BÁO CÁO THỰC TRẠNG VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

115 1,611 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2015, 21:03

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KỸ THUẬT HẬU GIA NHẬP WTO DỰ ÁN TÌNH HÌNH DI CHUYỂN LAO ĐỘNG TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM GIA NHẬP WTO BÁO CÁO THỰC TRẠNG VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CƠ QUAN THỰC HIỆN CỤC VIỆC LÀM – BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI, 2013 LỜI CẢM ƠN Được sự tài trợ của Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO và Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO, Cục Việc làm- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện Dự án “Tình hình di chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO” (Dự án), với mục tiêu dài hạn là góp phần cải thiện đời sống của người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và khu công nghiệp tại Việt Nam. Đề xuất nội dung chính sách hỗ trợ lao động di chuyển trong Luật Việc làm thông qua việc ban hành các chính sách, cơ chế hỗ trợ, quản lý nhóm đối tượng lao động nêu trên; mục tiêu ngắn hạn là góp phần vào quá trình xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý và đề xuất các giải pháp về hỗ trợ, quản lý lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và khu công nghiệp tại Việt Nam. Dự án được thực hiện trong thời hạn 18 tháng, khảo sát thực địa tại 15 tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ với tổng số 7.800 đơn vị mẫu định lượng và phỏng vấn sâu 181 người. Bên cạnh đó, ngoài việc nghiên cứu tài liệu nhằm tổng quan toàn bộ các chính sách và kết quả nghiên cứu liên quan, Dự án cũng đã tổ chức hai đoàn khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm về chính sách hỗ trợ và quản lý nhóm đối tượng này tại Indonesia và Ấn Độ. Bản báo cáo được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Xã hội và Môi trường Vùng (nay là Viện Nghiên cứu và Tư vấn Phát triển – RCD) và kết quả khảo sát kinh nghiệm quản lý, hỗ trợ lao động di cư và kinh nghiệm hỗ trợ việc làm và đời sống đối với nhóm nông dân bị thu hồi đất của Cục Việc làm tại Ấn Độ và Indonesia. Để có được báo cáo này, trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO và Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình đã trợ giúp đắc lực cả về ngân sách và kỹ thuật trong suốt quá trình chúng tôi thực hiện Dự án; Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Viện Nghiên cứu và Tư vấn Phát triển – RCD đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện Dự án; Xin cảm ơn các cấp chính quyền, các cơ quan thuộc ngành lao động – thương binh và xã hội, các doanh nghiệp và người lao động ở 15 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn của Dự án đã hỗ trợ để chúng tôi thực hiện dự án. Cám ơn các chuyên gia trong và ngoài nước đã có những ý kiến đóng góp xác đáng cho kết quả nghiên cứu. Trong đó có những ý kiến chân thành, thẳng thắn hết sức có giá trị mà chúng tôi nhận được từ TS Jonathan Pincus, GS Kristen Nordhaug, GS.TSKH Đặng Hùng Võ, PGS.TS Đặng Nguyên Anh, PGS.TS Ngô Văn Thứ, TS Nguyễn Thanh Liêm. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tập thể các tác giả của bản báo cáo gồm: ông Lê Quang Trung, ông Phạm Bích San, ông Đặng Đình Long, ông Nguyễn Văn Thục, ông Phạm Văn Hanh, ông Đỗ Tuấn Sơn, ông Trần Tuấn Tú, ông Vũ Phạm Dũng Hà, ông Phùng Quốc Vương, ông Lê Văn Dụy, bà Bùi Thu Anh, bà Nguyễn Việt Nga, bà Lê Phương Hòa, bà ii Nguyễn Thị Thanh Huyền, bà Phạm Thị Thanh Huyền, ông Nguyễn Thanh Bình, bà Nguyễn Thị Hiền, ông Phạm Hồng Trung, bà Đỗ Thị Vân Anh, ông Phí Hải Nam, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Phạm Hải Bình, bà Nguyễn Thị Ái, ông Đào Duy Nam, bà Trần Thị Thanh Bình, bà Lương Thu Hà và bà Phạm Thị Thùy Linh. Trong quá trình thực hiện xây dựng bản báo cáo, những khiếm khuyết chắc chắn là điều không thể tránh khỏi, chúng tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp từ các tổ chức và cá nhân quan tâm. Trân trọng cảm ơn! Cục trưởng Cục Việc làm Trưởng Ban Quản lý Dự án Nguyễn Đại Đồng iii MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 1 NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH 2 I. BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU 13 II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 14 1. Thực trạng và xu hướng di cư – thách thức và hành động 15 2. Tác động của di cư – những khía cạnh đa chiều 16 3. Các khía cạnh khác nhau của vấn đề di cư - từ nhu cầu cá nhân tới vấn đề chính sách 18 III. TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH 22 1. Di cư lao động từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp trở thành xu hướng chủ đạo 22 2. Xu hướng di cư mới đặt ra những đòi hỏi về sự cần thiết phải thay đổi chính sách 23 3. Từ sự phân tán, thiếu hụt đến định hình khung chính sách cơ bản về lao động di cư 23 4. Sự thay đổi trong quan điểm của Nhà nước về di cư 27 5. Chính sách về di cư lao động – cơ chế thực thi chưa rõ 27 6. Chính sách về di cư lao động – những vấn đề còn tồn tại 28 IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ RA THÀNH THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 29 1. Đặc điểm nhân khẩu học của lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp 29 2. Những nét chính của hoạt động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp 34 2.1. Lý do dẫn đến di cư 34 2.2. Những khó khăn mà lao động di cư ra thành thị và các khu công nghiệp phải đối mặt 35 2.3. Lựa chọn hình thức cư trú 40 2.4. Dự định về công việc và cuộc sống 42 V. VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ RA THÀNH THỊ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 43 1. Tình trạng việc làm của người lao động trước khi di cư 43 2. Quá trình chuyển đổi công việc 44 3. Đặc điểm công việc hiện tại 52 3.1. Số giờ làm việc trung bình mỗi tuần 52 3.2. Yêu cầu chuyên môn kỹ thuật của công việc 54 3.3. Tính chất công việc 55 3.4. Thu nhập và sử dụng thu nhập 56 3.5. Vấn đề hợp đồng lao động 60 3.6. Tham gia các loại bảo hiểm 61 3.7. Dự định của người lao động đối với công việc hiện tại 63 4. Việc làm thêm ngoài công việc chính 64 5. Khác biệt trong sử dụng lao động thường trú và lao động di cư 65 iv VI. THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ RA THÀNH THỊ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 66 1. Điều kiện nhà ở và chi phí sinh hoạt 66 2. Chi tiêu và tích lũy 69 3. Vấn đề chăm sóc sức khỏe 71 4. Tiếp cận giáo dục của con em người lao động di cư 72 5. Tình hình an ninh trật tự tại địa phương 73 6. Vấn đề ô nhiễm môi trường 74 7. Thực trạng tham gia các hoạt động cộng đồng 74 VII. CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ RA THÀNH THỊ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP – NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 76 1. Hỗ trợ từ chính quyền địa phương và sự kỳ vọng của lao động di cư 76 2. Chính sách đào tạo nghề và tạo việc làm 78 3. Chính sách về nhà ở 80 4. Các chính sách hỗ trợ ổn định cuộc sống 82 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 86 KẾT LUẬN 86 KHUYẾN NGHỊ 92 PHẦN THỨ HAI: KINH NGHIỆM CỦA QUỐC TẾ ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG DI CHUYỂN TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 98 1. KINH NGHIỆM CỦA INDONESIA 99 2. KINH NGHIỆM CỦA ẤN ĐỘ 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA PHẦN THỨ NHẤT 106 v DANH MỤC BẢNG Bảng 1. Lao động di cư ra thành thị và các khu công nghiệp chia theo nhóm tuổi (%) 29 Bảng 2. Cơ cấu nhóm tuổi của lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp chia địa bàn khảo sát (%) 29 Bảng 3. Đặc điểm giới tính (%) 30 Bảng 4. Trình độ học vấn của lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp (%) 30 Bảng 5. Trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp theo địa bàn khảo sát (%) 33 Bảng 6. Những khó khăn người lao động di cư ra thành thị và khu công nghiệp gặp (%) 36 Bảng 7. Những khó khăn người di cư gặp phải sau khi chuyển đến nơi cư trú hiện tại (%) 37 Bảng 8. Những khó khăn lao động di cư gặp phải chia theo địa bàn khảo sát (%) 39 Bảng 9. Cách thức khắc phục khó khăn trong quá trình di cư của người lao động (%) 40 Bảng 10. Những khó khăn lao động di cư gặp phải khi chưa/không đăng ký thường trú (%) 41 Bảng 11. Tình trạng việc làm trước khi di cư (%) 44 Bảng 12. Loại hình công việc ở lần di cư đầu so với hiện tại (%) 47 Bảng 13. Loại hình công việc hiện tại của lao động di cư chia theo địa bàn (%) 47 Bảng 14. Loại hình cơ quan/tổ chức đã làm việc của lao động di cư ở lần di cư đầu so với hiện tại (%) 49 Bảng 15. Cơ cấu số giờ làm việc trung bình/tuần (%) 53 Bảng 16. Số giờ làm việc trung bình theo tuần của lao động di cư theo địa bàn (giờ/tuần) 53 Bảng 17. Cách thức sử dụng các khoản thu nhập theo giới (%) 59 Bảng 18. Thực trạng tham gia các loại bảo hiểm của lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp (%) 62 Bảng 19. Ý định gắn bó với công việc hiện tại của người lao động (%) 63 Bảng 20. Đánh giá sự phân biệt giữa lao động thường trú và lao động di cư (%) 66 Bảng 21. Loại hình nhà ở của lao động di cư ra thành thị và các khu công nghiệp (%) 67 Bảng 22. Người ở cùng nhà của lao động di cư ra thành thị và các khu công nghiệp (%) 68 Bảng 23. Một số khoản chi của lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp (nghìn đồng/tháng) 69 Bảng 24. Lựa chọn nơi khám, chữa bệnh (%) 71 Bảng 25. Lý do không đến các cơ sở khám chữa bệnh công lập (%) 72 Bảng 26. Tình trạng đi học của con em lao động di cư (%) 72 Bảng 27. Mong muốn được hỗ trợ từ chính quyền địa phương (%) 77 Bảng 28. Các hỗ trợ người lao động mong muốn khi tham gia học nghề (%) 78 vi DANH MỤC HÌNH Hình 1. Trình độ học vấn của nhóm lao động di cư ra thành thị so với nhóm lao động di cư tới các khu công nghiệp (%) 31 Hình 2. Trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động di cư (%) 32 Hình 3. So sánh trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động di cư ra thành thị với lao động di cư tại các khu công nghiệp (%) 32 Hình 4. Tình trạng hôn nhân của lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp (%) 33 Hình 5. Lý do di cư của lao động di cư ra thành thị và các khu công nghiệp (%) 34 Hình 6. Những khó khăn trong quá trình di cư ra thành thị so với với di cư tới các khu công nghiệp (%) 39 Hình 7. Lý do lao động tại các khu công nghiệp không/chưa đăng ký thường trú (%) 41 Hình 8. Dự định sinh sống quận/huyện nơi người di cư đang làm việc (%) 42 Hình 9. Tiêu chí tìm việc làm của lao động tại thời điểm di cư lần đầu (%) 45 Hình 10. Loại hình cơ quan/tổ chức nơi làm việc hiện tại (%) 48 Hình 11. Người hỗ trợ tìm việc làm tại thời điểm di cư lần đầu và hiện tại (%) 49 Hình 12. So sánh công việc ở lần di cư đầu tiên với công việc ở quê trước đó (%) 51 Hình 13. Số giờ làm việc trung bình mỗi tuần của lao động di cư chung và nhóm lao động di cư làm công việc tự do (giờ/tuần) 52 Hình 14. Việc học thêm kỹ năng, nghiệp vụ để làm quen với công việc hiện tại (%) 55 Hình 15. Nhóm lao động di cư có mức thu nhập bình quân dưới 1,5 triệu đồng/tháng chia theo loại hình công việc (%) 57 Hình 16. Thu nhập bình quân theo tháng của lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp chia theo địa phương (triệu đồng/người/tháng) 58 Hình 17. Những nguồn thu nhập thông thường hàng tháng người lao động di cư nhận được (%) 58 Hình 18. Nguồn vay tiền của lao động di cư ra thành thị và khu công nghiệp (%) 60 Hình 19. Lý do lao động di cư không có hợp đồng lao động (%) 61 Hình 20. Lý do muốn/không muốn gắn bó với công việc hiện tại (%) 64 Hình 21. Việc làm thêm ngoài công việc chính (%) 65 Hình 22. Tình trạng sở hữu nhà của lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp (%) 68 Hình 23. Cách thức ứng xử của người lao động khi bị đau ốm (%) 71 Hình 24. Những khó khăn lao động di cư gặp phải khi có con trong độ tuổi đi học (%) 73 Hình 25. Nguyên nhân người lao động di cư không tham gia sinh hoạt cộng đồng (%) 75 Hình 26. Các hỗ trợ tìm việc làm được người lao động mong muốn (%) 78 vii PHẦN THỨ NHẤT: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 1 NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH Sự thay đổi tất yếu trong xu hướng di cư Di cư nói chung và di cư lao động nói riêng là xu hướng tất yếu của tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của mọi quốc gia. Tại Việt Nam, di cư cũng bắt đầu từ rất sớm và mang những sắc thái riêng biệt ở mỗi giai đoạn phát triển. Cho đến trước những năm 1990, chủ yếu là di cư có tổ chức đến các vùng kinh tế mới. Giai đoạn sau này, hình thức di cư có tổ chức của Nhà nước chuyển dần sang di cư theo kế hoạch bố trí, sắp xếp lại dân cư. Trong toàn bộ tiến trình đó, di cư tự do vẫn song hành nhưng quan điểm của Nhà nước trong các chính sách là hạn chế tiến tới chấm dứt. Di cư giai đoạn này chủ yếu là di cư nông thôn – nông thôn, sinh kế tại thời điểm trước và sau di cư không mấy khác biệt do gắn chặt với nông nghiệp. Người di cư thường mang theo cả gia đình. Trong khoảng hơn 20 năm sau Đổi Mới, Việt Nam đã có những thay đổi mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài. Quá trình đô thị hóa và sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp, khu chế xuất một mặt giảm bớt một lượng đáng kể diện tích đất đai sản xuất, mặt khác đồng thời tạo ra một lượng lớn việc làm phi nông nghiệp, thúc đẩy quá trình chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp. Điều này đã tạo ra xu hướng di cư mới từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp. Đây cũng là một xu hướng di cư tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, mỗi vùng và quốc gia. Đặc điểm của lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp Việc xác định đối tượng lao động di cư và những đặc trưng của họ có ý nghĩa quan trọng hướng tới các gợi ý về mặt chính sách. Lao động di cư ra thành thị và các khu công nghiệp phần lớn còn rất trẻ, độ tuổi trung bình khoảng 25 tuổi. Thậm chí nhóm lao động di từ nông thôn tới các khu công nghiệp còn có độ tuổi trung bình thấp hơn, chỉ khoảng 23 tuổi. Hơn ½ số lao động di cư chưa lập gia đình, họ di cư một mình và do vậy, cũng thường không xác định lâu dài bởi phụ thuộc vào công việc và thu nhập của họ sẽ nhận được tại nơi di cư đến. Đặc điểm này rất khác biệt so với di cư nông thôn – nông thôn trước đây. Lý do liên quan đến kinh tế giải thích cho hầu hết các quyết định di cư của người lao động. Không có việc làm và việc làm thu nhập thấp ở khu vực nông thôn là những lý do chính thúc đẩy lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp. Họ di cư để tìm kiếm cơ hội thay đổi công việc với mức thu nhập cao hơn. Xu hướng nữ hóa di cư hiện nay khá phổ biến, tỷ lệ lao động nữ di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp chiếm 55,9%. Đặc biệt ở nhóm lao động di cư tới các khu công nghiệp, tỷ lệ lao động nữ chiếm tới 68,3%. Bài toán lao động nữ di cư đặt ra những thách thức cho việc giải quyết các vấn đề bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chống buôn bán phụ nữ và các nguy cơ thường gặp khác đối với họ. 2 Thiếu việc làm, thất nghiệp và thu nhập thấp là tình trạng phổ biến của người lao động trước khi di cư Xuất phát điểm nghề nghiệp của nhóm lao động di cư ra thành thị và các khu công nghiệp là từ khu vực nông thôn với hoạt động nông nghiệp là chủ đạo. Trong rất nhiều các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, lao động nông nghiệp thường thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định, thời gian nông nhàn nhiều và công việc mang lại thu nhập thấp. Nói cách khác, tình trạng thiếu việc làm và năng suất lao động thấp là những thách thức lớn đối với vấn đề việc làm ở khu vực nông thôn hiện nay. Tại nhiều địa phương, đất sản xuất nông nghiệp cũng bị thu hẹp nhường chỗ cho các khu đô thị, trung tâm thương mại, các khu công nghiệp, khu chế xuất, càng làm gia tăng tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp. Có khoảng 50% lao động đang có việc vẫn quyết định di cư, trong đó tỷ lệ lao động làm nông nghiệp chiếm tới 38,0%. Có thể nói, nguyên nhân di cư không chỉ liên quan đến tình trạng thất nghiệp hoặc thiếu việc làm mà còn bởi tính chất thiếu ổn định, thu nhập thấp của công việc ở khu vực nông thôn. Quá trình chuyển đổi công việc của lao động di cư Người lao động di cư nhằm cải thiện tình trạng việc làm hiện tại của họ. Điều này giải thích tại sao những tiêu chí lựa chọn công việc của họ thường xoay quanh các vấn đề như thu nhập cao, tính ổn định và công việc không đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật. Thực tế cho thấy, thật khó để cho người lao động có thể thỏa mãn các tiêu chí mâu thuẫn nhau như vậy. Không dễ gì tìm được một công việc có thu nhập cao nếu họ không chấp nhận dành thời gian cho việc học và nâng cao kỹ năng nghề hoặc phải chấp nhận bỏ sức lao động nhiều hơn so với người khác. Và ở thời điểm hiện tại, phần lớn lao động di cư phải chấp nhận đánh đổi sức lao động bởi không có chuyên môn kỹ thuật. Những người lao động di cư không quá khó khăn để có được công việc tại nơi di cư. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, hiện nay và ngay cả trong một vài năm tới họ vẫn phải làm quen, chấp nhận với việc tuyển dụng lao động phổ thông và tự đào tạo. Để giải quyết tình trạng này, một số trường nghề và doanh nghiệp đã liên kết với nhau để đào tạo theo đơn đặt hàng, hoặc các trường nghề gửi học viên tới làm việc tại các doanh nghiệp. Rõ ràng việc kết hợp như vậy giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các bên và bản thân người lao động cũng được hưởng lợi nhiều từ hình thức hợp tác đó. Có 59,7% người lao động di cư tìm được việc làm ngay trong lần di cư đầu tiên mặc dù có 40,3% những người lao động di cư ra thành thị và khu công nghiệp gặp khó khăn trong quá trình tìm việc. Nhóm còn lại phải mất trung bình 2,7 tháng để tìm được công việc đầu tiên tại nơi di cư. Nhiều địa phương đã có những chính sách hỗ trợ tìm việc kịp thời và hiệu quả như Bình Dương với chính sách liên kết lao động. Chính sách đã chủ động đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp, giải quyết việc làm, sớm ổn định đời sống cho người lao động. So với lần di cư đầu tiên, sự thay đổi về loại hình công việc hiện tại là không nhiều, lao động di cư ra thành thị và các khu công nghiệp vẫn chủ yếu làm công nhân hoặc lao động làm thuê tự do. Điều này cho thấy, rõ ràng hạn chế về học vấn và chuyên môn là một trong những rào cản khiến 3 [...]... hành về lao động di cư IV ĐẶC ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ RA THÀNH THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 1 Đặc điểm nhân khẩu học của lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp o Tuổi của lao động di cư Lao động di cư ra thành thị và các khu công nghiệp phần lớn còn rất trẻ, độ tuổi trung bình khoảng 25 tuổi Thậm chí nhóm lao động di từ nông thôn tới các khu công nghiệp còn có độ tuổi trung bình thấp... 10,2% lao động di cư tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại địa phương Trong khi, một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân Chính sách cho người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp – những vấn đề đặt ra Lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp là xu hướng tất yếu thay thế dần các hình thức di cư. .. khỏe sinh sản,… Để có cơ sở cho việc ban hành chính sách rất cần phải có những nghiên cứu chuyên sâu đủ độ tin cậy liên quan tới vấn đề này Báo cáo tổng thể Thực trạng việc làm, đời sống của lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp được thực hiện nằm trong khu n khổ dự án “Tình hình di chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp trong bối cảnh Việt Nam gia... của nhóm lao động di cư ra thành thị với nhóm lao động di cư làm việc tại các khu công nghiệp Phần lớn lao động di cư làm việc tại các khu công nghiệp có độ tuổi trẻ, tỷ lệ lao động dưới 30 tuổi chiếm 82,7% Trong khi đó, lao động di cư tại các đô thị có độ tuổi lớn hơn, tỷ lệ lao động dưới 30 tuổi chiếm khoảng 67,2% Giữa các vùng miền, không có sự khác biệt quá lớn trong nhóm tuổi của lao động di cư. .. động di cư ra thành thị và các khu công nghiệp được hỏi tự tìm kiếm việc làm cho mình Mạng xã hội với những quan hệ họ hàng, bạn bè, đồng hương có vai trò quan trọng trong quá trình di cư và tìm kiếm công việc Có 8,4% lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và khu công nghiệp mất phí tìm việc ở lần di cư đầu tiên, 6,3% mất phí tìm việc ở lần di cư hiện tại Để có thể có được việc làm trong các doanh nghiệp. .. di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp còn nhiều điều đáng bàn Các số liệu khảo sát từ nghiên cứu này cho thấy chỉ có 46,7% lao động di cư có ký kết hợp đồng lao động Có sự chênh lệch rất lớn giữa hai nhóm lao động di cư được khảo sát khi mà có 83,2% lao động di cư tại các khu công nghiệp được hỏi có ký hợp đồng lao động, nhóm lao động di cư ra thành thị có hợp đồng lao động rất thấp... thể hiện khá rõ trong vấn đề thu nhập của lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp Lao động di cư là nam giới có mức thu nhập bình quân 3,4 triệu đồng/tháng, trong khi đó lao động di cư là nữ giới đạt 3,0 triệu đồng/tháng, chỉ bằng 87,9% mức thu nhập bình quân theo tháng của nam giới Lao động nữ di cư ra thành thị và khu công nghiệp phải làm việc nhiều thời gian hơn nhưng lại nhận... Tổng quan báo cáo về thực trạng – xu hướng di cư tại Việt Nam (ii) Tổng quan báo cáo về các tác động của di cư 14 (iii) Tổng quan các báo cáo về các khía cạnh khác nhau của vấn đề di cư: giới, việc làm, chất lượng cuộc sống, khả năng tiếp cận dịch vụ 1 Thực trạng và xu hướng di cư – thách thức và hành động Nhóm báo cáo đồ sộ và dày dặn nhất trong hệ báo cáo về di cư tại Việt Nam có lẽ là các báo cáo phân... kế của người di cư rất phổ biến Phần lớn lao động di cư làm nông nghiệp và di cư để tìm kiếm cơ hội thoát ly khỏi nông nghiệp, thay đổi hoàn toàn sinh kế Hệ quả của hoạt động di cư này là hàng loạt các vấn đề đòi hỏi các chính sách cần giải quyết như đào tạo nghề, tạo việc làm, các chính sách về nhà ở, phát triển các dịch vụ công, … Hơn nữa lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp. .. ra thành thị và các khu công nghiệp có công việc làm thêm ngoài công việc chính, chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 2,2% Thực tế phần đông lao động di cư ra thành thị và các khu công nghiệp tập trung vào hai nhóm việc chính là làm công nhân hoặc lao động tự do Với thời gian làm việc trung bình khoảng 5860 giờ/tuần hiện nay rất khó cho người lao động có thể nhận làm thêm một công việc khác Một số ít người lao động . DI CHUYỂN LAO ĐỘNG TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM GIA NHẬP WTO BÁO CÁO THỰC TRẠNG VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH. kỹ thuật của lao động di cư ra thành thị với lao động di cư tại các khu công nghiệp (%) 32 Hình 4. Tình trạng hôn nhân của lao động di cư từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp (%). giữa lao động thường trú và lao động di cư (%) 66 Bảng 21. Loại hình nhà ở của lao động di cư ra thành thị và các khu công nghiệp (%) 67 Bảng 22. Người ở cùng nhà của lao động di cư ra thành thị
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TRẠNG VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP, BÁO CÁO THỰC TRẠNG VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP, BÁO CÁO THỰC TRẠNG VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP, NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH, Các khía cạnh khác nhau của vấn đề di cư - từ nhu cầu cá nhân tới vấn đề chính sách, Từ sự phân tán, thiếu hụt đến định hình khung chính sách cơ bản về lao động di cư, Các chính sách hỗ trợ ổn định cuộc sống, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, PHẦN THỨ HAI: KINH NGHIỆM CỦA QUỐC TẾ ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG DI CHUYỂN TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP, KINH NGHIỆM CỦA ẤN ĐỘ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm