NCSKSPUD Đổi mới phương pháp dạy dẫn dắt trước khi nghe để nâng cao hiệu quả nghe môn tiếng Anh lớp 8 của học sinh trường THCS thị trấn Cát Hải

15 1,257 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:21

Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2012 - 2013 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY DẪN DẮT TRƯỚC KHI NGHE ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHE MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT HẢI MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG TÊN ĐỀ TÀI – TÊN TÁC GIẢ VÀ TỔ CHỨC MỤC LỤC I.TÓM TẮT ĐỀ TÀI II.GIỚI THIỆU III. PHƯƠNG PHÁP 1. Khách thể nghiên cứu 2. Thiết kế 3. Quy trình nghiên cứu 4. Đo lường IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 1. Phân tích dữ liệu 2. Bàn luận kết quả V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận 2. Khuyến nghị VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO VII. PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI 1 2 2,3 4 5 5,6 6 7 7 8 8 9 10,11 Trường THCS Thị Trấn Cát Hải Giáo viên: Phạm Thị Kim Anh 1 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2012 - 2013 I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Dạy nghe là một bước tiếp cận với kỹ năng nói của môn tiếng Anh. Dạy nghe có vị trí rất quan trọng trong chương trình tiếng Anh, vì dạy nghe có ảnh hưởng và tác động rất lớn tới khả năng giao tiếp của học sinh, là nền tảng khởi đầu cho quá trình trao đổi và tiếp nhận thông tin…Chính vì vậy việc đổi mới phương pháp dạy nghe cần được giáo viên quan tâm, chú ý để nâng cao hiệu quả và phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong quá trình giao tiếp. Trong thực tế, kỹ năng nghe cũng là một kỹ năng tiếp thu, song nghe thường khó hơn vì ngôn bản tiếp thu qua nghe là lời nói, có những đặc điểm khác với văn bản viết. Khi người ta nói, các ý thường không được sắp xếp có trình tự chặt chẽ như viết; ý hay được lặp đi lặp lại, có nhiều từ thừa, từ đệm, không đúng ngữ pháp. Người nói hay nói tắt ; nói láy; nói ngập ngừng. Khi nghe người khác nói, ta chỉ nghe được một lần. Với những đặc điểm khác nhau trên, khi dạy nghe, ngoài những phương pháp chung có thể áp dụng cho các kỹ năng tiếp thu, giáo viên còn cần có những phương pháp đặc thù cho các hoạt động nghe của học sinh. Trong đề tài này tôi đặc biệt chú ý đến việc vận dụng đổi mới phương pháp dẫn dắt trước khi nghe để nâng cao hiệu quả nghe môn tiếng Anh lớp 8 của học sinh trường THCS thị trấn Cát Hải. Đồng thời để tăng cường khả năng nghe của học sinh cũng như nâng cao chất lượng bộ môn tiếng Anh trong nhà trường. Nghiên cứu sẽ được tiến hành trên hai lớp tương đương: Hai nhóm lớp 8 trường THCS Thị trấn Cát Hải. Nhóm lớp 8A là lớp thực nghiệm và nhóm lớp 8B là nhóm đối chứng. Lớp thực nghiệm là lớp được áp dụng việc đổi mới phương pháp dạy nghe như phương pháp dẫn dắt hoc sinh trước những điều sẽ nghe và hướng học sinh vào việc nghe phát hiện và giải quyết vấn đề, giáo viên chỉ tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện. Trường THCS Thị Trấn Cát Hải Giáo viên: Phạm Thị Kim Anh 2 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2012 - 2013 Kết quả cho thấy khi áp dụng phương pháp thay thế cho thấy học sinh ở lớp thử nghiệm tích cực học tập hơn, kết quả các bài kiểm tra cao hơn lớp đối chứng. Có sự chênh lệch về tỉ lệ giữa học sinh khá, giỏi giữa lớp thử nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó đã chứng tỏ rằng các phương pháp trên có tính khả thi cao trong giảng dạy nghe bộ môn tiếng Anh. II. GIỚI THIỆU Bài nghe tiếng Anh ở THCS được phân bố ở 4 khối từ khối 6 tới khối 9. Ở khối 6,7 các em mới chỉ được làm quen với những dạng nghe hội thoại ngắn, câu nói đơn giản, dễ hiểu. Nghe được giới thiệu tập trung nhiều ở chương trình Anh 8,9. Ở tiếng Anh 8 và tiếng Anh 9 các phần nghe được chia thành kỹ năng riêng theo các chủ đề, nội dung bài nghe thường dài, các mẫu câu phức tạp hơn. Chính vì thế mà học sinh thường ngại khi học nghe , dễ chán và tiết học thường không hào hứng, sôi nổi lên các tiết học nghe thường không đạt được hiệu quả cao như mong muốn. Mặc dù, mục đích của việc dạy nghe là giúp cho học sinh phát triển kỹ năng nghe, phù hợp với trình độ và lứa tuổi của học sinh. Giúp học sinh có điều kiện thu nhận và trao đổi thông tin, nâng cao trình độ tiếng Anh, có hiểu biết thêm về xã hội. Trong cuộc sống hàng ngày, có hai cách nghe chính: Nghe không tập trung: là các hoạt động nghe mang tính chất giải trí, như nghe đài, truyền hình trong khi người nghe vẫn có thể tiến hành đồng thời một công việc khác. Nghe có tập trung: là các hoạt động nghe có mục đích chủ đạo, muốn nắm bắt một nội dung thông tin nào đấy. ví dụ như nghe tin trên đài, truyền hình, nghe các chỉ dẫn , hướng dẫn, giải thích, nghe giảng bài v.v.trong trường hợp này người nghe chủ yếu tập trung vào những điểm quan trọng, cần thiết cho mục đích, nhu cầu của mình. Học sinh trung học cơ sở chủ yếu thực hiện loại nghe thứ hai.Các em cần biết rõ mình muốn nghe gì. Điều này giúp cho các em hướng được sự chú ý vào đúng nội dung cần biết, do vậy sẽ nắm bắt được vấn đề một cách có hiệu quả hơn. 1. Giải pháp thay thế: phương pháp dẫn dắt trước khi nghe và hướng học sinh vào việc tìm kiếm phát hiện và giải quyết vấn đề theo cách mới khác với phương pháp cũ Trường THCS Thị Trấn Cát Hải Giáo viên: Phạm Thị Kim Anh 3 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2012 - 2013 là giáo viên tạo ra những chủ định để học sinh có được sự chuẩn bị cho phần nghe sắp tới qua các hoạt động trước khi nghe tạo ra tình huống gợi mở giúp học sinh phát huy tính tự giác tích cực trong việc tìm hiểu và chiếm lĩnh tri thức như: - Giới thiệu ngữ cảnh, tình huống. - Những câu hỏi gợi ý, đoán về nội dung sắp nghe. - Những câu hỏi tạo trí tò mò, tạo hứng thú về nội dung bài sắp nghe. - Những câu hỏi hướng dẫn, yêu cầu đối với những nội dung bài sắp nghe. - Những câu hỏi hướng dẫn, yêu cầu đối với những nội dung cần thiết phải nghe hiểu v.v. Khi tiến hành các hoạt động nghe, việc dẫn dắt trước khi nghe sẽ có tác dụng hỗ trợ tốt trong việc làm rõ ngữ cảnh, gợi ý nội dung sắp nghe. Có thể nói việc đổi mới dạy nghe theo phương pháp dẫn dắt trước khi nghe để hướng học sinh vào việc tìm kiếm phát hiện và giải quyết vấn đề là rất cần thiết. Thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu đề tài này không chỉ giúp tôi hiểu rõ hơn tác dụng của việc đổi mới trong dạy học nói chung và trong dạy nghe nói riêng là rất cần thiết. Nó còn giúp giáo viên định hướng phương pháp bộ môn: + Thúc đẩy động cơ học tập: Trong quá trình tiếp thu ngôn ngữ, học sinh sẽ đạt được kết quả học tập cao nếu các em có động cơ học tập. Động cơ học tập có được khi các em cảm thấy được sự hứng thú với môn học và thấy được sự tiến bộ của chính mình. Do vậy, giáo viên nên sử dụng các tình huống thách đố, hấp dẫn, lôi cuốn các em vào hoạt động trên lớp vừa mang tính chất yêu cầu cao, vừa phù hợp tình độ để các em có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình trong học tập. Để giúp các em cảm nhận được sự tiến bộ trong học tập, giáo viên cần đề ra những mục tiêu học tập vừa sức, không quá cao. Ngoài ra cần khuyến khích học sinh theo phương châm thử nghiệm và chấp nhận mắc lỗi ( trial and eror) trong quá trình thực hành tiếng – không nên tạo cho các em tâm lí sự mắc lỗi trong thực hành. Trường THCS Thị Trấn Cát Hải Giáo viên: Phạm Thị Kim Anh 4 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2012 - 2013 + Phát huy phương pháp học tập cá nhân và tính sáng tạo của học sinh: Điều quan trọng nữa góp phần vào việc tiếp thu ngôn ngữ có hiệu quả là phương pháp học tập cá nhân của chính các em. GV cần giúp các em ý thức được về bản chất quá trình tiếp thu ngôn ngữ và khuyến khích các em tìm ra phương pháp học tập thích hợp nhất cho chính mình; hướng dẫn các em phương pháp tự học và các thủ thuật học tập và thực hành giao tiếp. Ngoài ra GV cần luôn luôn tạo điều kiện cho học sinh được tham gia đóng góp kinh nghiệm và hiểu biết cá nhân vào quá trình học, tạo cho các em tự chủ và phát huy được tính sáng tạo và tiềm năng của các em hơn. + Tạo cơ hội tối đa cho việc luyện tập sử dụng ngôn ngữ: Nhằm tạo cho HS một môi trường học tiếng thuận lợi nhất, GV cần quan tâm sử dụng tối đa thời gian trên lớp, tạo mọi cơ hội để học sinh có thể sử dụng ngữ liệu đã học một cách có nghĩa và hiệu quả. Để làm tốt việc này, cần phát huy các hoạt động cặp nhóm và các thủ thuật lôi cuốn các em tham gia vào các hoạt động trên lớp một cách tích cực. Một đơn vị bài học có thể bắt đầu bằng một bài đọc hiểu hoặc một hoạt động vào đề trên lớp. Các hoạt động tiếp theo có thể là: luyện nói theo cặp, cá nhân đọc thầm để thu lượm thông tin, nghe băng lấy thông tin cần thiết hoặc điền vào bảng trống. Các bài học không nên có một trật tự cố định về việc sử dụng các kĩ năng trong một đơn vị bài học ( unit ). Thứ tự sắp xếp và việc phối hợp các kỹ năng được xuất phát từ việc xem xét các mối quan tâm, nhu cầu , sở thích của học sinh cũng như đặc điểm và tiến trình phát triển của chủ điểm và chủ đề. Sử dụng sách giáo khoa một cách sáng tạo: GV cần hiểu rõ ý đồ, yêu cầu, mục tiêu của từng bài, từng mục dạy trong sách giáo khoa để một mặt có thể dạy đúng trọng tâm bài học, mặt khác có thể sử dụng sách giáo khoa một cách sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh. Trong trường hợp cụ thể, cần tìm cách bổ sung hoặc cập nhật nội dung trong bài làm cho giáo trình luôn mới, phù hợp với đối tượng HS và với cuộc sống tiến triển và thay đổi. Trường THCS Thị Trấn Cát Hải Giáo viên: Phạm Thị Kim Anh 5 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2012 - 2013 2. Vấn đề nghiên cứu: Việc đổi mới phương pháp dẫn dắt trước khi nghe của bộ môn tiếng Anh 8 có nâng cao được kết quả của học sinh không? 3. Giả thiết nghiên cứu: đổi mới phương pháp dẫn dắt trước khi nghe trong bộ môn tiếng Anh 8 có nâng cao kết quả học tập của bộ môn tiếng Anh nói chung cho học sinh lớp 8 ở trường THCS Thị trấn Cát Hải. III. PHƯƠNG PHÁP 1. Khách thể nghiên cứu Hai lớp được tham gia nghiên cứu là lớp 8A và lớp 8B của trường THCS Thị trấn Cát Hải. Nhóm lớp 8A là lớp thực nghiệm, lớp 8B là lớp đối chứng, mỗi lớp đều lấy 20 học sinh với tỉ lệ xếp loại giỏi, khá và trung bình tương đương nhau. 2. Thiết kế a. Thiết kế Để tiến hành công tác nghiên cứu tính hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy nghe trong phân môn tiếng Anh 8 ở trường THCS Thị trấn Cát Hải. Tôi đã tiến hành công tác kiểm tra, đối chiếu trên cả hai lớp: Lớp 8A là lớp thực nghiệm còn lớp 8B là lớp đối chứng. Ở cả hai lớp tôi đều áp dụng đổi mới phương pháp trong dạy nghe: phương pháp dẫn dắt trước khi nghe b. Kết quả Bảng 1: Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương Xếp loại HKI Sĩ số Loại giỏi (%) Loại khá (%) Loại Tb (%) Tỉ lệ khá, giỏi (%) Độ chênh lệch tỉ lệ khá, giỏi (%) Nhóm thử nghiệm 20 3 15% 10 50% 7 35% 65% 0 Nhóm đối chứng 3 10 7 Trường THCS Thị Trấn Cát Hải Giáo viên: Phạm Thị Kim Anh 6 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2012 - 2013 20 15% 50% 35% 65% Qua độ chênh lệch trên cho thấy kết quả của hai nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng là không có ý nghĩa, hai nhóm được coi là tương đương. Sử dụng thiết kế 2: Kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương Bảng 2: Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương Nhóm Kiểm tra trước TĐ Tác động KT sau tác động Thực nghiệm N1 Áp dụng đổi mới phương pháp dẫn dắt trước khi nghe N3 Đối chứng N2 Chưa áp dụng đổi mới phương pháp dân dắt trước khi nghe N4 Ở thiết kế này tôi đã sử dụng phép kiểm chứng độc lập 3. Quy trình nghiên cứu a. Chuẩn bị bài của giáo viên Để tiến hành kiểm chứng tính hiệu quả của việc áp dụng phương pháp mới dạy dân dắt trước khi nghe trong phân môn tiếng Anh 8. Tôi đã tiến hành giảng dạy ở một số bài dạy với cùng một nội dung như nhau nhưng giảng dạy bằng hai phương pháp khác nhau: - Ở lớp đối chứng tôi thiết kế bài dạy theo như phương pháp cũ là học sinh tự nghe băng để lấy thông tin - Ở lớp thực nghiệm tôi thiết kế bài giảng có áp dụng phương pháp mới dẫn dắt trước khi nghe để nâng cao hiệu quả nghe môn tiếng Anh lớp 8 của học sinh trường THCS thị trấn Cát Hải. Trong quá trình này tôi chú ý đến việc chuẩn bị nội dung câu hỏi gợi mở hoặc tranh ảnh gợi mở theo nội dung của bài nghe để giúp cho học sinh tự khai thác nội dung theo ý định bài dạy của mình. b. Tiến hành thực nghiệm Trường THCS Thị Trấn Cát Hải Giáo viên: Phạm Thị Kim Anh 7 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2012 - 2013 Thời gian tiến hành thực nghiệm tôi vẫn thực hiện theo kế hoạch dạy học của nhà trường, kế hoạch dạy học bộ môn, theo phân phối chương trình và thời khoá biểu để đảm bảo tính khách quan. Tôi chọn thực nghiệm trong 4 tiết học dạy nghe của khối 8 Bảng 3: Thời gian thực nghiệm Thời gian Phân môn Tiết theo PPCT Tên bài dạy 20/ 09/ 2012 Dạy bài nghe 14 Unit 3: At home Leson 3: Listen ( P30) 20/ 10/ 2012 Dạy bài nghe 27 Unit 5: Study habits Lesson 3: Listen ( P48) 22/ 11/ 2012 Dạy bài nghe 41 Unit 7: My neighborhood Lesson 3: Listen ( P64,65) 16/01/2013 Dạy bài nghe ơ 63 Unit 10: Recycling Leson 3: Listen (P91) 4. Đo lường Tôi sử dụng kết quả của hai bài kiểm tra. Bài kiểm tra trước tác động là bài kiểm tra nghe hiểu khảo sát đầu năm học kì I. Bài kiểm tra sau tác động là điểm cộng và chia trung bình của 2 bài nghe hiểu một tiết của học kì I khi đã thực nghiệm xong * Tiến hành kiểm tra và chấm bài Sau mỗi bài dạy thực nghiệm tôi tiến hành kiểm tra 15 phút để có kết quả đối chứng. Trường THCS Thị Trấn Cát Hải Giáo viên: Phạm Thị Kim Anh 8 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2012 - 2013 VI. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 1. Phân tích dữ liệu Bảng 4: so sánh tỉ lệ khá, giỏi bài kiểm tra sau tác động Xếp loại HKI Sĩ số Loại giỏi (%) Loại khá (%) Loại Tb (%) Tỉ lệ khá , giỏi (%) Độ chênh lệch tỉ lệ khá, giỏi (%) Nhóm thử nghiệm 20 5 25% 13 65% 2 10% 90% 15% Nhóm đối chứng 20 4 20% 11 55% 5 25% 75% Căn cứ vào kết quả bảng 1 và 4 đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng kết quả hai lớp trước tác động là tương đương. Sau tác động kiểm chứng có sự chênh lệch tỉ lệ học sinh khá giỏi của lớp thử nghiệm tăng hơn so với lớp đối chứng. Sự chênh lệch giữa tỉ lệ khá giỏi lớp thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa, tức là chênh lệch kết quả về tỉ lệ học sinh khá, giỏi ở nhóm thực nghiệm cao hơn kết quả tỉ lệ học sinh khá, giỏi ở nhóm đối chứng là không phải ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động. Kết quả tỉ lệ học sinh khá, giỏi của lớp thực nghiệm tăng hơn so với lớp đối chứng 15% điều đó chứng tỏ việc đổi mới phương pháp dẫn dắt trước khi nghe trong phân môn tiếng Anh đã thực nghiệm trên là rất khả quan. Vậy giả thiết của đề tài “Đổi mới phương pháp dạy dẫn dắt trước khi nghe để nâng cao hiệu quả nghe môn tiếng Anh lớp 8 của học sinh trường THCS thị trấn Cát Hải” đã được kiểm chứng. 2. Bàn luận kết quả Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm là tỉ lệ học sinh giỏi, khá tăng 25%. Kết quả bài kiểm tra tương ứng của nhóm đối chứng là tỉ lệ học sinh Trường THCS Thị Trấn Cát Hải Giáo viên: Phạm Thị Kim Anh 9 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2012 - 2013 giỏi, khá tăng 10%. Độ chênh lệch là 15%. Điều đó cho thấy sự chênh lệch tỉ lệ học sinh giỏi, khá của hai lớp đối chứng và thực nghiệm là 15%. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng về mức độ ảnh hưởng của tác động là rất lớn. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch điểm trung bình của hai nhóm không phải là ngẫu nhiên mà do tác động ảnh hưởng đến, tỉ lệ % học sinh khá giỏi tăng nghiêng về nhóm thực nghiệm. V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận Qua việc đổi mới phương pháp dạy dẫn dắt trước khi nghe trong bộ môn tiếng Anh 8 ở trường THCS Thị trấn Cát Hải đã cho tôi thấy được tầm quan trọng của việc vận dụng đổi mới phương pháp trong dạy học. Nó không chỉ tạo được dấu ấn cho học sinh trong việc tiếp thu cái mới, rèn kĩ năng nghe nói. Giúp học sinh có điều kiện thu nhận và trao đổi thông tin, nâng cao trình độ tiếng Anh, có hiểu biết thêm về xã hội, tạo được cho các em thói quen có phản ứng tức thì trong ngôn ngữ giao tiếp. Đóng vai và sử dụng hội thoại trong phân môn tiếng Anh tức là thực hiện theo phương pháp dạy học mới, học sinh trực tiếp tham gia vào quá trình học tập, chủ động sáng tạo, không bị gò theo khuôn mẫu. Theo tài liệu về phương pháp giảng dạy thì đề tài này đã đáp ứng được phương pháp dạy học nêu vấn đề, thể hiện người dạy tạo được tình huống, người học có cơ hội rèn luyện và phát triển năng lực tư duy. Mục đích của việc dạy nghe là giúp cho HS phát triển kỹ năng nghe nói (đặc biệt là kỹ năng nói), phù hợp với trình độ và lứa tuổi của HS, giúp HS có điều kiện trao đổi thông tin, nâng cao trình độ tiếng Anh, có hiểu biết thêm về xã hội. Trường THCS Thị Trấn Cát Hải Giáo viên: Phạm Thị Kim Anh 10 [...]... HOÀNG VIỆT SƠN 6 5 14 ĐỖ THỊ HUYỀN THANH 7 7 15 NGUYỄN THỊ THU THANH 8 9 Trường THCS Thị Trấn Cát Hải 14 Giáo viên: Phạm Thị Kim Anh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2012 - 2013 16 NGUYỄN THỊ THU THẢO 7 7 17 PHẠM THỊ THƯƠNG 7 7 18 BÙI HUYỀN TRANG 7 7 19 HOÀNG THU VÂN 9 10 20 HÀ NGỌC VI 7 7 Trường THCS Thị Trấn Cát Hải 15 Giáo viên: Phạm Thị Kim Anh ... HỮU ĐÔNG 7 7 8 NGUYỄN ANH ĐỨC 6 8 9 HÀ MINH ĐỨC 7 7 10 NGUYỄN THỊ THU HÀ 8 9 11 LÊ MẠNH HƯNG 8 8 12 HÀ QUANG MINH 7 8 13 ĐỒNG TIẾN NAM 7 9 14 PHẠM THỊ QUỲNH NGA 9 10 15 NGUYỄN HỒNG NGỌC 7 7 16 NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH 6 7 17 CHU TH Ị MAI SAO 5 7 18 CHU ANH PHƯƠNG 5 5 Trường THCS Thị Trấn Cát Hải 13 Giáo viên: Phạm Thị Kim Anh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2012 - 2013 19 LÊ THỊ DIỆU THUỲ... projects Trường THCS Thị Trấn Cát Hải 12 Giáo viên: Phạm Thị Kim Anh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2012 - 2013 VII PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI BẢNG 1: BẢNG ĐIỂM LỚP THỰC NGHIỆM STT Họ và Tên Điểm kiểm tra Điểm kiểm tra trước tác động sau tác động 1 NGUYỄN QUANG HẢI ANH 9 10 2 NGUYỄN TRUNG ANH 5 7 3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI 8 8 4 LÊ ĐỨC CƯỜNG 7 7 5 NGUYỄN KIÊN CƯỜNG 5 5 6 PHẠM THUỲ DUNG 8 8 7... nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2012 - 2013 Mục đích của bài nghe là rèn luyện kỹ năng nghe, nói cho HS GV không nên quá chú trọng tới việc dạy từ mới Chỉ nên giới thiệu cho học sinh những từ mới thật cần thiết Nên tạo điều kiện cho HS tự suy đoán nghĩa của từ mới theo ngữ cảnh Có rất nhiều thủ thuật để dạy một bài nghe Nhiệm vụ của người GV là tuỳ thuộc vào trình độ cụ thể của HS, biết... những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới và mở ra một kho tàng tri thức mới trên mọi lĩnh vực của cuộc sống hiện đại Tôi xin trân trọng cảm ơn! VI TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tác giả Trường THCS Thị Trấn Cát Hải Tên tài liệu 11 Nhà xuất bản Giáo viên: Phạm Thị Kim Anh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2012 - 2013 Nguyễn Hạnh Dung 1 Một số vấn đề đổi mới phương Dự án phát... THẾ ANH 5 7 BẢNG 2: BẢNG ĐIỂM LỚP ĐỐI CHỨNG STT Họ và Tên Điểm kiểm tra Điểm kiểm tra trước tác động sau tác động 1 NGUYỄN THỊ LAN ANH 5 5 2 CHU NGUYÊN HUY 5 5 3 NGUYỄN THỊ HIỀN 5 7 4 LÊ THU HIỀN 5 5 5 TRẦN THỊ THU HƯỜNG 6 8 6 VŨ HÀ MINH KHUÊ 8 8 7 VŨ THUÝ HIỀN 9 10 8 NGUYỄN VĂN LONG 7 8 9 NGUYỄN TIẾN LỢI 5 5 10 HÀ DUY MẠNH 7 7 11 NGUYỄN CÔNG MINH 9 9 12 ĐỖ THANH PHÚC 7 8 13 HOÀNG VIỆT SƠN 6 5 14 ĐỖ THỊ... mới phương Dự án phát triển Đào Ngọc Lộc pháp dạy học ở trường THCS giáo dục THCS Bộ Giáo dục và đào Vũ Thị Lợi tạo Nguyễn Văn Lợi Nguyễn Hạnh Dung - Sách giáo viên tiếng Anh lớp dục Đặng Văn Hùng 2 - Sách giáo khoa lớp 8 & 9 8& 9 Thân Trọng Nhà xuất bản Giáo Liên Nhân 3 Nhóm tác giả biên - Tài liệu bồi dưỡng thường Nhà xuất bản Giáo soạn 4 xuyên cho giáo viên THCS Adrihes – Adrian doff A training course... việc dạy nghe để đạt được mục đích cuối cùng là giúp HS vận dụng được vào thực tiễn giao tiếp 2 Kiến nghị Trên đây là một số việc làm nhỏ mà tôi đã vận dụng trong quá trình giảng dạy ở lớp mình phụ trách và đạt kết quả Tôi kính mong sự đầu tư thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu, mở chuyên đề, cho thăm quan để giúp bản thân tôi và đồng nghiệp tích luỹ được thêm nhiều kinh nghiệm giảng dạy và dạy học. .. dạy học đạt kết quả cao nhất đáp ứng được yêu cầu giáo dục hiện nay Kính mong được sự đóng góp trao đổi từ các đồng chí, đồng nghiệp và các chuyên viên để bản thân tôi ngày một tiến bộ và đề tài đạt hiệu quả cao nhất góp phần vào công cuộc Giáo dục và Đào tạo, để đào tạo thế hệ trẻ, đưa tiếng nước ngoài đến gần với các em, thâm nhập vào cuộc sống và trở thành công cụ giao tiếp hữu hiệu và đắc lực Giúp . cứu khoa học sư phạm ứng dụng Năm học: 2012 - 2013 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY DẪN DẮT TRƯỚC KHI NGHE ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHE MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT HẢI MỤC. Việc đổi mới phương pháp dẫn dắt trước khi nghe của bộ môn tiếng Anh 8 có nâng cao được kết quả của học sinh không? 3. Giả thiết nghiên cứu: đổi mới phương pháp dẫn dắt trước khi nghe trong bộ môn. tôi thiết kế bài giảng có áp dụng phương pháp mới dẫn dắt trước khi nghe để nâng cao hiệu quả nghe môn tiếng Anh lớp 8 của học sinh trường THCS thị trấn Cát Hải. Trong quá trình này tôi chú ý
- Xem thêm -

Xem thêm: NCSKSPUD Đổi mới phương pháp dạy dẫn dắt trước khi nghe để nâng cao hiệu quả nghe môn tiếng Anh lớp 8 của học sinh trường THCS thị trấn Cát Hải, NCSKSPUD Đổi mới phương pháp dạy dẫn dắt trước khi nghe để nâng cao hiệu quả nghe môn tiếng Anh lớp 8 của học sinh trường THCS thị trấn Cát Hải, NCSKSPUD Đổi mới phương pháp dạy dẫn dắt trước khi nghe để nâng cao hiệu quả nghe môn tiếng Anh lớp 8 của học sinh trường THCS thị trấn Cát Hải

Từ khóa liên quan