Cho vay trung,dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Sơn Tây

56 384 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:49

LỜI CẢM ƠN Sau quá trình thực tập tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Sơn Tây; cùng với sự giúp đỡ tận tình của các anh chị nhân viên ngân hàng và quý thầy cô Khoa Tài chính- Ngân hàng ,Đại học Thương Mại, em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp: “    !"#”. Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp, trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo Trường Đại học Thương Mại, đã trang bị cho em kiến thức kinh tế vững chắc, cũng như các lĩnh vực khác có liên quan trong suốt bốn năm học vừa qua. Em xin cảm ơn chân thành đến các thầy cô trong Khoa Tài chính-Ngân hàng, Trường Đại học Thương Mại; đã trang bị cho em kiến thức chuyên ngành chuyên sâu giúp em có kiến thức nền tảng để tìm hiểu các vấn đề kinh tế ngoài thực tế. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Ths.Phạm Tuấn Anh.Cảm ơn thầy đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để hướng dẫn em hoàn thành tốt khóa luận này. Em cũng xin gửi lời cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Hà và các anh chị nhân viên phòng Tín dụng, đã hướng dẫn, tạo điều kiện giúp em học hỏi được kinh nghiệm thực tế trong thời gian thực tập. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô cùng các anh chị tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Sơn Tây dồi dào sức khỏe và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. !$%#&#'( 1 1 1 1 MỤC LỤC 2 2 2 2 DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng Trang 1 Bảng 2.1 : Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của chi nhánh giai đoạn 2010-2012 16 2 Bảng 2.2 :Thống kê mô tả chất lượng dịch vụ của chi nhánh 22 3 Bảng 2.3: Thống kê mô tả chất lượng dịch vụ cho vay trung, dài hạn của chi nhánh 23 4 Bảng 2.4: Dư nợ cho vay DN chia theo thời hạn vay 24 5 Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ cho vay DNVVN theo tài sản đảm bảo 24 6 Bảng 2.6: Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay TVDH đối với DN 26 7 Bảng 2.7 : Bảng số liệu về phân loại nợ cho vay DN theo nhóm 28 3 3 3 3 DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Tên biểu đồ Tran g 1 Sơ đồ bộ máy tổ chức:NHNo&PTNT- Chi nhánh Sơn Tây 14 1 Biểu đồ 2.1: Tổng tài sản chi nhánh AGRIBANK-Sơn Tây, giai đoạn 2010-2012 15 2 Biểu đồ 2.2: Dư nợ cho vay đối với KHDN 22 3 Biểu đồ2.3 : Cơ cấu dư nợ cho vay TVDH đối với DN theo lĩnh vực kinh tế 23 4 Biểu đồ 2.4: Chỉ tiêu dự phòng rủi ro cho vay TVDH đối với DN 27 5 Biểu đồ 2.5 : Doanh thu cho vay trung và dài hạn đối với KHDN 29 4 4 4 4 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT St t Tên viết tắt Tên đầy đủ 1 AGRIBANK Vietnam Bank for Agriculture and Rural Developmen 2 CNTT Công nghệ thông tin 3 DN Doanh nghiệp 4 NH Nhà nước 5 NHNN Ngân hàng nhà nước 6 NHNo&PTN T Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 7 NHTM Ngân hàng Thương mại 8 LIBOR Lãi suất trên thị trường Luân Đôn 9 SIBOR Lãi suất trên thị trường Singapore 10 SWOT Là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) - là một mô hình nổi tiếng trong phân tích kinh doanh của doanh nghiệp 11 TSĐB Tài sản đảm bảo 12 TVDH Trung và dài hạn 13 VCSH Vốn chủ sở hữu 5 5 5 5 Viết tắt Diễn giải A Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ xin vay B Tiếp nhận, phân tích, thẩm định hồ sơ xin vay C Quyết định và ký hợp đồng tín dụng D Giải ngân khoản vay E Giám sát hoạt động tài khoản của khách hàng tại ngân hàng F Phân tích các báo cáo tài chính của khách hàng theo định kỳ G Giám sát khách hàng thông qua việc trả lãi định kỳ H Kiểm tra và kiểm4 soát địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng I Giám sát hoạt động của khách hàng thông qua mối quan hệ với khách hàng khác K Giám sát khách hàng thông qua những thông tin thu thập khác L Thu nợ gốc và lãi, xử lý các vấn đề phát sinh M Thanh lý hợp đồng tín dụng PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài Cho vay trung và dài hạn là một trong những hoạt động kinh doanh quan trọng của chi nhánh NHNo&PTNT ,Sơn Tây. Bởi lẽ ,cho vay trung và dài hạn tạo nguồn doanh thu lớn cho ngân hàng, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Tuy nhiên hoạt động này có đặc điểm thời gian thu hồi vốn dài, số tiền cho vay lớn nên chứa nhiều rủi ro như mất khả năng thanh toán của các doanh nghiệp dẫn đến ngân hàng mất khả năng thu hồi vốn. Vì vậy, cho vay trung và dài hạn luôn chiếm tầm quan trọng trong chiến lược cho vay của ngân hàng kể cả trong ngắn và dài hạn.Trong giai đoạn năm 2010-2012, doanh số cho vay trung và dài hạn của chi nhánh luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn 40% trong cơ cấu cho vay của ngân hàng,số lượng khách hàng trung và dài hạn chiểm tỷ trọng lớn hơn 80% trong cơ cấu khách hàng vay vốn SXKD và đang có xu hướng tăng; như vậy có thể nói chovay trung và dài hạn là một trong những hoạt động tạo doanh thu chủ yếu cho chi nhánh; tuy nhiên trong những năm qua tỷ trọng cho vay trung và dài hạn đang có xu hướng giảm sút một cách rõ rệt, không đạt được chỉ tiêu của chi nhánh NHNo&PTNT Sơn Tây đề ra. Qua quá trình thực tập tại NHNo&PTNT Sơn Tây em nhận thấy chất lượng cho vay trung, dài hạn đối với khách hàng DN đang là mối quan tâm hàng đầu của ban lãnh đạo và nhân viên ngân hàng; chi nhánh đã bước đầu áp dụng một số mô hình tự đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì vẫn tồn tại nhiều bất cập về hoạt động cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh như: quy trình cho vay chưa được hoàn thiện: thủ tục rườm rà, thẩm định dự án mất nhiều thời gian khiến cho việc giải ngân chậm không đáp ứng kịp thời nguồn vốn SXKD cho DN; tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu tăng lên một cách đáng kể trong những năm vừa qua. Do đó, cần thiết có những hành động, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay trung và dài hạn, vừa nhằm thu hút khách hàng, đảm bảo lợi nhuận đồng thời giảm thiểu rủi ro. 6 Từ những vấn đề nêu trên, em quyết định lựa chọn đề tài “ )*##  !"#” đi sâu, nghiên cứu về hoạt động này của Chi nhánh Sơn Tây và làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho mình. 2. Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu và phân tích thực trạng cho vay trung, dài hạn đối với khách hàng DN tại NHNo&PTNT Việt Nam,chi nhánh Sơn Tây trên các phương diện (doanh số, thu nhập, tỷ trọng khách hàng, quy trình cho vay, chất lượng dịch vụ, quản trị cho vay…) - Phân tích các nhân tố môi trường kinh doanh tác động tới hoạt động cho vay trung, dài hạn đối với khách hàng DN tại NHNo&PTNT Việt Nam,chi nhánh Sơn Tây - Nhận dạng các thành công, các vấn đề tồn tại và nguyên nhân của các tồn tại trong cho vay trung, dài hạn đối với khách hàng DN tại NHNo&PTNT Việt Nam,chi nhánh Sơn Tây - Trên cơ sở các phân tích thực trạng cho vay trung, dài hạn đối với khách hàng DN tại NHNo&PTNT Việt Nam,chi nhánh Sơn Tây; kết hợp với phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam,chi nhánh Sơn Tây, đề xuất hướng giải quyết các vấn đề tồn tại trong cho vay trung, dài hạn đối với khách hàng DN tại chi nhánh ngân hàng. 3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: + Thực trạng cho vay trung, dài hạn đối với khách hàng DN tại chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam, Sơn Tây. + Các yếu tố môi trường kinh doanh tác động tới cho vay trung, dài hạn đối với khách hàng DN tại chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam,Sơn Tây. + Các yếu tố tác động tới chất lượng dịch vụ cho vay trung, dài hạn đối với khách hàng DN tại chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam,Sơn Tây. - Phạm vi nghiên cứu: + Về nghiệp vụ kinh doanh: cho vay trung, dài hạn đối với khách hàng DN 7 + Về mặt không gian: khóa luận được nghiên cứu tại chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam, Sơn Tây + Về mặt thời gian: trong 3 năm từ 2010 đến 2012 4.Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp suy luận: Sử dụng phương pháp suy diễn: suy luận từ các mô hình, các lý thuyết có sẵn nhằm luận giải các vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản trị tại ngân hàng. - Các phương pháp sử dụng trong phân tích: sử dụng phương pháp phân tích nhân tố; sử dụng mô hình SWOT để phân tích các nhân tố môi trường kinh doanh ảnh hưởng tới hoạt động cho vay trung, dài hạn đối với khách hàng DN của chi nhánh NHNo&PTNT Sơn Tây; sử dụng mô hình ServPerf để đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay trung, dài hạn đối với khách hàng DN của chi nhánh NHNo&PTNT Sơn Tây. - Các phương pháp thu thập dữ liệu + Phương pháp thu thập sơ cấp: Phát phiếu điều tra, thu thập và xử lý thông tin của khách hàng. + Phương pháp thu thập thứ cấp: Là phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu dựa trên các nguồn thứ cấp, đã qua tổng hợp sử lý, thống kê. Loại tài liệu này có nguồn gốc từ tài liệu sơ cấp đã được phân tích, giải thích và thảo luận, diễn giải. Nguồn dữ liệu thứ cấp được sử dụng: Sử dụng các nguồn dữ liệu trên internet, tạp chí và đặc biệt là bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT, chi nhánh Sơn Tây. - Xử lý thông tin: + Ghi chép và sử dụng phần mềm excel để xử lý dữ liệu sơ cấp + Phương pháp phân tích tỷ trọng để nghiên cứu biến động của các chỉ tiêu + Dùng phương pháp phân tích số tuyệt đối, tương đối, so sánh đối chiếu số liệu qua các năm để phân tích, đánh giá. + Dùng các biểu đồ, bảng biểu để phân tích, lso psánh…l 8 5. Kết cấu khóa luận Ngoài lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ và hình vẽ, danh mục từ viết tắt, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của khóa luận được kết cấu thành 3 chương: Chương 1%"+, /0  Chương 2%#1 !"#2 Chương 3%$3 4+567/ 9 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm liên quan tới vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Khái niệm cho vay Ngân hàng thương mại là tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán – và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. Trong đó, hoạt động cho vay,đặc biệt là hoạt động cho vay trung và dài hạn là một trong những hoạt động quan trọng nhất của NHTM. Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: Cho vay là việc một bên (bên cho vay) cung cấp nguồn tài chính cho đối tượng khác (bên đi vay) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho vay trong một thời hạn thỏa thuận và thường kèm theo lãi suất. Do hoạt động này làm phát sinh một khoản nợ nên bên cho vay còn gọi là 89, bên đi vay gọi là 9. Do đó, Cho vay phản ánh mối quan hệ giữa hai bên - Một bên là người cho vay, và một bên là người đi vay. Quan hệ giữa hai bên ràng buộc bởi cơ chế tín dụng, thỏa thuận thời gian cho vay, lãi suất phải trả, 1 Tại Việt Nam, hoạt động cho vay được định nghĩa như sau: - 4 (3:;<=>?3;< 46 0+@< <; 4A:&=BC $D>66-E2 F 1.1.2 Khái niệm cho vay trung và dài hạn 3 1 wikipedia.org/wiki/Tín_dụng. 2QĐ 1627/2001 và 127/2005/QĐ-NHNN. 3 PGS.TS.Nguyễn Thị Phương Liên, G6&)#H, NXB Thống Kê,2011 10 [...]... HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH SƠN TÂY ,GIAI ĐOẠN 2010 ĐẾN 2012 2.1 Giới thiệu khái quát về NHNo&PTNN, chi nhánh Sơn Tây 2.1.1 Thông tin khái quát về chi nhánh ngân hàng nơi thực tập Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Sơn Tây( gọi tắt là AGRIBANK SƠN TÂY) là chi nhánh ngân hàng cấp 1 của ngân hàng. .. nhuận cho vay = Lợi nhuận thu từ lãi vay – chi phí khác Lợi nhuận ngân hàng là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chất lượng kinh doanh của ngân hàng Xét lợi nhuận của ngân hàng thì chính là phần chênh lệch về lãi suất huy động và lãi suất cho vay cộng với các doanh thu khác từ hoạt động kinh doanh tiền tệ và trừ đi các chi phí hoạt động Lợi nhuận cho vay chính là lãi suất cho vay mà ngân hàng áp dụng đối với khách. .. Tình hình hoạt động cho vay trung và dài hạn 2.3.2.1 Phân tích nhóm các chỉ tiêu về tăng trưởng cho vay TVDH đối với DN  Quy mô cho vay trung và dài hạn đối với DN Biểu đồ 2.2: Dư nợ cho vay đối với KHDN Nguồn :Trích báo cáo kết quả hoạt động cho vay giai đoạn 2010- 2012 Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy tỷ trọng dư nợ cho vay của KHDN trong tổng dư nợ của Chi nhánh chi m tỷ lệ tương đối cao, tuy nhiên... kinh doanh chi nhánh AGRIBANK -Sơn Tây, giai đoạn 2010-2012 Tài sản đảm bảo là điều kiện gần như bắt buộc đối với các doanh nghiệp khi muốn quan hệ tín dụng với ngân hàng Hiện nay, ngân hàng AGRIBANK- Sơn Tây đã nới lỏng điều kiện này đối với các DN trong trường hợp các doanh nghiệp này sản xuất kinh doanh có hiệu quả và có quan hệ tín dụng tốt, lâu dài với ngân hàng Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp. .. kỳ hạn V là tổng số tiền vay r là lãi suất tính cho một kỳ hạn trả nợ i là thứ tự các kỳ hạn trả nợ n là số kỳ hạn trả nợ Phương thức này được áp dụng với người vay có phương án trả nợ gốc và - lãi vay khả thi bằng các khoản thu nhập chắc chắn, ổn định Cho vay hợp vốn Cho vay hợp vốn là phương thức cho vay trong đó một nhóm ngân hàng cùng cho vay đối với một dự án hoặc phương án vay vốn của khách hàng. .. mối quan hệ với khách hàng khác(GTTB:2.73; Std:1.2) Trong khi đó nhân viên NH lại đánh giá cao ở các NV E_Giám sát hoạt động tài khoản của khách hàng tại NH(GTTB:4.54:Std:0.67), nghiệp vụ G_giám sát khách hàng thông qua việc trả lãi định kỳ(GTTB:4.65;Std:0.70) 2.3 Phân tích dữ liệu thứ cấp 29 2.3.1 Quy trình cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp của AGRIBANK- chi nhánh Sơn Tây Về cơ... nhánh Sơn Tây Về cơ bản quy trình cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp giống với quy trình cho vay trung của các NHTM, gồm những bước sau: Bước 1: Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốn Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, mục đich vay vốn Bước 3: Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin về khách hàng và phương án sản xuất kinh doanh/ dự án đầu tư Bước 4: Phân tích,... nợ của khách hàng DN nguyên nhân là do trong tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn cùng với những chính sách thắt chặt tín dụng, kiểm soát lãi suất của NHNN làm cho AGRIBANK phải điều chỉnh cơ cấu cho vay theo thời hạn vay nhằm đảm bảo an toàn vốn, việc cho vay trung và dài hạn mang đến nhiều rủi ro cho AGRIBANK - Chi nhánh Sơn Tây Điều đó thấy rõ khi mà dư nợ cho vay trung và dài hạn đối với DN... xuất kinh doanh/ dự án đầu tư Bước 5: Xác định phương thức và nhu cầu cho vay Bước 6: Xem xét khả năng nguồn vốn và điều kiện thanh toán của chi nhánh Bước 7: Phê duyệt khoản vay Bước 8: Ký kết hợp đồng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giao nhận giấy tờ và tài sản đảm bảo Bước 9: Giải ngân Quy trình cho vay của AGRIBANK - Chi nhánh Sơn Tây cũng là quy trình chung của cả NH và AGRIBANK - Chi nhánh Sơn Tây vẫn... lợi cho quá trình điều tra, các câu hỏi điều tra được thiết kế vào • bảng câu hỏi Bảng câu hỏi với nội dung định tính, xoay quanh vấn đề cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng DN của ngân hàng, tình hình, hiệu quả và xu hướng phát triển, các giải pháp cần đặt ra cho ngân hàng trong thời gian tới nhằm tìm hiều hoạt động đông thời giải quyết vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt 2.2.1 động cho vay trung và
- Xem thêm -

Xem thêm: Cho vay trung,dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Sơn Tây, Cho vay trung,dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Sơn Tây, Cho vay trung,dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Sơn Tây, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP, 1 Một số khái niệm liên quan tới vấn đề nghiên cứu, 2 Nội dung lý thuyết liên quan về vấn đề nghiên cứu, 2 Các nhân tố ảnh hưởng, Sơ đồ bộ máy tổ chức:NHNo&PTNT- Chi nhánh Sơn Tây, CÁC PHÁT HIỆN NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT, 1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu, Môi trường kinh tế, Phát huy lợi thế sẵn có của chi nhánh: Chi nhánh AGRIBANK-Sơn Tây là một trong những ngân hàng có mặt đầu tiên ở địa bàn thị xã Sơn Tây, với hơn 20 năm hoạt động chi nhánh đã tạo uy tín cũng như niềm tin cho khách hàng đến giao dịch. Chính vì vậy, chi nhá, Một số kiến nghị nhằm mở rộng gắn liền với việc nâng cao chất lượng trong cho vay trung dài hạn tại chi nhánh NHNNo&PTNT Sơn Tây, Kết quả nghiên cứu, PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm