Tiểu luận môn quản trị chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng HACCP và thực tế áp dụng HACCP tại công ty bánh kẹo Phạm Nguyên

39 2,001 10
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 14:45

LỜI MỞ ĐẦU Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, cung ứng và giao nhận thực phẩm ngày càng nhận thấy nhu cầu phải chứng minh và cụ thể hóa bằng văn bản việc kiểm soát các điều kiện tác động đến an toàn thực phẩm. Các nhà thầu phụ cho các tổ chức nói trên cũng nảy sinh nhu cầu tương tự. Các tổ chức sẽ có khuynh hướng ngày càng chịu sự theo dõi thường xuyên của người tiêu dùng cũng như các cấp có thẩm quyền ở mức độ quốc gia và quốc tế. Do đó xuất hiện đòi hỏi ngày càng tăng trong ngành chế biến thực phẩm về một hệ thống quản lý nhằm tiêu chuẩn hóa việc kiểm soát an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về hệ thống quản lý theo HACCP bao gồm 3 yếu tố: sự quản lý, hệ thống HACCP và GMP. Với mục tiêu tìm hiểu và nắm bắt một hệ thống quản lý chất lượng đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, nhóm 8 đã thực hiện tiểu luận với đề tài về “ Hệ thống quản lý chất lượng HACCP và thực tế áp dụng HACCP tại công ty bánh kẹo Phạm Nguyên”. 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HACCP 1.1 KHÁI NIỆM & LỊCH SỬ HACCP KHÁI NIỆM HACCP là chữ viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP là Là hệ thống QLCL mang tính chất phòng ngừa, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm (TP) và chất lượng TP dựa trên việc phân tích mối nguy và xác định các biện pháp kiểm soát tại các điểm kiểm soát tới hạn. LỊCH SỬ HACCP • Từ những năm 1960, Công ty Pillsbury - một công ty của NASA đã xây dựng HACCP nhằm đảm bảo VSATTP cho các nhà du hành vũ trụ. • Năm 1973, cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc Hoa Kỳ (US – FDA) yêu cầu áp dụng hệ thống HACCP trong quá trình chế biến thịt hộp để kiểm soát nhóm vi sinh vật chịu nhiệt kỵ khí sinh nha bào • Năm 1980, nhiều công ty lớn của Mỹ đã sử dụng HACCP. • Năm 1985, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ đã kiến nghị áp dụng HACCP cho tất cả các nhà sản xuất, chế biến và cung cấp thực phẩm ở Hoa Kỳ. Đề xuất này đã dẫn đến việc thành lập uỷ ban Tư vấn Quốc gia về Tiêu chuẩn vi sinh thực phẩm (NACMCF). Năm 1992, Uỷ ban này đã tiêu chuẩn hoá các nguyên tắc của HACCP và những nguyên tắc này được sử dụng cho tời ngày nay. • Hệ thống HACCP đã được CAC (Codex Alimentarius Commission) chấp nhận và đưa ra các hướng dẫn các quốc gia thành viên (tính đến tháng 12/2001 có 165 quốc gia thành viên của CAC). Tại phiên họp thứ 20 của CAC (từ 28/6 tới 7/7/1993 tại Geneva – Thuỵ sỹ) đã thống nhất thông qua bản hướng dẫn áp dụng hệ thống HACCP và công bố trong ALINORM 93/13A tháng 3 năm 1993. 2 • Trong phiên họp thứ 22 của CAC (vào tháng 6/1997) đã thông qua và chấp nhận dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn và hướng dẫn áp dụng HACCP của CAC, ký hiệu là CAC/ RCP-1 – 1969, Rev.3 (1997). • Từ đó HACCP được phát triển và áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới và đã được bắt buộc áp dụng ở nhiều nước và khu vực. • Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) đã nghiên cứu cách tiếp cận hệ thống HACCP theo hướng kết hợp với hệ thống ISO 9000 và đã ban hành tiêu chuẩn ISO 22000 nhằm áp dụng tại các doanh nghiệp thực phẩm và nước giải khát, nghĩa là Tiêu chuẩn ISO 22000 vừa bao trùm 7 nguyên tắc của HACCP vừa tương thích với nội dung cơ bản của ISO 9001: 2000. • Ở nước ta, HACCP còn là vấn đề mới mẻ với các doanh nghiệp và các nhà quản lý. Song ngành thuỷ sản đã đi đầu trong việc áp dụng HACCP vì yêu cầu xuất khẩu sản phẩm thuỷ sản ngay từ những năm cuối của thập kỷ cuối cùng của thế kỷ trước. Từ năm 2000, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã bắt đầu xúc tiến các cơ sở áp dụng HACCP, đã phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Bộ Công nghiệp để tổ chức Hội nghị xúc tiến HACCP, các khoá đào tạo về HACCP. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã cử nhiều cán bộ đi học tập HACCP ở Đức, Nhật Bản, Thái Lan, Australlia, Singapore, Canada đã xuất bản giáo trình HACCP và tư vấn, đào tạo, hướng dẫn hàng chục cơ sở đã và đang áp dụng HACCP. • VIỆT NAM: Quyết định số 43/2006/QĐ - TTg ngày 20/2/2006 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia đảm bảo VSATTP đến năm 2010 đã xác định: “Từng bước áp dụng hệ thống quản lý CLVSATTP theo HACCP. Phấn đấu đến năm 2010, 100% các cơ sở sản xuất thực phẩm có nguy cơ cao áp dụng HACCP”. 1.2 CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA HACCP • Tính hệ thống: HACCP xem xét và kiểm soát tất cả các bước trong việc vận hành sản xuất, chế biến hay cung cấp thực phẩm. Giúp nhận diện các mối nguy, xây dựng và áp dụng các biện pháp kiểm soát, thẩm tra tính hiệu quả của hệ thống nhằm đảm bảo tính an toàn luôn được duy trì. • Cơ sở khoa học: Các mối nguy về an toàn cho một loại thực phẩm và việc kiểm soát chúng được xác định dựa trên bằng chứng / cơ sở khoa học. 3 • Chuyên biệt: Tùy vào đặc trưng của loại thực phẩm, HACCP giúp xác định các mối nguy thường gặp ở loại thực phẩm đó và xây dựng biện pháp kiểm soát thích hợp. • Phòng ngừa: HACCP hướng tới việc phòng ngừa hơn là kiểm tra khi sản phẩm đã hoàn tất. • Luôn thích hợp: Khi có sự thay đổi về cơ sở vật chất, công nghệ, con người, thông tin về an toàn thực phẩm, hệ thống luôn được xem xét và điều chỉnh cho phù hợp. 1.3YÊU CẦU TIÊN QUYẾT ĐỐI VỚI VIỆC ÁP DỤNG HACCP 1.3.1 Điều kiện tiên quyết Nội dung điều kiện tiên quyết bao gồm 3 nhóm điều kiện sau: Điều kiện nhà xưởng (điều kiện cơ sở), điều kiện dụng cụ, thiết bị và điều kiện về con người. • Điều kiện sản xuất • Điều kiện về cơ sở: • Địa điểm và môi trường xung quanh • Không bị ô nhiễm • Không bị ngập lụt • Có nguồn nước đảm bảo • Thuận tiện về giao thông • Đường xá nội bộ được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, có cổng rảnh thoát nước tốt. • Yêu cầu thiết kế bố trí nhà xưởng • Có tường bao ngăn cách • Có kích thước phù hợp • Dây chuyền sản xuất đi theo một chiều • Thuận tiện cho làm vệ sinh và khử trùng • Không tạo nơi ẩn náu cho động vật gây hại 4 • Có sự ngăn cách giữa khu sản xuất và khu không sản xuất, cũng như giữa các khu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, bao gói phân phố, kho hàng, khu vệ sinh, thay bảo hộ lao động, khu ăn uống để tránh ô nhiễm chéo. • Yêu cầu thiết bị dụng cụ chế biến nhà xưởng • Các dụng cụ dùng chứa đựng và chế biến thực phẩm phải được làm từ nguyên liệu không độc, không gây mùi lạ so với mùi vị của thực phẩm ban đầu, không hấp thụ, không thôi nhiễm vào thực phẩm, không bị ăn mòn. • Dụng cụ chứa đựng và chế biến thực phẩm phải nhẵn, không rạn nứt, dễ làm sạch và tẩy trùng bề mặt. • Các phương tiện vận chuyển phải phù hợp với các tính chất đặc biệt của thực phẩm, dễ dàng cọ rửa và phải được giữ gìn sạch sẽ thường xuyên để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. • Các phương tiện vận chuyển sử dụng trong quá trình chế biến, sản xuất kinh doanh, lưu thông thực phẩm không được gây ô nhiễm, thay đổi mùi hoặc làm biến chất thực phẩm. • Thiết bị và dụng cụ, ở nơi cần thiết, phải bền, dễ di chuyển, tháo lắp để duy tu bảo dưỡng, dễ làm sạch, tẩy trùng và giám sát thích hợp. • Điều kiện về con người • Học tập kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm: • Sức khỏe người sản xuất: • Khám sức khoẻ trước khi tuyển dụng và • Khám định kỳ • Người mắc bệnh truyền nhiễm không được • Tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm • Thực hành bàn tay tốt • Mặc trang phục riêng khi chế biến, đội mũ đeo găng tay • Không ăn uống trong khu vực sản xuất thực phẩm 5 • Không khạc nhổ, hút thuộc lá trong khu vực chế biến • Khách tham quan: Khi vào khu vực chế biến phải mặc quần áo bảo hộ, chấp hành các quy định về vệ sinh cá nhân. 1.3.2. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT QUY PHẠM SẢN XUẤT (GMP): • GMP viết tắt của các từ Good Manufacturring Practies có nghĩa là thực hành sản xuất tốt • GMP là quy phạm sản xuất, tức là các biện pháp, thao tác thực hành cần tuân thủ nguyên tắc đảm bảo sản xuất ra những sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng vệ sinh an toàn. • Quy phạm sản xuất thường tập trung vào các thao tác, vận hành trong công nghệ và thiết bị, thường được xây dựng cho từng sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm tương tự, bao gồm các GMP của từng công đoạn sản xuất trong quy trình công nghệ chế biến thực phẩm • Phạm vi của GMP có thể chia thành: Phần cứng: : Là các điều kiện sản xuất như: • Yêu cầu về thiết kế và xây dựng nhà xưởng. • Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt thiết bị, dụng cụ chế biến. • Yêu cầu về thiết kế và xây dựng các phương tiện và công trình vệ sinh. • Yêu cầu về cấp, thoát nước Phần mềm: Bao gồm các quy định về công nghệ, vận hành sau đây: • Yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn chế biến. • Quy trình chế biến. • Quy trình vận hành thiết bị. • Quy trình pha chế, phối trộn thành phần. • Quy trình lấy mẫu, phân tích. 6 • Các phương pháp thử nghiệm. • Quy trình hiện chuẩn thiết bị, dụng cụ đo lường. • Quy trình kiểm soát nguyên liệu, thành phần. • Quy trình thông tin sản phẩm, ghi nhãn. • Quy trình thu hồi sản phẩm. • Tài liệu làm căn cứ để xây dựng GMP • Các luật lệ, quy định hiện hành. • Các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật. • Các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng. • Các thông tin khoa học mới. • Phản hồi của khách hàng. • Kinh nghiệm thực tiễn. • Kết quả thực nghiệm QUY PHẠM VỆ SINH ( SSOP) SSOP viết tắt của các từ Sanitation Standard Operating Procedures): nghĩa là Quy phạm vệ sinh hoặc Quy trình làm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh. SSOP cùng với GMP là những chương trình tiên quyết bắt buộc phải áp dụng: • Ngay cả khi không có chương trình HACCP • Giảm số lượng các điểm kiểm soát tới hạn trong kế hoạch HACCP SSOP cùng với GMP kiểm soát các điểm kiểm soát CP, giúp làm tăng hiệu quả của kế hoạch HACCP Phạm vi kiểm soát của SSOP: • SSOP cùng GMP, kiểm soát tất cả những yếu tố liên quan đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng. 7 • SSOP là Quy phạm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh, nghĩa là các quy phạm vệ sinh dùng để đạt được các yêu cầu vệ sinh chung của GMP. • Tài liệu làm căn cứ để xây dựng SSOP: • Các luật lệ, quy định hiện hành. • Các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật. • Các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng • Các thông tin khoa học mới. • Phản hồi của khách hàng. • Kinh nghiệm thực tiễn. • Kết quả thực nghiệm. 1.4 12 BƯỚC ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC CỦA HACCP Bước 1: Lập nhóm công tác về HACCP. Việc nghiên cứu HACCP đòi hỏi phải thu thập, xử lý và đánh giá các số liệu chuyên môn. Do đó, các phân tích phải được tiến hành bởi nhóm cán bộ thuộc các chuyên ngành khác nhau nhằm cải thiện chất lượng các phân tích và chất lượng các quyết định sẽ được đưa ra. Các thành viên phải được đào tạo và có đủ hiểu biết về những vấn đề liên quan trong công việc xây dựng và áp dụng chương trình HACCP. Bước 2: Mô tả sản phẩm. Phải mô tả đầy đủ những chi tiết quan trọng của sản phẩm sẽ nghiên cứu, kể cả những sản phẩm chung gian tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm được xét có liên quan đến tính an toàn và chất lượng thực phẩm. Bước 3: Xác định mục đích sử dụng. Căn cứ vào cách sử dụng dự kiến của sản phẩm đối với nhóm người sử dụng cuối cùng hay người tiêu thụ để xác định mục đích sử dụng (phương thức sử dụng, phương thức phân phối, điều kiện bảo quản và thời hạn sử dụng, yêu cầu ghi nhãn). Bước 4: Thiết lập sơ đồ quy trình sản xuất. 8 Sơ đồ này và sơ đồ mặt bằng, bố trí thiết bị phải do nhóm HACCP thiết lập bao gồm tất cả các bước trong quá trình sản xuất. Đây là công cụ quan trọng để xây dựng kế hoạch HACCP. Bước 5: Thẩm tra sơ đồ quy trình sản xuất. Nhóm HACCP phải thẩm tra lại từng bước trong sơ đồ một cách cẩn thận bảo đảm sơ đồ đó thể hiện một cách đúng đắn quá trình hoạt động của quy trình trong thực tế. Phải kiểm tra sơ đồ này ứng với hoạt động của quy trình cả vào ban ngày lẫn ban đêm và những ngày nghỉ. Sơ đồ phải được chỉnh sửa cẩn thận sau khi nhận thấy những thay đổi so với sơ đồ gốc. Bước 6: Xác định và lập danh mục các mối nguy hại và các biện pháp phòng ngừa. Nhận diện tất cả các mối nguy hại có thể xảy ra. Những nguy hại được xem xét phải là những nguy hại mà việc xóa bỏ nó hay hạn chế nó đến mức độ chấp nhận được sẽ có tầm quan trọng thiết yếu đến chất lượng an toàn thực phẩm xét theo những yêu cầu đã được đặt ra. Tiến hành phân tích mối nguy để xác định các biện pháp phòng ngừa kiểm soát chúng. Các biện pháp phòng ngừa là những hành động được tiến hành nhằm xóa bỏ hoặc giảm bớt mức độ gây hại của mối nguy đến mức độ thấp nhất có thể. Bước 7: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn CCPs. Để xác định các CCPs có thể có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong đó phổ biển là sử dụng "cây quyết định". "Cây quyết định" là sơ đồ có tính lôgic nhằm xác định một cách khoa học và hợp lý các CCPs trong một chu trình thực phẩm cụ thể. Rà soát lại các kết quả phân tích mối nguy hại và các biện pháp phòng ngừa độc lập. Loại bỏ các mối nguy hại có thể kiểm soát bằng việc áp dụng các PP. Các mối nguy còn lại là các mối nguy không thể kiểm soát đầy đủ bằng các PP thì tiến hành phân tích để xác định CCPs. Bước 8: Thiết lập các ngưỡng tới hạn cho từng CCP. Ngưỡng tới hạn là các giá trị được định trước cho các biện pháp an toàn nhằm triệt tiêu hoặc kiếm soát một mối nguy tại một CCP trong suốt quá trình vận hành. Mỗi điểm CCP có thể có nhiều ngưỡng tới hạn. Để thiết lập chúng, cần căn cứ vào các quy định vệ sinh, an toàn của nhà nước, các tiêu chuẩn quốc tế, các hướng dẫn kiến nghị quốc tế 9 FAO, WHO, các cứ liệu khoa học, các tài liệu kỹ thuật, các thông số quy trình công nghệ, các số liệu thực nghiệm. Để đảm bảo các chỉ tiêu cần kiểm soát không có cơ hội vượt ngưỡng tới hạn, cần xác định giới hạn an toàn để tại đó phải tiến hành điều chỉnh quá trình chế biến nhằm ngăn ngừa khả năng vi phạm ngưỡng tới hạn. Trong thực tế, đưa ra khái niệm ngưỡng vận hành là giá trị tại đó của chỉ tiêu cần kiểm soát, người điều khiển phải kịp thời điều chỉnh thiết bị hay quy trình để đảm bảo giá trị đó không quá ngưỡng tới hạn. Như vậy, ngưỡng vận hành luôn luôn có hệ số an toàn cao hơn ngưỡng tới hạn và có giá trị luôn nằm trong vùng an toàn của ngưỡng tới hạn. Bước 9: Thiết lập hệ thống giám sát cho từng CCP. Giám sát là đo lường hay quan trắc theo lịch trình các thông số của CCP để so sánh chúng với các ngưỡng tới hạn. Hệ thống giám sát mô tả phương pháp quản lý sử dụng để đảm bảo cho các điểm CCP được kiểm soát, đồng thời nó cũng cung cấp như hồ sơ về tình trạng của quá trình để sử dụng về sau trong giai đoạn thẩm tra. Việc giám sát phải cung cấp thông tin đúng để hiệu chỉnh nhằm bảo đảm kiểm soát quá trình, ngăn ngừa vi phạm các ngưỡng tới hạn. Bước 10: Thiết lập các hành động khắc phục. Các hành động khắc phục được tiến hành khi kết quả cho thấy một CCP nào đó không được kiểm soát đầy đủ. Phải thiết lập các hành động khắc phục cho từng CCP trong hệ thống HACCP để xử lý các sai lệch khi chúng xảy ra nhằm điều chỉnh đưa quá trình trở lại vòng kiểm soát. Bước 11: Thiết lập các thủ tục thẩm tra. Hoạt động thấm tra phải được tiến hành nhằm để đánh giá lại toàn bộ hệ thống HACCP và những hồ sơ của hệ thống. Tần suất thẩm tra cần phải đủ để khẳng định là hệ thống HACCP đang hoạt động có hiệu quả. Các phương pháp thẩm tra có thể bao gồm các hệ thống nội bộ, kiểm tra về mặt vi sinh các mẫu sản phẩm trung gian và cuối cùng, tiến hành thêm các xét nghiệm tại những điểm CCP có chọn lọc, tiến hành điều tra thị trường để phát hiện những vấn đề sức khỏe không bình thường do tiêu thụ sản phẩm, cập nhật số liệu từ phía người tiêu dùng sản phẩm. Đó chính là cơ sở để bổ sung, sửa đổi chương trình HACCP. Thủ tục thẩm tra bao gồm: 10 [...]... một triển vọng tốt ở trong và ngoài nước 2.2 LÝ DO ÁP DỤNG QUẢN LÝ HACCP TẠI PHẠM NGUYÊN: Có nhiều lý do và sau đây là những lý do chính: 1 HACCP phù hợp với công ty Phạm Nguyên vì các sản phẩm của công ty là thuộc loại thực phẩm mà HACCP lại là hệ quản lý chất lượng nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng thực phẩm 2 HACCP thật sự là một công cụ hiệu quả đảm bảo an toàn thực phẩm, có khả năng ngăn... gian chuẩn bị và áp dụng tháng 12 năm 2004 Công ty Bánh kẹo Phạm Nguyên đã được tổ chức BVQI của Vương Quốc Anh cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế ISO 9001:2000 Công ty chế biến thực phẩm và bánh kẹo Phạm Nguyên là một trong những công ty sản xuất bánh kẹo tại Việt Nam Sản phẩm của công ty đã được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao” nhiều năm liền và có mặt... ÁP DỤNG HACCP TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO PHẠM NGUYÊN 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO PHẠM NGUYÊN 2.1.1 Thông tin chung Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và bánh kẹo Phạm Nguyên khởi đầu là một cơ sở sản xuất nhỏ được thành lập vào năm 2000 có vốn điều lệ là 2,5 tỷ VND Đến năm 2003, tăng vốn điều lệ đến 14 tỷ VND Năm 2003 là cột mốc đánh dấu cho sự phát triển và trưởng thành của Công ty đó là việc nhập... chuyền sản xuất bánh Chocopie với công nghệ tiên tiến nhất của Hàn Quốc trị giá trên 2 triệu đô la Mỹ và có công suất trên 10 tấn/ngày Từ dây chuyền này, Công ty đã cho ra đời sản phẩm cao cấp mang nhãn hiệu “PHANER PIE” Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nứơc và quốc tế năm 2004, Công ty quyết định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001 trong sản xuất và kinh doanh,... trong áp dụng hệ thống HACCP Các thủ tục HACCP phải được ghi thành văn bản Việc lập bộ tài liệu và lưu giữ hồ sơ phải phù hợp với tính chất và quy mô của quá trình hoạt động Ngoài các bước nêu trên, để thực thi kế hoạch HACCP hiệu quả thì việc đào tạo nhận thức của công nhân viên trong cơ sở về nguyên tắc và các ứng dụng hệ thống HACCP là những yếu tố quan trọng 11 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HACCP TẠI... nhiễm thực phẩm trong quá trình chế biến sản xuất thực phẩm 3 Áp dụng HACCP là một đòi hỏi của xu thế quản lý chất lượng đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu Tính hiệu quả của HACCP đã được kiểm chứng bởi nhiều công ty trên thế giới và ở Việt nam 4 áp ứng yêu cầu của tiến trình hội nhập và đòi hỏi của thị trường nhập khẩu 5 Phạm Nguyên có đủ khả năng và kinh nghiệm để triển khai thành công HACCP 6 Việc áp. .. sau khi sử dụng Haccp Một số nguyên liệu đầu vào Có quy trình nhập nguyên liệu không có giấy chứng nhận chất đầu vào rõ ràng Tất cả những lượng vẫn được đưa vào sử dụng nguyên liệu không có chứng Nhận nguyên nhận chất lượng và không đảm liệu đầu vào bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đều bị loại bỏ trước khi đưa vào sản xuất Quy trình chủ yếu dựa trên kinh Có hướng dẫn công việc và biểu nghiệm của công nhân... Bên cạnh đó, công ty cũng đang xây dựng một chiến lược kinh doanh dài hạn, áp dụng các mô hình quản lý kinh doanh hiện đại, thiết lập hệ thống 12 phân phối chuyên nghiệp để đưa sản phẩm của công ty rộng khắp trên thị trường nội địa và hướng ra thị trường Quốc tế 2.1.2 Thành tựu hoạt động - Sản phẩm bánh kẹo của công ty Phạm Nguyên được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do... những năm qua vì đội ngũ cán bộ quản lý chuyên môn của công ty hàng năm đều được gửi đi đào tạo trong nước và ở nước ngoài 13 Nhập thêm hệ thống tiên tiến để cho ra những sản phẩm mới nhằm áp ứng nhu cầu và sự mong đợi của khách hàng hơn nữa 2.1.4 Hiện trạng hoạt động của công ty Công ty hiện có các sản phẩm chính như sau: • Bánh sôcôla • Bánh quy • Bánh bông lan • Bánh mì • Kẹo sôcôla • Nhóm sản phẩm... Việc áp dụng HACCP mang nhiều lợi ích cho Phạm Nguyên: 6.1 Lợi ích đối với người tiêu dùng 15 - Giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền qua thực phẩm - Nâng cao nhận thức về vệ sinh cơ bản - Tăng sự tin cậy vào việc cung cấp thực phẩm - Cải thiện chất lượng cuộc sống (sức khỏe, kinh tế - xã hội) 6.2 Lợi ích của Phạm Nguyên nếu xét trong ngành công nghiệp thực phẩm - Tăng số lượng người tiêu dùng và sự tin . đã thực hiện tiểu luận với đề tài về “ Hệ thống quản lý chất lượng HACCP và thực tế áp dụng HACCP tại công ty bánh kẹo Phạm Nguyên . 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HACCP 1.1. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HACCP TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO PHẠM NGUYÊN 2.1GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO PHẠM NGUYÊN 2.1.1 Thông tin chung Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và bánh kẹo Phạm Nguyên khởi. 2004 Công ty Bánh kẹo Phạm Nguyên đã được tổ chức BVQI của Vương Quốc Anh cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế ISO 9001:2000. Công ty chế biến thực phẩm và bánh kẹo Phạm Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn quản trị chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng HACCP và thực tế áp dụng HACCP tại công ty bánh kẹo Phạm Nguyên, Tiểu luận môn quản trị chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng HACCP và thực tế áp dụng HACCP tại công ty bánh kẹo Phạm Nguyên, Tiểu luận môn quản trị chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng HACCP và thực tế áp dụng HACCP tại công ty bánh kẹo Phạm Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn