XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM (LỚP 8) THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

24 1,213 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:14

Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM (LỚP 8) THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Phạm Văn Hường GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: - Hiện nay cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong nước và trên thế giới đang phát triển mạnh đòi hỏi mỗi nhà trường phải tạo ra những con người có trí thức khoa học cao, có kỷ năng, kỷ xảo vững chắc, có ý thức nghề nghiệp để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Để đáp ứng được những vấn đề trên nghành giáo dục đào tạo phải "Đổi mới phương pháp dạy học để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề " - Quan niệm giảng dạy truyền thống (Ngoài nước và trong nước). - Quan niệm giảng dạy mới (Ngoài nước và trong nước). II. MỤC ĐỊCH ĐỀ TÀI: 1/. Mục địch nghiên cứu: Xây dựng nội dung bào giảng một số phần, một số bài cụ thể từ đó tìm ra phương pháp và cách thức sử dụng có hiệu quả nhất trong giảng dạy đối với học sinh. 2/. Nhiệm vụ nghiên cứu: Tìm cách thức để xây dựng nội dung bài giảng theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh. Khẳng định tác dụng của phương pháp mới, một số nhận xét rút ra trong vận dụng đề tài vào thực tiễn và một số ý kiến đề xuất. III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu xây dựng nội dung bài địa lý phần tự nhiên Việt Nam trong sách giáo khoa địa lý lớp 8. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1 Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIẾN. A. CƠ SỞ LÝ LUẬN: I. THIẾT KẾ NỘI DUNG BÀI GIẢNG. 1. Khái niệm: 2. Tầm quan trong của thiết kê nội dung bài giảng: 2.1. Đối với giáo viên. 2.2. Đối với học sinh. 3. Các bước thiết kế nội dung bài giảng. 4. Các loại thiết kê nội dung bài giảng. 4.1. Thiết kế bằng sơ đồ các mối liên hệ, bảng biểu. 4.2. Thiết kế bằng các bài tập nhận thức. 4.3. Thiết kế bằng các hệ thống câu hỏi. 4.4. Thiết kế bằng cách cung cấp tư liệu về kênh chữ và kênh hình, học sinh tự rút ra kết luận. (Trong các loại thiết kế này có các ví dụ cụ thể đối với những bài hoặc những phần cụ thể trong sách giáo khoa địa lý lớp 8). II. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH. 1. Các mức độ tính tích cực hoá hoạt động hoạc tập của học sinh. 2. Quan hệ của xu hướng dạy học với các phương pháp dạy học cụ thể. B. CƠ SỞ LÝ LUẬN: I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌC SINH LỚP 8 THCS. II. TÌNH HÌNH HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÝ CỦA HỌC SINH LỚP 8 THCS. III. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG LỚP 8 CỦA GIÁO VIÊN DẠY MÔN ĐỊA LÝ Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THCS. CHƯƠNG II: 2 Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu XÂY DỰNG MỘT SỐ NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRONG SGK ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM - LỚP 8 THCS THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CỦA SGK ĐỊA LÝ LỚP 8 - ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM. 1. Đặc điểm cơ bản của SGK địa lý lớp 8. 2. Khả năng chương trìh để xây dựng nội dung bài giảng theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. II. XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG Ở MỘT SỐ PHẦN, MỘT SỐ BÀI TRONG SGK ĐỊA LÝ 8 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH. 1. Cấu trúc chung. Khi dạy bài địa lý theo phương pháp mới cần thiết phải đi theo 5 bước cơ bản: a/. Xác định mục đích yêu cầu. b/. Xác định kiến thức trọng tâm cơ bản. c/. Xác định đồ dùng dạy học cần thiết. d/. Xác định phương pháp dạy. e/. Tổ chức dạy học. 2. Xây dựng nội dung bài giảng phần địa lý tự nhiên Việt Nam theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. Bài 4: Biển Việt Nam. 1- Yêu cầu. 2- Kiến thức cơ bản. 3- Đồ dùng dạy học. 4- Cấu tạo của bài. I. VỊ TRÍ ĐẶC ĐIỂM CỦA BIỂN VIỆT NAM. - Giáo viên xây dựng bảng điền kiến thức sau để yêu cầu học sinh hoàn thành. - Mục đích: Sau khi hoàn thành bảng, học sinh hiểu được vị trí, đặc điểm của biển Việt Nam. Danh mục đặc điểm chung biểu hiện cụ thể Vị trí - giáp giới Đặc điểm 3 Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu Yêu cầu: Giáo viên đưa ra bản đồ Việt Nam trong vùng Đông Nam Á, lược đồ các dòng hải lưu, sách giáo khoa Học sinh làm việc với bản đồ và thảo luận nhóm nhỏ (2 em) để tìm ra kiến thức hoàn thành bảng. Sau khi thảo luận xong giáo viên tổ chức cho học sinh trình bày kết quả của mình. Cả nước nhận xét ý kiến của bạn. Giáo viên hoàn chỉnh và tổ chức cho học sinh tiếp thu kết quả đúng. (Kết quả này được giáo viên trình bày tren máy chiếu hoặc bảng phụ đã được chuẩn bị trước). Lưu ý: Trong quá trình hoàn thành bảng giáo viên hướng học sinh đi sâu vào giải thích bản chất của các đặc điểm. II. VAI TRÒ Ý NGHĨA CỦA BIỂN: - Giáo viên xây dựng bảng điền kiến thức để học sinh hoàn thành. - Mục đích: Sau khi hoàn thành học sinh nắm được vai trò, ý nghĩa của biển nước ta. - Yêu cầu: Sau khi đưa ra bảng điền kiến thức giáo viên cho học sinh nghiên cứu lược đồ, tài liệu, sách giáo khoa. - Học sinh: Làm việc với bản đồ, sách giáo khoa thảo luận theo nhóm nhỏ (2 - 3 em) tìm ra kiến thức hoàn thành bảng. Sau khi thảo luận xong, cho thảo luận nhóm nhỏ. Lần lượt cho đến còn 2 nhóm lớn. Sau đó học sinh trình bày, giáo viên thống nhất hoặc chỉnh bảng điền kiến thức tổ chức cho học sinh điền kiến thức đúng. Nội dung kiến thức hoàn chỉnh sẽ như sau: 4 Vai trò, ý nghĩa của biển Việt Nam Đối với tự nhiên Đối với kinh tế Cung cấp hơi nước điều hoà khí hậu Tạo ra nhiều cảnh quan duyên hải và hải đảo Là con đường giao thông quốc tế Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp Nuôi trồng thuỷ sản Nghỉ mát du lịch Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu - Trên cơ sở lược đồ sách giáo khoa, cac tài liệu tham khảo, tranh ảnh minh hoạ cùng với hệ thống câu hỏi tìm tòi của giáo viên kết hợp linh hoạt các thao tác để học sinh làm việc tìm ra kiến thức. Bài 9: Khí hậu Việt Nam. Sau khi xác định 4 bước cơ bản dựa vào nội dung bài dạy giáo viên đi vào cấu tạo của bài: 1. Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. Với đặc điểm và nội dung kiến thức của phần này giáo viên xây dựng hệ thống bài tập dưới dạng Text. Yêu cầu học sinh hoàn thành trong thời gian ngắn bằng cách đánh dấu V vào câu đúng nhất. Sau đó tổ chức cho học sinh trả lời nhanh câu hỏi. Cuối cùng giáo viên hoàn chỉnh và cho học sinh ghi vào vở. Ví dụ: Bài tập 1: Với vị trí nội chí tuyến, Việt Nam có đặc điểm về nhiệt độ:  Lớn  Rất lớn  Khá lớn  Vừa phải Bài tập 2: Do lãnh thổ nước ta kéo dài theo phương kinh tuyến nên:  Nhiệt độ giảm dần từ Bắc vào Nam.  Nhiệt độ giảm dần từ Nam ra Bắc. 5 Phải bảo vệ tài nguyên biển vì hiện nay biển đang bị ô nhiễm nặng Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu  Nhiệt độ không thay đổi Bắc - Nam.  Cả 3 đều sai. Bài tập 3: Do tác động của gió mùa đông Bắc (NBC) nên:  Nhiệt độ nước ta thấp hơn các nước cùng vĩ độ.  Nhiệt độ nước ta cao hơn các nước cùng vĩ độ.  Nhiệt độ nước ta bằng các nước cùng vĩ độ.  Cả 3 đều sai II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN DO KHÍ HẬU MANG LẠI: Giáo viên xây dựng bảng điền kiến thức để học sinh hoàn thành mục đích sau khi hoàn thành bảng, học sinh hiểu được những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại. Trước khi triển khai cho học sinh làm việc nhóm (nhóm nhỏ 2 em) giáo viên cần cho học sinh nhắc lại đặc điểm khí hậu. Sau đó cho các em thảo luận theo nhóm lớn dần và trình bày nhận xét. Giáo viên hoàn chỉnh kiến thức và cho học sinh tiếp thu kết quả đúng. 6 Thuận lợi Đặc điểm khí hậu Việt Nam Khó khăn Lượng nhiệt cao Độ ẩm và mưa nhưng không đều Gió mùa Sự thay đổi theo thời gian và không Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu CHƯƠNG III THỰC NGHIỆM I. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM: II. NHIỆM VỤ THỰC NGHIỆM: - Tiến hành công tác chuẩn bị thực nghiệm. - Xây dựng nội dung bài giảng và áp dụng phương pháp mới để giảng dạy. - Xử lý và phân tích kết quả thực nghiệm. III. NỘI DUNG THỰC NGHIỆM: - Chọn lớp thực nghiệm, lớp đối chứng (có thể tiến hành trên 1 cặp; nếu có điều kiện thực nghiệm trên 2 cặp hoặc hơn thì tính thuyết phục sẽ lớn hơn) sau đó tiến hành thực nghiệm chéo một số tiết ở các cặp (Với số tiết càng nhiều càng tốt). - Xây dựng các bài thực nghiệm cụ thể, chi tiết theo 5 bước thiết kế bài dạy (Như đã xác định ở chương II). IV. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM: - Chọn lớp (Chọn lớp có trình độ tương đương). - Tiến hành thực nghiệm theo phương pháp lớp thực nghiệm chéo. V. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM: - Sau mỗi thiết dạy giáo viên tiến hành kiểm tra 15 phút ở cả hai lớp với cùng một nội dùng kiểm tra. Dùng phương pháp thống kê toán học để thống kê kết quả thu được ở từng bài. Sau đó tổng hợp tần số (F1), tần suất (W%) của 2 tiết thực nghiệm qua các số liệu đã xử lý. Đồ thị hoá các giá trị để thấy rõ kết quả ở lớp thực nghiệm và đối chứng. - Tiến hành nhận xét kết quả qua đồ thị, bảng phân phối tần số (F) và tần suất (W%). PHẦN KẾT LUẬN 1- Kết luận. 2- Đề xuất. 3- Tài liệu tham khảo. 7 Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO CHUYÊN ĐỀ LÀM QUEN VỚI TOÁN TRONG TRƯỜNG MẦM NON Nguyễn Thị Huệ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON DIỄN THỊNH I. ĐẶT VẤN ĐỀ. Toán học đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống hàng ngày đối với trẻ Mầm non. Ngay từ khi còn nhỏ, cháu đã được tiếp xúc với người lớn, với cô giáo và các sự vật, hiện trượng tự nhiên xã hội xung quanh. Đặc biệt với các đồ dùng, đồ chơi học liệu có mầu sắc hấp dẫ, các hình khối đa dạng có kích thước dài, ngắn, to, nhỏ, cao, thấp khác nhau. Bằng trí tưởng tượng và những kiến thức đã được học trẻ có thể tạo nên những mô hình như: Nhà tầng, trường học, nhà cho búp bê, xây cầu cống, lắp ghép ô tô, tàu hoả, cột điện, máy điện thoại.v.v Trẻ đã biết vận dụng những kiến thức cơ bản thông qua cô giáo dạy trên tiết học, sẽ đem ra trải nghiệm trong thực tế làm mở rộng vốn hiểu biết, phát triển trí thông minh, tư duy ngôn ngữ, phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ, củng cố các kiến thức về các biểu tượng toán cơ bản ban đầu. Đó là tiền đề vững chắc cho trẻ bước vào trường Tiểu học. 8 Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu Trong quá trình chỉ đạo thực hiện chuyên đề này tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo nâng chất lượng chuyên đề: Làm quen với toán. II. NHẬN THỨC CŨ, TÌNH TRANG CŨ Sau hai năm thực hiện chuyên đề làm quen với toán, nhà trường đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo giáo viên thực hiện dạy toán cho trẻ đạt chất lượng cao. * Về phương pháp: - Giáo viên đã biết vận dụng linh hoạt, đổi mới các hình thứcgiảng dạy hợp lý, hài hoà. - Chất lượng trên trẻ về môn toán so với những năm trước tốt hơn. - Giáo viên đã tạo được môi trường cho trẻ học toán tốt (như: trang trí lớp, xây dựng góc toán, làm đồ dùng, đồ chơi, học liệu). Song còn có một số mặt hạn chế đó là: Nhận thức của phụ huynh còn coi nhẹ việc học toán của trẻ ở trường Mầm non, nhất là ở tuổi nhà trẻ, mẫu giáo bé. Giáo viên chưa chú ý tạo cơ hội phát huy tính tích cực hoá hoạt động của trẻ, chưa sử dụng hết nguồn nhiên liệu sẵn có của địa phương để làm đồ dùng dạy học. Đang tập trung chú trọng dạy trẻ trên tiết học, chưa chú ý tổ chức kết hợp dạy ngoài tiết học để cung cấp vốn hiểu biết, kiến thức về toán cho trẻ. Để nâng chất lượng chuyên đề làm quen với toán đạt kết quả tốt hơn. Cần có những biện pháp: III. NHỮNG BIỆN PHÁP 1/. Chỉ đạo chất lượng mũi nhọn về chuyên đề làm quen với toán. Để có được chất lượng đại trà tốt trước hết phải xây dựng chất lượng mũi nhọn. Đó là: Chọn giáo viên có trình độ năng lực và chọn lớp có đủ cơ sở vật chất, đồ dùng học liệu để phục vụ cho việc dạy và học. - Xây dựng lớp mẫu: Từ trang trí lớp, xây dựng, dựng góc toán cho trẻ tổ chức các hoạt động trong ngày để làm nổi bất chuyên đề toán. Ngoài việc bồi dưỡng về phương pháp nghệ thuật lên lớp cho giáo viên bằng lý thuyết, thực hành trên tiết học. Việc củng cố kiến thức làm giàu vốn kinh nghiệm cho trẻ ngoài tiết học là một yếu tố hết sức quan trọng. 9 Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu Từ hoạt động đón trẻ đến các hoạt động ngoài trời, vệ sinh ăn trưa, nêu gương cuối ngày có giáo đều lồng ghép toán một cách sinh động. Ví dụ: Giờ đón trẻ chơi tự chọn để hình thành các biểu tượng toán về thời gian, cô trò chuyện hỏi trẻ: "Bố mẹ đưa con đi học lúc mấy giờ?" hoặc "Các con đi chơi 15 phút nữa để vào thể dục sáng". Khi điểm danh trẻ đến lớp có có thể điểm danh từng tổ hoặc điểm danh số cháu nữ của lớp có bao nhiêu cháu, và số cháu nam cho trẻ so sánh. Vào các buổi học đầu tuần cô hỏi trẻ về những ngày nghỉ cháu đã làm được những việc tốt gì? hoặc cháu làm được mấy việc tốt. (Trẻ giơ 3 ngón tay thưa cô: 3 việc). Đến giờ ăn trưa cô có thể hỏi trẻ: Hôm nay ta có mấy món ăn? (2 món); Tay nào các con cầm thìa?, cầm bát bằng tay nào?. Đối với trẻ 5 tuổi cần nâng cao sự hiểu biết cho trẻ, kiến thức về tuần, thứ hoặc những sự kiện về quá khứ, hiện tại, tương lai. Hỏi trẻ hôm nay là thứ mấy? Các con được nhận phiếu bé ngoan vào thứ nào? (thứ 4) - Thế hôm qua là thứ mấy? Ngày mai là ngày thứ mấy? Các con được nhận phiếu bé ngoan vào thứ nào? (thứ 7 ạ). Với hình thức này tôi thấy rất hiệu quả, vừa cung cấp được kiến thức về toán, mà còn làm giàu vốn từ cho trẻ. 2/. Tổ chức làm đồ dùng, đồ chơi học liệu để dạy trẻ học toán. Đối với trẻ Mần non cung cấp kiến thức cho trẻ không chỉ bằng lời nói, bằng ngôn ngữ mà chủ yếu là bằng mô hình, vật thật, đồ dùng trực quan sinh động. Đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho làm quen với toán ở trường đã đầy đủ, đẹp, song chưa có sức hấp dẫn lôi cuốn trẻ. Bỡi vậy, tôi tổ chức phát động toàn trường làm đồ dùng học liệu để dạy toán cho trẻ từ nguyên liệu, phế liệu sẵn có của địa phương như: các ống phế liệu bằng nhựa, dầu gội đầu, các ống sữa, hoặc các loại hột, hạt (hạt Na, Hồng xiêm, hoa thông, vỏ sò, vỏ ốc ). Đã tạo nên nhiều loại đồ chơi, đồ dùng đẹp, hấp dẫn thu hút trẻ. Các đồ dùng, đồ chơi đều được làm có số lượng, kích thước to, nhỏ, cao, thấp khác nhau. Ngoài ra lực lượng học sinh trường Tiểu học, THCS là những tổ chức làm được nhiều đồ dùng, đồ chơi để tặng trường Mầm non mỗi năm hàng trăm loại đồ chơi. 3/. Công tác tuyên truyền: 10 [...]... không ngoài nội dung bài hát Việc sử dụng nhạc cụ gõ đệm cũng không nhiều quá trong một tiết học để học sinh có thời gian tập luyện Trong khi học sinh tập luyện giáo viên bao quát cả lớp để nhận định từng đối tượng kịp thời uốn nắn, sửa sai Với những học sinh khá giỏi, giáo viên khuyến khích biểu diễn, tự sáng tạo ra những điệu múa phù hợp với nội dung Nhiều học sinh đã khiến giáo viên phải ngạc nhiên vì... việc sưu tầm các bài hát, bản nhạc để phục vụ cho một số tiết học có yêu cầu "Nghe hát, nghe nhạc" Việc sử dụng hợp lý, phong phú các thiết bị dạy học sẽ tạo cho giờ học thêm sinh động, gây cho học sinh tâm lý yêu thích môn học 4 Nhận xét chung về tính ưu việt của nội dung phương pháp dạy học mới và việc vận dụng vào địa bàn Diễn Châu Như chúng ta đã phân tích về nội dung phương pháp dạy học mới cảu bộ... THỨC CỦA BẢN THÂN VỀ SỰ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC 1 Những đổi mới về nội dung chương trình và sách giáo khoa - Nội dung môn nghệ thuật phần âm nhạc lớp 1 từ năm học 2002 - 2003 có hai phần: Tập hát và phát triển khả năng nghe nhạc Trong khi đó, chương trình hát nhạc trước đây được xây dựng dựa trên ba phần môn: Tập hát, tập nghe nhạc, tập đọc, ghi chép nhạc (hoặc nhạc lý xướng... thú cho học sinh Khi hát mẫu phải kết hợp đệm đàn (mở tiết tấu) Sau khi hát mẫu, giáo viên trao đổi với học sinh về giai điệu và lời ca bài hát Việc giáo viên và học sinh cùng nhau trao đổi bài tạo thêm tính chủ động, sáng tạo và phát triển tư duy cho học sinh, tạo trong lòng các em cảm giác được tôn trọng, gây tâm lý háo hức học tập 17 Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu - Bước 3: Cho học sinh. .. các giờ đều sẽ đạt hiệu quả cao Ở phương pháp mới, tất cả học sinh đều được phát huy một cách tối đa tính tích cực học tập Với nội dung, phương pháp dạy này tôi nghĩ rằng chẵng có h ọc sinh nào đứng ngoài cuộc Học sinh học mà chơi, chơi mà học Nhưng dù "chơi" hay "học" thì những nội dung cảu chương trình thông qua phương pháp tốt sẽ tác động tích cực đến các em làm cho các em thêm yêu trường, yêu lớp,... trong việc dạy và học - Các đợt tập huấn chuyên đề được tổ chức tập huấn hàng năm ở Sở Giáo dục, ở các Phòng Giáo dục đã tạo ra trong ý thức của học sinh, phụ huynh cũng như giáo viên về tầm quan trọng của bộ môn - Nhìn chung thao tác của giáo viên nhất là giáo viên chuyên đã khá nhuần nhuyễn ở các bước của môn học trong từng tiết dạy Qua đó giáo viên đã ngấm được cách giảng dạy và việc truyền thụ kiến... kiểm tra đánh giá học sinh IV KẾT LUẬN Đối với bản thân, tôi nhận thức rằng việc đổi mới nội dung, phương pháp lần này của Bộ Giáo dục và Đào tạo là một chủ trương đúng đắn Vì qua một học kỳ áp dụng nội dung và phương pháp dạy học mới, tôi thấy kết quả học tập rất cao Không chỉ riêng môn âm nhạc mà các môn học khác học sinh đều tiếp thu bài tốt Có thể nói rằng chủ trương đổi mới của Bộ Giáo dục đã bước... thuật Tất cả những điều đó đều ảnh hưởng đến sự ham muốn của học sinh và tất nhiên, hiệu qủa môn học cũng đạt thấp - Về nội dung phương pháp: Nội dung chưa phù hợp với mức độ phát triển nhận thức của học sinh lớp 1 Phương pháp chưa phát huy được tính sáng tạo, chủ động linh hội của trẻ làm cho tiếp nhận âm nhạc của trẻ thấp so với thực tế xã hội Học sinh mới vào lớp 1, bàn tay còn quá bé nhỏ, trí óc còn... mới cả về sách giáo khoa, nội dung và phương pháp dạy học Sự đổi mới qua một thời gian thực hiện đã có nhiều kết quả đáng khích lệ Song, dù có nhiều tính ưu việt thì nội dung và phương pháp dạy mới cũng không thể áp dụng một cách rập khuôn cho toàn quốc được, mà phải biết vận dụng linh hoạt phù hợp với từng địa bàn Trong bài nhận thức của tôi về vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học môn âm... thấy nhất của chương trình là số lượng bài hát Bỏ đi phần tập đọc và ghi chép nhạc, chương trình mới đã tăng số lượng bài hát từ 8 bài 15 Những kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu 12 bài trong đó có mọt số bài mới ở phần phát triển khả năng nghe nhạc, chương trình yêu cầu hcọ sinh nghe một số bài hát, tập phân biệt âm thanh cao thấp, dài ngắn, tập nhận ra hướng đi của âm thanh, kể cho học sinh nghe . nghiệm về giáo dục - Diễn châu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM (LỚP 8) THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Phạm. LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM - LỚP 8 THCS THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CỦA SGK ĐỊA LÝ LỚP 8 - ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM. 1. Đặc điểm cơ bản của. SGK địa lý lớp 8. 2. Khả năng chương trìh để xây dựng nội dung bài giảng theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. II. XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG Ở MỘT SỐ PHẦN, MỘT SỐ BÀI TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM (LỚP 8) THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH, XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM (LỚP 8) THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH, XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM (LỚP 8) THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

Từ khóa liên quan