học sinh tiếp thu kiến thức, là trọng tài khi các em trao đổi thảo luận Ngời viết : Lê Hòa Bình 33 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2009 2010 - Đối với học. .. ngay tiếng cời khi đọc truyện hoặc nghe truyện Điều này khác hẳn truyện cời các nớc khác Truyện cời phơng Tây khi đọc xong phải suy nghĩ một lúc thì tiếng cời mới bật ra Truyện cời Trung Quốc thờng có nét thâm thuý riêng, nên ở nhiều truyện cũng phải suy nghĩ một lúc thì mới thấy tiếng cời ẩn chứa trong từng dòng chữ triết lý Truyện cời Việt Nam không thế, khi đọc truyện, nghe truyện, cảm tính và lý... dạy để giờ học thực sự có ý nghĩa với mỗi học sinh Ngời viết : Lê Hòa Bình 34 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2009 2010 Trong bài viết này ngời viết có đa ra một phơng pháp Dạy - học truyện cời trong chơng trình Ngữ văn 6 Nên coi điều này là những ý kiến cá nhân chứ không phải là duy nhất đối với tất cả mọi ngời Cố Thủ tớng Phạm Văn Đồng đã có lần nói :"Nghề dạy học là nghề sáng tạo nhất trong những nghề... quá khứ Truyện cời dân gian không thuộc kho tàng văn hoá dân gian thiếu nhi nhng chúng ta có thể lựa chọn trong đó một số truyện hài hớc và một ít truyện châm biếm nhẹ nhàng cho các em đọc và tập phân tích Việc này chẳng những khiến cho chơng trình và SGK Văn học trở nên hấp dẫn hơn với các em mà còn giúp các em phát triển về nhiều mặt nh đã nói ở trên c Về thi pháp: Truyện cời là thể loại truyện kể... cho học sinh Song việc Dạy - học truyện cời cha có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến hoặc đã nghiên cứu nhng cha đợc áp dụng rộng rãi Giảng dạy truyện cời theo đặc trng của nó, theo quan điểm tích hợp là một vấn đề mới mẻ Vì vậy giáo viên cần đầu t thời gian cho việc soạn giáo án, đọc tài liệu tham khảo, giữa các giáo viên cần có sự trao đổi, góp ý về bài giảng, phơng pháp giảng dạy để giờ học. .. cách kể chuyện dí dỏm, cách kết thúc của truyện Làm đợc điều đó chúng ta không chỉ cho học sinh nắm bắt đợc kiến thức cơ bản của văn bản mà còn củng cố cho học sinh một lợng kiến thức về Tiếng việt và Tập làm văn Tuy nhiên, để giữ đợc đặc trng cơ bản của bộ môn, ở mỗi truyện, giáo viên cần có cách khai thác riêng sao cho học sinh thấy rõ đặc sắc về nghệ thuật của truyện cời Chơng 2 bài soạn thực nghiệm . ngọn roi châm biếm. iv. dạy - học truyện cời trong chơng trình ngữ văn 6 1. Nhận diện các văn bản truyện cời trong chơng trình Ngữ văn 6 SGK Ngữ văn 6 tuyển chọn hai truyện cời "Treo biển". ngời viết chỉ đề cập đến một vấn đề nhỏ là: Dạy học truyện cời trong chơng trình Ngữ văn 6. Truyện cời, nằm trong hệ thống dân gian, là thể loại văn học thể hiện rõ cái nét tinh thần lạc quan,. Bình 7 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2009 - 2010 2. Viêc dạy học bộ môn theo quan điểm tích hợp: Cùng với sự ra đời của SGK Ngữ văn 6 thì quan điểm dạy học tích hợp đợc lấy làm nguyên tắc
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN văn lớp 6_ Dạy học truyện cười, SKKN văn lớp 6_ Dạy học truyện cười, SKKN văn lớp 6_ Dạy học truyện cười

Từ khóa liên quan