Tìm hiểu thực trạng thiết bị dạy học và việc sử dụng thiết bị dạy học ở các trường tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH

53 1,619 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 18:26

Lời cảm ơn! Tôi xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn, giúp đỡ của các thầy, cô giáo trong khoa Giáo dục Tiểu học, các thầy, cô giáo trong tổ bộ môn Tâm lý giáo dục đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình hoàn thành khoá luận này. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lời biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Đỗ Xuân Đức - ngời đã trực tiếp hớng dẫn, chỉ bảo tận tình để tôi hoàn thành khoá luận này. Trong khi thực hiện đề tài này, do thời gian và năng lực còn hạn chế nên tôi vẫn cha đi sâu khai thác đợc hết và khoá luận vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Vì vậy, tôi mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2008 Sinh viên Đỗ Thị Ngọc Minh lời cam đoan 1 Tôi xin cam đoan khoá luận này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Trong khi tiến hành thực hiện khoá luận, tôi đã kế thừa những thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu với sự trân trọng và biết ơn. Những kết quả nêu trong khoá luận cha đợc công bố trên bất kì công trình nào khác. Hà Nội, tháng 5 năm 2008 Sinh viên Đỗ Thị Ngọc Minh Mục lục Trang Phần 1: Mở đầu. 5 Phần 2: Nội dung. 11 Chơng 1: Cơ sở lý luận. 11 1. Một số vấn đề về thiết bị dạy học. 11 1.1. Khái niệm. 11 1.2. Phân loại. 12 1.3. Vai trò của phơng tiện dạy học trực quan và phơng tiện kỹ thuật dạy học trong dạy học ở Tiểu học. 12 1.4 Yêu cầu khi sử dụng thiết bị dạy học 16 2. Danh mục các thiết bị dạy học tối thiểu ở các lớp. 18 3. Dạy học ở tiểu học và việc sử dụng thiết bị dạy học trong dạy học. 25 3.1. Mối quan hệ giữa thiết bị dạy học với mục đích, nội dung dạy học. 25 3.2. Mối quan hệ giữa thiết bị dạy học với phơng pháp dạy học. 26 3.3. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học. 27 Chơng 2: Thực trạng thiết bị dạy học và việc sử dụng thiết bị dạy học ở các trờng tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên. 28 1. Thực trạng đội ngũ giáo viên và đội ngũ quản lý giáo dục. 28 2 1.1. Thực trạng về đội ngũ giáo viên. 28 1.2. Thực trạng về đội ngũ quản lý giáo dục. 29 1.3. Thực trạng nhận thức của giáo viên về thiết bị dạy học và việc sử dụng thiết bị dạy học trong quá trình dạy học ở Tiểu học. 30 2. Thực trạng thiết bị dạy học ở các trờng tiểu học. 31 2.1. Thực trạng về số lợng thiết bị dạy học ở các trờng tiểu học. 31 2.2. Thực trạng về chất lợng thiết bị dạy học ở các trờng tiểu học. 41 3. Thực trạng sử dụng thiết bị dạy học ở các trờng tiểu học. 44 Chơng 3: Nguyên nhân và giải pháp khắc phục. 52 1. Nguyên nhân. 52 2. Giải pháp khắc phục. 53 Phần 3: Kết luận và kiến nghị. 56 1. Kết luận. 56 2. Kiến nghị. 57 Tài liệu tham khảo 59 Phụ lục 60 Phần 1: Phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài Chúng ta đang sống trong những thập niên đầu của thế kỷ 21, thế kỷ của sự tiến bộ vợt bậc về khoa học và công nghệ, thế kỉ của những con ngời 3 thông minh, có trình độ chuyên môn cao, tự chủ, năng động và sáng tạo. Vì thế, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài là việc mà quốc gia nào cũng cần phải chú trọng. Hoà chung vào dòng chảy của nhân loại, Việt Nam đã và đang từng bớc tiến nhanh trên con đờng công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc, đa nớc ta từ nớc có nền nông nghiệp lạc hậu tiến kịp so với các quốc gia khác, hội nhập với xu thế quốc tế. Trong sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, nó là động lực cho sự phát triển bền vững và đầu t cho giáo dục là đầu t cho con ngời, đầu t cho sự phát triển. Hiện nay, giáo dục đang là mối quan tâm của toàn xã hội đặc biệt là giáo dục Tiểu học vì đây là bậc học nền tảng đặt nền móng vững chắc cho các bậc học trên. Với tinh thần của nghị quyết hội nghị lần thứ 8 của BCH TW Đảng khoá VIII, ngành giáo dục đã đa ra nhiệm vụ trọng tâm của từng bậc học đặc biệt là bậc Tiểu học duy trì chất lợng, giáo dục toàn diện cho học sinh, thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá giáo dục. Đổi mới phơng pháp dạy học làm cho giờ học trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên, chất lợng và hiệu quả [trích Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nhà xuất bản chính trị quốc gia (2001)] Muốn làm đợc điều này, chúng ta phải tiến hành giải quyết đồng bộ những vấn đề của bậc Tiểu học. Trong đó, việc đổi mới phơng pháp dạy học là một xu thế tất yếu để nâng cao chất lợng dạy và học hiện nay nhằm đổi mới phơng pháp dạy theo hớng tích cực hoá hoạt động học tập, phát huy tính tự chủ, sáng tạo của ngời học. Tuy nhiên, đổi mới phơng pháp dạy học không thể tách rời với công tác đầu t, đổi mới nâng cấp trang thiết bị và đồ dùng dạy học ở Tiểu học. Điều này đã đợc khẳng định rất rõ trong nghị quyết số 40/2000 QH 10 của Quốc hội về đổi mới chơng trình. Đổi mới nội dung chơng trình, sách giáo khoa. Phơng pháp dạy và học phải thực hiên đồng bộ với việc nâng cấp đổi mới trang thiết bị dạy học theo hớng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Để thực hiện chủ trơng trên, ngoài việc nâng cao chất lợng ngời thầy và sách giáo khoa thì việc đầu t cơ sở vật chất, thiết bị trờng học là không thể thiếu đợc trong việc đào tạo con ngời mới. Và ngày nay với vai trò của mình, thiết bị dạy học đợc coi là một trong sáu thành tố của quá trình dạy học bên cạnh mục tiêu, nội dung, phơng pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá. 4 Xác định rõ vị trí, vai trò của thiết bị dạy học trong công cuộc đổi mới giáo dục, Nhà nớc ta đã tiến hành đầu t rất lớn về thiết bị, đồ dùng dạy học, th viện cho các trờng tiểu học để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể ở mỗi trờng. Theo thống kê gần đây, năm 2003 nhà nớc đã chi 380 tỷ đồng cho việc thay sách lớp 2 và lớp 7 trong đó bao gồm cả kinh phí mua sắm thiết bị. Năm 2004 - 2005 tổng kinh phí mua thiết bị dạy học ở lớp 3, lớp 8 và mua thiết bị bổ sung cho các lớp khác là 650 tỷ đồng. Và tổng trong vòng 5 năm từ 2002 - 2005, nhà nớc đã chi tất cả 2200 tỷ đồng cho việc mua sắm thiết bị giáo dục ở Tiểu học và Trung học cơ sở (theo số liệu thống kê báo Giáo dục và thời đại số 129) Con số kinh phí chi ra đầu t cho thiết bị quả là lớn nhng thực tế giáo dục nớc ra hiện nay thì sao? Chất lợng giáo dục vẫn cha cao. Phải chăng một trong những nguyên nhân dẫn đến chất lợng dạy học cha cao là do thiết bị kỹ thật dạy học cha đủ hoặc thiết bị đã đủ nhng chất lợng cha cao, sử dụng còn kém hiệu quả. Hiện nay, các sách báo, phơng tiện truyền thông đang đề cập rất nhiều đến việc chất lợng giáo dục ở Việt Nam cha cao, số lợng thiết bị dạy học cha đủ chất lợng các thiết bị cha cao, cha đảm bảo yêu cầu, khi sử dụng lại kém hiệu quả. Để tìm hiểu rõ điều này, tôi đã tiến hành Tỡm hiu thc trng thit b dy hc v vic s dng thit b dy hc cỏc trng tiu hc khu vc th xó Phỳc Yờn để có cái nhìn đúng đắn, sâu sắc và toàn diện hơn về chất lợng dạy và học cũng nh thực trạng thiết bị dạy học và việc sử dụng thiết bị dạy học ở các trờng tiểu học hiện nay. Bản thân em mai này là một giáo viên tiểu học nên em muốn nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết của mình. Do vậy, em lựa chọn nghiên cứu đề tài này để tìm hiểu thực trạng thiết bị kỹ thuật dạy học ở tiểu học. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị kỹ thuật dạy học nhằm nâng cao chất lợng dạy và học. Nhng do trình độ và thời gian có hạn nên em chỉ đi sâu vào nghiên cứu ở khu vực các trờng cụm thị xã Phúc Yên. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Vấn đề về thực trạng thiết bị kỹ thuật dạy học và thực trạng sử dụng thiết kỹ thuật dạy học đã đợc một số nhà giáo dục học nghiên cứu. Song, các 5 công trình chỉ nghiên cứu ở một môn học cụ thể, hoặc những vấn đề có liên quan đến thiết bị dạy học nói chung nh: Thạc sĩ Lê Ngọc Sơn về vấn đề sử dụng thiết bị dạy học ở môn Toán ở Tiểu học. ở đó, tác giả đã nghiên cứu về vai trò của thiết bị đối với môn Toán ở Tiểu học, bảng thống kê thực trạng thiết bị kỹ thuật dạy học ở môn Toán và đa ra các nguyên tắc khi sử dụng các thiết bị. Bài viết: Một số giải pháp tăng cờng hiệu quả khi sử dụng thiết bị dạy học của tác giả Phan Văn Triển - Đại học quốc gia TP HCM. Tiến sĩ Vũ Văn Dụ về vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác quản lý thiết bị dạy học ở Tiểu học. Thạc sĩ Phan Thanh Yên về vấn đề nâng cao kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học. Bài viết: Vị trí và công dụng của thiết bị dạy học của Giáo s - Tiến sĩ Khoa học Thái Duy Tuyên của Viện chiến lợc và chơng trình giáo dục. Thạc sĩ Lê Tiến Thành - Phó vụ trởng vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo về định hớng sử dụng đồ dùng dạy học trong đổi mới phơng pháp dạy học ở Tiểu học. ở đây, tác giả đã nêu thực trạng việc sử dụng đồ dùng dạy học ở Tiểu học và định hớng chỉ đạo việc sử dụng đồ dùng dạy học ở Tiểu học hiện nay. Kế thừa và phát triển những thành tựu nghiên cứu đã có về thực trạng thiết bị dạy học và việc sử dụng thiết bị dạy học ở các trờng tiểu học, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài này để có cái nhìn sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn về thực trạng thiết bị kỹ thuật dạy học và việc sử dụng thiết bị dạy học tại một địa bàn cụ thể đó là các trờng tiểu học thị xã Phúc Yên. 3. Mục đích nghiên cứu Nhằm phát hiện ra thực trạng thiết bị kỹ thuật dạy học và việc sử dụng thiết bị kỹ thuật dạy học ở các trờng tiểu học hiện nay. Tìm hiểu nguyên nhân và đa ra các giải pháp để nâng cao chất lợng sử dụng các thiết bị kỹ thuật dạy học nhằm góp phần nâng cao chất lợng dạy học. 4. Đối tợng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu 6 - Đối tợng nghiên cứu: Thực trạng thiết bị kỹ thuật dạy học và việc sử dụng thiết bị kỹ thuật dạy học. - Khách thể nghên cứu: Vấn đề về thiết bị kỹ thuật dạy học 5. Phạm vi nghiên cứu Các trờng tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên: - Trờng tiểu học Xuân Hoà A - Trờng tiểu học Trng Nhị - Trờng tiểu học Lu Quý An 6. Giả thuyết khoa học Thiết bị dạy học trong các trờng đa dạng, phong phú nhng vẫn cha đợc cung ứng đầy đủ, chất lợng các thiết bị vẫn cha cao và việc sử dụng thiết bị trong quá trình dạy học của giáo viên ở trên lớp thờng xuyên nhng vẫn cha thực sự hiệu quả. 7. Nhiệm vụ nghiên cứu 1) Tìm hiểu cơ sở lý luận về thiết bị kỹ thuật dạy học 2) Tìm hiểu thực trạng về thiết bị kỹ thuật dạy học và việc sử dụng thiết bị dạy học ở các trờng tiểu học Thị xã Phúc Yên. 3) Nguyên nhân và giải pháp khắc phục. 8) Phơng pháp nghiên cứu - Phơng pháp đọc sách - Phơng pháp thống kê, phân tích số liệu - Phơng pháp quan sát - Phơng pháp điều tra 9) Cấu trúc khoá luận Phần 1: Mở đầu. Phần 2: Nội dung. Chơng 1: Cơ sở lý luận. 1. Một số vấn đề về thiết bị dạy học. 1.1 Khái niệm thiết bị dạy học. 1.2 Phân loại thiết bị kỹ thuật dạy học. 1.3 Vai trò của phơng tiện dạy học trực quan và phơng tiện kỹ thuật dạy học trong quá trình dạy học. 2. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ở các lớp 7 3. Dạy học ở Tiểu học và việc sử dụng các thiết bị dạy học trong quá trình dạy học ở Tiểu học. 3.1. Mối quan hệ giữa thiết bị dạy học với mục đích, nội dung dạy học ở Tiểu học. 3.2. Mối quan hệ thiết bị dạy học với phơng pháp dạy học ở Tiểu học. 3.3 Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học. Chơng 2: Thực trạng thiết bị kỹ thuật dạy học và việc sử dụng thiết bị kỹ thuật dạy học ở Tiểu học. 1. Thực trạng đội ngũ giáo viên và đội ngũ quản lý giáo dục. 1.1 Thực trạng về đội ngũ giáo viên. 1.2 Thực trạng về đội ngũ quản lý giáo dục. 1.3 Thực trạng nhận thức của giáo viên về thiết bị kỹ thật dạy học và vai trò của việc sử dụng thiết bị kỹ thuật dạy học trong quá trình dạy học. 2. Thực trạng về thiết bị kỹ thuật dạy học ở các trờng tiểu học thị xã Phúc Yên. 2.1 Thực trạng về số lợng. 2.2 Thực trạng về chất lợng. 3.Thực trạng sử dụng thiết bị kỹ thuật dạy học ở các trờng tiểu học thị xã Phúc Yên. Chơng 3: Nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Phần 3: Kết luận và kiến nghị. 10) Kế hoạch nghiên cứu Tháng 11 - 12: Nhận đề tài và hoàn thành đề cơng. Tháng 1 - 2: Tìm hiểu cơ sở lý luận. Tháng 2 - 4: Khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp. Tháng 4 - 5: Xử lý số liệu, hoàn thành đề tài Phần 2: Nội dung CHơng 1: cơ sở lý luận Ngày nay, đứng trớc yêu cầu về hiện đại hoá - tiêu chuẩn hoá nền giáo dục và đào tạo thiết bị dạy học ngày càng trở thành vấn đề cơ bản và cấp 8 bách .Văn kiện đại hội Đảng IX đã nêu: ''Tăng cờng cơ sở vật chất và hiện đại hoá nhà trờng, đổi mới phơng pháp dạy học, phát huy t duy sáng tạo, năng lực sáng tạo của ngời học coi trọng việc thực hành, thực nghiệm ngoại khoá, tránh nhồi nhét, học vẹt, học chay (ĐCSVN, Văn kiện Đại hội Đảng khoá IX, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2001) 1. Một số vấn đề về thiết bị dạy học 1.1 Khái niệm về thiết bị kỹ thuật dạy học Ngày nay, bàn về khái niệm thiết bị dạy học có rất nhiều quan điểm khác nhau đợc đa ra trên những quan điểm khoa học khác nhau. Theo Tiến sĩ Khoa học Trần Doãn Quế: Thiết bị dạy học là tất cả phơng tiện vật chất cần thiết giúp giáo viên và học sinh tổ chức và tiến hành hợp lý, có hiệu quả quá trình giáo dục, giáo dỡng ở các cấp học, môn học, các lĩnh vực để thực hiên yêu cầu của chơng trình giảng dạy. Ngoài ra, thiết bị dạy học là tri thức, là phơng tiện chứa đựng và truyền tải thông tin, là phơng tiện tăng lợng tin tức giúp quá trình đổi mới thông tin nhanh, nhiều và hiệu quả hơn. Nói tóm lại, về bản chất thiết bị dạy học là công cụ lao động dành cho loại hình lao động đặc thù của xã hội đó là lao động dạy - học, là yếu tố quyết định năng suất, chất lợng lao động của giáo viên và học sinh. Thiết bị dạy học phản ánh trình độ và chất lợng đào tạo của nhà trờng 1. 2) Phân loại Căn cứ vào tính chất của thiết bị dạy học, Tiến sĩ Vũ Văn Dụ đã phân chia thiết bị dạy học gồm ba loại sau: phơng tiện dạy học trực quan, dụng cụ thí nghiệm, phơng tiện kỹ thuật dạy học. - Phơng tiện dạy học trực quan: vật thật, vật thay thế, mô hình, tranh ảnh - Dụng cụ thí nghiệm: để thực hiện thí nghiệm theo quy định trong chơng trình sách giáo khoa có dụng cụ thí nghiệm chuyên biệt chỉ dành cho một thí nghiệm, có dụng cụ thí nghiệm dùng cho nhiều thí nghiệm khác nhau: ống thuỷ tinh, cốc, đèn cồn - Phơng tiện kỹ thuật dạy học: máy chiếu đa phơng tiện, máy projecter, màn ảnh, đầu đĩa, máy cát sét, phần mềm dạy học 9 Ngoài ra, còn có đồ dùng dạy học trực quan do giáo viên và học sinh tự làm hoặc tự su tầm. Có thể nói, cách phân loại này hợp lý và khoa học nhất, phù hợp với tính chất đặc trng của thiết bị dạy học. 1.3. Vai trò của phơng tiện dạy học trực quan và phơng tiện kỹ thuật dạy học trong quá trình dạy học Tiểu học - Dới góc độ nhận thức. Nhận thức là sự phản ánh thực tiễn trong bộ não của con ngời. Con ngời nhận thức thế giới bên ngoài nhờ hệ thống tín hiệu thứ nhất và hệ thống tín hiệu thứ hai. Hệ thống tín hiệu thứ nhất là những gì nghe đợc, cảm xúc thấy đợc từ thế giới bên ngoài (trừ tiếng nói) là những thông tin về thế giới khách quan mà con ngời nhận thức đợc từ các giác quan là cơ sở của sự phản ánh trực tiếp thực tiễn Còn hệ thống tín hiệu thứ hai là ngôn ngữ (và chữ viết) là những thông tin về thực tiễn khách quan đã đợc trừu tợng hoá. Hệ thống tín hiệu thứ nhất là cơ sở hệ thống tín hiệu thứ hai. Ngời ta không thể hiểu đợc khi dùng ngôn ngữ để miêu tả khái niệm, hiện tợng nếu không có một biểu tợng ban đầu nào đó. Khi học sinh bắt đầu nghiên cứu một môn học, các em đã tích luỹ một số biểu tợng ban đầu do quan sát đợc từ thực tiễn hoặc trao đổi học tập mà có. Nhng những biểu tợng dự trữ này không đồng bộ giữa các em, mức độ chính xác và sâu sắc của các biểu tợng ở mỗi học sinh là khác nhau. Vì vậy trong nhiều trờng hợp, muốn học sinh hiểu bài một cách chính xác và sâu sắc thì phải xây dựng các khái niệm, lý thuyết từ việc quan sát trực tiếp các hiện tợng. Nhng, không phải lúc nào cũng dễ dàng quan sát các hiện tợng thực tiễn mà ngời ta phải tạo ra các hiện tợng tự nhiên bằng phơng pháp nhân tạo hoặc cho học sinh quan sát hình ảnh - sử dụng phơng tiện trực quan. Các tài liệu trực quan cung cấp cho học sinh kiến thức bền vững, chính xác đồng thời giúp các em kiểm tra lại tính đúng đắn của kiến thức lý thuyết, sửa chữa, bổ sung và đánh giá lại chúng nếu không phù hợp với thực tiễn. Đứng trớc vật thật hoặc các hình ảnh của chúng, học sinh sẽ học tập say mê hơn, tăng cờng sức chú ý của các em đối với các hiện tợng. Trong quá trình nhận thức thế giới vĩ mô, vai trò của thiết bị càng quan trọng đặc biệt là đối 10 [...]... của học sinh vào lời giảng của giáo viên Điều này, giúp cho việc thay đổi phơng pháp dạy học theo hớng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh góp phần đổi mới phơng pháp dạy học một cách có hiệu quả 20 Chơng 2: Thực trạng thiết bị dạy học và việc sử dụng thiết bị dạy học ở các trờng tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên Để tìm hiểu thực trạng thiết bị dạy học và việc sử dụng thiết bị dạy học trong dạy. .. trang bị, bảo quản và quản lý thiết bị dạy học 2.3 Thực trạng sử dụng thiết bị dạy học trong dạy học ở Tiểu học Để tìm hiểu thực trạng việc sử dụng thiết bị dạy học trong dạy học hiện nay ở các trờng tiểu học tôi đã tổng hợp 32 tiết dự giờ của 32 giáo sinh trong đợt thực tập vừa qua ở 3 trờng tiểu học: Xuân Hoà A, Lu Quý An và Trng Nhị Kết quả thu đợc nh sau: Bảng 8: Mức độ sử dụng thiết bị dạy học ở các. .. 2.1 Thực trạng về số lợng thiết bị dạy học ở các trờng 23 Để có đợc số liệu cụ thể về thực trạng số lợng thiết bị dạy học ở các trờng tiểu học thị xã Phúc Yên, tôi đã tiến hành điều tra, thống kê số liệu các thiết bị dạy học mà hiện nay trờng có và số thiết bị dạy học đợc giao về từng lớp sử dụng đem đối chiếu với bộ mẫu chuẩn thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ thu đợc kết quả nh sau: 24 STT 1 2 Môn học. .. việc sử dụng thiết bị dạy học ý kiến Số ngời điều tra 1 2 20 20/20 (100%) 0/20 (0%) Từ kết quả bảng 5 cho thấy tất cả các giáo viên đều có ý thức sâu sắc về vai trò của việc sử dụng thiết bị dạy học trong quá trình dạy học ở Tiểu học Qua đó có thể thấy, giáo viên đã có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc sử dụng thiết bị dạy học trong dạy học 2 Thực trạng thiết bị dạy học ở các trờng tiểu học. .. đại học chiếm tỷ lệ cao (4/6) Điều này sẽ giúp cho việc quản lý trang thiết bị dạy học ở các trờng dễ dàng và đạt hiệu quả cao hơn 1.3 Thực trạng nhận thức của giáo viên về thiết bị dạy học và vai trò của việc sử dụng thiết bị dạy học trong dạy học ở tiểu học Để tìm hiểu thực trạng nhận thức của giáo viên về thiết bị dạy học tôi đã sử dụng phiếu điều tra với nội dung câu hỏi nh sau: Theo thầy (cô) thiết. .. Mỗi thiết bị dạy học đều có thế mạnh và các nhợc điểm do vậy để sử dụng một cách có hiệu quả thiết bị dạy học giáo viên phải hiểu rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tác dụng của mỗi thiết bị dạy học Căn cứ vào mục đích, nội dung bài học, giáo viên lựa chọn, sử dụng và phối hợp các thiết bị dạy học một cách hợp lý Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lợng dạy - học hiện nay 2 Danh mục thiết bị dạy học tối... thiết bị dạy học đợc trang bị với cơ sở vật chất thực tế xung quanh Môi trờng dạy học là nơi diễn ra hoạt động dạy và học, là nơi có các nguồn thông tin phong phú giúp giáo viên và học sinh khám phá, khai thác và sử dụng vào mục đích dạy - học Việc kết hợp sử dụng thiết bị dạy học đợc trang bị với việc khai thác cơ sở vật chất, môi trờng dạy học không những gây hứng thú cho việc dạy và việc học mà còn... t tởng sai lầm khi ít quan tâm, xem nhẹ Điều này đòi hỏi các trờng cần có các chính sách đầu t hơn nữa về thiết bị dạy học để khắc phục tình trạng thiếu thiết bị hiện nay cũng nh sự đầu t hợp lý hơn nữa trong việc mua sắm thiết bị để không có sự chênh lệch khá lớn về số lợng các thiết bị ở các môn học 2.2 Thực trạng chất lợng thiết bị dạy học ở các trờng tiểu học Để tìm hiểu thực trạng chất lợng thiết. .. lời câu hỏi này tôi đã sử dụng phiếu điều tra với nội dung câu hỏi nh sau: Việc sử dụng thiết bị dạy học trong quá trình dạy học ở tiểu học hiện nay có ý kiến cho rằng: 1 Việc sử dụng thiết bị dạy học là rất cần thiết trong quá trình dạy học 2 Việc sử dụng thiết bị dạy học là không cần thiết trong quá trình dạy học Sau đó, tôi tiến hành điều tra bằng phơng pháp trò chuyện và thu đợc kết quả nh sau:... tạo và tích cực Khi sử dụng thiết bị cần chuyển dần, chuyển kịp thời từ trực quan cụ thể sang trừu tợng và cần tránh việc sử dụng thiết bị quá lâu, sử dụng quá nhiều lần thiết bị dạy học trong một tiết học Nếu sử dụng thiết bị dạy học không đúng lúc, đúng mức độ sẽ hạn chế khả năng phát triển t duy của học sinh làm cho học sinh ngại suy nghĩ, làm việc một cách máy móc 13 - Kết hợp sử dụng thiết bị dạy . về thiết bị dạy học và việc sử dụng thiết bị dạy học trong quá trình dạy học ở Tiểu học. 30 2. Thực trạng thiết bị dạy học ở các trờng tiểu học. 31 2.1. Thực trạng về số lợng thiết bị dạy học. pháp dạy học. 26 3.3. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học. 27 Chơng 2: Thực trạng thiết bị dạy học và việc sử dụng thiết bị dạy học ở các trờng tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên. 28 1. Thực. tiện dạy học trực quan và phơng tiện kỹ thuật dạy học trong quá trình dạy học. 2. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ở các lớp 7 3. Dạy học ở Tiểu học và việc sử dụng các thiết bị dạy học trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu thực trạng thiết bị dạy học và việc sử dụng thiết bị dạy học ở các trường tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH, Tìm hiểu thực trạng thiết bị dạy học và việc sử dụng thiết bị dạy học ở các trường tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH, Tìm hiểu thực trạng thiết bị dạy học và việc sử dụng thiết bị dạy học ở các trường tiểu học khu vực thị xã Phúc Yên_Khóa luận tốt nghiệp lớp QLGDTH

Từ khóa liên quan