Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH

48 1,568 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 18:25

Lời cảm ơn Để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trờng ĐHSP Hà Nội 2 và các thầy, cô giáo trong tổ bộ môn Tâm lí - Giáo dục đã trang bị cho tôi vốn kiến thức lí luận, giúp tôi xây dựng nên cơ sở khoa học của đề tài. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Th.S Lê Xuân Tiến - ngời đã động viên, hớng dẫn và tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Qua đây, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo và bạn bè trong khoa Giáo dục Tiểu học trờng ĐHSP Hà Nội 2, các thầy, cô giáo và các em học sinh khối lớp 4 (năm học 2007-2008) trờng Tiểu học Xuân Hoà A - Phúc Yên - Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện, giúp đỡ để tôi tiến hành điều tra, hoàn thành khoá luận. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 5 năm 2008 Sinh viên Đinh Hồng Quỳnh lời cam đoan Đề tài "Thc trng k nng vit bi tp lm vn ca hc sinh lp 4" đợc hoàn thành qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và tham khảo các tài liệu có liên quan dới sự hớng dẫn tận tình của thầy giáo Th.S Lê Xuân Tiến - giảng viên tổ Tâm lí - Giáo dục trờng ĐHSP Hà Nội 2. Tôi xin khẳng định khoá luận tốt nghiệp này là kết quả nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, căn cứ, kết quả có trong khoá luận là trung thực. Đề tài -1- này cha đợc công bố trong bất kì công trình khoa học nào khác. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hà Nội, tháng 5 năm 2008 Sinh viên Đinh Hồng Quỳnh -2- mục lục Trang PHầN mở đầu 5 1. Lí do chọn đề tài 5 2. Mục đích nghiên cứu 6 3. Đối tợng và khách thể nghiên cứu 6 4. Giả thuyết khoa học 7 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 7 6. Phơng pháp nghiên cứu 7 7. Phạm vi nghiên cứu 8 8. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 8 9. Cấu trúc của khoá luận 8 PHầN NộI DUNG 9 Chơng 1: Cơ sở lí luận 9 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 9 1.2. Bài tập và kĩ năng giải bài tập 10 1.2.1. Khái niệm bài tập và phân loại bài tập 10 1.2.2. Khái niệm kĩ năng và phân loại kĩ năng 13 1.3. Cơ sở khoa học để xác định các kĩ năng làm văn của học sinh tiểu học 17 1.4. Phân môn Tập làm văn ở Tiểu học 19 1.4.1. Vị trí - tính chất và nhiệm vụ 19 1.4.2. Những kiến thức và kĩ năng làm văn đối với học sinh lớp 4 21 1.4.3. Quy trình dạy bài Tập làm văn ở lớp 4 23 1.5. Một số đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học ở giai đoạn thứ hai 26 Chơng 2: Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4 và các yếu tố ảnh hởng 27 2.1. Thực trạng 27 2.1.1. Thực trạng kĩ năng xác định yêu cầu của bài viết 27 2.1.2. Thực trạng kĩ năng lập dàn ý của bài viết 30 2.1.3. Thực trạng kĩ năng viết đoạn 33 2.1.4. Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn 37 -3- 2.2. Các yếu tố ảnh hởng đến kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh 39 2.2.1. Các yếu tố khách quan 39 2.2.2. Các yếu tố chủ quan 43 2.3. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4 44 2.3.1. Tăng cờng hớng dẫn học sinh học và tích luỹ vốn kiến thức văn qua các môn học khác 44 2.3.2. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh 46 2.3.3. Tăng cờng các hoạt động tham quan, tìm hiểu thiên nhiên, đọc sách báo 47 phần kết luận 48 tài liệu tham khảo 49 phụ lục 50 phần mở đầu 1. Lí do chọn đề tài Tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật và công nghệ thông tin đang làm thay đổi vị thế của nhiều quốc gia trên trờng quốc tế. Thực tế ở các nớc tiên tiến đã chỉ ra rằng: nhân tố con ngời là vô cùng quan trọng. Nắm bắt tình hình đó, Đảng ta đã khẳng định: Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu t cho giáo dục là đầu t cho sự phát triển. Quan tâm đến giáo dục và đào tạo, Đảng và Nhà nớc đặc biệt chú ý tới Giáo dục Tiểu học - khâu đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Sở dĩ nh vậy vì ở tiểu học, lần đầu tiên trẻ em tham gia vào hoạt động học với t cách là hoạt động chủ đạo. Trong quá trình hoạt động đó, ở học sinh sẽ hình thành hệ thống những kiến thức và kĩ năng học tập cơ bản gắn với từng môn học. Khác với Toán, Tự nhiên và Xã hội, chơng trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học nhằm hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng tiếng Việt (nghe, nói, -4- đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong môi trờng hoạt động của lứa tuổi. Các phân môn trong môn học này đều hớng tới thực hiện nhiệm vụ trên, trong đó, Tập làm văn có vai trò đặc biệt quan trọng. Tập làm văn nối tiếp một cách tự nhiên các bài học khác nhau trong môn Tiếng Việt nh Tập đọc, Luyện từ và câu, Kể chuyện, Nó mang tính chất thực hành toàn diện, tổng hợp và sáng tạo nhằm giúp học sinh có một năng lực mới: năng lực tạo lập văn bản. Học sinh biết cách sử dụng tiếng Việt làm công cụ t duy, giao tiếp và học tập chính là nhờ năng lực này. Trong học tập phân môn Tập làm văn thì viết bài tập làm văn là một thành tố cốt lõi. Bởi nhờ quá trình viết bài mà học sinh hiểu sâu sắc hơn bản chất của các tri thức đợc học, từ đó có khả năng vận dụng chúng linh hoạt trong nhiều tình huống cũng nh phát triển t duy. Và, sản phẩm của quá trình đó - bài tập làm văn chính là nơi phản ánh rõ nét sự hình thành các kĩ năng sử dụng tiếng Việt ở học sinh. Đối với học sinh tiểu học, từ lớp 2, các em đã tập dợt làm văn nhng chỉ đến lớp 4, các em mới thực sự bắt đầu viết một văn bản hoàn chỉnh theo một phong cách nào đó. Để làm đợc điều này, học sinh phải nắm vững kĩ năng dùng từ, đặt câu, dựng đoạn, liên kết đoạn và các kĩ năng khác nh phân tích đề, lập dàn ý, phát triển ý, Do đó, những kĩ năng làm văn học sinh nắm đợc từ lớp 4 có ảnh hởng lớn đến toàn bộ quá trình học và viết văn của các em sau này. Vậy hiện nay, học sinh lớp 4 đang nắm các kĩ năng đó ở mức độ nh thế nào? Đây là vấn đề đáng đợc quan tâm tìm hiểu. Nhng trên thực tế, cho đến nay vẫn cha có công trình nào nghiên cứu về kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4 học chơng trình đợc triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2005-2006. Với t cách là một giáo viên tiểu học trong tơng lai, việc tìm hiểu thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh sẽ giúp bản thân tôi tích luỹ đ- ợc một số kinh nghiệm, kĩ năng và tri thức cần thiết cho hành trang vào nghề sắp tới. Xuất phát từ những lí do trên và trong phạm vi nghiên cứu của mình, tôi đã chọn đề tài "Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4". 2. Mục đích nghiên cứu -5- Đề tài nghiên cứu này nhằm phát hiện thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4 và chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng trên. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao chất lợng dạy và học phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 4 nói riêng và học sinh tiểu học nói chung. 3. Đối tợng và khách thể nghiên cứu - Đối tợng nghiên cứu: kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4. - Khách thể nghiên cứu: 55 học sinh lớp 4 trờng Tiểu học Xuân Hoà A - Phúc Yên - Vĩnh Phúc. 4. Giả thuyết khoa học Chất lợng bài tập làm văn của học sinh lớp 4 hiện nay cha cao. Nguyên nhân chủ yếu là do giáo viên cha chủ động hình thành cho học sinh các kĩ năng làm văn. Học sinh cha có thói quen lập dàn ý; kĩ năng viết câu, viết đoạn còn thấp. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu lí luận: + Hệ thống hoá một số vấn đề lí luận về bài tập, kĩ năng, sự hình thành kĩ năng ở học sinh tiểu học. + Tìm hiểu về phân môn Tập làm văn ở tiểu học. 5.2. Nghiên cứu thực tiễn: + Xây dựng hệ thống bài tập nhằm tìm hiểu thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4, chỉ ra nguyên nhân của thực trạng đó. + Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kĩ năng viết bài văn cho học sinh lớp 4 hiện nay. 6. Phơng pháp nghiên cứu 6.1. Phơng pháp nghiên cứu lí luận - Tìm hiểu khái niệm bài tập, kĩ năng trong Tâm lí học. - Tìm hiểu hệ thống kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh tiểu học. 6.2. Phơng pháp quan sát - Quan sát tinh thần học tập của học sinh trên lớp ở môn Tiếng Việt và đặc biệt là ở phân môn Tập làm văn. - Quan sát cách ghi chép, thực hành của học sinh. 6.3. Phơng pháp thực nghiệm phát hiện -6- Biên soạn các bài tập để đo thực trạng kĩ năng làm bài của học sinh 6.4. Phơng pháp phân tích sản phẩm Tìm hiểu các thông số cần đo qua vở bài tập và các bài kiểm tra của học sinh. 6.5. Phơng pháp xử lí số liệu Dùng toán thống kê để xử lí số liệu, so sánh, đối chiếu, rút ra kết luận. 7. Phạm vi nghiên cứu Chúng tôi chỉ nghiên cứu kĩ năng viết bài văn miêu tả của học sinh trong phân môn Tập làm văn ở lớp 4. 8. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Đề tài góp phần tìm hiểu thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4 khi học chơng trình đợc ban hành trong toàn quốc 9/11/2001. Phân tích các yếu tố ảnh hởng đến kĩ năng viết bài văn và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng viết bài tập làm văn cho học sinh. 9. Cấu trúc của khoá luận Phần mở đầu Phần nội dung Chơng 1: Cơ sở lí luận Chơng 2: Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4 và các yếu tố ảnh hởng Phần kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục Phần nội dung Chơng 1: Cơ sở lí luận -7- 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Trong Tâm lí học, việc tìm hiểu về kĩ năng không phải là một vấn đề mới. Trên thế giới, có rất nhiều công trình nghiên cứu của các nhà tâm lí học nh V.S. Kudin, N.D. Lêvitôp, A.V. Petrovxki, G.Polia, ở nớc ta, một số tác giả cũng đã tìm hiểu nghiên cứu về kĩ năng, đặc biệt là kĩ năng học tập của học sinh. Tác giả Lê Văn Hồng trong cuốn Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học s phạm cho rằng: Kĩ năng - khả năng vận dụng kiến thức (khái niệm, cách thức, phơng pháp, ) để giải quyết một nhiệm vụ mới. Tác giả Bùi Văn Huệ trong Giáo trình tâm lí học tiểu học đã khẳng định: Kĩ năng vẫn còn là hành động ý chí đòi hỏi phải động não, suy xét, tính toán, phải có nỗ lực ý chí thì mới hoàn thành đợc. Nói chung, các nhà tâm lí học thờng nghiên cứu kĩ năng, kĩ năng học tập một cách chung chung, mang nhiều tính lí thuyết mà ít đề cập đến thực trạng một kĩ năng bộ phận nào đó ở học sinh. Trong góc độ môn học, cũng có nhiều tác giả quan tâm đến việc dạy - học Tiếng Việt, đặc biệt là dạy và học Tập làm văn ở trờng Tiểu học. Ta có thể kể đến PGS.TS Hoàng Hoà Bình với cuốn Dạy văn cho học sinh tiểu học hay PGS.TS Nguyễn Trí với Dạy và học môn Tiếng Việt ở tiểu học theo chơng trình mới (trong đó có đề cập đến phân môn Tập làm văn). Trong Hỏi - đáp về dạy học Tiếng Việt, PGS.TS Nguyễn Minh Thuyết cũng đa ra những kiến thức và kĩ năng làm văn đợc dạy ở lớp 4. Tuy nhiên, các tác giả trên mới chỉ đề cập đến việc dạy và học Tập làm văn ở tiểu học nói chung mà cha xem xét nhiều đến thực trạng kĩ năng học tập môn học này của học sinh. Nhiều sinh viên cũng đã lựa chọn tìm hiểu thực trạng kĩ năng học tập phân môn Tập làm văn của học sinh tiểu học cho khoá luận tốt nghiệp của mình. Nhng họ mới chỉ dừng lại ở tìm hiểu kĩ năng dùng từ, viết câu, viết đoạn mà cha tìm hiểu kĩ năng viết bài, hoặc có tìm hiểu thì cũng không phải là ở chơng trình học đợc triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2005-2006. Trên cơ sở kế thừa và phát triển các thành tựu nghiên cứu có liên quan trên, chúng tôi đã mạnh dạn tìm hiểu Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4 . 1.2. Bài tập và kĩ năng giải bài tập -8- 1.2.1. Khái niệm bài tập a) Khái niệm bài tập ở trong bất kì môn học nào ta cũng bắt gặp từ bài tập. Nh trong môn Toán có bài tập toán, trong môn Tiếng Việt có bài tập tiếng Việt, trong môn Đạo đức có bài tập đạo đức, Điều đó chứng tỏ bài tập đợc dùng trong phạm vi rất rộng đối với mọi hoạt động của cá nhân. Vậy ta cần hiểu khái niệm này nh thế nào? Theo Từ điển tiếng Việt thì bài tập đợc định nghĩa nh sau: Bài tập là bài ra cho học sinh làm để tập vận dụng những điều đã học. [7, trang 27] Trong Tâm lí học, bài tập là một vấn đề mà việc giải quyết nó đòi hỏi phải có một phơng pháp nào đó và đạt tới hiệu quả nhất định. Khái niệm bài tập thờng đợc mô tả theo hớng nh là một tình huống có vấn đề, trong đó chủ thể cần phải hành động. Nhà Tâm lí học ngời Nga A.N. Lêônchiép cho rằng: Bài tập là tình huống đòi hỏi chủ thể phải có hành động nào đó, là mục đích đã cho trong những điều kiện nhất định. Trong quá trình nghiên cứu, nhiều tác giả đã chỉ ra sự khác biệt giữa bài tập và tình huống có vấn đề. Chẳng hạn, A.M. Machiuskin và I. Ialecne khẳng định điểm khác nhau chủ yếu giữa bài tập và tình huống có vấn đề là ở yêu cầu của nó. Yếu tố cha biết trong tình huống có vấn đề bao giờ cũng có tính chất tổng quát ở một mức độ nào đó, tức là có thể chung cho một loạt nhiệm vụ tơng tự. Còn cái cần tìm trong bài tập thờng là những quan hệ đơn nhất hay đại lợng xác định. Mối quan hệ giữa hai khái niệm này thể hiện ở chỗ tình huống có vấn đề rộng thì tính xác định thấp hơn bài tập, nó có thể tạo ra bài tập và khi đó bài tập đợc gọi là bài tập có vấn đề. Hay hiểu một cách đơn giản và ngắn gọn hơn, có ý kiến cho rằng điểm khác nhau giữa bài tập và tình huống có vấn đề là ở chỗ trong lời văn của bài tập đã thể hiện sự phân định (tơng đối rõ ràng) giữa cái đã cho, cái cha biết và cái phải tìm. Tóm lại, có rất nhiều quan niệm khác nhau về bài tập. Khi xem xét khái niệm này, các nhà nghiên cứu đều nhìn nhận ở những phơng diện không giống nhau. Tuy vậy, ta có thể rút ra những điểm cơ bản chung nhất về bài tập nh sau: -9- - Bài tập trớc hết là một tình huống có vấn đề, có tính xác định cao, nó đợc hình thành từ tình huống có vấn đề đó, trong hoàn cảnh cụ thể. (Tuy nhiên, không phải mọi tình huống có vấn đề đều là bài tập). - Cấu trúc của bài tập nói chung, bao giờ cũng chứa đựng các yếu tố xác định: là một tình huống tâm lí, đòi hỏi chủ thể phải thoả mãn nó. Trong tình huống đó chứa đựng các dữ kiện, mà dựa vào đó chủ thể có thể triển khai các thao tác nhằm tìm ra một ẩn số nhất định. Sự xuất hiện của dữ kiện, ẩn số và quan hệ giữa chúng đối với chủ thể là những yếu tố cơ bản của mọi bài tập. Khi thoả mãn các yếu tố này, tức là giải đợc bài tập, chủ thể sẽ có đợc nhận thức mới, sự phát triển mới. b) Phân loại bài tập Để phân loại bài tập, đa số các nhà nghiên cứu đều dựa trên 3 tiêu chuẩn: 1- Đặc tính của đối tợng mà bài tập đề cập đến. 2- Mối quan hệ giữa bài tập và lí thuyết. 3- Đặc tính của yêu cầu bài tập (hay mục đích của bài tập). Xuất phát từ các tiêu chuẩn trên và tuỳ thuộc vào mục đích hớng tới mà ngời ta có thể đa ra nhiều cách phân loại bài tập khác nhau. Có nhiều tác giả chỉ dựa vào tiêu chuẩn 2 hoặc tiêu chuẩn 3 để phân loại (nh G. Polia). Cũng có một số ngời dựa vào cả ba tiêu chuẩn trên để phân loại bài tập, trong đó có L.M. Phritman. Theo cách phân loại của ông thì có các loại bài tập sau: - Dựa vào đặc tính đối tợng (mà bài tập đề cập đến), có: + Bài tập thực hành (thực tiễn): là bài tập mà đối tợng của nó là các chủ đề (đề tài) trong thực tiễn cuộc sống và trong các lĩnh vực khoa học khác. + Bài tập toán học: là những bài tập mà trong đó tất cả các đối tợng đều là các hiện tợng toán học. - Dựa vào quan hệ giữa bài tập và lí thuyết, có: + Bài tập chuẩn (mẫu): là những bài tập đợc giải theo quy tắc, thuật toán nào đó. + Bài tập không chuẩn (không mẫu): là những bài tập mà đối với chúng, trong giáo trình toán học không có những nguyên tắc, những chỉ dẫn chung về các bớc theo những quy tắc xác định trong chơng trình giải chúng. - Dựa vào đặc tính yêu cầu của bài tập, có: -10- [...]... Kĩ năng, kĩ xảo lao động 3- Kĩ năng, kĩ xảo vệ sinh 4- Kĩ năng, kĩ xảo về hành vi [5] Nh vậy, có rất nhiều loại kĩ năng đợc hình thành ở học sinh theo các cách phân loại trên Chúng tôi chỉ tìm hiểu kĩ năng học tập của học sinh c) Kĩ năng học tập Kĩ năng học tập là một thành phần của kĩ năng hoạt động trí tuệ Nó là thành phần không thể thiếu để tạo nên cách học cho học sinh Kĩ năng học tập của học sinh. .. biệt, học sinh có khả năng lập luận cho phán đoán của mình Tóm lại, trong quá trình dạy học, đặc biệt là trong dạy học Tập làm văn, ngời giáo viên cần căn cứ vào một số đặc điểm tâm lí trên để lựa chọn phơng pháp dạy học phù hợp và hiệu quả nhất Chơng 2: Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4 và các yếu tố ảnh hởng 2.1 Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4 ở lớp. .. trong bài văn Kĩ năng viết bài tập làm văn cha cao cũng một phần do bản thân học sinh cha học tốt các môn học có liên quan trực tiếp đến Tập làm văn 2.3 Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4 Để nâng cao chất lợng viết bài tập làm văn của học sinh, chúng tôi đề xuất một số biện pháp sau: 2.3.1 Tăng cờng hớng dẫn học sinh học và tích luỹ vốn kiến thức văn. .. kiến thức và kĩ năng cần nắm vững - Yêu cầu học sinh làm bài tập ở nhà 1.4.3.2 Quy trình dạy dạng bài Thực hành * Dạng bài thực hành đợc biên soạn dới hình thức hệ thống bài tập A Kiểm tra bài cũ B Dạy bài mới 1 Giới thiệu bài mới 2 Hớng dẫn học sinh làm bài tập: -20- - Học sinh đọc và xác định yêu cầu của bài tập - Giáo viên hớng dẫn học sinh giải một phần bài tập làm mẫu - Học sinh làm bài tập dới hình... đầy đủ kiến thức và luyện tập đầy đủ kĩ năng nh xác định yêu cầu của bài viết, lập dàn ý, nhng bài làm lại đạt kết quả cha -32- cao Vậy những yếu tố nào đã ảnh hởng đến kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh? 2.2 Các yếu tố ảnh hởng đến kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh 2.2.1 Các yếu tố khách quan 2.2.1.1 Chơng trình Tập làm văn trong sách giáo khoa hiện nay Tập làm văn là một phân môn nằm... niệm tập làm văn: Văn trong tập làm văn cần hiểu là những lời chúng ta nói hoặc viết ra khi giao tiếp Nh vậy, văn ở đây chính là ngôn bản Vì vậy, tập làm văn chính là tập sản sinh, tạo lập ngôn bản Dạy học tập làm văn là dạy cho học sinh tạo lập, sản sinh ngôn bản * Hệ thống bài tập tập làm văn ở Tiểu học: Bài tập tập làm văn là một lệnh đa ra yêu cầu học sinh thực hiện một hành động nói, viết để tạo... sau: - Kĩ năng học tập thể hiện mặt năng lực học tập của học sinh, liên quan chặt chẽ với hiệu quả học tập và là yếu tố có tính chất quyết định đến kết quả học tập - Kĩ năng học tập thể hiện mặt kĩ thuật của hành động học tập, là sự tổ hợp các phơng thức thực hiện hành động học tập đã đợc học sinh nắm vững và vận dụng có hiệu quả vào việc giải quyết các nhiệm vụ học tập đề ra - Kĩ năng học tập là một... nói và khai triển thành bài văn viết hoàn chỉnh 2.1.3 Thực trạng kĩ năng viết đoạn Một bài văn hoàn chỉnh bao gồm ba phần: mở bài, thân bài, kết bài Tơng ứng với nó ít nhất là ba đoạn văn Ngoài ra, phần thân bài có thể gồm nhiều đoạn văn Muốn bài viết đạt kết quả cao thì học sinh cần phải rèn luyện kĩ năng viết từng phần (kĩ năng viết đoạn): mở bài, thân bài, kết bài Kĩ năng viết từng phần này thể hiện... chỉ đi sâu vào điều tra thể loại văn này Để khảo sát thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh, chúng tôi đã tiến hành điều tra tại một số lớp 4 trờng Tiểu học Xuân Hoà A - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 2.1.1 Thực trạng kĩ năng xác định yêu cầu của bài viết Học sinh muốn làm tốt bài văn ở bất kì thể loại văn nào thì khâu đầu tiên là các em phải hiểu đề bài Hiểu đề bài và tìm ý đúng có ý nghĩa quan... kiến thức và kĩ năng làm văn cần ghi nhớ 2.2 Hớng dẫn học sinh học thuộc phần Ghi nhớ: - Một học sinh đọc thành tiếng, các em khác đọc thầm và nhắc lại nội dung cơ bản của Ghi nhớ - Yêu cầu học sinh học thuộc những ý cơ bản của phần Ghi nhớ 3 Hớng dẫn học sinh luyện tập: - Học sinh đọc và xác định yêu cầu của bài tập - Giáo viên hớng dẫn học sinh giải một phần bài tập làm mẫu - Học sinh làm bài dới hình . với học sinh lớp 4 21 1 .4. 3. Quy trình dạy bài Tập làm văn ở lớp 4 23 1.5. Một số đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học ở giai đoạn thứ hai 26 Chơng 2: Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của . dạn tìm hiểu Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4 . 1.2. Bài tập và kĩ năng giải bài tập -8- 1.2.1. Khái niệm bài tập a) Khái niệm bài tập ở trong bất kì môn học nào ta. chất lợng viết bài tập làm văn cho học sinh. 9. Cấu trúc của khoá luận Phần mở đầu Phần nội dung Chơng 1: Cơ sở lí luận Chơng 2: Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4 và các
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH, Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH, Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH

Từ khóa liên quan