Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi măng của công ty CP xi măng Bút Sơn- xí nghiệp tiêu thụ

46 520 1
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 07:27

CHƯƠNG I 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CHO SẢN PHẨM XI MĂNG CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG BÚT SƠN-XÍ NGHIỆP TIÊU THỤ” 1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong nền kinh tế thị trường, bất kì một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải tự thân vận động, tự tham gia vào thị trường và tự khẳng định mình. Việc nắm bắt nhu cầu thị trường, tìm cách đáp ứng và thỏa mãn tốt nhất nhu cầu thị trường là con đường duy nhất đến thành công cho doanh nghiệp. Xi măng là một trong những mặt hàng quan trọng được nhà nước kiểm soát chặt chẽ và chưa có sản phẩm thay thế trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên toàn ngành xi măng đang phải đối mặt với tình trạng cung vượt quá cầu và thực tế cạnh tranh ngày càng gay gắt giải quyết vấn đề đầu ra cho thị trường xi măng là vấn đề đáng quan tâm .Xuất phát từ thực trạng chung của ngành xi măng, là một thành viên của tổng công ty xi măng VIỆT NAM, công ty cổ phần xi măng Bút Sơn đã sớm nhận thức vai trò của việc mở rộng phát triển thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm là nhiệm vụ quan trọng mà công ty cần đẩy mạnh hơn nữa. Thị trường miền Bắc vốn là thị trường truyền thống của công ty nhưng lại đang phải đối mặt với nguy cơ suy giảm thi phần do cạnh tranh của các đối thủ trong ngành. Từ thực tế này em nhận thấy cần một giải pháp để mở rộng hơn nữa thị phần tại thị trường miền Bắc là điều cực kì quan trọng. Bằng kiến thức đã học và qua thực tế thực tập tốt nghiệp tại xí nghiệp tiêu thụ thuộc công ty cổ phần xi măng Bút Sơn, dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo PGS.TS Phạm Thúy Hồng cùng các cán bộ nhân viên trong công ty em đã chọn đề tài: “ giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi măng của công ty CP xi măng Bút Sơn- xí nghiệp tiêu thụ”. 1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu chính trong đề tài Nội dung nghiên cứu của khóa luận với đề tài: “ giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi măng của công ty CP xi măng Bút Sơn- xí nghiệp tiêu thụ”. 1.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những năm trước Nghiên cứu về giải pháp Marketing để phát triển thị trường là một đề tài không qua mới đã có những chuyên đề luận văn thực hiện về vấn đề giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường ví dụ như khóa luận của sinh viên Nguyễn Duy Chinh (sinh viên trường đại học Kinh Tế Quốc Dân)đã thực hiện đề tài “giải pháp phát triển thị trường cho sản phẩm máy công cụ và cơ khí của công ty cơ khí Hà Nội”. Lê Vinh Hiển “giải pháp marketing phát triển thị trường ở công ty giày Thượng Đình” Hay cũng đã có những đề tài luận văn về hoàn thiện hoạt động bán hàng cá nhân của công ty sản xuất xi măng _xi măng Hải Phòng của sinh viên Nguyễn Hoàng Mai - đại học Kinh Tế Quốc Dân bài nghiên cứu này cũng có cái nhìn khá toàn diện về hoạt động Marketing trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xi măng. Đề tài em chọn “giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi măng của công ty CP xi măng Bút Sơn- xí nghiệp tiêu thụ”mong là có thể góp thêm một cách nhìn mới mẻ về vấn đề phát triển thị trường dựa vào giải pháp Marketing cho sản phẩm kinh doanh là xi măng. 1.4 Các mục tiêu nghiên cứu Dựa trên sự tham khảo các tài liệu nghiên cứu có liên quan các, tài liệu giáo trình lí thuyết, các số liệu thông tin tìm kiếm về hoạt động kinh doanh của công ty CP xi măng Bút Sơn trong thời gian thực tâp và kiến thức có được trong thời gian học tập tại trường đại học Thương Mại hy vọng qua bài viết chúng ta có thể hiểu rõ hơn lí thuyết về marketing, thị trường, và phát triển thị trường theo các quan điểm khác nhau. Qua nghiên cứu thấy được rõ hơn về tình hình hoạt động kinh doanh tại thị trường miền Bắc của công ty CP xi măng Bút Sơn nhìn ra những vấn đề còn tồn tại hạn chế cần khắc phục và những thuận lợi thời cơ mà doanh nghiệp đang có thể tận dụng để phát triển. Và mục đích cuối cùng là đề xuất một số giải pháp Marketing khả thi giúp công ty phát triển thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi măng của mình. 1.5. Phạm vi nghiên cứu: -Đối tượng nội dung nghiên cứu là các giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường,Ở đây ta chú trọng đến nhóm giải pháp Marketing –mix với 4 nhóm giải pháp về : sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến. -Nghiên cứu được thực hiện tại công ty cổ phần xi măng Bút Sơn. (Địa chỉ :Thanh sơn –Kim Bảng –Hà Nam) -Với sản phẩm mặt hàng kinh doanh là xi măng với Các nhóm sản phẩm chính của công ty gồm. -Xi măng thông dụng: PC30, PC40, PC50 và các loại xi măng đặc biệt khác theo đơn đặt hàng Xi măng Portland hỗn hợp: PCB30 -Phạm vi nghiên cứu là thị trường miền Bắc của công ty. -Các dữ liệu được Sử dụng là các dữ liệu kinh doanh từ năm 2005 đến 2011 -Do tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh là không ngừng biến đổi Và nhu cầu xi măng có biến đổi không ngừng trong mỗi thời kì giai đoạn Các số liệu thông tin thu thập được chỉ mang tính lịch sử tại thời điểm không dài do đó những đề xuất giải pháp chỉ có tính khả thi và phù hợp đến năm 2020. 1.6. Phương pháp nghiên cứu: 1.6.1. Phương pháp thu thập dữ liệu - Thu thập dữ liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp bên trong gồm các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh sản xuất Dữ liệu thứ cấp bên ngoài các thông tin trên internet, tạp chí ,catatoge, tài liệu tham khảo các luận văn - Thu thập dữ liệu sơ cấp + Sử dụng phỏng vấn chuyên sâu. + Đối tượng phỏng vấn:các đại lí tiêu thụ của công ty. + Số lượng đại lí phỏng vấn 15 đại li tiêu thụ + Nội dung phỏng vấn: tìm hiểu về nhu cầu tiêu dùng xi măng trên thị trường miền Bắc, những khó khăn công ty gặp phải trong khâu tiêu thụ, những ý kiến phản hồi từ phía khách hàng sự khen chê của khách hàng về chất lượng sản phẩm về các vấn đề liên quan đến dịch vụ sau bán vận chuyển… Dữ liệu được sử dụng cho bài viết này là các dữ liệu thứ cấp lấy từ các nguồn báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty, các thông tin trên internet, tạp chí ,catatoge, và nguồn dữ liệu sơ cấp được thu thập tìm kiếm dựa trên bảng câu hỏi phỏng vấn điều tra. 1.6.2. Phương pháp xử lí dữ liệu - Phương pháp so sánh đối chiếu thị phần giữa các công ty sản xuất xi măng thuộc tổng công ty xi măng VIỆT NAM thấy được tình thế cạnh tranh của công ty trên thị trường - Tiếp cận sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống biện chứng, logic và lịch sử, phương pháp tiếp cận trực tiếp các vấn đề lí luận từ đó có cái nhìn tổng thể khách quan các vấn đề thực trạng và hoạt động kinh doanh của công ty. - Phương pháp sử dụng bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên sâu để nghiên cứu nhu cầu của khách hàng và thị trường những vấn đề lớn trong khâu tiêu thụ công ty đang gặp phải.thông qua những thông tin thu thập được qua tổng kết thống kê ta có được kết quả nghiên cứu định tính tương đối khách quan. Bảng câu hỏi được thiết kế nội dung phù hợp với mục đích nghiên cứu của đề tài.và kết quả của nghiên cứu sẽ được thể hiện cụ thể trong những phần sau khi bàn về thực trạng và “giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi măng của công ty CP xi măng Bút Sơn- xí nghiệp tiêu thụ”. 1.7. Kết cấu khóa luận Nội dung chính của bài khóa luận tốt nghiệp gồm 4 chương: Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài “ giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi măng của công ty CP xi măng Bút Sơn- xí nghiệp tiêu thụ”. Chương II: Tóm lược một số vấn đề lí luận cơ bản về giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi măng của công ty CP xi măng Bút Sơn- xí nghiệp tiêu thụ. Chương III: Phân tích các kết quả nghiên cứu về thực trạng giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi măng của công ty CP xi măng Bút Sơn- xí nghiệp tiêu thụ. Chương IV:Các kết luận đề xuất giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi măng của công ty CP xi măng Bút Sơn- xí nghiệp tiêu thụ. CHƯƠNG II 2. TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN “GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CHO SẢN PHẨM XI MĂNG CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG BÚT SƠN-XÍ NGHIỆP TIÊU THỤ” 2.1. Một số khái niệm cơ bản 2.1.1. Khái niệm về Marketing Theo Philip Kotle Marketing được định nghĩa như sau: “Marketing là hoạt động của con người hướng tới sự thỏa mãn nhu cầu và ước muốn thông qua tiến trình trao đổi. Marketing bao gồm một loạt các nguyên lí về lựa chọn thị trường trọng điểm, định dạng các nhu cầu của khách hàng, triển khai các dịch vụ thỏa mãn nhu cầu mang lại giá trị đến cho khách hàng và lợi nhuận đến cho công ty” 2.1.2. Khái niệm về thị trường - Theo nghĩa hiện đại :thị trường là quá trình mà người mua bán hay nói cách khác thị trường là tổng thể các quan hệ về lưu thông hàng hóa lưu thông tiền tệ các giao dịch mua bán và các dịch vụ. Theo quan điểm này thị trường được nhận biết qua quan hệ mua bán trao đổi nói chung chứ không phải nhận biết bằng trực quan và nó được mở rộng về không gian thời gian. - Theo nhà kinh tế học Samuelson “thị trường là một tập hợp người mua và người bán cùng một thứ hàng hóa tác động qua lại với nhau để xác định số lượng và giá cả hàng hóa” . - Theo Davidbeg thị trường là sự biểu hiện thu gọn của quá trình lưu thông qua các quyết định của các gia đình về tiêu dùng mặt hàng nào, các quyết định của công ty về sản xuất cái gì sản xuất như thế nào và cho ai đều dung hòa bằng sự điều chỉnh giá. 2.1.3. Khái niệm về phát triển thị trường Phát trin th trng là quá trình triên khai cc hoat đông nhm tăng c̀ng s́c bn trong cc phân đoan thi tr̀ng nht đinh v đat đc muc êu markeng cua công ty kinh doanh. 2.2 Một số lí thuyết của vấn đề nghiên cứu 2.2.1 Lí thuy(t công tác phát triển thị trường Nội dung chiến lược phát triển thị trường phải phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến, chiến lược phát triển vốn nguồn nhân lực. Tùy theo nguồn lực của doanh nghiệp và đặc điểm của mỗi thị trường mà doanh nghiệp lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp. Có 4 cách lựa chọn mà doanh nghiệp thường sử dụng sau. BH 2.1:Phương án chiến lược phát triển thị trường Sản phẩm Thị trường Sản phẩm hiện tại Sản phẩm mới Thị trường hiện tại Khai thác thị trường Đưa sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu hiện tại Thị trường mới Xâm nhập mở rộng thị trường mới Đưa sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường mới (Nguồn: Philip Koller–-2003-nhà xuất bản thống kê -Quản trị marketing) 2.2.1.1. Phát triển thị trường theo chiều rộng Phát triển thị trường theo chiều rộng có nghĩa là doanh nghiệp cố gắng mở rộng thị trường tăng thị phần sản phẩm bằng khách hàng mới. Phương thức này được sử dụng trong các trường hợp. • Thị trường hiện tại đang có xu hướng bão hòa . • Sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường hiện tại thấp . • Rào cản về luật pháp chính trị quá lớn trên thị trường hiện tại. • Doanh nghiệpcó đủ tiềm lực mở rộng thị trường mới tăng doanh thu lợi nhuận. Phát triển thị trường theo chiều rộng có thể hiểu theo ba cách: • Theo tiêu thức địa lí : quy mô thị trường của doanh nghiệp được mở rộng • Theo tiêu thức sản phẩm:doanh nghiệp thường đưa ra những sản phẩm mới có tính năng phù hợp với khách hàng ở thị trường mới thỏa mãn nhu cầu của họ. Các doanh nghiệp khách hàng mở rộng thị trường thương áp dụng chính sách đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu khách hàng. • Theo tiêu thức khách hàng, doanh nghiệp kích thích sức mua của các nhóm khách hàng mới tiêu thụ sản phẩm của mình đó có thể là khách hàng của đối thủ cạnh tranh có thể là khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp. Muốn thực hiện được điều đó doanh nghiệp cần phải nhanh nhạy trong việc nắm bắt nhu cầu của khách hàng và hành vi mua hàng của họ, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh để có được chiến lược cạnh tranh. 2.2.1.2. Phát triển thị trường theo chiều sâu Phát triển thị trường theo chiều sâu là doanh nghiệp cố gắng tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường hiện tại. Phát triển thị trường theo chiều sâu được sử dụng khi: - Sức cạnh tranh trên thị trường hiện tại quá lớn • Sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín trên thị trường Phát triển thị trường theo chiều sâu cũng hiểu theo 3 cách: • Theo tiêu thức địa lí:doanh nghiệp cố bán thêm hàng hóa vào thị trường cũ • Theo tiêu thức khách hàng:là việc khách hàng nỗ lực bán thêm sản phẩm của mình vào nhóm khách hàng của doanh nghiệp, biến khách hàng đó trở thành khách hàng thường xuyên và trung thành của mình • Theo tiêu thức sản phẩm :doanh nghiệp khi phát triển thị trường theo chiều sâu thường cải tiến mẫu mã sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc đa dạng hóa sản phẩm tăng cường dịch vụ đi kèm 2.2.2 Marketing-mix nhằm phát triển thị trường Marketing-mix được hiểu là một phối thức định hướng các biến số marketing- mix có thể kiểm soát được mà công ty thương mại sử dụng một cách liên hoàn và đồng bộ nhằm theo đuổi một sức bán và lợi nhuận dự kiến trong một thị trường trọng điểm xác định .Marketing-mix bao gồm tất cả những gì mà công ty có thể vận dụng để tác động lên nhu cầu hàng hóa của mình có thể hợp nhất rất nhiều khả năng hình thành bốn nhóm cơ bản : sản phẩm, giá cả , phân phối, xúc tiến 2.3 Phân định nội dung nghiên cứu giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường Thực hiện chiến lược phát triển thị trường thông thường doanh nghiệp sử dụng chính sách marketing hỗn hợp bao gồm các yếu tố sản phẩm , giá, phân phối, xúc tiến nhằm phát triển thị trường. 2.3.1 Giải pháp về sản phẩm nhằm phát triển thị trường BH 2.2:Sơ đồ chính sách sản phẩm tạo điều kiện để thực hiện mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp • Nội dung chính sách sản phẩm • Chính sách chủng loại sản phẩm Với một loại sản phẩm thì doanh nghiệp sẽ khó tránh khỏi rủi ro vì vậy doanh nghiệp phải quan tâm đến soạn thảo một chính sách sản phẩm hay còn gọi là chính sách thang sản phẩm .xác định chủng loại sản phẩm thì đôi khi doanh nghiệp không cần đầu tư thêm mà chỉ cần thay đổi cơ cấu sản phẩm cũng có thể làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp tăng lên. • Chính sách củng cố và phát triển uy tín sản phẩm hiện tại Chính sách này áp dụng cho những sản phẩm hiện tại đã có uy tín để chuyển khách hàng trung thành điểm mềm (vừa sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp vừa sử dụng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh)thành khách hàng trung thành. • Chính sách phát triển sản phẩm mới cho thị trường hiện tại hoặc cho thị trường mới. Đây là chính sách đổi mới chủng loại sản phẩm hướng vào việc phát triển một số loại Việc phát triển sản phẩm mới có thể được triển khai theo các hướng sau. Sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường Khả năng tiêu thụ sản phẩm Khả năng thu lợi nhuận Mục tiêu chiến lược Marketing Chính sách sản phẩm Tạo ra sản phẩm mới trên cơ sở nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới hay là mua phát minh. Làm thay đổi màu sắc hình dáng trên cơ sở sản phẩm hiện tại nhằm tăng tính hấp dẫn của sản phẩm. Bổ khuyết nâng cao chất lượng sản phẩm. Để có những chính sách sản phẩm mới thì các doanh nghiệp phải thường xuyên bám sát nghiên cứu thị trường và phải có đủ ngân sách để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới Đối với doanh nghiệp thì việc đưa sản phẩm mới có thể tiếp cận theo 3 hướng. Phát triển theo phương ngang:tìm những sản phẩm lân cận với sản phẩm cũ cùng điều kiện sản xuất . Phát triển theo phương dọc :phát triển về phía trước, về phía sau sản phẩm (như công nghệ sản xuất, xử lí kĩ thuật Phát triển sản phẩm hoàn toàn mới là những sản phẩm từ trước đến nay doanh nghiệp chưa từng sản xuất. Chính sách nhãn hiệu sản phẩm Nhãn hiệu sản phẩm là những dấu hiệu để phục vụ cho việc xác định và phân biệt sản phẩm khác nhau của doanh nghiệp khác nhau.hình thức biểu hiện của nhãn hiệu sản phẩm theo tên doanh nghiệp, bằng chữ viết, bằng biểu tượng. • Chính sách bao gói Bao gói là vật bao phủ chứa đựng sản phẩm .trong kd hiện đại thì bao gói có 2 chức năng. Chức năng kĩ thuật :bảo vệ sản phẩm chống lại những tác động của môi trường làm giảm chất lượng sản phẩm. Chức năng bán hàng hay là chức năng thông tin quảng cáo sản phẩm. • Chính sách hoàn thiện và nâng cao các đặc tính sử dụng sản phẩm trong sự thích ứng với nhu cầu người tiêu dùng. 2.3.2. Giải pháp về giá nhằm phát triển thị trường • Các mục tiêu của chính sách giá. Chính sách giá trong chiến lược marketing của doanh nghiệp thường hướng vào nhiều mục tiêu khác nhau ; mục tiêu lợi nhuận và khối lượng bán. [...]... được thị trường bảo vệ giá cả chống lại sự độc quyền CHƯƠNG III 3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG “GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CHO SẢN PHẨM XI MĂNG CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG BÚT SƠN-XÍ NGHIỆP TIÊU THỤ” 3.1 Đánh giá tổng quan tình hình kinh doanh của công ty CP xi măng Bút Sơn 3.1.1 Lịch sử ra đời và phát triển công ty CP xi măng Bút Sơn Công ty cổ phần xi măng VICEM... Công ty xi măng Bút Sơn cũng đã trở thành công ty cổ phần và chào bán chứng khoán trên sàn để huy động vốn 3.3 Kết quả phân tích dữ liệu về giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi măng của công ty CP xi măng Bút Sơn- xí nghiệp tiêu thụ 3.3.1 Thị trường miền Bắc và kết quả hoạt động tại thị trường miền Bắc 3.3.1.1 Đánh giá về vai trò của thị trường miền Bắc đối với hoạt... nghiệp trong nước mà xi măng Bút Sơn và các công ty sản xuất xi măng còn phải cạnh tranh với xi măng nhập khẩu Đối thủ cạnh tranh nội địa là các công ty xi măng thuộc tổng công ty xi măng VN và các công ty xi măng Liên doanh các đối thủ cạnh tranh chính của Bút Sơn được xác định là :công ty xi măng Hoàng Thạch, công ty xi măng Bỉm Sơn, công ty xi măng Nghi Sơn , công ty xi măng Hải Phòng Nhãn hiệu xi. .. GIA CÔNG (Đơn vị tính :tấn) (Nguồn: từ báo cáo kinh doanh năm 2011 -công ty xi măng Bút Sơn) 3.3.2 Thực trạng hoạt đông marketing- mix nhằm phát triển thị trường của công ty 3.3.2.1 Giải pháp về sản phẩm phát triển thị trường Hình ảnh về một số sản phẩm xi măng Bút Sơn Xi măng Bút Sơn PC40 (mặt trước) Xi măng Bút Sơn PC40 (mặt sau) Xi măng Bút Sơn PCB30 (mặt trước) Xi măng Bút Sơn PCB30 (mặt sau) Sản phẩm. .. LUẬN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CHO SẢN PHẨM XI MĂNG CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG BÚT SƠN-XÍ NGHIỆP TIÊU THỤ 4.1.Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu Những mặt đã làm được chưa làm được và nguyên nhân của giải pháp marketingmix phát triển thị trường - Chất lượng sản phẩm có được nâng cao nhưng vấn đề mẫu mã và bao bì lại rất ít được quan tâm,cơ cấu về sản phẩm hầu như... kinh doanh của công ty Thị trường miền Bắc là thị trường lâu năm của công ty, thị trường này luôn là thị trường mục tiêu cũng là thị trường tiềm năng đối với công ty mà công ty không thể bỏ qua lí do bởi những thuận lợi trong vận chuyển hàng, thuận lợi do tên tuổi thương hiệu của xi măng Bút Sơn đã tồn tại lâu bền với người tiêu dùng khách hàng miền Bắc Nhưng thị trường miền Bắc luôn là thị trường cạnh... hiệu con rồng xanh với công suất 35.000 tấn/năm Sản phẩm xi măng là xi măng đen xi măng trắng đóng bao, loại xi măng này được tiêu thụ ở thị trường Hà Nội không đáng kể Đối thủ cạnh tranh quốc tế là xi măng của Trung Quốc, Thái Lan đang xâm chiếm 1 tỷ lệ thị trường tiêu thụ xi măng trong nước 3.2.2.2 Khách hàng của công ty Thị trường tiêu thụ chủ yếu ở Hà Nội và các tỉnh phía bắc như :Hà Nội, Hà Nam,... nhằm phát triển thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi măng của công ty CP xi măng Bút Sơn- xí nghiệp tiêu thụ 3.2.1 Môi trường vĩ mô 3.2.1.1 Môi trường tự nhiên VN là nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa, thường được phân ra làm hai mùa chính là mùa mưa và mùa khô Xi măng có độ hút ẩm cao trong khi đó nước ta lại có độ ẩm trong không khí cao do vậy mà việc bảo quả xi măng tương đối khó khăn Hoạt động tiêu. .. Ta có thể tham khảo giá bán sản phẩm xi măng chủng loại PC30 vào tháng 11 năm 2011 :Công ty xi măng Sông Thao: 100.000 đ/bao - Công ty xi măng Bút Sơn: 100.000 đ/bao - Công ty xi măng Nghi Sơn: 103.000đ/bao - Công ty xi măng Yên Bình: 98.000đ/bao - Công ty xi măng Hoàng Mai: 102.000đ/bao - Công ty xi măng Hoàng Thạch: 100.000đ/bao Trong vấn đề về giá theo quan điểm cá nhân của tôi thì có thể thực hiện... một phần ở miền Trung.Ngoài ra công ty còn cung cấp clinker cho các trạm nghiền Hà Tiên 1, Hải Vân Các sản phẩm của Bút Sơn nhanh chóng thâm nhập thi trường và tạo được chỗ đứng trên thị trường Thị trường tiêu thụ của xi măng Bút Sơn giai đoạn 1999-2004 tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía bắc: chiếm 95,5% sản lượng tiêu thụ của công ty Ngoài ra công ty còn cung cấp hàng trăm ngàn tấn clinker cho các trạm . thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi măng của công ty CP xi măng Bút Sơn- xí nghiệp tiêu thụ. Chương IV:Các kết luận đề xuất giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi. măng của công ty CP xi măng Bút Sơn- xí nghiệp tiêu thụ. CHƯƠNG II 2. TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN “GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CHO SẢN PHẨM XI MĂNG CỦA CÔNG. nhằm phát triển thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi măng của công ty CP xi măng Bút Sơn- xí nghiệp tiêu thụ . Chương II: Tóm lược một số vấn đề lí luận cơ bản về giải pháp Marketing nhằm phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi măng của công ty CP xi măng Bút Sơn- xí nghiệp tiêu thụ, Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi măng của công ty CP xi măng Bút Sơn- xí nghiệp tiêu thụ, Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường miền Bắc cho sản phẩm xi măng của công ty CP xi măng Bút Sơn- xí nghiệp tiêu thụ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn