Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học cho học sinh các lớp 1, 2, 3_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH.

57 4,173 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 18:29

Khoá luận tốt nghiệp mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Đầu t cho giáo dục là đầu t cho sự phát triển. Một quốc gia đang phát triển nh Việt Nam thì việc đầu t cho giao dục là quốc sách hàng đầu. Trớc ng- ỡng cửa của thế kỷ mới, từ tiềm năng và khát vọng của mình Việt Nam đã và đang hoạch định một nền giáo dục dân tộc, khoa học và hiện đại, đủ sức sáng tạo ra một mặt bằng dân trí cao, đáp ứng sự phát triển của đất nớc. Bậc học Tiểu học là bậc học có vai trò quan trọng, là bậc học nền tảng nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học ở bậc học cao hơn. Muốn đạt đợc mục tiêu đó, cần đẩy mạnh và nâng cao toàn diện chất l- ợng dạy và học của giáo viên và học sinh. Học sinh phải đợc học đủ 9 môn, trong đó Toán học đóng vai trò quan trọng và cần thiết. Với t cách là một môn khoa học nó nghiên cứu một số mặt của thế giới hiện thực. Vì vậy Toán học có một hệ thống khái niệm, quy luật và có phơng pháp nghiên cứu riêng. Hệ thống này luôn luôn phát triển trong quá trình nhận thức thế giới và đa ra kết quả là những tri thức toán học để áp dụng vào cuộc sống. Trong quá trình học tập ở nhà trờng, học sinh cần nắm vững các tri thức cơ bản và phơng pháp nhận thức, từ đó trang bị cho mình một công cụ cần thiết để nhận thức thế giới. Qua đó nhân cách của các em dần dần đóng vai trò chủ đạo trong việc trang bị cho học sinh hệ thống tri thức và phơng pháp riêng, là công cụ cần thiết đợc hình thành và phát triển. Với đặc thù riêng của môn học, toán học thực sự đóng vai trò chủ đạo trong việc trang bị cho học sinh hệ thống tri thức và phơng pháp riêng, là công cụ cần thiết để học sinh học các môn học khác và phục vụ cho cấp học trên. Các tuyến kiến thức đợc đa vào dạy ở trờng Tiểu học chia làm 5 tuyến chính: Số học Các yếu tố về đại số Các yếu tố về đại lợng Các yếu tố về hình học Giải toán. Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 1 Khoá luận tốt nghiệp Các tuyến kiến thức này liên quan mật thiết với nhau, hỗ trợ và bổ sung cho nhau, góp phần phát triển toàn diện năng lực toán học cho học sinh tiểu học. Trong SGK toán tiểu học, việc dạy học các yếu tố hình học đợc xuất hiện từ kỳ 1 lớp 1 cho đến hết lớp 5. Các yếu tố hình học đợc giới thiệu theo thứ tự từ đơn giản cụ thể đến trừu tợng, có xen kẻ với các mạch kiến thức khác mà hạt nhân là Số học. Dạy học các yếu tố hình học cho học sinh Tiểu học góp một phần không nhỏ vào việc phát triển năng lực toán học cho học sinh. Đặc biệt là ở các lớp đầu tiểu học, dạy học các yếu tố hình học, góp phần phát triển năng lực tởng tợng, t duy sáng tạo cho học sinh. Nó hỗ trợ cho học sinh trong các môn học về thủ công nh cắt, xé, dán các hình, chơi các trò chơi học tập về xếp hình hay trang trí hoạ tiết trong hội hoạ Các tác giả viết sách cho học sinh tiểu học cũng đã quan tâm tới tuyến kiên thức về dạy học các yếu tố hình học, nhiều tác giả cho ra các đầu sách về cắt, ghép nhằm phát triển năng lực tởng tợng, cũng cố biểu tợng, dấu hiệu nhận biết các hình cho học sinh. Từ đó giúp giáo viên, phụ huynh, học sinh có điều kiện tiếp xúc với việc dạy và học dạng toán bổ ích và lý thú này. Vì toán học là khoa học, lý thuyết gắn liền với thực hành, cho nên song song với việc dạy, cung cấp lợng kiến thức lý thuyết cần xây dựng hệ thống bài tập vận dụng cho học sinh. Thông qua các bài tập thực hành sẽ góp phần cũng cố sâu hơn về biểu tợng hình hình học cho học sinh, rèn luyện năng lực tởng tởng và tạo hứng thú học tập bộ môn. Với mỗi yếu tố hình học mà học sinh đợc làm quen sẽ có nhiều cách hình thành biểu tợng và cũng cố biểu tợng cho học sinh khác nhau. Nhng điều quan trọng hơn cả là học sinh phải tởng tợng đợc trong không gian về hình dạng tổng thể của nó. Đấy chính là mục tiêu của việc hình thành biểu tợng cho học sinh. Là sinh viên khoa GDTH qua đề tài Dy hc hỡnh thnh biu tng mt s hỡnh hỡnh hc cho hc sinh cỏc lp 1, 2, 3, tôi mong muốn đợc đóng góp một phần nhỏ của mình vào việc giúp các em học sinh có đợc năng lực tởng tợng trong không gian về biểu tợng các hình hình học, kỹ năng vẽ hình chính xác phù hợp với yêu cầu, đồng thời góp phần phát triển năng lực trí tuệ cho học sinh của mình sau này. Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 2 Khoá luận tốt nghiệp 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu việc dạy học hình thành biểu tợng một số hình hinh học cho học sinh các lớp 1, 2, 3. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: có 2 nhiệm vụ Tìm hiểu về vai trò, vị trí, mục tiêu, nội dung của việc dạy học các yếu tố hình hình học ở các lớp 1, 2, 3. Trình bày việc dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học và bài tập củng cố biểu tợng hình hình học cho học sinh các lớp 1, 2, 3. 4. Đối tợng phạm vi nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu: Dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học cho học sinh các lớp 1, 2, 3. Phạm vi nghiên cứu: Các lớp 1, 2, 3. 5. Phơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý luận tổng hợp. Phơng pháp tổng kết kinh nghiệm. Phơng pháp điều tra quan sát. 6. Cấu trúc đề tài Khoá luận này gồm 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung và kết luận. Trong đó. Phần mở đầu: Lý do chọn đề tài. Mục đích nghiên cứu. Nhiệm vụ nghiên cứu. Đối tợng Phạm vi nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu Phần nội dung: Chơng 1: Cơ sở lý luận chung Chơng 2: Dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học ở lớp 1. Chơng 3: Dạy học hình thành một số biểu tợng hình hình học ở lớp 2. Chợng 4: Dạy học hình thành một số biểu tợng hình hình học ở lớp 3. Phần kết luận. Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 3 Khoá luận tốt nghiệp Nội dung Chơng 1 Cơ sở lý luận 1. Đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học ở giai đoạn các lớp 1, 2, 3 Đa số trẻ em hiện nay ở nớc ta đều có sự phát triển bình thờng về thể chất và tâm lý. Nhìn chung ở mỗi trẻ em đều tiềm tàng những khả năng phát triển. Khả năng đó sẽ hình thành và phát triển cụ thể nh thế nào phụ thuộc vào môi trờng văn hoá và hoạt động của chính bản thân các em. Lứa tuổi học sinh tiểu học, các em có hoạt động lần đầu tiên xuất hiện để tạo ra cái mới trong tâm lý hoạt động học tập đây là hoạt động chủ đạo, quy định chiều hớng phát triển tâm lý con ngời. Nhờ thực hiện hoạt động học và các loại hình hoạt động khác, học sinh Tiểu học có sự phát triển tâm lý, trình độ mới so với giai đoạn trớc tuổi đi học, một trình độ phát triển do đợc đặt trong nền văn hoá nhà trờng và bằng phơng pháp nhà trờng tạo ra. Trong đó đối với lớp 1 cần đợc đặc biệt chú ý. Học sinh lớp 1 thực hiện bớc chuyển từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập với t cách là hoạt động chủ đạo. Học sinh lớp 2, 3 khác với học sinh lớp 1 các em không còn bỡ ngỡ với hoạt động học tập và cuộc sống nhà trờng. Lên lớp 2, trẻ em bớc tiếp trên con đờng học tập với hành trang cần thiết đã đợc nhà tr- ờng trang bị từ lớp 1. Lúc này, hoạt động học đợc hình thành tơng đối rõ rệt, ở các em đã xuất hiện một số phẩm chất, một số tâm lý mới. Đến lớp 3, về cơ bản hoạt động học đã đợc hình thành ở học sinh, tạo điều kiện cho các em chuyển sang giai đoạn phát triển cao hơn. ở giai đoạn cuối bậc Tiểu học, hoạt động học đã đợc hình thành trớc đây tiếp tục phát triển đạt tới trình độ nh một năng lực của học sinh năng lực học tập. Kết thúc bậc Tiểu học học sinh Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 4 Khoá luận tốt nghiệp hình thành đợc hệ thống thao tác trí tuệ, đạt đợc trình độ tâm lý, tạo cơ sở nền tảng cho giai đoạn tiếp theo. Đó là giai đoạn phát triển của học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Trình độ tâm lý của học sinh có sự quyết định đến thành công của việc dạy học cho học sinh. Vì vậy để dạy học đạt hiệu quả cao ngời giáo viên phải nắm vững đặc điểm tâm lý của từng lứa tuổi. Với mỗi mạch kiến thức thì giáo viên cần phải quan tâm đến đặc điểm tâm lý riêng, nó là cơ sở cho việc xác định nội dung kiến thức vừa sức trong việc dạy học. ở đây tôi xin trình bày một số đặc điểm tâm lý của học sinh các lớp 1, 2, 3. 1.1. Tri giác Tri giác là hình thức nhận thức cao hơn cảm giác, phản ánh trực tiếp và trọn vẹn sự vật, hiện tợng bên ngoài với đầy đủ các đặc tính của nó. (trích trang 1033 Từ điển Tiếng Việt 2004 NXB Đà Nẵng). Tri giác là quá trình tâm lý phản ánh một cách trọn vẹn các thuộc tính bề ngoài của sự vật hiện tợng đang trực tiếp tác động vào các giác quan của chúng ta. (trích tâm lý học đại cơng 1997 NXB Giáo dục). Học sinh tiểu học tri giác mang tính chất chung chung, tính chất đại thể, ít đi vào chi tiết và mang tính chủ định. Nét đặc trng của tri giác là tính ít phân hoá của nó, các em phân biệt đối tợng giống nhau còn sai lầm và cha chính xác, cha phân biệt đợc khái niệm, chẳng hạn: cái thớc với độ dài của cái thớc; diện tích với mặt bàn Khi tri giác sự phân tích có tính định hớng, có tổ chức và sâu sắc của học sinh còn yếu. Cụ thể trong những năm đầu bậc tiệu học tri giác của học sinh gắn chặt với hành động, với hoạt động thực tiễn của trẻ. Có nghĩa là chi giác sự vật là làm một cái gì đó mà các em gặp trực tiếp trong cuộc sống và hoạt động của các em, những cái gì mà giáo viên đặc biệt chỉ dẫn, nhấn mạnh cho các em. Nhớ hoạt học tập tri giác của học sinh tiểu học đợc tổ chức và phát triển ngày cang cao dần. Giáo viên tổ chức việc tri giác của học sinh tiểu học, giao nhiệm vụ điều chỉnh quá trình tri giác và kiểm soát kết quả của nó. Học sinh tiểu học có thể tri giác đúng độ lớn của một vật thông thờng, còn đối với nhiều vật quá to hoặc quá nhỏ thì các em cha tri giác đợc. Tri giác về thời gian phát triển chậm hơn so với tri giác không gian. Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 5 Khoá luận tốt nghiệp 1.2. T duy T duy là giai đoạn cao của quá trình nhận thức, đi sâu vào bản chất và phát hiện ra tính quy luật của sự vật bằng những hình thức nh biểu tợng, khái niệm, phán đoán và suy lý. (trích trang 1070 Từ điển Tiếng Việt NXB Đà Nẵng). T duy là quá trình tâm lý, phản ánh các dấu hiện, các mối liên hệ và các quan hệ bản chất của các sự vật và hiện tợng khách quan. (trích tâm lý đại cơng 1997 NXB Giáo dục). Từ hai định nghĩa về t duy ở trên ta thấy t duy của học sinh ở Tiểu học chuyển dần từ tính t duy cụ thể sang t duy trừu tợng. Trong quá trình học tập, t duy của học sinh Tiểu học thay đổi rất nhiều. Nếu tri giác phát triển khá mạnh ở lứa tuổi mẫu giáo thì ở lứa tuổi tiểu học t duy phát triển mạnh mẽ hơn. ở đây vai trò thúc đẩy các nội dung và phơng pháp dạy học, vai trò của giáo viên với t cách là ngời tổ chức hoạt động có tính quyết định phát triển t duy. T duy trừu tợng bắt đầu phát triển nhng còn non yếu. Vì vậy học sinh sẽ tiếp thu kiến thức nhanh nếu giáo viên tổ chức dạy học có kết hợp các đồ dùng trực quan hiệu quả. 1.3. Tởng tợng Tởng tợng là tạo ra trong trí hình ảnh những cái không có ở trớc mắt hoặc cha hề có. (trích trang 1082 Từ điển Tiếng Việt 2004 NXB Đà Nẵng). Tởng tợng là quá trình nhận thức cao cấp phản ánh những cái cha có trong kinh nghiệm cá nhân bằng cách xây dựng những hình ảnh mới trên cơ sở hình ảnh (biểu tợng) đã có. Nội dung của tởng tợng cũng giống nh t duy: Là có thể tạo ra những cái mới cha từng có trong kinh nghiệm của con ngời. Mặt khác tởng tợng và t duy chỉ nảy sinh khi con ngời đứng trớc một hoàn cảnh có vấn đề nghĩa là đứng trớc những đòi hỏi mới cha từng gặp, thực tiễn mới cha từng gặp và động cơ thúc đẩy quá trình tởng tợng của học sinh cũng là nhu cầu. Sự phát triển tởng tợng của học sinh tiểu học diễn ra theo 2 giai đoạn chủ yếu. Lúc đầu, những hình ảnh đợc tái tạo chỉ đặc trng gần đúng cho đối t- ợng thực, những hoạt động của các đối tợng và những mối liên hệ giữa chúng. Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 6 Khoá luận tốt nghiệp Việc xây dựng những hình ảnh đó đòi hỏi sự mô tả bằng lời hoặc bằng tranh vẽ. Đến giai đoạn sau (lớp 2 đến lớp 3), lúc này số lợng những dấu hiện và những thuộc tính trong những hình ảnh tăng lên đáng kể chúng khá đầy đủ và cụ thể. Và điều này diễn ra chủ yếu là nhờ việc tái tạo lại những hình ảnh đó, những yếu tố hành động và mối liên hệ quan lại của bản thân các đối tợng. Sự hình thành tởng tợng không gian có thể bắt nguồn rất sớm ở trẻ em, bắt nguồn từ nhận thức những biểu tợng trong không gian, theo các quan hệ thứ tự, sắp đặt các đối tợng trong không gian đến những biểu tợng không gian hai chiều, ba chiều, rồi những biểu tợng về đo đạc, dựng hình, tính toán. Tởng tợng có thể phát triển ở những mức độ khác nhau, ở những lứa tuổi khác nhau, sự tích luỹ theo độ tuổi, những kiến thức, những kỹ năng, kinh nghiệm, hoạt động thực tiễn (vẽ, gấp, cắt, gấp hình, biểu diễn hình) làm cho vốn biểu tợng phong phú, năng động hơn nhờ đó có khả năng hoạt động trí óc theo biểu t- ợng. 1.4. Sự chú ý và ghi nhớ Sự chú ý là gì? Tâm lý học đại cơng đa ra định nghĩa: Chú ý là sức tập trung của ý thức vào một hay một nhóm của sự vật hiện tợng để định hớng hoạt động bảo đảm điều kiện, thần kinh tâm lý cần thiết cho hoạt động tiến hành có hiệu quả. Chú ý đợc xem nh là một trạng thái tâm lý đi kèm với các hoạt động tâm lý khác, giúp cho các hoạt động tâm lý đó có kết quả (ví dụ: chăm chú nhìn, lắng tai nghe, tập trung suy nghĩ) Ghi nhớ là giai đoạn đầu tiên của hoạt động nhớ. Đó là quá trình tạo nên dấu vết của đối tợng trên cơ sở của vỏ não, đồng thời cũng là quá trình gắn đối tợng đó với những kiến thức đã có. Quá trình ghi nhớ rất cần thiết để tiếp thu tri thức, tích luỹ kinh nghiệm. Vậy trí nhớ là một quá trình tâm lý phản ánh những kinh nghiệm đã có của cá nhân dới hình thức biểu tợng. Bao gồm sự ghi nhớ gìn giữ và tái hiện lại sau đó ở trong óc, cái mà con ngời đã cảm giác, tri giác, xúc giác, hành động hay suy nghĩ trớc đấy. Sản phẩm của trí nhớ là biểu tợng, đó là những hình ảnh của sự vật, hiện tợng nảy sinh trong óc chúng ta khi có sự tác động trực tiếp của chúng ta vào giác quan. Sự chú ý không có chủ định là đặc điểm cơ bản, khả năng điều chỉnh chú ý một cách có ý chí hạn chế ở học sinh tiểu học. Sự chú ý có chủ định của Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 7 Khoá luận tốt nghiệp học sinh tiểu học đòi hỏi có một động cơ ngắn. Sự chú ý thiếu bền vững ở học sinh tiểu học là do quá trình ức chế phát triển còn yếu. Sự chú ý có chủ định, nỗ lực ý chí để tập trung cần đợc rèn luyện và đó cũng là đòi hỏi của quá trình học tập ở Tiểu học, đặc biệt là ở các lớp 1, 2, 3. ở học sinh tiểu học, ghi nhớ có chủ định và không chủ định đều đang phát triển. Trong đó, ghi nhớ không chủ định phát triển mạnh hơn chiếm u thế hơn so với ghi nhớ có chủ định. Đặc biệt ở các lớp 1, 2, 3 thì ghi nhớ không chủ định là chủ yếu học sinh thờng ghi nhớ, thuộc lòng một cách máy móc. 2. Vai trò, vị trí nội dung các yếu tố hình hình học cho môn toán ở tiểu học 2.1. Vai trò Các tuyến kiến thức đợc đa vào dạy trong ở trờng tiểu học đợc chia làm 5 tuyến chính là: Số học Các yếu tố về đại số Các yếu tố về đại lợng Các yếu tố về hình học Giải toán Các tuyến kiến thức này liên quan mật thiết với nhau hỗ trợ và bổ sung cho nhau, góp phần phát triển toàn diện năng lực toán học cho học sinh tiểu học. Cùng với 5 tuyến kiến thức chủ yếu của bộ môn toán thì nội dung các yếu tố hình học đóng vai trò không thể thiếu. Nếu nh số học cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản ban đầu về số tự nhiên, số thập phân, phân số nh phép tính cộng, trừ, nhân, chia, các dấu hiệu chia hết cho các số 2, 3, 5, 9; Các yếu tố về đại số cung cấp cho học sinh kiến thức ban đầu về biểu thức toán học, giải phơng trình, bất phơng trình ẩn dới dạng điền số thích hợp vào ô trống, điền dấu thích hợp vào ô trống, tìm giá trị cha biết, so sánh, sắp xếp theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần; Các yếu tố về đại lợng cung cấp cho học sinh hệ thống các đơn vị đo lờng, từ đo độ dài đến đo khối lợng, đơn vị đo thể tích, đơn vị đo diện tích, đơn vị đo thời gian; Thì nội dung các yếu tố hình học cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giải ban đầu về biểu tợng của các hình hình học, kỹ năng ban đầu về vẽ hình, các biểu tợng về kích thớc, hình dạng trong không gian của các hình. Đây chính là nền tảng, cơ sở ban Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 8 Khoá luận tốt nghiệp đầu để học sinh có đợc những biểu tợng của các hình trong không gian hai chiều, ba chiều. Thông qua nội dung Các yếu tố hình hình học giúp cho học sinh học tốt hơn các bộ môn khác, đặc biệt là trong môn thủ công, cắt ghép hình, hội hoạ. Ví dụ 1: Để cắt đợc một hình vuông, học sinh phải có biểu tợng về hình vuông ở trong đầu thì học sinh mới có thể cắt đợc hình vuông. Hình vuông là hình có bốn cạnh bằng nhau, có 4 góc vuông (đối với học sinh lớp 3); hoặc hình vuông là hình giống với hình chiếc khăn mùi xoa, giống với hình tấm bìa mà giáo viên cho quan sát (đối với học sinh lớp 1). Ví dụ 2: Để ghép đợc hình ngôi nhà từ bộ đồ dùng học toán thì học sinh phải có biểu tợng về các hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông sau đó chọn và ghép lại theo hớng dẫn của giáo viên. Nhờ đợc học phần nội dung các yếu tố hình hình học mà trí tởng tợng của học sinh tiểu học ngày dần dần đợc phát triển hơn. ở lớp 1, học sinh chỉ nhân biết các hình (hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật, hình tứ giác) dới dạng tổng thể (chủ yếu học sinh quan sát toàn thểdới dạng của hình rồi nêu tên hình, cha yêu cầu xét đến các yếu tố của hình hoặc xét đên mối liên quan giữa hình dạng các hình). Nh vậy, ở lớp 1 học sinh chi thấy hình vuông,hình tam giác, hình chữ nhật,hình trònlà hình có hình dạng giống với hình mà giáo viên cho quan sát,học sinh phải đối chiếu một cách toàn thể với vật mẫu. Nhng đến lớp 3, khi nhận dạng hình vuông, chữ nhật, ngoài xét tổng thể học sinh đã biết dựa vào các đặc điểm về yếu tố cạnh, góc, đỉnh của hình để nhận dạng, nêu tên hình. Chẳng hạn đến lớp 3, học sinh có thể tởng tợng trong óc mình hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau và có 4 góc vuông, hình chữ nhật là hình có 4 góc vuông có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 9 Khoá luận tốt nghiệp cạnh ngắn bằng nhau. Và khi đã tởng tợng đợc thì học sinh có thể vẽ một cách chính xác các hình, gọi tên chính xác các hình. Nh vậy có thể nói nội dung các yếu tố hình học đóng vai trò quan trọng to, lớn đối với việc phát triển t duy,trí tởng tợng, năng lực học toán của học sinh, góp phần phát triển năng lực toàn diện về học tập cho học sinh tiểu học.Nó hỗ trợ đắc lực cho các môn học khác nh môn thủ công (cắt,xé, dán, gấp hình), môn Tự nhiên và Xã hội. 2.2. Vị trí Việc dạy học các yếu tố hình học trong bộ môn Toán ở tiểu học có vị trí quan trọng, không thể thiếu, là một trong những tuyến kiến thức quan trọng trong việc dạy học toán cho học sinh tiểu học, góp phần phát triển một cách toàndiện năng lực học toáncho học sinh. Những kiến thức, kỹ năng hình học mà học sinh tích luỹ đợc rất cần thiết cho cuộc sống, rất hữu ích cho việc học các tuyến kiến thức khác trong môn toán ở Tiểu học nh Số học, Đo đại l- ợng, Giải toán; cũng nh việc học các môn Vẽ,Tập viết, Tự nhiên và Xã hội(Địa lý), Thủ công (căt, xé, dán,). Ngoài ra khi học nội dung các yếu tố hính học giúp học sinh phát triển đợc nhiều năng lực trí tuệ; rèn luyện đợc nhiều đức tính và phẩm chất tốt nh: cẩn thận, chu đáo, khéo léo, a thích sự chính xác, làm việc có kế hoạch, nhờ đó mà học sinh có nhiều tiền đề để học các môn khác ở Tiểu học cũng nh nền tảng cho bậc học cao hơn. 3. Mục tiêu và nội dung dạy học các yếu tố hình học ở các lớp 1, 2, 3 3.1.Mục tiêu. 3.1.1. Mục tiêu dạy học các yếu tố hình học ở lớp 1. Mục tiêu của việc dạy học các yếu tố hình học trong môn toán ở lớp 1 là giúp học sinh: Hình thành biểu tợng ban đầu về một số hình đơn giản: điểm, đoạn thẳng, hình vuông, hình tròn, hình tam giác, điểm ở trong một hình, điểm ở ngoài một hình. Bớc đầu rèn luyện các kỹ năng: nhận dạng hình, vẽ đoạn thẳng có đọ dài cho trớc. Bớc đầu rèn luyện óc quan sát, trí tởng tợng, phát triển vốn từ vựng về hình học. Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 10 [...]... bày các bớc dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học ở lớp 2 2 Dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học ở lớp 2 ở lớp 2, học sinh đợc hình thành các biểu tợng về đờng thẳng , ba điểm thẳng hàng, đờng gấp khúc, hình chữ nhật, hình tứ giác Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 27 Khoá luận tốt nghiệp Khi học nội dung các yếu tố hình học, ở lớp 2 cha yêu cầu học sinh nắm đợc các. .. tợng một số hình hình học cho học sinh lớp 1 2 Dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học ở lớp 1 ở lớp 1, học sinh đợc hình thành biểu tợng về hình vuông, hình tròn, hình tam giác nh một toàn thể, gắn liền với hình dạng của chúng, tức là không yêu cầu phân tích các yếu tố, đặc điểm của hình Việc hình thành biểu tợng về các hình nói trên đợc tiến hành trong một số tiết về các yếu tố hình học. .. 5 Hình tứ giác gồm 2 hình có đánh số: Có một hình, hình 4 D C gồm hình 1 và hình 2 (hình tứ giác:ABIE) Hình tứ giác gồm 3 hình có đánh số: (Có 2 hình, hình gồm hình 1, hình 2 và hình 5 (hình tứ giác ABCE); hình gồm hình 1, hình 2 và hình 3 (hình tứ giác ABDE) Hình tứ giác gồm 4 hình có đánh số: Có 1 hình là hình gồm hình 2, hình 3, hình 4, và hình 5 ( hình tứ giác BCDE) Vậy có tất cả 4 hình tứ giác Khoanh... vậy, để hình thành biểu tợng một số hình hình học cho học sinh lớp 2 ta có thể tiến hành: 2.1 Hình thành biểu tợng về hình chữ nhật và hình tứ giác 2.1.1 Dạy học hình thành biểu tợng Hình chữ nhật Cách giảng dạy về hình chữ nhật ở lớp 2 về cơ bản tơng tự cách dạy về các hình ở lớp 1, chỉ khác ở chỗ là có thêm viêc gọi tên hình Cụ thể: Cách 1 Bớc 1: Giáo viên giơ sách giáo khoa lên và nói đây là hình. .. biểu tợng hình hình học cho học sinh lớp 1.Trong chơng này tôi xin trình bày các bớc dạy học hình thành biểu tợng hình tam giác, điểm và đoạn thẳng cho học sinh lớp 1 Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 14 Khoá luận tốt nghiệp 2.1 Dạy học hình thành biểu tợng hình tam giác Cách 1 Bớc 1: Giáo viên đính một hình tam giác lên bảng, nói Đây là hình tam giác, nhằm giúp học sinh nhận ra một vật mẫu... sáng tạo, tự lập của từng học sinh Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 25 Khoá luận tốt nghiệp Chơng 3 Dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học ở lớp 2 1 Cơ sở tâm lý của học sinh lớp 2 Lên lớp 2, học sinh bớc tiếp trên con đờng học tập với hành trang cần thiềt đã đợc nhà trờng từ lớp 1 Lúc này, hoật động học đợc hình thành tơng đối rõ rệt, các em đã xuất hiện một số tâm lý mới, phẩm chất... vào cùng một tiết với việc hình thành biểu tợng hình chữ nhật cho học sinh Vì vậy, khi hình thành biểu tợng hình tứ giác cho học sinh ta cũng có thể tiến hành tơng tự nh hình thành biểu tợng cho học sinh về hình chữ nhật Tuy nhiên cần lu ý, ở lớp 2 cho yêu cầu học sinh nhận biết hình chữ nhật cũng là hình tứ giác, mà ở đây mới chỉ yêu cầu học sinh nhận biết hình chữ nhật hình, tứ giác một cách tổng... cho học sinh Đối với nội dung dạy học các yếu tố hình học thì việc sử dụng trò chơi học tập có vai trò không nhỏ, góp phần vào việc cũng cố biểu tợng hình hình học cho học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 1 nói riêng Ví dụ: Trò chơi Đồ vật và hình dạng của chúng Sinh viên: Lê Thị Sen - Lớp K30B Khoa GDTH 20 Khoá luận tốt nghiệp Sau khi học sinh đợc học hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông, hình. .. tên các điểm: B đọc là bê, C đọc là xê, D đọc là đê, đoạn thẳng BC đọc là đoạn thằng bê xê Việc hình thành biểu tợng hình hình học cho học sinh ở lớp 1 là rất quan trọng Nó cùng cấp cho học sinh hình ảnh tổng thể của một hình Tuy nhiên để cũng cố biểu tợng hình hình học cho học sinh thì hệ thống các bài tập lại đóng vai trò quyết định rất lớn Vì vậy để học sinh lớp một có đợc biểu tợng về hình hình học. .. gọi tên hình tam giác Khi đó học sinh tri giác trên mô hình của hình tam giác và từ đó học sinh có biểu tợng về hình tam giác Bớc 3: Tổ chức cho học sinh tìm trong hộp đồ dùng học toán một số hình tam giác và gọi một số học sinh giơ hình tam giác lên và hỏi đây là hình gì? Khi đó học sinh trả lời: đây là hình tam giác Cho học sinh thực hiện nhiều lần Bớc 4: Giáo viên cho học sinh nêu ví dụ về hình tam . việc dạy học các yếu tố hình hình học ở các lớp 1, 2, 3. Trình bày việc dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học và bài tập củng cố biểu tợng hình hình học cho học sinh các lớp 1, 2, 3. 4 sở lý luận chung Chơng 2: Dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học ở lớp 1. Chơng 3: Dạy học hình thành một số biểu tợng hình hình học ở lớp 2. Chợng 4: Dạy học hình thành một số biểu. tợng nghiên cứu: Dạy học hình thành biểu tợng một số hình hình học cho học sinh các lớp 1, 2, 3. Phạm vi nghiên cứu: Các lớp 1, 2, 3. 5. Phơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý luận tổng hợp. Phơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học cho học sinh các lớp 1, 2, 3_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH., Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học cho học sinh các lớp 1, 2, 3_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH., Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học cho học sinh các lớp 1, 2, 3_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH., Chương 1 Cơ sở lý luận, Đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học ở giai đoạn các lớp 1, 2, 3, Chương 2 Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học ở lớp 1, Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học ở lớp 1, Chương 3 Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học ở lớp 2, Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học ở lớp 2, Bài tập củng cố biểu tượng hình hình học lớp 2, Chương 4 Dạy học hình thành biểu tượng một số hình hình học ở lớp 3, Hình thành biểu tượng một số hình hình học, Bài tập củng cố biểu tượng hình hình học ở lớp 3, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm