Chuyên đề thực tập: Quản lý tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

78 275 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 21:53

Ngân hàng ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền kinh tế hàng hoá để giải quyết nhu cầu phân phối vốn, nhu cầu thanh toán…phục vụ cho phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế và cá nhân. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay, sau khi Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, các hoạt động kinh tế diễn ra hết sức sôi động đặc biệt là sự vận động không ngừng của thị trường vốn trong nước và quốc tế. Hoạt động ngân hàng luôn chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn mà chúng ta khó có thể lường trước. Lĩnh vực kinh doanh của Ngân hàng rất nhạy cảm, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, chịu sự tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan như kinh tế, chính trị, xã hội… Sự biến động của những yếu tố này có thể gây ra những thiệt hại không nhỏ cho ngân hàng. Đối với bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào, khi rủi ro xảy ra, những ảnh hưởng xấu của nó là khó lường và hậu quả cũng không dễ khắc phục, đặc biệt là rủi ro trong hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu và thường xuyên của các ngân hàng thương mại. Vì vậy hoạt động quản lý tín dụng tại ngân hàng được coi như một trong những hoạt động chủ chốt để giúp ngân hàng ngày càng phát triển hơn nữa. Đây cũng là vấn đề được rất nhiều nhà quản lý quan tâm. Đó cũng là lí do em chọn đề tài: “ Quản lý tín dụng tại ngân hàng thương mại.”Dưới sự chỉ đạo chung của Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, sự chỉ đạo riêng của Khoa Khoa học quản lý, và được sự chấp thuận của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quang Trung. Với thời gian thực tập 15tuần, chuyên đề thực tập với đề tài : “ Quản lý tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung” MỤC LỤC 3.3.1 Công tác huy động vốn 57 3.3.2 Công tác tín dụng 59 a. Điểm yếu trong quản trị rủi ro 62 b. Nguyên nhân hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng 63 LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền kinh tế hàng hoá để giải quyết nhu cầu phân phối vốn, nhu cầu thanh toán…phục vụ cho phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế và cá nhân. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay, sau khi Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, các hoạt động kinh tế diễn ra hết sức sôi động đặc biệt là sự vận động không ngừng của thị trường vốn trong nước và quốc tế. Hoạt động ngân hàng luôn chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn mà chúng ta khó có thể lường trước. Lĩnh vực kinh doanh của Ngân hàng rất nhạy cảm, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, chịu sự tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan như kinh tế, chính trị, xã hội… Sự biến động của những yếu tố này có thể gây ra những thiệt hại không nhỏ cho ngân hàng. Đối với bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào, khi rủi ro xảy ra, những ảnh hưởng xấu của nó là khó lường và hậu quả cũng không dễ khắc phục, đặc biệt là rủi ro trong hoạt động tín dụng - hoạt động chủ yếu và thường xuyên của các ngân hàng thương mại. Vì vậy hoạt động quản lý tín dụng tại ngân hàng được coi như một trong những hoạt động chủ chốt để giúp ngân hàng ngày càng phát triển hơn nữa. Đây cũng là vấn đề được rất nhiều nhà quản lý quan tâm. Đó cũng là lí do em chọn đề tài: “ Quản lý tín dụng tại ngân hàng thương mại.” Dưới sự chỉ đạo chung của Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, sự chỉ đạo riêng của Khoa Khoa học quản lý, và được sự chấp thuận của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quang Trung. Với thời gian thực tập 15tuần, chuyên đề thực tập với đề tài : “ Quản lý tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung” đề cập một số vấn đề chung 1 về quản lý tín dụng cũng như thực trạng quản lý tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung với kết cấu như sau : Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý tín dụng tại Ngân hàng Chương 2: Giới thiệu chung về hoạt động của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung Chương 3: Thực trạng quản lý tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung Do thời gian nghiên cứu không nhiều nên bài chuyên đề còn nhiều thiếu sót kính mong nhận được sự góp ý của quí thầy cô. Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà đã hướng dẫn và giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian thực hiện chuyên đề này! 2 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 1.1 Tín dụng: 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng ở Ngân hàng : Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hoạt động ngân hàng đã có bước phát triển rất nhanh chóng, các dịch vụ Ngân hàng cung cấp ngày càng phong phú, đa dạng, mang lại nguồn thu rất lớn cho các Ngân hàng đặc biệt là hoạt động tín dụng. Trong những năm qua, hoạt động tín dụng Ngân hàng đã đạt được những thành tựu không nhỏ đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Các ngân hàng thương mại (NHTM) đã quan tâm hơn tới việc kiểm soát tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tập trung vào hiệu quả của hoạt động tín dụng. Quy trình tín dụng được thực hiện gần hơn với chuẩn mực quốc tế. Danh mục cho vay theo nhóm khách hàng tiếp tục thay đổi tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng cho vay các doanh nghiệp nhà nước, tăng dần tỷ trọng cho vay đối với thành phần kinh tế phi nhà nước (tỷ trọng dư nợ tín dụng khu vực nhà nước chiếm khoảng 39%/tổng dư nợ vào 12/2002 và giảm xuống còn 34% vào 12/2004). Điều này hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển kinh tế Việt Nam và thế giới vì khu vực kinh tế tư nhân là khu vực kinh tế năng động, phát triển và ngày càng chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng thu nhập quốc dân. Điều 20 khoản 8 Luật các tổ chức Tín dụng 2004 quy định hoạt động tín dụng là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cấp tín dụng. Việc cấp tín dụng là hoạt động chủ yếu của hầu hết các Ngân hàng Thương Mại, là việc các NHTM thỏa thuận để các khách hàng sử 3 dụng một khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ khác… 1.1.2 Khái niệm và phân loại tín dụng : Có nhiều khái niệm khác nhau về tín dụng của Ngân hàng. Tuy nhiên, chung quy lại tín dụng được hiểu là quan hệ vay mượn có hoàn trả vốn và lãi sau một thời gian nhất định giữa Ngân hàng với các chủ thể khác trong nền kinh tế (các cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức…). Tín dụng được phân loại theo nhiều tiêu thức: ● Theo thời gian, tín dụng được phân chia thành: - Tín dụng ngắn hạn: là những khoản vay có thời hạn dưới 01 năm để tài trợ cho tài sản lưu động - Tín dụng trung hạn: là những khoản vay thông thường từ 01 đến 05 năm tài trợ cho các tài sản cố định như máy móc thiết bị - Tín dụng dài hạn: là những khoản vay từ 5 năm trở lên để tài trợ cho các tài sản cố định có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài. Nhìn chung, tỷ trọng tín dụng ngắn hạn thường cao hơn tín dụng trung và dài hạn. Vì tín dụng ngắn hạn chủ yếu tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động của khách hàng, hơn nữa tín dụng ngắn hạn có rủi ro thấp hơn tín dụng trung và dài hạn, độ an toàn cao, Trong khi đó tín dụng trung và dài hạn thì thời gian thu hồi vốn rất dài, thời gian sử dụng vốn lâu… ● Theo hình thức tài trợ: - Cho vay: là việc ngân hàng cho khách hàng vay tiền với cam kết khách hàng phải hoàn trả gốc và lãi trong thời gian xác định. Hầu hết thì hình thức cho vay chiếm một tỷ trọng rất lớn trong hoạt động Tín dụng - Bảo lãnh: Điều 361 Bộ luật Dân sự 2005 quy định, bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh 4 không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình. Điều 20 khoản 12 và Điều 58, Luật các tổ chức Tín dụng 2004 quy định bảo lãnh là cam kết bằng văn bản của ngân hàng (hay tổ chức tín dụng khác) với bên có quyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ cam kết; khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho Ngân hàng số tiền đã được trả thay. - Cho thuê: là việc ngân hàng cho khách hàng thuê các tài sản theo sự thỏa thuận của hai bên. Có hai hình thức là cho thuê tài chính và cho thuê nghiệp vụ. Trong đó hình thức cho thuê tài chính là hoạt động chủ yếu, là hoạt động tín dụng trung hạn và dài hạn trên cơ sở các hợp đồng cho thuê tài sản giữa bên cho thuê là ngân hàng với các khách hàng thuê (Điều 20 khoản 11- Luật các Tổ chức tín dụng 2004). Khi kết thúc thời hạn thuê khách hàng có thể mua lại hoặc tiếp tục thuê tài sản đó theo các điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng thuê. Trong thời hạn cho thuê không được đơn phương huỷ hợp đồng ● Theo tài sản đảm bảo: - Tín dụng có tài sản đảm bảo: là việc ngân hàng cho khách hàng vay vốn dựa trên cam kết người nhận tín dụng sẽ dùng tài sản đảm bảo để trả nợ trong một số trường hợp. - Tín dụng không có tài sản đảm bảo: có thể được cấp cho khách hàng có uy tín, thường là làm ăn thường xuyên có lãi hoặc các khoản vay của các tổ chức lớn hay theo chỉ định của Chính phủ. Ngoài ra, tín dụng ngân hàng còn có nhiều cách phân loại khác nữa. Việc phân loại tín dụng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngân hàng trong việc theo dõi rủi ro, lợi nhuận… 1.2 Quản lý tín dụng : 1.2.1 Khái niệm Quản lý tín dụng là sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích nhằm kiểm tra đánh giá cũng như quản lý các hoạt động tín dụng của kahchs hàng và ngân hàng. Quản lý tín dụng cũng đánh giá mức độ tin cậy và rủi ro của 5 một phương án hoặc dự án mà khách hàng đã xuất trình nhằm phục vụ cho việc quyết định tín dụng. Quản lý tín dụng tại chi nhánh : • Bộ phận tín dụng quản lý việc giải ngân các khoản vay, phát hành thư tín dụng bảo lãnh, soát xét và phê duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ tín dụng. các khoản vay đã phê duyệt chỉ được thự hiện khi bộ phận quản lý xác định tất cả hồ sơ và tài liệu đã được lưu trữ phù hợp • Tất cả các tài liệu về nguồn gốc tín dụng, tài liệu pháp lý và thế chấp tín dụng sẽ được kiểm soát hai tay, lưu trong két hoặc tủ chống cháy, có kèm theo bản sao. • Chỉ có cán bộ có thẩm quyền mới được tiếp cận hồ sơ tín dụng được quản lý, bổ sung sửa đổi số liệu tín dụng và cán bộ này không phải là người có thẩm quyền đề xuất, phê duyệt hoặc giải ngân khoản tín dụng đó • Việc hạch toán liên quan đến tín dụng, du vay nợ thực hiện theo đúng qui trình, đảm bảo giúp quản lý và kiểm soát được rủi ro , thường xuyên đối chiếu cân đối các tài khoản cho vay. 1.2.2 Sự cần thiết của quản lý tín dụng : Hoạt động ngân hàng luôn chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn mà chúng ta khó có thể lường trước. Lĩnh vực kinh doanh của Ngân hàng rất nhạy cảm, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, chịu sự tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan như kinh tế, chính trị, xã hội… Sự biến động của những yếu tố này có thể gây ra những thiệt hại không nhỏ cho ngân hàng. Đối với bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào, khi rủi ro xảy ra, những ảnh hưởng xấu của nó là khó lường và hậu quả cũng không dễ khắc phục, đặc biệt là rủi ro trong hoạt động tín dụng - hoạt động chủ yếu và thường xuyên của các ngân hàng thương mại. vì vậy quản lý tín dụng là một trong những phương pháp nhằm tẩnhs những rủi ro cho ngân hàng thương mại. Hơn nữa quản lý tín dụng giúp đánh giá được mức độ tin cậy của phương án sản xuất hoặc dự án đầu tư mà khách hàng đã lập và nộp cho ngân hang 6 khi là thủ tục vay vốn. qua đó phân tích đánh giá được mức độ rủi ro của dự án khi quyết định cho vay. Giúp cho cán bộ tín dụng và lãnh đạo ngân hàng có thể mạnh dạn quyết định cho vay và giảm được xác suất hai loại sai lầm trong quyết định cho vay. Đó là cho vay một dự án tồi và từ chối cho vay một giữ án tốt. Quản lý tín dụng cũng giúp ngân hàng dễ dàng xử lý trong các trường hợp phát sinh trong hoạt động tín dụng của mình. Khi có sự quản lý giám sát chặt chẽ các khoản tín dụng ngân hàng dễ dàng tìm ra những lỗi sai hay những khoản tín dụng bất thường và từ đó có những cách giải quyết hợp lý cho hoạt động kinh doanh sản xuất của mình. 1.2.3 Nội dung của quản lý tín dụng 1.2.3.1 Theo qui trình quản lý tín dụng Gồm 5 bước : - Bước 1 : Lập hồ sơ - Bước 2 : Phân tích tín dụng - Bước 3 : Quyết định tín dụng - Bước 4 : Giải ngân - Bước 5 : Bám sát và thanh lý tín dụng ● Lập hồ sơ : - Nhiệm vụ của cán bộ tín dụng là tiếp cận khách hàng, giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm cho vay, rút ngắn thời gian - Cơ sở căn cứ vào đối tượng khách hàng ( mới, truyền thống, cá nhân, doanh nghiệp) mà hồ sơ của doanh nghiệp là khác nhau căn cứ vào loại cho vay ngắn hạn, trung hạn ( phức tạp hơn, hồ sơ có thêm nhiều tài liệu), sản xuất kinh doanh, tiêu dùng ( đơn giản hơn vì mục đích kinh doanh rõ ràng hơn). Căn cứ vào giá trị tín dụng nhỏ đơn giản, mức tổn hại rủi ro thấp hơn. - Nội dung hồ sơ : 7 * Giấy đề nghị vay để thể hiện nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng làm cơ sở cho ngân hàng điều tra, tìm hiểu, so sánh đối chiếu với chính sách cho vay của ngân hàng * Tài liệu về pháp lý : + Cá nhân : chứng minh thư nhân dân + Doanh nghiệp : quyết định thành lập, giấy phép thành lập ( trước năm 2000 nếu có ), chứng nhận đăng kí hoạt động kinh doanh ( cơ quan có thẩm quyền cấp ), điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng, biên bản góp vốn * Tài liệu về tài chính : bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh, báo cáo tài chính, thuyết minh về việc vay vốn, tài liệu đảm bảo tín dụng • Phân tích tín dụng : * Mục đích : giảm sự không cân xứng về thông tin, lựa chọn đúng khách hàng cho vay và đảm bảo an toàn tín dụng - Đánh giá được mức độ rủi ro của từng khách hàng, từng khoản vay làm cơ sở đánh giá tín dụng ( mức lãi suất), trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Thực hiện giám sát phù hợp với từng khách hàng. - Hạn chế vi phạm đạo đức nghề , nghiệp của cán bộ tín dụng * Nguồn thông tin làm cơ sở phân tích tín dụng : - Thông tin trong hồ sơ cho vay, phòng cố vấn trực tiếp - Thông tín từ bên ngoài - Điều tra tại chỗ về tài sản đảm bảo, cơ sở vật chất kĩ thuật, sổ sách kế toán quản lý thông tin trong nội bộ ngân hàng * Phân tích đánh giá khách hàng vay : - Đánh giá năng lực pháp lý : nếu khách hàng không có đủ năng lực pháp lý thì hợp đồng tín dụng ký với khách hàng sẽ không có hiệu lực, ngân hàng sẽ không được pháp luật bảo vệ khi khách hàng không trả nợ 8 - Uy tín của khách hàng : phải đánh giá uy tín của khách hàng vì uy tín cyả khách hàng quyết định sự sẵn lòng trả nợ, trách nhiệm cao hay thấp ( khả năng trả và mức trả). Uy tín cao sẽ quyết định trả, uy tín thấp sẽ quyết định không trả - Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tính toán tỷ trọng từng khoản mục trong báo cáo tài chính (= giá trị từng khoản mục / tổng tài sản ), tỷ trọng từng khoản mục trong báo cáo kết quả kinh doanh (= giá trị từng khoản mục / doanh thu thuần ) - Sử dụng phương pháp so sánh để phân tích + Phân tích các hệ số - ) Nhóm hệ số về khả năng thanh toán - ) Nhóm hệ số về cơ cấu vốn - ) Nhóm hệ số về hoạt động - ) Nhóm hệ số về khả năng sinh lời - Đánh giá năng lực kinh doanh : đánh giá thông qua thị trường và sản phẩm của doanh nghiệp, đánh giá uy tín của sản phẩm - Đánh giá nguồn lực của doanh nghiệp + Nguồn lực vật chất : đánh giá thông qua cơ sở vật chất, kĩ thuật. Đánh giá tài sản vô hình, thương hiệu => chứng tỏ đã có một thương hiệu tốt, bản quyền, nguồn cung cấp yếu tố đầu vào có cố định không, đều đặn không ? + Nguồn nhân lực : chất lượng đội ngũ cán bộ ( trình độ học vấn, chuyên môn, nghề ), số lượng - Đánh giá về quản lý : đánh giá năng lực quản lý trong hiện tại, trình độ năng lực của cán bộ quản lý cấp cao, chất lượng quản lý nhân sự, chính sách tuyển dụng , bố trí sắp xếp lao động - Đánh giá bề sâu quản lý : công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý kế cận => mới đảm bảo doanh nghiệp sẽ đứng vững trong tương lai 9 [...]... mức tín dụng f Quyết định cho vay các đối tư ng qui trình hợp lệ g Quyết định cho vay các trường hợp ngoại lệ CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG 2.1 Tổng quan về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 2.1.1 Giới thiệu chung về ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 18 Ngày 26/4/1957, Ngân hàng Kiến thiết Việt. .. ty: Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quang Trung * Địa chỉ: 53 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội * Điện thoại: (04).9433.133 Fax: (04).9432.144 2.1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quang Trung Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng trên địa bàn ngày một tăng, ngày 1/4/2005 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. .. phối lớn nhất Việt Nam, và ngày đang mở rộng thêm mạng lưới hoạt động của mình BIDV ngày càng thể hiện được vị thế của mình trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng 2.1.2 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam chi nhánh Quang Trung 19 BIDV Chi nhánh Quang Trung là chi nhánh cấp I trực thuộc Tổng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Được thành lập theo... Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong các quan hệ với mọi tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quang Trung Là người trực tiếp điều hành hoạt động thường xuyên của Chi nhánh, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và trước pháp luật về hoạt động của Chi nhánh Giúp việc cho Giám đốc Chi nhánh. .. bố khai trương Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quang Trung ( Chi nhánh ) tại 53 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội – chi nhánh cấp I thứ 76 của BIDV Chi nhánh Quang Trung hình thành trên cơ sở phân tách Sở Giao Dịch I Với mục tiêu giữ vững và phát triển nền khách hàng tại địa bàn Hoạt động theo hình thức Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đi đầu trong việc áp dụng các công nghệ Ngân hàng tiên tiến... - Thu thập, quản lý thông tin về tín dụng, thực hiện các báo cáo về công tác tín dụng và chất lượng tín dụng của chi nhánh; lập báo cáo phân tích thực trạng tài sản đảm bảo nợ vay của chi nhánh - Thực hiện việc xử lý nợ xấu * Công tác quản lý rủi ro tín dụng: - Tham mưu, đề xuất xây dựng các quy định, biện pháp quản lý rủi ro tín dụng - Trình lãnh đạo cấp tín dụng/ bảo lãnh cho khách hàng - Phối hợp,... trình tín dụng, chính sách khách hàng, Marketing ) - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu Giám đốc chi nhánh b Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Khối Quản lý Rủi ro: * Công tác quản lý tín dụng - Tham mưu đề xuất chính sách, biện pháp phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng - Quản lý, giám sát, phân tích, đánh giá rủi ro tiềm ẩn đối với danh mục tín dụng của chi nhánh; duy trì và áp dụng. .. đối tư ng khách hàng thuộc phạm vi xử lý, mức tăng trưởng và hiệu quả hoạt động tín dụng của Chi nhánh • Tính đầy đủ, chính xác, trung thực đối với các thông tin khách hàng khi cung cấp báo cáo để phục vụ cho việc xét cấp tín dụng cho khách hàng • Mọi khoản tín dụng được cấp đều tuân thủ đúng quy định, quy trình, quy định về quản lý rủi ro và mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng, đúng pháp lý và điều... đánh giá, xếp hạng tín dụng vào việc quản lý danh mục - Đầu mối nghiên cứu, đề xuất trình lãnh đạo phê duyệt hạn mức, điều chỉnh hạn mức, cơ cấu, giới hạn tín dụng cho từng ngành, từng nhóm và từng khách hàng phù hợp với chỉ đạo của BIDV và tình hình thực tế tại Chi nhánh 26 Kiểm tra việc thực hiện giới hạn tín dụng của các Phòng liên quan và đề xuất xử lý nếu có vi phạm - Đầu mối đề xuất trình Giám... bảo quản cẩn thận • Quản lý hồ sơ tín dụng • Luân chuyển hồ sơ b Đánh giá lại các khoản nợ * Rà soát định kỳ * Đánh giá lại các khoản nợ đột xuất khi cần thiết c Quản lý đối với từng khoản cho vay và toàn bộ danh mục cho vay Bộ phận đầu mối tại chi nhánh quản lý toàn bộ danh mục cho vay của chi nhánh là phòng thẩm định và quản lý tín dụng, quản lý đối với từng khoản vay là phòng tín dụng • Rà soát định . tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung đề cập một số vấn đề chung 1 về quản lý tín dụng cũng như thực trạng quản lý tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang. CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG 2.1 Tổng quan về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung 2.1.1 Giới thiệu chung về ngân hàng đầu tư và phát. 3: Thực trạng quản lý tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề thực tập: Quản lý tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung, Chuyên đề thực tập: Quản lý tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung, Chuyên đề thực tập: Quản lý tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung, b. Nguyên nhân hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn