SKKN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ TRONG BÀI TẬP ĐỊA LÝ LỚP 9 - THCS

17 1,573 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 21:55

Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2008 - 2009 sáng kiến kinh nghiệm "PHNG PHP XC NH - CCH V BIU TRONG BI TP A Lí LP 9 - THCS" A. phần mở đầu Sách giáo khoa Địa lý lớp 9 (theo chơng trình đổi mới) đợc biên soạn theo tinh thần cung cấp các tình huống, các thông tin đã đợc lựa chọn để giáo viên có thể tổ chức, hớng dẫn cho học sinh tập phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin, tạo điều kiện cho học sinh trong quá trình học tập vừa tiếp nhận đợc các kiến thức, vừa rèn luyện đợc các kỹ năng và nắm đợc phơng pháp học tập. Bên cạnh các bài học chính, bài đọc thêm, chơng trình địa lý lớp 9 có 11 bài thực hành và sau mỗi bài học đều có phần câu hỏi và bài tập để củng cố kiến thức và kĩ năng của học sinh. Các bài thực hành Địa lý và phần bài tập Địa lý trớc đây thờng bị xem nhẹ mặc dù nó rất quan trọng. Hiện nay, dạy học đợc coi là quá trình phát triển của bản thân học sinh, việc học tập không chỉ là quá trình lĩnh hội kiến thức có sẵn mà còn là quá trình học sinh tự khám phá, tự tìm đến với kiến thức mới nhờ sự giúp đỡ, hớng dẫn của giáo viên. Quá trình này đợc thể hiện rất rõ trong các bài thực hành Địa lý và các bài tập Địa lý lớp 9. Trong các bài thực hành và phần bài tập Địa lý lớp 9, sách giáo khoa không còn chỉ là tài liệu trình bày các kiến thức có sẵn để học sinh dựa vào đó xác định, vẽ biểu đồ rồi trả lời câu hỏi. Do đó cùng với việc đổi mới về kiến thức, chơng trình sách giáo khoa thì cần phải có sự đổi mới về phơng pháp để tổ chức các hoạt động học tập tự giác, tích cực và độc lập của học sinh. Để học sinh có thể tự xác định và vẽ đợc biểu đồ và làm trọn vẹn đợc các bài tập Địa lý. 1 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2008 - 2009 Với phơng pháp và kinh nghiệm của bản thân, tôi mạnh dạn xin đa ra Phơng pháp xác định - cách vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 - THCS để đồng nghiệp tham khảo và rất mong nhận đợc sự đóng góp của các đồng nghiệp để bài viết đợc hoàn thiện hơn. B. Phần nội dung I. cơ sở khoa học. Trong quá trình hội nhập nền kinh tế ngày nay, giáo dục đợc coi là một lĩnh vực rất quan trọng và luôn đi trớc một bớc trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Vì vậy vấn đề chất lợng dạy - học nói chung và dạy học Địa lý nói riêng ngày càng trở thành mối quan tâm chung của các nhà s phạm cũng nh các nhà quản lý giáo dục và xã hội. Đảng và nhà nớc ta đã khẳng định: Giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu t cho giáo dục là đầu t cho phát triển. Điều đó đã đợc thể hiện trong các Nghị quyết của Trung ơng. Nghị quyết TW 4 khoá VII đã chỉ rõ phải Đổi mới phơng pháp dạy học ở tất cả các cấp học, bậc học. Kết hợp học với hành, học tập với lao động sản xuất, thực nghiệm và nghiên cứu khoa học, gắn nhà trờng với xã hội. áp dụng những phơng pháp giáo dục hiện đại để bồi dỡng cho học sinh năng lực t duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. 2 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2008 - 2009 Nghị quyết TW2 khoá VIII tiếp tục khẳng định phải Đổi mới phơng pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp t duy sáng tạo của ngời học. Từng bớc áp dụng các phơng pháp tiên tiến và phơng tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh. Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn của xã hội môn Địa lí trong nhà trờng nói chung và môn Địa lí lớp 9 nói riêng không ngừng cải tiến chơng trình, cải tiến phơng pháp dạy học nhằm đạt đợc hiệu quả cao nhất. Trong đó "phơng pháp xác định - cách vẽ biểu đồ trong bài tập địa lí lớp 9" đóng vai trò quan trọng, nó có nhiệm vụ củng cố, rèn luyện kĩ năng Địa lí cho học sinh một cách thuần thục và chắc chắn hơn . Việc xác định - và cách vẽ biểu đồ trong bài tập, bài thực hành Địa lí giúp cho học sinh củng cố kĩ năng vẽ biểu đồ đã học ở lớp 8 mà còn vận dụng những kiến thức đã học vào nhận xét và giải thích biểu đồ đã vẽ đợc. Từ đó làm cho học sinh có cách nhìn nhận đánh giá các sự vật, hiện tợng một cách đúng đắn, chính xác và khách quan. Theo cấu trúc chơng trình, hầu nh sau mỗi bài học ở Địa lí lớp 9 đều có một bài tập hoặc một bài thực hành vẽ biểu đồ. Đây là một thuận lợi rất lớn giúp giáo viên thực hiện tốt các phơng pháp và biện pháp rèn luyện kĩ năng Địa lí cho học sinh trong quá trình dạy học. Từ đó học sinh nhận thức tri thức một cách khách quan đồng thời học sinh thấy rõ những thuận lợi và khó khăn về các vấn đề Địa lí ở nớc ta. II. cơ sở thực tiễn. Trong các môn học ở nhà trờng THCS đều vận dụng rất nhiều các bài tập, bài thực hành. Mỗi môn học có một số dạng bài tập với đặc thù riêng, đối với môn Địa lý cũng vậy. ở đây tôi chỉ xin đa ra một phần trong tổng hợp phần bài tập Địa lý đó là dạng bài tập vẽ biểu đồ. 3 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2008 - 2009 Bài thực hành vẽ biểu đồ giúp cho học sinh trong quá trình học tập tiếp thu đợc kiến thức từ đơn giản đến phức tạp. Cũng qua đó mà học sinh bồi d- ỡng thêm năng lực vận dụng tri thức vào thực tiễn. Rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh ở các môn học là một quá trình phối hợp nhiều mặt, thể hiện trong chơng trình, nội dung của các môn học trong đó có môn Địa lý. Song để rèn luyện đợc kĩ năng đó học sinh cần nhận biết đợc yêu cầu bài ra, xác định hớng, cách làm bài sau khi đọc kĩ bài. Qua các bài thực hành, bài tập đó giúp cho giáo viên hệ thống các loại biểu đồ, phân loại các dạng bài tập biểu đồ. Qua đó tạo điều kiện cho giáo viên phát huy khả năng giảng dạy bài thực hành và hớng dẫn học sinh làm bài tập Địa lý lớp 9. Học sinh nhận thức đợc các loại biểu đồ: dạng cột, tròn, đờng, miền Xác định đợc kiểu biểu đồ khi đọc bất kì một bài tập thực hành nào. Vì vậy "phơng pháp xác định - cách vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9" yêu cầu học sinh phải làm việc độc lập, tích cực để xác định đợc yêu cầu của bài thực hành, từ đó xác định đợc cần vẽ loại biểu đồ nào cho phù hợp. III. Thực trạng của vấn đề 1. Những khó khăn khi thực hiện phơng pháp xác định - cách vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 - Đa số học sinh xem môn Địa lí là môn phụ, do đó ít chú ý đến học tập bộ môn này. Kết quả cho thấy điểm tổng kết của các em phần lớn chỉ đạt điểm trung bình, nhiều em học môn Địa lí khá, giỏi nhng khi giáo viên lấy đội tuyển bồi dỡng học sinh giỏi thì các em không tham gia vì cho rằng đây chỉ là môn học phụ. Từ đó giáo viên dạy Địa lí làm sao phát huy đợc năng lực của mình khi phơng pháp dạy học đợc đổi mới, đồ dùng dạy học phong phú, đa dạng - Qua điều tra khảo sát ở các trờng hầu hết học sinh đều cho rằng, ph- ơng pháp xác định - cách vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 là quá bình th- 4 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2008 - 2009 ờng và quá dễ. Nhng trong thực tế, khi thực hiện thì đây là một điều không dễ dàng. Một khó khăn nữa là việc rèn luyện kĩ năng này chỉ chiếm một thời l- ợng rất ít trong 1 tiết dạy do đó đòi hỏi học sinh phải nghiên cứu trớc các yêu cầu mà bài tập hoặc bài thực hành mà giáo viên đã giao cho, nhng nhiều em cha thực sự tập trung và quan tâm đến yêu cầu mà giáo viên đã giao nên đây cũng là khó khăn lớn đối với giáo viên khi thực hiện dạy một bài thực hành vẽ biểu đồ hoặc một bài tập vẽ biểu đồ, do đó: - Học sinh không xác định đợc yêu cầu của đề bài. - Học sinh không xác định đợc kiểu biểu đồ sẽ vẽ là gì và việc xử lí bảng số liệu (nếu có). - Học sinh cha vẽ đợc biểu đồ thích hợp và đúng với yêu cầu đề bài. - Kỹ năng vẽ biểu đồ của học sinh còn lúng túng. - Học sinh cha nắm đợc các bớc tiến hành khi vẽ biểu đồ. Từ đó tỉ lệ học sinh đọc và phân tích bảng số liệu, xác định loại biểu đồ thích hợp đối với bài yêu cầu thấp, số lợng học sinh xác định ngay đợc cách vẽ biểu đồ đúng chiếm tỉ lệ không cao. Do đó, tôi đã tiến hành khảo sát phơng pháp xác định - cách vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 cho học sinh lớp 9 2 trờng THCS An Thủy, kết quả nh sau: Lớp T/số học sinh Biết xác định và vẽ đúng Cha biết cách xác định 9 2 41 9 32 % 100 21,9 78,1 Vì vậy mà kết quả bài tập trong quá trình điều tra cha cao, cụ thể: Lớp TS học sinh Điểm giỏi Điểm khá Điểm TB Điểm yếu, kém 9 2 41 3 6 10 22 Tỷ lệ % 100 7,3 14,6 24,4 53,6 Từ những lí do trên chính là thực trạng cần giải quyết, tháo gỡ. Giải quyết tháo gỡ đợc nó nhất định chất lợng dạy và học môn Địa lí ngày càng đ- ợc nâng cao. 5 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2008 - 2009 2. Một số u điểm của giáo viên dạy Địa lí ở các trờng THCS Qua khảo sát thực tế và tiến hành dự giờ các bài có vẽ biểu đồ, tôi nhận thấy: - Phần lớn giáo viên có quan niệm đúng về chức năng của một bài tập, bài thực hành vẽ biểu đồ thể hiện trong việc chuẩn bị chu đáo về giáo án, yêu cầu, mục đích của bài tập là gì, biểu đồ thể hiện yếu tố nào của đối tợng địa lí. Đây là phần không những rèn luyện kĩ năng kiến thức mà còn củng cố những kiến thức đã học ở trong bài, từ đó học sinh xây dựng đợc các mối liên hệ Địa lí. - Hầu hết giáo viên biết vận dụng sáng tạo, khoa học các kĩ năng rèn luyện cho học sinh theo phơng pháp dạy học tích cực, do đó đã phát huy đợc tính t duy độc lập cho học sinh, giúp học sinh nắm chắc nội dung của bài học và rèn luyện tốt kĩ năng cho các em. IV. Các biện pháp chủ yếu để giải quyết vấn đề 1. Để làm tốt việc xác định "Phơng pháp xác định - cách vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9" cho cho học sinh - Trong giảng dạy, giáo viên cần lựa chọn các phơng pháp tích cực trên cơ sở coi trọng nhận thức của học sinh, tăng cờng vai trò tổ chức lĩnh hội, khám phá kiến thức. Trong giờ giảng, giáo viên giành nhiều thời gian cho học sinh tự làm việc với sách giáo khoa, biểu đồ, lợc đồ và với các thiết bị học tập khác để học sinh tự chủ động tìm ra kiến thức mới dới sự hớng dẫn của giáo viên. Tất cả các khâu này, giáo viên phải thể hiện chu đáo, tỉ mĩ, hết sức cụ thể trong bài soạn, hớng dẫn học sinh ôn lại những kiến thức đã học để vận dụng vào giải thích sau khi vẽ biểu đồ. - Trong một tiết thực hành vẽ biểu đồ, giáo viên phải hớng dẫn học sinh chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng cần thiết cho tiết học: máy tính cá nhân, thớc kẻ, compa để giúp học sinh chủ động trong khi vẽ biểu đồ. 6 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2008 - 2009 2. Biện pháp thực hiện * Giới thiệu cách vẽ - xác định biều đồ Địa lý lớp 9 Để xác định đợc yêu cầu bài ra và tiến hành vẽ biểu đồ, học sinh cần hiểu khái niệm biểu đồ. 2.1. Khái niệm Biểu đồ là một hình vẽ cho phép mô tả một cách dễ dàng động thái phát triển của một hiện tợng (nh quá trình phát triển kinh tế qua các năm ), mối t - ơng quan về độ lớn giữa các đại lợng (so sánh sản lợng thủy sản giữa các vùng kinh tế ) hoặc cơ cấu thành phần của một tổng thể (cơ cấu ngành của nền kinh tế). Các loại biểu đồ rất phong phú, đa dạng. Mỗi loại biểu đồ thể hiện nhiều chủ thể khác nhau, nên khi vẽ biểu đồ cần đọc kĩ yêu cầu đề ra, xác định chủ thể thể hiện trên biểu đồ (động thái phát triển, so sánh tơng quan độ lớn hay thể hiện cơ cấu) để chọn loại biểu đồ thích hợp nhất. 2.2. Các loại biểu đồ - Các loại biểu đồ bao gồm: + Biểu đồ hình cột (cột đơn, cột kép, cột chồng, thang ngang). + Biều đồ hình tròn (hoặc hình vuông). + Đồ thị (đờng biểu diễn). + Biểu đồ kết hợp (cột + đờng). + Biểu đồ miền. a. Biểu đồ hình cột (thang ngang) - Sử dụng biểu hiện trạng thái phát triển so sánh tơng quan về độ lớn giữa các đại lợng hoặc thể hiện cơ cấu thành phần của một tổng thể. - Biểu đồ hình cột sử dụng để thể hiện tơng quan về độ lớn giữa các đại l- ợng. * Yêu cầu: 7 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2008 - 2009 + Chọn kích thớc biểu đồ phù hợp với khổ giấy + Các cột khác nhau về độ cao (tùy theo số liệu đề bài), còn bề ngang phải bằng nhau. + Tên biểu đồ. b. Biểu đồ hình tròn (hình vuông) - Biểu đồ hình tròn (vuông) thờng đợc dùng để thể hiện cơ cấu thành phần của một tổng thể. Đối với biểu đồ hình tròn: nếu đề bài cho số liệu tơng đối thì không cần xử lý mà tiến hành các bớc vẽ luôn. Song nếu số liệu là tuyệt đối (thô) thì cần xử lí số liệu về tơng đối trớc khi vẽ. * Yêu cầu: + Đọc bảng số liệu, xử lý số liệu (nếu cho số liệu tuyệt đối), nếu là số liệu t- ơng đối thì tiến hành các bớc vẽ. + Chú ý tỉ lệ đờng tròn (nếu bài cho số liệu tuyệt đối). - Nếu bài cho số liệu tơng đối thì vẽ các đờng tròn có kích thớc bằng nhau. Nếu bài cho số liệu tuyệt đối thì phải tính tỉ lệ đờng tròn (R- r). Nhng, đối với cấp học THCS tỉ lệ đờng tròn chỉ yêu cầu ở mức độ tơng đối, vì vậy chỉ cần đờng tròn sau to hơn đờng tròn trớc một chút (nếu số liệu cho là tăng) hoặc nhỏ hơn (nếu số liệu cho là giảm). + Để chia các đại lợng chính xác theo tỉ lệ cần lấy tỉ lệ x 3,6 0 để tính góc ở tâm. + Chọn ký hiệu thích hợp để thể hiện trên biểu đồ. + Tên biểu đồ. c. Vẽ đồ thị (đ ờng biểu diễn) - Đợc dùng để thể hiện tiến trình động thái phát triển của một hiện tợng qua thời gian. * Yêu cầu: + Hệ trục toạ độ: trục đứng thể hiện đơn vị sản lợng. + Trục ngang thể hiện năm. 8 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2008 - 2009 - Xác định tỉ lệ thích hợp ở cả 2 trục sao cho biểu đồ phù hợp với khổ giấy (cân đối). + Xác định khoảng cách cân đối phù hợp. - Với biểu đồ này nếu bài ra có 2 đại lợng khác nhau (đơn vị tính khác nhau) thì vẽ 2 trục đứng: Trục biểu hiện đơn vị A, trục biểu hiện đơn vị B. - Cũng có thể bài ra yêu cầu có nhiều đại lợng cùng đơn vị tính (%) thì cần biểu hiện rõ đờng biểu diễn (ký hiệu) tránh từng ký hiệu. + Ký hiệu đờng biểu diễn cần đợc phân biệt: - Màu sắc (đen, xanh, đỏ ) - Ký tự riêng (thờng đợc dùng nhiều). d. Biểu đồ kết hợp cột và đ ờng - Dùng để thể hiện động lực phát triển và mối tơng quan về độ lớn giữa các đại lợng. - Biểu đồ kết hợp : kết hợp đề mục 1 và 3 trong phần b của bài. Cần chú ý thể hiện rõ nhất mối tơng qua giữa 2 loại biểu đồ đợc vẽ kết hợp. * Yêu cầu: + Kết hợp yêu cầu của biểu đồ hình cột và đờng biểu diễn. đ. Biểu đồ miền - Dùng để thể hiện cả hai mặt cơ cấu và động thái phát triển của đối tợng. - Ranh giới của biểu đồ miền là đờng biểu diễn. - Giá trị đại lợng trên trục đứng là %. Nếu bài ra cho số liệu đơn vị tuyệt đối thì cần phải xử lý số liệu từ đơn vị tuyệt đối sang số liệu đơn vị tơng đối. 2.3. Đọc kĩ yêu cầu Có nhiều loại biểu đồ. Để vẽ biểu đồ, học sinh cần đọc kĩ bài ra vẽ biểu đồ về quá trình gia tăng dân số, cơ cấu lao động, tình hình sản xuất lơng thực ở một vùng kinh tế hay của Việt Nam. + Biểu đồ cột (thang ngang). 9 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2008 - 2009 + Biều đồ tròn (vuông). + Đồ thị (đờng biểu diễn). + Biểu đồ kết hợp (cột + đờng). + Biểu đồ miền. 2.4. Các b ớc tiến hành vẽ biểu đồ. - Xử lý số liệu (từ số liệu tuyệt đối sang số liệu tơng đối) đơn vị % nếu yêu cầu bài ra vẽ biểu đồ hình tròn hoặc miền. - Xác định tỉ lệ đờng tròn. - Vẽ biểu đồ. + Vẽ. + Ghi bảng chú giải (kí hiệu). + Tên bản đồ (tên chung nếu là biểu đồ so sánh). 2.5. Một số l u ý khi vẽ biểu đồ. - Đọc kĩ số liệu bài ra. - Tuyệt đối không dùng màu để tô, kí hiệu trên bản đồ. - Nếu là biểu đồ tròn: khi vẽ đờng tròn, vẽ 1 bán kính trùng với phơng kim đồng hồ chỉ 12 giờ và chia theo chiều kim đồng hồ. - Bất cứ một biểu đồ nào cũng cần chú giải và tên bản đồ. Trên đây là các dạng biểu đồ thờng gặp khi làm bài tập, bài thực hành Địa lí. Trong quá trình giảng dạy tiến hành làm bài tập, bài thực hành vẽ biểu đồ tôi nhận thấy vẽ biểu đồ hình tròn rất khó vì: Nếu đề bài cho số liệu tơng đối thì học sinh dễ nhận biết và không cần xử lý mà tiến hành các bớc vẽ luôn. Song nếu số liệu là tuyệt đối (thô) thì học sinh khó nhận biết để vẽ biểu đồ hình tròn, cần xử lí số liệu về tơng đối trớc khi vẽ. Qua nhiều năm giảng dạy Địa lí lớp 9 tôi mạnh dạn đa ra một số kinh nghiệm phơng pháp xác định - cách vẽ biểu đồ hình tròn nhằm giúp học sinh có kĩ năng thuần thục hơn trong kĩ năng vẽ biểu đồ của mình. Ví dụ: 10 [...]... thức Bài học đợc áp dụng vào các bài: bài 10, bài 16, bài 22, bài 27, bài 34, bài 37, bài 40, bài 44 và tất cả các bài tập trong sách giáo khoa Địa lý lớp 9 Chơng trình Địa lý lớp 9 có nhiều bài thực hành vẽ biểu đồ hoặc phân tích số liệu Giới thiệu cách vẽ biểu đồ - các loại biểu đồ đã giúp cho học sinh dễ dàng đánh giá, nhận biết bài thực hành Địa lý kinh tế - xã hội trong ch ơng trình Địa lý lớp 9. .. xác định đợc cách chọn và vẽ biểu đồ phù hợp, đúng với yêu cầu đề bài - Tỉ lệ học sinh tự rèn luyện đợc kĩ năng vẽ biểu đồ chiếm tỉ lệ cao - Học sinh nắm đợc các bớc tiến hành trong khi vẽ biểu đồ Từ đó tỉ lệ học sinh đọc và phân tích bảng số liệu, xác định loại biểu đồ thích hợp đối với bài yêu cầu cao hơn so với khi cha đợc áp dụng Kết quả thực nghiệm ở lớp 92 trờng THCS An Thuỷ Lớp TS học sinh 9. .. 2 Biết xác định và Cha biết xác vẽ đúng 35 định và vẽ 6 14 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2008 - 20 09 Vì vậy mà kết quả bài kiểm tra thực nghiệm đạt đợc nh sau: Lớp 92 Tỷ lệ TS học sinh 41 100 Điểm giỏi 10 24,4 Điểm khá 15 36,6 Điểm TB 10 24,4 Điểm yếu, kém 6 14,6 % Qua quá trình áp dụng cách xác định - cách vẽ biểu đồ vào các tiết thực hành, các bài tập Địa lí lớp 9 thu đợc kết quả nh sau - Về tâm... kinh nghiệm Năm học: 2008 - 20 09 Bài 1 - Trang 38 sách giáo khoa Địa lý 9 Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây ở nớc ta năm 199 0 và 2002 theo bảng số liệu sau đây: * Mục tiêu - Học sinh biết cách xác định - cách vẽ biểu đồ hình tròn * Các thiết bị cần thiết + Giáo viên: - Bảng phụ kẽ sẵn, máy tính cá nhân, thớc đo độ, compa, thớc kẽ + Học sinh: - Máy tính cá nhân, thớc... 199 0 6474,6 1 199 ,3 1366,1 90 40,0 2002 8320,3 2337,3 2173,8 12.831,4 Các bớc tiến hành Đối với bài tập này cần trình tự các bớc sau đây 1 Yêu cầu học sinh đọc đề bài: - Đọc kĩ yêu cầu đề bài - Đọc kĩ bảng số liệu để => Từ đó xác định đợc biểu đồ cần vẽ 2 Giáo viên nêu cho học sinh quy trình vẽ biểu đồ * Đây là một bài thực hành khó bởi vì số liệu thô do đó một số học sinh khó nhận biết cần vẽ loại biểu. .. lòng say mê học tập môn Địa lí ở học sinh - Về kiến thức: Học sinh biết cách sử dụng số liệu từ đó xác định đợc loại biểu đồ cần vẽ, chiếm lĩnh kiến thức một cách nhanh chóng và chắc chắn - Về kĩ năng: Kĩ năng xử lí số liệu xác định - cách vẽ biểu đồ đợc thuần thục, chính xác Qua đó hình thành và nâng cao kĩ năng xác lập mối quan hệ quy luật, biện chứng, mối quan hệ nhân quả ở học sinh Đồng thời học... 64,8 18,2 17,0 4 Tổ chức cho học sinh vẽ biểu đồ - Đối với bài này không yêu cầu học sinh so sánh quy mô diện tích gieo trồng các loại cây năm 199 0 và năm 2002 để tính toán bán kính của biểu đồ tròn, mà bán kính cho trớc + Biểu đồ năm 199 0 có bán kính 20mm và năm 2002 có bán kính 24mm * Giáo viên hớng dẫn học sinh vẽ biểu đồ năm 199 0 trên bảng * Học sinh vẽ tiếp biểu đồ năm 2002, thiết lập bảng chú giải... 2008 - 20 09 Cây lơng thực Cây công nghiệp Cây thực phẩm, ăn quả, cây khác Năm 199 0 Năm 2002 Biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây ở nớc ta năm 199 0 - 2002 V- kết quả thực nghiệm Kết quả của những tiết dạy địa lí thực nghiệm đợc đánh giá trên cơ sở lấy điểm số các bài tập, bài thực hành của học sinh 1 Kết quả bài kiểm tra thực nghiệm - Học sinh đã xác định đợc yêu cầu của đề bài - Học... lí số liệu - cách vẽ, sau đó học sinh làm các bớc tiếp theo - Gọi 2 học sinh lên bảng vẽ hai biểu đồ (một học sinh khá, một học sinh yếu) 15 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2008 - 20 09 - Cả lớp cùng làm, giáo viên theo dõi hớng dẫn giúp đỡ một số nhóm,cá nhân làm chậm và cha chính xác - Các nhóm thảo luận, bổ sung bài làm của hai bạn đã vẽ trên bảng - Giáo viên nhận xét đánh giá kết quả bài làm của... 3 Cách tính: + Năm 199 0 tổng số diện tích gieo trồng là 90 40 nghìn ha -> cơ cấu diện tích 100% + Tính cơ cấu diện tích gieo trồng cây lơng thực (là x) 6474,6 x 100 90 40 -> 100% 6474,6 -> x x= = 71,6% 90 40 12 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2008 - 20 09 + Góc ở tâm trên biểu đồ đờng tròn cây lơng thực là 71,6 x 3,6 = 2580 + Tơng tự cách tính trên, cho học sinh tính cơ cấu diện tích và góc ở tâm trên biểu . - cách vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 cho học sinh lớp 9 2 trờng THCS An Thủy, kết quả nh sau: Lớp T/số học sinh Biết xác định và vẽ đúng Cha biết cách xác định 9 2 41 9 32 % 100 21 ,9. loại biểu đồ: dạng cột, tròn, đờng, miền Xác định đợc kiểu biểu đồ khi đọc bất kì một bài tập thực hành nào. Vì vậy "phơng pháp xác định - cách vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9& quot;. Giới thiệu cách vẽ - xác định biều đồ Địa lý lớp 9 Để xác định đợc yêu cầu bài ra và tiến hành vẽ biểu đồ, học sinh cần hiểu khái niệm biểu đồ. 2.1. Khái niệm Biểu đồ là một hình vẽ cho phép
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ TRONG BÀI TẬP ĐỊA LÝ LỚP 9 - THCS, SKKN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ TRONG BÀI TẬP ĐỊA LÝ LỚP 9 - THCS, SKKN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ TRONG BÀI TẬP ĐỊA LÝ LỚP 9 - THCS

Từ khóa liên quan