SKKN Quản lý của hiệu trưởng cấp THCS đối với hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở

16 1,849 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:47

Phòng giáo dục tiên lãng Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trởng cấp thcs Chuyên ngành : Quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tác giả : nguyễn thị hội chức vụ : hiệu trởng đơn vị : trờng thcs khởi nghĩa Khởi Nghĩa, ngày 10 tháng 12 năm 2008 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc bản cam kết I/ Tác giả : Nguyễn Thị Hội Sinh ngày 16 tháng 7 năm 1963 Đơn vị : Trờng THCS Khởi Nghĩa Điện thoại cơ quan : 013.3883.430 Di động : 0983.382.018 1 II/ Sản phẩm : Tên sản phẩm : Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trởng cấp THCS . III/ Cam kết : Tôi xin cam kết sản phẩm trên là kết quả nghiên cứu của tôi và đã đợc thực nghiệm tại trờng THCS Khởi nghĩa năm học 2007- 2008. Nếu có xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu đối với một phần hay toàn bộ sản phẩm sáng kiến kinh nghiệm , tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trớc PGD - Sở GD&ĐT về tính trung thực của bản cam kết này . Khởi Nghĩa , ngày 10 tháng12 năm 2008 Ngời cam kết Nguyễn Thị Hội Danh sách các sáng kiến kinh nghiệm đã viết STT Tên SKKN Thuộc thể loại Năm viết 1 Công tác xã hội hóa giáo dục với sự phát triển của giáo dục trong thời đại mới XHHGD của cán bộ quản lý 2005 2 Biện pháp chỉ đạo chuyên môn của phó hiệu trởng . Quản lý Tổ chức thực hiện 2006 3 Một vài biện pháp quản lý của hiệu tr- ởng cấp THCS . Quản lý Tổ chức chỉ đạo 2007 4 Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trởng cấp THCS Quản lý Tổ chức chỉ đạo 2008 2 Phần I - Đặt vấn đề I - Lý do chọn đề tài : Để đáp ứng đợc yêu cầu xã hội hiện nay, giáo dục và đào tạo phải có bớc đột phá mới để củng cố và nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện trong đó nâng cao chất l- ợng văn hóa là yếu tố quan trọng trong tiến trình đào tạo con ngời mới đáp ứng công cuộc CNH- HĐH đất nớc . Để thực hiện đợc định hớng chiến lợc phát triển GD-ĐT trong thời kỳ CNH- HĐH Nghị quyết Hội nghị lần II Ban chấp hành Trung ơng Đảng khóa VIII đã đề ra 4 giải pháp cơ bản trong đó có giải pháp quan trọng là Đổi mới và tăng cờng công tác quản lý của GD-ĐT Tôi nhận thấy Hiệu trởng có nhiều công việc phải quản lý , xong quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lợng giáo dục là khâu quan trọng nhất quyết định chất lợng của mỗi nhà trờng . ở các trờng khác việc này thờng giao cho phó hiệu trởng đảm nhiệm , xong ở trờng THCS Khởi Nghĩa tôi đã trực tiếp chỉ đạo công tác hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh , chính vì thế mà tôi đã chọn đề tài này để nghiên cứu và thực nghiệm . II- Mục đích nghiên cứu : Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trởng , đề ra biện pháp phát huy nội lực quản lý của ngời Hiệu trởng đối với đội ngũ giáo viên trong Hội đồng giáo dục nhằm góp phần nâng cao kết quả học tập của học sinh, năng cao chất lợng giáo dục toàn diện của nhà trờng đáp ứng yêu cầu mới của giáo dục hiện nay . Đúc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý của bản thân . III- Kết quả đạt đợc : Chất lợng văn hóa đại trà có chuyển biến rõ nét, đặc biệt chất lợng văn hóa mũi nhọn , góp phần nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện trong nhà trờng phổ thông . Phát huy tính tự lập, sáng tạo của mỗi cá nhân. Góp phần năng cao chất lợng đội ngũ giáo viên trong nhà trờng tiến tới hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trờng chuẩn quốc gia . Đúc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý của Hiệu trởng . IV- Đối tợng, phạm vi và kế hoạch nghiên cứu đề tài : 1- Đối tợng : Đề tài này đợc áp dụng trong đội ngũ GV HS trờng THCS Khởi Nghĩa . 2- Phạm vi nghiên cứu : Từ năm học 2002- 2003 và đợc thực nghiệm trong năm học 2007- 2008 . 3- Kế hoạch nghiên cứu : Từ lý luận và thực tiễn đề ra các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trởng trờng THCS . 3 Phần II - Nội dung I- Cơ sở lý luận : Trong nhà trờng phổ thông, cán bộ quản lý là những ngời điều hành , thực hiện quá trình giáo dục với các nội dung, tính chất, cấp độ khác nhau. Trong trờng phổ thông cán bộ quản lý gồm các chức danh : Hiệu trởng, các phó hiệu trởng . Trong Luật giáo dục tại Điều 49 chơng III ghi rõ : Hiệu trởng là ngời chịu trách nhịêm quản lý các hoạt động của nhà trờng do cơ quan nhà nớc có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận . Lý luận và thực tiễn quản lý cũng khẳng định quản lý nhà trờng gồm 2 loại quản lý : Một là : Quản lý của các chủ thể bên trong và bên ngoàI nhà trờng nhằm định h- ớng cho nhà trờng và tạo điều kiện cho nhà trờng hoạt động và phát triển . Hai là : Quản lý chính chủ thể bên trong nhà trờng nhằm cụ thể hóa các chủ tr- ơng, chính sách giáo dục thành các kế hoạch hoạt động tổ chức , chỉ đạo và kiểm tra để đa nhà trờng đạt đến những mục tiêu đã đề ra . Hoạt động quản lý đợc coi nh một động lực thúc đẩy xã hội phát triển nói chung . Vì vậy vai trò của hoạt động quản lý đối với tất cả hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục nói riêng cũng có ý nghĩa vô cùng to lớn trong tiến trình phát triển chung của xã hội . Cũng nh bất cứ một quá trình quản lý nào , quản lý giáo dục cũng gồm 4 chức năng cơ bản đó là : + Chức năng kế hoạch hóa . + Chức năng tổ chức . + Chức năng chỉ đạo . + Chức năng kiểm tra . Minh họa các chức năng trên bằng sơ đồ sau : Kế hoạch hóa Kiểm tra Thông tin quản lý Tổ chức Chỉ đạo Trong 4 chức năng đó thì chức năng kế hoach hóa là quan trọng nhất, xong chức năng kiểm tra đánh giá trong quản lý giáo dục cũng vô cùng quan trọng : Kiểm tra phải dựa vào các quy định , quy chế, chế độ kiểm tra có nghĩa là dựa vào các tiêu chí có tích chất pháp quy . Muốn kiểm tra thì ngời kiểm tra phải thông thạo chuyên môn , đặc biệt phải có phẩm chất trung thực , khách quan, vô t, công bằng . Trong kiểm tra phải tôn trọng công việc và ngời kiểm tra , tìm nguyên nhân sai sót để khắc phục . Mọi vấn đề kiểm tra phải tiến hành đầy đủ , nghiêm túc , phải có biên bản kiểm tra theo đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT ban hành và Hớng dẫn thực hiện của PGD hàng năm . 4 II/ Thực trạng vấn đề qun lý ca hiu trng cp THCS i vi hot ng dy hc trng trung hc c s . 1- Vài nét về trờng THCS Khởi ngghĩa : a- Địa hình :Trờng THCS khởi Nghĩa năm ở phía Tây nam huyện Tiên Lãng , cách Thị trấn khoảng 3 km, với tổng diện tích đất 2838 m 2 . b- Về cơ cấu tổ chức : Năm học 2007- 2008 . + Trờng có 1 chi bộ Đảng với 12 đảng viên . + Đội ngũ CBGV- NV gồm 33 đ/c , trong đó BGH gồm 2 đ/c , GV trực tiếp đứng lớp là 26 đ/c , nhân viên phục vụ 5 đ/c . Hầu hết CBGV- NV có phẩm chất đạo đức tốt , nhiệt tình, năng động, sáng tạo và tâm huyết với nghề , với đội ngũ giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết đã mạnh dạn đa CNTT- Đổi mới phơng pháp giảng dạy vào các tiết dạy và đạt hiệu quả cao . Bên cạnh đó đội ngũ cha đồng bộ về chuyên môn nên việc phân công chuyên môn còn gặp nhiều khó khăn . c - Về cơ sở vật chất : + Phòng học : Đủ phòng học cho học sinh học 1 ca trong ngày , có phòng học kiên cố , có đủ ánh sáng, bàn ghế, bảng chuẩn + Đủ phòng làm việc của BGH, Hội đồng, tổ tài vụ, đoàn đội, th viện, thí nghiêm + Hệ thống tờng bao đầy đủ đảm bảo an ninh, an toàn trờng học . + Hệ thống sân bê tông, bồn hoa cây cảnh tạo môi trờng s phạm trong lành xanh, sạch, đẹp. + Hàng năm trờng đầu t thêm các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học đặc biệt quan tâm đến tài liệu SGK, sách thiết kế, sách tham khảo, đồ dùng thí nghiệm , mẫu vật thực hành, hoạt động ngoại khóa + Các Phòng chức năng cha có nhng nhà trờng đã tận dụng những phòng học d để làm phòng học nhạc, học tiếng, thực hành xen kẽ trong các buổi học để không ảnh hởng đến các tiết học khác . 2- Thực trạng quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trởng . Đội ngũ giáo viên tuy đủ về số lợng xong cha đồng bộ , do vậy việc phân công chuyên môn còn nhiều bất cập . Một số giáo viên tuổi đã cao nên việc áp dụng phơng pháp mới, ứng dụng CNTT còn nhiều hạn chế cha đáp ứng đợc yêu cầu của giáo dục hiện nay . Trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy chất lợng kém không đáp ứng đợc nội dung chơng trình thay sách . Tình trạng học sinh lời học còn phổ biến , sự quan tâm của các cấp, các ngành, cha, mẹ học sinh cha thờng xuyên . Chất lợng giáo dục mấy năm gần đây có biểu hiện đi xuống cũng do các trờng thực hiện cuộc vận động Hai không của ngành . Trớc những thực tế đó mà tôi đã nghiên cứu đề tài này và đa vào ứng dụng ngay trong trờng tôi để làm thực nghiệm . Qua một năm học trôi qua tôi thấy sự quản lý chặt chẽ, sát sao của Ban giám hiệu nói chung và trực tiếp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trởng nói riêng cũng đã mang lại kết quả đáng mừng . Tuy nhiên công tác quản lý của Hiệu trởng còn gặp nhiều khó khăn , cha phát huy đợc sức mạnh nội lực trong nhà trờng và việc huy động toàn xã hội chăm lo 5 công tác giáo dục , do vậy chất lợng giáo dục tuy có chuyển biến xong cha vững chắc , cha đáp ứng đợc nhu cầu của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của ngành giáo dục nói riêng và công cuộc CNH- HĐH đất nớc nói chung . Sau đây là một số giải pháp mà tôi đã thực hiệnỉtong năm học 2007- 2008 tai tr- ờng THCS Khởi nghĩa . III/ Đề xuất một số biện pháp quản lý dạy học của Hiệu trởng cấp THCS 1- Công tác tuyển sinh và bổ túc kiến thức cho học sinh 1.1 - Công tác tuyển sinh . Hiệu trởng phải thật sự gơng mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm , biết hy sinh vì sự nghiệp chung, làm tốt công tác động viên , tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và nhân dân địa phơng nhằm thay đổi quan niệm , thói quen , nếp nghĩ để nắm bắt đợc kế hoạch , yêu cầu trong công tác tuyển sinh của nhà trờng , của cấp trên. Tổ chức thật tốt phong trào toàn dân đa trẻ đến trờng , chăm lo điều kiện cần thiết để nhà trờng ổn định công tác tổ chức và thực hiện hoạt động giáo dục trớc khi khai giảng . Thành lập Hội đồng truyển sinh của nhà trờng gồm các thành viên theo quy định . Hiệu trởng chịu trách nhiệm chỉ đạo và phân công cụ thể cho từng thành viên , tổ chức làm lễ đón nhận học sinh và hoàn chỉnh các thủ tục tuyển sinh theo quy định . Hội đồng tuyển sinh giúp Hiệu trởng thu nhận hồ sơ, biên chế lớp học và lập danh sách học sinh từng lớp , giao cho GVCN xây dựng nề nếp, phổ biến nội quy nhà trờng . Hiệu trởng thống nhất với phó hiệu trởng phân công giáo viên phụ trách ôn tập , khảo sát chất lợng , có kế hoạch bổ sung kiến thức trớc khi bớc vào khai giảng năm học mới . Nh vậy giúp nhà trờng từng bớc khắc phục yếu kém để vơn lên cả về chất lợng dạy của GV và chất lợng tiếp thu bài của học sinh . 1.2 - Công tác bổ trợ kiến thức cho học sinh trớc ngày khai giảng : Tổng kết đánh giá tình hình thực tế công việc này ở các năm học trớc rút ra nguyên nhân , hoàn cảnh dẫn đến tình trạng trì trệ của nhà trờng trong công tác tuyển sinh và ôn tập , bồi dỡng , phân tích tìm ra nguyên nhân dẫn đến nề nếp , chất lợng yếu kém để có biện pháp khắc phục ngay từ đầu năm học . Phổ biến kinh nghiệm của các trờng tiên tiến , phân tích rõ yêu cầu và kế hoạch chỉ đạo thực hiện của cấp trên , của trờng . Dự thảo chơng trình kế hoạch năm học mới của nhà trờng trong việc tập trung cán bộ công chức , học sinh để tiến hành tổ chức ôn tập , khảo sát chất lợng, bổ sung kiến thức cho học sinh trớc thềm năm học mới . Tổ chức quán triệt và thảo luận trong Hội đồng s phạm và học sinh để thống nhất t tởng , kế hoạch và chơng trình hành động . Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch , nội dung công việc , phân công ngời chỉ đạo theo dõi, ngời thực hiện , sơ kết, đánh giá , rút kinh nghiệm . 2- Quản lý chơng trình và kế hoạch của Bộ GD&ĐT Việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chơng trình dạy học cả về nội dung , phơng pháp và các hình thức tổ chức , kế hoạch học tập là điều cơ bản trớc tiên để thực hiện mục tiêu giáo dục , phải xem đây là vấn đề có tính pháp lệnh , bắt buộc . Để thực hiện đầy đủ và đúng chơng trình quy định thì ngời hiệu trởng phải chỉ đạo 6 chặt chẽ giáo viên , tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy của từng bộ môn trong hàng tuần, hàng tháng , hàng kỳ và cả năm học . Hiệu trởng thờng xuyên theo dõi , kiểm tra tiến độ và quỹ thời gian quy định cho các môn học , theo dõi việc thực hiện thời khóa biểu , thời gian trên lớp của giáo viên , điều chỉnh thời khóa biểu khi cần thiết phù hợp với điều kiện nhân lực của nhà trờng và tâm lý lứa tuổi học sinh . Hiệu trởng chỉ đạo thực hiện chơng trình dạy học thông qua thời khóa biểu lên lớp là một trong những phơng tiện cốt yếu củng cố và giữ vững kỷ luật lao động , đa hoạt động nhà trờng vào trạng thái nhịp nhàng góp phần tích cực vào việc củng cố , xây dựng nề nếp trong nhà trờng , tạo đà cho việc chỉ đạo nâng cao chất lợng dạy học . Hiệu trởng phải biết lựa chọn và tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên , biết nắm vững và chỉ đạo nội dung sinh hoạt của các tổ chuyên môn làm cho mỗi giáo viên và các tổ chuyên môn thực sự quan tâm , coi trọng tính pháp chế của chơng trình quy định , từ đó cố gắng và lỗ lực trong nghiên cứu các vấn đề mới và khó của chơng trình , trao đổi và học tập kinh nghiệm , bồi dỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ của giáo viên , đó là cơ sở để Hiệu trởng tổ chức tốt phong trào thi đua Hai tốt trong nhà trờng . 3- Quản lý chặt chẽ quy chế dạy học : Quản lý dạy học là nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý trong nhà trờng nó tác động chủ yếu vào nề nếp dạy học , chất lợng và hiệu quả giáo dục phụ thuộc chủ yếu vào giải pháp này . Hiệu trởng phải nghiên cứu và phổ biến đầy đủ quy chế dạy học : Thực hiện quy chế chuyên môn do Bộ ban hành , đây là sự cụ thể hóa những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đợc quy định trong các văn bản chung , những văn bản này ghi rõ nội dung công việc , nề lối làm việc cụ thể đối với giáo viên , học sinh, cán bộ quản lý trên lĩnh vực dạy và học nhằm thực hiện có hiệu quả những văn bản chung : + Văn bản quy định về nề nếp dạy và học . + Quy chế đánh giá xếp loại học sinh . + Các quy định nội quy riêng của nhà trờng nhằm bổ sung một cách tích cực có hiệu quả trong việc thực hiện tốt quy chế chuyên môn . + Tổ chức cho học sinh và cha mẹ học sinh nắm vững một số quy chế có liên quan đến việc thực hiện nề nếp học tập của học sinh , trách nhiệm của gia đình trong việc phối hợp với nhà trờng giúp học sinh thực hiện tốt nề nếp học tập . Để tổ chức thực hiện tốt nội dung trên, Hiệu trởng phải tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập, trao đổi, thảo luận và rút kinh nghiệm trong việc thực hiện ở các năm trớc . Các vấn đề tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện quy chế chuyên môn phải đợc quán triệt và đề ra biện pháp khắc phục . Kịp thời biểu dơng khen thởng những giáo viên làm tốt và xử lý kịp thời những giáo viên làm sai quy chế chuyên môn . Đa nội dung thực hiện quy chế chuyên môn làm tiêu chí chính trong phong trào thi đua Hai tốt trong từng tháng, từng kỳ và cả năm học. Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch bộ môn , quy định ra đề kiểm tra, duyệt đề, chấm và trả bài cho học sinh, kế hoạch chủ nhiệm , dự giờ thăm lớp , cách sử dụng sổ gọi tên ghi điểm, sổ đầu bài, sổ điểm cá nhân, học quy chế cho điểm , quy chế đánh giá xếp loại học sinh . Hiệu trởng lập kế hoạch kiểm tra hồ sơ giáo viên cùng với tổ chuyên môn . Đây là nội dung quan trọng trong việc củng cố và xây dung nề nếp dạy học . Hiệu trởng xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng cho các tổ chuyên môn , tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng của tổ mình. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả nhằm bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ, trao 7 đổi kinh nghiệm giảng dạy Hiệu trởng xây dựng nề nếp sinh hoạt trong học sinh : Theo dõi việc thực hiện các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp do giáo viên chủ nhiệm tổ chức . Lập kế hoạch cho lớp sinh hoạt trao đổi về kinh nghiệm học tập , giúp đỡ học sinh yếu kém , bồi dỡng học sinh giỏi , các buổi sinh hoạt theo chủ đề quy định ( Kết hợp chặt chẽ với tổng phụ trách đội để xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch ). Tổ chức kiểm tra , theo dõi việc thực hiện quy chế chuyên môn do Bộ GD&ĐT quy định bằng các hình thức nh kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ đối với từng đối tợng . Qua kiểm tra đánh giá chính xác, khách quan, công bằng và có biện pháp xử lý, điều chỉnh . Kết hợp việc kiểm tra của Hiệu trởng với việc tự kiểm tra của tổ, nhóm chuyên môn, các tập thể lớp, đội sao đỏ, hoặc tổ chức kiểm tra chéo lẫn nhau trong việc thực hiện quy chế chuyên môn . Tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, động viên, khen thởng kịp thời , đồng thời quán triệt và nêu phơng hớng tiếp tục triển khai trong thời gian tới . 4- Tổ chức dự giờ thăm lớp : Việc dự giờ thăm lớp phải đợc triển khai thờng xuyên hàng tuần theo quy định , chính vì vậy Hiệu trởng phải xây dựng kế hoạch dự giờ hàng tháng để quán triệt tất cả cán bộ, giáo viên thực hiện một cách thờng xuyên, có hiệu quả trong từng tuần . Hiệu trởng lên kế hoạch dự giờ thanh, kiểm tra giáo viên hàng tháng phải đảm bảo khoa học, phù hợp với thực tế nhà trờng và có tính khả thi cao . ( Dự giờ có thể báo trớc hoặc đột xuất) để đánh giá khách quan, công bằng, phát hiện nhân tố điển hình một cách chính xác . Tổ chức cho giáo viên học tập quy chế, tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy theo quy định của ngành, phổ biến kế hoạch hoạt động thể hiện rõ mục đích , ý nghĩa, nội dung và yêu cầu phải đạt đợc thông qua Hội đồng s phạm , sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn và các tổ chức trong nhà trờng . Tổ chức dự giờ thờng xuyên của BGH- Tổ trởng chuyên môn- Cốt cán bộ môn hoặc giáo viên có thể đi dự giờ lẫn nhâu để học hỏi và đúc rút kinh nghiệm sau khi dự giờ phải tổ chức rút kinh nghiệm chỉ ra những u điểm và tồn tại về nội dung kiến thức, về phơng pháp hay kỹ năng s phạm để bồi dỡng cho giáo viên nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề. 5 -Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo khách quan, công bằng đúng quy chế . Để làm tốt công việc này Hiệu trởng cần quan tâm ngay từ khâu ra đề, tổ chức coi, chấm cho mỗi bài kiểm tra ở tất cả các môn học trong các kỳ kiểm tra đánh giá từ khâu chất lợng đầu vào , giữa kỳ, cuối kỳ và cuối năm học . Quy định mỗi giáo viên bộ môn phải ra 2 đề kiểm tra ( Một chẵn, một lẻ ), đề kiểm tra đảm bảo đúng quy định về nội dung kiến thức, về phân loại đối tợng học sinh, tỷ lệ câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi, bài tập tự luận theo quy định từng bộ môn nộp về BGH trớc 3 ngày kiểm tra . Ban giám hiệu, tổ trởng chuyên môn duyệt đề trớc khi kiểm tra . Kiểm tra, giám sát khâu coi và chấm bài của giáo viên ( Có thể rút bài ngẫu nhiên để chấm lại, so sánh) để đánh giá sự trung thực, khách quan của giáo viên , học sinh . Tổ chức chặt chẽ việc kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm, giữa kỳ và cuối năm , 8 lấy kết quả sau khảo sát từng đợt làm một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua từng đợt và cả năm . Tổng hợp vào điểm, quản lý điểm bằng sổ điểm điện tử, tránh hiện tợng giáo viên cho điểm không đúng quy chế, hiện tợng tiêu cực xảy ra nhằm thực hiện tốt cuộc vận động Hai không của ngành , tiến tới xây dựng nề nếp Dạy thật- Học thật Chất l- ợng thật. 6 - Bồi dỡng học sinh khá giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém : Khi thống nhất chủ trơng, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của từng môn học , từng đối tợng học sinh trong từng khối lớp thì tiến hành thực hiện . + Khảo sát đánh giá thực trạng chất lợng của học sinh. + Phân tích nguyên nhân và điều kiện tạo ra kết quả đó . + Lựa chọn giáo viên bồi dỡng hay phụ đạo những đối tợng cụ thể . + Xây dung kế hoạch bồi dỡng, phụ đạo phù hợp với điều kiện CSVC của trờng và đối tợng học sinh . + Lập kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc thờng xuyên + Đánh giá hiệu quả bằng chất lợng mũi nhọn và chất lợng đại trà . Tổ chức sơ kết trong giai đoạn ngắn để kịp thời rút kinh nghiệm , tổng kết đánh giá chung , phân loại và khen thởng , khiển trách đúng đối tợng trong công tác bồi d- ỡng, phu đạo . Việc tổ chức bồi dỡng học sinh khá giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém là việc làm mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động dạy học ở nhà trờng . Vì vậy Hiệu trởng cần xây dựng kế hoạch và tạo nguồn ngân sách chi thởng xứng đáng cho giáo viên có nhiều học sinh giỏi các cấp đặc biệt là HSG cấp thành phố ngay từ đầu năm học .( Tham mu với chính quyền địa phơng, hội cha mẹ học sinh xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài ) *Năm học 2007- 2008 mức thởng nh sau : Giáo viên có học sinh giỏi cấp thành phố : + Giải nhất : 300.000đ/ 1 hs + Giải nhì : 200.000 đ/ 1 hs + Giải ba : 150.000đ/ 1 hs + Giải KK : 100.000đ/ 1 hs Giáo viên có học sinh giỏi dự thi cấp TP : 50.000đ/1 hs Giáo viên có HSG cấp huyện : 30.000đ/ 1hs *Năm học 2008- 2009 mức thởng mở rộng và tăng lên nh sau : Cán bộ - Giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ - GVG cấp TP : 100.000đ Cán bộ - Giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ - GVG cấp CS : 80.000đ Giáo viên có học sinh giỏi cấp thành phố : + Giải nhất : 500.000đ/ 1 hs + Giải nhì : 300.000 đ/ 1 hs + Giải ba : 200.000đ/ 1 hs + Giải KK : 150.000đ/ 1 hs Giáo viên có học sinh giỏi dự thi cấp TP : 80.000đ/1 hs Giáo viên có HSG cấp huyện : 50.000đ/ 1hs Đối với học sinh : * Cấp TP : + Giải nhất : 200.000đ + Giải nhì : 150.000đ 9 + Giải ba : 100.000đ + Giải KK : 50.000đ Cấp huyện : 30.000đ/ 1 giải / 1 môn HSG cấp trờng : Thởng giấy khen + 10 quyển vở HS Tiên tiến : Thởng giấy khen + 2 quyển vở . 7 Hiệu trởng chỉ đạo cải tiến phơng pháp dạy học : Triển khai cho giáo viên tiếp thu, học tập , nghiên cứu chuyên đề đổi mới phơng pháp do SGD - PGD chỉ đạo . Dự thảo chơng trình hoạt động cảI tiến phơng pháp giảng dạy trong trờng thông qua các buổi dạy chuyên đề . Tổ chức hội thảo trong tổ nhóm chuyên môn , tọa đàm trao đổi , thảo luận trong Hội đồng s phạm và tập thể học sinh thống nhất chơng trình hành động . Tổ chức chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua theo tiến độ năm học . Coi trọng chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng của tổ, nhóm mà tổ trởng, nhóm tr- ởng trực tiếp chỉ đạo và phải chỉ đạo sát sao . Tăng cờng chỉ đạo dự giờ rút kinh nghiệm , giúp đỡ giáo viên có tay nghề yếu, phơng pháp yếu, ứng dụng CNTT cha thành thạođể nâng cao chất lợng giảng dạy một cách đồng đều , kiên quyết loại bỏ lối dạy học đọc chép, dạy chay, phát huy phơng pháp dạy học tích cực, chủ động , dạy học bằng trang thiết bị hiện đại , triệt để sử dụng đồ dùng, thí nghiệm . Có nh vậy học sinh mới đợc tìm tòi chủ động lĩnh hội kiến thức và có kỹ năng vận dụng tốt . Trong quá trình chỉ đạo thực hiện phải coi trọng việc bồi dỡng giáo viên cả về nhận thức , nội dung chơng trình thay SGK mới để nâng cao năng lực chuyên môn, tay nghề tạo thói quen tự học , tự bồi dỡng , năng động sáng tạo trong quá trình giảng dạy .Cuối kỳ, cuối năm có tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả các phong trào thi đua, động viên khen thởng và rút kinh nghiệm , đề ra phơng hớng cho thời gian tới . IV Kết quả thực hiện nghiên cứu đề tài Năm học 2007- 2008 là năm học có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt trong đó sự thay đổi về chất lợng giáo dục đã phản ánh đợc sự chỉ đạo , quản lý của Ban giám hiệu nói chung và quá trình quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trởng nói riêng, kết quả đó đợc thể hiện nh sau : + Đối với cán bộ giáo viên, nhân viên :Có 01 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp TP, 07 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 02 GVG cấp TP, 07 GVG cấp cơ sở, 26/33 đ/c đạt LĐTT . + Đối với học sinh : Tổng số có 335 em chia thành 9 lớp ( K9 : 3 lớp ; K8: 2 lớp K7 : 2 lớp ; K6 : 2 lớp ) . Các em học sinh đã phát huy đợc truyền thống hiếu học của quê hơng, rất nhiều học sinh chăm ngoan học giỏi . - Kết quả 2 mặt giáo dục năm học 2007- 2008 : * Về đạo đức : Khối Tổng số Loại tốt Loại khá Loại T.B Loại yếu SL % SL % SL % SL % 6 77 42 54.5 21 27.3 13 16.9 01 1.3 7 77 54 70.1 20 26.0 03 3.9 0 0 8 80 53 66.3 20 25.0 7 8.7 0 0 9 101 61 60.4 33 32.7 7 6.9 0 0 Tổng 335 210 62.6 94 28.1 30 9.0 01 0.3 * Về văn hóa : 10 [...]... khoa học giáo dục Báo cáo tổng kết năm học : 2006- 2007 và 2007- 2008 trờng THCS Khởi nghĩa 13 Mục lục Phần I : Đặt vấn đề 1- Lý do chọn đề tài 2- Mục đích nghiên cứu 3- Kết quả cần đạt đợc 4- Đối tợng, phạm vi nghiên cứu Phần II- Nội dung 1- Cơ sở lý luận 2- Thực trạng vấn đề quản lý của hiệu trởng cấp THCS đối với hoạt động dạy học ở trờng THCS 3- Đề xuất một số biện pháp quản lý của hiệu trởng cấp. .. của CBGV, huy động sự đóng góp của cha, mẹ học sinh cũng nh của địa phơng là vô cùng quan trọng , ngời hiệu trởng phải năng động nắm bắt thời cơ để tạo điều kiện cho hoạt động quản lý của mình đạt hiệu quả cao hơn Qua nghiên cứu thực trạng cho thấy công tác chuyên môn trong hoạt động dạy học phải đợc xác định là công tác trọng tâm, Hiệu trởng phải quản lý chặt chẽ đúng kỷ cơng, nề nếp, bởi vì còn một... cán bộ quản lý : Bám sát các văn bản pháp quy của cấp trên về chỉ đạo công tác dạy và học Hiệu trởng thực sự chăm lo công tác dạy học , vận dụng các biện pháp quản lý cho phù hợp với yêu cầu thực tế nhà trờng, thực hiện đúng chu trình quản lý : Xây dựng kế hoạch- Tổ chức thực hiện- Phối hợp chỉ đạo và kiểm tra trong nội bộ nhà trờng trên cơ sở thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ Hiệu trởng phải... đánh giá cao về sự cố gắng của tập thể CBGV-NV và học sinh , nhà trờng đợc UBND thành phố tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc So với năm học 2006- 2007 : + Đối với cán bộ giáo viên, nhân viên : Có 05 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 02 GVG cấp TP, 07 GVG cấp cơ sở, 17/33 đ/c đạt LĐTT + Đối với học sinh : Tổng số có 349 em chia thành 10 lớp ( K9 : 3 lớp ; K8: 3 lớp K7 : 2 lớp ; K6 : 2 lớp ) -... quản lý, lập lại trật tự kỷ cơng , kiên quyết đẩy lùi tiêu cực thì mỗi cán bộ quản lý cần làm tốt công tác quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện nói chung và chất lợng dạy học ở nhà trờng THCS nói riêng, góp phần thực hiện Nghị quyết 40 của Ban chấp hành Trung ơng Đảng đề ra Trong điều kiện CSVC, trang thiết bị còn thiếu thốn nh hiện nay thì vấn đề phát huy nội lực của. .. a/ Cấp quản lý giáo dục : Tăng cờng quan tâm đầu t CSVC, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, động viên hiệu trởng ở các trờng còn khó khăn để họ yên tâm công tác Thờng xuyên tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý của Hiệu trởng Hàng năm tổ chức cho cán bộ quản lý đi thực tế thăm quan các điển hình tiên tiến trong và ngoài tỉnh để học hỏi đúc rút kinh nghiệm b/ Đối với. .. hoạch, soạn bài lên lớp, dự giờ, tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng nh tay nghề, cha tìm tòi để đổi mới phơng pháp, ứng dụng CNTT Kết quả thực tế cho thấy trong điều kiện khó khăn chung của các trờng trong toàn huyện thì việc phát huy nội lực , đặc biệt là công tác quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trởng với những biện pháp hữu hiệu, phù hợp với thực tế của đơn vị và sáng tạo trong vận... Kiểm soát tình hình , phát hiện, động viên, phê phán, đánh giá , thu thông tin và xử lý thông tin) Quản lý giáo dục gắn liền với quản lý con ngời , đặc biệt là lao động s phạm của ngời giáo viên Sản phẩm giáo dục có tính đặc thù , nên quản lý giáo dục phải chú ý ngăn ngừa sự dập khuôn máy móc trong việc tạo ra sản phẩm cũng nh không đợc tạo ra phế phẩmChính vì thế quản lý giáo dục đòi hỏi cao về tính... tuyên truyền cho cha, mẹ học sinh hiểu rõ, hiểu sâu hơn về mục đích học tập của con em họ trong thời đại tiên tiến hiện nay Phải coi giáo dục là nhiệm vụ của toàn xã hội Động viên khen thởng kịp thời, xứng đáng những thầy cô giáo , học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 123456- Phần IV Tài liệu tham khảo Luật giáo dục Điều lệ trờng phổ thông Bài giảng khoa học quản lý đại cơng Các văn kiện Đại... 349 * Chất lợng mũi nhọn : Học sinh giỏi cấp TP : 1 giải ( KK môn lịch sử) Học sinh giỏi cấp huyện : 35 giải Nhà trờng đợc công nhận danh hiệu : Tập thể lao động tiên tiến Chất lợng văn hóa đại trà trong năm học 2007- 2008 có thấp hơn năm học 20062007 nhng chúng tôi đánh giá đúng thực chất chất lợng của học sinh và chỉ đạo thực 11 hiện nghiêm túc cuộc vận động Hai không của ngành Phần III / kết luận . pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trởng cấp thcs Chuyên ngành : Quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tác giả : nguyễn thị hội chức vụ : hiệu trởng đơn vị : trờng thcs khởi nghĩa Khởi Nghĩa,. pháp quản lý của hiệu tr- ởng cấp THCS . Quản lý Tổ chức chỉ đạo 2007 4 Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trởng cấp THCS Quản lý Tổ chức chỉ đạo 2008 2 Phần I - Đặt vấn đề I - Lý do chọn. Đối tợng, phạm vi nghiên cứu Phần II- Nội dung 1- Cơ sở lý luận . 2- Thực trạng vấn đề quản lý của hiệu trởng cấp THCS đối với hoạt động dạy học ở trờng THCS . 3- Đề xuất một số biện pháp quản
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Quản lý của hiệu trưởng cấp THCS đối với hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở, SKKN Quản lý của hiệu trưởng cấp THCS đối với hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở, SKKN Quản lý của hiệu trưởng cấp THCS đối với hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở

Từ khóa liên quan