Các giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng đối với sản phẩm nội thất văn phòng của Công ty TNHH nội thất An Lạc trên thị trường Hà Nội

29 540 1
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 12:15

Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh doanh thương mại CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài * Về mặt lý thuyết: Khách hàng là thị trường của công ty, đồng thời khách hàng là một trong những lực lượng - yếu tố quan trọng nhất chi phối mang tính quyết định tới các hoạt động marketing của công ty. Nhà kinh tế nổi tiếng Erwin Frand đã đưa ra nhận định: “không có khách hàng sẽ không có bất cứ công ty nào tồn tại”, hay nói cách khác: “khách hàng là người trả lương cho công ty, là sự sống còn của công ty”. Vì vậy để có thể tạo nên hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như lợi nhuận của công ty, không còn con đường nào khác ngoài việc không ngừng tìm kiếm , thu hút và phát triển khách hàng. Đây là bài toán chung dành cho tất cả các công ty. Giải quyết được bài toán này cũng đồng nghĩa với việc công ty đã phát triển thành công. * Về mặt thực tế: Công ty TNHH nội thất An Lạc cũng không nằm ngoài quy luật phát triển của xã hội, đó là quy luật giá cả, cung cầu, cạnh tranh…Vì vậy Công ty cũng cần có các chiến lược phát triển, các định hướng cho riêng mình. Qua thời gian thực tập tại Công ty em nhận thấy: trong thời gian gần đây công ty gặp phải một số khó khăn về vấn đề khách hàng. Do gặp phải sự cạnh tranh lớn về giá cả, dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh nên chỉ trong một thời gian ngắn Công ty đã mất đi một lượng khách hàng lớn. Vì vậy theo em vấn đề trước hết Công ty An Lạc cần quan tâm là làm thế nào để giữ chân khách hàng cũ, đồng thời phát triển, mở rộng tập khách hàng mới. Để làm được điều này Công ty cần có những giải pháp marketing cụ thể và một chiến lược kinh doanh trong dài hạn. Đặc biệt qua tìm hiểu em nhận thấy trong 3 năm kể từ khi thành lập sản phẩm nội thất văn phòng luôn luôn là thế mạnh của Công ty An Lạc, cộng với xu hướng hiện nay các công ty thường thích bố trí văn phòng bằng những sản phẩm nội thất hiên đại, sang trọng, SV: Trịnh Thị Thủy Lớp: CĐ11C2 1 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh doanh thương mại mẫu mã, kiếu dáng đẹp. Vì vậy vấn đề cấp thiết của Công ty bây giờ là làm thế nào để duy trì tập khách hàng trung thành và tìm kiếm mở rộng thêm khách hàng mới - trước hết là đối với sản phẩm thế mạnh và trên thị trường tiềm năng nhất là thị trường Hà Nội? Do vậy phòng kinh doanh phải có những nghiên cứu về phát triển khách hàng để giúp Công ty nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm và đạt được doanh thu cao nhất. 2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài Xuất phát từ thực tế của công ty như đã nêu trên, em xin mạnh dạn đưa ra vấn đề nghiên cứu trong đề tài là: “Các giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng đối với sản phẩm nội thất văn phòng của Công ty TNHH nội thất An Lạc trên thị trường Hà Nội”. Đây là đề tài dự kiến nghiên cứu hoạt động phát triển khách hàng của Công ty nội thất An Lạc bằng cách vận dụng các giải pháp marketing. 3. Các mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá lý luận về marketing phát triển khách hàng của Công ty An Lạc - Tìm hiểu về thực trạng phát triển khách hàng của Công ty An Lạc - Đưa ra các đề xuất giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng đối với sản phẩm nội thất văn phòng của Công ty TNHH nội thất An Lạc 4. Phạm vi nghiên cứu 4.1. Không gian: Thị trường nghiên cứu là thị trường Hà Nội 4.2. Thời gian: Thời gian thực hiện đề tài: 6 tuần (từ 3/5/2010 – 11/6/2010). Các số liệu nghiên cứu của đề tài trong thời gian 3 năm (2007, 2008, 2009). Các giải pháp đề xuất dự kiến áp dụng trong 3 năm (từ 2010 đến 2012) 4.3. Đối tượng : - Các vấn đề liên quan đến nội dung phát triển khách hàng - Mặt hàng nghiên cứu: sản phẩm nội thất văn phòng SV: Trịnh Thị Thủy Lớp: CĐ11C2 2 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh doanh thương mại 4.4. Góc độ tiếp cận: những vấn đề liên quan tới marketing và phát triển khách hàng 5. Một số khái niệm và nội dung của phát triển khách hàng 5.1. Các khái niệm cơ bản * Khái niệm marketing Theo quan điểm của marketing hiện đại, marketing được hiểu là quá trình làm việc với thi trường để thực hiện các cuộc trao đổi nhằm thoả mãn những nhu cầu và mong muốn của con người. Hay nói cách khác marketing là một dạng hoạt động của con người(bao gồm cả tổ chức) nhằm thoả mãn các nhu cầu và mong muốn thông qua trao đổi. * Khái niệm phát triển khách hàng Phát triển khách hàng là mở rộng thêm tập khách hàng mới thông qua những nỗ lực marketing 5.2. Nội dung của phát triển khách hàng 5.2.1. Nghiên cứu khách hàng Nghiên cứu khách hàng là việc tìm hiểu nhu cầu, mong muốn, thị hiếu cũng như tâm lý, hành vi của khách hàng. Công tác này được thực hiện xuyên suốt từ giai đoạn trước khi sản xuất tới sau khi tiêu thụ sản phẩm. 5.2.2. Phân loại khách hàng * Lý do phân loại khách hàng: Marketing phải tiến hành phân loại khách hàng vì những lý do sau: - Thị trường tổng thể luôn bao gồm một số lượng rất lớn với những nhu cầu, đặc tính mua và sức mua khác nhau. Mỗi nhóm khách hàng có những đòi hỏi riêng về sản phẩm, phương thức phân phối, mức giá bán, cách thức giữ chân họ. - Bất kỳ công ty nào cũng phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh. Các công ty cạnh tranh nhau rất khác biệt nhau về khả năng phục vụ nhu cầu và ước muốn của những nhóm khách hàng khác nhau của thị trường. SV: Trịnh Thị Thủy Lớp: CĐ11C2 3 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh doanh thương mại - Mỗi một công ty chỉ có một hoặc một vài thế mạnh xét trên một phương diện nào đó trong việc thoả mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Sẽ không có một công ty nào có khả năng đáp ứng được tất cả nhu cầu của mọi khách hàng tiềm năng. Vì vậy để kinh doanh có hiệu quả, duy trì và phát triển được khách hàng, từng công ty phải tìm cho mình những tập khách hàng phù hợp. Những tập khách hàng đó sẽ được công ty lựa chọn làm khách hàng mục tiêu và tập trung các giải pháp marketing vào tập khách hàng này. * Căn cứ phân loại khách hàng Marketing thường sử dụng bốn cơ sở chính để phân đoạn thị trường, bao gồm: địa lý, nhân khẩu, tâm lý và hành vi. Các cơ sở này đều là nguồn gốc tạo nên sự khác biệt về nhu cầu, ước muốn, các đặc điểm về hành vi và những đòi hỏi marketing riêng. Căn cứ vào các cơ sở trên chúng ta cũng có thể lựa chọn các nhóm khách hàng mục tiêu khác nhau. - Theo địa lý: Vị trí cư trú của khách hàng rất quan trọng trong việc quyết định các biện pháp markting mà công ty sẽ áp dụng. Ở mỗi khu vực địa lý khách hàng sẽ có sở thích, nhu cầu khác nhau nên công ty không thể thực hiện công tác bán hàng cũng như các dịch vụ kèm theo đồng nhất ở tất cả các khu vực. Việc phân loại theo địa lý sẽ giúp các công ty trong việc sản xuất và phát triển sản phẩm mới. Tuy nhiên, cách phân loại này sẽ tốn kém nhiều chi phí, bao gồm: chi phí nghiên cứu, chi phí thiết kế, chi phí cải tiến… Vì vậy nó sẽ ảnh hưởng tới việc xác định giá sản phẩm. - Theo nhân khẩu học: Nhân khẩu là số liệu thống kê quan trọng cơ bản trong phần khách hàng cơ sở của công ty. Bằng cách phân loại theo nhân khẩu, công ty có thể xác định được những đặc điểm thống kê cụ thể để phân loại riêng khách hàng. Nếu công ty đang đặt mục tiêu vào khách hàng, việc phân loại khách hàng theo nhân khẩu có thể bao gồm một số đặc điểm như: tuổi, giới tính, SV: Trịnh Thị Thủy Lớp: CĐ11C2 4 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh doanh thương mại trình độ học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, tình trạng hôn nhân, dân tộc hay tôn giáo. Tuy nhiên công ty không cần thiết phải sử dụng tất cả những tiêu chí này. Hiện nay, phần lớn các công ty đều phân loại khách hàng theo đặc điểm nhân khẩu học. Một trong những nguyên nhân tạo nên tính phổ biến như vậy là do nhu cầu và sở thích cũng như cường độ tiêu dùng hàng hoá thường có lien quan chặt chẽ với chính những đặc điểm nhân khẩu học. Một nguyên nhân nữa là các đặc điểm của nhân khẩu học dễ đo lường hơn các biến số khác. - Theo tâm lý: Tâm lý khách hàng có vai trò quan trọng trong hành vi mua và quyết định mua hàng của họ. Phân loại khách hàng theo tâm lý là chia các nhóm khách hàng căn cứ vào vị trí xã hội, lối sống và nhân cách của họ. Theo quan niệm truyền thống, những người làm marketing cho rằng, các tiêu thức thuộc tâm lý học thường được sử dụng để hỗ trợ cho các tiêu thức của nhân khẩu học và địa lý vì tính “khó đo lường” của chúng. Nhưng càng ngày người ta càng nhận thấy rằng, thị trường đã có sự biến đổi rất cơ bản. Tiêu dùng của con người không đơn thuần chỉ vì sự tồn tại mà còn là cách người ta tự thể hiện mình. Vì vậy cơ sở tâm lý học càng được sử dụng nhiều hơn trong phân đoạn và hoạt động marketing. - Theo hành vi: Thị trường khách hàng sẽ được phân chia thành các nhóm đồng nhất về các đặc tính như: lý do mua hàng, lợi ích tìm kiếm, sự trung thành, số lượng và tỷ lệ sử dụng, cường độ tiêu thụ, tình trạng sử dụng. Các chuyên gia marketing đánh giá rằng, phân đoạn thị trường theo hành vi là khởi điểm tốt nhất để hình thành các phân đoạn thị trường, các nhóm khách hàng mục tiêu và tìm kiếm các giải pháp phát triển khách hàng. 5.2.3. Triển khai các giải pháp marketing – mix nhằm phát triển khách hàng Để tiếp cận và chinh phục khách hàng có hiệu quả công ty cần phải thông qua các hoạt động và công cụ cụ thể. Có nhiều cách để mô tả, trình bày SV: Trịnh Thị Thủy Lớp: CĐ11C2 5 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh doanh thương mại khác nhau về các hoạt động và công cụ của công ty sẽ sử dụng để tác động lên khách hàng. Một trong các cách đó là thông qua hệ thống các tham số marketing hỗn hợp. Để xây dựng và thực hiện các chiến lược kinh doanh của mình, công ty có thể sử dụng tuỳ ý và linh hoạt theo đặc điểm và tình huống cụ thể để đề ra các chiến lược cho từng tham số. * Giải pháp về sản phẩm nhằm phát triển khách hàng Mục tiêu và các biện pháp phát triển sản phẩm phải đề cập tới 3 nội dung: - Nâng cao chất lượng sản phẩm Khi sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng thì sản phẩm sẽ được khách hàng chấp nhận. Tuy nhiên vấn đề chất lượng sản phẩm và giá thành là 2 vấn đề luôn luôn mâu thuẫn với nhau. Giải quyết mâu thuẫn này nghĩa là nâng cao chất lượng và hạ giá thành. Đây là sự sống còn của công ty, do vậy công ty cần phải đưa ra các biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm. - Đa dạng hoá chủng loại sản phẩm: Có thể theo 2 hướng: • Phát triển đa dạng mặt hàng kinh doanh trên cơ sở một mặt hàng chủ lực • Phát triển đa dạng hoá chủng loại sản phẩm trên cơ sở sản phẩm xương sống. thực chất là việc cải tiến, thay đổi mẫu mã sản phẩm trên cơ sở sản phẩm gốc nhằm khai thác ở các loại thị trường khác nhau. • Phát triển sản phẩm mới * Giải pháp về giá nhằm phát triển khách hàng Nhiều công ty thành công trong việc cạnh tranh và phát triển khách hàng là do sử dụng khéo léo , tài tình chiến thuật giá cả. Tuỳ theo chiến lược củ mỗi công ty mà có mục tiêu định giá khác nhau. Có thể định giá nhằm bảo đảm thu nhập, nhằm mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, mục tiêu doanh số bán, mục tiêu cạnh tranh… Thường giá vốn của hàng hoá = giá vốn + tiền lãi SV: Trịnh Thị Thủy Lớp: CĐ11C2 6 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh doanh thương mại Khi xây dựng giá cần cân nhắc tới các nhân tố: các chính sách của Nhà nước về kinh tế, tình hình cạnh tranh, khả năng tiếp nhận của khách hàng, chu kỳ sống của sản phẩm.Trong hoạch định giá có 2 chiến lược: - Chiến lược giá hướng vào công ty: chiến lược này hướng vào mục tiêu nội tại của công ty trên cơ sở chi phí và lợi nhuận mục tiêu. - Chiến lược giá hướng ra thị trường: chiến lược này dựa trên các yếu tố quan trọng của thị trường như: cung , cầu, co giãn của cầu, tình hình cạnh tranh… Tóm lại chính sách giá là vô cùng quan trọng và nó là công đoạn cuối cùng trong chuỗi các hoạt động kinh doanh củacông ty. Do vậy, công ty cần phải xác định hợp lý và chính xác mức giá phù hợp với khách hàng mà vẫn đảm bảo lợi nhuận cho công ty. * Giải pháp về kênh phân phối nhằm phát triển khách hàng Để tiêu thụ hàng tốt công ty phải thoả mãn rất nhiều yêu cấu đưa ra từ phía khách hàng. Ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo uy tín đối với khách hàng, công ty phải không ngừng mở rộng mạng lưới bán hàng thông qua việc đa dạng hoá kênh tiêu thụ. Tuỳ theo quy mô, tiềm năng phát triển của từng khu vực, tuỳ theo đặc tính sản phẩm, đặc điểm người tiêu dùng- khách hàng, đối thủ cạnh tranh, tuỳ chiến lược mà công ty theo đuổi… để thiết lập các kênh phân phối khác nhau. Với mục đích phát triển khách hàng , hệ thông phân phối cần phải thiết lập sao cho tiếp cận với khách hàng một cách tốt nhất nhằm mục đích cuối cùng là gia tăng sự tiếp xúc giữa khách hàng và sản phẩm, từ đó có thể nâng cao khả năng tiêu thụ. Việc mở rộng hệ thống phân phối có thể theo chiều ngang hay chiều dọc, tuỳ vào từng chiến lược của công ty. * Giải pháp xúc tiến thương mại nhằm phát triển khách hàng Trong kinh doanh hiện nay, các công ty sẽ không đạt được hiệu quả nếu chỉ nghĩ rằng: “có hàng hoá chất lượng cao, giá rẻ là đủ để bán hàng”. Những SV: Trịnh Thị Thủy Lớp: CĐ11C2 7 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh doanh thương mại giá trị của hàng hoá, dịch vụ, thậm chí cả những lợi ích đạt được khi tiêu dùng sản phẩm cũng phải được thông tin với khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng cũng như những người ảnh hưởng đến việc mua sắm. để làm được điều đó các công ty cần phải làm tốt các công việc của chiến lược xúc tiến, bao gồm 5 công cụ chủ yếu sau: - Quảng cáo - Xúc tiến bán - Bán hàng trực tiếp - Marketing trực tiếp - Quan hệ công chúng 2.5.4. Đánh giá hiệu quả triển khai các giải pháp marketing – mix nhằm phát triển khách hàng Bất kỳ một công ty nào muốn phát triển khách hàng thì không có con đường nào khác ngoài việc triển khai các giải pháp marketing – mix. - Công ty có sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng sẽ giúp công ty định vị được khách hàng mục tiêu và là cách thức giữ chân khách hàng một cách tốt nhất. - Sản phẩm có giá cả hợp lý cũng sẽ là lựa chọn tối ưu của khách hàng, nhất là đối với những khách hàng quan tâm nhiều tới giá cả. vì vậy chính sách định giá cũng là một khâu quan trọng trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. - Kênh phân phối có ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định mua hàng của khách hàng. Một kênh phân phối tốt, một địa điểm phân phối hợp lý, thuận tiện sẽ được nhiều khách hàng lựa chọn, nhất là đối với những khách hàng bị hạn hẹp quỹ thời gian. - Xúc tiến thương mại là biện pháp quan trọng mà bất kỳ công ty nào cũng phải xây dựng. Đó là cách thức để tìm kiếm. thu hút và giữ chân khách hàng. Thực hiện thành công nghiệp vụ này có nghĩa là công ty đã thành công trong việc phát triển khách hàng. CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SV: Trịnh Thị Thủy Lớp: CĐ11C2 8 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh doanh thương mại 1. Phương pháp nghiên cứu 1.1. Dữ liệu sơ cấp * Phương pháp thu thập: sử dụng phiếu điều tra đối với khách hàng, bảng câu hỏi đối với các nhân viên marketing của Công ty An Lạc. * Nguồn dữ liệu: - 5 nhân viên phòng marketing - 13 khách hàng trên địa bàn Hà Nội * Phương pháp xử lý: phân tích số liệu và thông tin từ phiếu điều tra và bảng câu hỏi, sau đó tổng hợp và rút ra kết luận. 1.2. Dữ liệu thứ cấp * Phương pháp thu thập: Thu thập, ghi chép các thông tin từ nguồn dữ liệu nội bộ và dữ liệu ngoại vi. * Nguồn dữ liệu - Tài liệu của Công ty: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm từ 2007 đến 2009; Chỉ tiêu đánh giá kết quả; Số lượng tiêu thụ sản phẩm theo dòng sản phẩm… - Các thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng (website: www.noithatanlac.com) * Phương pháp xử lý: Phân tích, đánh giá, tổng hợp và rút ra kết luận 2. Kết quả nghiên cứu 2.1.Tổng quan về công ty 2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty * Quá trình hình thành và phát triển: Tiền thân của Công ty là đại lý đồ gỗ nội thất An Lạc tại số 448, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội do anh Trần Anh Bắc và chị Trần Thị Ngọc Minh đồng chủ sở hữu. Đến năm 2007, 2 anh chị đã quyết định mở rộng phạm vi kinh doanh và chính thức thành lập Công ty TNHH nội thất An Lạc. cho đến nay Công ty đã ra đời và hoạt động được gần 3 năm và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. SV: Trịnh Thị Thủy Lớp: CĐ11C2 9 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh doanh thương mại - Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Nội thất An Lạc - Điện thoại: 0466509396 - Website: www. noithatanlac.com - Quyết định thành lập ngày 16 tháng 6 năm 2007 , giấy phép kinh doanh số 0102036770 - Địa chỉ:số 430 Vạn Phúc , Hà Đông, Hà Nội - Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH * Chức năng, nhiệm vụ của Công ty - Chức năng: kinh doanh những mặt hàng mà công ty đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh - Nhiệm vụ: + Tiến hành kinh doanh theo đúng pháp luật và mục đích + Quản lý tốt lao động, vật tư, tiền vốn, để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh + Thực hiện phân phối theo lao động và chăm lo đời sống cán bộ nhân viên - Cơ cấu bộ máy: gồm có + Giám đốc: Trần Anh Bắc + Phó giám đốc: Trần Thị Ngọc Minh + 1 nhân viên kế toán, 5 nhân viên kinh doanh, 3 nhân viên thiết kế, 7 nhân viên vận chuyển- quản trị nguồn nhân lực: - Trình độ nguồn nhân lực của toàn công ty Cơ cấu Số lượng Tỷ trọng(%) Đối tượng đại học 3 16.67 Đối tượng cao đảng 8 44.44 Đối tượng dưới cao đẳng 7 38.89 Tổng số 18 100 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty SV: Trịnh Thị Thủy Lớp: CĐ11C2 10 Phó giám cđố Giám đốc Phòng Kinh doanh Phòng Kế Toán Phòng hậu cần Trưởng phòng Phó phòng Phòng thiết kế Nhân Viên [...]... nhiều khách hàng cũng như lợi nhuận cho Công ty SV: Trịnh Thị Thủy 17 Lớp: CĐ11C2 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh doanh thương mại CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NỘI THẤT VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT AN LẠC TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI 1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 1.1 Ưu điểm Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH nội thất An Lạc, ... hợp với văn phòng, công ty của họ Ngoài những mặt hàng truyền thống, trong thời gian gần đây Công ty còn nhập khẩu thêm nhiều sản phẩm mới từ thị trường nước ngoài, đó là các đồ dùng trang trí nội thất, đồ thủ công mỹ nghệ Việc mở rộng thêm chủng loại hàng hoá đã giúp Công ty có thêm nhiều khách hàng mới *Chính sách giá Các mặt hàng về sản phẩm nội thất văn phòng của công ty An Lạc có mức giá dao động... doanh thương mại - Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh: thực hiện các việc thương thảo, tìm kiếm thị trường , giao dịch ký kế các hợp đồng và quản lý các hoạt động, nhận đơn mua hàng từ các chi nhánh, các khách hàng, kiểm tra đơn hàng và gửi đơn hàng cho các khách hàng - Quy mô nhân lực của phòng kinh doanh: phòng kinh doanh có 3 nhân viên chiếm tỷ trọng 16,67% nguồn nhân lực của công ty - Mặt hàng. .. tranh, phù hợp với giá cả thị trường Bảng giá được niêm yết trên từng sản phẩm nên khách hàng không mất nhiều thời gian hỏi giá, giảm thiểu được thời gian giao dịch giữa khách hàng và Công ty 1.1.3 Kênh phân phối - Đối với sản phẩm nội thất văn phòng, Công ty sử dụng kênh phân phối trực tiếp nên khả năng tiếp cận khách hàng cao, nên công tác nghiên cứu khách hàng cũng được thực hiện nhanh chóng,dễ dàng... lượng sản phẩm nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất Nhờ những đầu tư đúng mức mà trong những tháng đầu năm 2010 công ty đã dần lấy lại được khách hàng đã mất và phát triển thêm tập khách hàng mới, đồng thời nâng cao uy tín của công ty trên thị trường Hà Nội 1.1.2 Giá cả sản phẩm Như trên phần thực trạng đã trình bày, giá cả của Công ty được đánh giá là mức giá cạnh tranh,... 27,25 16.241 26,75 trường học Nội thất 11.123 20,61 11.721 20,22 13.168 21,68 công cộng Tổng 53.967 100 57.962 100 60.715 100 (nguồn: phòng kinh doanh của công ty TNHH Nội Thất An Lạc) BH 3: Số lượng sản phẩm tiêu thụ theo dòng sản phẩm SV: Trịnh Thị Thủy 13 Lớp: CĐ11C2 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh doanh thương mại 2.2 Thực trạng marketing phát triển khách hàng của công ty nội thất An Lạc 2.2.1 Thực... thu hút khách hàng * Chính sách sản phẩm Trong xu thế tiêu dùng hiện nay, khách hàng ngày càng quan tâm nhiều hơn tới chất lượng sản phẩm Vì vậy, để bắt kịp xu thế hiện đại cũng như có thể tạo nên sức cạnh tranh, Công ty An Lạc đã không ngừng cố gắng đưa ra thị trường những sản phẩm với mẫu mã, kiểu dáng đẹp, phong phú, đa dạng và đáp ứng được thị hiếu của khách hàng Chủng loại sản phẩm nội thất văn SV:... hạn chế mà Công ty đang tìm cách khắc phục trong thời gian tới *Chính sách phân phối SV: Trịnh Thị Thủy 15 Lớp: CĐ11C2 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kinh doanh thương mại Công ty có 2 hình thức kênh phân phối chủ yếu là kênh trực tiếp và kênh cấp 1 Hệ thống phân phối của Công ty có thể minh hoạ theo sơ đồ sau đây: Công ty Nhà bán lẻ Khách hàng Khách hàng Đối với sản phẩm nội thất văn phòng, Công ty sử dụng... hình thức phân phối trực tiếp Vì khách hàng là các tổ chức, công ty nên họ thường mua sản phẩm với số lượng lớn Vì vậy khi có nhu cầu mua hàng họ sẽ đến trực tiếp tại Công ty để xem và đặt hàng Ngược lại, Công ty sẽ trực tiếp liên lạc với khách hàng để tìm hiểu nhu cầu cũng như khả năng mua hàng của họ Sử dụng kênh phân phối này, Công ty có thể tiếp cận trực tiếp với khách hàng, từ đó có thể hiểu rõ hơn... này được các công ty khác cùng lĩnh vực sử rụng rất nhiều và rất đều Công ty chưa đầu tư xây dựng trang web riêng để giới thiệu về sản phẩm của công ty để thuận tiện cho việc khách hàng tìm hiểu giao dịch qua mạng - Các chương trình khuyến mại của công ty chưa nhiều Theo ý kiến phản hồi của các khách hàng, chủ yếu là các khách hàng mới thì các chương trình khuyến mại của Công ty An Lạc quá ít, hoặc . thực trạng phát triển khách hàng của Công ty An Lạc - Đưa ra các đề xuất giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng đối với sản phẩm nội thất văn phòng của Công ty TNHH nội thất An Lạc 4. Phạm. Các giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng đối với sản phẩm nội thất văn phòng của Công ty TNHH nội thất An Lạc trên thị trường Hà Nội . Đây là đề tài dự kiến nghiên cứu hoạt động phát. động phát triển khách hàng của Công ty nội thất An Lạc bằng cách vận dụng các giải pháp marketing. 3. Các mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá lý luận về marketing phát triển khách hàng của Công ty An Lạc -
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng đối với sản phẩm nội thất văn phòng của Công ty TNHH nội thất An Lạc trên thị trường Hà Nội, Các giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng đối với sản phẩm nội thất văn phòng của Công ty TNHH nội thất An Lạc trên thị trường Hà Nội, Các giải pháp marketing nhằm phát triển khách hàng đối với sản phẩm nội thất văn phòng của Công ty TNHH nội thất An Lạc trên thị trường Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn