Ảnh báo chí trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (khảo sát các báo mạng điện tử

152 2,437 17
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 12:58

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ ĐÓA ẢNH BÁO CHÍ TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Khảo sát các báo mạng điện tử: Vnexpress.net, Dantri.com.vn, Vietnamnet.vn, Vietnamplus.vn từ 01/06/2011 đến 01/06/2012) LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ Hà Nội-2012 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ ĐÓA ẢNH BÁO CHÍ TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Khảo sát các báo mạng điện tử: Vnexpress.net, Dantri.com.vn, Vietnamnet.vn, Vietnamplus.vn từ 01/06/2011 đến 01/06/2012) Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 60 32 01 Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Huy Phượng Hà Nội-2012 3 MỤC LỤC 2   12 19 29               45  55   86               97  111 121 124 129 4 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài            ,                cho          a  B      ,       - nghe - in c ,     g.     n,      .    ,   . 5     “Ảnh báo chí trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát các báo điện tử: Vnexpress.net, Dantri.com.vn, Vietnamnet.vn và Vietnamplus.vn từ 01/06/2011 đến 01/06/2012)”           . 2. Tình hình nghiên cứu đề tài  . Tuy n      Ảnh báo chí (  ,   xb t)  những gì chứa đựng trong hình ảnh, về tinh hoa của nhiếp ảnh, về tiến trình tư duy của nhà nhiếp ảnh và người biên tập ảnh trong việc tìm kiếm mục tiêu khó nắm bắt nhất của ảnh báo chí: một bức ảnh tốt hàm chứa một lượng thông tin giúp người xem hiểu biết thêm đôi điều về thế giới chung quanh [27, tr. 17]. C       Suy nghĩ về nhiếp ảnh ( xb ),        Nhiếp ảnh và báo chí hiện đại   Những khía cạnh xã hội của ảnh báo chí, những khả năng của tin ảnh, thẩm mỹ học của ảnh  Sổ tay thiết kế báo       6   Mỹ học và nghệ thuật     Hướng dẫn cách viết báo - Luc Martin -       Nhiếp ảnh báo chí Hướng dẫn cách làm biên tập     Trong Ảnh báo chí  (Nxb C)    Tạo hình nhiếp ảnh, cách thức xây dựng hình ảnh và tạo dựng bức ảnh.          Cơ sở lý luận ảnh báo chí (Nxb  Khái lược lịch sử nhiếp ảnh, đặc điểm của ảnh báo chí, vai trò ý nghĩa xã hội của ảnh báo chí, những tính chất cơ bản của ảnh báo chí, hoạt động sáng tạo ảnh báo chí, lý thuyết về thể loại ảnh báo chí… T   Nghề nghiệp và công việc của nhà báo (Nxb  ) Báo chí – Những điểm nhìn từ thực tiễn oa  )  ,     7 Ngôn ngữ báo chí                Lịch sử nhiếp ảnh thế giới   xb Nhiếp ảnh màu, Cẩm nang nhiếp ảnh Những kỹ thuật tạo ảnh đẹp, 12 bài thực hành nhiếp ảnh, Kỷ nguyên mới trong nhiếp ảnh (   Suy nghĩ về ảnh nghệ thuật Nghệ thuật chụp ảnh, 101 hướng dẫn thiết thực      lịch sử nhiếp ảnh, kỹ thuật ảnh, ảnh nghệ thuật…     Phóng sự ảnh và việc sử dụng phóng sự ảnh trên báo - P       7/2008; 10 tác dụng của việc thông tin bằng hình ảnh trên báo in -   Nâng cao chất lượng ảnh báo chí - sự đòi hỏi bức thiết hiện nay -  Hai cơ chế - Một bức ảnh -    Lịch sử nhiếp ảnh, kỹ thuật nhiếp ảnh, bố cục ảnh, tạo hình nhiếp ảnh, kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh…    M    o              sm.com, nghebao.com, photoworld.net, photo.vn, xomnhiepanh.com   Lịch sử nhiếp ảnh, kỹ thuật nhiếp ảnh, phương pháp chụp ảnh   8        XN , t Ảnh báo chí - đặc điểm và thể loạia B ) do PGS,     .               Ảnh báo chí Thông tấn xã Việt Nam trên báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Hà Nội Mới     Ảnh báo chí về sự kiện World Cup 2010 trên báo Nhân Dân        ,     Phóng sự ảnh trên báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (2008 – 2009)  Vấn đề sử dụng ảnh báo chí trên báo Lao động và Nhân dân (từ tháng 06/2008 đến tháng 06/2009)              ,         : Khảo sát thể loại phóng sự trên báo trực tuyến Vietnamnet trong thời gian từ 01/05-01/06/2009 T   Thực trạng sử dụng tin bài trên báo in cho báo trực tuyến qua khảo sát báo Thanh niên và Thanh niên Online               KẢnh báo chí trong chuyên mục “Ảnh thời sự trong nước” trên mạng News.vnanet.vn của Thông tấn xã Việt Nam từ tháng 05/2010 đến tháng 9 06/2010         Một số vấn đề về chú thích ảnh trên báo Nhân dân và báo Bạn đường Lựa chọn và trình bày ảnh chính trên trang nhất báo Pháp luật và Xã hội (khảo sát năm 2009),     “Biên tập và trình bày ảnh trên báo in ở Việt Nam hiện nay”                        Tính khách quan chân thực của ảnh báo chí, Thời cơ bấm máy và hiệu quả của ảnh báo chí, Ảnh nghệ thuật và ảnh báo chí.       Ngôn ngữ chú thích ảnh báo chí, Hiệu quả sử dụng ảnh minh họa trên báo Nhân dân, Hiệu quả sử dụng ảnh thông tin về đề tài An toàn giao thông trên báo Bạn đường.          “Việc sử dụng phóng sự ảnh trên báo Lao Động và Báo Ảnh Việt 10 Nam” (Khảo sát trên báo Lao Động và Báo Ảnh Việt Nam trong năm 2007, 2008 và 5 tháng đầu năm 2009).   : L      ,             nh -      “Ảnh báo chí trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát các báo điện tử: Vnexpress.net, Dantri.com.vn, Vietnamnet.vn và Vietnamplus.vn từ 01/06/2011 đến 01/06/2012)”          3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích                  n    . T       [...]... sử dụng ảnh báo chí trên báo mạng điện tử Cụ thể, luận văn nghiên cứu hình thức, nội dung, biên tập, trình bày, chú thích ảnh của các bức ảnh báo chí trên báo mạng điện tử ở nư c ta hiện nay để tìm ra những thành công và hạn chế trong việc sử dụng ảnh báo chí trên báo mạng điện tử ở nư c ta hiện nay 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu ảnh báo chí trên 4 báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay gồm:... được mục đích trên, tác giả thực hiện các nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu các tài liệu, giáo trình, sách tham khảo, bài báo trên các tạp chí, các tài liệu trên Internet… để hệ th ng hóa các v n đề về lý luận về ảnh báo chí và việc sử dụng ảnh báo chí trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay - Khảo sát, đánh giá thực trạng việc sử dụng ảnh báo chí trên 4 tờ báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay gồm: vnexpress.net,... thạc sĩ báo chí Ảnh báo chí trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay , luận văn mong mu n là tài liệu tham khảo về m t lý luận tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về báo chí – truyền thông, nh t là nghiên cứu về việc sử dụng ảnh trên báo chí nói chung và sử dụng ảnh trên báo mạng điện tử nói riêng Đây cũng có thể coi là tài liệu tham khảo cho các giảng viên dạy về ảnh báo chí và báo mạng điện tử, để... đưa ra kết quả sử dụng ảnh báo chí trên báo mạng điện tử qua 10 sự kiện của 4 tờ báo khảo sát trên - Phương pháp phỏng v n sâu: nhằm thu thập ý kiến đánh giá, nhận xét, đưa ra giải pháp của phóng viên ảnh, biên tập viên ảnh, những nhà nghiên cứu về ảnh 12 báo chí và sử dụng ảnh báo chí trên báo mạng điện tử, những người tổ chức tờ báo về việc sử dụng ảnh báo chí trên báo điện tử - Phương pháp tọa đàm,... loại tác phẩm báo chí Trên báo mạng điện tử, ảnh báo chí được sử dụng độc lập như các loại hình báo chí khác, thể hiện dư i dạng: Tin ảnh và phóng sự ảnh Dựa trên các tiêu chí khác nhau, ảnh báo chí được phân chia thành các loại được sử dụng trên báo mạng điện tử như sau: +Dựa vào đặc điểm, tính chất của thông tin có các loại ảnh: Ảnh thời sự: là ảnh mang tính thời sự cao, phản ánh hiện thực cuộc s ng,... tin bằng hình ảnh 1.2.3 Vai trò của ảnh báo chí đối với sản phẩm báo mạng điện tử - Ảnh báo chí là chất liệu cấu thành nội dung và hình thức sản phẩm báo mạng điện tử + Ảnh là yếu t bắt buộc sử dụng khi cập nhật một bài báo trên báo điện tử: Báo mạng điện tử khác v i các loại hình báo chí khác vì có hệ th ng CMS (Content Management System) là một hệ th ng quản lý nội dung website cho phép các tòa soạn... giúp các nhà nhiếp ảnh rèn luyện phương pháp chụp ảnh báo chí Năm 1951, báo Nhân dân ra đời gần như không có ảnh trên trang báo Năm 1953-1955, ảnh báo chí đã được sử dụng nhưng ở mức độ ít ỏi và hầu hết là ảnh chụp lễ kỷ niệm - nhân vật và được sử dụng từ năm này qua năm khác Từ năm 1954 đến 1975, trên t t cả các tạp chí không sử dụng ảnh Trên các tờ báo khác và các tờ báo tỉnh xu t hiện ảnh báo chí, ... Báo mạng điện tử còn cho phép nhà báo thường xuyên cập nhật thông tin Điều này khác v i báo gi y ho c các loại hình báo chí khác ở chỗ nhà báo có thể đăng tải thêm tin tức b t cứ lúc nào mà không phải chờ đến giờ lên khuôn hay sắp xếp chương trình như ở các loại hình báo chí khác Chính vì thế mà người ta còn gọi báo mạng điện tử là loại hình báo chí phi định kì Báo mạng điện tử còn là một loại hình báo. .. trường, các chiến sĩ Trường Sa - Quảng bá hình ảnh, thương hiệu của tờ báo mạng điện tử Báo chí hiện nay đã nâng cao bản quyền về tin bài tự sản xu t của mình bằng cách nhắc nhở các tờ báo l y lại thông tin phải trích dẫn nguồn tin Báo mạng điện tử ngoài biểu tượng đ t trư c mỗi bài viết, đ i v i hình ảnh họ cũng thể hiện bản quyền của mình Hầu hết các trang báo mạng điện tử đều đính biểu tượng báo mình... hiện nay gồm: vnexpress.net, dantri.com.vn, vietnamnet.vn và vietnamplus.vn từ 01/06/2011 đến 01/06/2012 - Từ hiện trạng việc sử dụng ảnh báo chí trên báo mạng điện tử nói chung, các tờ báo lựa chọn khảo sát nói riêng, đề ra những giải pháp, khuyến nghị để khắc phục những hạn chế và nâng cao ch t lượng sử dụng ảnh báo chí trên báo mạng điện tử ở nư c ta hiện nay 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối . NGUYỄN THỊ ĐÓA ẢNH BÁO CHÍ TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Khảo sát các báo mạng điện tử: Vnexpress.net, Dantri.com.vn, Vietnamnet.vn, Vietnamplus.vn từ 01/06/2011 đến.    Ảnh báo chí trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát các báo điện tử: Vnexpress.net, Dantri.com.vn, Vietnamnet.vn và Vietnamplus.vn từ 01/06/2011 đến.  Ảnh báo chí trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát các báo điện tử: Vnexpress.net, Dantri.com.vn, Vietnamnet.vn và Vietnamplus.vn từ 01/06/2011 đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh báo chí trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (khảo sát các báo mạng điện tử, Ảnh báo chí trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (khảo sát các báo mạng điện tử, Ảnh báo chí trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (khảo sát các báo mạng điện tử, Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ẢNH BÁO CHÍ TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ, Chương 2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ẢNH BÁO CHÍ TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Khảo sát 10 sự kiện tiêu biểu trên các báo mạng điện tử: Vnexpress.net, Vietnamnet.vn, Dantri.com.vn, Vietnamplus.vn), Chương 3 NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH BÁO CHÍ TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, Tiểu kết chương 3, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm