SKKN Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS

25 1,105 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:16

Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1 . LÝ DO VỀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Bước vào thế kỉ XXI cuộc cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển với bước nhảy vọt, trở thành động lực đầu tàu cho sự phát triển kinh tế xã hội đưa loài người bước sang một thời đại văn minh mới mà nền tảng của nó là văn minh tri thức. Việt Nam là một nước thuộc khu vực Châu Á- Thái Bình Dương “điểm nóng” của thế giới, là khu vực phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổ định. Điều đó đặt đất nước ta đứng trước cơ hội và thách thức mới trong xu thế quốc tế hóa toàn cầu, cạnh tranh, hội nhập hoá kinh tế quốc tế mà cốt lõi là trí tuệ loài người - nền văn minh trí tuệ, đồng thời cũng tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế xã hội nước ta. Ngày nay sức mạnh của một quốc gia không chỉ đo bằng giá trị thặng dư, bằng nguồn ngoại tệ và những toà nhà cao chọc trời, sức mạnh tiềm lực ấy được đo bằng tri thức, bằng nội lực chất xám được thể hiện qua mặt bằng giáo dục, trình độ dân trí. Do đó Đảng ta đó nhận định: “Cùng với khoa học và công nghệ cần phải đưa giáo dục thành quốc sách hàng đầu trong công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục phải trở thành chiến lược quốc gia, nâng cao dân tri, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Giáo dục phải đào tạo những con người có trình độ cao về tri thức, phát triển cao về trí tuệ, thích ứng nhanh với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội”. Đảng ta cũng chỉ rõ giáo dục “phải đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng đến năm 2010 nước ta cơ bản trở thành nước CNH- HĐH” ( trích văn kiện đại hội Đảng 9 ). Sự nghiệp CNH- HĐH đất nước muốn thành công đòi hỏi người Việt Nam phải có năng lực mới, có kiến thức, có thể chất tinh thần phong phú, đạo đức trong sáng mới có khả năng tham gia giúp sức vào công cuộc xây dựng nước nhà Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS mới là động lực của sự phát triển đáp ứng mọi yêu cầu của xã hội cả về nhân cách và tài năng. Đó là nguồn nhân lực cần thiết giúp Việt Nam có thể đi tắt, đón đầu, rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với các nước phát triển trong khu vực và trên trế giới . Giáo dục Đào tạo phải được ưu tiên, phải đi trước đón đầu cho sự phát triển Vậy làm thế nào để người Việt Nam đáp ứng được nhu cầu của sự phát triển xã hội. Tiếp thu tri thức, làm chủ tri thức trong thời đại bùng nổ thông tin. Điều đó đặt ra cho ngành giáo dục đào tạo nước ta nhiệm vụ mới – thay đổi phương pháp dạy học. Đây là việc làm cấp thiết hiện nay của ngành giáo dục và của xã hội được Đảng và nhà nước quan tâm và ban hành thành luật điều 24.2- Luật giáo dục : “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động sáng tạo cho học sinh phù hợp với đặc điểm của từng môn học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tác động đến tình cảm đem lại nguồn vui hứng thú trong học tập cho học sinh”. Hiện nay nước ta đã và đang tiến hành cuộc cách mạng trong giáo dục, nội dung, chương trình giảng dạy đó được đổi mới, chất lượng bước đầu đó được cải thiện theo phương châm: “cơ bản, hiện đại mà hài hòa phù hợp với thực tiễn Việt Nam” (Nghị định 02/2003 của chính phủ) . Điều đó đặt ra cho giáo dục nhiều vấn đề cần phải giải quyết: Vấn đề truyền thống- hiện đại, vấn đề toàn cầu quốc gia và cá thể. Để đáp ứng sự phát triển hiện nay Giáo dục Đào tạo nước ta phải đổi mới và hiện đại hóa không chỉ về phương pháp dạy học mà còn đổi mới cả về nội dung và phương tiện dạy học trên nền tri thức khoa học - công nghệ mới tiên tiến và hiện đại hóa với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, giáo dục phải tiếp thu bằng nhiều cách khác nhau, và bằng chính thái độ chủ động, tích cực sáng tạo của người học. Trong công cuộc cách mạng về giáo dục, quan trọng hơn cả là sự đổi mới về phương pháp. Giáo dục được cải tiến theo xu hướng phát triển của phương pháp Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS dạy học hiện đại: chuyển từ dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang dạy học lấy học sinh làm trung tâm hợp lí hơn là đặt người học vào trung tâm của quá trình dạy học, coi học sinh là trung tâm của nhà trường. Giáo dục phải chuyển từ: “cung cấp kiến thức” sang mục đích “luyện cách tự mình tìm ra kiến thức” bằng con đường tự học, tự nghiên cứu, tự trao dồi kiến thức trong sự cạnh tranh và bùng nổ thông tin của thời đại, sự tư duy năng động sáng tạo nổi nên hàng đầu. Vì vậy, giáo dục phải đề cao việc rèn óc thông minh sáng tạo, giảm sự: nhồi nhét, bắt trước, ghi nhớ. Giáo viên từ vị trí truyền thụ kiến thức chuyển sang vị trí người hướng dẫn để học trò tự tìm kiến thức, còn học trò từ vị trí thụ động tiếp thu kiến thức phải trở thành người chủ động tìm học, tự học, tự nghiên cứu và trau dồi kiến thức. Theo nhà giáo người Đức Disterverg đã nói : “Người thầy tồi truyền đạt chân lý, người thầy giỏi dạy cách tìm ra chân lý”. Đổi mới phương pháp dạy học nói chung phải phát huy tính tích cực trong dạy học, tích cực hóa hoạt động của ngời học. Qúa trình giáo dục là một qúa trình nhận biết - thuyết phục - vận dụng để tiếp thu những kiến thức mới từ chưa biết, chưa biết sâu sắc đến biết sâu sắc, biết sâu sắc để vận dụng vào thực tế, phải biết kết hợp giữa học đi đôi với hành, học hành phải kết hợp với nhau, học với hành ở mọi lúc mọi nơi, lí thuyết phải gắn với thưc tế. Người giáo viên phải thực hiện chủ trương đưa hơi thở của cuộc sống vào nội dung bài giảng, phải cập nhật thông tin thường xuyên liên tục đổi mới nội dung, phương pháp phù hợp với sự phát triển, những biến đổi to lớn của thời đại. Mỗi giáo viên cần tự xây cho mình một phong cách tự học thích hợp với nội dung bài học không thể dạy học theo kiểu dạy chay, và biến thầy giáo thành thợ dạy nhất là dạy các môn khoa học ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực hóa người học nâng cao chất lượng dạy và học. Hơn nữa địa lí trong trường THCS là môn khoa học có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục đào tạo góp phần trang bị cho thế hệ trẻ - đội ngũ những người lao động trong tương lai những kiến thức học địa lí phổ thông cơ bản, hiện đại có Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 3 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS hệ thống về tự nhiên, KT - XH sẽ là cơ sở để tiếp thu những vấn đề ứng dụng trong sản xuất, có ý thức về vấn đề, tài nguyên, dân số, bảo vệ môi trường sống ở mỗi cộng đồng. Là một giáo viên dạy môn địa lí ở trường THCS, qua việc giảng dạy đặc biệt qua việc nghiên cứu bộ môn và yêu cầu thực tiễn trong việc dạy học hiện nay đó là phải không ngừng phát huy tính tích cực của HS, tạo hứng thú học tập cho học sinh tiếp thu kiến thức, chủ động, khoa học. Với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung và dạy học môn địa lí nói riêng, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn địa lí, đào tạo những con người yêu lao động có vốn hiểu biết sâu sắc về tụ nhiên, dân cư, KT _ XH của đất nước nói riêng và các quốc gia trên toàn thế giới … Dựa vào nhận thức đó tôi đã lựa chọn nghiên cứu các phương pháp dạy học phù hợp để tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh. Trên đây là vài suy nghĩ của tôi về: “Lập sơ đồ, lập bảng trong việc giảng dạy một số bài địa lí” đã đợc áp dụng trong các bài học của môn sinh địa lí – trường THCS . Với hy vọng được sự trao đổi, đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Rèn cho HS kĩ năng hệ thống hoá, khái quát hoá các đơn vị kiến thức trong một số bài địa lí qua các sơ đồ, bảng biểu. Tích cực hoá các hoạt động học tập của học sinh đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học. 3. KẾT QUẢ CẦN ĐẠT - Hệ thống cơ sở lí luận về tổ chức các hoạt động học tập trong dạy học chương trình địa lí - THCS để học sinh tự lĩnh hội kiến thức. - Đề xuất các biện pháp tổ chức học tập học trong dạy học địa lí-THCS - Thiết kế một vài hoạt động có áp dụng việc lập sơ đồ, lập bảng trong một số bài địa lí. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS 4. ĐỐI TƯ ỢNG – PHẠM VI. a. Đối tượng Nghiên cứu việc lập sơ đồ, lập bảng trong việc giảng dạy một số bài địa lí - THCS và ảnh hưởng của phương pháp tới sự hình thành, chiếm lĩnh kiến thức của học sinh. b. Phạm vi nghiên cứu Học sinh lớp 7, 8 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huyện Vĩnh Bảo - Lớp 8a, 8b, 8d; 7b,7d PHẦN II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI I. CƠ SỞ LÍ LUẬN Khoa học địa lý là một bộ môn khoa học có đặc trưng riêng kiến thức vừa cụ thể vừa trừu tượng để bài dạy có hiệu quả thì chúng ta đang cố gắng biến những lí thuyết trừu tượng thành những dấu hiệu cụ thể, trực quan nhằm giúp học sinh dễ dàng hình dung hơn, từ đó dễ nắm bắt được những nội dung kiến thức. Hơn nữa chúng ta muốn học sinh không chỉ nắm chắc những đơn vị kiến thức rời rạc, biệt lập khác so sánh đối chiếu thấy được sự khác nhau giữa các đơn vị kiến thức, không chỉ biết từng cây mà phải thầy toàn bộ cánh rừng. Nghĩa là học sinh phải biết xâu chuỗi các đơn vị kiến thức trong các bài học lại với nhau và khái quát hoá thành những vấn đề chung nhất, bao trùm nhất dễ dàng tìm ra những điểm giống và khác nhau nhất. Một trong những phương tiện hữu hiệu giúp học sinh trực quan hoá nội dung học tập, cũng như giúp các em có được cái nhìn chung khái quát toàn bộ các đơn vị kiến thức trong mối quan hệ vốn rất nhiều chiều, theo nhiều tầng bậc khác nhau của nội dung học tập chính là lập sơ đồ, lập bảng so sánh. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN Trong SGK Địa lí 7 năm 2003, lập sơ đồ và lập bảng đã được các tác giả sử dụng trong việc biên soạn một số bài tập. Ví dụ: Lập sơ đồ bài tập 2 SGK trang 28, bài tập 1 trang 35, bài tập 3 trang 52, bài 3 trang 73; lập bảng bài tập 3 trang 84, bài 1 trang 104, bài 2 trang 108. Trong SGK Địa lý 8 việc lập sơ đồ và lập bảng cũng được các nhà biên soạn sử dụng thường xuyên và đa dạng. Ví dụ: Lập sơ đồ BT 3/ 28 VBT, BT 3/ 30 VBT, BT 4/42 VBT… Các bài tập này chủ Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS yếu dùng cho mục đích củng cố và luyện tập. Nhờ có những sơ đồ và bảng so sánh này học sinh vừa hiểu được những đơn vị kiến thức cần nhớ, vừa hiểu được một cách rõ ràng, cụ thể mối quan hệ giữa những đơn vị kiến thức đó. Tuy nhiên, số lượng sơ đồ, bảng so sánh trong SGK chưa nhiều, đặc biệt với dạng bài ôn tập. Đây là dạng bài trong cấu trúc biên soạn SGK không có nhưng trong phân phối chương trình lại có bài ôn tập. Cho nên việc khái quát hoá nội dung một số bài học trong SGK Địa lí 7 bằng phương pháp lập sơ đồ hoặc lập bảng là tương đối phù hợp. Bởi vậy trong bài viết này, tôi mạnh dạn sử dụng những phương pháp này để tóm tắt nội dung một số bài học với mong muốn trao đổi, tham khảo ý kiến tìm ra phương pháp hỗ trợ cho việc dạy học Địa lí đạt hiệu quả cao hơn. III. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨ U VÀ TỔNG KẾT KINH NGHIỆM 1. Về cách lựa chọn nội dung kiến thức để lập sơ đồ, lập bảng Trong dạy học Địa lí, giáo viên có thể lập sơ đồ, lập bảng cho nội dung một bài học, cũng có thể lập chung cho một chuỗi bài nhất định. Việc lập sơ đồ và lập bảng chủ yếu được sử dụng đối với những bài có lượng kiến thức tương đối nhiều và mối quan hệ giữa các đơn vị kiến thức cần được tường minh hoá một cách cụ thể để giúp học sinh nắm bài chắc hơn sâu hơn. Phương pháp này phù hợp trong việc dạy một chuỗi bài, đặc biệt trong việc Tổng kết một phần hoặc một chương. Nhưng như thế không có nghĩa là bất kì chuỗi bài nào trong SGK Địa lí mới cũng có thể áp dụng phương pháp này. Để có thể đưa vào một sơ đồ hay một bảng hệ thống thì bài học đó. Chuỗi bài đó phải có điểm chung nào đó để tập chung chúng vào hệ thống. Không quy về được điểm chung ấy, không thể lập thành sơ đồ hoặc bảng hệ thống được. Nói một cách khác muốn lập sơ đồ hay bảng, chuỗi bài đó phải có số lượng các yếu tố nhất định. (ít nhất phải từ hai trở lên) và giữa các yếu tố vừa phải có quan hệ đồng nhất, vừa phải có quan hệ khác biệt. Ví dụ: Các bài “Môi trường xích đạo ẩm”, “Môi trường nhiệt đới”, “Môi trường nhiệt đới gió mùa” có thể lập thành một sơ đồ trong mỗi bài, cho cả 3 bài, hoặc thành bảng cho bài ôn tập. Vì các bài học này vừa đảm Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS bảo đủ số lượng tối thiểu là hai yếu tố (Khí hậu và sinh vật, các đặc điểm khác của môi trường) vừa đảm bảo quan hệ đồng nhất yếu tố (là đặc điểm tự nhiên của các môi trường địa lí thuộc đới nóng) lẫn quan hệ khác biệt (đặc điểm riêng về khí hậu, về sinh vật). Hay khi dạy tiết 27 – “ôn tập chương II, III, IV, V ” có thể lập thành bảng hệ thống kiến thức, bởi các bài học từ chương II đến chương V có đủ số lượng các yếu tố lập thành bảng như: Khí hậu, sinh vât, hoạt động kinh tế của con người, các vấn đề của từng môi trường, và các yếu tố ấy lại lấy “Môi trường địa lí trên Trái Đất” làm trung tâm tạo thành mối quan hệ đồng nhất giữa các yếu tố. Trong khi đó mỗi yếu tố lại thể hiện những mặt khác nhau của từng kiểu loại môi trường địa lí đã tạo lên mối quan hệ khác biệt giữa chúng. Như vậy, việc lập sơ đồ hay không và lập như thế nào chỉ phù hợp là tuỳ thuộc vào việc giáo viên chọn yếu tố nào (hay đơn vị kiến thức nào, bài học nào) và xác định đúng được mối quan hệ giữa yếu tố đó. 2. Lập sơ đồ, lập bảng cho một số nội dung bài học trong SGK Địa Lý mới 2.1.Lập bảng kiến thức cho một phần bài học Bài 3: Quần cư – Đô thị hoá. Phần 1: Quần cư nông thôn và quần cư đô thị. Hai kiểu quẩn cư này có một điểm giống nhau là sự tập trung dân cư sống quy tụ ở một nơi, một vùng nhất định. Mỗi quần cư lại có một đặc điểm khác nhau về cách thức tổ chức sinh sống, về mật độ dân số, lối sống, hoạt động kinh tế. Ta có thể đưa những vấn đề này vào cùng một bảng so sánh. Các yếu tố Quần cư nông thôn Quần cư đô thị Cách tổ chức sinh sống Nhà cửa xen ruộng đồng, tập hợp thành làng xóm Nhà cửa xây thành phố phường Mật độ Dân cư thưa Dân tập trung đông Lối sống Dựa vào truyền thống gia đình, dòng họ, làng xóm, có phong tục tập quán, lễ hội cổ truyền. Cộng đồng có tổ chức, Mọi người tuân thủ theo pháp luật, quy định và nếp sống văn minh, trật tự, bình đẳng. Hoạt động kinh Sản xuất nông, lâm ngư Sản xuất công nghiệp, dịch Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 7 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS tế nghiệp. vụ. Tương tự cách lập này chúng ta có thể lập bảng cho bài 32 - tuần 19 về “Các khu vực của châu phi” – Khu vực Bắc Phi và Trung Phi. + Đặc điểm tự nhiên Khu vực Đặc điểm tự nhiên Bắc Phi Trung Phi Địa hình Dãy Át lát nằm ở rìa phía bắc châu lục. Đồng bằng ven biển Địa Trung Hải. Sườn núi hướng về phía biển Chủ yếu là bồn địa Khí hậu Ẩm ướt, lùi sâu vào lục địa khí hậu khắc nghiệt hơn Nóng ẩm mưa nhiều Nhiệt đới Cảnh quan thiên nhiên Xa van và cây bụi phát triển Rừng rậm xanh quanh năm. Rừng thưa, xa van phát triển + Đặc điểm kinh tế xã hội Khu vực Kinh tế, xã hội Bắc Phi Trung Phi Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 8 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS Dân cư Chủ yếu là người Ả rập. Người Bec - be thuộc chủng Ơrôpêôit, theo đạo hồi. Đông dân nhất châu phi Chủ yếu là người Ban Tu thuộc chủng tộc Nêgrô ít. Kinh tế Tương đối phát triển, chủ yếu dựa vào khai thác dầu khí và du lịch. Nghèo nàn, chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi, khai thác lâm sản, khoáng sản, trồng các cây công nghiệp xuất nhập khẩu. Bài 28: địa lý 9 phần II: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên thiên nhiên Đặc điểm nổi bật Gía trị kinh tế Đất Ba dan: 1,36 triệu ha Thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp như cà phê, cao su… Rừng Gần 3 triệu ha rừng tự nhiên Thích hợp cho phát triển ngành lâm nghiệp và nghề rừng Khí hậu Cận xích đạo, khí hậu cao nguyên mát mẻ Thích hợp trồng nhiều loài cây như hoa, rau quả ôn đới và đặc biệt là cây công nghiệp Nước Nguồn nước phong phú rồi rào Thuận lợi phát triển thuỷ điện và tưới tiêu Khoáng sản Bô xít có trữ lượng lớn hơn 3 tỉ tấn Thuận lợi phát triển ngành công nghiệp khai khoáng Qua việc lập bảng trên ta có thể hình thành cho học sinh kiến thức rõ ràng cụ thể một cách khoa học mà không phải đi tìm hiểu lần lượt từng đơn vị kiến thức. 2.2. Lập bảng cho bài thực hành về nhận biết đặc điểm môi trường tự nhiên Ví dụ: Thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng. Bài 12: Có 3 ảnh về các kiểu môi trường đới nóng, xác định từng ảnh thuộc kiểu môi trường nào? Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS Ảnh Nội dung A B C Chủ đề Hoang mạc Xavan đồng cỏ Có nhiểu tầng cây rậm rạp xanh tốt Đặc điểm khí hậu Khô nóng Nóng, mưa ít Ẩm, mưa nhiều Tên môi trường Hoang mạc Nhiệt đới Xích đạo ẩm Tương tự ta có thể lập bảng cho bài tập 2 và bài tập 4. 2.3. Lập bảng cho bài ôn tập Ví dụ: Bài ôn tập chương II, III, IV, V (Tuần 14). Bài ôn tập này tổng kết lại toàn bộ kiến thức của các kiểu môi trường địa lí (Trừ môi trường đới nóng đã ôn tập ở tiết 13) để học sinh có thể hình dung ra dung lượng kiến thức khá lớn. Chúng ta có thể lập sơ đồ tổng quát. Sau đó, hướng dẫn học sinh lập bảng ôn tập trên cơ sở chi tiết hoá sơ đồ. Mỗi môi trường này lại có đặc điểm thiên nhiên và hoạt động kinh tế của con người khác nhau. Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập theo bảng: Các môi trường địa lí Khí hậu Sinh vật Hoạt động kinh tế Vấn đề của môi trường Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10 Các môi trường địa lí Môi trường đới nóng Môi trường đới ôn hoà Môi trường đới lạnh Môi trường hoang mạc Môi trường vùng núi [...]... Hương - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 22 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 23 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 24 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Nguyễn... Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 16 Chủ động tưới tiêu Nguồn lao động Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS Giáo viên có thể chuyền lại sơ đồ trên: Thâm canh lúa nước Tăng sản lượng Như vậy, trong những trường hợp cụ thể giáo viên có thể lập sơ đồ, lập bảng cho một đơn vị kiến thức trong bài, cho một bài, một cum bài hoặc có thể theo một vấn đề cần giảng 3 Kết quả Qua việc giảng dạy. .. Bỉnh Khiêm 19 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 SGK Địa lí 7 - Nguyễn Dược / NXB GD 2 SGV Địa lí 7 - Phan Huy Xu / NXB GD 3 Tư liệu dạy - học Địa lí 7 - Nguyễn Dược / NXB GD 4 SGK Địa lí 8 - Nguyễn Dược / NXB GD 5 SGV Địa lí 8 - Nguyễn Dược / NXB GD 6 Tư liệu dạy - học địa lí 8 - Nguyễn Đình Giang / NXB GD Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Nguyễn... Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 21 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT I Tác giả: Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1981 Đơn vị: Trường THCS Nuyễn Bỉnh Khiêm, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng Điện thoại: 0313985435 E-mail: II Tên sản phẩm: "Lập sơ đồ và lập bảng trong việc giảng. .. 17 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS nhận được, mặt khác giúp các em tự đánh giá được chất lượng việc nắm kiến thức của mình Mặc dù vậy việc dùng sơ đồ hay lập bảng so sánh cũng không thể thay thế được các phương pháp, các thủ pháp dạy học khác Bởi thế việc dùng như thế nào, dùng phối hợp với các phương pháp dạy học khác ra sao chỉ có thể được quyết định bởi những bài học cụ... Nguyễn Bỉnh Khiêm 15 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS Giáo viên có thể giúp học sinh chi tiết hoá sơ đồ với mục đích củng cố kiến thức bài trước: Khí hậu rất lạnh, Mùa hè nhiệt độ dưới 10oC, Mùa đông xuống – 40 đến – 50oC Băng tuyết phủ quanh năm Rất ít người sinh sống Thực vật rất nghèo nàn, Chủ yếu là Rêu và Địa y Để có thể kiểm tra độ chắc chắn trong việc nắm kiến thức của... SỞ LÍ LUẬN 5 II CƠ SỞ THỰC TIỄN 5 III THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ VẢ TỔNG KẾT KINH NGHIỆM 6 1.Về cách lựa chọn nội dung kiến thức để lập sơ đồ, lập bảng 6 2 Lập sơ đồ, lập bảng cho một số nội dung bài học trong SGK Địa lí mới 7 3.Kết quả 16 PHẦN III.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ VIẾT 20 BẢN CAM KẾT 21 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS. .. nhiễm không khí, ô nhiễm nước - Chăn nuôi du mục Nạn hoang Trồng trọt trong ốc đảo mạc hoá - Chuyên chở hàng hoá - Khai thác tài nguyên thiên nhiên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS năm và đà, bò sát biên độ - Sinh vật thích nhiệt nghi bằng cách tự ngày hạn chế sự mất đêm rất nước và tăng lớn cường tích trú nước, chất dinh dưỡng Quanh năm lạnh +... Hương - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 20 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ VIẾT: STT Tên sáng kiến kinh nghiệm 1 Để tạo tâm thế cho học sinh trong giờ học văn 2 áp dụng việc đôỉ mới phương pháp dạy học tiếng Việt như thế nào để có hiệu quả cao nhất 3 Nâng cao hiệu quả giờ dạy tiếng Việt ở trường THCS Năm học 2003 - 2004 2004 - 2005 2006... thức và vì thế việc nắm bài học của các em sẽ sâu sắc hơn Đây là thế mạnh của phương pháp này, trong việc dạy học nói chung và dạy địa lí nói riêng Thêm vào đó, việc dùng sơ đồ hay lập bảng so sánh trong tổng kết bài học, phần học, một mặt giúp giáo viên kiểm tra được độ chắc chắn, tính chính xác của nội dung kiến thức học sinh tiếp Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 17 Lập sơ . áp dụng việc lập sơ đồ, lập bảng trong một số bài địa lí. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS 4. ĐỐI. thức để lập sơ đồ, lập bảng Trong dạy học Địa lí, giáo viên có thể lập sơ đồ, lập bảng cho nội dung một bài học, cũng có thể lập chung cho một chuỗi bài nhất định. Việc lập sơ đồ và lập bảng chủ. thể lập sơ đồ, lập bảng cho một đơn vị kiến thức trong bài, cho một bài, một cum bài hoặc có thể theo một vấn đề cần giảng 3. Kết quả Qua việc giảng dạy bằng hình thức lập sơ đồ và lập bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS, SKKN Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS, SKKN Lập sơ đồ và lập bảng trong giảng dạy một số bài địa lí THCS, Đặc điểm khí hậu, PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan