Thiết kế giáo án điện tử Hóa hữu cơ 11 bằng PowerPoint

14 1,210 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 21:42

Sáng kiến kinh nghiệm Đồng Đức Thiện Phần mở đầu I. Lý do chọn đề tài Vic i mi phng phỏp ging dy nhm nõng cao cht lng dy v hc hin nay ang c trin khai hu ht cỏc trng hc vi nhiu hỡnh thc v mc khỏc nhau. Vi s phỏt trin nh v bóo ca cụng ngh thụng tin v kh nng ph bin thụng tin ngy cng a dng, n gin, nhanh chúng, chỳng tụi nhn thy vic ng dng tin hc vo cụng tỏc ging dy cú th em li hiu qu cao. Cụng vic ny ó rt ph bin nhng nc phỏt trin nhng cũn khỏ mi m nc ta. Tuy nhiờn, vic ng dng cụng ngh thụng tin vo trng hc l rt cn thit v cú th l hng phỏt trin trong tng lai. Trong ging dy húa hc, cng nh cỏc b mụn khoa hc khỏc chúng ta cú th vn dng phng tin cụng ngh thụng tin khc phc nhng khú khn trong vic minh ha cỏc khỏi nim rt tru tng, phc tp,. Vớ d nh: lớ thuyt v cu to cht v phn ng húa hc,. ng thi, vic ng dng CNTT cũn cú th c mt cỏch sinh ng mi quan h gia cu trỳc v húa tớnh cỏc cht. Qua tỡm hiu bc u, tụi c bit mt s phn mm cú th h tr rt tt cho cụng tỏc ging dy húa hc, trong ú bi ging in t c thit k trờn phn mm MS PowerPoint l ph bin nht ng thi cú th em li s hng thỳ hc tp cho hc sinh. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy còn gặp không ít khó khăn. Khú khn ln nht ca giỏo viờn trong vic thit k mt bi ging in t l vic hỡnh thnh ý tng v ni dung bi hc cn truyn t n hc sinh m khụng b sa vo cỏc hiu ng hot hỡnh lm m nht trng tõm bi hc. Vi lý do đó chúng tôi đã chọn hớng nghiên cứu là: Thiết kế giáo án điện tử chơng trình hoá học hữu cơ 11 THPT bằng phần mềm MS POWERPOINT. II. Mục đích của đề tài Tổ Khoa Học Tự Nhiê n 1 Trờng THPT Sơn Động số 3 Sáng kiến kinh nghiệm Đồng Đức Thiện Giúp giáo viên có cách nhìn khái quát về phn mm MS PowerPoint v cỏc thao tỏc c bn trong vic s dng phn mm MS PowerPoint son mt bi ging in t, góp phần nâng cao hiệu quả trong dạy và học hoá học ở bậc THPT. III. Nhiệm vụ của đề tài - Nghiờn cu c s lý lun v phn mm MS PowerPoint - Túm tt các thao tác cơ bản và các bớc chuẩn bị cho một bài giảng điện tử v các hydrocacbon. - Tỡm hiu thc trng về công tác dy học có ứng dụng CNTT hiện nay ở trng THPT. IV. Khách thể và đối tợng nghiên cứu - Khỏch th nghiờn cu: quỏ trỡnh dy v hc mụn húa trng THPT. - i tng nghiờn cu: các bài học trong chơng trình hoá học hữu cơ lớp 11. V. Giả thuyết khoa học Nếu nắm vững các thao tác cơ bản trong việc sử dụng phần mềm MS Powerpoint và nắm vững các bớc chuẩn bị một bài giảng điện tử, giáo viên dù giảng dạy ở bộ môn nào, cấp học nào cũng có thể tạo đợc những giờ dạy học có hiệu quả cao, giúp học sinh có thể hiểu bài một cách sâu sắc và vững trắc. VI. Phạm vi nghiên cứu Chng trỡnh húa hc THPT : chng trỡnh húa hu c lớp 11 (phn hirocacbon) VII. Phơng pháp và phơng tiện nghiên cứu - Nghiờn cu, tham kho cỏc ti liu cú liờn quan. - Tng hp, phõn tớch, xut phng phỏp soạn một giáo án điện tử có sử dụng CNTT. - a ra một số giáo án minh ha. - Trao i, iu tra thc t. Tổ Khoa Học Tự Nhiê n 2 Trờng THPT Sơn Động số 3 Sáng kiến kinh nghiệm Đồng Đức Thiện Chơng I Cơ sở lý luận của đề tài I.1. Khỏi quỏt v phn mm MS PowerPoint I.1.1. Gii thiu v phn mm MS PowerPoint MS PowerPoint l mt phn mm trỡnh din (Presentation) nm trong b sn phm Microsoft Office. õy l mt phn mm d s dng vi nhiu tớnh nng tiờn tin phc v cho cụng vic trỡnh din vi nhiu mc ớch khỏc nhau. Vi nhng tớnh nng a dng, MS PowerPoint cho phộp thc hin hu ht cỏc yờu cu minh ha trong ging dy, c bit l nhng minh ha ng rt cn thit trong ging dy húa hc. Nh vy, nu c s dng tt, nú cú th h tr rt nhiu cho cụng tỏc ging dy v gúp phn nõng cao hiu qu ging dy. I.1.2. Nhng tin ớch ca MS PowerPoint trong ging dy húa hc Chốn c hỡnh nh: trong nhiều bài giảng hoá học, để bài giảng đợc đơn giản và dễ hình dung cho học sinh và tiện lợi đơn giản cho lời giảng của giáo viên, chúng ta không thể không sử dụng tới những hình vẽ, sơ đồ minh hoạ. Thay vì khi đó giáo viên hoặc học sinh phải chuẩn bị sẵn những sơ đồ hình vẽ ở nhà trên giấy, ngời giáo viên có thể lấy những hình ảnh đó từ rất nhiều nguồn tài liệu khác. Ví dụ nh: từ SGK bằng cách quét lên máy, hoặc lấy từ trên internet, hoặc tạo ra nó trên các phần mềm hoá học ứng dụng đang có mặt trên thị trờng nh: chemoffice 8.0, hyperchem 7.5, chemskill, Khi sử dụng các hình ảnh đó trong bài giảng của mình, giáo viên dễ dàng điều khiển học sinh tham gia các hoạt động học tập hơn và có thể cho học sinh tri giác lại bất kỳ lúc nào. Tổ Khoa Học Tự Nhiê n 3 Trờng THPT Sơn Động số 3 Sáng kiến kinh nghiệm Đồng Đức Thiện Chốn c bng biu, biu : Với các bài giảng khi cần sử dụng tới việc minh hoạ bằng biểu đồ, đồ thị những số liệu để học sinh dễ dàng so sánh các đại lợng một cách trực quan. Nếu tiến hành theo phơng pháp thông thờng, giáo viên hoặc học sinh phải tiến hành một loạt các thao tác toán học phức tạp mới có đợc những biểu đồ hay đồ thị nh mong muốn. Đôi khi việc làm đó lại gặp phải một số khó khăn nh: sự sai số khi thao tác thủ công, tốn thời gian, tốn công sức, ứng dụng CNTT sẽ có thể khắc phục đợc những nhợc điểm đó. Chỉ với các thao tác với chuột trên MS office giáo viên và học sinh đã có thể có ngay những biểu bảng nh mong muốn hoàn toàn nhanh gọn và chính xác. Ví dụ nh: sự phụ thuộc lẫn nhau của các hàm số trạng thái P, V, T; sự phụ thuộc của năng lợng ion hoá, ái lực hoá học của nguyên tử vào bán kính nguyên tử, Chốn phim, õm thanh: Ngoài việc hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc chin các đối tợng hình ảnh, biểu bảng một cách nhanh chóng, tiện lợi và đơn giản, MS powerpoint còn có chức năng chèn các đối tợng hình ảnh hoặc âm thanh khi ta muốn tạo các hiệu ứng kèm trong diễn tả các đối tợng kiến thức. Minh ha ng: Trong MS powerpoint chúng ta còn có thể tận dụng tối đa các hiệu ứng đợc tích hợp sẵn với mục đích mô tả các quá trình hoá học, những sự thay đổi của các đại lợng một cách đơn giản. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong việc diễn tả các quá trình trao đổi vật chất, sự lai hoá các orbital, sự tạo thành các liên kết hoá học, sự thay đổi các đại lợng hoá học, các mô hình thí nghiệm ảo, Tổ Khoa Học Tự Nhiê n 4 Trờng THPT Sơn Động số 3 Sáng kiến kinh nghiệm Đồng Đức Thiện To c cỏc siờu liờn kt: Một trong những ứng dụng quan trọng của MS Powerpoint đó là có thể tạo đợc các siêu liên kết tới những slide trong cùng một file hoặc tạo đợc các liên kết với các file khác, các trang khác (những file dữ liệu lu trữ những hình ảnh mô phỏng, cơ chế của các phản ứng hoá học dới dạng những đoạn phim, những file văn bản, chân dung các nhà hoá học, ). Nhờ tạo đợc những siêu liên kết với tới nhiều đối tợng khác, ngời giáo viên sẽ đỡ tốn thời gian cho việc tạo những đối tợng đó trên nền office Powerpoint, đồng thời có thể giới thiệu tới học sinh những thí nghiệm mà bình thờng giáo viên không thể tiến hành biểu diễn hay cho học sinh tự làm vì lý do an toàn, hay việc thực hiện nó khó thành công, Tất cả những ứng dụng trên của phần mềm MS Powerpoint đã đa nó trở thành một công cụ hữu ích cho cả ngời dạy và ngời học, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy của thày và lĩnh hội tri thức của trò. Do đó mà hiệu quả của hoạt động giáo dục đợc nâng lên. I. 2. Khỏi quỏt v chng trỡnh hoỏ hc hu c lp 11 Chng trỡnh hoỏ hc phn hu c lp 11 bao gm nhng ni dung chớnh: - Phn lý thuyt chung: + Thuyt cu to hoỏ hc c coi l phn lý thuyt ch o ca phn hoỏ hc hu c. + Sau khi tỡm hiu lý thuyt ch o, hc sinh c lm quen vi cỏc khỏi nim v: ng ng, ng phõn, liờn kt hoỏ hc. - Phn cỏc hp cht c th: SGK Hoá học lp 11 ó gii thiu tng i y v cỏc loi hp cht hirocacbon v nờu khỏ y nhng nột chớnh ca tng loi hp cht ú trong tng phn, tng bi. Trong khi nghiờn cu v cỏc Tổ Khoa Học Tự Nhiê n 5 Trờng THPT Sơn Động số 3 Sáng kiến kinh nghiệm Đồng Đức Thiện hp cht hirocacbon chỳng ta cú th d nhn thy cu trỳc nghiờn cu v tng loi hp cht u i theo hng: + Trc tiờn nghiờn cu v: ng ng, ng phõn, danh phỏp v cu to. + Tip theo trỡnh by nhng tớnh cht lý hc c trng v quan trng. + Tip sau ú l cỏc tớnh cht hoỏ hc (c trỡnh by theo hng t c trng nht sau n kộm c trng hn, ri ti tớnh cht chung ca tt c cỏc hirocacbon ). + Cui cựng bao gi cng l phn núi v nhng ng dng quan trng v cỏc phng phỏp c bn iu ch cỏc hp cht c trng. Tin hnh nghiờn cu theo cấu trúc nh thế sẽ tạo điều kiện cho học sinh có khả năng so sánh, tổng hợp và khái quát kiến thức về các hiđrocacbon một cách đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi. Do đó việc giảng dạy chơng trình hoá học hữu cơ phần Hiđrocacbon lớp 11 cần tập trung làm sáng tỏ những nét đặc tr- ng nhất, cơ bản nhất của từng loại hợp chất ở từng nội dung theo cấu trúc SGK. Song song với những hoạt động ấy, ngời giáo viên còn cần có kiến thức tổng hợp và cập nhật về các nội dung đang đợc trình bày trong SGK từ các nguồn thông tin khác và trong sách vở. Việc chuẩn bị giáo án của giáo viên trớc khi lên lớp luôn phải quán triệt theo tinh thần ấy. Tổ Khoa Học Tự Nhiê n 6 Trờng THPT Sơn Động số 3 Sáng kiến kinh nghiệm Đồng Đức Thiện Chơng II Thiết kế giáo án điện tử chơng trình hoá học hữu cơ 11 THPT bằng phần mềm MS POWERPOINT II.1. Cỏc bc thc hin mt bi ging in t trờn phn mm MS PowerPoint II.1.1. Nm bt ni dung bi v hỡnh thnh ý tng - õy l khõu rt quan trng nh hng n mc thnh cụng ca bi. khõu ny ngi giỏo viờn cn c tht k ni dung bi, xỏc nh rừ trng tõm v cỏc ni dung cn truyn t n hc sinh. - Hỡnh thnh ý tng v vic truyn t n hc sinh. tng ni dung, ngi giỏo viờn phi cõn nhc tht k s s dng phng phỏp no. Cụng vic ny rt quan trng vỡ nú liờn quan n vn th hin giỏo ỏn trờn phn mm MS PowerPoint v cỏch thc iu khin trỡnh din trờn lp hc. II.1.2. Son giỏo ỏn T nhng ý tng ó hỡnh thnh bc 1, ta lp dn ý th hin cỏc ý tng ú mt cỏch cụ ng. Son giỏo ỏn trờn giy trờn c s cỏc ý tng v dn ý ó cú. II.1.3. Th hin giỏo ỏn trờn phn mm MS PowerPoint - T nhng ý tng v dn ý ó lp, chuyn bi son t giy sang Powerpoint mt cỏch cụ ng, ngn gn v xỳc tớch. - To hiu ng cho tng ni dung trong tng slide. Tuy nhiờn vic chuyn giỏo ỏn sang Powerpoint phi lu ý nhng im sau: - Luụn nh nguyờn tc n gin v rừ rng. Tổ Khoa Học Tự Nhiê n 7 Trờng THPT Sơn Động số 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm    §ång §øc ThiÖn - Không sao chép nguyên văn bài giảng vào các slide mà cần trình bày lại theo hướng tinh giản và biểu tượng hóa nội dung. - Hãy nhất quán trong thiết kế : + Không đổi quá nhiều màu trên mỗi slide, vì ta chỉ cần học sinh tập trung vào nội dung trình bày chứ không phải màu sắc lòe loẹt, đồ họa vui nhộn. + Phải nhất quán với kiểu trình bày đã chọn. + Dùng các phông chữ, phông nền và trình bày tương tự nhau trong suốt bài giảng. + Chỉ nên đưa ra một ý tưởng lớn trong một slide. Nếu có nhiều ý tưởng cần thể hiện, hãy tạo từng slide mới cho từng ý tưởng chính. + Không sử dụng quá 3 kiểu phông chữ trong cùng một slide. Có thể sử dụng cách viết đậm nghiêng, … nếu cần nhấn mạnh các khái niệm. + Không tạo quá 4 chấm đầu dòng cho nội dung văn bản trong một slide. - Chọn đồ họa rất cẩn thận trong trình diễn. - Chọn kích cỡ phông chữ và khuôn mẫu thích hợp với môi trường tiến hành trình diễn. - Chỉ sau khi nhập hết nội dung vào từng slide, ta mới tiến hành việc gán hiệu ứng cho các slide. Do đó, phải suy nghĩ thật kỹ trước khi áp dụng bất kỳ một kỹ xảo nào và sau khi áp dụng phải xem đi xem lại thật kỹ. Đến đây, về cơ bản ta đã soạn được một giáo án trên công cụ trình diễn MS PowerPoint. II.1.4. Dự kiến trình tự giảng dạy Tæ Khoa Häc Tù Nhiª n  8  Trêng THPT S¬n §éng sè 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm    §ång §øc ThiÖn Ở khâu này, giáo viên cần soạn một giáo án (kịch bản) đi kèm, trong đó thể hiện rõ các bước lên lớp như thế nào, nghĩa là ta lên kế hoạch sẽ nói những gì, đặt câu hỏi dẫn dắt vào vấn đề ra sao, thực hiện từng động tác trên máy tính như thế nào… khi trình bày mỗi slide và cần thuộc kỹ kịch bản này trước khi tiến hành giảng dạy. II.1.5. Soạn dàn ý ghi bài chi tiết cho học sinh Đây là một điểm khá mới mẻ so với các cách dạy thông thường. Không giống như cách ghi bảng, ở đây mỗi lần chúng ta chỉ trình chiếu được một slide với lượng nội dung không nhiều và không lưu lại được. Do đó, cần có dàn ý để học sinh có được sự hình dung tổng quát về bài học cũng như tiện việc ghi chép vì thông thường tốc độ trình chiếu nhanh hơn ghi bảng, nó giúp học sinh không bị lúng túng nếu lỡ ghi không kịp. II.1.6. Trình chiếu thử - Việc trình chiếu thử là nhằm kiểm tra những vấn đề sau: + Nổi bật trọng tâm bài. + Thời gian giảng dạy phù hợp. + Hình thức trình bày thống nhất và đảm bảo yêu cầu truyền thụ + Thứ tự thực hiện hợp lý. + Mức độ nắm vững trình tự thực hiện của giáo viên II.1.7. Tiến hành giảng dạy - Cần có những lưu ý sau đây khi giảng dạy: + Tập trung vào bài giảng để đảm bảo thời gian theo kế hoạch. + Cần bao quát học sinh, tránh để các em bị chi phối bởi các hình ảnh và hiệu ứng hoạt hình mà không tập trung vào bài giảng. + Không sa đà vào các vấn đề không có trong nội dung. + Nếu gặp sự cố ngoài ý muốn cần phải bình tĩnh xử lý và cố gắng không làm gián đoạn tiết học. + Hướng dẫn học sinh cách ghi bài và lưu giữ bài học. + Kiểm tra được mức độ tiếp nhận kiến thức của học sinh sau Tæ Khoa Häc Tù Nhiª n  9  Trêng THPT S¬n §éng sè 3 Sáng kiến kinh nghiệm Đồng Đức Thiện mi bi ging. II.2. S dng cỏc tin ớch ca MS PowerPoint to hot nh minh ha cho bi hc to 1 hot nh minh ha cho bi hc ta thc hin cỏc bc sau: 1) Phõn tớch thớ nghim cn minh ha thnh 2 phn: Phn tnh: l cỏc hỡnh nh thớ nghim khụng chuyn ng v s xut hin trong c quỏ trỡnh trỡnh chiu (ng nghim, giỏ, ốn cn ). Phn ng : l hot nh ng ca thớ nghim (s si bt khớ, to kt ta, bay hi, i mu dung dch, cỏch cho húa cht, s chuyn ng ca phõn t, cỏc quỏ trỡnh iu ch). 2) S dng cỏc cụng c v ca MS PowerPoint hay cỏc phn mm khỏc v cỏc hỡnh nh cn cú ca thớ nghim (nờn lu cỏc hỡnh nh ny vo 1 tp tin sau ny s dng cho cỏc thớ nghim khỏc). 3) Sp xp cỏc hỡnh nh cn dựng theo nh thớ nghim minh ha. 4) Tỏi hin trong u th t cỏc hin tng s xy ra, hin tng no xut hin trc, hin tng no xut hin sau, hin tng no xy ra ng thi vi cỏc hin tng khỏc 5) Thit lp hiu ng cho phn ng. Kt qu: Tn dng nhng tin ớch ca MS PowerPoint, chỳng tụi ó tin hnh son một số giỏo ỏn in t giảng dạy ton b chng trỡnh húa hc cỏc hp cht hirocacbon lp 11 THPT (cú a CD i kốm). mi giỏo ỏn gm cỏc phn: - Mc tiờu bi hc. - Giỏo ỏn kốm theo. - Dn ý ghi bi cho hc sinh. * im ni bt cỏc giỏo ỏn - Kt hp ni dung chng trỡnh SGK thớ im ban khoa hc t nhiờn v SGK theo chng trỡnh c. - Minh ha hu ht cỏc thớ nghim cn thit, cỏc khỏi nim tru tng khi dy Tổ Khoa Học Tự Nhiê n 10 Trờng THPT Sơn Động số 3 [...]... Thọ, NXBGD, 2002 5 Phơng tiện dạy học, Tô Xuân Giáp, NXBGD 1998 Tổ Khoa Học Tự Nhiê n 13 Động số 3 Trờng THPT Sơn Sáng kiến kinh nghiệm Đức Thiện Đồng 6 Thiết kế giáo án điện tử hóa học 11 bằng phần mềm Ms PowerPoint, V Th Phng Linh, Khoa Hóa học - HSP TP Hồ Chí Minh, Đề tài NCKH Sinh viên, 2001 Tổ Khoa Học Tự Nhiê n 14 Động số 3 Trờng THPT Sơn ... Phơng pháp dạy học hóa học, Nguyễn Cơng, NXBGD, 2000 2 Giáo trình tin học ứng dụng, Bùi Thế Tâm, NXB Đại Học GTVT, 2000 3 Giáo trình thực hành tin học ứng dụng trong hóa học, Đặng ứng Vận, NXB ĐHKHTN Hà Nội, 1999 4 ứng dụng tinh học trong dạy học hóa học, Nguyễn Trọng Thọ, NXBGD, 2002 5 Phơng tiện dạy học, Tô Xuân Giáp, NXBGD 1998 Tổ Khoa Học Tự Nhiê n 13 Động số 3 Trờng THPT Sơn Sáng kiến kinh nghiệm... mt phn cỏn b - giỏo viờn, c bit l k nng ng dng tin hc trong cụng tỏc ging dy mụn húa hc 2) Khỏi quỏt mt s chc nng v cỏch s dng phn mm MS PowerPoint, ng dng trong ging dy Qua ú, thy c kh nng s dng nú vo ging dy Tổ Khoa Học Tự Nhiê n 11 Động số 3 Trờng THPT Sơn Sáng kiến kinh nghiệm Đồng Đức Thiện Húa hc, lm c s nhng ng chớ ng nghip quan tõm cú th tỡm hiu v phỏt trin thờm Gii thiu nhng tin ớch... ca tng thi im, tng i tng, tu trỡnh hc sinh, thi gian cho phộp ca tit hc, giỏo viờn cú th n, thờm bt chnh sa cỏc Slide cho phự hp Phần kết luận 1 Kt lun Ch mi bc u lm quen vi vic son bi ging in t, chỳng tụi cng cha th cú cỏi nhỡn tht chớnh xỏc v vic s dng phn mm MS PowerPoint núi riờng v vic ng dng tin hc trong ging dy húa hc núi chung Tuy nhiờn, sau mt thi gian tỡm hiu v th nghim, chỳng tụi ó t nhng... trin thờm Gii thiu nhng tin ớch m phn mm cú th mang li cho quỏ trỡnh ging dy 3) Khỏi quỏt cỏc trỡnh t, thao tỏc hỡnh thnh mt bi ging vi nhng ni dung cn thit nht trờn MS PowerPoint 4) Vn dng son mt s giỏo ỏn in t chng trỡnh húa hu c lp 11 THPT (phn hirocacbon) v su tm mt mt s on phim, hỡnh nh mụ phng cỏc quỏ trỡnh húa hc cú th s dng cho vic son bi ging sau ny 5) Tỡm ra c nhng thun li v nguyờn nhõn khú...Sáng kiến kinh nghiệm Đồng Đức Thiện v cu to cỏc hp cht hirocacbon - Phn cng c kin thc ỏp dng nhiu dng cõu hi v nhiu hỡnh thc trc nghim khỏc nhau - S dng cỏc phn mm húa hc khỏc h tr cho bi hc - S dng... trong ging dy nh trờn, chỳng tụi thy: Tng trng, tng n v giỏo dc nu cú iu kin cú th t chc cho giỏo viờn hc tp, thit k nhng bi ging, hỡnh nh minh ha Tổ Khoa Học Tự Nhiê n 12 Động số 3 Trờng THPT Sơn Sáng kiến kinh nghiệm Đồng Đức Thiện v trao i vi nhau ng thi, tng nh trng cn thng xuyờn t chc cỏc t thi ua, nhng t hi ging thao ging cú s dng CNTT, khuyn khớch cỏn b - giỏo viờn tớch cc vn dng CNTT . nghiên cứu là: Thiết kế giáo án điện tử chơng trình hoá học hữu cơ 11 THPT bằng phần mềm MS POWERPOINT. II. Mục đích của đề tài Tổ Khoa Học Tự Nhiê n 1 Trờng THPT Sơn Động số 3 Sáng kiến kinh. bất cứ bài giảng điện tử nào cũng đem lại hiệu quả trong việc giảng dạy, chúng ta cần biết chọn lựa những bài nào nên soạn bằng giáo án điện tử, bài nào nên dạy bằng giáo án thông thường. Ngoài. thành một bài giảng với những nội dung cần thiết nhất trên MS PowerPoint. 4) Vận dụng để soạn một số giáo án điện tử chương trình hóa hữu cơ lớp 11 THPT (phần hiđrocacbon) và sưu tầm một một
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế giáo án điện tử Hóa hữu cơ 11 bằng PowerPoint, Thiết kế giáo án điện tử Hóa hữu cơ 11 bằng PowerPoint, Thiết kế giáo án điện tử Hóa hữu cơ 11 bằng PowerPoint