Vận dụng phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề xoá đói giảm nghèo tại xã thanh quang huyện nam sách tỉnh hải dương

59 1,660 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 21:58

Bài tập điều kiện tốt nghiệp *** Nguyễn Thị Thu Hằng - Lớp CTXH K2-HD LỜI MỞ ĐẦU Để xây dựng thành công Nhà nước Việt Nam giầu mạnh, phồn vinh thì bên cạnh việc xây dựng phát triển kinh tế. Đảng và Nhà nước ta luôn coi chính sách xã hội là chính sách về con người là động lực to lớn thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong cuộc sống đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước Đảng và nhà nước ta luôn coi vấn đề xoá đói giảm nghèo là một vấn đề xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Xoá đói giảm nghèo là yêuý tố cơ bản đảm bảo công bằng xã hội và phát triển bền vững thì mới có sức mạnh vật chất để hoõ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo. Cho đến nay, Việt nam đã đạt nhiều thành tựu đáng kể trong công tác xoá đói giảm nghèo, nhưng đói nghèo vẫn đang tồn tại và là thách thức lớn cho sự phát triển của xã hội. Tuy tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng tốc độ giảm giữa các vùng không đồng đều, kết quả xoá đói giảm nghèo chưa thật bền vững. Trước tình hình đó chính phủ vẫn tiếp tục thưcvj hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2006 – 2010. Huyện Nam Sách nói chung, xã Thanh Quang nói riêngcó tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao hơn 5 năm thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo dơứi sự chỉ đạo của hyuên uỷ cùng các sở ban trong tỉnh, huyện. Ban xoá đói giảm nghèo của xã Thanh Quang đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công tác xoá đói giảm nghèo. Nổi bật là phong trào giúp nhà nghèo về chỗ ở, vay vốn, kiến thức tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ sản xúât góp phần tăng thu nhập giảm nghèo. Là cán bộ công tác xã hội tại cơ sở trực tiếp điều hành mọi hoạt động của ban văn hoá thương binh và xã hội ở địa phương, song trước đây chủ yếu là do kinh nghiệm chưa được đào tạo cơ bản lên việc nắm bắt các vấn đề cung như trong thực tế điều hành các hoạt động em không tránh khỏi những lúng túng. Từ khi được theo học lớp công tác xã hội tại trường qua các bài giảng của các thầy cô giáo 1 Bài tập điều kiện tốt nghiệp *** Nguyễn Thị Thu Hằng - Lớp CTXH K2-HD em đã hiểu ra nhiều điều, trong suốt quá trình công tác chưa nhận thấy, điều đó giúp em thấy tự tin hơn trong công tác, hiệu quả tổ chức các hoạt động nâng lên dần tạo được sự tin tưởng của lãnh đạo địa phương cũng như hội viên, nhân dân. Sau hơn 3 năm vừa học vừa công tác trong thực tế em đã vận dụng những kíên thức đã học ở trường và đi sâu tìm hiểu khảo sát các lĩnh vực đời sống văn hoá, kinh tế – xã hội ở quê nhà nhất là sự hướng dẫn của các thầy, cô giáo trong trường đại học sư phạm hà nội. Trong quá trình học tập em xin cảm ơn các thầy, các cô trong khoa giáo dục chính trị và tổ bộ môn công tác xã hội trường Đại học Sư phạm Hà Nội tận tình giảng dạy và truyền đạt kiến thức chuyên môn về chuyên ngành CTXH. Em xin cảm ơn ban xoá đói giảm nghèo của xa Thanh Quang đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành báo cáo bài tập điều kiện tốt nghiệp của mình. Song do trình độ chuyên môn, khả năng còn hạn chế nên báo cáo sẽ không tránh khỏi những sai sót. Vậy em rất mong được sự quan tâm bổ sung ý kiến của các thầy, cô giáo để em có cơ hội củng cố lại kiến thức đã học và hoàn chỉnh nội dung bài tập điều kiện tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn! 2 Bài tập điều kiện tốt nghiệp *** Nguyễn Thị Thu Hằng - Lớp CTXH K2-HD PHẦN I 1. Tính cấp thiết của đề tài – Lý do chọn đề tài Nhân loại trên thế giới đã bước sang một thế kỷ mới đó là thế kỷ của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, nhưng nghèo đói vẫn chưa được giải quyết triệt để, nó là nỗi lo sinh tồn của tất cả loài người và của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Trong khi trí tuệ con người ngày càng được phát triển, sự bùng nổ của khoa học công nghệ ngày càng cao mà nạn đói, nạn suy dinh dưỡng đang đeo đẳng 1/3 dân số thế giới. Khoảng cách về mức thu nhập của người nghèo so với người giàu ngày càng có xu hướng rộng ra. Điều đó đang là nhức nhối của xã hội, của mỗi quốc gia cần phải được giải quyết trong việc cải thiện mức thu nhập cho người nghèo tiến tới thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và nghèo. Đối với nước ta vấn đề nghèo đói đã được đặt ra thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đã được bắt đầu ngay từ khi xuất hiện xu hướng phân hóa trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế. Thực trạng đói nghèo là hậu quả sâu xa của công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc và giải phóng dân tộc kéo dài qua nhiều thời kỳ dẫn đến đói nghèo, cùng với sự phát triển giữa các vùng trong cả nước không đồng đều. Ngoài ra đói nghèo còn do nhiều nguyên nhân khác tác động đến như nền kinh tế thị trường, cơ chế chính sách của nhà nước, kết hợp với đặc điểm về điều kiện tự nhiên, khí hậu, thiên tai, mất mùa, trình độ dân trí, thiếu việc làm từ đó làm cho một bộ phận dân cư nghèo đói chiếm tỷ lệ cao (chiếm 11% vào cuối năm 2003) theo tiêu chí của tổ chức liên hợp quốc thì nước ta vẫn xếp vào diện các nước nghèo trên Thế giới. Trong bối cảnh ấy Đảng và nhà nước ta đã coi xóa đói giảm nghèo là một trong những chiến lược, chương trình quốc gia và được đề cập nhiều trong các văn kiện Đại hội, các nghị quyết, cũng như các chính sách của Đảng và nhà nước. Do vậy Đảng, nhà nước ta có chiến lược và định hướng chương trình tổng thể, phải có sự thống nhất về phương pháp tiếp cận, đánh giá, xác định đúng đâu là nguyên nhân chính dẫn tới đói nghèo, đặc biệt là phải tìm hiểu sâu những đặc điểm của 3 Bài tập điều kiện tốt nghiệp *** Nguyễn Thị Thu Hằng - Lớp CTXH K2-HD tình trạng đói nghèo từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu thống nhất thực hiện để công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả cao phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh là mục tiêu để mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Xã Thanh Quang - huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương là xã có số lượng đối tượng chính sách tương đối với gần 200 đối tượng, việc phát triển kinh tế trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê năm 2009, trên địa bàn toàn xã có 75 thuộc diện đói nghèo (trong đó 65 hộ nghèo; 10 hộ đói) chiếm 17,03%. Vì thế, công tác xoá đói giảm nghèo (XĐGN) đang là yêu cầu cấp bách được đặt ra trên địa bàn xã Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề XĐGN, Đảng uỷ và chính quyền địa phương trong những năm gần đây đã coi công tác XĐGN là công tác trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn toàn xã và mỗi cơ sở thôn, góp phần tạo ra sự ổn định xã hội và đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên nên tôi chọn đề tài: “Vận dụng phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề xoá đói giảm nghèo tại xã Thanh Quang- huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương" làm bài tập điều kiện tốt nghiệp của mình. 2. Ý nghĩa của đề tài * ý nghĩa về lý luận Đề tài góp phần làm rõ cơ sở lý luận thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo, thông qua phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng tại địa phương. Qua đó cho ta thấy được giá trị và sự cần thiết của phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng về vấn đề xóa đói giảm nghèo. Trên cơ sở khảo sát thực tế tại địa phương, bước đầu đã đưa ra những nguyên nhân và hạn chế và kết quả thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở xã 4 Bài tập điều kiện tốt nghiệp *** Nguyễn Thị Thu Hằng - Lớp CTXH K2-HD Thanh Quang – huyện Nam Sách – tỉnh Hải Dương dưới góc độ phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng. * Ý nghĩa thực tiễn Thông qua phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng giúp cho cộng đồng kém phát triển, những đối tượng nghèo có thể tự vươn lên thoát nghèo, trở thành cộng đồng khá, có cuộc sống ấm no hạnh phúc, ổn định và tái hòa nhập cộng đồng. Góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân, cộng đồng về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác xóa đói giảm nghèo hiện nay. 3. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phương pháp, phạm vi nghiên cứu. * Mục đích nghiên cứu Làm sáng tỏ bản chất, vai trò của phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng trên cơ sở luận chứng và sự cần thiết khách quan, cần đổi mới phương pháp cách tiếp cận, tiến trình thực nghiệm và xây dựng quy trình thực hiện phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng trong việc hỗ trợ giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu Góp phần hệ thống hóa và từng bước hoàn thiện cơ sở lý luận cùng thực hiện phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng để đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo. Khảo sát thực trạng và thực nghiệm so sánh việc thực hiện phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng. Xây dựng quy trình, giait pháp nhằm nâng cao hiệu quả của phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng theo hướng pháp huy những tiền lực sẵn có của 5 Bài tập điều kiện tốt nghiệp *** Nguyễn Thị Thu Hằng - Lớp CTXH K2-HD cộngđồng, kết hợp với những nguồn lực bên ngoài nhằm hỗ trợ cộng đồng kém phát triển thành cộng đồng khá, tự lực tiến tới hội nhập. * Đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu thực trạng tình hinhg đói nghèo tại xã Thanh Quang – Nam Sách – Hải Dương từ đó vận dụng phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng, nhằm phát huy tính tự lực của cộng đồng nghèo, cộng đồng kém phát triển, góp phần thúc đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo tại địa bàn. * Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận chung nhất trong nghiên cứu đề tài là quan điểm duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước, bao gồm phương pháp nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu thực tiễn. Sử dụng phương pháp nghiên cứu xã hội học : Phương pháp phân tích, thống kê, khảo sát Sử dụng phương pháp nghiên cứu công tác xã hội : tổ chức và phát triển cộng đồng, *Phạm vi nghiên cứu Không gian nghiên cứu: ứng dụng phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng trong công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Thanh Quang – Nam Sách – Hải Dương. Thời gian nghiên cứu : Nghiên cứu công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Thanh Quang – Nam Sách – Hải Dương trong 3 năm gần đây (2007 - 2009). 6 Bài tập điều kiện tốt nghiệp *** Nguyễn Thị Thu Hằng - Lớp CTXH K2-HD PHẦN II KẾT CẤU BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP Gồm 2 chương Chương I. Thực trạng, tình hình xoá đói giảm nghèo trên địa bàn xã Thanh Quang - huyện Nam Sách - Hải Dương. Chương II: Vận dụng phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng nhằm hỗ trợ giảI quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo tại xã Thanh Quang – Nam Sách – Hải Dương. CHƯƠNG I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI XÃ THANH QUANG – NAM SÁCH – HẢI DƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ XÃ THANH QUANG 1.1. Đặc điểm tình hình chung Xã Thanh Quang là xã nằm ở phía Đông Bắc- huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương, là xã có địa bàn hành chính trung bình của huyện Nam Sách. Diện tích: 370ha Dân số: 4.415 người. Tổng số hộ là: 1217 hộ . Phân bổ theo 4 thôn Trong đó: Nam là 2.200 người chiếm 49.6% dân số . Nữ là 2.215 người chiếm 51.4% dân số . Trong độ tuổi lao động là: 2700 người, chiếm 63% dân số. Số hộ nghèo trong toàn xã là 75 hộ, chiếm 6.8% tổng số hộ trong xã. Xã có 4/4 Làng, được UBND tỉnh Hải Dương công nhận là Làng văn hoá. Thu nhập bình quân đầu người là 9 triệu đồng/ người/ năm . Thanh Quang là xã nội đồng chủ yến là sản xuất nông nghiệp, hàng năm thường xuyên bị ảnh hưởng do thiên tai và dịch bệnh, đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, kinh tế xã vẫn còn có một số hộ nghèo đói 7 Bài tập điều kiện tốt nghiệp *** Nguyễn Thị Thu Hằng - Lớp CTXH K2-HD xong công tác chăm lo đến đời sống tinh thần của các hộ đói nghèo trong xã luôn được Đảng, chính quyền và nhân dân quan tâm. 1.2. Đặc điểm về tình hình kinh tế chính trị xã hội - an ninh quốc phòng * Sản xuất nông nghiệp: Diện tích nông nghiệp là 285 ha. Diện tích dành cho nông nghiệp nhiều nên sản xuất nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa nước và nuôi trồng thủy sản, trồng rau mầu và chăn nuôi. * Thương mại, dịch vụ và nghành nghề : Các ngành nghề trong xã tiếp tục được duy trì và phát triển như nghề Làm hương, mộc, xây dựng, đun vôi, sản xuất gạnh không lung Phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ như vận tải, buôn bán, cơ cấu kinh tế giữa các ngành nông nghiệp, công nghiệp xây dựng, dịch vụ đến năm 2010. * Mục tiêu phát triển kinh tế của Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Quang là 25%-20.5%-54.5% (ứng với Nông nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại dịch vụ). * Về lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục: - Công tác văn hóa thông tin- thể dục thể thao Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Làng văn hoá đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Trong năm 2009 toàn xã có 98.5% số hộ đạt gia đình văn hoá. Phong trào văn hoá văn nghệ hoạt động sôi nổi, xã đã duy trì được đội chèo truyền thống và các câu lạc bộ văn nghệ, hàng năm tham gia hội diễn của tỉnh và huyện đều được giải. 8 Bài tập điều kiện tốt nghiệp *** Nguyễn Thị Thu Hằng - Lớp CTXH K2-HD Xã đã có 4/4 thôn có nhà văn hóa. trong đó đã được nhận tiền hỗ trợ của tỉnh là 50.000.000đ/nhà văn hoá, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ khóa XXVII trong nhiệm kỳ “giữ vững các Làng văn hóa và phấn đấu xã đạt danh hiệu xã văn hóa". Làm tốt công tác quản lý Nhà nước với các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, các lễ hội được tổ chức đúng quy định . Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ chính trị về việc lành mạnh hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Xã có 3 đình và 02 chùa và 01 đền, 01 nghè. . * Công tác giáo dục: Các ngành học đều phát triền ổn định, thực hiện tốt các bước về phổ cập giáo dục, đạt chuẩn cả về độ tuổi và số lượng, chất lượng dạy và học hàng năm đều được nâng lên. Năm học 2009-2010 tỷ lệ huy động các cháu ra nhà trẻ đạt 100%; số cháu ra lớp mẫu giáo đạt 100%; Tỷ lệ tốt nghiệp bập tiểu học đạt 100%; Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99%; Tỷ lệ học sinh vào lớp 10 là 75%. Trường Tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia. Công tác xã hội hoá giáo dục thường xuyên được quan tâm, phối kết hợp giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể và Nhà trường. Giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc chăm lo sự nghiệp giáo dục. * Công tác y tế, dân số và gia đình Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được quan tâm thường xuyên, chiển khai thực hiện tốt các chương trình y tế cộng đồng và công tác phòng dịch đảm bảo phòng, chống, ngăn chặn và dập dịch kịp thời không để dịch bệnh lây nan. Đầu tư mới một số trang thiết bị cho Trạm y tế, xây dựng vườn thuốc Nam, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y tế. Công tác dân số, gia đình, trẻ em được quan tâm, các cháu trong độ tuổi được tiêm chủng theo chương trình tiêm chủng Quốc gia đạt 100%. * Công tác chính sách: 9 Bài tập điều kiện tốt nghiệp *** Nguyễn Thị Thu Hằng - Lớp CTXH K2-HD Đảng bộ và chính quyền thường xuyên quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách xã hội đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội, quan lý chi trả kịp thời chính xác, duy trì tốt chế độ thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh liệt sỹ nhân các ngày lễ, tết, khi ốm đau, qua đời. Trong năm 2009 xã đã tổ chức đón rước được 3 hài cốt liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh Quang. Rà soát đề nghị đổi, cấp thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách và người hoạt động kháng chiến có huân huy chương, hộ nghèo và bảo trợ xã hội, Rà soát đề nghị cấp trên cho hưởng trợ cấp đối với trẻ mồ côi và người già cô đơn theo chỉ đạo của trên. Tỷ lệ hộ giàu, khá tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống nhanh chóng. Đến năm 2010 còn 3,3% * An ninh- Quốc phòng: + Công tác an ninh Tình hình an ninh chính trị trật tự ân toàn xã hội trên địa bàn xã được duy trì tốt, lực lượng công an viên được biên chế đúng theo pháp lệnh công an xã Ban công an kịp thời nắm bắt tình hình an ninh chính trị, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm. Tập trung giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh ở cơ sở, góp phần ổn định tình hình chung, quản lý chặt chẽ hộ khẩu. Đấu tranh ngăn ngừa các tệ nạn xã hội như cờ bạc, số đề, ma tuý, đồng bóng bói toán + Công tác quân sự địa phương: Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, Ban quân sự kết hợp với Hội cựu chiến binh giải quyết tốt công tác xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng hưởng chế độ theo quyết định 142 của Chính phủ đối với quân nhân nhập ngũ trước ngày 30/4/1975. Làm tốt công tác củng cố và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo pháp lệnh. Tổ chức tốt các chương trình huấn luyện, diễn tập, hội 10 [...]... vụ xã hội * Huy động và sử dụng tốt các nguồn lực từ cộng đồng dân cư cho công tác XĐGN CHƯƠNG II VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC XÃ HỘI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ĐỂ CAN THIỆP GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI XÃ THANH QUANG - HUYỆN NAM SÁCH – HẢI DƯƠNG 13 Bài tập điều kiện tốt nghiệp *** Nguyễn Thị Thu Hằng - Lớp CTXH K2-HD 1- Khái quát chung về phương pháp tổ chức và pháp triển cộng đồng - Cộng. .. ra sự hỗ trợ tích cực trong tiến trình phát triển cộng đồng 15 Bài tập điều kiện tốt nghiệp *** Nguyễn Thị Thu Hằng - Lớp CTXH K2-HD 2 Xây dựng mô hình phát triển cộng đồng “Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo tại xã Thanh Quang - huyện Nam Sách- tỉnh Hải Dương" * Dự án được thực hiện bằng phương pháp ABCD - Phương pháp thu thập thông tin và phân tích số liệu - Báo cáo tập trung... nội bộ cộng đồng giữa các cộng đồng và với môi trường * Các nguyên tắc trong phát triển cộng đồng: - Phải bắt đầu từ nhu cầu và tiềm năng của cộng đồng; phải tin tưởng vào người dân, vào khả năng thay đổi phát triển của họ - Đáp ứng các nhu cầu và mối quan tâm bức xúc hiện tại của cộng đồng - Khuyến khích người dân cùng thảo luận lấy quyết định chung, hành động chung để thực hiện duy trì phát triển. .. nghèo, thiếu tự tinh thành cộng đồng tự lực thông qua việc giáo dục giúp người dân trong cộng đồng nhận thức rõ tình hình, vấn đề hiện tại của họ, phát huy các khả năng và tài nguyên sẵn có của họ, tổ chức các hoạt động chung tự giúp, bồi dưỡng và củng cổ tổ chức, mở rộng các mối liên kết tiến tới tự lực phát triển - Phát triển cộng đồng bền vững làm một kiểu loại phát triển cộng đồng có tính lâu bền dựa... thiếu đồng bộ và chưa kịp thời 5 Thực trạng đói nghèo và công tác XĐGN tại xã Thanh Quang * Nhận thức vấn đề - Xoá đói giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Là sự nghiệp chung của toàn xã hội vì mục tiêu: “Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh” Nhận thức được tầm quan trọng của công tác XĐGN trên địa bàn xã, trong những năm qua Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND xã Thanh. .. cấp uỷ Đảng, chính quyền còn chồng chéo, thiếu đồng bộ và chưa kịp thời, việc kiểm tra giám sát còn lỏng lẻo 4- Tìm hiểu cộng đồng : tại xã Thanh Quang - huyện Nam Sách - Hải Dương * Điều kiện tự nhiên Thanh Quang là xã nội đồng có tổng diện tích tự nhiên là 370 ha, chiếm 1,15% diện tích toàn huyện; với 4 thôn Đây là xã được đánh giá là có tiềm năng phát triển kinh tế với nhiều điều kiện thuận lợi đang... công tác xoá đói giảm nghèo ở xã Thanh Quang - Xây dựng kế hoạch và mục tiêu phấn đấu cho cộng đồng, vận động và liên kết các nguồn vốn lại với nhau để phục vụ phát triển kinh tế xã hội Các hoạt động đòn bẩy, đầu tư và nguồn lực từ các tổ chức bên ngoài * Khái niệm nghèo, đói + Nghèo: Là tình trạng một bộ phận dân cư không có khả năng thoả mãn những nhu cầu cơ bản tối thiểu của cuộc sống và có mức... phần làm giảm số hộ đói nghèo, từng bước nâng cao mức sống cho các gia đình thuộc diện đói nghèo, đặc biệt là các gia đình thuộc diện chính sách đang còn trong tình trạng nghèo đói Theo báo các của các thôn tổng hợp lại Tổng số hộ đói nghèo của xã là: 72 hộ Trong đó : + Hộ đói là: 8 hộ + Hộ nghèo là: 64 hộ So với đầu năm 2009, số hộ đói nghèo giảm được 3 hộ Trong đó số hộ nghèo giảm 1 hộ, hộ đói giảm 2... giáo dục cho nên lớn lên lại rơi vào tình trạng đói nghèo * Huy động và sử dụng tốt các nguồn lực từ cộng đồng dân cư cho XĐGN Để thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh”vừa phải tập trung phát triển kinh tế, vừa phải giải quyết các vấn đề XĐGN Đây là nội dung lớn cần phải tập trung huy động sức mạnh tổng thể của các cấp, các ngành, của toàn xã hội, của cộng đồng dân cư và sự cố gắng của mọi gia đình... tới, nếu vấn đề vốn và thị trường được giải quyết thoả đáng thì chắc chắn ngành nghề Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp nơi đây sẽ phát triển mạnh và tạo những giá trị kinh tế lớn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của toàn huyện + Ngành dịch vụ: Đã và đang đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế vùng, làm cho hàng hoá giữa các vùng được lưu thông trao đổi, giải quyết công ăn việc làm và tạo . xoá đói giảm nghèo trên địa bàn xã Thanh Quang - huyện Nam Sách - Hải Dương. Chương II: Vận dụng phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng nhằm hỗ trợ giảI quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo tại. nên tôi chọn đề tài: Vận dụng phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề xoá đói giảm nghèo tại xã Thanh Quang- huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương& quot; làm bài tập. hinhg đói nghèo tại xã Thanh Quang – Nam Sách – Hải Dương từ đó vận dụng phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng, nhằm phát huy tính tự lực của cộng đồng nghèo, cộng đồng kém phát triển, góp phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề xoá đói giảm nghèo tại xã thanh quang huyện nam sách tỉnh hải dương, Vận dụng phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề xoá đói giảm nghèo tại xã thanh quang huyện nam sách tỉnh hải dương, Vận dụng phương pháp tổ chức và phát triển cộng đồng nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề xoá đói giảm nghèo tại xã thanh quang huyện nam sách tỉnh hải dương, Lập kế hoạch giải quyết vấn đề XĐGN

Từ khóa liên quan