Biện pháp thi công đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn S1

32 1,619 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 20:09

Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh phần I 2 căn cứ lập biện pháp tổ chức thi công 2 phần II 3 giới thiệu chung và quy mô công trình 3 I . Giới thiệu chung: 3 II . Quy mô công trình: 3 phần IIi 4 phần IV 7 biện pháp kỹ thuật thi công 7 6. Công tác ván khuôn 20 phần V 26 phần VI 28 biện pháp an toàn lao động, an ninh trật tự 28 bảo vệ môi trờng và phòng chống cháy nổ 28 I. An toàn lao động: 28 III . bảo vệ môi trờng: 29 phần VII 31 kết luận 31 gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 1 Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh phần I căn cứ lập biện pháp tổ chức thi công + Căn cứ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình do ban quản lý dự án cung cấp. + Căn cứ vào Nghị định 52/1999/NĐ- CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu t và xây dựng. + Căn cứ vào các văn bản pháp lý khác nh: - Điều lệ quản lý chất lợng Công trình xây dựng cơ bản theo Quết định số 498/QĐ - BXD ngày 18 tháng 9 năm 1996 của Bộ Xây dựng. - Quy chế bảo hành công trình xây dựng theo Quyết định số 199/ QĐ- BXD ngày 18 tháng 9 năm 1996 của Bộ Xây dựng. + Căn cứ vào mặt bằng hiện trạng thực tế thi công công trình. + Căn cứ vào năng lực bản thân Nhà thầu chúng tôi. gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 2 Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh phần II giới thiệu chung và quy mô công trình I . Giới thiệu chung: Tên công trình: D án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền Cửa Nhợng, huyện Cẩm Xuyên. Gói thầu số : 04 - Đê chắn sóng phía Nam và tuyến neo đạo số 1 đoạn S1. Địa điểm xây dựng: Huyện Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh. II . Quy mô công trình: Đê chắn sóng phía Nam đoạn S1 dài 310 m. Cao trình đỉnh đê 3,75m; cao trình mặt đê 3,50m ; bề rộng mặt đê 3,0m. Độ dốc mái phía biển : 1:2; độ dốc mái phía vũng neo đậu: 1 : 1,5. Kết cấu: Bản mặt đê, tờng chắn sóng bằng BTCT mác 300# , đổ liền hồi, cách 30m bố trí một khe lún rộng 5cm. Bảo vệ mái dốc bằng khối Seabee trên lớp đá hộc dày 30cm và đá dăm nhân tạo phẳng, chân mái dốc phía biển đặt một hàng khối bê tông đúc sẵn (160*80*40), chân mái đê phía vũng neo đậu bằng ống buy 80, cao 1,5m trong nhồi đá hộc. Lõi đê bằng đá đổ hỗn hợp không phân loại, trọng lợng từ 5 đến 100kg. Đầu đê có lắp đèn báo hiệu. gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 3 Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh phần IIi chuẩn bị mặt bằng và tổ chức thi công - Trong khi thi công để đảm bảo không ảnh hởng đến sinh hoạt và hoạt động bình thờng của các công trình xung quanh nhà thầu sẽ bố trí các công trình tạm trên công trờng bao gồm: (Xem bản vẽ mặt bằng kèm theo): -Văn phòng công trờng. - Nhà ở trực bảo vệ -Nhà ở tạm cho công nhân xây dựng. -Bể nớc phục vụ sinh hoạt. -Bể nớc phục vụ thi công. -Kho bãi tập kết vật liệu. -Khu vệ sinh. -Hệ thống cấp, thoát nớc tạm thời. Trong quá trình thi công Nhà thầu sẽ bố trí một bảng hiệu công trình bao gồm : -Tên công trình. -Tên cơ quan chủ đầu t. -Tên cơ quan t vấn giám sát -Tên cơ quan t vấn thiết kế -Tên Nhà thầu thi công. -Phối cảnh công trình. -Các thông tin khác có liên quan. Tổng mặt bằng thi công sẽ đảm bảo phát huy đợc tính khoa học và tối u trên cơ sở khai thác tối đa các mặt thuận lợi của điều kiện hiện trạng cụ thể công trình: Đảm bảo vệ sinh môi trờng, điều kiện cung cấp nguồn điện, nguồn nớc, đ- ờng giao thông chung của khu vực đảm bảo kết hợp một cách tối u giữa kỹ thuật và kinh tế, không có sự cản trở, chồng chéo giữa các công việc trong toàn bộ dây chuyền thi công. Nhà thầu sẽ đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nớc về Tiêu chuẩn, quy phạm có liên quan tới xây dựng công trình, bảo vệ môi trờng, an ninh trật tự và an toàn lao động trong suốt toàn bộ quá trình thi công công trình. gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 4 Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh 1- Lán, nhà tạm phục vụ thi công: Do điều kiện mặt bằng công trình là không đợc rộng rãi, căn cứ trên tình hình thực tế Nhà thầu chúng tôi sẽ xây dựng nhà tạm bằng khung thép mái tôn kết hợp vách tôn để phục vụ việc điều hành công trình, nhà nghỉ cho công nhân, kho chứa vật liệu, xởng gia công cốt thép, sửa chữa ván khuôn Nhà thầu tiến hành khởi công công trình ngay sau khi nhận đợc lệnh của Ban quản lý dự án với số lợng trang thiết bị máy móc và nhân lực cần thiết. 2- Hệ thống cấp, thoát nớc: Hệ thống cấp nớc: Chúng tôi sẽ lấy nớc từ trạm bơm để làm nớc sinh hoạt hàng ngày cho đội ngũ cán bộ và công nhân . Ngoài ra bể nớc phục vụ thi công cũng đợc dùng làm nguồn nớc phục vụ cho công tác phòng chống cháy, nổ trong trờng hợp công trình xảy ra hoả hoạn. 3- Hệ thống cấp điện: Để cấp điện phục vụ trong quá trình thi công Nhà thầu sẽ sử dụng điện trực tiếp từ trạm điện Lắp đặt đồng hồ 03 pha, căn cứ vào chỉ số tiêu thụ trên đồng hồ đo để thanh toán tiền theo định kỳ. Việc bố trí hệ thống dây dẫn điện sẽ không ảnh hởng đến giao thông và hoạt động của công trình cũng nh các khu vực xung quanh cụ thể nh sau: - Điện thi công đợc dẫn từ trạm điện đến tủ điện chính của công trờng sau đó đợc chia tách cho từng khu vực thi công không gây ảnh hởng tới cấp điện các khu vực khác trên công trờng. - Dây dẫn điện là các loại cáp điện nhiều vỏ bọc của các nhà sản xuất có uy tín trên thị trờng hiện nay nh: Trần Phú, Cadivi, lioa sẽ đợc mắc trên các trụ cột gỗ hoặc sắt cao 3.5m. Nhà thầu sẽ cử cán bộ chuyên ngành phụ trách, quản lý điện tại công tr- ờng theo từng ca, luôn có mặt trực kiểm tra, đấu nối, khắc phục các sự cố về điện tại công trờng, nhất là những khi công trờng thi công đêm. Tại các vị trí đặt các tủ điện, các thiết bị thi công Nhà thầu sẽ cho đặt các biển báo nguy hiểm, biển cấm vi phạm phạm vi đặt các thiết bị điện và phổ biến nội quy an toàn về điện tới công nhân tất cả các tổ thi công trên công trờng. 4- Hệ thống kho b i vật tã : Các vật t, thiết bị sẽ đợc chuyển về theo từng giai đoạn và sử dụng đến đâu đa về đến đó, đáp ứng đợc yêu cầu của tiến độ, Quản lý vật t đợc tuân theo nguyên tắc nhập trớc xuất trớc, nhập sau xuất sau. Tại hiện trờng chúng tôi bố trí kho thiết bị, kho đựng dụng cụ thi công, kho chứa vật liệu Lán trại, kho tàng đợc xây dựng trên cơ sở tính toán lợng vật liệu thiết bị đủ đáp ứng yêu cầu từng giai đoạn thi công, đảm bảo các điều kiện về chất lợng gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 5 Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh vật liệu cũng nh các yêu cầu trong công tác phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trờng chung của khu vực thi công cụ thể nh: - Kho chứa xi măng và các vật t dạng bột, khô khác đợc thiết kế có sàn chứa cao 0.3m so với mặt đất tự nhiên xung quanh có rãnh thoát nớc thông với hệ thống thoát nớc chung chống ma úng ngập cục bộ, thờng xuyên đợc kiểm tra. - Kho thép thành phẩm đợc thiết kế có sàn chứa cao 0.30m so với mặt đất tự nhiên, thờng xuyên đợc kiểm tra. - Bãi tập kết thép cha qua gia công và các loại vật t khác đều đợc kê cao bằng giá thép hoặc xà gồ thép cách mặt đất 0.3m che phủ bằng bạt nhựa loại dày kín và kiểm tra thờng xuyên. 5- An ninh, trật tự và phòng chống cháy, nổ: Nhà thầu cho xây 01 nhà bảo vệ , trong giờ làm việc các bảo vệ trực có trách nhiệm kiểm tra ngời và vật t xuất, nhập ra vào công trờng, kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện các nội quy, quy định về công tác vệ sinh sinh hoạt, phòng chống cháy nổ trên toàn công trờng, các nhân viên bảo vệ đợc trang bị đầy đủ trang phục theo quy định của công ty, các bảo vệ khác của ca kế tiếp có trách nhiệm phối hợp với bảo vệ ca đang trực khi có sự cố. Việc giao ca bảo vệ đợc tiến hành thông qua sổ trực ban hàng ngày. Tại công trờng thành lập tổ bảo vệ chia ca trực 24/24 giờ, kết hợp với công an khu vực bảo vệ vòng ngoài công trờng. Để quản lý việc ra vào của CBCNV tại công trờng, có nội quy làm việc tại công trờng trên cơ sở quy định chung của công ty. CBCNV làm việc tại công trình mặc đồng phục quy định. Công nhân thi công tại công trình do các Tổ trởng trực tiếp quản lý dới sự giám sát cán bộ chỉ huy tại công trờng, trờng hợp những công nhân ở xa nghỉ lại công trờng phải khai báo tạm trú đầy đủ và có giấy tạm vắng xác nhận của Chính quyền địa phơng nơi đăng ký hộ khẩu thờng trú. Nhà thầu bố trí các bình cứu hoả các loại tại một số vị trí trọng điểm và thành lập tổ phòng chống cháy nổ, có đầy đủ dụng cụ và đã qua tập huấn để xử lý kịp thời mọi sự cố xảy ra trên công trờng thi cần thiết, phổ biến cách phòng chống cháy trên toàn công trờng. Nhà thầu kết hợp cùng Cảnh sát PCCC trong công tác phòng chống cháy, nổ, thờng xuyên trao đổi thông tin và tập huấn định kỳ cho nhân viên tổ phòng chống cháy, nổ của công trình. 6- Vệ sinh môi trờng: Nhà thầu chúng tôi thực hiện phơng châm làm đâu sạch đấy và tiến hành làm vệ sinh công nghiệp thờng xuyên. Hạn chế tiếng ồn bằng cách ít sử dụng các loại máy có động cơ nổ và giảm các thiết bị gây tiếng ồn lớn trong giờ gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 6 Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh hành chính. Các xe máy, thiết bị thi công, chở rác thải, phế thải hoặc vật liệu đợc rửa sạch bánh trớc khi ra khỏi công trình. Nhà thầu kết hợp chặt chẽ với Công ty vệ sinh môi trờng thờng xuyên dọn dẹp vệ sinh khu vực tiếp giáp giữa công trờng và các khu lân cận đảm bảo không gây ảnh hởng tới vệ sinh và mỹ quan chung. phần IV biện pháp kỹ thuật thi công I . Các yêu cầu chung: 1. Vật t công trình. Ngoài các yếu tố quyết định nh tổ chức nhân lực, tổ chức quản lý điều hành , giải pháp kỹ thuật vật t là khâu then chốt quyết định đến tiến độ công trình. Tất cả các vật liệu đợc sử dụng cho công trình sẽ đợc Nhà thầu đảm bảo đúng chất lợng yêu cầu, tuân thủ theo các quy định về kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế do Chủ đầu t quy định. Tất cả các vật t đều có kết quả chứng nhận, chứng chỉ đảm bảo yêu cầu chất lợng, có hoá đơn xuất xởng, đăng ký chất lợng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm và thoả mãn các TCVN. Nhà thầu sẽ đệ trình lên chủ đầu t các chứng chỉ xác nhận chất lợng, mẫu vật t, cũng nh nguồn gốc vật t và chỉ tiến hành ký hợp đồng mua vật t để đa vào công trình sau khi có sự đồng ý và ký duyệt của Chủ đầu t. Nhà thầu sẽ lu tại văn phòng công trờng 01 bộ hồ sơ đầy đủ các chứng chỉ xác nhận nguồn gốc, kết quả thí nghiệm, kiểm định đạt yêu cầu cầu của các loại vật t để Chủ đầu t và các cơ quan quản lý, thanh tra kiểm tra bất cứ lúc nào. Trong trờng hợp nếu có yêu cầu của Chủ đầu t trong việc kiểm tra đột xuất chất l- ợng các chủng loại vật t có trên công trờng, Nhà thầu sẽ tuyệt đối tuân thủ để nhằm mục đích đảm bảo chất lợng tuyệt đối của công trình. Vật t đa vào sử dụng cho công trình đợc tiến hành nghiệm thu theo trình tự: + Bộ phận kỹ thuật công trình đi tìm nguồn hàng và tự kiểm tra. + Phòng kỹ thuật của công ty kiểm tra chất lợng nguồn hàng đó. + Kỹ thuật Chủ đầu t, T vấn giám sát, Kỹ thuật công trình cùng nghiệm thu nguồn vật t. + Sau khi đợc Chủ đầu t và T vấn giám sát đồng ý thì vật t mới đợc đa về để sử dụng cho thi công công trình. 2. Các loại vật t chính sử dụng cho công trình: a) Xi măng: Theo tiêu chuẩn TCVN 2682 : 1999 Xi măng Póoc Lăng Yêu cầu kỹ thuật. gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 7 Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh * Xi măng Póoc lăng hỗn hợp khi xuất xởng sẽ có giấy chững nhận chất l- ợng kèm theo với nội dung : - Tên cơ sở sản xuất - Tên gọi , mác và chất lợng xi măng theo tiêu chuẩn này. - Loại và tổng hàm lợng các phụ gia khoáng. - Khối lợng xi măng xuất xởng và số hiệu lô - Ngày, tháng, năm sản xuất xi măng. * Bao gói xi măng - Bao để đựng xi măng là loại giấy là Kraft, bao PP (Polyproylen) hoặc bao PP Kraft, đảm bảo không làm giảm chất lợng xi măng và không bị rách vỡ khi vận chuyển. - Khối lợng tịnh quy định cho mỗi bao xi măng là 50 1 kg. - Trên vỏ bao xi măng ngoài nhãn hiệu đã đợc đăng ký sẽ có : + Mác xi măng theo tiêu chuẩn này. + Khối lợng của bao xi măng và số hiệu lô. * Vận chuyển xi măng - Xi măng bao đợc chuyên chở bằng các phơng tiện vận tải có che chắn chống ma và ẩm ớt. - Xi măng rời đợc chuyên chở bằng các loại phơng tiện chuyên dụng. * Bảo quản xi măng - Kho chứa xi măng bao phải có tờng bao và máI che chắc chắn, có lối cho xe ra và xuất nhập dễ dàng. Xi măng không đợc xếp cao quá 10 bao, phải cách tờng ít nhất 20cm và đợc xếp riêng theo từng lô. - Kho (silô) chứa xi măng rời đảm bảo chứa riêng theo từng loại. b) Cát đổ bêtông và vữa xây : Theo tiêu chuẩn TCVN 7570: 2006 Cốt liệu cho bêtông yêu cầu kỹ thuật. * Cát dùng cho bê tông. - Theo mô đun độ lớn, khối lợng thể tích xốp, lợng hạt nhỏ hơn 0,14 mm và đờng biểu diễn thành phần hạt, cát dùng cho bê tông nặng đợc chia làm 4 nhóm : to , vừa, nhỏ và rất nhỏ nh bảng 1 . BảNG 1 Tên các chỉ tiêu Mức theo nhóm cát To Vừa Nhỏ Rất nhỏ 1. Mô đun độ lớn 2. Khối lợng Lớn hơn 2,5 đến 3,3 1400 1 đến 2,5 1300 1 đến nhỏ hơn 2 1200 0,7 đến nhỏ hơn 1 1150 gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 8 Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh thể tích xốp, kg/m3, không nhỏ hơn. 3. Lợng hạt nhỏ hơn 0,14mm, tính bằng % khối l- ợng cát, không lớn hơn. 10 10 20 35 - Cát dùng cho bê tông đúng quy định ở bảng 2. - Cát dùng cho vữa xây dựng đảm bảo đúng yêu cầu ghi trong bảng 3. - Cát dùng làm lớp đệm đờng sắt và xây dựng đờng ôtô. - Cát dùng làm lớp đệm đờng sắt và xây dựng đờng ôtô có khối lợng thể tích xốp lớn hơn 1200kg/m3. - Hàm lợng hạt nhỏ hơn 0,14 mm không vợt quá 10% khối lợng cát. - Khi xuất xởng cơ sở sản xuất cát sẽ cấp giấy chứng nhận chất lợng kèm theo cho mỗi lô cát. BảNG 2 Tên các chỉ tiêu Mức theo mác bê tông < 100 150- 200 >200 1. Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục. 2. Lợng hạt trên 5mm, tính bằng % khối lợng cát, không lớn hơn. 3. Hàm lợng muối gốc sunfát , sunfít tính ra SO3, tính bằng % khối lợng cát, không lớn hơn. 4. Hàm lợng mica, tính bằng % khối lợng cát, không lớn hơn. 5. Hàm lợng bùn, bụi, sét, tính bằng % khối lợng cát, không lớn hơn. 6. Hàm lợng tạp chất hữu cơ thử theo phơng pháp so mẫu, mầu của dung dịch trên cát không sẫm hơn. Không 10 1 1,5 5 Mẫu số 2 Không 10 1 1 3 Mẫu số 2 Không 10 1 1 3 Mẫu chuẩn. gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 9 Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh BảNG 3 Tên các chỉ tiêu Mức theo nhóm vữa < 75 75 1. Mô đun độ lớn không nhỏ hơn 2. Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục. 3. Lợng hạt lớn hơn 5mm. 4. Khối lợng thể tích xốp, tính bằng kg/m3, không nhỏ hơn 5. Hàm lợng muối sunfát, sunfít tính theo SO3 theo % khối lợng cát, không lớn hơn 6.Hàm lợng bùn, bụi sét bẩn, tính bằng % khối lợng cát, không lớn hơn. 7. Khối lợng hạt nhỏ hơn 0,14mm, tính bằng % khối lợng cát, không lớn hơn. 8. Hàm lợng tạp chất hữu cơ thử theo phơng pháp so màu, màu của dung dịch trên cát không sẫm hơn 0,7 Không Không 1150 2 10 35 Mẫu hai 1,5 Không Không 1250 1 3 20 Mẫu chuẩn. - Vận chuyển vào bảo quản : + Cát để ở kho hoặc trong khi vận chuyển sẽ tránh để đất, rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào. c) ỏ dm : Theo quy chun TCVN 7570:2006 Ct liu cho bờ tụng Yờu cu k thuõt. - Hm lng ht thoi dt trong ỏ dm, si v si dm khụng c vt quỏ 35% theo khi lng. - Hm lng ht mm yu v phong hoỏ trong ỏ dm, si v si dm khụng c ln hn 10% khi lng. - hm lng tp cht sulfat v sulfit ( tớnh theo SO3) ỏ dm , si v si dm khụng c vt quỏ 1% theo khi lng. - Hm lng silic ụxyt vụ nh hỡnh trong ỏ dm, si v si dm dựng lm ct liu cho bờ tụng nng, thụng thng khụng c quỏ 50 milimol/ 1000ml NaOH. - Hm lng ht sột, bựn, bi trong ỏ dm, si v si dm xỏc nh bng cỏch ra khụng c quỏ tr s cho phộp, trong ú cc sột khụng quỏ 0,25% , khụng cho phộp cú mng sột bao ph cỏc ht ỏ dm, si v si dm v nhng tp cht bn khỏc nh g mc, lỏ cõy, rỏc ri - Quy tc nghim thu : gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 10 [...]... 19 92 Gầu = 0.8m2 X 7 Máy cắt uốn thép tổng 01 cái hợp 19 98 X 8 Máy hàn DCI 33E 02 cái 19 99 X 9 Máy đầm bàn 02 cái 19 95 X 10 Máy đầm dùi 03 cái 19 98 1, 5 K X 11 Máy đầm cóc 01 cái 19 98 18 KVA X 12 Xà lan 02 cái 400 Tấn X 13 Tàu kéo 02 cái 360 CV X 14 Pông tông nổi 02 cái 15 Máy đào gầu dây 01 cái 16 Hệ thống phao định vị X X 2 m3 X X 13 gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1. .. quyết đi đến lựa chọn phơng án thi công tối u nhất để thúc đẩy tiến độ thi công 31 gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh Với năng lực sẵn có về trang thi t bị thi công, đội ngũ cán bộ kỹ thuật năng động, sáng tạo, ham học hỏi, lực lợng công nhân đợc đào tạo chuyên môn và lành nghề cùng với năng lực... kiểm tra 17 gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh khi cần thi t, Kết quả kiểm tra độ bền nén của bê tông 28 ngày sẽ làm cơ sở cho công tác nghiệm thu và là một phần tài liệu quản lý chất lợng của hồ sơ hoàn công công trình - Nhà thầu đảm bảo có các thi t bị thí nghiệm ngay tại công trình và duy trì... năng lực tài chính dồi dào Chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể đảm nhận thi công gói thầu xây dựng Dự án: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền cửa nhợng Gói thầu số 04 Đảm bảo tiến độ và an toàn trong thi công công trình Hải Phòng, Ngày tháng năm 2007 đơn vị thi công 32 gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 ... cố đợc chuyển đến bãi chứa Công tác vận chuyển và cẩu lắp chú ý tránh gây tập trung ứng suất Diện tích bãi chứa các khối bê tông tối thi u bằng 19 gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh 1, 5 đến 2 lần cờng độ thi công trong tháng, ngoài ra còn cộng thêm khoảng cách cần thi t cho chế tạo Xếp theo... công và trớc khi đổ bê tông có bề mặt sạch, không dính bùn đất, không dính dầu mỡ, không bị hoen gỉ Thép đợc kéo và nắn thẳng trớc khi thi công 21 gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh - Thép đa về đợc vận chuyển tới vị trí bãi thép, phân loại xếp thành từng chủng loại, kê trên các giá và che chắn. .. đoạn s1 Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh II giải pháp thi công Những căn cứ để lập biện pháp thi công: - Căn cứ vào đặc điểm thi t kế công trình - Căn cứ vào đặc điểm vị trí mặt bằng xây dựng công trình - Căn cứ vào khả năng điều động thi t bị máy móc thi công, nhân lực, vật t Căn cứ vào yêu cầu tiến độ của Chủ đầu t yêu cầu III Biện pháp kỹ thuật thi công. .. Trớc khi tiến hành công tác đào đắp Nhà thầu sẽ tiến hành phóng hoá 10 cm và đợc chủ đầu t nghiệm thu xong mới đợc đào đắp, khi thi công nhà thầu sẽ lấy đất trong vùng dự án để đắp công trình Cứ 25cm tiến hành cho độ ẩm cho cho độ ẩm của đất phù hợp rồi tiến hành đầm nén đúng với dung trọng thi t kế 18 gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu... sau: + Sau khi đầm , bê tông đợc đầm chặt và không bị rỗ 15 gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh + Khi sử dụng đầm dùi, bớc di chuyển của đầm dùi không đợc vợt quá 1, 5 lần bán kính tác dụng của đầm và phải cắm sâu vào lớp bê tông -Bê tông sau khi đổ 10 -12 h đợc bảo dỡng theo TCVN 4453-95; Bê tông... dụng đợc thuận lợi và theo trình tự lô nào vào trớc sử dụng trớc, lô vào sau sử dụng sau Không sử dụng xi măng đã sản xuất quá 06 tháng 16 gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1 Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh + Đá : Đá dùng cho bê tông là loại đá dăm đợc nghiền, xay, đập theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 17 71 19 86 - Đá đợc dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn S1, Biện pháp thi công đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn S1, Biện pháp thi công đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn S1, II . Quy mô công trình:, biện pháp kỹ thuật thi công, Công tác ván khuôn, I. An toàn lao động:, III . bảo vệ môi trường: