Tìm hiểu các hình thức thể hiện ý nghĩa cầu khiến trong sách giáo khoa Tiếng Việt Tiểu học (trên cơ sở ngữ liệu là các bài đọc từ lớp 1 đến lớp 5)_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH

43 1,273 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 18:27

Khoá luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Mở đầu 1. Lí do chọn đề tài Sống trong xã hội, con ngời luôn cần giao tiếp với nhau. Đó là một nhu cầu tất yếu. Không ai có thể sống cô độc, lẻ loi một mình mà không cần có sự giao tiếp với ngời khác. Có nhiều nhân tố giao tiếp, nhng hoạt động giao tiếp cũng nh mọi hoạt động khác của con ngời, luôn luôn nhằm vào mục đích nhất định. Đó là mục đích giao tiếp. Giao tiếp nhằm mục đích thể hiện những hiểu biết,những nhận thức của ngời nói (viết) với ngời nghe (đọc); giao tiếp nhằm mục đích bộc lộ tình cảm, thái độ của con ngời; giao tiếp nhằm mục đích tác động Mỗi hoat động giao tiếp có thể chỉ nhằm một mục đích nhất định, cũng có thể nhằm nhiều mục đích khác nhau. Những điều này luôn tác động chi phối, chế định đối với các yếu tố ngôn ngữ, trong đó có câu. Trong các kiểu câu phân loại theo mục đích nói thì câu cầu khiến có tầm quan trọng rất lớn trong quá trình giao tiếp. Bởi vì phạm vi bao quát của sự cầu khiến là rất rộng, nó có thể xuất hiện trong ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết, trong ngôn ngữ văn học nghệ thuật và ngay cả ngôn ngữ khoa học với tần suất sử dụng rất lớn. Đối với môn Tiếng Việt ở Tiểu học, câu cầu khiến có mặt trong nhiều văn bản, thuộc các tác giả khác nhau, đợc viết theo nhiều thể loại khác nhau. Vì vậy việc nghiên cứu lấy đối tợng là các hình thức thể hiện ý nghĩa cầu khiến trong các bài đọc từ lớp 1 đến lớp 5 sẽ khách quan và có độ chính xác cao hơn. Chính vì những lí do trên, tôi muốn thông qua đề tài Tỡm hiu cỏc hỡnh thc th hin ý ngha cu khin trong sỏch giỏo khoa Ting Vit Tiu hc (trờn c s ng liu l cỏc bi c t lp 1 n lp 5) nhằm góp phần nhỏ vào việc tạo hiệu quả cao khi thể hiện ý nghĩa cầu khiến nói riêng và Nguyễn Thị Phơng - K30 B -GDTH 1 Khoá luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 việc tạo câu khi giao tiếp nói chung. Bên cạnh đó, tôi mong muốn đề tài không chỉ để khẳng định một vấn đề lý thuyết mà còn là một cách tiếp cận ch- ơng trình sách giáo khoa chuẩn bị cho việc giảng dạy sau này của bản thân ở trờng phổ thông. 2. Lịch sử vấn đề Tìm hiểu về câu nói chung và câu phân loại theo mục đích nói, trong đó có câu cầu khiến nói riêng là một đề tài lớn và đợc đông đảo mọi ngời quan tâm. Song mỗi cuốn sách, khi bàn đến câu khiến lại ở một mức độ khác nhau, hoặc khái quát hoặc chi tiết. Ta có thể điểm qua một vài cuốn sách viết về câu khiến nh sau: Sách giáo khoa Tiếng Việt 4, tập 2 khi viết về câu khiến đợc chia thành 3 bài rõ rệt: câu khiến, cách đặt câu khiến, giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị. Bài Câu khiến mục đích của sách giáo khoa là giới thiệu cho học sinh về câu cầu khiến. ở bài thứ hai Cách đặt câu khiến, sách giáo khoa muốn giúp cho các em cách đặt câu khiến và đã đa ra 4 cách, cũng có thể coi đó chính là các hình thức thể hiện ý nghĩa cầu khiến. Tuy nhiên, những hiểu biết về câu khiến không dừng lại ở đó, sách giáo khoa còn mở rộng, nâng cao thêm về việc sử dụng câu khiến sao cho lịch sự, tế nhị. Nh vậy, tuy thời lợng học không dài, nhng SGK đã cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức để tạo câu và sử dụng câu khiến trong giao tiếp. Trong cuốn Ngữ pháp tiếng Việt, NXB Giáo dục các tác giả cho rằng câu khiến có chức năng điều khiển và phạm vi bao quát của sự điều khiển là khá rộng [7, 225]. Theo các tác giả, trong tiếng Việt câu cầu khiền đích thực thờng dùng các phơng tiện diễn đạt là các phụ từ và ngữ điệu (cầu khiến). Khi xét đến các phụ từ có tác dụng tạo ý cầu khiến thì các tác giả lại chia thành 2 nhóm nhỏ xét theo vị trí trớc, sau của chúng đối với động từ làm thành tố chính mà chúng phụ thuộc vào. Đối với phơng tiện là ngữ điệu, các tác giả Nguyễn Thị Phơng - K30 B -GDTH 2 Khoá luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 cũng bàn đến khá kỹ nhng họ đều cho rằng ngữ điệu trong tiếng Việt là một hiện tợng không dễ dàng xác định. Nghiên cứu về ngữ pháp Tiếng Việt, tập 2 của Nguyễn Kim Thản, tác giả có điều kiện đi sâu tìm hiểu về câu khiến. Bên cạnh việc giới thiệu về câu khiến, các phơng thức biểu hiện câu khiến thì tác giả còn giới thiệu về các loại câu khiến. Theo ông, xét theo tính chất thì có ba loại câu khiến. Tuy nhiên, sự phân loại chỉ dừng lại ở việc nêu tên mà cha có phân tích, tìm hiểu. Ngữ pháp Tiếng Việt của Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam, 1983, là cuốn sách viết khá tỉ mỉ về các kiểu câu xét theo cấu tạo ngữ pháp. Nhng so với các cuốn sách khác khi viết về câu phân loại theo mục đích nói - câu khiến thì lại có phần sơ sài hơn. Các tác giả chỉ khái quát về 4 dấu hiệu thể hiện ý nghĩa cầu khiến, cha có sự phân tích đi sâu. Cuốn sách chỉ dừng lại ở việc nêu tên và đa ra ví dụ về các hình thức đó. Cùng với việc bàn về câu khiến thì cuốn Câu Tiếng Việt Nguyễn Thị L- ơng lại trình bày khá rõ ràng và chi tiết. Tác giả chia ra làm 3 mục nhỏ là khái niệm, hình thức, các dấu hiệu nhận diện câu khiến. Cuốn sách bao quát những trờng hợp về câu khiến.Với từng dấu hiệu, tác giả tổng hợp và phân tích thành 2 loại là câu cầu khiến tờng minh và câu cầu khiến nguyên cấp. Từ đó làm rõ, phân tích, so sánh trên các ví dụ, chỉ ra đợc điều kiện cụ thể để biểu thị các hành vi cầu khiến. Tuy nhiên, ở đây việc phân loại câu khiến cha đợc nói đến. Ngữ pháp tiếng Việt, tập 2 của Diệp Quang Ban khi xem xét đến câu phân loại theo mục đích nói thì chủ yếu đề cập đến các kiểu câu đích thực. Câu khiến đợc tác giả gọi là câu mệnh lệnh, đợc cấu tạo nhờ những phụ từ tạo ý mệnh lệnh, bằng ngữ điệu mệnh lệnh. Tác giả cũng dẫn giải và phân tích t- ơng đối nh SGK, nhng có nói thêm tất cả những câu có chứa các từ nh cấm, mời, xinVà những trờng hợp nhìn chung không phẩi câu mệnh lệnh .Từ đó giúp ngời đọc nhận diện đợc câu cầu khiến chính xác hơn. Nguyễn Thị Phơng - K30 B -GDTH 3 Khoá luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Điểm qua nh vậy để thấy rằng số lợng công trình nghiên cứu về câu cầu khiến là rất lớn. Trong đó, phần lớn các tác giả đều đa ra quan điểm thế nào là câu khiến, các hình thức, phơng thức biểu đạt ý nghĩa cầu khiến.Tuy nhiên, qua tìm hiểu chúng tôi thấy việc tìm hiểu các hình thức thể hiện ý nghĩa cầu khiến trong sách giáo khoa Tiếng Việt Tiểu học thì cha đợc đề cập đến.Vì vậy, chúng tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài này để góp một phần nhỏ vào việc nhìn nhận về câu khiến, và mối quan hệ của nó với trờng Tiểu học. 3. Đối tợng ngiên cứu Các hình thức thể hiện ý nghĩa cầu khiến (khảo sát trên các bài đọc trong SGK Tiếng Việt Tiểu học) 4. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu đề tài trên cứ liệu là các bài tập đọc trong SGK Tiếng Việt Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, nhà xuất bản Giáo dục . 5. Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu cơ sở lí luận về câu cầu khiến. - Trên cơ sở lí luận đã có vận dụng để tìm hiểu các hình thức thể hiện ý nghĩa cầu khiến trong các bài đọc ở Tiếng Việt Tiểu học. Từ đó có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về câu cầu khiến của tiếng Việt, nhằm mục đích góp phần nâng cao hiệu quả của việc dạy học câu cầu khiến trong phân môn Luyện từ và câu nói riêng và giảng dạy Tiếng Việt nói chung. 6. Phơng pháp nghiên cứu - Phơng pháp thống kê, khảo sát, miêu tả t liệu. - Phơng pháp phân tích ngôn ngữ. 7. Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu những vấn đề lí luận về câu, phân loại câu theo mục đích nói, câu cầu khiến. - Thống kê t liệu nghiên cứu. Nguyễn Thị Phơng - K30 B -GDTH 4 Khoá luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 - Xử lí t liệu bằng cách phân loại,phân tích, so sánh, đa ra biểu mẫu và nhận định. 8. Cấu trúc của khóa luận Mở đầu Nội dung Chơng 1: Cơ sở lí luận Chơng 2: Các hình thức thể hiện ý nghĩa cầu khiến trên ngữ liệu là các bài đọc trong SGK Tiếng Việt ở Tiểu học Kết luận Nguyễn Thị Phơng - K30 B -GDTH 5 Khoá luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Nội dung Chơng 1: cơ sở lí luận 1. Câu và việc phân loại câu 1.1. Khái niệm câu Trong lịch sử ngôn ngữ học, so với các đơn vị ngôn ngữ khác nh âm vị, hình vị, từ, cụm từ, văn bản thì câu là đơn vị đợc nghiên sớm. Câu có nhiều phơng diện : hình thức, nội dung, chức năng, phạm vi sử dụng. Một định nghĩa về câu khó có thể gói đợc tất cả những đặc điểm về câu mà vẫn đảm bảo tính ngắn gọn - khái quát. Hơn nữa, cách nhìn nhận về câu ở mỗi thời kì, với mỗi trờng phái, mỗi cá nhân cũng không giống nhau. Gần đây, theo các nhà ngôn ngữ học một định nghĩa về câu cần nêu đợc các vấn đề sau: Thứ nhất : Câu không phải là đơn vị có sẵn của ngôn ngữ mà là đơn vị đ- ợc tạo ra trong quá trình giao tiếp nhờ sự kết hợp những đơn vị có sẵn theo một quy tắc nhất định.Về mặt này câu khác với âm vị, hình vị, từ và cụm từ cố định, giống với cum từ tự do, đoạn văn và văn bản. Thứ hai: Câu có nội dung là một t tởng tơng đối trọn vẹn và có thể kèm theo thái độ của ngời nói hay nội dung là thái độ, tình cảm của ngời nói. Thứ ba : Chức năng của câu là thông báo, giúp cho việc hình thành và biểu hiện, truyền đạt t tởng, tình cảm từ ngời này sang ngời khác. So với đơn vị lớn hơn nh đoạn văn và văn bản thì câu là đơn vị thông báo nhỏ nhất. Thứ t : Câu có một cấu tạo ngữ pháp nhất định, ở dạng đơn giản câu có cấu tạo gồm 2 thành phần chính: chủ ngữ và vị ngữ, tơng ứng với 2 thành phần của một t tởng : thành phần chỉ đối tợng đợc nói đến và thành phần chỉ nội dung nói về đối tợng ấy. Câu có một ngữ điệu kết thúc, ngữ điệu này báo cho ngời nghe câu đã trọn vẹn. Khi nói ngữ điệu thể hiện ở quãng đờng nghỉ, trên chữ viết ngữ điệu này đợc thể hiện bằng một dấu câu (?,!, .). Nguyễn Thị Phơng - K30 B -GDTH 6 Khoá luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Xuất phát từ những yếu tố trên, tôi xin chọn ra một định nghĩa về câu nh sau : Câu là đơn vị của nghiên cứu ngôn ngữ có cấu tạo ngữ pháp (bên trong và bên ngoài) tự lập và ngữ điệu kết thúc, mang một ý nghĩ tơng đối trọn vẹn hay thái độ, sự đánh giá của ngời nói, hoặc có thể kèm theo thái độ, sự đánh giá của ngời nói, giúp hình thành và biểu hiện, truyền đạt t tởng, tình cảm. Câu đồng thời là đơn vị thông báo nhỏ nhất bằng ngôn ngữ[8, 107]. Tác giả cũng nói thêm, đối với tiếng Việt cần chú ý đến các tiểu từ tình thái có tác dụng đánh dấu câu (chỉ ra cấu tạo ngữ pháp bên ngoài) và nhiều khi đồng thời cũng có tác dụng phân biệt câu theo mục đích nói, kèm theo những sắc thái ý nghĩa và tình cảm rất tinh tế. Nếu nh trớc đây câu chỉ đợc nghiên cứu ở mặt cấu trúc ngữ pháp thì nay nó đợc tìm hiểu ở cả 3 bình diện : ngữ pháp - ngữ nghĩa - ngữ dụng. Bởi vì, xuất phát từ sự nghiên cứu về tín hiệu, ngời ta thấy rằng mỗi tín hiệu cần đợc xem xét trên 3 bình diện : kết học, nghĩa học, dụng học. Mà ngôn ngữ cũng là một hệ thống tín hiệu và câu là sản phẩm đợc tạo ra bởi những quy tắc nhất định nên nó cũng cần đợc nghiên cứu trên 3 bình diện : nghữ pháp, nghữ nghĩa, ngữ dụng. 1.2. Phân loại câu Về việc phân loại câu, cũng có nhiều quan niệm khác nhau. Có thể nói rằng có những cách phân loại câu khác nhau là tuỳ theo khuynh hớng trờng phái. Nhng tựu chung lại các tác giả đều thống nhất có hai cách phân loại câu dựa trên cấu tạo ngữ pháp và dựa trên mục đích nói. 1.2.1. Câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp Đây là một vấn đề đợc đông đảo các nhà ngôn ngữ quan tâm. Nguyễn Kim Thản trong cuốn Nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt cho rằng cách phân loại này cũng có những tiêu chuẩn khác nhau. Theo ông, có thể phân loại dựa vào cấu tạo của vị ngữ. Theo đó có hai loại câu là câu thể từ Nguyễn Thị Phơng - K30 B -GDTH 7 Khoá luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 và câu vị từ. Câu thể từ trong đó xác định một sự vật. Câu vị từ trong đó xác định một quá trình. Lại có thể phân loại câu theo tiêu chuẩn kết cấu của câu. Theo đó, ta có câu song phần và đơn phần. Ngời ta lại có thể căn cứ vào số lợng từ tố tờng thuật mà chia ra câu đơn giản và câu phức hợp. Hoàng Trọng Phiến trong cuốn Ngữ pháp Tiếng Việt cho rằng theo cấu tạo ngữ pháp, câu gồm có câu đơn và câu ghép. Nh vậy, sự phân loại câu theo cấu tạo ngữ pháp dựa vào những tiêu chuẩn rất khác nhau. Tổng hợp từ nhiều ý kiến của nhiều nhà ngôn ngữ ngời viết xin đa ra cách nhìn thống nhất nh sau : cấu tạo ngữ pháp của câu đợc xem xét trên cơ sở câu đơn hai thành phần. Từ đó câu đợc phân loại thành câu đơn (gồm câu đơn hai thành phần và câu đặc biệt), câu phức và câu ghép. 1.2.2 . Câu phân loại theo mục đích nói Cũng nh việc phân loại câu theo cấu tạo ngữ pháp, phân loại câu theo mục đích nói đợc các tác giả đa ra nhiều quan niệm khác nhau. Nguyễn Kim Thản cho rằng, chia theo mục đích nói sẽ có bốn kiểu câu: câu tờng thuật, câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán [4, 148]. Theo tác giả, bất kì câu nào cũng có mục đích nhất định. Tuỳ theo từng ngôn ngữ, những câu có mục đích khác nhau nh vậy có thể khác nhau ít nhiều về cấu tạo ngữ pháp. Vì vậy cách phân loại này không những có căn nguyên ý nghĩa mà có cả căn nguyên ngữ pháp. Trong nhiều ngôn ngữ, mỗi loại câu trên có một ngữ điệu đặc biệt. Vì vậy, có ngời gọi cách phân loại kể trên là phân loại theo ngữ điệu. Tuy nhiên việc áp dụng cách phân loại vào tiếng Việt kết quả đạt đ- ợc lại không phải tốt lắm. Minh chứng cho điều này là câu cảm thán và câu t- ờng thuật có thể không khác gì nhau, có khi câu nghi vấn lại có mục đích cảm thán, hay cầu khiến. Ví dụ : Bây giờ anh mới về à? (trách móc) Nguyễn Thị Phơng - K30 B -GDTH 8 Khoá luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Mày có im đi không? (yêu cầu). Nh vậy nếu chỉ phân loại câu theo mục đích giao tiếp sẽ là thiếu sót. Song xét cho cùng cú pháp học còn có mục đích thực tiễn là dạy cho ngời ta cách đặt câu để biểu thị t tởng, tình cảm, thái độ của mình. Cho nên việc nghiên cứu câu phân chia theo mục đích nói không phải viêc sai lầm và có nhiều đóng góp đáng kể. Tác giả Hoàng Trọng Phiến lại có quan niệm khác, ông cho rằng theo mục đích nói sẽ có bốn kiểu câu : câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến, và câu than gọi. Ông không cho câu cảm là một loại câu. Bởi lẽ, cảm xúc với cái nghĩa sắc thái tình cảm của chủ thể phát ngôn thì câu nào lại không có. Và, do đó không tạo thành sự đối lập giữa câu cảm xúc và không cảm xúc. Trong lúc đó ba loại câu : câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến có sự đối lập về nội dung và phơng thức diễn đạt [1, 269]. Tác giả Diệp Quang Ban lại có ý kiến khác với tác giả Hoàng Trọng Phiến khi cho rằng câu cảm không là một loại câu. Ông viết : quan điểm này có thể thích hợp với những thứ tiếng nào đó, nhng với tiếng Việt, ngoài ngữ điệu, câu cảm thán còn có một bộ tiểu từ, phụ từ chuyên dụng, hoặc có thêm cách cấu tạo đặc thù phân biệt đợc với những kiểu câu khác. Vì vậy, nhấn chìm kiểu câu cảm thán vào trong những kiểu câu khác là làm nghèo đi bức tranh miêu tả ngữ pháp tiếng Việt, là không công bằng trong cách đối xử với nó [8, 225]. Nh vậy, qua ý kiến của Diệp Quang Ban, chúng ta thấy cần thiết phải hiểu câu cảm thán là một kiểu câu phân loại theo mục đích nói. Nó cũng có vai trò nhất định trong ngữ pháp tiếng Việt Phân loại câu theo mục đích nói là cách nhìn có tính chất truyền thống về câu trong hoạt động của nó. Việc phân chia này là nhằm thực hiện các yêu cầu về giáo học pháp, yêu cầu về thực thể ngôn ngữ, nhằm phân biệt hình thức ngữ pháp và ý nghĩa tiềm tàng của một phát ngôn. Tuy nhiên vấn đề ở đây là hoạt Nguyễn Thị Phơng - K30 B -GDTH 9 Khoá luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 động của câu còn hạn chế ở cái thế câu cô lập, cha đặt nó vào đời sống hiện thực của nó với những câu lân cận hay trong tình huống nói. Đồng thời câu ở đây đợc phân loại có tính đến các dấu hiệu hình thức chứa trong chúng. Vậy phân loại câu theo mục đích nói không chỉ là cách phân loại theo công dụng đơn thuần, mà là cách phân loại theo công dụng và ngữ pháp. Câu phân loại theo mục đích nói là hiện tợng nằm trên đờng biên giới của câu xét theo cấu tạo hình thức và câu xét ở phơng diện sử dụng. Vì vậy sự phân loại này phải cùng một lúc sử dụng hai loại tiêu chuẩn : - Tiêu chuẩn về mục đích sử dụng câu. - Tiêu chuẩn về hình thức, tức là phơng tiện ngôn ngữ dùng để cấu tạo câu. Vận dụng hai mặt này vào việc xem xét cách sử dụng các kiểu câu phân loại theo mục đích nói cần phân biệt hai trờng hợp lớn sau : * Câu đích thực (còn gọi là câu nguyên cấp, câu chính danh) là trờng hợp câu có hình thức cấu tạo của một kiểu câu phân loại theo mục đích nào đó và đợc dùng phù hợp với mục đích nói vốn có ở nó. Chẳng hạn dùng câu tờng thuật để kể, để thông báo, để nhận định , dùng kiểu câu nghi vấn để hỏi, dùng kiểu câu cầu khiến để đề nghị, yêu cầu, ra lệnh , dùng kiểu câu cảm thán để biểu lộ cảm xúc. ở đây, cần lu ý rằng số lợng hành động nói là rất lớn, số lợng kiểu câu phân loại theo mục đích nói rất hữu hạn (chỉ có 4 kiểu). Tuy nhiên kiểu câu phân loại theo mục đích nói vẫn là phơng tiện cần thiết, không thể bỏ qua. Ví dụ: - Câu kể đợc dùng với mục đích thông báo : Tàu Hà Nội Hải Phòng khởi hành lúc 5 giờ sáng. - Câu hỏi đợc dùng với mục đích hỏi : Anh cần gặp ai ? - Câu cầu khiến đợc dùng với mục đích yêu cầu : Nguyễn Thị Phơng - K30 B -GDTH 10 [...]... liệu là các bài đọc trong sách giáo khoa Tiếng Việt Tiểu học 1 Kiến thức về câu cầu khiến đợc cung cấp trong sách giáo khoa Tiếng Việt Tiểu học Nguyễn Thị Phơng - K30 B -GDTH 21 Khoá luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Trong phân môn Luyện từ và câu ở Tiểu học, học sinh đã đợc cung cấp các kiến thức về câu nh câu đơn, câu ghép, câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến, câu cảm Đối với câu cầu khiến, các em đợc học. .. các từ tình thái nên giọng điệu của nó rất uyển chuyển, nhịp nhàng, cân đối Qua việc tìm hiểu các bài đọc Tiếng Việt Tiểu học tôi thấy có 52 câu cầu khiến thể hiện ý nghĩa mời mọc, yêu cầu nhờ hình thức ngữ điệu .Trong đó : Tổng số câu Lớp 1 Lớp 2 Nguyễn Thị Phơng - K30 B -GDTH Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 29 Khoá luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 52 1 18 17 5 11 10 0% 2% 34,6% 32,7% 9,6% 21, 1% Nh vậy, hình thức. .. cầu sử dụngphụ từ hãy : Tổng số câu 17 Lớp 1 1 Lớp 2 8 Lớp 3 6 Lớp 4 0 Lớp 5 2 10 0% 5,8% 47% 35,3% 0% 11 ,9% Qua bảng số liệu ta thấy phụ từ hãy đợc sử dụng nhiều nhất ở lớp 2 là 8 /17 câu chiếm 47%, ở lớp 3 là 6 /17 câu chiếm 35,3%, lớp 5 là 2 /17 câu chiếm 11 ,9%, lớp 1 là 1/ 17 câu chiếm 5,8%, lớp 4 không có câu mời mọc, yêu cầu sử dụng phụ từ hãy Phụ từ hãy đợc coi là một hình thức điển hình để thể hiện. .. cầu khiến trong các bài đọc, cũng nh trong giao tiếp Qua đó, sự tìm tòi, phát hiện ở các em cũng đợc bộ lộ và phát triển 2 Các hình thức thể hiện ý nghĩa cầu khiến Qua thống kê phân tích các hình thức thể hiện ý nghĩa cầu khiến trong các bài đọc ở SGK Tiếng Việt Tiểu học chúng tôi bớc đầu thu thập đợc những số liệu sau : Tổng số câu Câu mời mọc, Câu mệnh lệnh, Câu kêu gọi, chúc 17 3 yêu cầu 10 5 cấm đoán... tụng 2 10 0% 60,7% 38 ,1% 1, 2% Qua bảng số liệu ta thấy tổng số câu cầu khiến trong các bài đọc ở Tiểu học không nhiều, chỉ có 17 3 câu đợc phân bố từ lớp 1 đến lớp 5 Trong đó nhiều nhất là loại câu mời mọc, yêu cầu (10 5 /17 3 câu) chiếm 60,7%, tiếp đến là câu mệnh lệnh cấm đoán (66 /17 3) chiếm 38 ,1% , ít nhất là loại câu kêu gọi, chúc tụng (2 /17 3) chiếm 1, 2% Sau đây chúng ta đi phân tích cụ thể những số liệu. .. phụ từ mệnh lệnh đi, thôi, nào, đi thôi, đi nào ở cuối câu : Tổng số câu 17 Lớp 1 0 Lớp 2 5 Lớp 3 9 Lớp 4 0 Lớp 5 3 10 0% 0% 29,4% 52,9% 0% 17 ,7% Qua thống kê ta thấy lớp 1, lớp 4 không có câu mời mọc, yêu cầu nào ; lớp 3 nhiều nhất có 9 /17 câu chiếm 52,9% ; lớp 2 có 5 /17 câu chiếm 29,4% ; lớp 5 có 3 /17 câu chiếm 17 ,7% Trong các phụ từ, phụ từ đi có mặt ở 12 /17 câu, phụ từ thôi 2 /17 câu, phụ từ nào là. .. mời mọc Trong đó loại câu đích thực là 57/66 câu chiếm 86,3%, câu không đích thực là 9/66 câu chiếm 13 ,7 % 2.2 .1 Câu mệnh lệnh, cấm đoán đích thực * Câu mệnh lệnh, cấm đoán sử dụng phụ từ hãy Tổng số câu mệnh lệnh, cấm đoán có chứa phụ từ hãy là 9 câu, lớp 1 là 1/ 9 câu chiếm 11 ,1% , lớp 2 là 1/ 9 câu chiếm 11 ,1% , lớp 3 là 4/9 câu chiếm 44,4%, lớp 4 là 2/9 câu chiếm 22,3%, lớp 5 là 1/ 9 câu chiếm 11 ,1% So... nhận diện ý nghĩa cầu khiến * Câu mời mọc yêu cầu không đích thực sử dụng các động từ ngữ vi cầu khiến: Dựa vào điều kiện đa ra ở phần cơ sở lí luận tôi thống kê đợc 5 câu thể hiện ý nghĩa cầu khiến mời mọc sử dụng động từ ngữ vi cầu khiến Nguyễn Thị Phơng - K30 B -GDTH 31 Khoá luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Ví dụ : Tôi mong đồng bào ta ai cũng cố gắng tập thể dục (Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục,... chủ ngữ nhng nó vẫn thể hiện đợc sự thân hữu vì có tiểu từ đã ở cuối câu Chúng ta có thể minh chứng điều này bằng cách bớt đi tiểu từ ở cuối câu : - Hãy lại xem cái máy của mình Đây là một lời mệnh lệnh chứ không phải yêu cầu * Câu mời mọc, yêu câu sử dụng động từ ngữ vi cầu khiến : Tổng số câu 11 Lớp 1 0 Lớp 2 2 Lớp 3 3 Lớp 4 4 Lớp 5 2 10 0% 0% 18 ,1% 27,6% 36,2% 18 ,1% Nh vậy tổng số câu mời mọc, yêu cầu. .. -GDTH 11 Khoá luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 - Câu kể (câu tờng thuật) - Câu hỏi (câu nghi vấn) - Câu cầu khiến (câu mệnh lệnh) - Câu cảm thán Câu phân loại theo mục đích nói có thể đợc diễn đạt dới hình thức câu đơn, câu ghép, câu phức Đối với đề tài này, ngời viết xin lấy các ví dụ trong SGK Tiếng Việt Tiểu học làm ngữ liệu chủ yếu 2 Câu cầu khiến : 2 .1 Khái niệm câu cầu khiến Câu cầu khiến là . trên cứ liệu là các bài tập đọc trong SGK Tiếng Việt Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, nhà xuất bản Giáo dục . 5. Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu cơ sở lí luận về câu cầu khiến. - Trên cơ sở lí luận. đã có vận dụng để tìm hiểu các hình thức thể hiện ý nghĩa cầu khiến trong các bài đọc ở Tiếng Việt Tiểu học. Từ đó có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về câu cầu khiến của tiếng Việt, nhằm mục đích. luận Chơng 2: Các hình thức thể hiện ý nghĩa cầu khiến trên ngữ liệu là các bài đọc trong SGK Tiếng Việt ở Tiểu học Kết luận Nguyễn Thị Phơng - K30 B -GDTH 5 Khoá luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu các hình thức thể hiện ý nghĩa cầu khiến trong sách giáo khoa Tiếng Việt Tiểu học (trên cơ sở ngữ liệu là các bài đọc từ lớp 1 đến lớp 5)_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH, Tìm hiểu các hình thức thể hiện ý nghĩa cầu khiến trong sách giáo khoa Tiếng Việt Tiểu học (trên cơ sở ngữ liệu là các bài đọc từ lớp 1 đến lớp 5)_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH, Tìm hiểu các hình thức thể hiện ý nghĩa cầu khiến trong sách giáo khoa Tiếng Việt Tiểu học (trên cơ sở ngữ liệu là các bài đọc từ lớp 1 đến lớp 5)_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH

Từ khóa liên quan