Đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh. Thực trạng và giải pháp

59 525 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 12:53

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Thị Ái Liên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC ~~~ *** ~~~ BẢN CAM ĐOAN Kính gửi: Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Khoa Đầu Tư Tên Sinh Viên : Đỗ Thị Thu Hương Lớp : Kinh tế Đầu tư 51D Khóa : 51 Em xin cam đoan bài chuyên đề dưới đây là sản phẩm của bản thân em, dựa vào quá trình thực tập thực tế tại đơn vị, các tài liệu, ý kiến chuyên môn của các cán bộ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh. Hoàn toàn không sao chép của các cá nhân khác. Nếu có vi phạm xảy ra em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung chuyên đề của mình. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10/05/2013 Sinh viên thực hiện Đỗ Thị Thu Hương SV: Đỗ Thị Thu Hương Lớp: Kinh tế đầu tư 51D Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Thị Ái Liên MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU SV: Đỗ Thị Thu Hương Lớp: Kinh tế đầu tư 51D Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Thị Ái Liên DANH MỤC VIẾT TẮT XDCB : Xây dựng cơ bản NSNN : Ngân sách Nhà nước VĐT : Vốn đầu tư UBND : Ủy ban nhân dân TP : Thành phố GDP : Tổng sản phẩm quốc nội KT- XH : Kinh tế - xã hội THCS : Trung học cơ sở THPT : Trung học phổ thông KCN : Khu công nghiệp KHCN : Khoa học công nghệ SV: Đỗ Thị Thu Hương Lớp: Kinh tế đầu tư 51D Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Thị Ái Liên DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG: SV: Đỗ Thị Thu Hương Lớp: Kinh tế đầu tư 51D Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Thị Ái Liên LỜI MỞ ĐẦU Trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản là một hoạt động đầu tư vô cùng quan trọng, tạo ra hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản có ý nghĩa to lớn đối với đất nước nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Bắc Ninh là một tỉnh mới tái lập năm 1997, nền kinh tế có xuất phát điểm thấp, mặc dù vậy tỉnh lại có tốc độ tăng trưởng nhanh, môi trường đầu tư sôi động. Với những chủ trương, chính sách của Nhà nước đang từng bước đưa công tác đầu tư xây dựng cơ bản nước ta đi vào ổn định, công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Bắc Ninh đã và đang không ngừng phát triển, góp phần quan trong trong việc mở rộng và nâng cao tiềm lực của nền kinh tế, tiềm lực sản xuất kinh doanh của từng địa phương, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế và từ nhân dân được khuyến khích và huy động với quy mô ngày càng tăng dưới nhiều hình thức phong phú, tuy nhiên không thể phủ nhận sự quan trọng của nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do khủng hoảng kinh tế thế giới cũng như những biến động kinh tế đất nước, tỉnh Bắc Ninh cũng không tránh khỏi việc gặp khó khăn trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nói chung và công tác đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng. Mặt khác, tình trạng thất thoát, lãng phí trong hoạt động đầu tư XDCB còn diễn ra khá phổ biến, công tác quản lý vốn đầu tư còn bộc lộ nhiều nhược điểm, làm cho vốn đầu tư sử dụng đạt hiệu quả thấp. Đây là một vấn đề bức xúc và cần được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Vì vậy, em chọn đề tài “Đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh. Thực trạng và giải pháp” để làm rõ thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN tại tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2008- 2012, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản trong thời gian tới của tỉnh. SV: Đỗ Thị Thu Hương Lớp: KTĐT 51D 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Thị Ái Liên Nội dung chuyên đề gồm 2 chương: Chương I: Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước tại Tỉnh Bắc Ninh. Chương II: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước tại Tỉnh Bắc Ninh. SV: Đỗ Thị Thu Hương Lớp: KTĐT 51D 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Thị Ái Liên CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH BẮC NINH 1.1.Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh 1.1.1. Đặc điểm tự nhiên 1.1.1.1. Vị trí địa lý Bắc Ninh là một tỉnh cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, trung tâm xứ Kinh Bắc cổ xưa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có truyền thống khoa bảng và nền văn hóa lâu đời. Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên, phía Đông giáp tỉnh Hải Dương, phía Tây và Tây Nam giáp thủ đô Hà Nội. Là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Bắc Ninh có các hệ thống giao thông thuận lợi kết nối với các tỉnh trong vùng như quốc lộ 1A nối Hà Nội - Bắc Ninh - Lạng Sơn; Đường cao tốc 18 nối sân bay Quốc tế Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long; Quốc lộ 38 nối Bắc Ninh - Hải Dương - Hải Phòng; Trục đường sắt xuyên Việt chạy qua Bắc Ninh đi Lạng Sơn và Trung Quốc; Mạng đường thủy sông Cầu, sông Đuống, sông Thái Bình rất thuận lợi nối Bắc Ninh với hệ thống cảng sông và cảng biển của vùng tạo cho Bắc Ninh là địa bàn mở gắn với phát triển của thủ đô Hà Nội, theo định hướng xây dựng các thành phố vệ tinh và sự phân bố công nghiệp của Hà Nội. Đây là những yếu tố rất thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và giao lưu của Bắc Ninh với bên ngoài. 1.1.1.2.Các yếu tố khí hậu, địa chất, thủy văn - Về khí hậu. Bắc Ninh thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh và không khác biệt nhiều so với các tỉnh lân cận của đồng bằng sông Hồng - Về địa hình - địa chất. Địa hình của tỉnh tương đối bằng phẳng, có hướng dốc chủ yếu từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông, được thể hiện qua các dòng chảy mặt đổ về sông Đuống và sông Thái Bình. Mức độ chênh lệch địa hình không lớn, vùng đồng bằng thường có độ cao phổ biến từ 3 - 7 m, địa hình trung du đồi núi có độ cao phổ biến 300 - 400 m. Diện tích đồi núi chiếm tỷ lệ rất nhỏ (0,53%) so với tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh, phân bố chủ yếu ở 2 huyện Quế Võ và Tiên SV: Đỗ Thị Thu Hương Lớp: KTĐT 51D 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Thị Ái Liên Du. Ngoài ra còn một số khu vực thấp trũng ven đê thuộc các huyện Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ, Yên Phong. Đặc điểm địa chất mang những nét đặc trưng của cấu trúc địa chất thuộc vùng trũng sông Hồng, bề dày trầm tích đệ tứ chịu ảnh hưởng rõ rệt của cấu trúc mỏng. - Về đặc điểm thuỷ văn. Bắc Ninh có mạng lưới sông ngòi khá dày đặc, mật độ lưới sông khá cao, trung bình 1,0 - 1,2 km/km 2 , có 3 hệ thống sông lớn chảy qua gồm sông Đuống, sông Cầu và sông Thái Bình. Sông Đuống: Có chiều dài 42 km nằm trên đất Bắc Ninh, tổng lượng nước bình quân 31,6 tỷ m 3 . Mực nước cao nhất tại bến Hồ tháng 8/1945 là 9,64m, cao hơn so với mặt ruộng là 3 - 4 m. Sông Đuống có hàm lượng phù sa cao, vào mùa mưa trung bình cứ 1 m 3 nước có 2,8 kg phù sa. Sông Cầu: Tổng chiều dài sông Cầu là 290 km với đoạn chảy qua tỉnh Bắc Ninh dài 70 km, lưu lượng nước hàng năm khoảng 5 tỷ m 3 . Sông Cầu có mực nước trong mùa lũ cao từ 3 - 6 m, cao nhất là 8 m, trên mặt ruộng 1 - 2 m, trong mùa cạn mức nước sông lại xuống quá thấp ( 0,5 - 0,8 m ). Sông Thái Bình: thuộc vào loại sông lớn của miền Bắc có chiều dài 385 km, đoạn chảy qua tỉnh Bắc Ninh dài 17 km. Do phần lớn lưu vực sông bắt nguồn từ các vùng đồi trọc miền Đông Bắc, đất đai bị sói mòn nhiều nên nước sông rất đục, hàm lượng phù sa lớn. Do đặc điểm lòng sông rộng, ít dốc, đáy nông nên sông Thái Bình là một trong những sông bị bồi lấp nhiều nhất. Theo tài liệu thực đo thì mức nước lũ lụt lịch sử sông Thái Bình đo được tại Phả Lại năm 1971 đạt tới 7,21 m với lưu lượng lớn nhất tại Cát Khê là 5000 m 3 /s. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có các hệ thống sông ngòi nội địa như sông Ngũ huyện Khê, sông Dâu, sông Đông Côi, sông Bùi, ngòi Tào Khê, sông Đồng Khởi, sông Đại Quảng Bình. 1.1.1.3. Tài nguyên thiên nhiên - Tài nguyên rừng: Tài nguyên rừng của Bắc Ninh không lớn, chủ yếu là rừng trồng. Tổng diện tích đất rừng khoảng 619,8 ha, phân bố tập trung ở Tiên Du, thành phố Bắc Ninh và Quế Võ. SV: Đỗ Thị Thu Hương Lớp: KTĐT 51D 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Thị Ái Liên - Tài nguyên khoáng sản: Bắc Ninh nghèo về tài nguyên khoáng sản, ít về chủng loại, chủ yếu chỉ có vật liệu xây dựng như: đất sét làm gạch, ngói, gốm, với trữ lượng khoảng 4 triệu tấn ở Quế Võ và Tiên Du, đất sét làm gạch chịu lửa ở thị xã Bắc Ninh, đá cát kết với trữ lượng khoảng 1 triệu tấn ở Thị Cầu - Bắc Ninh, đá sa thạch ở Vũ Ninh - Bắc Ninh có trữ lượng khoảng 300.000 m 3 . Ngoài ra còn có than bùn ở Yên Phong với trữ lượng 60.000 - 200.000 tấn. - Tài nguyên đất: Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Bắc Ninh là 822,71 km 2 , trong đó đất nông nghiệp chiếm 53,12%, đất nuôi trồng thủy sản chiếm 6,16%, đất lâm nghiệp chiếm 0,75%, đất chuyên dùng và đất ở chiếm 39,2%, đất chưa sử dụng còn 0,77%. 1.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 1.1.2.1.Đặc điểm dân số Năm 2010, dân số trung bình của Bắc Ninh là 1034,8 ngàn người, cơ cấu dân số Bắc Ninh thuộc loại trẻ: nhóm 0-14 tuổi chiếm tới 27,7%; nhóm 15-64 tuổi khoảng 66% và 6,3%số người trên 65 tuổi. Do đó, tỉ lệ nhân khẩu phụ thuộc còn cao (0,59). Dân số nữ chiếm tới 51,11% tổng dân số của tỉnh, cao hơn so với tỉ lệ tương ứng của cả nước (50,05%). Kết quả này có thể do nguyên nhân kinh tế - xã hội là chủ yếu. Phân bố dân cư Bắc Ninh mang đậm sắc thái nông nghiệp, nông thôn với tỉ lệ 72,8%, dân số sống ở khu vực thành thị chỉ chiếm 27,2%, thấp hơn so tỉ lệ dân đô thị của cả nước (29,6%). Mật độ dân số trung bình năm 2010 của tỉnh là 1257 người/km2. Dân số phân bố không đều giữa các huyện/thành phố. Mật độ dân số của Quế Võ và Gia Bình chỉ bằng khoảng 1/3 của Từ Sơn và 1/3 của thành phố Bắc Ninh. 1.1.2.2.Đặc điểm nguồn nhân lực Ước tính 2010, dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động chiếm 67,01% tổng dân số, tương đương với khoảng 693,4 ngàn người, trung bình mỗi năm lao động có khả năng lao động tăng thêm khoảng 4,094 ngàn người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 1,33%/năm. Nguồn nhân lực chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn. SV: Đỗ Thị Thu Hương Lớp: KTĐT 51D 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Thị Ái Liên Chất lượng của nguồn nhân lực được thể hiện chủ yếu qua trình độ học vấn và đặc biệt là trình độ chuyên môn kĩ thuật. Trình độ học vấn của nguồn nhân lực Bắc Ninh cao hơn so với mức trung bình cả nước nhưng thấp hơn so với mức trung bình của Đồng bằng Sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tuy chỉ còn 0,39% nguồn nhân lực mù chữ, 5,79% chưa tốt nghiệp tiểu học, 66,61% tốt nghiệp tiểu học và THCS nhưng số tốt nghiệp THPT chỉ 27,2%. Năm 2010, tỉ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật của Bắc Ninh là 45,01%, trong đó số có bằng từ công nhân kỹ thuật trở lên chiếm 18,84%. Như vậy, chất lượng nguồn nhân lực Bắc Ninh cao hơn mức trung bình cả nước (30,0% & 12,4%). 1.1.2.3.Đặc điểm kinh tế Bắc Ninh là tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, với nguồn thu ngân sách năm 2011 đạt trên 7.100 tỷ đồng (gấp 41 lần so với năm 1997); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2011 xếp thứ 2 trong 63 tỉnh, thành. Chính những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế đã đưa Bắc Ninh trở thành một trong 13 tỉnh tự cân đối và có điều tiết ngân sách về Trung ương. Kể từ khi tái lập tỉnh năm 1997 cho đến nay, Bắc Ninh luôn là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về tốc độ đô thị hóa cũng như phát triển công nghiệp. Mức độ tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn giữ ở mức ổn định 14,5%. Hàng loạt các khu công nghiệp mới với qui mô lớn được hình thành, nhiều tập đoàn kinh tế có tên tuổi trên thế giới cũng chọn nơi đây làm điểm dừng chân. Khi mới tái lập, Bắc Ninh là một tỉnh thuần nông gặp muôn vàn khó khăn thách thức như điểm xuất phát thấp, kết cấu hạ tầng vừa yếu vừa thiếu (sản xuất nông nghiệp chiếm 45% GDP của tỉnh) Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự nỗ lực của nhân dân, 15 năm qua, kinh tế của Bắc Ninh đã liên tục đạt mức tăng trưởng cao (khoảng 14% năm). Sự tăng trưởng của nền kinh tế còn thể hiện ở những chuyển biến không ngừng về qui mô (năm 2011 gấp 6,6 lần so với 1977), cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại. SV: Đỗ Thị Thu Hương Lớp: KTĐT 51D 10 [...]... 10,08% Mặc dù tỷ lệ vốn đầu tư XDCB trên tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh của 2 năm 2011 và 2012 vẫn cao (trên 70%) nhưng do tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh của 2 năm này không tăng nhiều, dẫn đến tốc độ phát triển vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại 2 năm này không cao Tỷ lệ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước trên tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn... đầu tư xây dựng tại Bắc Ninh phát triển mạnh mẽ và sôi động, phạm vi đầu tư rộng khắp ở tất cả các địa bàn thành phố và các huyện Nguồn vốn đầu tư và đối tư ng đầu tư cũng khá đa dạng Đối tư ng đầu tư xây dựng bao gồm : - Các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông của Trung ương trên địa bàn - Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông tỉnh - Dự án đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan Đảng, quản lý nhà nước. .. thành tỉnh công nghiệp 1.4.3 Những hạn chế còn tồn tại trong đầu tư XDCB từ vốn NSNN * Chưa đạt kế hoạch vốn thực hiện Tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN tai tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn này thể hiện qua bảng 1.9: BẢNG 1.9: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NSNN TẠI TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2008- 2012 Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng Kế hoạch năm Vốn đầu tư thực. .. trong đầu tư và xây dựng Một số công trình trọng điểm, có tính đặc thù thì trong bộ đơn giá chưa được phản ánh 1.4 Đánh giá hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN tại Tỉnh Bắc Ninh 1.4.1 Kết quả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn NSNN Nguồn vốn NSNN đóng góp một phần quan trọng trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Bắc Ninh Trong giai đoạn 2008 – 2012, Tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng xây dựng. .. chủ yếu Bắc Ninh vẫn đầu tư vào các dự án nhóm B, trong đó tỷ lệ vốn đầu tư XDCB từ vốn NSNN cho các dự án nhóm B chiếm đa số, 61,89% tổng vốn đầu tư tương ứng 2.547.549 triệu đồng Tỷ lệ vốn đầu tư XDCB từ vốn NSNN cho các dự án nhóm C là 15,56% tổng vốn đầu tư tương ứng 640.770 triệu đồng 1.3 Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn NSNN tại Bắc Ninh 1.3.1 Công tác thực hiện quy hoạch xây dựng. .. những chính sách phù hợp nhằm huy động được các nguồn vốn đầu tư khác từ những chủ đầu tư thuộc các thành phần kinh tế khác nhau để đáp ứng được nhu cầu vốn của các dự án Tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo ngành phản ánh khối lượng vốn đầu tư xây dựng thực hiện của từng ngành trong từng năm và trong cả giai đoạn Qua đó cho thấy tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản các ngành, từ đó có... quốc gia 1.2.3 .Cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN theo vùng Cách phân loại này thể hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN theo các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh, dựa vào đây ta có thể so sánh được khối lượng vốn đầu tư XDCB của các huyện, thành phố trong tỉnh Bắc ninh so với tổng vốn đầu tư XDCB từ NSNN của toàn Tỉnh và so với nhau SV: Đỗ Thị Thu Hương Lớp: KTĐT 51D Chuyên đề thực tập tốt nghiệp... Sở Kế hoạch đầu tư Bắc Ninh Trong giai đoạn này, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản Tỉnh Bắc Ninh đã bước sang một bước tiến mới, đã có sự đầu tư vào các dự án nhóm A, khác với giai đoạn trước là chỉ có dự án nhóm B, C Tỷ lệ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn NSNN cho các dự án nhóm A là 22,55% tổng vốn đầu tư, tương ứng 928.201 triệu đồng, đây là con số thể hiện quy mô vốn đầu tư XDCB tỉnh Bắc Ninh ngày... trong bảng 1.3: BẢNG 1.3: VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2008 -2012 Tỷ lệ VĐT Năm Tổng vốn đầu tư Vốn đầu tư XDCB từ XDCB từ XDCB NSNN NSNN / ( Tỷ đồng) (Tỷ đồng) Tổng VĐT XDCB (%) 2008 6.972 497,80 7,14 2009 10.654,3 621,15 5,83 2010 15.816,7 1538,96 9,73 2011 15.914,4 876,88 5,51 2012 17.519 896,97 5,12 Nguồn: Sở kế hoạch đầu tư Bắc Ninh Tỷ lệ vốn đầu tư xây. .. Từ Sơn, huyện Quế Võ, TP Bắc Ninh và huyện Yên Phong Cũng qua cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn NSNN theo vùng ta thấy cần tập trung đầu tư vào vùng nào cho phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển trong tư ng lai, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, gây ra mất cân bằng trong phát triển kinh tế giữa các vùng 1.2.4 Cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN theo nhóm dự án Việc phân chia vốn đầu . I: Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước tại Tỉnh Bắc Ninh. Chương II: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước tại Tỉnh. đề tài Đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh. Thực trạng và giải pháp để làm rõ thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN tại tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn. phát triển vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại 2 năm này không cao. Tỷ lệ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước trên tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh. Thực trạng và giải pháp, Đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh. Thực trạng và giải pháp, Đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh. Thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan