Tìm hiểu thái độ của người dân Hà Nội với loại hình bảo hiểm nhân thọ

113 616 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 13:55

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ THẾ THƯỜNG Tìm hiểu thái độ của người dân Hà Nội với loại hình bảo hiểm nhân thọ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC Người hướng dẫn: TS. NGUYỄN HỮU THỤ HÀ NỘI - 2003 5 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Ở những nước có nền kinh tế phát triển thì loại hình Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đã có lịch sử phát triển hàng trăm năm và trở thành một hoạt động không thể thiếu trong đời sống mỗi con người, mỗi gia đình và xã hội. Với mỗi cá nhân, mỗi gia đình loại hình BHNT là một hình thức tiết kiệm thường xuyên, có kế hoạch, có tính kỷ luật cao để tạo lập quỹ tài chính thực hiện các dự định lớn trong cuộc sống (như mua nhà, mua xe, cho con học đại học, mở rộng ngành nghề kinh doanh). Loại hình này còn giúp gia đình giảm bớt những khó khăn về tài chính khi rủi ro xảy ra (tai nạn, bệnh tật ), hoặc đảm bảo thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động. Đối với xã hội, loại hình BHNT là một kênh tập trung nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân để đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nguồn vốn trung và dài hạn rất quan trọng để đầu tư phát triển, đặc biết với những nước có nền kinh tế đang phát triển như ở nước ta. BHNT còn là một hình thức tạo quỹ phúc lợi xã hội, hỗ trợ tài chính cho các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện và tạo việc làm cho người lao động. Nhận thức được vai trò và ý nghĩa của loại hình BHNT, năm 1996, Đảng và Nhà nước ta đã cho phép triển khai hoạt động kinh doanh BHNT. Nếu như thời gian đầu chỉ có duy nhất Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam thì đến nay (đầu năm 2003), trên thị trường BHNT nước ta chính thức có 5 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này (có cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nước ngoài, và doanh nghiệp liên doanh). Sau hơn 6 năm hoạt động loại hình BHNT đã thu được những thành quả nhất định: tăng trưởng khá, các sản phẩm ngày càng đa dạng, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao. Nhưng theo con số thống kê của ngành bảo hiểm thì tính tới cuối năm 2002 số người tham gia BHNT ở nước ta mới chỉ chiếm gần 2% dân số và số người tham gia chủ yếu chỉ tập trung ở một số thành phố lớn là Hà Nội 6 và Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ lệ người dân tham gia BHNT, tỷ lệ doanh thu phí BHNT ở nước ta thấp hơn nhiều so với những nước trong khu vực và thế giới. Như năm 2002 vừa qua, tổng doanh thu phí BHNT ở nước ta mới chỉ chiếm 0,97% GDP, trong khi tỷ lệ này ở Đài Loan là 6,9%, Xingapo là 5,52%, Thái Lan là 2,25%, Trung Quốc là 1,5%. Trung bình một người dân Việt Nam năm 2002 đã tiêu dùng 4 USD/năm cho BHNT, trong khi đó ở Trung Quốc là 10 USD, Thái Lan là 30 USD, Hàn Quốc là 903 USD. Theo những chuyên gia trong lĩnh vực BHNT những thành quả đã đạt được trong những năm vừa qua chưa tương xứng với tiềm năng thực sự của thị trường BHNT nước ta. Vậy nguyên nhân nào đã làm cho người dân chưa tham gia BHNT, trong khi loại hình này có những ý nghĩa to lớn với cuộc sống của con người như vậy? Điều kiện cần và đủ để người dân tham gia BHNT là: - Có hiểu biết về loại hình BHNT. - Có niềm tin vào loại hình BHNT. - Là đối tượng của loại hình BHNT. - Có khả năng tài chính nhất định. Khái quát lại thì đó là hai yếu tố: thái độ của con người với loại hình BHNT và vấn đề tài chính. Chúng tôi cho rằng loại hình BHNT cũng là một sản phẩm tiêu dùng, hành vi tham gia BHNT cũng có cấu trúc tâm lý của hành vi mua hàng, hành vi tiêu dùng sản phẩm. Hơn nữa, loại hình BHNT là loại dịch vụ đặc biệt, là sản phẩm vô hình, vì vậy thái độ của người dân với loại hình này có ảnh hưởng rất lớn tới hành vi tham gia hay không tham gia BHNT. Với những những ý nghĩa đó chúng tôi đã chọn nghiên cứu đề tài “Tìm hiểu thái độ của ngƣời dân Hà Nội với loại hình Bảo hiểm nhân thọ” 2. Ý nghĩa của đề tài 2.1. Về mặt lý luận 7 Đóng góp phát triển lý thuyết về thái độ trong Tâm lý học nói chung và Tâm lý học quản trị kinh doanh nói riêng. Thực hiện nghiên cứu này, chúng tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về khái niệm, đặc điểm, cấu trúc, chức năng của thái độ trên bình diện tâm lý học. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm xác định rõ vai trò của thái độ đối với quyết định tham gia BHNT của người dân. 2.2. Về mặt thực tiễn Nghiên cứu này tìm hiểu thực trạng thái độ của người dân Hà Nội đối với loại hình BHNT đang được triển khai trên địa bàn Hà Nội nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung. Nhằm tìm ra những yếu tố tâm lý đã tạo nên thái độ tích cực, tin tưởng của người dân với loại hình BHNT. Nhằm tìm ra những yếu tố tâm lý đã tạo ra thái độ tiêu cực, hoài nghi của người dân với loại hình BHNT Từ đó đề xuất những kiến nghị giúp các nhà quản lý có những chiến lược thúc đẩy nhiều người dân tự nguyện tham gia BHNT hơn nữa (cũng là làm cho mọi người dân có một tương lai an toàn hơn). Những điều đó cũng góp phần thúc đẩy ngành BHNT nước ta tăng trưởng, phát triển tương xứng với những tiềm năng thực sự của thị trường. Tạo ra nguồn vốn quan trọng để thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. 3. Giả thuyết nghiên cứu Phần lớn người dân Hà Nội có thái độ tích cực đối với loại hình BHNT. Thái độ đối với loại hình BHNT bị quy định bởi rất nhiều các yếu tố khách quan và tâm lý chủ quan nhưng các yếu tố tâm lý chủ quan đóng vai trò quyết định (nhận thức niềm tin, nhu cầu, động cơ). Người dân Hà Nội cũng có thái độ khác nhau đối với các doanh nghiệp BHNT khác nhau. 4. Mục tiêu nghiên cứu 8 Khái quát hoá những vấn đề lý luận, làm sáng tỏ một số khái niệm trong phạm vi đề tài nghiên cứu (Thái độ, nhận thức, xúc cảm tình cảm, Bảo hiểm nhân thọ). Tìm hiểu thái độ với loại hình BHNT của người dân Hà Nội thông qua nhận thức của họ về loại hình này. Tìm hiểu thái độ với loại hình BHNT của người dân Hà Nội thông qua xúc cảm, tình cảm của họ đối với loại hình này. Tìm hiểu thái độ của người dân Hà Nội với loại hình BHNT biểu hiện ở những hành vi của họ đối với loại hình này. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới thái độ của người dân với loại hình BHNT Tìm hiểu những nguồn thông tin chủ yếu giúp người dân Hà Nội có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về loại hình BHNT. Đề xuất những kiến nghị tạo cơ sở về mặt tâm lý học giúp các công ty bảo hiểm có những chính sách, chiến lược tạo ra thái độ tích cực, tin tưởng với loại hình BHNT. 5. Đối tƣợng, khách thể nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Thái độ với loại hình Bảo hiểm nhân thọ. 5.2 Khách thể nghiên cứu Người dân đang sống trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số cán bộ tư vấn BHNT. 6. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu được tiến hành trên gần 400 khách thể trên địa bàn nội và ngoại thành của thành phố Hà Nội. Chúng tôi đã lựa chọn khách thể ở 2 quận nội thành là Thanh Xuân và Hai Bà Trưng, 2 huyện ngoại thành là Thanh Trì và Đông Anh. Ở mỗi quận, huyện chúng tôi chọn 50 người đã tham gia (địa chỉ do công ty bảo hiểm cung cấp) và 50 người chưa tham gia (chọn những 9 khách thể có điều kiện kinh tế). Trong gần 400 khách thể đó gồm: công nhân, nông dân, trí thức, những người buôn bán, trong độ tuổi từ 20 - 60 (độ tuổi này họ có khả năng về tài chính và tư cách pháp nhân để tham gia BHNT). Chúng tôi còn tiến hành nghiên cứu trên hơn 100 khách thể phụ là những cán bộ quản lý, cán bộ tư vấn thuộc Công ty Bảo Việt nhân thọ Hà Nội và chi nhánh Công ty Prudental tại Hà Nội, với mục đích thu thập thông tin để so sánh, đối chiếu, kiểm chứng những thông tin thu được từ phiếu trưng cầu ý kiến và phỏng vấn người dân. 7. Các phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp quan sát Chúng tôi sử dụng những phương pháp quan sát để có những định hướng ban đầu về khách thể, kiểm tra giả thiết và chính xác hoá những kết quả thu được bằng những phương pháp khác. Quan sát những hành động ngôn ngữ và phi ngôn ngữ của khách thể kết hợp cùng với phương pháp phỏng vấn và điều tra bằng bảng hỏi. Chúng tôi đã tiến hành quan sát hoạt động nói, nội dung lời nói và các biểu hiện cử chỉ nét mặt của người dân khi được cán bộ tư vấn tiếp xúc mời tham gia BHNT. Những quan sát này đều được chúng tôi ghi chép lại. 7.2. Phương pháp phân tích tài liệu Chúng tôi đã tham khảo các các tài liệu trong nước và nước ngoài có liên quan đến vấn đề nghiên cứu để xây dựng cơ sở lý luận cho việc triển khai nghiên cứu thực tiễn. Căn cứ vào các tài liệu tâm lý học, các tài liệu của các công ty bảo hiểm, ngành bảo hiểm để tìm hiểu, đánh giá vấn đề thái độ của người dân Hà Nội với loại hình BHNT. Cụ thể chúng tôi tiến hành đọc, phân tích và khái quát hoá các quan điểm, lý thuyết cơ bản về thái độ và các công trình nghiên cứu về thái độ trước đó. Mục đích nhằm phỏng đoán đưa ra giả thiết khoa học, xác nhận về mặt lý thuyết các giả thuyết đã đặt ra không trái với những kết luận đã được công bố về mặt lý thuyết. Xây dựng cơ sở lý luận 10 cho đề tài, tìm ra các phương án thích hợp cho bảng hỏi và kiểm tra các kết quả thu được thông qua các phương pháp khác. 7.3. Phương pháp phỏng vấn sâu Phương pháp phỏng vấn sâu được chúng tôi sử dụng nhằm làm phong phú và làm rõ thêm các số liệu thu được từ các phương pháp khác từ đó tăng độ tin cậy của các số liệu. Khai thác các thông tin cơ bản liên quan đến đề tài bằng cách phỏng vấn một số người dân, một số cán bộ quản lý và một số cán bộ tư vấn của các công ty BHNT ở Hà Nội. (Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn một số trưởng phòng kinh doanh – Marketing, trưởng phòng dịch vụ khách hàng, trưởng phòng quản lý nhân viên tư vấn). 7.4. Phương pháp trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi Phương pháp này được sử dụng để thu thập những thông tin cần thiết thông qua những câu hỏi được xây dựng cho phép đánh giá và xác định được mối quan hệ, liên hệ của các mặt biểu hiện của thái độ là nhận thức, xúc cảm tình cảm và hành vi. Ngoài ra phương pháp này cũng được sử dụng nhằm chính xác thêm, mở rộng thêm và kiểm tra những thông tin, số liệu đã thu được thông qua những phương pháp khác. Bảng hỏi gồm 24 câu được thiết kế như sau: - Các câu hỏi làm rõ nhận thức, quan điểm, đánh giá của họ về loại hình BHNT ( câu 1, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6, câu 7, câu 8, câu 9, câu 10, câu 11) - Các câu hỏi làm rõ những nguồn thông tin chủ yếu để họ có nhận thức về loại hình BHNT (câu 2) - Các câu hỏi làm rõ xúc cảm, tình cảm của họ đối với loại hình BHNT (câu 12, câu 13, câu 14, câu 15, câu 21, câu 23) - Các câu hỏi làm rõ về những hành vi, ứng xử của họ với loại hình BHNT (câu 16, câu 17, câu 18, câu 19, câu 20, câu 22) 11 - Các câu hỏi về thông tin liên quan đến bản thân khách thể như giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp, tình trạng gia đình, thu nhập bình quân hàng tháng (câu 24) Trong các câu hỏi của phiếu trưng cầu ý kiến này, chúng tôi đã sử dụng đan xen các câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Trong một số câu hỏi đóng cũng có phương án trả lời mở để người dân tự do nói lên những ý kiến, quan điểm riêng và bộc lộ những xúc cảm, tình cảm chân thực của mình. Chúng tôi còn lập ra một bảng hỏi dùng cho cán bộ quản lý, cán bộ tư vấn của các công ty BHNT, nhằm kiểm chứng những thông tin thu được qua điều tra những người dân. Cán bộ quản lý, cán bộ tư vấn đánh giá thái độ của người dân Hà Nội với loại hình BHNT như thế nào. Đánh giá nguyên nhân chính (động cơ) thúc đẩy người dân tham gia hoặc không tham gia. Nêu lên những khó khăn họ gặp phải trong công việc mời người dân tham gia BHNT. Đề xuất những ý kiến nhằm tạo ra thái độ tích cực với loại hình BHNT ở người dân. 7.5. Phương pháp sử dụng thống kê toán học trong nghiên cứu tâm lý học Chúng tôi sử dụng phương pháp này để thực hiện các bước trong việc phân tích thống kê như : liệt kê dữ liệu, lập bảng số liệu, biểu đồ và các thống kê suy luận. Mục đích nhằm minh chứng các giả thiết, các quan điểm về mặt định lượng và trên cơ sở đó rút ra những kết luận về vấn đề nghiên cứu của mình. 12 PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. VẤN ĐỀ THÁI ĐỘ TRONG TÂM LÝ HỌC 1.1.1.Sơ lƣợc lịch sử nghiên cứu vấn đề thái độ Trong tâm lý học, đặc biệt là tâm lý học xã hội vấn đề thái độ đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà tâm lý học, cả các nhà tâm lý học phương Tây, các nhà tâm lý học Mỹ cũng như các nhà tâm lý học mácxit. Năm 1985, nhà tâm lý học người Mỹ William McGuire đã tổng kết: “Thái độ và sự thay đổi thái độ vẫn là một trong những đề tài được nghiên cứu nhiều nhất trong tâm lý học xã hội”{8,318}. Trong lịch sử nghiên cứu về vấn đề thái độ cho đến nay đã xuất hiện nhiều trường phái, nhiều quan điểm khác nhau. a) Nghiên cứu vấn đề thái độ trong tâm lý học phương Tây Khi phân tích lịch sử nghiên cứu về vấn đề thái độ ở phương Tây, nhà tâm lý học người Nga P.N. Shikhirev đã chia quá trình này thành 3 thời kỳ [8,318] * Thời kỳ thứ nhất: (từ khi khái niệm thái độ được sử dụng đầu tiên vào năm 1918 đến trước chiến tranh thế giới thứ hai) đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ, với nhiều công trình nghiên cứu tập trung chủ yếu vào định nghĩa, cấu trúc, chức năng của thái độ và mối quan hệ giữa thái độ với hành vi. * Thời kỳ thứ hai: (từ chiến tranh thế giới lần thứ hai đến cuối những năm 1950) vì lý do chiến tranh diễn ra trên toàn thế giới, cùng với sự bế tắc của quá trình lý giải các nghịch lý nảy sinh trên toàn thế giới, và những nghịch lý nảy sinh trong khi nghiên cứu thái độ, nên trong thời kỳ này các công trình nghiên cứu về thái độ giảm sút cả về số lượng lẫn chất lượng. * Thời kỳ thứ ba: (từ cuối những năm 1950 trở lại đây) các nước phương Tây phục hồi và phát triển trở lại sau chiến tranh, các công trình 13 nghiên cứu về thái độ cũng được tiếp tục với nhiều ý tưởng, quan điểm mới. Tuy nhiên, thời gian này những nghiên cứu về thái độ cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng. Năm 1918 hai nhà tâm lý học người Mỹ là W.I Thomas và F. Znaniecki là người đầu tiên đã đưa ra và sử dụng khái niệm thái độ trong nghiên cứu của mình về những người nông dân Ba Lan. Năm 1934 La Piere đã tiến hành thí nghiệm và đưa ra kết luận đầy kinh ngạc: ông đã chứng minh những gì chúng ta nói và những gì chúng ta làm (tức là thái độ và hành vi của cá nhân trong cùng một trường hợp) đôi khi lại rất khác nhau. Sau này được gọi là “Nghịch lý La Piere” khi nói tới không có quan hệ nhân quả giữa thái độ và hành vi. Kết luận của La Piere và tác động của chiến tranh thế giới lần thứ hai đã làm cho các nhà tâm lý học Phương tây hoài nghi từ đó làm giảm sự quan tâm của họ đối với vấn đề thái độ. Nhưng sau chiến tranh thế giới thứ hai nhiều nhà tâm lý học lại quan tâm nghiên cứu về thái độ, vào năm 1957 có một nghiên cứu lý giải tại sao hành vi lại ảnh hưởng tới thái độ của con người đó là thuyết “bất đồng nhận thức” của Leon Festinger. Các nhà tâm lý học Mỹ và phương Tây còn nghiên cứu các khía cạnh khác của thái độ như vai trò, chức năng, cấu trúc của thái độ đó là các nghiên cứu của M. Rokeach (1968), T.M Ostrom (1969), Mc Guire (1969), I.J Rempell (1988). đến năm 1972 có một học thuyết nghiên cứu về mối quan hệ giữa thái độ và hành vi con người đó là “thuyết tự nhận thức” của Daryl Bern. Hai học thuyết của L. Festinger và Daryl Bern đã có ảnh hưởng lớn tới những nghiên cứu về thái độ sau này ở Mỹ và phương Tây. b) Nghiên cứu vấn đề thái độ ở Liên Xô (trước đây) Trong tâm lý học Liên Xô (trước đây) có ba học thuyết có ảnh hưởng rất lớn tới những nghiên cứu về vấn đề thái độ là: Thuyết tâm thế của D.N. Uznatze, Thuyết định vị của V.A. Iadov và Thuyết thái độ nhân cách của V.N. Miaxisev * Thuyết tâm thế [...]... vị trí của nó trong cơ cấu chung của ngành bảo hiểm 1.2.1 Loại hình BHNT trong cơ cấu bảo hiểm Trong cơ cấu chung của ngành bảo hiểm thì BHNT là một loại hình thuộc lĩnh vực bảo hiểm thương mại, chúng ta hãy xem sơ đồ sau: Bảo hiểm 31 Bảo hiểm xã Bảo hiểm thương Bảo hiểm ytế Sơ đồ 1: Loại hình BHNT trong cơ cấu bảo hiểm ở nước ta Như vậy, BHNT là loại hình bảo hiểm con người, cho nên đối tượng của nó... được nhận số tiền bảo hiểm hoặc hưởng quyền lợi bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm khi có sự kiện được bảo hiểm xảy ra Người được hưởng quyền lợi bảo hiểm có thể là: + Người được bảo hiểm + Người do người tham gia bảo hiểm chỉ định với sự đồng ý của của người được bảo hiểm + Người thừa kế hợp pháp của người được bảo hiểm d) Giá trị giải ước Là số tiền mà người tham gia bảo hiểm được nhận theo... giấy yêu cầu bảo hiểm và phụ lục của hợp đồng bảo hiểm b) Người tham gia bảo hiểm Là cá nhân hoặc tổ chức có yêu cầu bảo hiểm, kê khai giấy yêu cầu, ký kết hợp đồng và nộp phí bảo hiểm Người tham gia bảo hiểm có thể là; - Người được bảo hiểm, - Người có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với người được bảo hiểm: quan hệ gia đình, quan hệ tài chính c) Người được hưởng quyền lợi bảo hiểm Là người được... nghiệp cử nhân tâm lý học đã nghiên cứu vấn đề thái độ Các tác giả đã nghiên cứu về thái độ của con người với những sự kiện, hiện tượng cụ thể trong cuộc sống như: thái độ với lao động, thái độ với học tập, thái độ với ca nhạc, thái độ với vấn đề ma tuý… Chúng tôi đưa ra một số nghiên cứu tiêu biểu : Chu Quang Lưu: Thái độ của người công nhân đối với công việc và xí nghiệp” Đại học KHXH& NV Hà Nội, 1997... một thái độ mới tương ứng giảm bớt và loại bỏ những bất đồng nội tâm Chức năng tác động điều chỉnh hành vi: đây là một chức năng quan trọng được xem xét nhiều hơn cả nhằm tìm hiểu sự ảnh hưởng của thái độ tới hành vi của cá nhân như thế nào 1.1.6 Sự hình thành thái độ a) Các yếu tố hình thành thái độ 23 Chúng ta biết rằng không phải mọi thái độ được hình thành từ những nguồn gốc giống nhau Thái độ gồm... phạt của nhóm tạo nên một áp lực, ép cá nhân phải tuân theo Thưởng (bằng vật chất hoặc tinh thần) với những cá nhân có hành vi, thái độ đúng và trừng phạt những cá nhân có thái độ sai với chuẩn mực nhóm 24 Nhân cách cá nhân và sự hình thành thái độ: cá nhân có thể tiếp thu thái độ của nhóm một cách có lựa chọn và mức độ tuỳ thuộc vào nhân cách của mỗi cá nhân Cá nhân có xu hướng tiếp nhận những thái độ. .. định thì thái độ càng được củng cố d) Thái độ và hoạt động Hoạt động là phương thức tác động có mục đích của con người với hiện thực nhằm thoả mãn nhu cầu của bản thân và xã hội Hoạt động là nhân tố trực tiếp quyết định sự hình thành nhân cách, quy định thái độ của cá nhân với hiện thực Một mặt hoạt động là phương thức thể hiện thái độ tích cực của chủ thể cải tạo môi trường, mặt khác thái độ là nhân tố... động, nguồn gốc của tính tích cực cá nhân, kích thích cá nhân hoạt động đồng thời là quá trình hình thành sự sẵn sàng hành động (hình thành, củng cố thái độ của cá nhân đối với sự vật, hiện tượng) Thông qua việc thoả mãn nhu cầu, cá nhân củng cố các thành phần của thái độ như quan điểm, nhận thức, cảm xúc cũng như cách cư xử với đối tượng thoả mãn nhu cầu Thái độ của cá nhân được hình thành trên cơ sở... gắn thái độ với nhu cầu, với điều kiện hoạt động, với nhân cách, coi thái độ như là một hệ thống, từ đó đưa ra cách lý giải hợp lý và khoa học về sự hình thành thái độ, vị trí và chức năng của thái độ trong quá trình điều chỉnh hành vi và hoạt động của cá nhân c) Một số nghiên cứu về vấn đề thái độ ở Việt Nam Ở nước ta trong những năm gần đây, vấn đề thái độ thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà... được bảo hiểm, người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm + Phí của loại hình BHNT chịu tác động tổng hợp của nhiều nhân tố, vì vậy quá trình định phí khá phức tạp Và các công ty bảo hiểm phải chi phí rất lớn để tạo nên sản phẩm như chi phí khai thác, chi phí quản lý hợp đồng… và phí đó phụ thuộc vào: độ tuổi của người được bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm, tuổi thọ bình quân của con người, số tiền bảo hiểm, . cứu (Thái độ, nhận thức, xúc cảm tình cảm, Bảo hiểm nhân thọ) . Tìm hiểu thái độ với loại hình BHNT của người dân Hà Nội thông qua nhận thức của họ về loại hình này. Tìm hiểu thái độ với loại. loại hình BHNT của người dân Hà Nội thông qua xúc cảm, tình cảm của họ đối với loại hình này. Tìm hiểu thái độ của người dân Hà Nội với loại hình BHNT biểu hiện ở những hành vi của họ đối với. GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ THẾ THƯỜNG Tìm hiểu thái độ của người dân Hà Nội với loại hình bảo hiểm nhân thọ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC Người
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu thái độ của người dân Hà Nội với loại hình bảo hiểm nhân thọ, Tìm hiểu thái độ của người dân Hà Nội với loại hình bảo hiểm nhân thọ, Tìm hiểu thái độ của người dân Hà Nội với loại hình bảo hiểm nhân thọ, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐƯỢC SỬ DỤNG, 4 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI DÂN HÀ NỘI VỚI LOẠI HÌNH BHNT, 2 XÚC CẢM, TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI DÂN HÀ NỘI VỚI LOẠI HÌNH BHNT, 3 HÀNH VI THAM GIA BHNT CỦA NGƯỜI DÂN HÀ NỘI, 5 KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH, PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm