Phân tích và đánh giá hệ thống gửi tiền tiết kiệm của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội

53 1,099 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:49

LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Phân tích và đánh giá hệ thống gửi tiền tiết kiệm của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội” ngoài sự cố gắng của bản thân qua quá trình học tập em còn nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của Nhà trường, của thầy cô, cùng ban lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên trong Agribank Đông Hà Nội. Trước hết em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô Khoa Hệ thống thông tin kinh tế cùng toàn thể thầy cô giáo trong Trường Đại học Thương Mại đã tận tình giảng dạy và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong suốt thời gian học tập tại trường. Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cô giáo Ths. Nguyễn Hằng Giang, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho em trong thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp này. Em cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Ban giám đốc cùng các anh chị nhân viên Phòng Điện toán của Agribank Đông Hà Nội, những người đã cung cấp đầy đủ thông tin và tạo mọi điều kiện giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập tại công ty để em có thể nắm bắt được những kiến thức thực tế và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013 Sinh viên thực hiện Nguyễn Hương Giang 1 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 2 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ STT Tên sơ đồ, hình vẽ Trang 1 Hình 2.1. Quy trình phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng 7 2 Hình 2.2. Quy trình phương pháp phân tích thiết kế hướng chức năng 8 3 Hình 2.3. Mô hình hoạt động của chi nhánh 15 4 Hình 2.4. Mô hình mạng lưới hoạt động của chi nhánh 15 5 Hình 2.5. Quy trình gửi tiền 20 6 Hình 2.6. Quy trình rút tiền 21 7 Hình 2.7. Màn hình giao diện IPCAS – module Mở tài khoản Tiền gửi 22 8 Hình 2.8. Màn hình giao diện IPCAS – module Gửi tiền 23 9 Sơ đồ 2.1. Sơ đồ phân cấp chức năng 26 10 Sơ đồ 2.2. Sơ đồ DFD mức 0 29 11 Sơ đồ 2.3. Sơ đồ DFD mức 1 30 12 Sơ đồ 2.4. Sơ đồ DFD mức 2 – Chức năng Quản lý khách hàng 31 13 Sơ đồ 2.5. Sơ đồ DFD mức 2 – Chức năng Nhận tiền gửi 32 14 Sơ đồ 2.6. Sơ đồ DFD mức 2 – Chức năng Trả tiền gửi 33 15 Sơ đồ 2.7. Sơ đồ DFD mức 2 – Chức năng Lập tra cứu báo cáo 34 16 Sơ đồ 2.8. Mô hình thực thể liên kết 36 3 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt NHNo&PTN T Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TT Thông tin NHTM Ngân hàng Thương mại DL Dữ liệu CNTT Công nghệ thông tin PGD Phòng giao dịch HTTT Hệ thống thông tin CMND Chứng minh nhân dân HTTTQL Hệ thống thông tin quản lý KH Khách hàng CSDL Cơ sở dữ liệu TK Tiết kiệm PTHT Phân tích hệ thống Tiếng Anh Từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt IPCAS Interbank Payment and Customer Accounting System Hệ thống thanh toán nội bộ và kế toán khách hàng BFD Business Function Diagram Sơ đồ phân cấp chức năng DFD Data Flow Diagram Sơ đồ luồng dữ liệu PK Primary key Khóa chính FK Foreign key Khóa ngoại 4 Phần 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Tầm quan trọng, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu Hơn bất cứ lĩnh vực nào, hoạt động Ngân hàng thương mại luôn luôn phải đặt trong môi trường cạnh tranh, môi trường mà trong đó mỗi Ngân hàng phải thường xuyên điều chỉnh hoạt động của mình, phải tìm cách phát triển để đạt được mục tiêu tạo vốn cho xã hội và lợi nhuận cao nhất có thể cho chính mình. Vì thế, mỗi Ngân hàng không ngừng thay đổi từ chính sách đến cơ chế hoạt động. Một trong những thay đổi thiết thực và cấp bách là công tác Tin học hoá các nghiệp vụ Ngân hàng. Trong hơn 20 năm qua (từ đầu những năm 1989-1990), hệ thống các Ngân hàng Việt Nam đã tiến hành ứng dụng Công nghệ thông tin vào hầu hết các nghiệp vụ Ngân hàng, hỗ trợ hầu hết việc xử lý tự động các nghiệp vụ Ngân hàng và công tác quản lý. Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (NHNo&PTNT) nói riêng, luôn chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng, phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. Như tất cả các loại hình doanh nghiệp khác, khi bắt đầu thành lập, ngân hàng phải chứng minh cho cơ quan chức năng biết khả năng tài chính của mình, một trong những khoản mục phải chứng minh là nguồn vốn ban đầu. Hoạt động của Ngân hàng là kinh doanh tiền tệ và cung cấp các dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ, tham gia đầu tư. Theo đó, việc tạo lập, quản lý sử dụng tiền gửi để đáp ứng hoạt động ngân hàng kinh doanh hiệu quả là việc làm hết sức quan trọng và mang tính thường xuyên. Kết hợp các khía cạnh trên, em quyết định chọn đề tài: “Phân tích và đánh giá hệ thống gửi tiền tiết kiệm của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội” để làm rõ sự vận hành, xử lý của quy trình từ con người cho đến Hệ thống tin học tại đây nhằm vận dụng những kiến thức đã học về ngành Hệ thống thông tin quản lý vào thực tiễn để tìm hiểu về nghiệp vụ của Ngân hàng; đồng thời mô tả, phân tích những lợi ích của việc tin học hoá và mô hình xử lý tập trung. Qua đó có cái nhìn toàn diện và rõ ràng về hệ thống này, để có thể ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác trong đời sống. 5 1.2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Cùng với sự nghiệp đổi mới và đi lên của đất nước thì không thể phủ nhận vai trò đóng góp to lớn của ngành Ngân hàng. Trong đó, hoạt động huy động vốn là một trong những nghiệp vụ cơ bản của NHTM và thông qua nghiệp vụ này NHTM thực hiện chức năng tạo tiền. Bên cạnh đó, tin học hóa quản lý trong Ngân hàng là quá trình áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, nhằm tự động hóa các bước của hoạt động quản lý, với tốc độ và độ chính xác cao. Do nhận thấy tầm quan trọng hoạt động của hệ thống tiền gửi tiết kiệm nên đã có nhiều công trình nghiên cứu tới vấn đề này: Luận văn tốt nghiệp của sinh viên Nguyễn Thị Thanh Nhân, bộ môn Tin học quản lý, trường Đại học Kinh tế - Luật, năm 2012, với đề tài “Phân tích quy trình gửi tiền tiết kiệm của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam”. Đề tài ngoài việc đã đưa ra một số lý luận về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin; đã ứng dụng được những kiến thức về HTTT kế toán trong việc phân tích quy trình gửi tiền tiết kiệm và lưu đồ chứng từ liên quan. Đồng thời, đề tài cũng ứng dụng được những kiến thức về HTTT quản lý trong việc phân tích hệ thống, xây dựng các sơ đồ hướng đối tượng thực hiện các nghiệp vụ trong quy trình gửi tiền tại Ngân hàng. Tuy nhiên đề tài còn tồn tại một số vấn đề như sau: Chưa nêu bật được tầm quan trọng ý nghĩa của đề tài, phân tích đánh giá thực trạng hệ thống tiền gửi tiết kiệm còn chung chung, chưa cụ thể để làm rõ ưu điểm và nhược điểm của hệ thống tại Agribank. Do đó đề tài chưa nêu được cụ thể hướng phát triển, giải pháp hoàn thiện các hạn chế còn tồn tại cho cả chương trình ứng dụng tại Ngân hàng. Trong những năm qua, hệ thống các Ngân hàng Việt Nam đã tiến hành ứng dụng Công nghệ thông tin vào hầu hết các nghiệp vụ Ngân hàng, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xử lý tự động các nghiệp vụ Ngân hàng và hỗ trợ phần nào công tác quản lý. Đơn vị cũng luôn phải đối mặt với thách thức về đổi mới tổ chức, phương thức quản lý, quy trình điều hành, đồng bộ với thực hiện ứng dụng CNTT để hoạt động hiệu lực, hiệu quả và minh bạch. Việc NHNo&PTNT Việt Nam và chi nhánh Agribank Đông Hà Nội nói riêng triển khai hệ thống IPCAS với chế độ giao dịch một cửa, cơ chế xử lý tập trung trực tuyến đã đem đến nhiều tiện lợi cho khách hàng cũng như công tác quản lý của Ngân hàng. Tuy 6 nhiên, về mặt nghiệp vụ, quy trình trên hệ thống IPCAS đòi hỏi các giao dịch viên phải có kiến thức cùng kỹ năng thật vững chắc về tất cả nghiệp vụ của Ngân hàng, đồng thời tốn chi phí cùng thời gian để đào tạo nhân viên sử dụng thành thạo, hiểu rõ quy trình vận hành của Hệ thống. Chính vì vậy, cần phải có sự phân tích, đánh giá xem xét tổng quát cũng như chi tiết hơn về quy trình của các nghiệp vụ trên hệ thống từ đó sẽ tìm ra hướng phát triển, giải pháp hoàn thiện các hạn chế còn tồn tại cho cả chương trình ứng dụng tại Ngân hàng. 1.3. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa những cơ sở lý luận về hệ thống thông tin, hệ thống thông tin quản lý và phân tích hệ thống. - Phân tích hệ thống về chức năng, dữ liệu phát sinh và mô hình quản lý của nghiệp vụ mở tài khoản tiết kiệm tại chi nhánh Agribank Đông Hà Nội - Hiểu được quy trình xử lý của Hệ thống trung tâm. Qua đó có thể đưa ra nhận xét, đánh giá cho quy trình. 1.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - Quy trình Nghiệp vụ Tiền gửi tiết kiệm tại Agribank Đông Hà Nội. - Hệ thống IPCAS phần nghiệp vụ Tiền gửi. Phạm vi nghiên cứu: Phân tích và đánh giá quy trình gửi tiền tiết kiệm tại Agribank Đông Hà Nội 1.5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá - Phương pháp thu nhập thông tin. - Phương pháp nghiên cứu tài liệu hệ thống - Phương pháp quan sát. 7 1.6. Kết cấu khóa luận Ngoài Lời cảm ơn, Mục lục, Danh mục sơ đồ hình vẽ, Danh mục từ viết tắt, Kết luận, Tài liệu tham khảo, kết cấu khóa luận gồm ba phần: Phần 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu. Phần 2: Cơ sở lý luận và thực trạng hệ thống gửi tiền tiết kiệm tại Agribank Đông Hà Nội. Phần 3: Định hướng phát triển và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống gửi tiền tiết kiệm tại Agribank Đông Hà Nội. 8 Phần 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI AGRIBANK ĐÔNG HÀ NỘI 2.1. Cơ sở lý luận chung 2.1.1. Những khái niệm cơ bản - Hệ thống thông tin (HTTT): Đây là một hệ thống bao gồm con người, máy móc thiết bị, kỹ thuật, dữ liệu và các chương trình làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin cho người sử dụng trong một môi trường nhất định. - Hệ thống thông tin quản lý: HTTTQL bao gồm các hệ thống thông tin hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ và quản lý của các doanh nghiệp, các tổ chức. Tài nguyên của HTTT gồm 4 thành phần chính: + Tài nguyên (tiềm năng) về phần cứng của một hệ thống xử lý thông tin kinh tế là toàn bộ các công cụ kỹ thuật thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin. Các thành phần quan trọng nhất của tài nguyên về phần cứng của HTTTQL là máy tính điện tử, mạng máy tính. + Tài nguyên về phần mềm là tổng thể các chương trình hệ thống, chương trình ứng dụng của HTTTQL. + Tài nguyên về dữ liệu bao gồm các mô hình, các hệ quản trị CSDL, các CSDL quản lý thông qua các quyết định quản lý. + Tài nguyên về nhân lực là chủ thể điều hành và sử dụng HTTTQL. Tài nguyên về nhân lực bao gồm 2 nhóm: ++ Nhóm thứ 1 là những người sử dụng HTTT trong công việc hàng ngày của mình như các nhà quản lý, kế toán, nhân viên các phòng ban. ++ Nhóm thứ 2 là các phân tích viên hệ thống, lập trình viên, kỹ sư bảo hành máy là những người xây dựng và bảo trì HTTTQL. Tài nguyên về nhân lực là thành phần rất quan trọng của HTTTQL vì con người chính là yếu tố quan trọng nhất trong suốt quá trình thiết kế, cài đặt, bảo trì và sử dụng hệ thống. Nếu tài nguyên về nhân lực không được đảm bảo thì dù hệ thống được thiết kế tốt đến đâu cũng sẽ không mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất và kinh doanh. 9 2.1.2. Một số lý thuyết của vấn đề nghiên cứu 2.1.2.1. Phân tích hệ thống PTHT là sự nghiên cứu, điều tra, xem xét hệ thống (hiện thực hoặc dự kiến) một cách tỉ mỉ, toàn diện, có hệ thống, để xác định những yêu cầu về thông tin và các quá trình của hệ thống này, cùng với các mối quan hệ giữa các quá trình đó, cũng như quan hệ với các hệ thống khác. PTHT là việc dùng một tập hợp các công cụ và kỹ thuật giúp cho các nhà phân tích hiểu rõ hơn và tìm ra các giải pháp cho các vấn đề kinh doanh. Thu thập thông tin là công đoạn đầu tiên của quá trình phân tích HTTT. Mục tiêu của công việc này là thu được những thông tin liên quan đến mục tiêu đã đặt ra với độ chính xác cao nhất. Mỗi phương pháp đều có những ưu, nhược điểm riêng và được áp dụng cho phù hợp tình hình thực tế. Nhưng cho dù phương pháp nào thì cũng cần lưu ý: biết càng nhiều thông tin về môi trường hoạt động làm việc của một tổ chức thì càng dễ hiểu được các vấn đề đang được đặt ra và có khả năng đặt ra các câu hỏi thiết thực với các vấn đề được xem xét. Các thông tin này gồm: Các thông tin chung về ngành của tổ chức; Các thông tin về bản thân tổ chức; Các thông tin về các bộ phận liên quan. Các phương pháp thu thập thông tin: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu về hệ thống - Phương pháp quan sát hệ thống - Phương pháp phỏng vấn - Phương pháp sử dụng phiếu điều tra 2.1.2.2. Các cách tiếp cận phân tích hệ thống  Phương pháp hướng đối tượng Với phương pháp hướng đối tượng, một hệ thống được chia tương ứng thành các thành phần nhỏ gọi là các đối tượng, mỗi đối tượng bao gồm đầy đủ cả dữ liệu và hành động liên quan đến đối tượng đó. Các đối tượng trong một hệ thống tương đối độc lập với nhau thông qua các mối quan hệ và tương tác giữa chúng. 10 [...]... gửi khác nhau Khi sử dụng các khoản tiền ký gửi ngân hàng phải có sự phân loại các khoản tiền này nhằm có được một cách sử dụng chúng hiệu quả nhất 17 2.2 Phân tích, đánh giá thực trạng của hệ thống gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Agribank Đông Hà Nội 2.2.1 Giới thiệu chi nhánh Agribank Đông Hà Nội - Thông tin cơ bản:  Tên đơn vị : Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đông Hà Nội. .. người ta phân chia các khoản tiền gửi tiết kiệm của dân cư theo tiêu thức thời gian, tức là gồm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn  Tiền ký gửi: Đây là những khoản tiền mà khách hàng đem ký gửi vào ngân hàng Việc sử dụng những khoản tiền ký gửi được thực hiện theo những thoả thuận giữa khách hàng và ngân hàng Tuy nhiên việc cho vay bằng tiền ký gửi phải căn cứ vào các điều... chi u) và thông báo số tiền gửi cho Giao dịch viên của Ngân hàng Khách hàng điền đầy đủ các thông tin trên Giấy gửi tiết kiệm như: thông tin người gửi (họ tên, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ), thông tin gửi tiết kiệm (số tiền gửi, loại tiền gửi loại tiết kiệm) Sau khi điền đầy đủ các thông tin vào giấy gửi tiền tiết kiệm, khách hàng ký xác nhận rồi nộp lại cho giao dịch viên cùng với CMND và tiền. .. công nghệ thông tin tại Chi nhánh 2.2.3 Thực trạng nghiệp vụ gửi tiền tiết kiệm tại chi nhánh Agribank Đông Hà Nội 2.2.3.1 Mô tả quy trình  Quy trình mở sổ tiết kiệm Tại quầy giao dịch của Ngân hàng có bảng tin thông báo về dịch vụ tiền gửi tiết kiệm: Loại kỳ hạn, lãi suất ứng với từng loại kỳ hạn và loại tiền gửi để khách hàng có thể tham khảo, lựa chọn khi đến gửi tiết kiệm Bước 1: Khách hàng xuất... Anh: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Dong Ha Noi Branch  Tên viết tắt bằng Tiếng Anh : AGRIBANK  Địa chỉ : 23B Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà NộiQua  Điện thoại : 043 936 4838  Loại hình đơn vị : Ngân hàng thương mại Chi nhánh Đông Hà Nội là chi nhánh loại I, cấp I của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng số 1 Việt Nam, Doanh nghiệp số 1 Việt Nam do Chương... trong những khoản tiền gửi lớn của ngân hàng Thông thường người gửi tiết kiệm nhận được một cuốn sổ nhỏ trong đó nhân viên ngân hàng xác định toàn bộ số tiền rút ra, gửi thêm, số tiền lãi Khách hàng ở đây là tất cả các dân cư có khoản tiền nhàn rỗi tạm thời chưa có nhu cầu sử dụng, có thể gửi vào ngân hàng nhằm tìm kiếm một khoản tiền lãi Việc phân chia các khoản tiền gửi tiết kiệm của dân cư có thể... trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP (The United Nations Development Programme) bình chọn Ngày 2 tháng 7 năm 2003, Chi nhánh Đông Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 170/QĐ/HĐQT-TCCB của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngày 16/9/2003, Chi nhánh Đông Hà Nội chính thức khai trương, đi vào hoạt động Ngày 1/1/2008, Chi nhánh Đông Hà Nội được xếp hạng Chi. .. khách hàng báo mất sổ, ngân hàng phải tiến hành phong tỏa sổ tiết kiệm + Chức năng 2.1 Kiểm tra giấy gửi tiền và sổ tiết kiệm: Kế toán viên kiểm tra các thông tin trên Giấy gửi tiền, sổ tiết kiệm và đối chi u số liệu trên máy, nếu đúng thì ký lên tất cả chứng từ, in Phiếu lưu và chuyển sổ Tiết kiệm để trả cho khách hàng + Chức năng 2.2 Nhận tiền: nhân viên giao dịch nhận tiền gửi của khách hàng và giao... cả gốc và lãi: nhân viên giao dịch trả tiền và giao lại cho khách hàng sổ tiết kiệm + Chức năng 3.3 Tất toán sổ tiết kiệm: Đối với khách hàng rút cả gốc và lãi ngân hàng sẽ tiến hành tất toán sổ tiết kiệm Hoặc đến ngày đáo hạn, ngân hàng sẽ tiến hành thủ tục tất toán sổ tiết kiệm + Chức năng 4.1 Lập tra cứu báo cáo khách hàng: Cung cấp và lưu trữ thông tin tổng hợp liên quan đến khách hàng (thông tin... Bước 1: Khách hàng đến rút tiền phải mang theo sổ tiết kiệm, CMND (hộ chi u) đã đăng ký lúc gửi tiền và thông báo số tiền cần rút cho Giao dịch viên Bước 2: Giao dịch viên nhập vào mã sổ tiết kiệm để xem các thông tin khách hàng, loại tiết kiệm, ngày gửi, ngày đến hạn, lãi suất, tiền lãi, tiền lãi nhập vốn, tiền vốn và in ra Giấy rút tiền cho khách hàng Bước 3: Khách hàng kiểm tra Giấy rút tiền, nếu đúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đánh giá hệ thống gửi tiền tiết kiệm của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội, Phân tích và đánh giá hệ thống gửi tiền tiết kiệm của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội, Phân tích và đánh giá hệ thống gửi tiền tiết kiệm của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội, Phần 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Phần 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI AGRIBANK ĐÔNG HÀ NỘI,  Các thông tin liên quan:, Phần 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI AGRIBANK ĐÔNG HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm