NCKHSPUD Nâng cao kĩ năng nhận dạng và vẽ biểu đồ bài tập thực hành Địa lí 9

23 1,523 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:15

NCKHSPƯD MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2012-2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT I.Tác giả: Họ và tên: Phạm Thị Quỳnh Nga Sinh ngày: 25 /02 / 1981 Đơn vị: Trường TH& THCS Văn Phong. II.Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. “ Nâng cao kĩ năng nhận dạng và vẽ biểu đồ bài tập thực hành Địa lí 9” III.Cam kết: Tôi xin cam kết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng này là sản phẩm của cá nhân tôi. Nếu có xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu đối với một phần hay toàn bộ đề tài, tôi xin chịu trách nhiệm trước Cấp trên về tính trung thực của bản cam kết này. Văn Phong, ngày 6 tháng 02 năm 2013 Người cam kết. Phạm Thị Quỳnh Nga NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ QUỲNH NGA TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG 1 NCKHSPƯD MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2012-2013 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG CAM KẾT 1 MỤC LỤC 2 I. TÊN ĐỀ TÀI 3 II. TÊN TÁC GIẢ VÀ TỔ CHỨC 3 III. TÓM TẮT ĐỀ TÀI 3 IV. GIỚI THIỆU 4 V. PHƯƠNG PHÁP 6 1. Khách thể nghiên cứu 2. Thiết kế 3. Quy trình nghiên cứu 4. Đo lường VI. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 9 1. Phân tích dữ liệu 2. Bàn luận kết quả VII. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 11 1. Kết luận 2. Khuyến nghị VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 IX. PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI 13 I. TÊN ĐỀ TÀI : “ Nâng cao kĩ năng nhận dạng và vẽ biểu đồ bài tập thực hành Địa lí 9 thông qua việc ứng dụng Công nghệ thông tin, sử dụng tư liệu điện tử trong dạy học” II. TÊN TÁC GIẢ VÀ TỔ CHỨC NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ QUỲNH NGA TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG 2 NCKHSPƯD MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2012-2013 Người nghiên cứu: Phạm Thị Quỳnh Nga - Giáo viên trường TH&THCS Văn Phong III. TÓM TẮT Trong việc dạy học Địa lí theo phương pháp dạy học tích cực hiện nay, việc rèn luyện kỹ năng địa lí cho học sinh là việc rất cần thiết không thể thiếu được cho mỗi bài học, tiết học và xuyên suốt toàn bộ chương trình dạy và học Địa lí ở các cấp học đặc biệt là cấp Trung học cơ sở (THCS ). Việc rèn luyện kỹ năng địa lí tốt cho các em giúp học sinh chủ động nắm bắt kiến thức, hiểu bài sâu hơn, phát huy được trí lực, sự sáng tạo và hình thành phương pháp học tập bộ môn tốt hơn. Vì vậy, việc rèn luyện những kĩ năng địa lí là rất cần thiết cho việc học tập đồng thời cũng chuẩn bị kĩ năng cho việc tiếp thu kiến thức ở các lớp trên. Có rất nhiều kĩ năng cơ bản cần phải luyện cho học sinh trong quá trình dạy môn Địa lí 9 và một trong những kỹ năng quan trọng đó là “Kĩ năng vẽ biểu đồ ”. Đây là kĩ năng rất cơ bản, cần thiết khi học Địa lí nói chung và Địa lí 9 nói riêng, nó giúp học sinh có thể dựa vào biểu đồ nêu được về đặc điểm của một đối tượng địa lí: cơ cấu, tình hình phát triển… Đây cũng là nội dung được thực hiện nhiều trong các tiết thực hành. Trong thực tế, đa số học sinh chưa thành thạo kĩ năng nhận biết dạng và vẽ đúng biểu đồ, phần lớn học sinh lúng túng trong cách nhận dạng biểu đồ. Với kinh nghiệm ít ỏi của bản thân tích luỹ được trong quá trình giảng dạy, tôi xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Nâng cao kĩ năng nhận dạng và vẽ biểu đồ Địa lí 9” Trong nghiên cứu này, tôi xin đưa ra một số giải pháp giải quyết vấn đề cụ thể mà bản thân đã áp dụng thành công trong việc giảng dạy những năm học vừa qua, và được kiểm nghiệm rõ hơn trong năm học 2012-2013. IV. GIỚI THIỆU 1.Hiện trạng: Một nhà Địa lí học nổi tiếng đã nói: “Khi biểu đồ là đối tượng học tập thì kiến thức, kỹ năng biểu đồ là mục đích. Còn khi biểu đồ là nguồn tri thức thì kiến thức và kỹ năng biểu đồ trở thành phương tiện của việc khai thác tri thức địa lí mới trên biểu đồ”. Biểu đồ là hình vẽ cho phép mô tả một cách dễ dàng động thái phát triển của một hiện tượng( như quá trình phát triển công nghiệp qua các năm…), mối tương quan về độ NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ QUỲNH NGA TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG 3 NCKHSPƯD MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2012-2013 lớn giữa các đại lượng (như so sánh sản lượng về độ lớn giữa các đại lượng(như so sánh về sản lượng lương thực của các vùng…) hoặc cơ cấu thành phần của một tổng thể(ví dụ cơ cấu ngành của nền kinh tế)…Các loại biểu đồ rất phong phú, đa dạng. Mỗi loại biểu đồ lại có thể được dùng để biểu hiện nhiều chủ đề khác nhau. Vì vậy, khi vẽ biểu đồ, việc đầu tiên là phải đọc kĩ đề bài để tìm hiểu chủ đề định thể hiện trên biểu đồ ( thể hiện động thái phát triển, so sánh tương quan độ lớn hay thể hiện cơ cấu). Sau đó, căn cứ vào chủ đề đã được xác định lựa chọn loại biểu đồ thích hợp nhất. Những số liệu, khi được thể hiện thành biểu đồ, bao giờ cũng có tính trực quan làm cho học sinh tiếp thu tri thức được dễ dàng, tạo nên hứng thú học tập. Trong dạy học Địa lí , việc yêu cầu học sinh vẽ biểu đồ là một nội dung không thể thiếu được khi làm các bài tập và bài thực hành. Có vẽ được biểu đồ thì các em hình thành được các kĩ năng, hiểu rõ được được công dụng của từng loại biểu đồ và từ đó nắm vững cách phân tích , khai thác những tri thức Địa lí. Trong chương trình Địa lí lớp 9 thì số lượng biểu đồ, được đưa vào với nội dung rất lớn. Mục đích là từ số liệu thống kê, biểu đồ học sinh đưa ra được kiến thức cần lĩnh hội .Và phải từ bảng số liệu học sinh nhận dạng được các loại biểu đồ và chọn dạng biểu đồ thích hợp để vẽ với nội dung kiến thức. Qua việc thăm lớp, dự giờ của một số đồng nghiệp cùng chuyên môn ở một số trường trên huyện đảo cho thấy, trong các tiết dạy thực hành giáo viên mới chỉ dừng lại ở việc tổ chức cho học sinh thực hiện theo đúng trình tự của tiết thực hành, còn chưa chú ý đến việc xây dựng và tổ chức cho các tiết thực hành sao đạt hiệu quả cao nhất, và khi tổ chức các tiết thực hành như vậy người giáo viên rất vất vả trong việc tổ chức, giám sát, giúp đỡ học sinh, còn học sinh thì phụ thuộc quá nhiều vào giáo viên, chính vì điều này đôi khi tạo cho học sinh tính ỷ lại, và một thực tế nữa là việc đánh giá kết quả thực hành của học sinh chủ yếu đến từ giáo viên (đánh giá một chiều). Để thay đổi hiện trạng trên, cụ thể là ở trong các tiết dạy thực hành môn Địa lí 9 tôi đã sử dụng Tư liệu điện tử trong việc thay đổi phương pháp dạy học mới (dạy học có sử dụng Tư liệu điện tử) thay cho hình thức tổ chức dạy học truyền thống (dạy học không sử dụng Tư liệu điện tử). 2. Giải pháp thay thế: NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ QUỲNH NGA TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG 4 NCKHSPƯD MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2012-2013 Với sự hỗ trợ của CNTT đã tạo cho người giáo viên có cơ hội thay đổi về phương pháp dạy, hình thức tổ chức dạy học và ở trong mỗi tiết học khi có sự hỗ trợ của CNTT, sử dụng TLĐT người giáo viên chỉ cần đưa ra các yêu cầu của tiết thực hành sau đó thực hiện toàn bộ hoạt động dạy học. Qua bài giảng tôi đã đưa vào một số các kĩ năng nhận dạng và kĩ năng vẽ cần thiết cho mỗi kiểu loại biểu đồ(có phụ lục kèm theo). Trong giờ thực hành tôi chú trọng rèn cho học sinh các kĩ năng cần thiết khi là các bài tập vẽ biểu đồ.( Có phụ lục kèm theo) Thông thường gồm 4 bước sau: Bước 1: Nêu mục đích, yêu cầu của bài thập. VD: Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế nước ta. Bước 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiến hành các thao tác, các bước, các công việc cụ thể thùy thộc vào nội dung bài tập. VD: Phải xử lý số liệu thích hợp trước khi vẽ biểu đồ, chọn biểu đồ thích hợp với chuỗi số liệu, các buwocs cần thiết khi vẽ một dạng biểu đồ cụ thể. Bước 3: Học sinh thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn của giáo viên. Bước 4: Tổng kết, đánh giá. 3. Vấn đề nghiên cứu: Làm thế nào để học sinh có kĩ năng nhận dạng, vẽ một số biểu đồ trong bài tập thực hành Địa lí 9 ? 4. Giả thuyết nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng Tư liệu điện tử trong dạy học để nâng cao kĩ năng nhận dạng và vẽ biểu đồ bài tập thực hành Địa lí 9. V. PHƯƠNG PHÁP 1. Khách thể nghiên cứu Hai lớp được tham gia nghiên cứu là lớp 9 Trường TH&THCS Văn Phong và Lớp 9 Trường TH&THCS Nghĩa Lộ có nhiều điểm tương đồng nhau về giới tính, trình độ. Cụ thể như sau: Bảng 1: Giới tình và trình độ của học sinh hai lớp 9(VP) và 9(NL) Lớp Số học sinh các nhóm Học lực NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ QUỲNH NGA TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG 5 NCKHSPƯD MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2012-2013 Tổng số Nam Nữ Giỏi Khá TB Yếu Kém Lớp 9(NL) 24 10 14 02 14 06 2 0 Lớp 9(VP) 24 10 14 02 15 06 1 0 Đây là kết quả học tập về học lực xếp loại cả năm của lớp thực nghiệm (9- VP), lớp đối chứng (9- NL) ở năm học 2011 – 2012 . 2. Thiết kế Để tiến hành công tác nghiên cứu tính hiệu quả của việc sử dụng Tư liệu điện tử trong bài thực hành Địa lí 9. Tôi đã dùng Bài kiểm tra trước tác động là Bài thực hành Tiết 10-Bài 10: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm. Bài kiểm tra sau tác động là Bài thực hành Tiết 16-Bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế. Qua bài kiểm tra cho thấy điểm trung bình của hai lớp có sự khác nhau, do đó tôi dùng phép kiểm chứng T – Test để kiểm chứng sự chênh lệch điểm số trung bình của hai lớp trước khi tác động. Kết quả: Bảng 2: Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương Đối chứng Thực nghiệm TBC 6,0 6,3 p = 0,182 P = 0,182 > 0,05, từ đó kết luận sự chênh lệch điểm số trung bình của hai nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng là không có ý nghĩa, hai nhóm được coi là tương đương. Sử dụng thiết kế 2: Kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương: Bảng 3: Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương Nhóm Kiểm tra trước tác động Tác động Kiểm tra sau tác động Thực nghiệm O1 Dạy học có sử dụng Tư liệu điện tử O3 Đối chứng O2 Dạy học không sử dụng Tư liệu điện tử O4 NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ QUỲNH NGA TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG 6 NCKHSPƯD MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2012-2013 Ở thiết kế này tôi đã sử dụng phép kiểm chứng T – Test độc lập 3. Quy trình nghiên cứu * Chuẩn bị bài của giáo viên Để tiến hành kiểm chứng tính hiệu qủa của bài giảng trong dạy học thực hành môn Địa lí 9, tôi đã tiến hành giảng dạy ở một số nội dung bài dạy với cùng một nội dung như nhau nhưng giảng dạy bằng hai phương pháp khác nhau: - Ở lớp đối chứng tôi thiết kế bài Thực hành không sử dụng Tư liệu điện tử, quá trình dạy học chuẩn bị như bình thường . - Ở lớp thực nghiệm tôi thiết kế bài Thực hành sử dụng Tư liệu điện tử, có sự hỗ trợ của CNTT. * Tiến hành thực nghiệm Thời gian tiến hành thực nghiệm tôi vẫn thực hiện theo kế hoạch dạy học nhà trường, kế hoạch dạy học bộ môn, theo phân phối chương trình và thời khoá biểu để đảm bảo tính khách quan: Bảng 4: Thời gian thực nghiệm Thời gian Môn Tiết theo PPCT Tên bài dạy 21/9/2012 Địa lí 9 10 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm. 12/10/2012 Địa lí 9 16 Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế. 9/11/2012 Địa lí 9 24 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân theo đầu người. 1/02/2013 Địa lí 9 38 Thực hành : Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ QUỲNH NGA TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG 7 NCKHSPƯD MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2012-2013 Đông Nam Bộ. 4. Đo lường Bài kiểm tra trước tác động là Bài thực hành Tiết 10-Bài 10: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm. Bài kiểm tra sau tác động là Bài thực hành Tiết 38- Bài 34: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ. * Tiến hành kiểm tra và chấm bài Sau khi dạy xong các bài dạy trên, tôi đã tiến hành thu bài thực hành và tiến hành công tác chấm bài. VI. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 1. Phân tích dữ liệu B ng 5: So sánh i m trung bình b i ki m tra sau tác ngả đ ể à ể độ Đối chứng Thực nghiệm ĐTB 7,17 8,13 Độ lệch chuẩn 0,87 0,74 Giá trị P của T- Test 0,00008 Chênh lệch giá trị TB chuẩn (SMD) 1,1 Với kết qủa như trên đã chứng minh rằng kết quả hai lớp trước tác động là tương đương. Sau tác động kiểm chứng chênh lệch giữa ĐTB bằng T – Test cho kết quả P = 0,00008, cho thấy: sự chênh lệch giữa ĐTB lớp thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ QUỲNH NGA TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG 8 NCKHSPƯD MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2012-2013 ý nghĩa, tức là chênh lệch kết quả ĐTB nhóm thực nghiệm cao hơn ĐTB nhóm đối chứng là không ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động. Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn 1,1 87,0 17,713,8 = − =SMD . Điều đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của việc sử dụng Tư liệu điện tử trong bài thực hành có tác động đến kết quả học tập của nhóm thực nghiệm là rất lớn. Với kết quả trên giả thuyết của đề tài nghiên cứu đã được kiểm chứng. 2. Bàn luận kết quả Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm là điểm trung bình = 8,13, kết quả bài kiểm tra tương ứng của nhóm đối chứng là điểm trung bình = 7,17. Độ chênh lệch điểm số của hai nhóm là 0,96, điều đó cho thấy điểm trung bình của hai lớp đối chứng và thực nghiệm đã có sự khác biệt rõ rệt, lớp được tác động có điểm trung bình cao hơn lớp đối chứng. Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của bài kiểm tra là SMD = 1,1. Điều này có ý nghĩa mức độ ảnh hưởng của tác động là rất lớn. Phép kiểm chứng T – Test điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động của hai lớp là p = 0.00008 < 0.001. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch điểm trung bình của hai nhóm không phải là ngẫu nhiên mà là do tác động, nghiêng về nhóm thực nghiệm. NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ QUỲNH NGA TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG 9 NCKHSPƯD MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2012-2013 * Hạn chế Với việc sử dụng TLĐT trong dạy học ở tiết thực hành Địa lí 9 là rất hiệu quả, nhưng để sử dụng được đòi hỏi người dạy phải biết sử dụng CNTT, biết thiết kế bài giảng sao cho sinh động, hấp dẫn, phát huy được trí lực, tính tự giác, tích cực của học sinh. VII. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận Đa số học các tiết học thực hành về vẽ biểu đồ, học sinh đều có hứng thú tham gia học tập tốt, bởi những giờ học này không nặng về kiến thức lý thuyết, mà chủ yếu rèn luyện cho học sinh kỹ năng thực hành. Thông qua những bài thực hành về vẽ biểu đồ học sinh sẽ thấy được mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng địa lí đó học, thấy được xu hướng phát triển cũng như biết so sánh, phân tích đánh giá được sự phát triển của các sự vật, hiện tượng địa lý đó học. Đó cũng là một biện pháp rất tốt để các em ghi nhớ, củng cố kiến thức bài học cho mình. NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ QUỲNH NGA TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG 10 [...]... cao của khung biểu đồ 100% tương ứng với 10 cm (để tiện cho đo vẽ) - Bước 3: Vẽ lần lượt từng chỉ tiêu Năm đầu tiên phải sát với cạnh đứng - Bước 4: Hoàn thiện biểu đồ (Tương tự như cách vẽ biểu đồ hình tròn ) Ví dụ: Cho bảng số liệu 16.1: Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 199 1- 2002 (%) Tổng số 199 1 100,0 199 3 100,0 199 5 100,0 199 7 100,0 199 9 2001 100,0 100, 2002 100,0 Nông, lâm, ngư nghiệp 40,5 29, 9... dục và Đào Tạo 3- Tuyển chọn những bài luyện thực hành kĩ năng môn Địa lí - Đỗ Ngọc Tiến- Phí Công Việt 4- Hướng dẫn học và ôn tập Địa lí THCS - Đặng Văn Đức 5 Website bachkim.vn NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ QUỲNH NGA 11 TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG NCKHSPƯD MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2012-2013 6 Website Khoa Địa lí Trường Đại Học Hà Nội … IX PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI PHỤ LỤC 1 KĨ NĂNG CẦN RÈN LUYỆN 1 Kĩ năng nhận dạng biểu. .. NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ QUỲNH NGA 12 TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG NCKHSPƯD MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2012-2013 học sinh muốn làm được cần có phương pháp phân tích để nhận dạng thích hợp Để nhận được dạng biểu đồ học sinh cần đọc kỹ đề và dựa vào một số cụm từ gợi ý, một số yếu tố cơ bản từ đề bài để xác định đúng dạng cần vẽ, cụ thể: a Kĩ năng nhận dạng biểu đồ hình tròn: - Thường dùng để biểu diễn cơ cấu thành... còn được gọi là biểu đồ diện Loại biểu này thể hiện được cả cơ cấu và động thái phát triển của các đối tượng Toàn bộ biểu đồ là 1 hình chữ nhật (hoặc hình vuông), trong đó được chia thành các miền khác nhau - Dấu hiệu nhận dạng loại biểu này là khi đề ra có cụm từ : Cơ cấu và có nhiều mốc thời gian ( từ 4 mốc thời gian trở lên ) 2 Kĩ năng vẽ biểu đồ: a Kĩ năng vẽ biểu đồ hình tròn: NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM...NCKHSPƯD MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2012-2013 Thông qua các bài tập thực hành về vẽ biểu đồ học sinh cũng có cơ hội để thể hiện khả năng của mình, các em không chỉ biết ghi nhớ, củng cố kiến thức lý thuyết đó học mà còn biết mô hình hóa các kiến thức đó thông qua các bài tập biểu đồ Bản thân người giáo viên giảng dạy môn địa lý khi thiết kế những bài tập thực hành về vẽ biểu đồ cho học sinh cũng nhẹ... biểu đồ: Các loại biểu đồ rất phong phú và đa dạng Mỗi loại biểu đồ lại có thể được dùng để vẽ biểu hiện nhiều chủ thể khác nhau Nếu đề ra yêu cầu vẽ cụ thể biểu đồ gì thì chỉ cần đọc kỹ, gạch dưới để tránh lạc đề và thực hiện đúng yêu cầu Đối với đề không ghi rõ yêu cầu cụ thể là vẽ biểu đồ gì mà chỉ yêu cầu vẽ dạng thích hợp nhất thì cần phải phân tích đề thật kỹ trước khi thực hiện Đây là dạng đề... PHONG NCKHSPƯD MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2012-2013 Biểu đồ diện tích nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh, thành phố của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (2002) * Một số dạng biểu đồ cột thường gặp: Biểu đồ cột đơn, biểu đồ cột chồng, biểu đồ cột đơn gộp nhóm (loại này gồm 2 loại: cột ghép cùng đại lượng và cột ghép khác đại lượng), biểu đồ thanh ngang Lưu ý: Trong biểu đồ các cột chỉ khác nhau về độ cao còn bề ngang... đối tượng địa lý hoặc sử dụng để thực hiện tương quan về độ lớn giữa các đại lượng - Dấu hiệu nhận dạng loại biểu này là khi đề ra có cụm từ : Tình hình, so sánh, sản lượng, số lượng Ví dụ: Vẽ biểu đồ so sánh dân số, diện tích… của 1 số tỉnh (vùng, nước) hoặc vẽ biểu đồ so sánh sản lượng (lúa, ngô, than…) của một số địa phương qua một số năm c Kĩ năng nhận dạng biểu đồ đường - đồ thị: - Đồ thị hay... định bán kính của hình tròn năm 199 0 có bán kính là 20mm; biểu đồ năm 2002 có bán kính là 24mm - Bước 3 và 4: Năm 199 0 Năm 2002 Biểu đồ cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây năm 199 0 và 2002 NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ QUỲNH NGA 15 TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG NCKHSPƯD MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2012-2013 b Kĩ năng vẽ biểu đồ cột: Các bước tiến hành: - Bước 1: Kẻ hệ trục toạ độ vuông góc cho cân đối giữa... và thực sự để tâm vào mỗi bài dạy và trong các bài tập về vẽ biểu đồ, cần phải thực hiện tốt các bước hướng dẫn, người học sinh phải thực hiện tích cực chủ động theo các bước của người thầy thì chắc chắn bài tập sẽ đạt kết quả cao VIII TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Địa lí THCS - Phạm Thu Phương (chủ biên) 2- Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THCS môn Địa lí . 12/10/2012 Địa lí 9 16 Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế. 9/ 11/2012 Địa lí 9 24 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình. nhận dạng, vẽ một số biểu đồ trong bài tập thực hành Địa lí 9 ? 4. Giả thuyết nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng Tư liệu điện tử trong dạy học để nâng cao kĩ năng nhận dạng và vẽ. LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 11 1. Kết luận 2. Khuyến nghị VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 IX. PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI 13 I. TÊN ĐỀ TÀI : “ Nâng cao kĩ năng nhận dạng và vẽ biểu đồ bài tập thực hành Địa lí 9 thông
- Xem thêm -

Xem thêm: NCKHSPUD Nâng cao kĩ năng nhận dạng và vẽ biểu đồ bài tập thực hành Địa lí 9, NCKHSPUD Nâng cao kĩ năng nhận dạng và vẽ biểu đồ bài tập thực hành Địa lí 9, NCKHSPUD Nâng cao kĩ năng nhận dạng và vẽ biểu đồ bài tập thực hành Địa lí 9

Từ khóa liên quan