Thiết lập hệ thống tổng đài Asterisk cho một doanh nghiệp

19 1,355 13
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 09:21

Thiết lập hệ thống tổng đài Asterisk cho một doanh nghiệpBáo cáo VoiP December 19, 2010[BÀI TẬP THỰC HÀNH CUỐI KỲ - VOIP]ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TINBÀI TẬP CUỐI KỲBộ Môn: CÔNG NGHỆ THOẠI IPThiết lập hệ thống tổng đài Asterisk cho một doanh nghiệpGiáo viên HD: Nhóm 15: MSSV:VÕ ĐÔNG HẦU MAI ĐỨC AN 07520425NGUYỄN QUANG TUẤN TRƯƠNG TRUNG THÀNH 07520317LÊ TRUNG TRƯỜNG GIANG 07520432GVHD : Võ Đông Hầu –Nguyễn Quang Tuấn Nhóm 15 Page 1December 19, 2010[BÀI TẬP THỰC HÀNH CUỐI KỲ - VOIP]Thành Phố HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2010.Lời mở đầu!Xin chào các bạn! đây là bài tập cuối kỳ của nhóm mình về thực hành môn Công nghệ thoại IP . Trong bài viết nhóm mình xin giới thiệu đơn giản về những cách thức sử dụng và cách thức cấu hình để kết nối nội bộ, bên ngoài giữa các phòng ban trong 1 doanh nghiệp, nếu có điều gì sơ xót mong các bạn góp ý cho nhóm hoàn thiện tốt hơn!Nhóm chúng em xin cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Thầy Võ Đông Hầu, Thầy Nguyễn Quang Tuấn, giảng viên thực hành bộ môn Công Nghệ Thoại IP và cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ, góp ý của các bạn trong lớp!Nhóm thực hiện!GVHD : Võ Đông Hầu –Nguyễn Quang Tuấn Nhóm 15 Page 2December 19, 2010[BÀI TẬP THỰC HÀNH CUỐI KỲ - VOIP]NỘI DUNGCấu hình cuộc gọi và các kế hoạch Dialplan của hệ thống Asterisk cho ứng dụng của một công ty theo các yêu cầu sau đây :Phân công nhóm thực hiện:-Mai Đức An : tạo các phòng ban, cấu hình liên lạc nội bộ-Trương Trung Thành: cấu hình liên lạc từ trong ra ngoài, nghe lời nhắn tin nhắn, họp nội bộ.-Lê Trung Trường Giang: cấu hình liên lạc từ ngoài vào trong.1.Tạo các số điện thoại • Công ty gồm 4 phòng ban,ta tạo các extension như sau: o Phòng giám đốc : 5155 (IAX),username:PhongGiamDoc,secret:123456,ngữ cảnh: from-internalGVHD : Võ Đông Hầu –Nguyễn Quang Tuấn Nhóm 15 Page 3December 19, 2010[BÀI TẬP THỰC HÀNH CUỐI KỲ - VOIP]GVHD : Võ Đông Hầu –Nguyễn Quang Tuấn Nhóm 15 Page 4December 19, 2010[BÀI TẬP THỰC HÀNH CUỐI KỲ - VOIP]o Phòng nhân sự : ext. 6156 (SIP),username:PhongNhanSu,secret:123456,ngữ cảnh: from-internal.GVHD : Võ Đông Hầu –Nguyễn Quang Tuấn Nhóm 15 Page 5December 19, 2010[BÀI TẬP THỰC HÀNH CUỐI KỲ - VOIP]o Phòng kỹ thuật : ext. 7157 (IAX),username:PhongKyThuat,secret:123,ngữ cảnh: from-internal.GVHD : Võ Đông Hầu –Nguyễn Quang Tuấn Nhóm 15 Page 6December 19, 2010[BÀI TẬP THỰC HÀNH CUỐI KỲ - VOIP]o Phòng bán hàng : ext. 8158 (SIP) ,username:PhongBanHang,secret:123,ngữ cảnh: from-internal.GVHD : Võ Đông Hầu –Nguyễn Quang Tuấn Nhóm 15 Page 7December 19, 2010[BÀI TẬP THỰC HÀNH CUỐI KỲ - VOIP]• Số điện thoại 1111 (IAX) là số điện thoại ở ngoài công ty: tạo extension 1111,username:SoBenNgoai,secret:123456,ngữ cảnh: from-external.GVHD : Võ Đông Hầu –Nguyễn Quang Tuấn Nhóm 15 Page 8December 19, 2010[BÀI TẬP THỰC HÀNH CUỐI KỲ - VOIP]•Số điện thoại 2222 (SIP) là số điện thoại public của công ty (muốn gọi vào các số nội bộ của công ty phải gọi qua số này) : tạo extension 2222,username:SoBenTrong,secret:123,ngữ cảnh: public.GVHD : Võ Đông Hầu –Nguyễn Quang Tuấn Nhóm 15 Page 9December 19, 2010[BÀI TẬP THỰC HÀNH CUỐI KỲ - VOIP]• Số điện thoại 4154 là số nội bộ của công ty được dùng khi cần họp toàn công ty thông qua mạng điện thoại với password quản lý và gia nhập lần lược là : 123456 và 654321: Tạo extension 4154,username:SoNoiBo,secret:123456,ngữ cảnh : noibo Tạo room dùng để họp toàn công ty,với mã PIN (dùng để gia nhập room) là 654321,và 123456 là password nếu bạn muốn trở thành admin của room.Ta cấu hình file meetme.conf ,tạo 1 phòng họp với mã số 4154,mã PIN 654321,Password quản trị:123456 như sau:Conf => 4154,654321,123456Đồng thời cấu hình trong file extensions.conf:exten => 4154,1,Goto(conf,1)exten => conf,1,MeetMe(4154||654321)GVHD : Võ Đông Hầu –Nguyễn Quang Tuấn Nhóm 15 Page 10[...]... Quang Tuấn Nhóm 15 Page 5 December 19, 2010[BÀI TẬP THỰC HÀNH CUỐI KỲ - VOIP]Tài Liệu Tham Khảo:Implementing Voice over IPSure Teq – Trixbox v2.4Voice over IP Fundamentals - Cisco Press 2000Và một số slide hướng dẫn thực hành của các thầy:- Cấu hình softphone- Cấu hình trixbox- Dailplan- IVR- Các ứng dụng trong DailplanGVHD : Võ Đơng Hầu –Nguyễn Quang Tuấn Nhóm 15 Page 18 December 19,... => conf,1,MeetMe(4154||654321)GVHD : Võ Đơng Hầu –Nguyễn Quang Tuấn Nhóm 15 Page 10 December 19, 2010[BÀI TẬP THỰC HÀNH CUỐI KỲ - VOIP]exten => conf,2,Hangup()2.Liên lạc nội bộ •Kết nối cho các số nội bộ trong cơng ty liên lạc bình thường:ta cấu hình trong file extensions.conf:[from-internal];quay so den phong giam docexten => 5155,1,Answer()exten => 5155,2,Dial(IAX2/5155,30,m)exten... _991111,3,Hangup()GVHD : Võ Đơng Hầu –Nguyễn Quang Tuấn Nhóm 15 Page 12 December 19, 2010[BÀI TẬP THỰC HÀNH CUỐI KỲ - VOIP]• Người dùng nhấn phím 5:o Phát thơng điệp “ Xin chân thành cảm ơn bạn đã góp ý cho cơng ty chúng tơi, vui lịng để lại lời nhắn sau tiếng pip”: ta cũng thu âm file âm thanh như trên va lưu lại với tên “camon.wav” :exten=>4,1,Playback(camon)exten=>4,2,Answer()exten=>4,3,Record(aa%d.wav)exten . MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TINBÀI TẬP CUỐI KỲBộ Môn: CÔNG NGHỆ THOẠI IPThiết lập hệ thống tổng đài Asterisk cho một doanh nghiệpGiáo viên HD:. chức năng, ứng dụng cũng như cách thực hiện về việc thiết lập 1 tổng đài nội bộ cho 1 công ty or doanh nghiệp nhỏ.Bài tập này tuy chỉ thực hiện trên các
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết lập hệ thống tổng đài Asterisk cho một doanh nghiệp , Thiết lập hệ thống tổng đài Asterisk cho một doanh nghiệp , Thiết lập hệ thống tổng đài Asterisk cho một doanh nghiệp