Tổ chức dạy học theo định hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh qua chương phân số lớp 4_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH

58 881 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 18:26

Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thanh Tr à Phần mở đầu 1. Lí do chọn đề tài Chúng ta đang bớc vào những thập niên đầu tiên của thế kỉ XXI thế kỉ của nền kinh tế tri thức. Hơn bao giờ hết công cuộc đổi mới ở Việt Nam diễn ra rầm rộ để tránh nguy cơ tụt hậu và lạc hậu. Giáo dục cũng không nằm ngoài cơn lốc đổi mới ấy bởi không có một lĩnh vực nào có thể đào tạo ra nguồn chất xám to lớn thay cho giáo dục đợc. Những năm gần đây ngời ta đề cập nhiều đến vấn đề đổi mới của giáo dục đào tạo. Đặc biệt quan tâm, đáng chú ý hơn cả là bậc học nền tảng bậc Tiểu học. Những viên gạch đầu tiên sẽ đợc xây nh thế nào ? Kết quả sẽ là nền móng vững chắc hay lung lay ngay từ đầu. Hiểu đợc ý nghĩa, vai trò to lớn đó, việc đổi mới Giáo dục Tiểu học đợc đặt ra song song với các cấp học khác thậm chí có phần sốt sắng hơn. Đổi mới Giáo dục Tiểu học hiện nay căn cứ vào mục tiêu Giáo dục Tiểu học đó là Đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành phát triển toàn diện nhân cách của con ngời. Gắn với mục tiêu đó là yêu cầu các em học hết Tiểu học phải đọc thông viết thạo, làm các phép tính thành thạo. Muốn phát huy năng lực t duy, bồi dỡng trí thông minh, ngay từ đầu cần hình thành cho học sinh óc t duy sáng tạo, phân tích tổng hợp. Điều này gắn bó chặt chẽ với bộ môn Toán ở Tiểu học môn học có thể nói là cơ bản nhất và mang trọng trách vô cùng quan trọng đối với sự phát triển trí tuệ của các em. Chính vì vậy đổi mới dạy học Toán ở Tiểu học đợc đặt ra một cách triệt để với yêu cầu đổi mới trên cả 5 mảng nội dung cơ bản: Số học, đại số, các đơn vị đo đại lợng, các yếu tố hình học và giải toán có lời văn. Trong chơng trình Toán Tiểu học hiện nay, nội dung Toán 4 chiếm vai trò rất quan trọng. Toán 4 đợc coi là giai đoạn chuyển tiếp giữa học tập cơ bản và học tập chuyên sâu (Toán 4 mở đầu giai đoạn học tập chuyên sâu với ý Dạy học phân s ố theo h ớng tích cực 1 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thanh Tr à nghĩa vận dụng các kiến thức và kĩ năng cơ bản của môn Toán nhng ở mức độ sâu sắc khái quát và tờng minh hơn). Đặc biệt vấn đề dạy học phân số trong nội dung Toán 4 rất đợc coi trọng và đáng lu tâm. Phân số đựợc sử dụng hàng ngày trong hầu hết các hoạt động thực tiễn và có thể coi là chìa khoá về mặt quan niệm giữa Toán học và thực tiễn. Phân số còn góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống số ở Tiểu học. Thực tế giảng dạy cho thấy, nhiều giáo viên tỏ ra lúng túng khi giảng dạy nội dung này. Phổ biến vẫn là cách dạy học cũ theo kiểu giáo viên truyền đạt tri thức sẵn có trong SGK, trò nghe giảng, ghi nhớ và làm theo. Với tiến trình giảng dạy nh vậy chỉ thấy giáo viên làm việc một cách máy móc, ít quan tâm đến phát huy khả năng sáng tạo của học sinh. Học sinh học tập thụ động và t duy kém linh hoạt. Điều này đang cản trở việc đào tạo những con ngời năng động, tự tin, thậm chí không đáp ứng đợc những yêu cẫu của thời đại ngày nay. Với nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vấn đề trên, hơn nữa lại sắp trở thành một giáo viên Tiểu học trong nay mai, những điều đó đã thôi thúc em lựa chn đề tài T chc dy hc theo nh hng tớch cc hoỏ hot ng hc tp ca hc sinh qua chng phõn s lp 4. 2. Đối tợng, phạm vi nghiên cứu Tổ chức dạy học Toán 4 về phân số theo hớng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. Do điều kiện thời gian và khuôn khổ có hạn của một đề tài nên việc tiến hành nghiên cứu chỉ bó hẹp trong phạm vi chơng phân số Toán 4 ở Tiểu học. 3. Mục đích nghiên cứu Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của việc dạy học Toán nói chung và dạy phân số nói riêng. Dạy học phân số theo h ớng tích cực 2 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thanh Tr à 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu cơ sở lí luận chung về phơng pháp dạy học Toán theo hớng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. Đa ra các phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hớng tích cực nói trên. ứng dụng vào việc tổ chức dạy học chủ đề phân số theo hớng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. 5. Phơng pháp nghiên cứu Phơng pháp sử dụng khi nghiên cứu đề tài: Phơng pháp lí thuyết để nghiên cứu các văn bản, tài liệu liên quan đến đổi mới phơng pháp dạy học. Phơng pháp quan sát, theo dõi trực tiếp các tiết Toán đợc giảng dạy ở lớp 4. Phơng pháp điều tra, khảo sát, thu thập thông tin từ giáo viên giảng dạy Toán 4. 6. Cấu trúc của khoá luận Gồm 3 chơng: Chơng 1: Tổng quan về phơng pháp dạy học. Chơng 2: Dạy học tích cực trong môn Toán Chơng 3: Tổ chức dạy học phân số theo hớng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. Dạy học phân số theo h ớng tích cực 3 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thanh Tr à Phần nội dung Chơng 1: Tổng quan về phơng pháp dạy học 1.1: Phơng pháp dạy học là gì? Có nhiều định nghĩa về phơng pháp dạy học và từ đó cũng có nhiều cách phân loại cũng nh hình thành hệ thống phơng pháp dạy học. Giáo dục học cho rằng: Phơng pháp dạy học là cách thức, là con đờng mà thầy và trò sử dụng giúp cho học sinh chiếm lĩnh nội dung bài học, thông qua đó đạt đợc mục đích dạy học. Hêghen lại quan niệm: Phơng pháp là cách thức làm việc của chủ thể, cách thức này tuỳ thuộc vào nội dung vì phơng pháp là sự vận động bên trong của nội dung. Theo cách hiểu đó phơng pháp dạy học là hệ thống những cách thức hoạt động (hành động và thao tác) của giáo viên và học sinh nhằm thực hiện tốt mục đích và nhiệm vụ dạy học. Phơng pháp dạy học bao gồm phơng pháp dạy và phơng pháp học (Phơng pháp dạy đợc hiểu là phơng pháp tổ chức nhận thức, phơng pháp điều khiển các hoạt động trí tuệ và thực hành, phơng pháp giáo dục ý thức và thái độ đúng đắn cho học sinh. Phơng pháp học là phơng pháp nhận thức và rèn luyện để hình thành hệ thông tri thức và kĩ năng thực hành, hình thành nhân cách ngời học). Phơng pháp dạy và phơng pháp học không tồn tại độc lập mà nó liên quan và phụ thuộc vào nhau. Chúng vừa là mục đích vừa là nguyên nhân tồn tại của nhau. Chúng em đồng tình với quan điểm về phơng pháp dạy học cho rằng: Phơng pháp dạy học là hệ thống tác động liên tục của giáo viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành của học sinh để học sinh lĩnh hội vững chắc các thành phần của nội dung giáo dục nhằm đạt đợc mục tiêu đã định Định nghĩa trên cho thấy phơng pháp dạy học gắn liền với hai mặt hoạt động- hoạt động của thầy và hoạt động của trò, trong đó thầy giữ vai trò chỉ đạo còn trò giữ vai trò chủ động và tích cực. Dạy học phân số theo h ớng tích cực 4 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thanh Tr à 1.2: Phơng pháp dạy học Toán là gì ? Với cách hiểu phơng pháp dạy học nh trên, phơng pháp dạy học Toán có thể hiểu là cách thức tổ chức ứng xử của giáo viên, gây lên các hoạt động và giao lu của học sinh nhằm đạt đợc mục tiêu dạy học Toán học đề ra. Phơng pháp dạy học Toán ở Tiêủ học là sự vận dụng một cách hợp lí các phơng pháp dạy học Toán nói chung cho phù hợp với mục tiêu đề ra với nội dung và điều kiện dạy học . 1.3: Một số phơng pháp dạy học truyền thống Ngời ta gọi các phơng pháp thuyết trình, giảng giải minh hoạ, ph- ơng pháp trực quan, thực hành luyện tập là các phơng pháp dạy học truyền thống để phân biệt với các phơng pháp giáo điều và phơng pháp tích cực. Phơng pháp truyền thống không mang tính nhồi sọ áp đặt, học thuộc không hiểu nh các phơng pháp giáo điều, tuy nhiên tính tích cực của các phơng pháp này cha cao. Sau đây là một số phơng pháp dạy học truyền thống: 1.3.1: Phơng pháp thuyết trình Phơng pháp thuyết trình trong dạy học Toán là phơng pháp dùng lời nói để trình bày tài liệu Toán học cho học sinh. Phơng pháp thuyết trình sử dụng chủ yếu để trình bày kiến thức mới, giải Toán mẫu hoặc hệ thống hoá kiến thức trong ôn tập chơng, phần. Phơng pháp này có u điểm: Trong thời gian ngắn, giáo viên có thể trình bày một khối lợng lớn các nội dung Toán học; chủ động về thời gian và kế hoạch toàn lớp. Qúa trình giáo viên lập luận chặt chẽ, diễn đạt có hệ thống thì học sinh có thể học tập và rèn luyện các mặt đó. Tuy nhiên, phơng pháp này có hạn chế: Học sinh phải tiếp thu kiến thức một cách thụ động, tiết học đơn điệu, nhàm chán. Học sinh dễ mệt mỏi, không có điều kiện kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức của học sinh. Chính vì vậy, ở bậc Tiểu học giáo viên nên hạn chế sử dụng phơng pháp này. Khi cần Dạy học phân số theo h ớng tích cực 5 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thanh Tr à thiết, cũng chỉ nên sử dụng với mức độ vừa phải, nhịp điệu chậm, phần tài liệu thuyết trình ngắn nhất trong một tiết học. 1.3.2: Phơng pháp giảng giải - minh hoạ Phơng pháp giảng giải - minh hoạ trong dạy học Toán là phơng pháp dùng lời để giải thích nội dung Toán học kết hợp với việc dùng các tài liệu trực quan hỗ trợ cho việc giải thích này. Trong dạy học Toán ở trờng Tiểu học, có thể sử dụng phơng pháp này khi dạy kiến thức mới, khi hớng dẫn học sinh luyện tập và thực hành, khi tổ chức cho học sinh ôn tập các kiến thức đã học. So với phơng pháp thuyết trình, phơng pháp này có nhiều u thế hơn vì nó kết hợp đợc cái cụ thể và cái trừu tợng vì vậy gây đợc hứng thú học tập cho học sinh. Song về cơ bản phơng pháp này vẫn chỉ nhằm thông báo kiến thức sẵn có cho học sinh. Học sinh vẫn bị đặt trong tình trạng thụ động cha phát huy đợc tính tích cực, tự giác của các em. Chính vì vậy giáo viên nên hạn chế giảng giải, khi cần minh hoạ thì giáo viên nên nói ngắn gọn, rõ ràng và càng ở lớp dới thì càng phải giảng giải ít, minh hoạ nhiều hơn. Nên kết hợp giảng giải với phơng pháp gợi mở- vấn đáp. 1.3.3: Phơng pháp gợi mở - vấn đáp Phơng pháp gợi mở- vấn đáp là phơng pháp dạy học không trực tiếp đ- a ra những kiến thức đã hoàn chỉnh mà sử dụng một hệ thống câu hỏi thích hợp, từ đó hớng dẫn học sinh suy nghĩ và trả lời từng câu hỏi, t duy từng bớc để dần đi đến kết luận cần thiết. Phơng pháp gợi mở- vấn đáp rất thích hợp trong dạy Toán Tiểu học. Nó làm cho không khí lớp học sôi nổi, gây hứng thú học tập, tạo niềm tin vào khả năng học tập của học sinh. Ngoài ra nó còn giúp rèn luyện cho học sinh cách suy nghĩ cách diễn đạt bằng lời, làm cho kết quả học tập đợc vững chắc. Phơng pháp này kiểm tra đợc việc học của học sinh. Khi dạy học kiến thức Dạy học phân số theo h ớng tích cực 6 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thanh Tr à mới, khi thực hành luyện tập hay kiểm tra đánh giá, ôn tập củng cố kiến thức đều có thể sử dụng phơng pháp này. Khi sử dụng phơng pháp gợi mở vấn đáp, điều quan trọng là phải dựa trên hệ thống câu hỏi phù hợp, phát huy tốt nhất t duy cũng nh trình độ hiện tại của học sinh. Sau đây là một số lu ý khi xây dựng hệ thống câu hỏi gợi mở: - Các câu hỏi phù hợp với các loại đối tợng học sinh không quá dễ hoặc quá khó. -Mỗi câu hỏi phải có nội dung chính xác, phù hợp với nội dung, mục đích, yêu cầu, mục đích bài học. - Câu hỏi phải rõ ràng, không mập mờ khó hiểu hoặc có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. - Cùng một nội dung, có thể đặt câu hỏi dới nhiều hình thức khác nhau để giúp học sinh nắm vững kiến thức và linh hoạt trong suy nghĩ. - Câu hỏi phải gợi ra vấn đề để học sinh suy nghĩ, giải quyết vấn đề. Nên hạn chế những câu trả lời mà học sinh chỉ có thể trả lời có hoặc không. -Căn cứ vào kinh nghiệm dạy học Toán ở Tiểu học, nên dự đoán những khả năng trả lời câu hỏi cho học sinh (trong đó có thể có những câu trả lời sai) để chuẩn bị sẵn các câu hỏi phụ nhằm dẫn dắt học sinh tập trung những vấn đề chủ yếu, trọng tâm của hệ thống câu hỏi. -Trong một số trờng hợp nên khuyến khích học sinh tự đặt câu hỏi để học sinh khác trả lời. 1.3.4: Phơng pháp trực quan Sử dụng phơng pháp trực quan trong dạy học Toán ở Tiểu học nghĩa là giáo viên tổ chức, hớng dẫn học sinh hoạt động trực tiếp trên các hiện tợng, sự vật cụ thể, dựa vào đó mà nắm bắt kiến thức, kĩ năng của môn Toán. Dạy học phân số theo h ớng tích cực 7 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thanh Tr à Phơng pháp trực quan gắn với giai đoạn nhận thức của trẻ từ 6-11 tuổi là rất phù hợp. Đây là giai đoạn mà nhận thức gắn liền với các hình ảnh và hiện tợng cụ thể. Trong khi đó các kiến thức Toán học lại có tính trừu tợng và khái quát cao. Sử dụng phơng pháp trực quan sẽ giúp cho học sinh có chỗ dựa cho hoạt động t duy, bổ sung vốn hiểu biết để có thể nắm bắt đợc các kiến thức trừu tợng đó (tất nhiên quan niệm về tính cụ thể và trừu tợng chỉ có tính chất t- ơng đối). Nh vậy, thực chất của việc sử dụng phơng pháp trực quan là quá trình kết hợp giữa cái cụ thể và trừu tợng. Phơng pháp này đòi hỏi giáo viên phải biết cách tổ chức, điều khiển và hớng dẫn học sinh hoạt động trực tiếp trên các sự vật cụ thể, gần gũi với các em. Từ đó giải quyết đợc những vấn đề cụ thể của học tập và cuộc sống. Những kiến thức và kĩ năng tơng ứng cũng đợc hình thành từ đây . 1.3.5: Phơng pháp thực hành - luyện tập Phơng pháp thực hành luyện tập là phơng pháp giáo viên tổ chức cho học sinh luyện tập các kiến thức kĩ năng của các em thông qua các hoạt động thực hành luyện tập. Phơng pháp này đợc sử dụng thờng xuyên trong dạy học Toán ở Tiểu học. Nó chiếm tới hơn 50% tổng thời lợng dạy học Toán ở Tiểu học và đợc sử dụng nhiều nhất trong các tiết thực hành- luyện tập. Chẳng hạn: Khi dạy học kiến thức mới, bằng cách hớng dẫn học sinh sử dụng các đồ dùng học tập của từng cá nhân hay giải các bài toán, các ví dụ, giáo viên giúp các em nhận biết phát hiện ra các kiến thức mới.Tiếp đó giáo viên có thể tổ chức cho học sinh thực hành luyện tập để vận dụng các kiến thức mới đó trong các trờng hợp từ đơn giản đến phức tạp. Quá trình luyện tập thực hành, học sinh càng hiểu và nắm vững kiến thức mới hơn . Một số lu ý khi sử dụng phơng pháp thực hành - luyện tập: Dạy học phân số theo h ớng tích cực 8 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thanh Tr à Phơng pháp thực hành luyện tập trong dạy học Toán ở Tiểu học chủ yếu để tăng cờng các hoạt động và thời gian thực hành luyện tập cho học sinh. Vì vậy cần tạo điều kiện để học sinh thực hành luyện tập nhiều. Và đặc biệt cần tổ chức, hớng dẫn học sinh chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hành- luyện tập. Tránh làm thay hoặc áp đặt cho học sinh. 1.3.6: Đánh giá Nhìn lại quá trình giảng dạy Toán ở Tiểu học từ trớc tới nay, những phơng pháp dạy học truyền thống đã góp phần tích cực trong việc thúc đẩy học sinh nắm bắt tri thức. Tuy nhiên nhìn nhận ở góc độ khách quan, nếu vẫn tiếp tục duy trì dạy học truyền thống đơn thuần chắc chắn sẽ cản trở quá trình tiếp thu bài giảng của các em. Nguyên nhân của vấn đề này xuất phát từ tính lỗi nhịp so với yêu cầu của thời đại của các phơng pháp dạy học trên. Đặc biệt nó ảnh hởng sâu sắc tới chất lợng dạy và học hiện nay. Dạy học tích cực đợc ra đời nhằm khắc phục những hạn chế ấy, đồng thời góp phần nâng cao và hoàn thiện chất lợng của hệ thống giáo dục quốc dân. Nói nh vậy nhng không có nghĩa là dạy học chỉ sử dụng một phơng pháp dạy học tích cực thuần nhất. Không có một phơng pháp nào là vạn năng, cũng không có phơng pháp dạy học nào là tồi cả (tất nhiên hạn chế là không tránh khỏi). Lỗi thuộc về ngời sử dụng phơng pháp chứ không phải ở phơng pháp ấy. Chính vì vậy các phơng pháp dạy học tích cực đợc sử dụng trong sự kết hợp linh hoạt với các phơng pháp dạy học truyền thống. Điều đó cho phép khắc phục những hạn chế của từng phơng pháp đồng thời phát huy những u điểm của từng phơng pháp. Đây chính là dạy học tích cực mang tính kế thừa chứ không phải phủ định sạch trơn. Dạy học phân số theo h ớng tích cực 9 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thanh Tr à Chơng 2: Dạy học tích cực trong môn Toán 2.1: Quan niệm về phơng pháp dạy học tích cực. Trớc hết cần hiểu tích cực ở đây đợc dùng theo nghĩa trái ngợc với thụ động chứ không phải trái ngợc với tiêu cực. Chúng ta đã biết tính tích cực của con ngời biểu hiện trong hoạt động mà thực chất là hoạt động nhận thức.Trong nghiên cứu khoa học, nhận thức để phát hiện những điều loài ngời cha biết, còn trong học tập quá trình nhận thức của học sinh nhằm lĩnh hội những tri thức mới mà loài ngời đã tích luỹ đợc. Nói là mới song đó là những hiểu biết mới với bản thân các em, mới so với trình độ hiện có của các em. Vậy thế nào là dạy học theo hớng tích cực ? Nói ngắn gọn khái niệm dạy học tích cực đợc dùng để chỉ những phơng pháp dạy học theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Điều đó có nghĩa là dạy học hớng vào học sinh, lấy học sinh làm trung tâm. Lúc này, ngời học không còn là ngời tiếp nhận thông tin một cách bị động áp đặt mà chủ động lĩnh hội thông tin, sắp xếp lại thông tin. Ngời học không chỉ lĩnh hội nội dung kiến thức mà còn hình thành và phát triển cách học cho bản thân. Hiểu dạy học tích cực nh vậy song không có nghĩa là đề cao vai trò của học sinh hay hạ thấp vai trò của giáo viên. Điểm tích cực ở đây là thay vì làm sẵn, áp đặt giáo viên giữ vai trò chủ đạo, quyết định, nay thầy trở thành ngời tổ chức, định hớng cho các em, giúp đỡ các em trong quá trình khám phátri thức. Chính bản thân các em mới là ngời sáng tạo ra tri thức mới bằng sự cố gắng cao độ về mặt trí lực của bản thân chứ không phải là giáo viên. Cần hiểu dạy học tích cực không phải chỉ diễn ra một chiều mà là dạy học hỗ trợ, dạy học hợp tác. Sự hợp tác ấy diễn ra trong hai mối quan hệ giáo viên- học sinh, học sinh- học sinh, trong đó nổi lên là mối quan hệ thứ hai. Chính mối quan hệ này làm cho năng lực tối u của từng cá nhân đợc phát huy, Dạy học phân số theo h ớng tích cực 10 [...]... tiết học sinh động đạt hiệu quả, nâng cao trình độ từng cá nhân và chất lợng tập thể Chơng 3: Tổ chức dạy học phân số theo hớng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh Dạy học phân số theo h ớng tích cực 22 Khoá luận tốt nghiệp Thanh Tr à Nguyễn Thị 3.1 Nội dung dạy học phân số trong chơng trình Toán Tiểu học, SGK2000 * Nội dung dạy học phân số đợc đa vào từng khối lớp, từ lớp 2 đến lớp 5 Có thể... giờ học * Trên đây là ba hình thức tổ chức dạy học Toán thông dụng phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh Các tiết dạy học Toán, giáo viên sử dụng chủ yếu hoạt động theo nhóm kết hợp với cá nhân hay tổ chức trò chơi học tập Có sự kết hợp với các giữa các hình thức dạy học Toán khác nhau làm Dạy học phân số theo h ớng tích cực 21 Khoá luận tốt nghiệp Thanh Tr à Nguyễn Thị cho tiết học sinh. .. kiến thức của bài trên 3.3 ứng dụng vào việc tổ chức dạy học chủ đề phân số theo hớng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh Giáo án 1: Phân số Tiết: 96 Chơng4 Ngời dạy: Nguyễn Thị Thanh Trà Lớp dạy: 4A Ngày dạy: I Mục tiêu: Giúp học sinh bớc đầu nhận biết về phân số, về tỉ số và mẫu số II Phơng pháp, phơng tiện: Phơng pháp: Trực quan; Gợi mở vấn đáp; Thực hành luyện tập ; Trò chơi học tập Phơng... chia làm hai phần Dạy học phân số theo h ớng tích cực 28 Khoá luận tốt nghiệp Thanh Tr à Nguyễn Thị bằng nhau và tô màu một phần -GV yêu cầu học sinh đọc phân -HS đọc: một phần hai số viết trên bảng - HS: Phân số -GV yêu cầu học sinh nêu tử số 1 có tử số là 1 2 mẫu số là 2 1 và mẫu số của phân số 2 Các phân số tiếp theo làm tơng tự 5 1 3 4 , , , là những phân 6 2 4 7 - GV: số Tử số là số tự nhiên viết... sinh làm theo khả năng cá Dạy học phân số theo h ớng tích cực 17 Khoá luận tốt nghiệp Thanh Tr à Nguyễn Thị nhân, tránh hoặc hạn chế tình trạng học sinh đã làm bài xong nhng phải chờ đợi các bạn rồi mới chuyển sang bài tập khác 2.3.2: Tổ chức dạy học theo nhóm trong môn Toán Hoạt động dạy học theo nhóm trong môn Toán là hoạt động trong đó giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động hợp tác với nhau trong... 1: Phân số Bài 1- Tiết 96: Phân số Nhiệm vụ: Giới thiệu bớc đầu về phân số, tử số, mẫu số Giúp học sinh biết đọc, biết viết về phân số Bài 2- Tiết 96 -97: Phân Nhiệm vụ: Phép chia một số tự nhiên cho một số số và phép chia số tự tự nhiên khác 0 không phải bao giờ cũng có thnhiên ơng là một số tự nhiên Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có Dạy học phân số theo h ớng tích cực 24 Khoá luận tốt. .. Trà Lớp dạy: 4A Ngày dạy: I Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết đợc tính chất cơ bản của phân số Nhận biết đợc sự bằng nhau của hai phân số II Phơng pháp, phơng tiện: Phơng pháp: Trực quan; Gợi mở vấn đáp; Dạy học phân số theo h ớng tích cực 31 Khoá luận tốt nghiệp Thanh Tr à Nguyễn Thị Thực hành luyện tập ; Trò chơi học tập Phơng tiện: Các băng giấy nh SGK III Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Thời Hoạt. .. trình độ của giáo viên Có thể nói, có nhiều cách hiểu khác nhau về phơng pháp dạy học tích cực song tựu chung lại sự tích cực phản ánh ở hai nhân tố trung tâm trong quá trình dạy học đó là sự tích cực từ phía học sinh, tích cực trong lối giảng dạy của giáo viên Sự tích cực đó phản ánh lối dạy học theo đúng nguyên tắc hoạt động mà ở đây chủ thể của các hoạt động chính là học sinh Bản chất của vấn đề... tính diện tích hình chữ nhật Biết cách thực hiện phép nhân hai phân số Bài 12 -Tiết 125: Tìm Nhiệm vụ: Biết cách giải bài toán dạng Tìm Dạy học phân số theo h ớng tích cực 25 Khoá luận tốt nghiệp Thanh Tr à Nguyễn Thị phân số của một số phân số của một số Bài 13- Tiết 126: Phép Nhiệm vụ: Biết cách thực hiện phép chia hai phân chia phân số số * Các bài còn lại là những bài luyện tập giúp học sinh củng... số *Khi dạy các tính chất toán học : Dạy học phân số theo h ớng tích cực 13 Khoá luận tốt nghiệp Thanh Tr à Nguyễn Thị So với các cấp học trên, các tính chất Toán học đợc giảng dạy ở Tiểu học không nhiều Ví dụ: Trong nội dung dạy học Toán ở Tiểu học chỉ có một số bài nh: Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9 Phân số bằng nhau (nhận biết tính chất cơ bản của phân số) Việc dạy học các tính chất Toán học trên . phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hớng tích cực nói trên. ứng dụng vào việc tổ chức dạy học chủ đề phân số theo hớng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. 5. Phơng pháp nghiên. Toán 4. 6. Cấu trúc của khoá luận Gồm 3 chơng: Chơng 1: Tổng quan về phơng pháp dạy học. Chơng 2: Dạy học tích cực trong môn Toán Chơng 3: Tổ chức dạy học phân số theo hớng tích cực hoá hoạt động. động học tập của học sinh. Dạy học phân số theo h ớng tích cực 3 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thanh Tr à Phần nội dung Chơng 1: Tổng quan về phơng pháp dạy học 1.1: Phơng pháp dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học theo định hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh qua chương phân số lớp 4_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH, Tổ chức dạy học theo định hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh qua chương phân số lớp 4_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH, Tổ chức dạy học theo định hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh qua chương phân số lớp 4_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH

Từ khóa liên quan