Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử

16 396 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 18:10

I. ĐẶT VẤN ĐỀ : - “ Dân ta phải biết sử ta” , với thực trạng học sinh nói chung và học sinh tiểu học nói riêng hiện nay , không nắm vững , không hiểu tường tận về lòch sử Việt Nam là một sự thật khá đau lòng , xã hội lên tiếng đòi hỏi Ngành giáo dục chúng ta cần phải quan tâm , thay đổi nhận thức , thay đổi phương pháp dạy học . . . trong việc giảng dạy lòch sử một cách sinh động , hấp dẫn hơn . Có nhiều lý do dẫn đến thực trạng này có cả chủ quan lẫn khách quan do : nội dung chương trình sách giáo khoa , do nhận thức của người dạy , do nhu cầu học của người học . . . . . - Qua 2 năm thực hiện việc thay Sách giáo khoa , với vai trò phụ trách bộ môn tôi luôn trao đổi học tập kinh nghiệm ở các cấp quản lý , với đồng nghiệp , trên phương tiện thông tin đại chúng . . . . . nhằm phần nào giải quyết thực trạng trên , nâng cao chất lượng Dạy – Học phân môn Lòch sử nhằm giúp học sinh thông hiểu lòch sử nước Nhà để tự hào về dân tộc mình , đất nước mình . II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : A. Hệ thống hóa chương trình lòch sử lớp 4 ; 5 và cung cấp thêm thông tin về bối cảnh lòch sử , tiểu sử các nhân vật lòch sử , thời gian và sự kiện lòch sử: 1. Lớp 4 : Các thời kỳ Nội dung chính của các thời kỳ Các sự kiện tiêu biểu Các nhân vật lòch sử tiêu biểu Ngô Quyền. 179 TCN - 938 Buổi đầu dựng nước và giữ nước. Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập. Nước Văn Lang; u Lạc. Khởi nghóa Hai Bà Trưng. Chiến Thắng Bạch Đằng. Khoảng 700 năm TCN – 179 TCN Hai Bà Trưng. An Dương Vương 1 Năm 938 - 1003 Năm 1009 - 1226 Nước Đại Việt thời Lý. Buổi đầu độc lập.  Dẹp 12 sứ quân.  Chống quân Tống lần 1.  Kinh đô Thăng long.  Chống Quân Tống lần 2 Đinh Bộ Lónh. Lê Hoàn. Lý Thái Tổ. Lý Thường Kiệt.  Cư dân nguyên thủy tiến dần xuống châu thổ sông Hồng, Thái Bình, sông Mã. BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC (Khoảng 700 năm TCN – 179 TCN) Các sự kiện tiêu biểu Các nhân vật lòch sử Nước Văn LangNước u Lạc Hùng Vương An Dương Vương Lạc Việt Tây Âu 2 Năm 1226 - 1400 Nước Đại Việt thời Trần  Nhà Trần thành lập.  Chống Mông Nguyên. Lý Chiêu Hoàng. Trần cảnh. Trần Hưng Đạo. TK XV Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê  Chiến thắng Chi Lăng. Lê Lợi  Nhà Hậu Lê qaủn lý đất nước – Văn hóa – giáo dục. Lê Thánh Tông TK XVI - XVIII Năm 1786  Quân Tây Sơn thống nhất đất nứớc. Nguyễn Huệ Năm 1789  Đại phá quân Thanh. Vua Quang Trung Năm 1802- 1858 Buổi đầu thời Nguyễn  Nhà Nguyễn thành lập. Nguyễn Ánh  Bằng sức lao động: khai phá đất, trồng lúa nước, luyện kim.  Phân công lao động, phân hóa giàu nghèo NỀN VĂN MINH VĂN LANG - ÂU LẠC Văn minh sông Hồng hình thành Nhà nước với tên gọi Văn Lang. 3 Biết dùng sức kéo trâu bò. Trồng lúa nước. Thủ công nghiệp: luyện kim, đồng thau, rèn sắt. Chế tác đá, gốm, mộc, xây dựng, đánh cá, kéo tơ dệt vải lụa… Về đời sống kinh tế Đứng đầu Nhà nước (Vua). Một số người giúp việc (hầu). Có 15 bộ: có 1 lạc tướng/bộ. Mỗi bộ có nhiều công xã (làng, chạ) do bộ chính cai quản. Các vua, các lạc hầu, lạc tướng Lớp người thống trò giàu có, giữ chức theo cha truyền con nối Nhà nước trông coi việc chung, công việc cụ thể do làng, chạ quyết đònh. Về tổ chức chính trò – xã hội Thờ thần Mặt Trời (căn cứ vào hoa văn trống đồng). Ăn ở giản dò. Có hội hè :bơi trải, múa hát, hội ra quân. Phong tục riêng đònh hình. Văn hóa tinh thần KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (40 - 43)  Một số phản kháng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của tầng lớp lạc tướng lật đổ nhà Hán.  Là thắng lợi của 1 dân tộc nhỏ trước quyền bình thiên hạ của đế chế Hán.  Giữ vững quyền tự chủ trong 3 năm.  Chứng tỏ phẩm chất cao quý của con người Việt Nam vốn được hun đúc từ xa xưa. CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO (938)  Ngô Quyền (899 - 944) người Đường Lâm – Hà Tây.  Có sức khỏe, trí lớn, mưu cao, mẹo giỏi.  Chiến thắng Bạch Đằng nói lên sự lớn mạnh của nhân dân ta về trí tuệ và khả năng đánh bại kẻ đòch.  Kết thúc hoàn toàn thời kỳ mất nước kéo dài hơn 1000 năm, giành lại được quyền làm chủ đất nứơc. Mở ra một thời kỳ độc lập lâu dài. HƠN 1000 NĂM ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (Năm 179 TCN – Năm 938) KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (40 - 43) CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO (938) 4  Ngô Quyền chỉ xưng vương không lên ngôi Hoàng Đế và đổi niên hiệu.  Đinh Bộ Lónh người ở động Hoa Lư (Gia Viễn – Ninh Bình).  Đến cuối năm 967, loạn 12 sứ quân bò dập tắt và đất nước thống nhất.  Năm 968, Đinh Bộ Lónh tự xưng là Hoàng Đế, lập nên nhà Đinh, đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình) đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt.  Năm 979, Đinh Tiên Hoàng người con trưởng Đinh Liễn bò Đỗ Thích giết. Triều đình lập con thứ Đinh Toàn lên làm vua.  Mùa thu 980 Dương Thái Hậu trao long bào và mời Lê Hoàn làm vua.  Lê Hoàn tự xưng là Đại Hành Hoàng Đế, lập nên nhà Lê (tiền Lê).  Đầu 981 quân Tống xâm lựơc nước ta theo hai hướng: Đường thủy và đường bộ.  Cuối xuân 981 ta đập tan 2 mũi tấn công của đòch tại sông Bạch Đằng và Chi Lăng, tướng chỉ huy Hầu Nhân Bảo chết. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP Năm 938 - 1009 ĐINH BỘ LĨNH Dẹp loạn 12 sứ quân LÊ HOÀN Chống quân Tống lần I - 981 5 ĐINH BỘ LĨNH Dẹp loạn 12 sứ quân  Năm 1010 Lý Thái Tổ quyết đònh dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên là thành Thăng Long.  Giữa vùng đồng bằng, trung tâm đất nước, giao thông thủy bộ thuận tiện có thể trở thành trung tâm kinh tế, chính trò, văn hóa.  1042 : hình thư – bộ luật thành văn đầu tiên.  1070 : Dựng Văn Miếu, mở Quốc Tử Giám .  1075 mở khoa thi đầu tiên chọn nhân tài làm quan.  Chủ động tấn công trước để tự vệ (10/1075 – 4/1076). NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ Năm 1009 - 1226 LÝ THÁI TỔ Kinh đô Thăng Long LÝ THƯỜNG KIỆT Chống quân Tống lần II LÝ THÁI TỔ Kinh đô Thăng Long LÝ THƯỜNG KIỆT Chống quân Tống lần II LÊ HOÀN Chống quân Tống lần I - 981 6 LÝ THÁI TỔ Kinh đô Thăng Long LÝ THƯỜNG KIỆT Chống quân Tống lần II  Đánh bại quân Tống trên phòng tuyến sông Cầu(1/1077 – 4/1077).  Do thắng lợi oanh liệt trong khoảng 200 năm nhà Tống không dám đụng tới nước ta.  Buộc nhà Tống năm 1164 phải công nhận nước ta là vương quốc độc lập.  Họ Trần tìm cách để Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh, buộc nhường ngôi cho chồng. Nhà Trần thành lập 1226.  Công lao to lớn của nhà Trần là xây đắp một hệ thống đê điều.  Ba lần, quân và dân ta kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.  Trần Quốc Tuấn là một anh hùng dân tộc, 1 thiên tài chiến lược của chiến tranh nhân dân. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN Năm 1226 - 1400 NHÀ TRẦN THÀNH LẬP CHỐNG MÔNG NGUYÊN 7 NHÀ TRẦN THÀNH LẬP CHỐNG MÔNG NGUYÊN  Giữa TK XIV, nhà Trần mất lòng dân.  Năm 1400, HỒ Quý Ly phế truất hẳn vua Trần, lập triều Hồ.  Năm 1406 quân Minh xâm lược nước ta, nhà Hồ chống đỡ được 6 tháng.  Cuộc khởi nghóa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo.  Chiến thắng Chi Lăng quyết đònh thắng lợi của chiến tranh giải phóng dân tộc , Liễu Thăng tên tướng chỉ huy 10 vạn quân Minh bò chiếm đầu bại trận.  Tháng 1 – 1428 bóng dáng cuồi cùng của quân xâm lăng bò quét sạch ra khỏi bờ cõi.  “ Bình Ngô Đại Cáo” là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ 2  Lê Lợi lập nên triều đại nhà Lê (Lê Thánh Tông). Năm 1469 – 1470 bản đồ Hồng Đức ra đời vẽ 13 đạo trong cả nước và kinh đô.  Cả nước có 5 cấp chính quyền : Triều đình, đạo, phủ, huyện, xã.  Luật Hồng Đức ra đời bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trò nhưng cũng thừa nhận ít nhiều quyền lợi của dân nghèo và phụ nư õ(thừa kế tài sản như nam giới).  Coi trọng nông nghiệp, đê Hồng Đức chạy dọc ven biển hiện còn dấu vết ở Hà Nam – Ninh Bình đề ngăn nước mặn giúp dân lấn biển.  Hoàn chỉnh chế độ giáo dục và thi cử, mở rộng nhà Thái học, trường Quốc Tử Giám.  Thi hương ở Đạo, thi hội và thi đình ở kinh đô, 3 năm mở 1 lần.  Người đậu được khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu.  Số tiến só thời này chiếm khoảng ¼ tiến só cả thời phong kiến. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI HẬU LÊ TK XV CHIẾN THẮNG CHI LĂNG NHÀ HẬU LÊ QUẢN LÝ ĐẤT NƯỚC – VĂN HÓA GIÁO DỤC 8 CHIẾN THẮNG CHI LĂNG NHÀ HẬU LÊ QUẢN LÝ ĐẤT NƯỚC – VĂN HÓA GIÁO DỤC THỜI KỲ NAM – BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH – NGUYỄN PHÂN TRANH  Đầu TK XVI nhà Lê suy yếu do mâu thuẫn nội tại.  Năm 1527, Mạc Đăng Duy phế truất triều Lê lập ra triều Mạc. (Bắc Triều)  Nguyễn Kim và sau đó Trònh Kiểm, chống họ Mạc chiếm vùng Thanh Hóa Nghệ An lập chính quyền riêng gọi là Nam Triều.  Năm 1592, Nam Triều thắnng Bắc Triều, họ Trònh lập ngôi chúa. Cũng chính lúc này từ Thuận Hóa trở vào, Nguyễn Hoàng con trai Nguyễn Kim lập nên chính quyền riêng.  Cuộc chiến Nam – Bắc Triều và Trònh – Nguyễn kéo dài gần 1 thế kỷ gây nhiều tổn hại và đau thương cho nhân dân cả hai miền. Tây Sơn thuộc huyện Phù Ly, phủ Quy Nhơn, dinh Quảng Nam gồn 2 vùng:  Lập đổ chế độ họ Nguyễn (trên 200 năm ) ở Đàng Trong 1783.  Chặn đứng cuộc xâm lăng của quân Xiêm 1785.  Lật đổ chế độ thống trò gần 300 năm của họ Trònh (1786). o Vì quyền lợi dòng họ, Lê Chiêu Thống đã cầu cứu quân Mãn Thanh. o Năm 1788 quân Thanh xâm lược nước ta. THỜI TÂY SƠN THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 9 THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (Thời Tây Sơn) ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (Thời Tây Sơn) o Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế lấy niên hiệu là Quang Trung. o 5 ngày đêm của Xuân Kỷ Dậu (1789) quân Tây Sơn quét 20 vạn quân Thanh ra khỏi nước ta. o Lật đổ chế độ thống trò gần 300 năm của họ Trònh (1786). o Những việc Quang Trung đã làm: chiếu khuyến nông, kêu dân về quê sản xuất, khẩn hoang, giảm thuế, đúc tiền. o Nguyễn Huệ mất (1792)  Năm 1802, Nguyễn nh chiếm Thăng Long khôi phục lại chế độ nhà Nguyễn.  Triều đại nhà Nguyễn có nhiều chính sách phản động, đàn áp đẫm máu phong trào Tây Sơn, chế độ hà khắc.  Công trình tiêu biểu: kinh thành Huế và tổ chúc Nhà Nước, pháp luật, khẩn hoang.  Lật đổ chế độ thống trò gần 300 năm của họ Trònh (1786). 2. Lớp 5 : Các thời kỳ Nội dung chính của các thời kỳ Các sự kiện tiêu biểu Các nhân vật lòch sử tiêu biểu 1858 –1945 1858 :Pháp xâm lược. 1930 :ĐCS VN ra đời. 1945 : CM tháng 8 thành công. Trương Đònh Nguyễn Trường Tộ Phan Bội Châu Nguyễn Tất Thành Hồ Chí Minh 10 TRIỀU ĐẠI NHÀ NGUYỄN [...]... của học sinh viết về cảm nhận của mình khi học về nhân vật hoạc sự kiện lòch sử - Sưu tầm những tranh ảnh tư liệu , bài viết đối với những sự kiện lòch sử mà được kỷ niệm trong tháng D CÁCH ĐÁNH GIÁ MỘT TIẾT DẠY LỊCH SỬ Ngoài các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đã được tập huấn khi thực hiện thay sách giáo khoa Khi giáo viên vận dụng các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn lòch sử, ... 168 người hi sinh trong đó có 11 công dân Liên Xô B MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG DẠY VÀ HỌC – MÔN LỊCH SỬ 14 1.Gắn kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lòch sử với việc dạy học môn lòch sử : đọc báo, xem truyền hình (các hình ảnh tư liệu), đài phát thanh … để giúp các em hiểu rõ, nắm sâu hơn về các sự kiện và nhân vật lòch sử 2 Dạy lòch sử ngay trên đường phố: ngoài bảng tên đường trên đường phố... Mỹ và bè lũ tay sai  Tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân ta  Từ đó cho học sinh viết bài thu hoạch : (tiết ôn tập giai đoạn lòch sử) hoặc sử dụng việc ghi chép của mình tham gia thảo luận trong tiết học lòch sử  Tuyên dương, khen thưởng học sinh có tinh thần thái độ học tập tốt để động viên khuyến khích học sinh học sinh tham gia vào các hoạt động học tập lòch sử  Căn cứ vào... và 5 , giúp giáo viên có một vốn kiến thức sâu hơn về lòch sử Việt Nam từ “Buổi đầu dựng Nước đến Nay” , có thể giải đáp những thắc mắc , những tình huống xảy ra trong quá trình dạy học - Đa dạng hóa các hình thức dạy học lòch sử , tránh sự nhàm chán trong học tập của học sinh , dạy lòch sử giờ đây không bó hẹp trong khuôn viên lớp học mà cần phải mở rộng dạy bên ngoài lớp học , ở ngoài xã hội - Tái... mục, bài học  Kỹ năng tư duy suy luận, đánh giá, phân tích, tổng hợp  Kỹ năng sử dụng bản đồ, lược đồ 5 Gắn việc tham quan dã ngoại với việc tham quan bảo tàng, di tích lòch sử dâng hoa lên tượng anh hùng để các em cảm nhận được hồn sử C CÁC MÔ HÌNH GIÁO DỤC LỊCH SỬ NGOÀI LỚP HỌC : - Bộ tranh liên hoàn về sự kiện lòch sử , cuộc khởi nghóa trưng bày trong sân trường , sử dụng trong tiết dạy - Trưng... dụng việc dạy lòch sử bên ngoài lớp học cần cần lưu ý thứ tự thời gian của các sự kiện lòch sử hoặc gắn với các ngày kỷ niệm trong tháng Sáng kiến kinh ngiệm này đã được triển khai trong chuyên đề “ Dân ta biết sử ta” ở cấp Quận Đã đón nhận sự đồng thuận của nhiều giáo viên trong Quận Hiện nay các trường đã vận dụng việc dạy Lòch sử bên ngoài lớp học với nhiều hình thức đa dạng và phong phú , học sinh... nhà Nguyễn nghe và thực hiện theo  Tiểu sử Nguyễn Trường Tộ     Sinh năm 1828 Quê ở Nghệ An Mất năm 1872 Một nhà kinh tế muốn canh tân đất nước Năm 1884, Triều đình Huế ký hiệp ước công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp – Tôn Thất Thuyết đại diện phe chủ chiến tiếp tục chống Pháp  Đêm 4 rạng 5/7/1885 Tôn Thất Thuyết cùng Trần Xuân Sọan chỉ huy đánh vào đồn Mang Cá và tòa khâm sứ Pháp  Tảng sáng... đònh và đánh giá tiết dạy của giáo viên 1 cách hợp lý  15  Các tài liệu tham khảo 1 Đại cương lòch sử Việt Nam tập I, II, III - Nhà xuất bản giáo dục 2 Việt Nam những sự kiện lòch sử : A.Từ khởi thủy đến 1858 C 1919 – 1945 B 1858 - 1918 D 1945 – 1975 3 Báo người lao động : loạt bài “Dân ta biết sử ta” E BÀI HỌC KINH NGHIỆM : 1/ Ưu điểm - Với nội dung hệ thống hóa kiến thức phần lòch sử lớp 4 và 5... lòch sử mà con đường đó mang tên  GV cần phải khuyến khích học sinh xem khi đi ngang những con đường đó 3 Việc chuẩn bò bài ở nhà của học sinh rất quan trọng Giáo viên cần phải giải thích bài học lòch sử sắp tới để học sinh ở nhà có thể sưu tầm tài liệu, tranh ảnh liên quan để tham gia thảo luận Các em sẽ thích thú nếu được hướng dẫn tự sưu tầm tài liệu 4 Giáo viên cần chú trọng hướng dẫn học sinh... sự kiện , nhân vật lòch sử giúp học sinh khắc sâu được kiến thức - Đối với các cấp quản lý cần có cái nhìn thoáng hơn , đánh giá 1 tiết dạy trên hiệu quả của người giáo viên mang lại cho học sinh về mặt kiến thức 2/ Tồn tại : - Các bức tranh liên hoàn đường nét vẽ chưa sắc xảo chưa làm nổi rõ nội dung bức tranh Hình ảnh các nhân vật lòch sử cần phải sử dụng tranh thật , không sử dụng tranh vẽ lại không . máy số 8, tổ máy cuối cùng hòa vào lưới điện quốc gia :04/04/1994. Vì dòng điện quốc gia có 168 người hi sinh trong đó có 11 công dân Liên Xô. B. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG DẠY VÀ HỌC. hiện thay sách giáo khoa. Khi giáo viên vận dụng các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn lòch sử, cần chú ý: xác đònh rõ mục đích, hướng dẫn học sinh kỹ năng ghi chép khi đi tham quan các. trình dạy học . - Đa dạng hóa các hình thức dạy học lòch sử , tránh sự nhàm chán trong học tập của học sinh , dạy lòch sử giờ đây không bó hẹp trong khuôn viên lớp học mà cần phải mở rộng dạy bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử

Từ khóa liên quan