CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ.doc

86 2,034 22
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:23

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ. Trường Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp PHẦN IĐẶT VẤN ĐỀSinh viên: Ngô Minh Ngọc1Trường Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 1. Tính cấp thiết của đề tàiToàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đã làm cho nền kinh tế Việt Nam biến đổi sâu sắc. Tất cả mọi thành phần kinh tế, mọi ngành kinh tế phải không ngừng thay đổi mình nếu không muốn bị loại ra khỏi cuộc chơi. Thêm vào đó, việc Việt Nam ghi tên mình vào WTO tạo cho các DN đứng trước những hội thách thức mới. Đứng trước xu thế đó, dưới sự chỉ đạo của NHNN, các NHTM cũng tự cải biến mình để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của ngành Ngân hàng nói riêng toàn bộ nền kinh tế nói chung.Hệ thống các NHTM vai trò hết sức to lớn trong nền kinh tế. Ngoài vai trò tập trung vốn cung cấp cho nền kinh tế, các NHTM còn tạo ra tiền, là trung gian thanh toán quản các phương tiện thanh toán một cách hiệu quả. Để giúp các NHTM giảm thiểu những rủi ro thể xảy ra trong suốt quá trình hoạt động, nhất thiết phải xây dựng một hệ thống KSNB năng lực hoạt động hiệu quả. Hệ thống KSNB hữu hiệu sẽ bảo đảm Tài sản của các NHTM được sử dụng một cách hợp lý, bảo đảm duy trì mức độ tin cậy của thông tin tài chính sự tuân thủ luật lệ, quy định, qua đó tạo niềm tin cho khách hàng, cổ đông, đối tác.Không phải ngẫu nhiên mà người ta đã nói rằng: “Nếu như hệ thống ngân hàng được ví như “huyết mạch” của nền kinh tế thì chế kiểm soát được ví như “thần kinh trung ương” của một NHTM”1. Trong tất cả các khoản mục, những hoạt động liên quan đến tiền hầu như xuyên suốt tất cả các hoạt động của một NHTM. Hơn thế nữa, khoản mục tiền là nơi dễ xảy ra rủi ro, gian lận, nếu không những biện pháp kiểm soát kịp thời sẽ gây ra những tổn thất lớn.Ngân hàng VCB Việt Nam là một trong những Ngân hàng hàng đầu Việt Nam (là Ngân hàng lớn nhất Việt Nam năm 2008), ảnh hưởng không nhỏ đối với nền kinh tế khi biến động xảy ra. Vì vậy, những rủi ro trong hoạt động của VCB không những ảnh hưởng đến bản thân Ngân hàng mà nó còn lan tỏa đến các chủ thể khác trong nền kinh tế. Nhận thấy tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống KSNB đối với NHTM, nhất là các biện pháp kiểm soát đối với khoản mục tiền, được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong Phòng Kiểm tra nội bộ VCB Huế, với những kiến thức các thầy Khoa Kế toán – Tài chính (Đại học Kinh tế Huế) đã dạy trong suốt 4 năm, tôi mạnh dạn 1 http://www.tapchiketoan.com/kiem-toan/kiem-toan-noi-bo/ban-ve-co-che-kiem-soat-noi-bo-trong-cac-ngan-hang-thuon-2.htmlSinh viên: Ngô Minh Ngọc2Trường Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu đề tài: Đánh giá Hệ thống Kiểm soát nội bộ về hoạt động thu chi tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế. Khóa luận tốt nghiệp này gồm 3 chương:Chương 1: sở luận về Ngân hàng Hệ thống KSNB của NHTM.Chương 2: Hệ thống KSNB về hoạt động thu chi TM tại VCB Huế.Chương 3: Đánh giá đề xuất ý kiến.Đề tài đã góp phần nào cụ thể hóa những luận về KSNB đối với hoạt động thu chi TM trong các NHTM, gắn luận với thực tiễn áp dụng tại VCB Huế. Mặc dù đã nỗ lực cố gắng rất nhiều, nhưng do buổi đầu làm quen với công việc nghiên cứu, đây cũng là đề tài mới nghiên cứu tại Khoa Kế toán – Trường Đại học Kinh tế Huế, khóa luận này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Mong muốn những nghiên cứu sau này sẽ bổ sung những khiếm khuyết vốn hoàn thiện thêm.2. Mục tiêu nghiên cứu• Tổng hợp các nội dung trong hệ thống KSNB về hoạt động thu chi TM tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế• Thông qua việc so sánh luận thực tiễn, với những kiến thức được trang bị, nêu lên một số đánh giá đề xuất một số biện pháp để nâng cao hơn nữa sự hiệu quả của hoạt động KSNB đối với công tác quản TM.3. Đối tượng nghiên cứuQuy trình KSNB đối với hoạt động thu chi TM phương pháp kiểm soát cần thực hiện để ngăn ngừa rủi ro về TM trong hoạt động của VCB Huế.4. Phương pháp nghiên cứu• Tìm hiểu internet, sách báo, tạp chí liên quan đến hoạt động ngân hàng, kế toán, kiểm toán.• Tham khảo khóa luận, chuyên đề của các sinh viên năm trước ở các trường Đại học khác.• Phân tích, tổng hợp các tài liệu thu thập được.• Quan sát phỏng vấn trực tiếp.5. Phạm vi nghiên cứuSinh viên: Ngô Minh Ngọc3Trường Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp • Nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu, tìm hiểu quy trình quản TM KSNB đối với hoạt động thu chi TM: quy trình bảo quản, bảo vệ TM; quy trình thu chi tiền; rủi ro trong hoạt động thu chi; thủ tục kiểm soát cần thực hiện.• Thời gian: Đề tài được bắt đầu nghiên cứu từ tháng 2/2010 đến tháng 5/2010. Các số liệu thu thập trong đề tài chủ yếu phản ánh tình hình hoạt động trong 2 năm 2008-2009.• Không gian: Đề tài được thực hiện tại VCB Huế, địa chỉ ở 78 – Hùng Vương – TP Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.***Sinh viên: Ngô Minh Ngọc4Trường Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp PHẦN II NỘI DUNG CHÍNHSinh viên: Ngô Minh Ngọc5Trường Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Chương 1CƠ SỞ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. sở luận về Ngân hàng thương mại1.1.1. Khái niệm về NHTMLuật các tổ chức tín dụng do Quốc hội khóa X thơng qua ngày 12 tháng 12 năm 1997 định nghĩa: “NHTM là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện tồn bộ hoạt động ngân hàng các hoạt động khác liên quan”. “Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xun là nhận tiền gửi sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh tốn” (Luật NHNN). 2Theo TS Hồng Văn Liêm, khái niệm NHTM được hiểu như sau: “NHTM là định chế tài chính trung gian quan trọng vào loại bậc nhất trong nền kinh tế thị trường. Nhờ hệ thống định chế tài chính trung gian này mà các nguồn tiền nhàn rỗi nằm rải rác trong xã hội sẽ được huy động, tập trung lại, đồng thời sử dụng vốn đó để cấp tính dụng cho các tổ chức kinh tế, cá nhân để phát triển xã hội”.31.1.2. Đặc điểm của NHTM 41.1.2.1. NHTM là một trung gian tài chínhĐặc điểm là một trung gian tài chính của NHTM được biểu hiện là NHTM kết nối giữa cung cầu về vốn: NHTM đóng vai trò trung gian NHTW với cơng chúng nền kinh tế; Trung gian tài chính giữa người đi vay người cho vay.1.1.2.1. NHTM là một DN kinh doanh tiền tệNgân hàng chất liệu là kinh doanh “quyền sử dụng các khoản tiền tệ”. Sản phẩm của NHTM cũng đầy đủ hai thuộc tính của một hàng hóa: giá trị sử dụng giá trị.2 TS Nguyễn Minh Kiều (2007). Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại. NXB Thống kê. 3 TS Hồng Văn Liêm (2007). Giáo trình Tài chính-Tiền tệ. Huế4 GS.TS. Lê Văn Tư (2005). Ngân hàng thương mại. NXB Thống kê. Sinh viên: Ngơ Minh Ngọc6Trường Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 1.1.3. Chức năng của NHTM1.1.3.1. Chức năng trung gian tín dụng 5Hoạt động chính của NHTM là đi vay để cho vay. Một mặt, NHTM huy động những nguồn tiền nhàn rỗi ở mọi chủ thể trong xã hội. Mặt khác, NHTM dùng nguồn vốn huy động được để cho các chủ thể cần vốn trong xã hội vay lại. Như vậy, NHTM là một trung gian về tín dụng giữa các chủ thể dư thừa vốn những chủ thể thiếu vốn.1.1.3.2. Chức năng trung gian thanh toán 6Trong buổi đầu khai, các khoản giao dịch thanh toán giữa các chủ thể xã hội đều được thực hiện một cách trực tiếp, tức là người mua người bán tự kiểm soát quá trình thanh toán trực tiếp bằng TM. Khi ngân hàng ra đời hoạt động trong nền kinh tế thì dần dần các giao dịch được thực hiện qua hệ thống ngân hàng. Thay cho việc thanh toán trực tiếp, các cá nhân, tổ chức thể nhờ NHTM trả tiền hoặc nhận tiền từ chủ thể khác bằng nhiều hình thức khác nhau với kỹ thuật ngày càng tiên tiến, thủ tục đơn giản.1.1.3.3. Chức năng tạo ra tiền 7Những hoạt động mà NHTM thực hiện hình thành nên chế tạo tiền trong toàn bộ hệ thống ngân hàng. Từ những khoản nhận được từ NHTW hoặc các khoản tiền gửi ban đầu, NHTM sử dụng để cho vay, sau đó những khoản tiền này sẽ quay lại NHTM một phần khi những người sử dụng gửi tiền vào dưới dạng tiền gửi. Quá trình huy động tiền gửi cho vay của NHTM trên sở lượng tiền được cung ứng ban đầu sẽ được kéo dài chỉ dừng lại khi nào toàn bộ lượng tiền được cung ứng ban đầu quay trở về hết NHTM dưới dạng tiền gửi dự trữ bắt buộc.1.1.3.4. Chức năng làm dịch vụ tài chính các dịch vụ khác 8Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng ngân quỹ, NHTM với sự thuận lợi về kho quỹ, thông tin, quan hệ rộng rãi – thể làm tư vấn tài chính đầu tư cho các DN, làm đại phát hành cổ phiếu, trái khoán bảo đảm đạt hiệu quả cao tiết kiệm chi phí. Ngoài ra NHTM còn cung cấp dịch vụ lưu trữ quản chứng khoán cho khách hàng, thu lãi chứng khoán, bảo quản an toàn vật giá, cho thuê két ngân quỹ, dịch vụ tín thác hoặc ủy thác ngân hàng.5 TS. Hoàng Văn Liêm (2007). Giáo trình Tài chính-Tiền tệ. Huế6 TS. Hoàng Văn Liêm (2007). Giáo trình Tài chính-Tiền tệ. Huế7 TS. Hoàng Văn Liêm (2007). Giáo trình Tài chính-Tiền tệ. Huế8 GS.TS. Lê Văn Tư (2005). Ngân hàng thương mại. NXB Thống kê.Sinh viên: Ngô Minh Ngọc7Trường Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 1.1.3.5 Chức năng tài trợ ngoại thương, mở rộng nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 9Bằng cách thiết lập văn phòng đại diện ở nước ngoài, hay liên kết với các NHTM khác ở nước ngoài, các NHTM trong nước sẽ là sự đảm bảo cho các hợp đồng thương mại quốc tế. Ngoài ra, NHTM con thực hiện các dịch vụ ngân hàng quốc tế như kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế, tín dụng hợp vốn, đồng tài trợ, hùn vốn, đại lý, ủy thác…1.1.4. Vai trò của NHTM 101.1.4.1. Vai trò thực thi chính sách tiền tệViệc hoạch định chính sách tiền tệ thuộc về NHTW. Để thực thi chính sách tiền tệ đó phải sử dụng hàng loạt các công cụ như lãi suất, dự trữ bắt buộc, tái chiết khấu, thị trường mở, hạn mức tín dụng… Chính các NHTM là chủ thể chịu sự tác động trực tiếp của những công cụ này đồng thời đóng vai trò là cầu nối trong việc chuyển tiếp các tác động của chính sách tiền tệ đến khu vực phi ngân hàng đến nền kinh tế. Ngược lại, cũng qua NHTM các định chế tài chính trung gian khác, tình hình sản lượng, giá cả, công ăn việc làm, nhu cầu TM, tổng cung tiền tệ, lãi suất, tỷ giá… của nền kinh tế được phản hồi về NHTW để Chính phủ NHTW những chính sách điều tiết thích hợp với tình hình nền kinh tế.1.1.4.2. Vai trò góp phần điều tiết vi mô, vĩ mô nền kinh tếHoạt động kinh doanh của NHTM gắn liền với các hoạt động kinh doanh của các DN, tổ chức các chủ thể kinh tế khác. Trong quá trình hoạt động của mình, NHTM thực hiện vai trò tham gia điều tiết vi mô đối với nền kinh tế biểu hiện qua các mối quan hệ của NHTM với các tổ chức kinh tế khác về mặt tín dụng, TM, thanh toán không dùng TM ., đảm bảo hoạt động của ngân hàng nền kinh tế được bình thường. Vai trò điều tiết kinh tế vi mô của NHTM cũng được thể hiện qua việc tiếp nhận, thu hút hay cung ứng khối lượng TM cho nền kinh tế khi cần.NHTM cũng góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua chức năng tạo tiền của NHTM. NHTW hoạch định chính sách tiền tệ, nhưng NHTW không giao dịch trực tiếp với công chúng mà phải dựa vào NHTM để tiếp nhận ý kiến phản hồi hoàn thiện chính sách tiền tệ đó. NHTM vẫn là nơi tập trung các khối tiền tệ lớn nhất trong nền 9 GS.TS. Lê Văn Tư (2005). Ngân hàng thương mại. NXB Thống kê.10 GS.TS. Lê Văn Tư (2005). Ngân hàng thương mại. NXB Thống kê. Sinh viên: Ngô Minh Ngọc8Trường Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp kinh tế, muốn thực thi các chính sách tiền tệ thì NHTW phải dựa vào các khối tiền tệ này. Nói NHTM góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế là vậy.1.1.5. Các nghiệp vụ của NHTM 11- Nghiệp vụ tạo lập vốn, bao gồm các nghiệp vụ sau: Vốn pháp định, vốn điều lệ; Nghiệp vụ đi vay; Nghiệp vụ ký thác.- Nghiệp vụ sử dụng vốn, bao gồm các nghiệp vụ sau: Nghiệp vụ dự trữ TM; Nghiệp vụ đầu tư chứng khoán; Nghiệp vụ cho vay.- Các nghiệp vụ công cụ trung gian, bao gồm: Nghiệp vụ mở tài khoản; Nghiệp vụ thanh toán không dùng TM.- Các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán: Tham gia thành lập các CTCP hoặc cổ phần hóa DNNN; Giúp phát hành chứng khoán trên thị trường cấp; Trung gian mua bán chứng khoán trên thị trường thứ cấp; Lưu trữ quản chứng khoán; Thanh toán thanh toán bù trừ các chứng khoán; Tư vấn phát hành mua bán chứng khoán.- Nghiệp vụ tài trợ ngoại thương, bao gồm: Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu; Thanh toán quốc tế; Kinh doanh ngoại tệ.1.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ nói chung1.2.1. Khái niệm, mục tiêu, chức năng, vai trò của KSNB1.2.1.1. Khái niệm KSNBTheo Báo cáo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission - 1992) - Khung thống nhất về KSNB được sử dụng phổ biến tại Hoa Kỳ, KSNB được định nghĩa: KSNB là một quy trình chịu ảnh hưởng bởi Hội đồng quản trị, các nhà quản các nhân viên khác của một tổ chức, được thiết kế để cung cấp mọi sự đảm bảo hợp trong việc thực hiện các mục tiêu mà Hội đồng quản trị mong muốn là:- Hiệu lực hiệu quả của các hoạt động.- Tính chất đáng tin cậy của BCTC.- Sự tuân thủ các luật lệ quy định hiện hành.12Theo Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế ISA 400: Hệ thống KSNB là toàn bộ những chính sách thủ tục do Ban Giám đốc của đơn vị thiết kế nhằm đảm bảo việc quản chặt chẽ sự hiệu quả của các hoạt động trong khả năng thể. Các thủ tục này đòi 11 GS.TS. Lê Văn Tư (2005). Ngân hàng thương mại. NXB Thống kê. 12 Th.S Lâm Thị Hồng Hoa (2002). Giáo trình Kiểm toán ngân hàng. NXB Thống kê.Sinh viên: Ngô Minh Ngọc9Trường Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp hỏi việc tuân thủ các chính sách quản lý, bảo quản tài sản, ngăn ngừa phát hiện gian lận hoặc sai sót, tính chính xác đầy đủ của các ghi chép kế toán đảm bảo lập BCTC trong thời gian mong muốn.13Theo Hội đồng kế toán viên công chứng Mỹ (AICPA) định nghĩa: “KSNB gồm kế hoạch tổ chức tất cả những phương pháp biện pháp phối hợp được thừa nhận dùng trong kinh doanh để bảo vệ tài sản của tổ chức, kiểm tra sự chính xác độ tin cậy của thông tin kế toán, thúc đẩy hiệu quả hoạt động khích lệ bám sát những chủ trương quản đề ra”.141.2.1.2. Mục tiêu của KSNBNhư vậy, các mục tiêu của hệ thống KSNB rất rộng, chúng bao trùm lên mọi mặt hoạt động ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại phát triển của đơn vị.1.2.1.3. Chức năng của KSNB 15Với các mục tiêu như trên, hệ thống KSNB các chức năng sau:• Ngăn ngừa thiếu sót trong hệ thống xử nghiệp vụ.Các thủ tục kiểm soát phải được thiết kế để hướng các nghiệp vụ kinh tế được thực hiện đứng nguyên tắc quy định, nhằm ngăn chặn kịp thời các sai sót, nhầm lẫn vô tình hay cố ý thể gây thất thoát tiền bạc hay tài sản của đơn vị, gây thiệt hại trong kinh doanh.• Bảo vệ đơn vị trước những thất thoát tài sản thể tránh.Đơn vị phải thiết lập các quy trình hoạt động, xác định rõ giới hạn tự do cá nhân lập ra một hệ thống KSNB chặt chẽ đối với tài sản – nguồn lực bản của sản xuất.• Đảm bảo việc chấp hành chính sách kinh doanh.Cơ cấu KSNB cần được thiết lập bao gồm những thủ tục để đảm bảo chính sách kinh doanh của đơn vị được tất cả các nhân viên chấp hành.1.2.1.4. Vai trò của KSNB 1613 Th.S Lâm Thị Hồng Hoa (2002). Giáo trình Kiểm toán ngân hàng. NXB Thống kê.14 Kiểm toán nội bộ hiện đại (Mordern Internal Auditing - 2002). Victor Z.Brink and Herbert Witt. NXB Tài chính.15 Th.S Lâm Thị Hồng Hoa (2002). Giáo trình Kiểm toán ngân hàng. NXB Thống kê.Sinh viên: Ngô Minh Ngọc10[...]... chi đúng, chính xác đầy đủ.Sinh viên: Ngô Minh Ngọc48 Trường Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu đề tài: Đánh giá Hệ thống Kiểm soát nội bộ về hoạt động thu chi tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế. Khóa luận tốt nghiệp này gồm 3 chương:Chương 1: sở luận về Ngân hàng Hệ thống KSNB của NHTM.Chương 2: Hệ thống KSNB về hoạt động thu chi... quản điều kiện hoạt động có thể dẫn đến những thủ tục kiểm sốt khơng cịn phù hợp.1.3. Hệ thống kiếm sốt nội bộ tại ngân hàng thương mại1.3.1. Khái niệm KSNB trong NHTMTheo Tạp chí Kế tốn 19: KSNB trong NHTM được hiểu gói gọn trong một thực thể, chế kiểm sốt là tồn bộ các chính sách, các bước kiểm soát thủ tục kiểm soát được thiết lập nhằm quản điều hành các hoạt động của Ngân. .. việc Hội đồng quản trị Ban giám đốc nhận được những bản trình bày, bản báo cáo định kỳ về tình hình rủi ro, sự tuân thủ và các ngoại lệ về rủi ro, các báo cáo thực trạng rủi ro.21 Ersnt & Young (2003). Hội thảo rủi ro ngân hàng vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ. TPHCM.22 Ersnt & Young (2003). Hội thảo rủi ro ngân hàng vai trò của hệ thống kiểm sốt nội bộ. TPHCM.Sinh viên:... nhiệm trong phạm vi kiểm sốt của mình (theo các nội dung kiểm soát đã quy định trong phần kiểm soát trong kiểm soát sau). Nếu xảy ra thất thoát tài sản của khách hàng ngân hàng. 2.3. Các quy trình trong hoạt động quản TM tại VCB HuếCác quy trình trong hệ thống KSNB về quản TM tại VCB thể được tóm tắt bằng đồ sau:Sơ đồ 2: Các quy trình trong hoạt động quản TM tại VCB HuếSinh... DN.Thông tin truyền thông gồm hai thành phần gắn kết với nhau. Đó là hệ thống thu nhận, xử lý, ghi chép thông tin hệ thống báo cáo thơng tin trong nội bộ bên ngồi.• Thơng tin:Thơng tin cần thiết cho mọi cấp trong DN để sản xuất kinh doanh thỏa mãn các mục tiêu về hoạt động kinh doanh, BCTC tính tuân thủ. Mọi thơng tin được sử dụng trong DN mối liên hệ chặt chẽ với nhau. • Hệ thống. .. sách ghi chép báo cáo đầy đủ hiệu lực.• Đảm bảo tn thủ chính sách, kế hoạch, thủ tục pháp luật các quy định. Hệ thống KSNB được thiết kế nhằm đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu về chính sách, kế hoạch, thủ tục pháp luật, quy định phải áp dụng, xác định sự đầy đủ hiệu quả của hệ thống, sự tuân thủ các yêu cầu xác đáng của các hoạt động được kiểm sốt.• Bảo vệ tài sản. Hệ thống KSNB... nguồn lực quản hoạt động kinh doanh của ngân hàng hiệu quả.• Đảm bảo các quyết định chế độ quản về ngành ngân hàng được thực hiện đúng thể thức; giám sát mức độ hiệu quả, tính hợp của các chế độ đó.• Phát hiện kịp thời những vướng mắc trong kinh doanh để hoạch định thực hiện các biện pháp đối phó.• Ngăn chặn, phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. • Đảm... động quản TM tại VCB HuếQuy trìnhthu chi TMQuy trình khácQuy định về đóng gói niêm phongQuy định về an tồn kho tiềnQuy trình thu chi TM đối với khách hàng Quy trình giao nhận TM trong nội bộ ngân hàng Quy trình quỹ TM ATMQuy trình vận chuyển tiềnQuy trình kiểm tra, kiểm kê quỹ định kỳXử thừa, thiếu TM Trường Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt... Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Việc cải tiến phát triển hệ thống thông tin phải dựa vào kế hoạch chiến lược liên quan đến toàn bộ chiến lược của DN đáp ứng các mục tiêu ngày càng phát triển. Hệ thống thông tin sẽ phát triển nếu sự hỗ trợ cụ thể của nhà quản bằng các nguồn lực thích hợp bao gồm nhân lực tài chính.• Truyền thơng:Truyền thơng là thuộc tính vốn của hệ thống thơng tin.... khuyết vốn hồn thiện thêm.2. Mục tiêu nghiên cứu• Tổng hợp các nội dung trong hệ thống KSNB về hoạt động thu chi TM tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế• Thơng qua việc so sánh luận thực tiễn, với những kiến thức được trang bị, nêu lên một số đánh giá đề xuất một số biện pháp để nâng cao hơn nữa sự hiệu quả của hoạt động KSNB đối với công tác quản TM.3. Đối . 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. Cơ sở lý luận về Ngân hàng thương mại1.1.1. Khái niệm về NHTMLuật các. nhánh Huế. Khóa luận tốt nghiệp này gồm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về Ngân hàng và Hệ thống KSNB của NHTM.Chương 2: Hệ thống KSNB về hoạt động thu
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ.doc, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ.doc, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ.doc, Tính cấp thiết của đề tài, Chức năng của NHTM, Khái niệm, mục tiêu, chức năng, vai trò của KSNB, Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống KSNB Rủi ro trong hoạt động của NHTM, Mục tiêu của KSNB tại NHTM Các hoạt động kiểm soát tại NHTM, Các thủ tục KSNB, Các nghiệp vụ chủ yếu tại VCB Huế Tổ chức phòng ban, Kết quả đạt được trong năm 2009, Kế hoạch chiến lược của VCB Huế trong năm 2010, Quy trình bảo quản, bảo vệ TM, Xử lý thừa, thiếu tiền mặt, Rủi ro trong hoạt động thu chi tiền mặt, Phân công, phân nhiệm Ủy quyền, Sử dụng tài sản, Đối chiếu tài sản Hạch toán, Mục đích của việc kiểm sốt chứng từ Quy trình kiểm sốt chứng từ trong hoạt động quản lý tiền mặt, Trong hoạt động của hệ thống KSNB nói riêng

Từ khóa liên quan