Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm ở THPT

16 4,161 48
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 13:23

Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ Cách đây 45 năm, trong bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ngành giáo dục đến từng cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên trong cả nước. Trong đó có nội dung “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt ( ) phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “Người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua. Thấm nhuần lời dạy của Bác, khi mà toàn Đảng, toàn dân đang sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Là một giáo viên chủ nhiệm, người được coi là có vai trò quan trọng trong giáo dục các em học sinh, tôi nhận thức được nếu là giáo viên chủ nhiệm tốt sẽ giúp các em rất nhiều trong việc hình thành và hoàn thiện nhân cách của mình. Để làm tốt nhiệm vụ chủ nhiệm lớp, giáo viên chủ nhiệm phải biết tổ chức, hướng dẫn cho tập thể lớp hoạt động; phải biết phát huy năng lực tự quản của học sinh; phải biết tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích để nắm được đặc điểm, hoàn cảnh, tâm sinh lý, trình độ, năng lực của từng học sinh trong lớp. Chính vì vậy, bên cạnh việc lo nâng cao năng lực chuyên môn của mình, tôi phải lo học tập, tích luỹ để có nghiệp vụ của một nhà tổ chức, một nhà tâm lý, một nhà giáo dục, phải tự rèn luyện để có tấm lòng của một người cha, người mẹ, phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Trường THPT Bỉm Sơn là trường có nhiều thành tích, nề nếp kỉ cương của nhà trường luôn được giữ vững trong đó các giáo viên chủ nhiệm đóng một vai trò quan trọng. Các lớp đều có những tiêu chí thi đua khác nhau tuy nhiên tôi nhận thấy thi đua của các lớp đang dừng ở mức hạn chế. Tiêu chí thi đua đưa ra với mục đích chỉ để làm căn cứ xếp loại hạnh kiểm, trong khi đó hạnh kiểm cũng chỉ có 4 loại: Tốt, khá, trung bình, yếu. Như vậy vẫn chưa thật sự phân loại được mức độ thi đua của từng cá nhân học sinh. Giáo viên: Nguyễn Lệ Quyên - Trường THPT Bỉm Sơn 1 Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm Là giáo viên chủ nhiệm, tôi trăn trở làm sao phải vận dụng một cách linh hoạt lời dạy của Bác vào trong phong trào thi đua của lớp qua đó để thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tôi mạnh dạn đề xuất sáng kiến kinh nghiệm: “ Giải pháp nhằm nâng cao phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm” II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Xây dựng hình thức, phương thức thi đua trong lớp gồm: + Thi đua giữa các em học sinh. + Thi đua giữa các nhóm bạn. - Nội dung thi đua: + Thi đua học tập tốt. + Thi đua rèn luyện tốt, về nhiều lĩnh vực: Chấp hành nội quy của trường, lớp, thi đua là việc tốt… III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Đổi mới công tác thi đua khen thưởng của lớp 10C9 trường THPT Bỉm Sơn. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp quan sát, tòi. - Phương pháp thảo luận nhóm. - Phương pháp vấn đáp. - Phương pháp điều tra bằng phiếu thăm dò. Giáo viên: Nguyễn Lệ Quyên - Trường THPT Bỉm Sơn 2 Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm PHẦN HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG I. NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG - Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích. - Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua. II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Thi đua thường xuyên. - Thi đua theo đợt. III. PHẠM VI THI ĐUA - Thi đua trong lớp. IV. NỘI DUNG THI ĐUA - Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng và nội dung thi đua. - Xác định chỉ tiêu, khẩu hiệu và thời hạn thi đua. - Xác định biện pháp tổ chức phong trào thi đua. - Sơ kết, tổng kết và khen thưởng thi đua. V. NGUYÊN TẮC THI ĐUA - Tự nguyện, tự giác, công khai. - Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. VI. NGUYÊN TẮC KHEN THƯỞNG - Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời. - Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng. - Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng. - Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. Giáo viên: Nguyễn Lệ Quyên - Trường THPT Bỉm Sơn 3 Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm VII. DANH HIỆU THI ĐUA - Tôn vinh “Học sinh xuất sắc nhất trong năm” - Nhóm bạn cùng tiến. - Tôn vinh “Người bạn tốt nhất trong lớp”. Chương II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA CÁC LỚP I. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Ở CÁC LỚP. 1. Thực trạng công tác thi đua Trường THPT Bỉm Sơn có tiêu chí thi đua rõ ràng cho tất cả các lớp, mỗi tuần đều có xếp loại thi đua theo từng khối. Trong tiêu chí thi đua đó, mỗi lớp với tổng điểm ban đầu là 100 điểm, nếu lớp nào có học sinh vi phạm sẽ bị trừ điểm thi đua. Dựa vào điểm thi đua để đánh giá nề nếp của mỗi lớp. Dựa vào tiêu chí thi đua của trường, mỗi lớp đều xây dựng tiêu chí thi đua cho học sinh. Mỗi học sinh có điểm ban đầu là 10 điểm, nếu vi phạm những lỗi liên quan đến kỉ luật nhà trường, xếp loại giờ học sẽ bị trừ điểm. Điểm thi đua của mỗi học sinh là căn cứ để xếp loại hạnh kiểm. Cụ thể như sau: QUY CHẾ THI ĐUA NĂM HỌC 2011- 2012 I. KỈ LUẬT 1. Giờ giấc - Đi học muộn: Trừ 1,5 điểm/ buổi. Vào muộn 1 tiết: Trừ 1 điểm / lần - Nghỉ học (kể cả chính khoá và bồi dưỡng), lao động, hoạt động ngoại khoá: + Vô lý do ( bỏ học ) : Trừ 1,5 điểm mỗi tiết. 3 điểm/ 1 buổi. + Có lý do: Trừ 1 điểm / buổi lao động hoặc ho¹t ®éng ngo¹i khãa Giáo viên: Nguyễn Lệ Quyên - Trường THPT Bỉm Sơn 4 Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm 2. Trang phục : (Thẻ, sơ vin, giày dép) Thiếu hoặc thực hiện không nghiêm túc: Trừ 1,5 điểm/ 1 lần vi phạm Không mặc đồng phục: Trừ 2 điểm 3. Vệ sinh: - Không trực nhật hoặc không trực tuần: Trừ 2 điểm/buổi - Trực nhật hoặc trực tuần không hoàn thành: Trừ 1,5 điểm/ 1 buổi. - Ăn quà: Trừ 1.5 điểm /1 lần. 4. Theo dõi qua các tiết học: - Vào sổ đầu bài giờ Tốt: Trừ 1 điểm/1 lần. - Vào sổ đầu bài giờ Khá: Trừ 2 điểm/1 lần. - Vào sổ đầu bài giờ Trung Bình: Trừ 4 điểm/1 lần. Vào sổ đầu bài giờ Yếu: Trừ 6 điểm/1 lần. - Bị giáo viên nhắc nhở không ghi vào sổ đầu bài tuỳ mức độ mà trừ điểm cho mỗi lần vi phạm - VD: Vô lễ với giáo viên trừ 6 điểm /lần vi phạm; nói chuyện hoặc làm việc riêng trừ 1,5 điểm/lần vi phạm; Mang ĐT di động trừ: 4 điểm - Không học bài cũ,điểm kém dưới 5 ( không liên quan đến xếp loại giờ học): Trừ 1 điểm/ 1lần vi phạm.` - Đổi chỗ ngồi trừ 1,5 điểm/1 lần vi phạm. 5. Đối với cán bộ lớp (Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư, Phó BT, các tổ trưởng, cán sự các bộ môn ) - Không hoàn thành nhiệm vụ: - 1 điểm ( Lấy điểm theo sự tín nhiệm của tập thể lớp ) 6. Những trường hợp đặc biệt: Thường xuyên vi phạm nội quy, không có ý thức sửa chữa, vi phạm kiểm tra, đánh nhau, xử lý theo quy định của nhà trường. Giáo viên: Nguyễn Lệ Quyên - Trường THPT Bỉm Sơn 5 Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm Điểm thi đua trong tháng: = 10 điểm + điểm được cộng - điểm bị trừ Xếp loại: Tốt ≥ 9 điểm Khá: 7,0 – 8,5 điểm Trung bình: 5 – 6,5 điểm Yếu < 5 điểm Như vậy, nếu thi đua như vậy chỉ xếp được 4 tốp theo 4 loại hạnh kiểm, thi đua như vậy chỉ mang tính chất răn đe học sinh chưa có khuyến khích học sinh. Ta thấy rõ, trong tiêu chí này chỉ trừ điểm chứ không cộng điểm. 2. Thực trạng công tác khen thưởng - Vì với tiêu chí thi đua trên không thể khen thưởng được những cá nhân xuất sắc toàn diện, chỉ có thể khen thưởng cho những cá nhân đạt thành tích cao trong các lĩnh vực mà chủ yếu là lĩnh vực học tập như: Học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, thi HSG Tỉnh, thi Olympic Một số điểm các lớp chưa khen thưởng được: - Chưa xếp được thứ tự thi đua từ cao xuống thấp, chưa tuyên dương được những học sinh tiêu biểu và toàn diện trong mọi lĩnh vực từ học tập đến tham gia các hoạt động, chưa biểu dương được người tốt, việc tốt . - Nguyên nhân: Chưa có quy chế thi đua rõ ràng, cụ thể để đánh giá được mức độ thi đua của từng cá nhân. Chương III. ĐÊ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA I. NGUYÊN TẮC : Để thi đạt hiệu quả tốt cần phải đảm bảo một số nguyên tắc sau: - Tổ chức thi đua ở tất cả các tình huống có thể tạo thành nền nếp trong các hoạt động tập thể. - Khuyến khích tất cả học sinh tham gia và lần lượt là các hạt nhân chính, không nên chỉ tập trung vào một vài học sinh tích cực. - Các cuộc thi đua cần có phát động và tổng kết đầy đủ, không đầu voi, đuôi chuột. Giáo viên: Nguyễn Lệ Quyên - Trường THPT Bỉm Sơn 6 Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm - Công bằng trong đánh giá kết quả thi đua. - Sử dụng kết quả thi đua hợp ly trong đánh giá toàn diện học sinh, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động tập thể II. GIẢI PHÁP Nguyên tắc đầu tiên: Công bằng trong đánh giá kết quả thi đua Để tạo sự công bằng đoàn kết, các em không thắc mắc: Tôi xây dựng quy chế thi đua cho cá nhân, quy chế thi đua này được dựa trên nền tảng quy chế thi đua năm 2011- 2012 mà các lớp đang thực hiện. Trong quy chế này tôi đã thêm một phần quan trọng đó là phần khen thưởng mà đã quy ra “ điểm thưởng” cho các em . Quy chế được chia làm 2 phần: - Phần I: Kỉ luật ( Giống như quy chế thi đua cũ do các lớp tự đề ra) - Phần II: Khen thưởng ( Là phần bổ sung) I. THI ĐUA (Giống quy chế thi đua năm học 2011- 2012) II. KHEN THƯỞNG 1. Cộng điểm - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: + 2 – 5 điểm (Tuỳ theo công việc) - Đối với các thành viên khác: Tích cực xây dựng bài, tích cực tham gia các hoạt động tập thể; cộng 01 điểm - Những học sinh đạt điểm tốt nhiều trong tháng: Cộng từ 1- 2 điểm - Nếu được học sinh tiến tiến : + Tổng kết 6,5- 7đ: Cộng 02 điểm. + Tổng kết từ 7, 0- 7,5 : Cộng 03 điểm + Tổng kết từ 7,5 – 7,9: Cộng 04 điểm + Tổng kết từ 8,0 trở lên: Cộng 05 điểm - Thi HK các môn thi chung: + trong tốp 10: Cộng 3 điểm + trong tốp 10-50: Cộng 2 điểm + trong tốp 100: Cộng 1 điểm . Giáo viên: Nguyễn Lệ Quyên - Trường THPT Bỉm Sơn 7 Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm - Thi chất lượng bồi dưỡng: + không phải nhà trường tổ chức : nằm trong tốp 3 được cộng 1 điểm. + Nhà trường tổ chức: Trong tốp 50: Cộng 5 điểm. Trong tốp 100: Cộng 4 điểm. - Thi Olympic thị xã: + HCV: Cộng 4 điểm + HCB: Cộng 3 điểm + HCĐồng: Cộng 2 điểm - Thi HSG cấp Tỉnh: Cộng cao hơn thi Olympic 1 điểm, theo thứ bậc. - Những cá nhân làm việc tốt sẽ được cộng điểm tùy theo tính chất của việc làm. 2. Hình thức khen thưởng - Cuối mỗi tháng: Sơ kết - Cuối mỗi kì: Khen thưởng cho 5 bạn có điểm thi đua cao nhất, ngoài ra còn khen thưởng thêm các mặt như: Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, điểm thi HK cao nhất, thi chất lượng bồi dưỡng cao nhất, học sinh tiến tiến, học sinh giành huy chương…) - Cuối năm: Tôn vinh học sinh suất xắc nhất: Có số điểm thi đua cao nhất. - Những em có tiến bộ trên 10 bậc so với tháng trước. Nguyên tắc thứ hai: Sử dụng kết quả thi đua hợp lí trong đánh giá toàn diện học sinh, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động tập thể. Đó là không chỉ cộng điểm cho cán bộ lớp. cán bộ Đoàn mà còn cộng điểm cho những em tích cực xây dựng bài, những em được điểm tốt, VD Quy chế này tôi poto và gửi cho các bậc phụ huynh và các em học sinh, Đề nghị phụ huynh góp ý kiến và cam kết. Cũng là một lần cho họ hiểu nếu con họ vi phạm sẽ bị xử lí như thế nào? Giáo viên: Nguyễn Lệ Quyên - Trường THPT Bỉm Sơn 8 Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm Cuối tháng tôi cho các tổ trưởng tự cộng trừ điểm, tôi chỉ thêm những phần thưởng đột xuất, sau đó chiếu lên cho các em xem. (Bản xếp loại thi đua T10- Phụ lục 1) Nguyên tắc thứ 3: Tổ chức thi đua ở tất cả các tình huống có thể tạo thành nền nếp trong các hoạt động tập thể. Bất cứ những việc làm nào tốt của các em mà tôi biểu dương khen thưởng tôi đều cộng điểm. Dù rằng trong quy chế thi đua không có. VD: Tôi miễn cho những em ở xa trên 8km không phải đi lao động vào những buổi nhà trường quy định, nhưng bù lại sau giờ học bồi dưỡng các em sẽ phải làm những việc dọn dẹp phần việc vệ sinh mà lớp phải đảm nhận. Hôm đó mấy em nhà xa ở lại làm phần việc tôi phân công, có một số em dù không phải trong thành phần phải làm nhưng vẫn ở lại giúp bạn, sau đó còn giục bạn về trước vì sợ bạn về nhà quá muộn, hoặc hành động lao vào che cho bạn khỏi bị đánh, những em được bình bầu là có tinh thần giúp đỡ bạn. … Tôi đều cộng điểm. Qua đây tôi cũng muốn khuyến khích các em làm việc tốt, bất cứ những việc làm nào tốt của các em đều được tôi ghi nhận. Trong bản xếp loại từng tháng, tôi xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Tôi phôto bản này và gửi cho phụ huynh kèm theo thư gửi cho phụ huynh, trong thư tôi chúc mừng những phụ huynh có con có điểm thi đua trong tốp 5 trở lên. ( thư gửi cho phụ huynh - Phụ lục 3) Và sau khi gửi cho phụ huynh đều đề nghị phụ huynh xác nhận và có ý kiến thì gửi lại cho tôi. Những bản xếp loại theo từng tháng này, thư gửi cho phụ huynh lại được tôi chiếu lên trong khi họp phụ huynh để phụ huynh xác nhận lại một lần nữa. Vì vậy, tháng đầu còn có việc có em dấu bố me, các tháng sau chuyện đó không hề có. Kết quả: số lần vi phạm của các em đã giảm rõ rệt qua từng tháng ( T10, T11, T1+2, T3 phụ lục 2, 4, 5 ) Nguyên tắc thứ 4: Các cuộc thi đua cần có phát động và tổng kết đầy đủ, không đầu voi, đuôi chuột. Giáo viên: Nguyễn Lệ Quyên - Trường THPT Bỉm Sơn 9 Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm Cuối học kì 1, điểm tổng của các tháng kì I sẽ là điểm thi đua của các em. Cả năm là học kì II x 2 + HKI. Điểm thi đua từng cá nhân trong năm qua là phù hợp và tập thể lớp cũng đã tôn vinh em có điểm thi đua cao nhất cả năm.( Phụ lục 6) Nguyên tắc thứ 5: Khuyến khích tất cả học sinh tham gia và lần lượt là các hạt nhân chính, không nên chỉ tập trung vào một vài học sinh tích cực. Sau một thời gian, khi đã có đánh giá về năng lực của các em. Tôi phân lớp thành 4 tốp ( tốp 1, tốp 2, tốp 3, tốp 4). Nếu như tốp 1 cần 5 điểm tốt trên tháng mới được cộng điểm thì tốp cuối cùng của lớp ( tốp 4) chỉ cần 2 điểm tốt cũng được cộng 1 điểm. Nếu các em vượt qua được tốp hiện tại cũng được khen thưởng . Để khơi dậy được tinh thần thi đua của các em tôi luôn nhắc nhở các em thi đua chứ không phải là ganh đua, bệnh thành tích. Vì vậy, ngoài việc thi đua cá nhân, tôi còn cho các em thi đua giữa các nhóm: Việc sắp xếp các nhóm luôn đồng đều với nhau, có những em học tốt, những em học khá, học kém. Những em học giỏi luôn được tôi trọng dụng, nhưng phải là những biết vì bạn bè. chỉ cần nghe một lời kêu ca của nhóm là bạn ấy không chịu giảng bài cho em thì sẽ bị tôi phê bình ngay, những em nào nhiệt tình giảng bài cho bạn thì tôi khen ngợi. Những nhóm phân chia này đã thực sự tạo ra một phong trào thi đua giữa các nhóm. Đầu năm quy định nhóm, cuối học kì, cuối năm phát phần thưởng cho nhóm tiến bộ nhất. Cuối năm học, tôi đã phát phần thưởng cho nhóm đạt danh hiệu “nhóm cùng tiến nhất”. Chính vì sự thi đua giữa các nhóm nên những em học giỏi lớp tôi đã được các bạn thể hiện quy trọng rõ rệt, mỗi lần xắp xếp chỗ ngồi lại, khi thay đổi những em học giỏi, nhiệt tình giảng bài bao giờ cũng được các bạn tranh về nhóm của mình. Ngoài việc bình bầu “nhóm bạn cùng tiến”, tôi còn cho các em bình bầu “Người bạn tốt nhất” tiêu chuẩn là những em hạnh kiểm tốt, học lực khá trở lên, những em làm được nhiều việc tốt như: Nhiệt tình giảng bài cho bạn, nhiệt tình Giáo viên: Nguyễn Lệ Quyên - Trường THPT Bỉm Sơn 10 [...]... Trường THPT Bỉm Sơn 12 Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm Giáo viên: Nguyễn Lệ Quyên - Trường THPT Bỉm Sơn 13 Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm PHẦN BA: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT I KẾT LUẬN Tất cả những làm của tôi, sau một năm thực hiện tôi thấy đã phù hợp với lớp Các phong. . .Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm với công việc tập thể, có vai trò trong giữ gìn đoàn kết trong lớp …Kết quả bình chọn rất đúng với tình hình thực tế, qua đây các em càng phải có ý thức hơn trong việc sống thế nào cho mình được gọi là “người bạn tốt” Để khơi dậy tinh thần thi đua của các em đó là luôn nhắc nhở các em,... cộng điểm 15 Như vậy: Qua bảng số liệu trên ta có thể thấy số lượt các em vi phạm ngày càng giảm, số lượt điểm tốt ngày càng tăng lên, số điểm cộng cũng tăng lên Sở dĩ Giáo viên: Nguyễn Lệ Quyên - Trường THPT Bỉm Sơn 11 Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm tháng 11 và tháng 3 tăng là do 2 tháng này là 2 tháng thi đua của nhà trường, nên... phục, giáo dục các em Tôi mong rằng các trường sẽ có một chế độ quan tâm hơn tới giáo viên chủ Giáo viên: Nguyễn Lệ Quyên - Trường THPT Bỉm Sơn 14 Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm nhiệm hơn nữa Như trường tôi có kế hoạch là một năm sẽ có cuộc bình bầu “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” Những điều tôi đã áp dụng có thể đúng cho những lớp... luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm MỤC LỤC NỘI DUNG PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề II Mục đích nghiên cứu III Đối tượng nghiên cứu IV Phương pháp nghiên cứu PHẦN HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Chương I: Những vấn đề lý luận chung về công tác thi đua, TRANG 1 1 2 2 2 2 3 khen thưởng Chương II Thực trạng về công tác thi đua, khen thưởng của 4 các lớp trường THPT Bỉm Sơn Chương III Đề xuất giải pháp nâng cao. .. đầu vào cao và các em ngoan ngoãn Với tinh thần cầu thị tôi rất mong được sự góp ý của thầy cô và đồng nghiệp XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Bỉm Sơn, ngày 20 tháng 5 năm 2013 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác Người viết Nguyễn Lệ Quyên Giáo viên: Nguyễn Lệ Quyên - Trường THPT Bỉm Sơn 15 Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện. .. Kết quả danh hiệu tập thể lớp - Trong kỳ thi chất lượng bồi dưỡng năm học 2012 – 2013 tập thể lớp 10C9 đứng thứ 3 trong khối sau hai lớp chọn 1 và chọn 2 - Số lượng học sinh giỏi và học sinh tiên tiến đứng thứ 3 trong khối sau hai lớp chọn 1 và chọn 2 - Lớp đạt tiên tiến có số điểm thi đua đứng thứ 2 của khối (trên cả lớp chọn 2) - Trong các đợt thi đua: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày... lớp Các phong trào thi đua học tập và rèn luyện trong lớp đều diễn ra rất sôi nổi Được thầy cô giáo dạy bộ môn đánh giá cao Cuối năm tôi phát phiếu thăm dò, trong đó có phần để học sinh góp ý những biện pháp cô nên làm để lớp đi lên, phần đó các em đều ghi với nội dung tương tự nhau: Đó là các vấn đề cô đưa ra rất hợp tình hợp lí, chúng em hoàn toàn tin tưởng vào cô Đây chính là phần thưởng vô giá mà... giờ đi chơi Vui mừng hơn nữa là những kinh nghiệm này của tôi đã được các đồng nghiệp đánh giá cao và sử dụng cho lớp của mình, trong đó có cả cô giáo đã từng chủ nhiệm tôi hồi cấp III II ĐỀ XUẤT Xã hội ngày càng phức tạp, những mặt xấu của nó tác động không ít đến các em học sinh, gia đình cần phải quan tâm nhiều hơn đến con em mình và giáo viên chủ nhiệm cần phải có nhiều kĩ năng hơn nữa để thuyết phục,... trường, nên có nhiều hoạt động tập thể hơn 2 Kết quả các danh hiệu cá nhân và nhóm bạn - Danh hiệu Học sinh xuất sắc nhất trong năm” thuộc về em Hoàng Mai Phương có điểm thi đua cao nhất - Danh hiệu nhóm bạn cùng tiến: thuộc về 4 em Đặng Phương Thảo, Nguyễn Mai Anh, Phạm Phương Thảo, Nguyễn Thị Vân Đều là những em học lực khá, giỏi, hạnh kiểm tốt - Danh hiệu “Người bạn tốt nhất” Giải nhất thuộc về em : Phạm . độ thi đua của từng cá nhân học sinh. Giáo viên: Nguyễn Lệ Quyên - Trường THPT Bỉm Sơn 1 Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm Là. Trường THPT Bỉm Sơn 9 Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm Cuối học kì 1, điểm tổng của các tháng kì I sẽ là điểm thi đua của. Trường THPT Bỉm Sơn 12 Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm Giáo viên: Nguyễn Lệ Quyên - Trường THPT Bỉm Sơn 13 Giải pháp nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm ở THPT, Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm ở THPT, Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm ở THPT

Từ khóa liên quan