Mẫu hồ sơ đề xuất tư vấn

18 2,922 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 07:08

Hồ sơ đề xuất Tên công ty cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn đề xuất Kính gửi: Ban QLDA . Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu mà chúng tôi đã nhận đợc, chúng tôi, Công ty ., cam kết cung cấp các dịch vụ: T vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: . theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là: - Bằng số: 157.660.000 VNĐ - Bằng chữ: (Một trăm năm mơi bẩy triệu, sáu trăm sáu mơi ngàn đồng chẵn). Nếu HSĐX của chúng tôi đợc chấp nhận, chúng tôi cam kết thực hiện công tác t vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình theo đúng thời gian và đảm bảo đúng các tiêu chuẩn, chất lợng, kỹ thuật đợc áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nớc về quản lý đầu t XDCB. Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin trong hồ sơ đề xuất là chính xác và không thay đổi nhân sự đã đề xuất trong thời gian hồ sơ đề xuất có hiệu lực là 90 ngày kể từ 8 giờ 30 ngày 23 tháng 6 năm 2008. Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Đại diện hợp pháp của nhà thầu công ty cổ phần t vấn Địa chi Hồ sơ đề xuất I. Thông tin chung về nhà thầu Tên doanh nghiệp : 1. Địa chỉ giao dịch: 2. Giám đốc: 3. Số điện thoại : 4. Số fax: 5. Nơi và năm đợc thành lập: 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 7. Lĩnh vực hoạt động: a) Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế nội ngoại thất công trình dân dụng - công nghiệp, đờng dây và trạm biến áp ( 35 KV trở xuống. b) Thiết kế kiến trúc qui hoạch, thiết kế kết cấu công trình dân dụng , công nghiệp, thiết kế san gạt mặt bằng, thiết kế qui hoạch c) Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (đờng + thoát nớc). đ) Khảo sát thiết kế các công trình thuỷ điện, công trình thủy lợi nhỏ,( đập, cống kênh tơi tiêu, công trình bảo vệ bờ sông), khảo sát , thiết kế các công trình cấp, thoát nớc e) Khảo sát thiết kế các công trình cầu, đờng bộ. g) Thẩm định dự án, hồ sơ khảo sát thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự án đầu t, quản lý dự án đầu t, lập hồ sơ mời thầu, t vấn đấu thầu, giám sát kỹ thuật các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, điện năng có cấp điện áp đến 35KV. h) Thí nghiệm mẫu đất đá địa chất công trình xây dựng ở trong phòng và hiện trờng. i) Phòng thí nghiệm của Công ty đã đợc công nhận khả năng thực hiện các phép thử tại Quyết định số 1776/QĐ-BXD ngày 25/12/2006 của Bộ Xây dựng mã hiệu: LAS XD 229. 8. Lực lợng nhân sự: Công ty có đội ngũ chuyên gia, kỹ s, cán bộ kỹ thuật có trình độ cao với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Lập dự án đầu t xây dựng, Khảo sát đo đạc địa hình địa chất, T vấn thiết kế, Lập tổng dự toán, Thẩm định dự án đầu t xây dựng, T vấn giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tại nhiều tỉnh thành trong cả nớc. Hiện nay lực lợng cán bộ công nhân viên của Công ty bao gồm: Các chuyên viên kỹ thuật cao, các kỹ s các ngành nghề. Đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề làm việc tại Đội khảo sát và phòng thí nghiệm. Với chức năng là một đơn vị t vấn khảo sát thiết kế trong những năm qua công ty đã thực hiện các công trình thuộc nhiều nguồn vốn khác nhau nh vốn công ty cổ phần t vấn Địa chi Hồ sơ đề xuất XDCB trung ơng, XDCB địa phơng, các nguồn vay của (WB, ADB), nguồn vốn JIBIC, vốn Chơng trình 135, trung tâm cụm xã và các nguồn vốn khác. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty chúng tôi luôn coi trọng chất lợng sản phẩm và tiến độ thực hiện công việc, coi đó là điều kiện để tồn tại và phát triển của Công ty. 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị: Trang thiết bị đồng bộ cho công tác t vấn với các hệ thống và các phần mềm tính toán tiên tiến nhất, thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đo vẽ bản đồ địa hình trên hệ thống máy vi tính. Hệ thống máy điện tử với các chơng trình tính toán và sử lý hiện đại liên tục đợc cập nhật để xử lý thông tin, lu trữ, quản lý, giải các bài toán cơ học phục vụ công tác thiết kế. Các thiết bị khoan khảo sát, xuyên tĩnh, đo áp lực nớc, quan trắc nứt, nghiêng kiểm tra chất lợng cọc bằng PIT, PAD. Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Đại diện hợp pháp của nhà thầu công ty cổ phần t vấn Địa chi Hồ sơ đề xuất II. số liệu về tài chính của nhà thầu 1. Tên nhà thầu: - Địa chỉ trụ sở chính: - Điện thoại: 2. Tóm tắt tình hình tài chính trong 3 năm tài chính gần đây: ĐV: 1.000 đồng Nội dung Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 1. Tổng tài sản có 2. Tài sản có lu động 3. Tổng tài sản nợ 4. Tài sản nợ lu động 5. Doanh thu 6. Lợi nhuận trớc thuế 7. Lợi nhuận sau thuế 3. Cam kết tín dụng (khả năng vay): 3.1.Tên ngân hàng cung cấp tín dụng: Ngân hàng đầu t phát triển Lào Cai. 3.2. Tổng số tiền tín dụng: 500 triệu đồng. 3.3. Tên, địa chỉ, số điện thoại và Fax của ngân hàng ngời dự thầu để có thể cung cấp thông tin tham khảo nếu chủ đầu t cần liên hệ. - Tên ngân hàng: Ngân hàng đầu t và phát triển Lào Cai - Địa chỉ: 002 Đờng Hoàng Sào, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai. - Điện thoại: 020.824456; 020 820017 ; Fax: 020.820610 Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Đại diện hợp pháp của nhà thầu công ty cổ phần t vấn Địa chi Hồ sơ đề xuất III. hồ sơ kinh nghiệm và Năng lực nhà thầu 1. Tổng số năm kinh nghiệm trong công tác t vấn xây dựng: Loại hình t vấn công trình Số năm kinh nghiệm - Khảo sát địa hình. 17 năm - Khảo sát địa chất công trình: + Thí nghiệm mẫu đất đá địa chất công trình xây dựng ở trong phòng và hiện trờng. + Phòng thí nghiệm của Công ty đã đợc công nhận khả năng thực hiện các phép thử tại Quyết định số 1776/QĐ-BXD ngày 25/12/2006 của Bộ Xây dựng mã hiệu: LAS XD 229. 17 năm - Lập dự án đầu t, thiết kế kỹ thuật thi công công trình XDCB: + Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế nội ngoại thất công trình dân dụng - công nghiệp, đờng dây và trạm biến áp ( 35 KV trở xuống. + Thiết kế kiến trúc qui hoạch, thiết kế kết cấu công trình dân dụng , công nghiệp, thiết kế san gạt mặt bằng, thiết kế qui hoạch + Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (đờng + thoát nớc). + Khảo sát thiết kế các công trình thuỷ điện, công trình thủy lợi nhỏ,( đập, cống kênh tơi tiêu, công trình bảo vệ bờ sông), khảo sát , thiết kế các công trình cấp, thoát nớc. + Khảo sát thiết kế các công trình cầu, đờng bộ. 17 năm - T vấn giám sát thi công: Các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, điện năng có cấp điện áp đến 35KV. 17 năm - Thẩm định dự án, hồ sơ khảo sát thiết kế kỹ thuật thi công các công trình: Xây dựng, giao thông, thủy lợi, điện năng có cấp điện áp đến 35KV 13 năm - Quản lý dự án đầu t, lập hồ sơ mời thầu, t vấn đấu thầu. 12 năm 2. Danh sách các hợp đồng tơng tự trong 3 năm gần đây: công ty cổ phần t vấn Địa chi Hồ sơ đề xuất Tên hợp đồng và thời gian Nội dung Giá trị nhà thầu thực hiện Thời gian Bắt đầu Hoàn thành 1 2 3 4 5 6 7 Thời gian thực điện khảo sát, lập dự án, thiết kế bao gồm cả thời gian 9. . . . Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Đại diện hợp pháp của nhà thầu IV. Thiết bị, máy móc hiện có của nhà thầu: TT Tên máy móc thiết bị Số lợng Năm sản xuất Ghi chú 1 Máy khoan XY-1A 01 2007 2 Máy khoan XY 110 01 2002 công ty cổ phần t vấn Địa chi Hồ sơ đề xuất 3 Máy kinh vĩ trắc địa 03 2001 4 Máy kinh vĩ quang cơ 03 2001 5 Máy bộ đàm 05 2003 6 Phòng thí nghiệm hợp chuẩn (LAS 229) 01 2001 7 Máy toàn đạc điện tử TC 407 Leica 01 2004 8 Máy photocopy Xerox Vivace 340 02 2003 9 Máy photocopy Xerox Vivace 346 01 2006 10 Máy photocopy FW - 760 khổ Ao 01 2000 11 Máy tính Pentum IV 50 2006 12 Chơng trình biên tập bản đồ địa hình TOPO 3.01 03 2006 13 Phần mềm về công trình DD-CN 0 5 2006 14 Phần mềm thiết kế đờng giao thông Nova-TDN 4.0 03 2005 15 Máy in Laser 6L ; 1200; 1210; HP 5000 10 2005 16 Máy in Plotter 500 42in Color 01 2003 17 Máy chiếu đa năng KTS 3M-MP S20 01 2005 18 Phần mềm KPW98, MDW; Sap 2000 04 2006 19 Ô tô Ford Everest; Toyota Camry 3.5 01 2008 20 Nhà trụ sở 3 tầng 01 1999 21 Nhà hội trờng đa năng 01 2007 Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Đại diện hợp pháp của nhà thầu công ty cổ phần t vấn Địa chi Hồ sơ đề xuất V.Bố trí nhân lực tên gói thầu: Công việc Tên Sinh năm Năm công tác Học vấn Nhiệm vụ dự kiến đợc giao Kinh nghiệm có liên quan 1. Chủ nhiệm đồ án kiến trúc Điều hành QLDA, giám sát KT 2. Chủ nhiệm đồ án khảo sát địa chất 3. Chủ nhiệm đồ án khảo sát địa hình 4. Chủ trì kiến trúc Giám sát kỹ thuật 5. Chủ trì kiến trúc Giám sát kỹ thuật 5. Chủ trì kết cấu Giám sát kỹ thuật 6. Chủ trì kết cấu Giám sát kỹ thuật 7. Chủ trì kết cấu Giám sát kỹ thuật 8. Chủ trì kết cấu Giám sát kỹ thuật 9. Chủ trì kết cấu 10. Chủ trì cấp điện + thiết kế 11. Thiết kế viên 12. Thiết kế viên 13. Thiết kế viên 14. Thiết kế viên 13. Thiết kế viên 14. Thiết kế viên 15. Dự toán 16. Dự toán 17. Dự toán công ty cổ phần t vấn Địa chi Hồ sơ đề xuất 18 KCS, hồ sơ, dự toán : 19. In ấn, phô tô, đóng gói hồ sơ: 3 nhân viên hỗ trợ Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Đại diện hợp pháp của nhà thầu công ty cổ phần t vấn Địa chi Hồ sơ đề xuất VI. bảng kê khai năng lực của từng chuyên gia: công ty cổ phần t vấn Địa chi [...]... Định mức chi phí quản lý dự án và t vấn đầu t xây dựng công trình - Căn cứ vào giá vật liệu quý II/2008 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tại thời điểm lập dự toán; - Căn cứ vào các phụ cấp, phụ phí của Nhà nớc quy định Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008 đại diện hợp pháp của nhà thầu công ty cổ phần t vấn Địa chi Hồ sơ đề xuất Mục lục hồ sơ đề xuất đơn đề xuất hồ sơ pháp lý I Thông tin chung về nhà... không đảm bảo tiến độ công việc của mình đều ảnh hởng tới dây chuyền sản xuất chung do đó các vớng mắc, khó khăn (nếu có) sẽ đợc tập trung sử lý kịp thời Ngoài ra quá trình khảo sát thiết kế có vấn đề gì vớng mắc cần báo cáo Chủ công ty cổ phần t vấn Địa chi Hồ sơ đề xuất đầu t để cùng phối hợp giải quyết, không để ảnh hởng đến tiến độ, chất lợng của Dự án đã đề ra 4 Chế độ báo cáo: - Báo cáo thờng... án trong quá trình thực hiện - Nghiên cứu hồ sơ để khảo sát, lập báo cáo KTKT và tổng dự toán - Xác định chi tiết phạm vi khảo sát, đo đạc; theo hợp đồng xây dựng và đề công ty cổ phần t vấn Địa chi Hồ sơ đề xuất xuất kỹ thuật trong hồ sơ yêu cầu - Khảo sát phục vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - Làm việc với cơ quan sở tại thu thập các số liệu hiện trờng - Khảo sát, thu thập các tài liệu để lập tổng... phần t vấn Địa chi Hồ sơ đề xuất VII biểu về nội dung và tiến độ thực hiện t vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật A Giới thiệu chung về gói thầu: B- phạm vi nghiên cứu của gói thầu: 1 Tên gói thầu: T vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 2 Mục tiêu đầu t: Nhằm giải quyết nhu cầu về cơ sở vật chất 3 Địa điểm xây dựng: 4 Qui mô công trình và các giải pháp đề xuất: ... giao nộp 1 Hồ sơ báo cáo khảo sát địa hình 06 31/8/2008 2 Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất 06 31/8/2008 3 Thuyết minh báo cáo KTKT 08 31/8/2008 4 Hồ sơ bản vẽ thiết kế KTTC 08 31/8/2008 5 Dự toán, tổng dự toán 08 31/8/2008 6 Giám sát tác giả Theo tiến độ thi công xây lắp 1 Công việc thực hiện của t vấn: - Thành lập tổng thể dự án để điều hành dự án trong quá trình thực hiện - Nghiên cứu hồ sơ để khảo... chủ nhiệm nghiệp vụ, chủ nhiệm hạng mục công trình, kỹ s thiết kế, kỹ s nghiệp vụ, KCS hồ sơ (có sơ đồ tổ chức thực hiện) Chúng tôi sẽ nghiên cứu và kiểm tra kỹ lỡng hồ sơ khảo sát, thiết kế Chủ nhiệm công trình cùng các chủ nhiệm khảo sát địa hình, chủ nhiệm khảo sát địa chất, chủ nhiệm thiết kế xem xét kỹ lỡng hồ sơ khảo sát, cùng nhau bàn bạc, thảo luận và căn cứ vào các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật... công cộng Tiêu chuẩn thiết kế; + TCVN 4756: 1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện; + TCVN 4086: 1995 An toàn trong xây dựng; công ty cổ phần t vấn Địa chi Hồ sơ đề xuất *Tài liệu tham khảo: - Phơng pháp phần tử hữu hạn: Trần Bình - Hồ Anh Tuấn - Hớng dẫn sử dụng chơng trình KPW, SAP2000 - Hớng dẫn sử dụng chơng trình RDW - Hớng dẫn sử dụng chơng trình tính toán móng đơn MDW * Định mức... 112: 84 Hớng dẫn thực hành khảo sát và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình + 22TCN 259:2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình công ty cổ phần t vấn Địa chi Hồ sơ đề xuất + TCVN 2683:91 Tiêu chuẩn lấy và đóng gói bảo quản vận chuyển mẫu + TCVN 4196 - 1995: Xác định độ ẩm tự nhiên W + TCNV 4197 1995: Xác định độ ẩm giới hạn chảy và dẻo + TCVN 4202 1995: Xác định khối lợng thể tích: + TCNV... tài chính của nhà thầu III hồ sơ kinh nghiệm và Năng lực nhà thầu Iv Thiết bị, máy móc hiện có của nhà thầu V Bố trí nhân lực VI bảng kê khai năng lực của từng chuyên gia VII biểu về nội dung và tiến độ thực hiện t vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật VIII hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và định mức, văn bản áp dụng: IX giá đề xuất công ty cổ phần t vấn Địa chi ... Lập báo cáo địa chất công trình - Kiến nghị các giải pháp thiết kế c Công tác thiết kế: + Xem xét giải pháp bố trí hợp lý có quy mô, kết cấu phù hợp với qui mô của công trình công ty cổ phần t vấn Địa chi Hồ sơ đề xuất + Công trình thiết kế phải đáp ứng đợc các yêu cầu quy hoạch phát triển + Các giải pháp về công trình phải có tính thống nhất + Lựa chọn giải pháp của công trình phải dựa trên cơ sở kết . nền, làm cơ sở cho công tác thiết kế nền móng công trình. + Công tác khoan: - Làm nền vận chuyển máy khoan - Định vị trí lỗ khoan. - Đặt máy bơm nớc đối với vị trí khoan trên 9m ho c cách nguồn. tử TC 407 Leica 01 2004 8 Máy photocopy Xerox Vivace 340 02 2003 9 Máy photocopy Xerox Vivace 346 01 2006 10 Máy photocopy FW - 760 khổ Ao 01 2000 11 Máy tính Pentum IV 50 2006 12 Chơng trình. kiến trúc qui ho ch, thiết kế kết cấu công trình dân dụng , công nghiệp, thiết kế san gạt mặt bằng, thiết kế qui ho ch c) Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (đờng + thoát nớc). đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu hồ sơ đề xuất tư vấn, Mẫu hồ sơ đề xuất tư vấn, Mẫu hồ sơ đề xuất tư vấn, III. hå s¬ kinh nghiÖm vµ N¨ng lùc nhµ thÇu, V.Bè trÝ nh©n lùc