SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN CỦA TRƯỜNG MN HOA HỒNG

26 696 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 07:46

Phòng giáo dục - đào tạo quận cầu giấy Trờng mầm non Hoa Hồng Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo, thực hiện chơng trình GDMN của trờng MN Hoa Hồng Ngời viết: Doãn Thị Thanh Phơng Chức vụ: Phó Hiệu trởng Năm học: 2009- 2010 Một số biện pháp chỉ đạo, thực hiện chơng trình GDMN của trờng MN Hoa Hồng I. Đặt vấn đề Ngày nay, cùng với sự phát triển rầm rộ về mọi mặt nh: Kinh tế- văn hoá- xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam, sau những thăng trầm của lịch sử cũng đã và đang chuyển mình để có thể sánh vai cùng các cờng quốc năm châu. Và để sớm đến đợc đích đó, nhiệm vụ đặt ra cho giáo dục quả là không nhỏ. Bởi mục tiêu của giáo dục là nhằm Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi d - ỡng nhân tài ; Giáo dục là kim chỉ nam cho mọi hành động Để đáp ứng với thời đại mới hiện nay, giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng cũng luôn đổi mới, hoàn thiện để góp phần đào tạo: Con ngời mới xã hội chủ nghĩa, những con ngời năng động, sáng tạo, nhanh chóng nắm bắt, hoà nhập với cái mới. Chơng trình giáo dục mầm non ra đời với kì vọng sẽ đem đến cho đứa trẻ một sự phát triển toàn diện về tất cả các mặt: Thể chất; Ngôn ngữ; Nhận thức; TCXH và Thẩm mĩ. Chơng trình quan tâm đến việc dạy trẻ nh thế nào chứ không phải dạy trẻ cái gì Chơng trình hớng tới việc dạy trẻ các kĩ năng sống chứ không phải nhồi nhét kiến thức. Bên cạnh đó, chơng trình cũng tạo cơ hội cho giáo viên đợc thể hiện sự linh hoạt sáng tạo của mình. Giáo viên có vai trò vô cùng quan trọng trong việc triển khai và thực hiện chơng trình. Bởi suy cho cùng giáo viên mới là ngời trực tiếp thực hiện chơng trình, biến các t tởng trên sách vở của các nhà giáo dục thành thực tiễn sinh động. Song, khi triển khai thực hiện chơng trình giáo viên còn nhiều lúng túng. Lúc này, vai trò chỉ đạo, định hớng của Cán bộ phụ trách chuyên môn trong các trờng mầm non để giúp giáo viên đi đúng hớng, triển khai thực hiện tốt chơng trình là hết sức cần thiết. Vì vậy, trong quá trình thực hiện tôi luôn suy nghĩ để tìm ra Các biện pháp chỉ đạo, thực hiện chơng trình GDMN sao cho hiệu quả nhất II. Thuận lợi - khó khăn 1. Thuận lợi: - Bản thân đợc tiếp cận với chơng trình ngay từ ngày đầu triển khai thực hiện. Trực tiếp tham gia các buổi bồi dỡng, sinh hoạt chuyên môn do Sở, Phòng Giáo dục Quận Cầu giấy tổ chức để rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chơng trình - Bản thân trớc đây là giáo viên làm lớp điểm nhiều năm, thờng xuyên đ- ợc tiếp cận cái mới, đợc tham gia kiến tập tại các trờng điểm của Thành Phố, tr- ờng Quốc tế Unis - Năm học 2009- 2010 Trờng đợc chọn là trờng điểm của Quận và Thành Phố trong việc triển khai thực hiện chơng trình Giáo dục mầm non nên đợc các đồng chí cán bộ phụ trách chuyên môn của Quận và Thành Phố trực tiếp chỉ đạo, nhận xét, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. - Trờng có đội ngũ giáo viên dày dạn kinh nghiệm, nhiều cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quận, cấp Thành phố nhiều năm liền. - Một số giáo viên trẻ mới ra trờng đều tốt nghiệp loại khá, có khả năng nắm bắt và tiếp cận nhanh với cái mới, nhiệt tình, linh hoạt trong mọi hoạt động - Trẻ đợc xắp xếp lớp theo đúng độ tuổi, có khả năng nhận thức phù hợp với lứa tuổi, có thói quen và nền nếp trong sinh hoạt hàng ngày - Phụ huynh có trình độ học vấn, đều là cán bộ nhà nớc rất quan tâm và ủng hộ nhiệt tình về tình thần và vật chất phục vụ các HĐ của trẻ, của lớp, có sự thống nhất phối hợp với giáo viên trong việc CS - GD trẻ theo khoa học. - Phụ huynh phối hợp với nhà trờng sửa chữa, thay mới một số đồ dùng, đồ chơi của các lớp tiến tới đồng bộ và hiện đại: Sơn tờng; Thay hệ thống cửa kính; lắp điều hoà 100% nhóm lớp; Bổ xung các đồ dùng đồ chơi trí tuệ - Có đầy đủ tài liệu, sách hớng dẫn thực hiện chơng trình 2. Khó khăn - Nhiều giáo viên mới tốt nghiệp ra trờng họ cha qua thực tế và cha kịp nắm bắt chơng trình GDMN, giáo viên lớn tuổi nhiều năm thực hiện chơng trình cũ rất khó thay đổi t duy, học sinh đông, giáo viên thiếu. - Cơ sở vật chất của nhà trờng có nhiều hạng mục đã xuống cấp. Trờng đang trong diện qui hoạch xây mới - Đồ dùng, đồ chơi cha thật sự phong phú về chủng loại, cha có nhiều đồ chơi phát triển trí tuệ. III. các biện pháp Từ việc nhận thức và đánh giá về chơng trình, về vai trò của cán bộ quản lý; giáo viên trong trờng cũng nh những thuận lợi, khó khăn của nhà tr- ờng chúng tôi đa ra các biện pháp chỉ đạo thực hiện chơng trình giáo dục mầm non nh sau: 1. Biện pháp 1: Chọn điểm - Phân công giáo viên Trờng MN Hoa Hồng thực hiện chơng trình GDMN cho đến nay là năm thứ 4. Năm học 2009 2010 nhà trờng thực hiện chơng trình GDMN cho 100% các lớp ở các độ tuổi khác nhau. Để có đợc bớc làm này ngay từ năm đầu thực hiện nhà trờng đã xác định chọn điểm và triển khai tốt từ các điểm đó sau đó mới nhân rộng ra các nhóm lớp khác, cách chọn điểm đợc căn cứ một số yếu tố nh sau: * Các căn cứ để chọn điểm + Căn cứ yếu tố chất lợng giáo viên: + Căn cứ yếu tố cơ sở vật chất: (Môi trờng lớp học, diện tích lớp, đồ dùng, trang thiết bị ) + Căn cứ nhận thức của phụ huynh và học sinh + Căn cứ nguyên tắc nhân điểm tăng dần theo cấp độ. * Quá trình xây dựng điểm - Năm thứ nhất: Chọn 08 giáo viên (4 độ tuổi x 1 lớp) - Năm thứ hai: chọn 16 giáo viên (4 độ tuổi x 2 lớp) trên cơ sở có sự kế thừa và chia sẻ mỗi GV có kinh nghiệm kèm 1 GV mới - Năm thứ ba tơng tự nh vậy: cho đến nay 100 % GV đã có thể tham gia thực hiện chơng trình GDMN ở những năm đầu tiên, Ban Giám hiệu chúng tôi cùng ngồi lại đánh giá khả năng của giáo viên và chọn một số đồng chí giáo viên tiêu biểu, giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công tác, sẵn sàng thực hiện và linh hoạt trong việc áp dụng cái mới đa vào các lớp thực hiện thí điểm chơng trình giáo dục mầm non. ở những năm học sau, chính những giáo viên đó sẽ phối hợp với Ban Giám Hiệu giúp đỡ, định hớng cho các giáo viên khác trong quá trình triển khai thực hiện ch- ơng trình. Để chuẩn bị cho việc triển khai đại trà, sau mỗi năm học cần có sự luân chuyển giáo viên giữa lớp thực hiện thí điểm chơng trình giáo dục mầm non và chơng trình đổi mới hình thức. Năm nay trờng MN Hoa Hồng tổ chức triển khai thực hiện đại trà, tuy có gặp một số khó khăn song chúng tôi thấy rằng nhờ có việc chuẩn bị kĩ lỡng nên giáo viên cũng nắm bắt đợc chơng trình khá nhanh. Nếu nh trớc kia khi mới thực hiện việc giáo viên còn lúng túng không biết nên đa hoạt động này vào lĩnh vực nào thì nay tình trạng đó đã không còn nữa 2. Biện pháp 2 : Đầu t cơ sở vật chất Một trong những khó khăn lớn nhất của nhà trờng trong những năm gần đây là cơ sở vật chất của nhà trờng có nhiều hạng mục đã xuống cấp. Các lớp ít đồ dùng trí tuệ, hiện đại. Để khắc phục khó khăn này và cũng là tạo điều kiện thuận lợi để triển khai tốt chơng trình, các đồ dùng bổ xung, thay mới phải đảm bảo thẩm mĩ, an toàn, và phù hợp với trẻ, phù hợp với yêu cầu của chơng trình và phù hợp với túi tiền của từng đơn vị. Muốn vậy cần làm tốt các khâu sau: Khảo sát cơ sở vật chất trờng, lớp Mời các đơn vị cung cấp gửi mẫu đồ dùng đồ chơi trí tuệ ( Cho giáo viên tham khảo ) + báo giá Chỉ đạo giáo viên lập dự trù theo khối lớp Tổng hợp dự trù mua sắm toàn trờng Để tăng cờng cho trẻ đợc tham gia các hoạt động khám phá, ngoài những đồ dùng, đồ chơi tự tạo quen thuộc. Những đồ dùng, học liệu giúp trẻ hoạt động tích cực nh: Kính lúp; Nam châm; các đồ chơi phát triển trí tuệ luôn đợc nhà tr- ờng quan tâm bổ xung. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn khuyến khích giáo viên bổ xung, tăng cờng các nguyên vật liệu thiên nhiên để làm phong phú hơn phơng tiện để trẻ tham gia hoạt động. 3. Biện pháp 3: Bồi dỡng giáo viên - Quan điểm: Chúng tôi xác định đây là một biện pháp vô cùng quan trọng, bởi nh trên tôi đã trình bày thì giáo viên mới là ngời trực tiếp thực hiện chơng trình. Các nghiên cứu, ý tởng của các nhà giáo dục có biến thành thực tiễn sinh động hay không là do giáo viên. - Nội dung bồi dỡng: + Nhận thức về chơng trình + Các lĩnh vực phát triển + Cách xây dựng kế hoạch cho 1 chủ đề + Gợi ý các hoạt động ngoại khoá - Hình thức bồi dỡng: + Cử giáo viên tham gia các lớp bồi dỡng do các cấp tổ chức + Mời chuyên gia về trờng bồi dỡng + Bồi dỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn của các tổ. + Khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dỡng Chúng tôi luôn coi trọng và phát huy vai trò tự chủ của giáo viên, tôn trọng những ý tởng sáng tạo của họ, lắng nghe họ trình bày sau đó phát huy trí tuệ tập thể, cùng nhau xây dựng lại một cách hoàn chỉnh nhất. Chính vì vậy, ngoài việc cử giáo viên tham gia các buổi bồi dỡng chuyên môn do Vụ; Sở; Phòng giáo dục tổ chức chúng tôi khuyến khích giáo viên tự học; tự bồi dỡng. Tăng cờng các buổi giao lu học hỏi trong và ngoài trờng học, thờng xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn theo tổ, nhóm, có phiếu ghi chép kết quả thực hiện qua từng thời điểm để đối chiếu so sánh rút kinh nghiệm. Sau khi dự các buổi bồi dỡng do các cấp tổ chức về bao giờ chúng tôi cũng ngồi lại với nhau cùng trao đổi và thống nhất lại 1 số vấn đề chính: + Nhìn lại những điểm mới của chơng trình + Đánh giá những mục tiêu và u việt của chơng trình + Khẳng định không còn tên các môn học nh trớc kia và thay vào đó là các lĩnh vực phát triển ( Mẫu giáo 5 lĩnh vực và nhà trẻ 4 lĩnh vực) + Bồi dỡng tại chỗ giúp giáo viên hiểu đợc các môn học trớc đây thực tế hiện nay là phơng tiện để chuyển tải những nội dung cũng nh đạt đựơc mục tiêu của các lĩnh vực trong chủ điểm. Giúp giáo viên hiểu đợc khi tổ chức cho trẻ tham gia bất kì 1 hoạt động nào đều hớng tới sự phát triển toàn diện cho trẻ ở cả 5 lĩnh vực. Tuy nhiên hoạt động ( môn học ) nào phát triển thiên về lĩnh vực gì thì đa môn học ấy về lĩnh vực đó. Ví dụ: Văn học; LQCV thiên về phát triển ngôn ngữ cho trẻ thì đa về lĩnh vực PTNN hay Toán; KPKH thiên về việc phát triển t duy cho trẻ thì đa về lĩnh vực phát triển nhận thức. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, khuyến khích giáo viên mạnh dạn trao đổi, chia sẻ lại những nội dung về cách xây dựng kế hoạch mà họ nắm bắt đợc trong các buổi BDCM do các cấp tổ chức. Sau đó, cùng với các tổ chuyên môn, BGH nhà trờng ra văn bản thống nhất cũng nh hớng dẫn cách xây dựng kế hoạch cho chủ đề 100% nhóm lớp ( Ví dụ minh hoạ ở phần phụ lục) Tổ chức cho giáo viên sinh hoạt chia sẻ các kinh nghiệm tổ chức HĐNK cũng nh gợi ý cho họ 1 số Hoạt động nh: Hoạt động giao lu giữa các lớp ( Cho trẻ thi vẽ tranh, triển lãm tranh; Thi kéo co; Thi hát theo chủ đề); Tổ chức sinh nhật theo tháng cho trẻ; Dã ngoại kết hợp tổ chức ngày hội ngày lễ; Gợi ý 1 số hoạt động KPKH; Thí nghiệm nhỏ nh: Thí nghiệm Núi lửa muối; Tạo cầu vồng sau ma; Ai thổi nến; Giải cứu vịt con; Sự kì diệu của kính núp; Nam châm; Sự kì diệu của màu nớc ( Nớc đổi màu; Pha màu; Thổi màu) 4. Biện pháp 4: Chỉ đạo thực hiện Trong chỉ đạo chuyên môn từ những năm học trớc, chúng tôi luôn khuyến khích giáo viên ở tất cả các lớp, cả những lớp thực hiện thí điểm chơng trình GDMN và những lớp thực hiện chơng trình Đổi mới hình thức cần tăng cờng tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khoá; các hoạt động khám phá, trải nghiệm, tăng cờng các hình thức học theo nhóm. + Ban giám hiệu sẽ xây dựng kế hoạch GD năm. Bao gồm: Quĩ thời gian thực hiện/ năm học ( Số tuần ); Dự kiến các chủ đề sẽ thực hiện trong năm và thời gian thực hiện các chủ đề đó ( Xây dựng theo hớng mở ) - VD minh hoạ Dự kiến Phiên chế, thời gian thực hiện các chủ đề Năm học: 2009-2010 - Khối mgl Quĩ thời gian: 35 tuần STT Chủ đề/ Thời gian Thời gian thực hiện Chủ đề nhánh 1 Trờng mầm non của bé 2 tuần Từ 14/9-25/9/2009 Bác bảo vệ Lớp học của bé 2 Bản thân 2 tuần ( Từ 28/9- 9/10) Bé hãy giới thiệu về mình ( Bé vui trung thu Bé lớn lên từng ngày 3 Gia đình của bé 3 tuần Từ 12/10- 30/10 Các thành viên trong gia đình bé Mẹ yêu Ngôi nhà của bé 4 Các phơng tiện và qui định về giao thông 3 tuần 2/11- 20/11/2009 Xe đạp Ô tô Một số qui định về giao thông ( Ngày nhà giáo việt nam) 5 Lớn lên bé thích làm nghề gì? 3 tuần 23 11/12 Bé biết gì về nghề xây dựng Chú công an Cô giáo của con 6 Thế giới động vật 4 tuần 14/12- 8/1/2009 Bé tìm hiểu về loài kiến Bé với những chú mèo đáng yêu Động vật sống dới nớc 7 Bé yêu cây xanh 4 tuần 11/- 5/2/2009 Sự phát triển của cây từ hạt Bé biết những loại quả nào? Cùng bé tìm hiểu các loại rau Hoa 8 Bé đón tết và mùa xuân 3 tuần 8/2- 5/3/2009 Trang trí lớp học đón tết Ôn tập sau tết Các phong tục ngày tết 9 Nớc và những hiện tợng tự nhiên xung quanh bé 4 tuần 8/3- 2/4/2009 Nớc Ma Mặt trời, mặt trăng và các vì sao Nhiệt độ 10 Bé yêu đất nớc, quê hơng Bác Hồ 3 tuần Từ 5/4- 23/4 Nơi bé ở Bé yêu Hà Nội Bác Hồ kính yêu 11 Bé tập làm học sinh lớp 1 4 tuần 26/4 -21/5/2009 Trờng tiểu học Đồ dùng học sinh lớp 1 Bé tập làm học sinh lớp 1 Mùa hè chia tay Quĩ thời gian: 35 tuần Thời gian thực hiện: Từ 14/9- 21/5 Ghi chú: Giáo viên có thể thay đổi thời gian thực hiện các chủ đề. Bổ sung, thay thế các chủ đề, thay đổi các chủ đề nhánh. Tuy nhiên, quĩ thời gian thực hiện các chủ đề là 35 tuần ( từ ngày 14/9 đến 21/5 ) không đợc thay đổi. Khối lớp nào có bổ xung, thay đổi gì cần báo cáo lại cho đ/c Hiệu phó phụ trách chuyên môn bằng văn bản. Cầu giấy, ngày 10/09/2009 Tổ chuyên môn Từ kế hoạch năm của Ban Giám hiệu hớng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch năm cho lớp và kế hoạch thực hiện các chủ đề + ở mỗi chủ đề chúng tôi luôn khuyến khích giáo viên phối hợp cùng trẻ lựa chọn các chủ đề nhánh sao cho phù hợp với nhu cầu và nhận thức của trẻ. Giáo viên trò chuyện với trẻ từ cuối chủ đề trớc về chủ đề sắp triển khai, khuyến khích trẻ lựa chọn những chủ đề nhánh mà trẻ thích. Từ đó cô giáo mới xác định mục tiêu, nội dung và hoạt động của chủ đề. Trong quá trình khám phá chủ đề giáo viên tăng cờng cho trẻ tham gia các hoạt động khám phá, trải nghiệm. Trong quá trình khám phá chủ đề, Ban giám hiệu luôn quan tâm đến các hoạt động giáo viên triển khai dới lớp và góp ý, rút kinh nghiệm kịp thời. Cuối mỗi chủ đề chúng tôi lại ngồi lại với nhau để rút kinh nghiệm xem các mục tiêu, nội dung và hoạt động giáo viên lựa chọn có phù hợp với khả năng và nhu cầu của trẻ không và h- ớng điều chỉnh. Đó là việc mà chúng tôi thờng làm ở những năm đầu thực hiện + Định hớng cách lựa chọn mục tiêu, nội dung và hoạt động của chủ đề cho giáo viên: Để giúp giáo viên thực hiện tốt chơng trình, bớc đầu chúng tôi phải dựa vào cuốn chơng trình và hớng dẫn thực hiện chơng trình. Bên cạnh đó chúng tôi lên mạng vào trang web của bộ; của sở tìm tài liệu, Thông qua cuốn chơng trình và hớng dẫn thực hiện chơng trình từng độ tuổi, chúng tôi tiến hành xây dựng mục tiêu, nội dung; hoạt động (gợi ý ) của chủ đề đầu để định hớng cho giáo viên cách làm. Giúp giáo viên hiểu đợc khi xác định mục tiêu cho chủ đề cần dựa vào kết quả mong đợi ở từng lĩnh vực phát triển của từng độ tuổi ở quyển chơng trình. Trong cuốn này, nội dung ở từng lĩnh vực cũng thể hiện rất rõ. Dựa vào đó, cùng với việc đánh giá đúng thực tiễn kĩ năng và nhận thức của trẻ ở lớp cũng nh điều kiện cụ thể của lớp giáo viên đa ra mục tiêu, nội dung, hoạt động của chủ đề 1 cách phù hợp Ví dụ: Mục tiêu- Nội dung hoạt động của chủ đề: Nớc và các hiện tợng tự nhiên- Lớp Mẫu giáo lớn ( Phụ lục) + Thay đổi hình thức sinh hoạt chuyên môn: Khi triển khai thực hiện đại trà, Ban giám hiệu chúng tôi cũng xác định phát huy tối đa đội ngũ tinh nhuệ là các đ/c giáo viên đã thực hiện chơng trình này từ nhiều năm nay, là các đồng chí tổ trởng tổ phó chuyên môn đã đợc cử đi học tập bồi dỡng trong hè, Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban giám hiệu làm việc trực tiếp với các tổ trởng, tổ phó chuyên môn các tổ. Các đồng chí tổ trởng tổ phó chuyên môn sẽ là cầu nối giúp BGH triển khai các quan điểm chỉ đạo tới giáo viên. Giáo viên nào cha hiểu hoặc muốn biết sâu hơn về vấn đề nào đó có thể gặp trực tiếp đồng chí HP Phụ trách CM của nhà trờng. Ngoài ra, có thể trao đổi thông tin thông qua mạng internet nội bội. Mỗi lớp của chúng tôi hiện nay đều có 1 địa chỉ email, điạ chỉ đó đợc công khai cùng địa chỉ của đồng chí Hiệu trởng, Hiệu phó. Vì vậy, rất thuận tiện cho việc chỉ đạo và sinh hoạt chuyên môn. Giáo viên có thể gửi bài soạn hoặc các thắc mắc qua mạng nội bộ. Ban giám hiệu sẽ trả lời trực tuyến hoặc thông qua hòm th. 5. Biện pháp 5: Kích cầu: Những giáo viên tiên phong đi đầu làm điểm, có sáng tạo luôn nhận đợc sự quan tâm động viên kịp thời của BGH về vật chất và tinh thần. Các chế độ khen thởng, bồi dỡng cho giáo viên có thành tích, đi đầu trong phong trào hởng ứng và tiếp cận chơng trình mới đợc nhà trờng đa cụ thể vào qui chế khen thởng từ đầu các năm học. - Nội dung bồi dỡng, khen thởng: + Giáo viên làm lớp điểm + Giáo viên lên các tiết kiến tập + Lớp có nhiều sáng tạo trong việc tổ chức các HĐNK + Giáo viên tham gia các hội thi, phong trào + Giáo viên có SKKN hay, XD các các bài giảng điện tử hiệu quả - Hình thức bồi dỡng, khen thởng + Thởng tiền: Bồi dỡng theo từng sự kiện, hoạt động Thởng giữa kì, cuối kì, cuối năm học. + Thởng bằng hiện vật + Tuyên dơng các cá nhân có thành tích: Tuyên dơng trên bảng tin chung của trờng Tuyên dơng trong các buổi họp nhóm trởng; sinh hoạt chuyên môn các tổ; họp hội đồng nhà trờng; Sơ kết học kì; TK năm học + Đa vào đối tợng quan tâm, phát trển Đảng của chi bộ Kết luận Trên đây là một số biện pháp chỉ đạo, thực hiện chơng trình giáo dục mầm non tại trờng MN Hoa Hồng. Khi áp dụng các biện pháp này vào thực tiễn chỉ đạo, thực hiện chơng trình chúng tôi thấy thực sự hiệu quả. Và thực tế cho thấy: Biện pháp 1- 2: Chọn điểm- Phân công giáo viên; Đầu t cơ sở vật chất là quan trọng Biện pháp 5: Kích cầu là cần thiết Biện pháp 3: Bồi dỡng giáo viên là không thể thiếu Biện pháp 4: Chỉ đạo thực hiện là rất quan trọng Trong 5 biện pháp mà tôi đề xuất và áp dụng vào thực tiễn quản lý ở trên thì cả 5 biện pháp trên đều có mối quan hệ hữu cơ với nhau, có tác dụng hỗ trợ nhau. Chính vì thế, không nên quá coi trọng biện pháp này mà xem nhẹ biện pháp kia, trong quá trình chỉ đạo, thực hiện chơng trình GDMN cần phải tiến hành đồng bộ các biện pháp. Cầu giấy ngày 20 tháng 04 năm 2010 Ngời viết Doãn Thị Thanh Phơng Phụ lục Thống nhất soạn bài năm học 2009 -2010 Năm học 2009- 2010, theo sự chỉ đạo của tổ MN PGD- ĐT Quận Cầu Giấy. Trờng MN Hoa Hồng triển khai thực hiện chơng trình Giáo dục Mầm Non mới tới 100% nhóm lớp. Dới đây là một số thống nhất trong việc soạn bài theo chơng trình GDMN. 1. Mục tiêu Nội dung và hoạt động của chủ đề Dựa vào cuốn Chơng trình và hớng dẫn thực hiện chơng trình để xây dựng theo mẫu sau đây ( Tổ chuyên môn sẽ làm mẫu chủ điểm đầu tiên ) Lĩnh vực phát triển Mục tiêu Nội dung Hoạt động Phát triển thể chất Phát triển ngôn ngữ Phát triển nhận thức Phát triển Thẩm mĩ Phát triển TCXH Lu ý : Với nhà trẻ 2 lĩnh vực cuối gộp lại thành: Lĩnh vực Phát triển TCXH và Thẩm mĩ [...]... sự hình thnàh của ma; cầu vồng Vẽ lại các hiện tợng tự nhiên: mây, ma, mặt trời mặt trăng, sao, bầu trời; Chơi logico Ôn số tập viết số trong MTXQ phạm vi 9 - Hoạt động học: LQVT - Số 10 ( Tiết 1 ) - HĐNT: Xếp số từ 1 10, - Số 10 ( Tiết 2 ) chữ cái đã học bằng sỏi, lá cây - Số 10 ( Tiết 3 dới sân trờng thực hành tới cây,đong nớc + Số có ở khắp nơi: Tìm số theo yêu cầu - HĐG- HĐC: : In số 9, 10 rỗng... Phụ lục một số hình ảnh minh hoạ I Lớp điểm những năm đầu tiên thực hiện chơng trình Lớp mẫu giáo nhỡ A6 II 1 Lớp mẫu giáo lớn A12 Đầu t cơ sở vật chất Đồ chơi trong lớp đợc trang bị đồng bộ và hiện đại 2 Đồ chơi ngoài sân trờng thẩm mĩ và an toàn 3 Phòng máy trang bị hiện đại Các bé đang say sa khám phá TC của phần mềm Eduplay II Bồi dỡng giáo viên 1 Giáo... nớc động vui chơi của trẻ gần - Trẻ hứng thú với các - Tìm hiểu về nớc - Hoạt động học: hoạt động tìm hiểu về - Làm thí nghiệm sự hình Khám phá khoa học - Hoạt động chiều: Xem tranh nớc và các hiện tợng tự thành của ma, cầu vồng nhiên Hay đặt các câu - Mặt trời; mặt trăng và các ảnh, băng hình về các hiện tợng tự nhiên hỏi: Vì sao? Tại sao? vì sao Để làm gì? Làm thế - Trò chuyện về các hiện t- - HĐG-... từng ngày Ngày tháng/Nội Mục đích Chuẩn Phơng pháp Lu ý dung Yêu cầu bị Thứ 2 1 Kiến thức 1 Bớc 1: ổn định tổ chức Ghi rõ tên ( 14/9/2009) trẻ có kĩ 2 Kĩ năng 2 Bớc 2: Nội dung chính Vận động: năng yếu 3 Thái độ 3 Bớc 3: Kết thúc tiết học 5 Đánh giá cuối CĐ: * Về mục tiêu của chủ đề - Các mục tiêu đã thực hiện tốt - Các mục tiêu đặt ra cha thực hiện đợc hoặc cha phù hợp và lí do - Những trẻ... mục tiêu 1: (Phát triển nhận thức) + Với mục tiêu 2: (Phát triển ngôn ngữ) * Về nội dung của chủ đề - Các nội dung đã thực hiện tốt - Các nội dung cha thực hiện đợc hoặc cha phù hợp và lí do - Các kĩ năng mà trên 30% trẻ trong lớp cha đạt đợc và lí do * Về tổ chức các hoạt động của chủ đề - Về hoạt động học + Hoạt động học trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp + Hoạt... qua chân chất động cơ bản - Thể hiện nhanh, mạnh - Nhảy lò cò 5 m - Đi nối bàn chân tiến, lui khéo trong vận động : Bò cao zích zăc qua 5hộp Trèo lên xuống 7 gióng thang - Lựa chọn trang phục phù - Biết mặc trang phục hợp phù hợp với thời tiết và lợi ích của việc mặc trang phục phù hợp với sức khoẻ và vẻ đẹp của con ngời - Cài, cởi cúc, kéo khoá - Trẻ biết cách và thực hiện tốt hoạt động: Cài ; cởi cúc... logicô Toán Xếp dãy số tự nhiên theo thứ tự từ lớn -> nhỏ + từ nhỏ -> lớn - Dạy trẻ gọi tên các thứ Tạo số bằng bảng chơi chun trong tuần - HĐC: Làm bảng thời tiết các ngày trong tuần Thực hành theo dõi thời tiết - Tập sử dụng nhiệt kế các ngày trong tuần HĐG: Tìm hiểu về cách sử dụng nhiệt kế - Hứng thú và biết cách - Thực hành làm thí nghiệm làm thí nghiệm nhỏ về sự hình thành của ma; cầu vồng - Có... Thía độ của trẻ khi chơi - Về việc tổ chức chơi ngoài trời + Vị trí/ chỗ chơi + Vấn đề an toàn; vệ sinh đồ chơi và khu vực hoạt động * Những vấn đề khác cần lu ý - Về sức khoẻ của trẻ ( ghi tên những trẻ nghỉ nhiều hoặc có vấn đề về ăn uống, vệ sinh v.v) - Những vấn đề trong việc chuẩn bị phơng tiện học liệu, đồ chơi, lao động trực nhật và lao động tự phục vụ của trẻ * Một số lu... chuyên môn của các cấp tổ chức 3 Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn do tr ờng tổ chức Cô giáo Nguyên Thị Dung lên tiết minh hoạ cho bài giảng Lĩnh Vực PTTC Cô giáo Hồng Nhung với phần minh hoạ cho bài giảng lĩnh vực PTNN Cô giáo Phơng Quỳnh với phần minh hoạ cho bài giảng lĩnh vực PTNT IV Thởng cho những giáo viên có TT xuất sắc Giáo viên nhận thởng hội thi XD giáo án điện tử V Một số hình ảnh... Mục tiêu- Nội dung- Hoạt động của chủ đề Lĩnh Mục tiêu Nội dung vực - Tập tốt các động tác * Các động tác hô hấp và phát triển nhóm cơ và PTC hô hấp - Hai tay thay nhau quay dọc thân; Đa trớc lên cao - Chân bớc lên phía trớc; khuỵu gối - Đứng quay ngời sang 2 bên - Bật chân trớc chân sau * Vận động: Phát - Giữ đợc thăng bằng cơ - Trèo lên xuống 7 gióng triển thể khi thực hiện vận thang thể - Chuyền bắt . Hoa Hồng Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo, thực hiện chơng trình GDMN của trờng MN Hoa Hồng Ngời viết: Doãn Thị Thanh Phơng Chức vụ: Phó Hiệu trởng Năm học: 2009- 2010 Một số biện pháp chỉ đạo,. đây là một số biện pháp chỉ đạo, thực hiện chơng trình giáo dục mầm non tại trờng MN Hoa Hồng. Khi áp dụng các biện pháp này vào thực tiễn chỉ đạo, thực hiện chơng trình chúng tôi thấy thực sự. hớng, triển khai thực hiện tốt chơng trình là hết sức cần thiết. Vì vậy, trong quá trình thực hiện tôi luôn suy nghĩ để tìm ra Các biện pháp chỉ đạo, thực hiện chơng trình GDMN sao cho hiệu quả
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN CỦA TRƯỜNG MN HOA HỒNG, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN CỦA TRƯỜNG MN HOA HỒNG, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN CỦA TRƯỜNG MN HOA HỒNG

Từ khóa liên quan