308 Một số giải pháp phát triển ngành giấy Việt Nam

68 594 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2013, 17:19

308 Một số giải pháp phát triển ngành giấy Việt Nam 1 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG MỘT VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIẤY TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIẤY: 3 1.1.1. Lòch sử hình thành 3 1.1.2. Nguyên vật liệu và công nghệ, quy trình sản xuất giấy 4 1.2. VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIẤY TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN . 6 1.3. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGÀNH GIẤY CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI . 10 1.3.1. Trung Quốc . 10 1.3.2. Indonesia 12 1.3.3. Nhật Bản 13 CHƯƠNG HAI THỰC TRẠNG NGÀNH GIẤY VIỆT NAM 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIẤY VIỆT NAM . 14 2.1.1. Giới thiệu các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam . 14 2.1.2. Sản lượng và mức tăng trưởng của ngành giấy giai đoạn 1998 – 2003 . 16 2.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIẤY VIỆT NAM 18 2.2.1. Nguyên liệu và vùng nguyên liệu 18 2.2.2. Công nghệ và máy móc thiết bò . 23 2.2.3. Lao động . 25 2.2.4. Vốn và đầu tư xây dựng cơ bản phát triển ngành giấy 26 2.2.5. Thò trường . 28 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NGÀNH GIẤY VIỆT NAM 32 2.3.1. Ưu điểm 32 2 2.3.2. Hạn chế 34 CHƯƠNG BA MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH GIẤY VIỆT NAM 3.1. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH GIẤY VIỆT NAM . 36 3.1.1. Quan điểm phát triển ngành giấy Việt Nam 36 3.1.2. Mục tiêu phát triển ngành giấy Việt Nam . 37 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH GIẤY VIỆT NAM . 38 3.2.1. Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu để góp phần ổn đònh sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu 38 3.2.2. Cải tiến máy móc thiết bò và đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất . 42 3.2.3. Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực ngành giấy . 44 3.2.4. Lên dự toán chi tiết và tăng cường nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản phát triển ngành giấy . 45 3.2.5. Phát triển thò trường, hoàn thiện hoạt động marketing và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm 49 3.3. KIẾN NGHỊ . 53 3.3.1. Về nguyên liệu . 53 3.3.2. Về khoa học công nghệ 54 3.3.3. Về vốn và đầu tư xây dựng cơ bản 54 3.3.4. Về cơ chế chính sách nói chung . 55 3.3.5. Về Hiệp hội ngành giấy Việt Nam 55 KẾT LUẬN . 56 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 3 LỜI MỞ ĐẦU Từ rất lâu đời, con người đã có nhu cầu ghi chép lại những sự vật, sự kiện… đã xảy ra trong đời sống. Qua quá trình phát triển của xã hội loài người, giấy đã trở thành một thứ không thể thiếu trong việc ghi chép thay cho các vật dùng được dùng trước đó như tre, da thú… và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế xã hội ngày nay, mặc cho sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, trong đó có công nghệ thông tin. Có thể nói, ngành giấy có đóng góp rất lớn cho sự phát triển của xã hội nói chung và nền kinh tế của một quốc gia nói riêng. Hiện nay, ngành giấy Việt Nam đang dần dần lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội nước ta. Tuy vậy trong khoảng thời gian gần đây, khi nền kinh tế phát triển với tốc độ cao, ngành giấy đã bộc lộ rõ những yếu kém của mình như nguyên liệu cho sản xuất giấy mất cân đối giữa cung và cầu, dẫn đến việc phải nhập khẩu ngày càng nhiều, làm lãng phí nguồn ngoại tệ của quốc gia; máy móc thiết bò ngành giấy thì quá lạc hậu làm năng suất thấp, hao phí nguyên vật liệu cao dẫn đến sản phẩm giấy Việt Nam kém sức cạnh tranh… Nếu so sánh với quy mô các nước trong khu vực thì ngành giấy nước ta còn quá nhỏ bé và chưa phát triển hết tiềm năng. Trong tương lai, nếu được quan tâm và có chính sách phát triển đúng đắn thì đây sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn tạo nguồn thu ngoại tệ đáng kể phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam. Do vậy, việc nghiên cứu để tìm ra giải pháp phát triển khả thi cho ngành giấy Việt Nam hiện nay là rất cấp thiết. Mục đích nghiên cứu của luận văn là tiếp cận thực trạng chung của ngành giấy Việt Nam, từ đó đề ra một số giải pháp trọng yếu cho sự phát triển ngành giấy trong thời gian sắp tới. Luận văn áp dụng phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp chuyên gia, phương pháp thống kê và phương pháp dự báo để tiếp cận mục tiêu nghiên cứu. 4 Phạm vi nghiên cứu của luận văn là phân tích thực trạng của ngành giấy Việt Nam trên hai phương diện sản xuất bột giấy nguyên liệu và sản xuất giấy nói chung, trong đó, tập trung phân tích các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành giấy như nguyên liệu và vùng nguyên liệu; công nghệ và máy móc thiết bò; lao động; vốn và đầu tư cơ bản phát triển ngành giấy; và thò trường. Ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo luận văn bao gồm ba chương: Chương một: Vai trò của ngành giấy trong nền kinh tế quốc dân Chương hai: Thực trạng ngành giấy Việt Nam Chương ba: Một số giải pháp phát triển ngành giấy Việt Nam Vì trình độ và thời gian thực hiện có hạn, luận văn không thể tránh được các thiếu sót nhất đònh. Rất mong nhận được sự góp ý của quý Thầy, Cô và các bạn để nội dung luận văn được hoàn chỉnh hơn. 5 CHƯƠNG MỘT VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIẤY TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIẤY 1.1.1. Lòch sử hình thành Giấymột trong những phát minh quan trọng của con người. Trung Quốc là nước phát minh ra giấy viết đầu tiên. Các công trình khảo cổ cho thấy những tờ giấy đầu tiên được làm bằng xơ sợi thực vật có niên đại từ năm 206 trước Công Nguyên đến năm 220 sau Công Nguyên thuộc nhà Hán. Lòch sử phát triển ngành giấy thế giới ghi nhận từ năm 105 trước Công Nguyên, Thái Luân - người Trung Quốc được xem như là ông tổ của ngành giấy do đã có công đúc kết, tổng hợp các kinh nghiệm sản xuất giấy trước đó để truyền bá trong dân chúng. Ông đã có công hoàn thiện quy trình xeo giấy bằng phương pháp thủ công và góp phần to lớn đưa nghề giấy lên một bước phát triển cao hơn. Tờ giấy đầu tiên được làm ở Lôi Dương, Trung Quốc là bằng vỏ dâu được ngâm vào nước và đập giã ra. Các xơ sợi lơ lửng trong nước được vớt lên bằng một dụng cụ gọi là liềm xeo, tương tự như một cái sàng, được kết bằng nan tre và lông ngựa. Ngành giấy Việt Nam cũng đã gắn liền với sự phát triển từ ban đầu của ngành giấy thế giới. Sau Trung Quốc không lâu, tại quận Giao Chỉ cũng đã xuất hiện nghề làm giấy. Và vào thế kỷ thứ ba sau Công Nguyên, Giao Chỉ đã sản xuất được loại giấy bản tốt bằng vỏ cây mật hương và cây dương xỉ để cống nạp cho vua nhà Hán - Trung Quốc. Ngành giấy tiếp tục được truyền sang các nước Ả Rập khi những người thợ giấy Trung Quốc bò bắt sang Baghdad – Iraq khi quân đội các nước Ả Rập chiếm được thò trấn Samarkand ở phía Tây Trung Quốc. Từ đây nghề làm giấy được truyền sang châu Âu. 6 Tờ giấy đầu tiên ở châu Âu được sản xuất tại Tây Ban Nha vào năm 1085. Từ đây, kỹ thuật làm giấy được truyền sang Palestin và Xiri vào thế kỷ thứ 12. Nghề giấy được truyền sang Pháp vào thế kỷ thứ 11, và sang Italia vào thế kỷ thứ 12. Trong khoảng thời gian này, kỹ thuật chế tạo giấy được nâng lên một bước nữa khi người ta chế tạo được hình bóng chìm trên giấy (dùng để chống làm tiền giả như hiện nay). Và vào thế kỷ thứ 14 thì nghề giấy được truyền sang Đức, và Áo (khoảng năm 1356), Hà Lan (1428), Thụy (1433), Nga (1576) và sang các nước Scandinavơ (1630). Nghề giấy đã phát triển sang lục đòa Bắc Mỹ vào năm 1690 với việc xây dựng một xưởng sản xuất giấy ở Wissahickon Creek, Germantown, Pennsylvania. Chiếc máy xeo giấy công nghiệp đầu tiên ra đời năm 1799 do Nicholas Louis Robert – người Pháp chế tạo và được hoàn thiện bởi hai anh em người Anh là Henry và Sealy Fourdriner vào năm 1810 và do đó được đặt tên là máy xeo Fourdriner. Loại máy xeo tròn được phát minh khoảng năm 1805 bởi Joseph Bramah – người Anh - là một bước phát triển mới của công nghệ làm giấy. Cho đến nay, nguyên lý hoạt động của hai loại máy Fourdriner và máy xeo tròn vẫn còn được áp dụng tại các nhà máy giấy lớn trên thế giới. Máy làm giấy có kích thước rất lớn và hoạt động hầu như không ngừng nghỉ. 1.1.2. Nguyên vật liệu và công nghệ, quy trình sản xuất giấy 1.1.2.1. Nguyên vật liệu sản xuất giấy Nguyên liệu chủ yếu của ngành giấy bao gồm bột giấy, bột tẩy trắng, bột phấn và chất độn… Bên cạnh đó, các hóa chất cũng được sử dụng trong quá trình sản xuất bột giấy. - Bột giấy được sản xuất từ các loại cây như tre, nứa, bạch đàn, thông, giấy vụn… được cung cấp từ các lâm trường và nguồn giấy vụn thu nhặt… - Chất phụ gia và chất độn: Bột giấy là nguyên liệu chính của ngành giấy. Bên cạnh đó, ngành giấy còn sử dụng các chất phụ gia trong quá trình chế biến 7 giấy. Các chất phụ gia bao gồm: xút (NaOH - dùng xử lý nguyên liệu để làm bột giấy), vôi (Ca(OH) 2 ),Na 2 S, phèn (Al 2 (SO 4 ) 3 ) …. Các chất độn bao gồm phấn, tinh bột, BaSO 4 , CaCO 3 , CaSO 4 , TiO 2 , … 1.1.2.2. Công nghệ và quy trình sản xuất bột giấygiấy Nguyên liệu thô được xử lý bằng các chất hóa học qua các quy trình phức tạp, trong đó chất hóa học chủ yếu là xút (NaOH) và do vậy tạo ra rất nhiều các hợp chất hóa học ở dạng dung dòch. Các dung dòch được hình thành trong quá trình nấu bột giấy là dòch trắng, dòch đỏ, dòch xanh, dòch đen Nếu các chất thải trong quá trình sản xuất bột giấy không được xử lý đúng cách thì khi thải ra môi trường bên ngoài sẽ gây ô nhiễm rất nặng. Nói chung, quy trình sản xuất bột giấy thường qua các bước xử lý nguyên liệu thô, nấu và tẩy trắng. Sau đó, bột giấy thành phẩm sẽ được dùng làm nguyên liệu để sản xuất giấy. Về cơ bản, giấy được hình thành từ vô số sợi cellulose chứa trong bột giấy kết dính lại với nhau nhờ các liên kết hóa học. Ngoài nguyên liệu chính là bột giấy, các loại giấy cũng được trộn thêm các chất phụ gia như đất sét (cao lanh), phấn . Tùy cách chọn nguyên liệu và các cách xử lý trước xơ sợi mà giấy thu được có nhiều đặc tính khác nhau. Nói chung, giấy được sản xuất theo quy trình bao gồm các giai đoạn: chuẩn bò nguyên liệu, xeo giấy, vắt nước, ép, sấy và cuối cùng là giai đoạn hoàn tất, có thể bao gồm các bước cán láng, tráng phủ, cuộn, phân tờ, bao gói… Ở giai đoạn chuẩn bò nguyên liệu, bột giấy được trộn với nước và đánh lên. Sau đó hỗn hợp được pha loãng thêm với nước (dung dòch trắng – white water) để đạt nồng độ từ 0,2 đến 1% bột giấy. Các chất hóa học cũng được thêm vào để điều chỉnh độ pH của giấy. Các chất độn như cao lanh, phấn có tác dụng làm tăng độ trắng và độ đục của giấy. Phần lớn các loại giấy cao cấp chứa đến 30% chất độn. Hồ cũng được thêm vào nguyên liệu để giảm sức hút nước của giấy. Phèn (Al 2 (SO 4 ) 3 ) làm cho các hạt hồ kết dính vào các xơ sợi. Tinh bột giúp tăng độ dai và độ 8 cứng của giấy. Các chất phụ gia thêm vào là màu, chất khử bọt, và chất bảo lưu (để cải thiện khả năng bảo lưu của các hạt mòn và chất độn trên lưới xeo). Hỗn hợp được phun lên trên lưới xeo hút nước làm bằng plastic từ hòm phun bột ở giai đoạn xeo giấy. Tiếp đó, nguyên liệu được vắt nước trên một hay nhiều lưới xeo để tạo thành băng giấygiai đoạn vắt nước. Nguyên liệu ra khỏi lưới xeo khi một băng giấy có nồng độ chất khô chiếm khoảng 20%. Từ lưới xeo, băng giấy đi qua một loạt các trục cuốn để lấy hết phần nước còn lại. Công đoạn vắt nước băng giấy vẫn được tiếp tục ở giai đoạn ép. Thông thường, ở giai đoạn ép, băng giấy đi qua 3 hoặc 4 điểm ép. Sau mỗi điểm ép, nồng độ chất khô của băng giấy tăng lên dần dần. Tại điểm ép cuối cùng, nồng độ chất khô trong băng giấy khoảng từ 30 đến 50%. Nếu băng giấy vẫn còn nước thì nó sẽ được sấy khô khi được cuộn qua một hoặc nhiều trục sấy bằng hơi nóng ở giai đoạn sấy. Trong công đoạn sấy, giấy được sấy cho đến khi nồng độ chất khô khoảng 95%. Việc này được tiến hành bằng cách cho dải băng sấy ép băng giấy vào những trục sấy được làm nóng bằng hơi nước. Sau khi ra khỏi công đoạn sấy, băng giấy thường qua một máy hoàn tất gồm một cụm ống thép. Bề mặt băng giấy sẽ được làm láng khi đi qua các khe hở giữa hai trục ở giai đoạn hoàn tất. Qua mô tả ở trên, có thể thấy quy trình sản xuất của ngành giấy nói chung cần rất nhiều hóa chất và chính những hóa chất này đã làm ô nhiễm môi trường. Do vậy vấn đề quan trọng trong phát triển ngành giấy là giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ngành giấy muốn phát triển bền vững phải đi đôi với việc bảo vệ tốt môi trường. 1.2. VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIẤY TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN Vai trò của ngành giấy được thể hiện ở những mặt sau: Một là: Giấy là sản phẩm thiết yếu phục vụ cho sự phát triển văn hóa, xã hội và kinh tế của một quốc gia. 9 Thông qua các sản phẩm giấy, quá trình trao đổi, làm giàu kiến thức được ghi lại (quá trình học tập, nghiên cứu), thông tin được lưu trữ và truyền đạt trongï cộng đồng (quá trình in ấn sách, báo…) và ghi lại hoạt động sáng tạo của con người về lónh vực văn hóa (hội họa, âm nhạc…). Trong tương lai, vai trò của giấy đối với sự phát triển văn hóa – xã hội của con người nói chung và nền kinh tế nói riêng sẽ không có sự thay đổi đáng kể. Hai là: Ngành giấy là nguồn tăng trưởng kinh tế và tạo ra thu nhập quốc dân. Cũng như bất kỳ một ngành công nghiệp nào khác, ngành công nghiệp giấy đóng góp vào GDP một nước thông qua giá trò các sản phẩm mà nó tạo ra. Tuy vậy, sản phẩm của ngành giấy mang một ý nghóa đặc biệt hơn một số các sản phẩm công nghiệp khác của nền kinh tế vì nó còn phục vụ cho sự phát triển văn hóa - xã hội của con người bên cạnh nhu cầu cơ bản là ăn uống để sinh tồn. Theo Tổng cục Thống kê, giá trò sản xuất công nghiệp của ngành giấy trên cả nước trong các năm qua tăng liên tục như số liệu trong bảng sau: Bảng 1.1: Giá trò sản xuất công nghiệp ngành giấy Việt Nam 2000 - 2004 ( theo giá so sánh 1994 ) ĐVT: tỷ đồng Năm 2000 2001 2002 2003 2004 (ước) Giá trò sản xuất công nghiệp 3.930,3 4.561,6 4.876,5 5.186,5 5.602,0 (Nguồn: Niên giám thống kê 2003 và website Bộ Công Nghiệp: www.industry.gov.vn ) Nếu so với tổng giá trò sản xuất của các ngành công nghiệp khác, đây là một con số hết sức khiêm tốn nhưng đó là do ngành giấy Việt Nam hiện nay quy mô còn nhỏ bé và chưa phát triển hết tiềm năng. Ba là: Sự phát triển ngành giấy tạo điều kiện thúc đẩy một số ngành khác phát triển. Vì giấymột sản phẩm có liên quan rất mật thiết với đời sống xã hội của con người nên sự phát triển ngành giấy sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy một số ngành có 10 liên quan đến đời sống xã hội của con người phát triển như ngành công nghiệp bao bì, in ấn . cụ thể như sau: - Đối với ngành lâm nghiệp, phát triển ngành giấy tạo điều kiện phát triển việc trồng rừng nguyên liệu. Việc trồng rừng có hai lợi ích dễ thấy nhất, đó là tận dụng lao động, giải quyết công ăn việc làm và rừng trồng sẽ giúp giảm thiểu được lũ lụt, góp phần gián tiếp ổn đònh và phát triển nền kinh tế xã hội của một quốc gia. Riêng đối với Việt Nam, hai lợi ích vừa đề cập càng bức thiết. Việc trồng rừng nguyên liệu ở Việt Nam còn giúp thực hiện chuyển dòch cơ cấu kinh tế, góp phần phủ xanh 5 triệu ha rừng, thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu vùng xa. - Đối với ngành công nghiệp bao bì, ngành giấy có vai trò rất quan trọng. Hiện nay, khối lượng bao bì giấy vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tổng khối lượng các loại bao bì cho ngành công nghiệp hàng tiêu dùng mặc dù gần đây tỷ lệ đó đã giảm xuống do sự xuất hiện của các loại bao bì được làm bằng các chất liệu mới như nhựa PET, PE, PVC… Nhưng trong tương lai khi sự đe dọa ô nhiễm môi trường ngày càng tăng thì, với đặc tính lâu phân hủy trong môi trường tự nhiên, các loại bao bì này sẽ ít được ưa chuộng. Ngược lại bao bì giấy phân hủy nhanh trong môi trường tự nhiên, ít gây ô nhiễm môi trường lại còn có thể sử dụng để tái chế thành giấy tái sinh phục vụ tiếp tục mà không gây ô nhiễm như các loại bao bì nhựa. Vai trò của bao bì giấy công nghiệp trong tương lai là rất lớn đặc biệt là sự phát triển của ngành công nghiệp xi măng. Đối với những loại bao bì giấy khác như thùng carton, hộp giấy, túi giấy cũng có nhu cầu rất lớn, dự báo khoảng 691 triệu tấn vào năm 2010. - Ngành in ấn là ngành đứng sau ngành bao bì nếu xếp theo số lượng giấy sử dụng do việc in sách, báo . Theo Tổng công ty giấy Việt Nam, nhu cầu giấy in, viết vào năm 2010 là 365 triệu tấn/năm. Nhu cầu giấy cho việc in các loại sách rất lớn và ổn đònh hàng năm, hầu như chỉ có tăng mà không có giảm. Kế đó là nhu cầu giấy cho việc in báo. Nhu cầu giấy cho giấy in báo tuy không nhiều như nhu cầu [...]... xuất của ngành giấyngành giấy sử dụng một lượng lớn các hóa chất cơ bản như xút (NaOH)… để xử lý nguyên liệu Sự phát triển của ngành giấy sẽ kéo theo ngành hóa chất phát triển Bốn là: Góp phần thu hút và giải quyết công ăn việc làm cho lao động, nhất là tại các nước đang phát triển Bất cứ một ngành công nghiệp nào cũng thu hút một số lượng lao động nhất đònh Riêng đối với ngành công nghiệp giấy, lao.. .giấy cho việc in sách nhưng cũng rất lớn Theo dự báo của Tổng công ty giấy Việt Nam vào năm 2010, nhu cầu giấy in báo của Việt Nam sẽ là 75 ngàn tấn/năm - Việc phát triển ngành giấy còn góp phần phát triển các ngành công nghiệp liên quan khác là đầu vào cho ngành giấy như: hóa chất, công nghệ tự động hóa, nhiệt điện, cơ khí chế tạo máy Riêng đối với ngành hóa chất, là một ngành rất quan... Việt Nam Hiện nay, Tổng công ty giấy Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước và là tập đoàn duy nhất trong ngành giấy Việt Nam với các thành viên trên toàn quốc như Công ty giấy Bãi Bằng, Công ty giấy Tân Mai, Công ty giấy Việt Trì, Công ty giấy Đồng Nai, Công ty giấy Hải Phòng, Công ty giấy Lửa Việt, Công ty giấy Mục Sơn, Công ty giấy Lam Sơn… Doanh nghiệp đứng đầu ngành giấy hiện nay về quy mô, công suất... đoạn 2001 - 2005, vốn đầu tư cho phát triển ngành giấy chủ yếu vẫn là khu vực kinh tế nhà nước, do Tổng công ty giấy Việt Nam làm chủ đầu tư Tổng số vốn đầu tư đã vay và giải ngân giai đoạn này như sau: Bảng 2.8: Tình hình vốn đầu tư giai đoạn 2001 - 2005 ngành giấy Việt Nam STT NGUỒN VỐN Vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước: 1 Vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước: 2 Trong đó: 156,500... việc phát triển ngành công nghiệp giấy từ nay đến năm 2010 là phát triển vùng nguyên liệu Nghò quyết lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nêu rõ: Phát triển ngành giấy gắn với phát triển trồng rừng nguyên liệu giấy nhằm ổn đònh sản xuất, bảo vệ môi trường, đặc biệt là thực hiện tốt chương trình chuyển dòch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa 20 Nhìn chung, vùng nguyên liệu giấy. .. chí Công nghiệp giấySố 135 - 03/2004 và Tổng công ty giấy Việt Nam) Năm 2004, sản lượng ngành giấy đạt được 768.000 tấn Lượng giấy nhập khẩu năm 2004 là 461.000 tấn, tương đương 37,51% nhu cầu giấy toàn ngành ( 1.229.000 30 tấn) Nguyên nhân là do sự mất cân đối giữa sản xuất bột giấygiấy Phần lớn các loại giấy nhập khẩu là các loại giấy đặc chủng chất lượng cao, gần một nửa lượng giấy nhập khẩu... VỐN Vốn vay các ngân hàng thương mại và vốn khấu hao cơ bản: 1.119,325 Tổng cộng: 3.120,428 (Nguồn: Tổng công ty giấy Việt Nam) 28 Dựa vào quy hoạch phát triển ngành giấy Việt Nam đến 2010, Tổng công ty giấy Việt Nam trong giai đoạn 2001 - 2005 đã và đang thực hiện nhiều dự án phát triển ngành, cụ thể như: - Các dự án nhóm A: 6 dự án với tổng mức đầu tư 8.717,4 tỷ đồng - Các dự án nhóm B: 6 dự án với... nghệ sản xuất giấy từng bước cho ngành công nghiệp giấy; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; khuyến khích việc trồng rừng nguyên liệu thay thế cho nguồn rừng từ thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt và tăng cường sử dụng nguyên liệu giấy tái chế để bảo vệ môi trường 15 CHƯƠNG HAI THỰC TRẠNG NGÀNH GIẤY VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIẤY VIỆT NAM 2.1.1 Giới thiệu các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam Hiện nay,... 2004 của Tổng công ty giấy Việt Nam và toàn ngành Năm ĐVT 2000 2001 2002 2003 2004 Lượng giấy tiêu thụ của Tổng công ty giấy Việt Nam Tấn 170.700 168.100 181.500 185.700 249.600 Lượng giấy tồn kho của Tổng công ty giấy Việt Nam Tấn 10.950 16.000 25.600 17.700 33.600 Tỷ lệ tồn kho / tiêu thụ của Tổng công ty giấy Việt Nam % 6,41 9,52 14,10 9,53 13,46 Tồn kho toàn ngành giấy 13.140 19.200 30.720 21.240... công nghệ chủ yếu của các doanh nghiệp giấy Việt Nam chủ yếu từ mức trung bình trở xuống cho nên một tất yếu khó tránh khỏi của ngành giấy Việt Nam là năng suất thấp, tỷ lệ hao hụt cao và trong khi tỷ lệ bột giấy trong giấy thành phẩm của các nước có công nghệ tiên tiến rất thấp (khoảng 60%) còn lại là 26 chất độn thì đối với các doanh nghiệp giấy Việt Nam, tỷ lệ bột giấy trong thành phẩm lên đến 82-88% . MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH GIẤY VIỆT NAM 3.1. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH GIẤY VIỆT NAM ... 36 3.1.1. Quan điểm phát triển ngành. một: Vai trò của ngành giấy trong nền kinh tế quốc dân Chương hai: Thực trạng ngành giấy Việt Nam Chương ba: Một số giải pháp phát triển ngành giấy Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: 308 Một số giải pháp phát triển ngành giấy Việt Nam, 308 Một số giải pháp phát triển ngành giấy Việt Nam, 308 Một số giải pháp phát triển ngành giấy Việt Nam, Lòch sử hình thành, VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIẤY TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN, Nhật Bản Giới thiệu các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam, Sản lượng và mức tăng trưởng của ngành giấy giai đoạn 1998 - 2003, Nguyên liệu và vùng nguyên liệu, Công nghệ và máy móc thiết bò, Vốn và đầu tư xây dựng cơ bản phát triển ngành giấy, Quan điểm phát triển ngành giấy Việt Nam, Về khoa học công nghệ Về vốn và đầu tư xây dựng cơ bản Về cơ chế chính sách nói chung

Từ khóa liên quan