ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN ĐỐI CHIẾU ĐỘNG TỪ ĐI TRONG TIẾNG VIỆT VỚI ĐỘNG TỪ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG ANH

20 5,817 69
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2015, 20:53

Thai Nguyen University Faculty of Foreign Languages ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN Đối chiếu động từ “đi” trong Tiếng Việt với động từ tương đương trong Tiếng Anh. N03 – Cử nhân tiếng anh K33 Nhóm tiểu luận: 02 1. Nhữ Thị Lệ Na 2. Hoàng Thị Nga 3. Hoàng Thị Thúy Nga 4. Đinh Thị Huyền 5. Nguyễn Thị Mừng 6. Vũ Thị Nữ 7. Phạm Thị Ngọc Nhung 8. Nghiêm Minh Giang 9. Chử Thị Dung 10. Phạm Bình Anh 11. 12. A.Phần Mở Đầu 1. Lí do chọn đề tài: Cùng với danh từ, động từ là hai thực từ cơ bản nhất trong hệ thống từ loại tiếng Việt cũng như tiếng Anh. Đồng thời, động từ được coi là vị từ hoàn chỉnh về nội dung và cấu trúc để tạo nên câu trọn vẹn, đầy đủ hai thành phần chủ ngữ và vị ngữ. Trong hệ thống từ vựng tiếng Việt và tiếng Anh, động từ chiếm số lượng lớn, được sử dụng với tần số rất cao trong đời sống sinh hoạt hàng ngày bởi nó gắn liền với các hoạt động, trạng thái, cảm xúc của con người. Đi được coi là một động từ tiêu biểu như vậy, vì nó được xếp vào nhóm từ chỉ hoạt động của con người. Việc đối chiếu động từ “đi” trong tiếng Việt và tiếng Anh trước hết nhằm hiểu rõ hơn khả năng kết hợp, nguyên tắc hoạt động của nó thông qua mỗi ngôn ngữ, qua đó rút ra một số nhận xét về sự giống và khác nhau giữa hai ngôn ngữ. 2. Giới hạn nghiên cứu: Nghiên cứu động từ “đi” trong tiếng Việt và tiếng Anh. Theo từ điển tiếng Việt thì động từ “đi” có 18 nghĩa nhưng chúng tôi chỉ đi sâu nghiên cứu động từ “đi” với nghĩa là hành động di chuyển, dời chỗ. Với nét nghĩa này, ở tiếng Anh có những từ có nét nghĩa tương ứng: go, walk, leave, run, come… chúng tôi sẽ tìm hiểu trên hai phương diện cấu trúc và ngữ nghĩa. 3. Phương pháp nghiên cứu: Dựa trên lí thuyết về ngôn ngữ học tương phản (contrastive linguistcs) hoặc là ngôn ngữ học so sánh đối chiếu so sánh. Tiểu luận này sử dụng phương pháp như: miêu tả, đối chiếu, so sánh, thống kê, phân loại…trong đó phương pháp đối chiếu là trọng tâm nhất. - Xác lập cơ sở đối chiếu: + Đối tượng đối chiếu: động từ “đi” trong tiếng Việt và tiếng Anh - Xác định phạm vi đối tượng + Ở cấp độ từ + Bình diện đối chiếu: cấu trúc và ngữ nghĩa của từ + Phương thức đối chiếu: là phương thức đối chiếu một chiều. Tiến hành đối chiếu trên cả văn bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt để tiện cho việc quan sát, so sánh. B.Phần Nội Dung I.Một số cơ sở lí thuyết: 1. Khái quát chung về mối quan hệ giữa hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong phạm vi đề tài: Tiếng Việt và tiếng Anh thuộc các loại hình ngôn ngữ khác nhau và không hề có quan hệ họ hàng với nhau. Mặt khác khoảng cách giữa hai quốc gia là rất xa nhau nên có những đặc điểm lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, lối sống…rất khác nhau. Do đó việc đối chiếu về mặt ngôn ngữ nói chung, đối chiếu động từ “đi” nói riêng sẽ cho thấy những đặc điểm khác nhau khá rõ giữa hai ngôn ngữ này. 2. Một số khái niệm liên quan: 2.1 Khái niệm ngôn ngữ học đối chiếu: • Thuật ngữ so sánh(compare) và thuật ngữ đối chiếu(contrast)  Theo Đào Hồng Thu Thuật ngữ đối chiếu thường dùng để chỉ phương pháp hay phân ngành nghiên cứu, lấy đối tượng chủ yếu là hai hay nhiều ngôn ngữ. mục đích của nghiên cứu là làm sáng tỏ những nét giống nhau và khác nhau hoặc chỉ làm sáng tỏ những nét khác nhau mà thôi. Nguyên tắc chủ yếu là nguyên tắc đồng đại.  Theo định nghĩa của từ điển Hoàng Phê: − So sánh là xem xét để tìm ra những điểm giống và khác nhau về mặt số lượng, kích thước, phẩm chất. − Đối chiếu là so sánh hai sự vật có liên quan chặt chẽ với nhau  Theo định nghĩa của đại từ điển (Nguyễn Như Ý chủ biên) − So sánh là xem xét cái này với cái kia để thấy được sự giống và khác biệt nhau hoặc là sự hơn kém nhau (như là so sánh giữa bản dịch với bản gốc) − Đối chiếu là so sánh giữa các cá thể với nhau, trong đó có một cái làm chuẩn đề tìm ra những chỗ giống, khác nhau giữa chúng.  Theo định nghĩa của từ điển Oxford − Compare: to examine people or things to see how they are similar and how they different (xem xét người hoặc vật để thấy sự giống và khác nhau của chúng như thế nào). − Contrast: a difference between two or more people or things that you can see clearly when they are compare or put close together, the fact of comparing two or more things in order to show the differences between them (sự khác nhau giữa hai hoặc hơn hai người hoặc vật mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng khi chúng được đem ra so sánh hoặc đặt chúng cạnh nhau. Bản chất của sự so sánh hai hay hơn hai vật thể cho thấy sự khác nhau giữa chúng.) 2.2 Lí thuyết vấn đề nghiên cứu (ĐỘNG TỪ)  Theo định nghĩa của đại từ điển (Nguyễn Như Ý chủ biên) Động từ là từ loại thực từ biểu thị hành động, trạng thái như một quá trình chủ yếu làm chức năng vị ngữ trong câu. Trong ngôn ngữ biến hình động từ có các phạm trù ngữ pháp để chỉ ra các quan hệ của phát ngôn với thời điểm nói năng với thực tế nêu rõ những người tham gia vào một hành vi ngôn ngữ… các phạm trù ngữ pháp đó là: thời, thể, thức, dạng, ngôi, số, giống. động từ trong ngôn ngữ biến hình thường có hệ hình thái và mô hình cấu tạo từ riêng.  Theo Nguyễn Lân – Ngữ pháp lớp 7. Bộ giáo dục sản xuất,1956 “Động từ là thực từ dùng để biểu diễn một động tác hoặc một hành vi, một ý nghĩa hoặc một cảm xúc, một trạng thái hoặc một sự phát triển, sự biến hóa của một trạng thái.”  Theo Đinh Văn Đức – Ngữ pháp Tiếng Việt, NXB ĐH và THCN,1986, trang 106 “Cùng với danh từ, động từ là một trong hai từ loại cơ bản. động từ thì gắn với các từ thuộc phạm trù vận động.” 3.Các nguyên tắc khi đối chiếu Gồm 13 nguyên tắc cơ bản sau: − Nguyên tắc 1: hiện tượng đem ra đối chiếu phải được miêu tả kĩ trong ngôn ngữ mà chúng ta đưa ra đối chiếu. − Nguyên tắc 2: phân tích hiện tượng chúng ta đưa ra đối chiếu mới được miêu tả kĩ trong một ngôn ngữ rồi tiến hành đối chiếu. − Nguyên tắc 3: hiện tượng đưa ra đối chiếu trong cả hai ngôn ngữ đều chưa được miêu tả. − Nguyên tắc 4: tính hệ thống của hiện tượng đối chiếu, không được phép đối chiếu tùy tiện, ngẫu nhiên mà phải xem xét trong hệ thống chứa nó. − Nguyên tắc 5: tính chặt chẽ và triệt để trong việc sử dụng ngôn ngữ. − Nguyên tắc 6: độ sâu sắc và đầy đủ của nghiên cứu đối chiếu. − Nguyên tắc 7: tính đến mức độ thân thuộc và sự gần gũi của các loại ngôn ngữ. − Nguyên tắc 8: chuyển di tích cực và chuyển di tiêu cực về , − Nguyên tắc 9: đơn giản trong việc nghiên cứu đối chiếu. − Nguyên tắc 10: khi khu biệt các nguyên tắc chức năng trong đối chiếu, phải chú ý đến phần tài liệu tham khảo. − Nguyên tắc 11: không giới hạn về khu vực địa lý trong đối chiếu. − Nguyên tắc 12: có cái nhìn đồng đại tức là nhìn nhận ngôn ngữ như nó vốn có. − Nguyên tắc 13: rút gọn và giảm bớt trong ngôn ngữ đối chiếu. II. Miêu tả động từ “đi” trong Tiếng Việt và Tiếng Anh: 1.Động từ “đi” trong Tiếng Việt: “Đi” là một trong số động từ thuộc nhóm chỉ vận động mang ý nghĩa hoạt động di chuyển, dời chỗ. Ý nghĩa quá trình thể hiện trực tiếp đặc trưng vận động của thực thể. Đó là ý nghĩa hành động. “Còn ý nghĩa trạng thái được khái quát hóa trong mối liên hệ với vận động của thực thể trong thời gian và không gian” (theo Diệp Quang Ban) Trong đại từ điển Tiếng Việt, từ “đi” có tất cả 18 nghĩa: - Đó là hành động tự di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác bằng những bước nhấc chân, lên hạ chân xuống liên tiếp. Ví dụ: bé Linh đang tập đi. Chân đi chữ bát. - (người) di chuyển đến nơi khác, không kể bằng cách gì, phương tiện gì Ví dụ: đi chợ, đi máy bay, đi du lich, đi đến nơi về đến chốn… - Chết (lối nói kiêng tránh) Ví dụ: bà cụ đợi gặp mặt đầy đủ con cháu rồi mới đi. - Di chuyển đến chỗ khác, nơi khác để làm một công việc nào đó Ví dụ: đi chợ, đi bộ đội, đi biển,… - (Phương tiện giao thông vận tải) di chuyển trên một bề mặt. Ví dụ: xe đi chậm rì rì, ca nô đi nhanh hơn thuyền,… - Biểu thị hướng của hoạt động dẫn đến sự thay đổi vi trí Ví dụ: kẻ chạy đi người chạy lại, quay mặt đi,… - Từ biểu thị hoạt động, quá trình dẫn đến kết quả làm cho không còn nữa, không tồn tại nữa Ví dụ: xóa đi một chữ, cố tình nghĩ khác đi,… - Từ biểu thị kết quả của một quá trình giảm sút, suy giảm Ví dụ: sợ quá tái mặt đi, ốm lâu người gầy rộc đi… - (Ít dùng) biến mất một cách dần dần, không còn giữ nguyên hương vị như ban đầu Ví dụ: trà để lâu nên đã đi hương. - Chuyển vị trí quân cờ để tạo ra thế cờ mới (trong chơi cờ) Ví dụ: đi con mã,…. - Biểu diễn, thực hiện các động tác võ thuật Ví dụ: đi vài đường kiếm, đi một bài quyền,… - Làm, hoạt động theo một hướng nào đó Ví dụ: đi chệch quỹ đạo, đi sâu đi sát quần chúng,… - Tiến đến một kết quả nào đó Ví dụ: đi đến thống nhất, đi đến kết luận,… - Chuyển sang bước vào một giai đoạn khác Ví dụ: công việc đã đi vào nề nếp,… - Đem đến tặng nhân dip lễ tết, hiếu hỉ. Ví dụ: đi phong bì hai trăm nghìn,… - Mang vào chân hoặc tay để che giữ bảo vệ Ví dụ: đi tất, đi giày, - Gắn với nhau, phù hợp với nhau Ví dụ: ghế thấp không đi với bàn cao, màu quần không đi với màu áo,… - Đi ngoài (bệnh đường ruột) Ví dụ: đi kiết, đau bụng đi ngoài,… 1.1 Trên bình diện ngữ nghĩa: - Về quan hệ không gian: Bao gồm việc quy chiếu, xác định vị trí, sự vật cụ thể đích thực và định vị nhận thức. Đối với động từ vận động di chuyển thì việc xác định vị trí xuất phát hay đích của di chuyển, có liên quan tới vị trí gốc và giới hạn của vận động di chuyển là rất quan trọng. Và “đi” thuộc nhóm động từ di chuyển có hướng. - Về quan hệ thời gian: Các quan hệ thời gian trong câu được diễn đạt bằng phương thức từ vựng và các từ phụ có ý nghĩa tình thái. Liên hệ động từ chỉ xuất hiện trong phạm vi tình thái vị ngữ của câu. Liên hệ thời gian vì thế gắn rất chặt với đặt trưng diễn tiến của các dạng vận động. Nó làm hình thành mối quan hệ thời – thể: trong đó một vận động nhất định diễn ra trong thời gian luôn ứng với thời điểm phát ngôn và đối với các vận động khác để xem nó xuất hiện, kết thúc hay chưa. Ví dụ: + Bạn đã đi học chưa? + Cuối tuần cả nhà ta đi tắm biển nhé? + Lan đang đi đến nhà tôi thì trời lại mưa. - Về quan hệ cách thức vận động: Đây là một loại quan hệ khác với các từ phụ như: cũng, vẫn, cứ, đều,…thể hiện đặc trưng tình trạng và tiến trình của vận động, hình thái của vận động thông qua người nói. Quan hệ này cũng tham gia xác lập ý nghĩa tình thái trong câu. Ví dụ: + Bạn cứ đi shopping trước nhé, tớ còn bận làm bài tập Ngôn ngữ học đối chiếu. + Hôm qua mình cũng đi công viên đó mà sao không gặp bạn? + Chiếc xe đạp này hơi xẹp bánh nhưng vẫn đi được. 1.2 Trên bình diện cấu trúc: * Khả năng kết hợp của từ “đi”(trong tiếng Việt) với các nhóm từ khác: - Kết hợp với nhóm từ chỉ ra tình thái ngăn cấm, khuyên bảo. Ví dụ: + Đừng đi xe đạp hàng ba, hàng bốn. + Hãy đi bộ để bảo vệ môi trường. + Chớ đi học muộn hôm nay, sẽ có bài kiểm tra quan trọng đó. - Kết hợp với danh từ tạo thành cụm từ chỉ nghĩa mới. Ví dụ: Đi Hà Nội, đi máy bay, đi tỉnh,… - Kết hợp với tính từ tạo thành một cụm từ chỉ nghĩa mới. Ví dụ: Đi nhiều, đi xa, đi nhanh, đi chậm, đi mãi, đi nữa,… * Động từ “đi” (trong tiếng Việt) làm vị ngữ trong câu (là chủ yếu) Ví dụ: ● Tôi /đi C V ● Mẹ tôi /đi chợ. C V ● Ngày kia, tôi /đi công tác. C V 1.3 Các thành ngữ, tục ngữ có động từ “đi” − Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. − Đi đến nơi về đến chốn. − Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. − Đi mây về gió. − Đi cho biết đó biết đây Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. − Đi guốc trong bụng. − Đi đêm lắm có ngày gặp ma. − Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. − Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. 2. Động từ “đi” trong tiếng Anh: 2.1: Trên bình diện ngữ nghĩa: * Động từ “đi” trong tiếng Anh Từ “đi” trong tiếng Anh có các nét nghĩa tương ứng là: Go, walk, run, leave, come,…Tuy nhiên các từ này còn các lớp nghĩa khác, ta không thể xét từng từ một nên chỉ chọn một từ cơ bản nhất (Go) được dùng thông dụng nhất với nghĩa là “đi” và động từ “go” có nghĩa khái quát là chỉ sự vận động, di chuyển từ nơi [...]... giới từ (Ví dụ: go on, go out, go away, go with,…) còn đi trong tiếng Việt thì không. Đi trong tiếng Việt kết hợp được trực tiếp với các động từ tạo thành cụm động từ (Ví dụ: đi học, đi hát, đi ăn, đi làm lụng, …) còn “go” trong tiếng Anh thì không kết hợp được với động từ Nó chỉ kết hợp được với động từ khi có giới từ nhưng giới từ đó không có nghĩa Ví dụ: Go to swim Trong tiếng Việt động từ đi ... khi kết hợp với danh từ số ít hay số nhiều Còn tiếng Anh thì động từ “go” khi chia phải kết hợp với danh từ Ví dụ: +Tôi đi bộ, họ đi bộ, ông ấy đi bộ +I go walking, they go walking, he goes walking Động từ đi trong tiếng Việt không có phạm trù ngôi, khi thể hiện nghĩa của vai giao tiếp phải kết hợp với đại từ nhân xưng đi kèm, chứ động từ không chia Ngôi của động từ “go” trong tiếng Anh được thể... sẽ đi Đà Lạt) Động từ đi trong tiếng Việt cũng không có phạm trù thức như “go” trong tiếng Anh nhưng những ý nghĩa trần thuật, giả định, mệnh lệnh… vẫn được thể hiện nhờ những hư từ hoặc ngữ đi u của câu Ví dụ (động từ đi trong tiếng Việt) : + Chờ mãi tới hôm nay mà lớp tôi vẫn chưa đi thực hành giao tiếp tiếng Anh + Tôi nghĩ sếp đã đi nước ngoài từ hôm qua + Đừng đi! Động từ “go” trong tiếng Anh. .. bằng trợ động từ Ví dụ: Tôi đi, anh đi, chúng ta đi, họ đi, nó đi, cô ấy đi, … I don’t go, he doesn’t go,… Một đi u khác biệt nữa, động từ “go” trong tiếng Anh là những động từ bất quy tắc được chia thành went, gone khi biểu hiện ở quá khứ còn đi trong tiếng Việt thì không chia như vậy nhưng được thể hiện ở quá khứ nhờ kết hợp với phụ từ (bởi tiếng Việt không biến hình) Ví dụ: Hồi sáng tôi đã đi chợ... hiện phạm trù ngữ nghĩa là hành động dời chuyển, thay đổi vị trí, trạng thái của người hoặc động vật 1.2: Về mặt cấu trúc: - Động từ đi và “go” (trong tiếng Việt và tiếng Anh) đều có những khả năng kết hợp lớn Chúng có thể kết hợp với các từ tình thái, danh từ, tính từ, để thể hiện nội dung ý nghĩa của các câu - Động từ đi và “go” (trong tiếng Việt và tiếng Anh) cả hai đều có thể đảm nhiệm được chức... - Động từ “go” còn biến hình trong trường hợp dùng phụ tố (affix) trong cấu tạo nó Mỗi phụ tố biểu thị một ý nghĩa riêng và tồn tại khi đi kèm với chính tố (root).Ví dụ: Go (V): đi => Going (N): sự đi b Khả năng kết hợp: Động từ đi trong tiếng Việt kết hợp được với các hư từ (Ví dụ: đi rồi, đi hết, …) còn “go” trong tiếng anh thì không kết hợp được với hư từ Nhưng ngược lại “go” thì kết hợp được với. .. trù ngữ pháp và tiếng Việt vẫn biểu đạt được những ý nghĩa mà các ngôn ngữ biến hình đã có thông qua ngữ đi u, hư từ, từ vựng Để biểu đạt ý nghĩa phủ định, động từ trong tiếng Anh phải chia theo trợ động từ, còn trong tiếng Việt thì kết hợp với các từ không, chưa, chẳng,… Qua đề tài này giúp ta đã dần tiếp cận được với các phương pháp so sánh đối chiếu, đặc biệt là đối chiếu với các ngôn ngữ khác nhau... đi đến đó và tận hưởng bầu không khí trong lành) 2 Khác nhau: 2.1 Về mặt ngữ nghĩa: Hầu như về ngữ nghĩa giữa động từ đi (trong tiếng Việt) và “go” (trong tiếng Anh) không có gì khác biệt lớn cốt lõi cả hai đều thể hiện phạm trù ngữ nghĩa hành động dời chuyển của người hoặc động vật.Tuy nhiên bên cạnh đó “go” (trong tiếng Anh) ngữ nghĩa thay đổi theo ngữ cảnh nhiều hơn động từ đi (trong tiếng Việt) ... đi dạo thì trời mưa Lan went to school (Lan đã đi đến trường) Nam has gone to the movie theater ( Nam đã từng đi tới rạp chiếu phim) Động từ đi trong tiếng Việt không có phạm trù thời nhưng được biểu thị bằng phương thức hư từ, tức là dùng hư từ tình thái (đã, đang, sẽ, sắp, vừa,mới, ) đặt trước động từ Ví dụ: + Sáng mai, tôi sẽ đi thi nốt môn Ngôn ngữ học đối chiếu Còn động từ “go” trong tiếng Anh. .. hơn các động từ khác trong nhóm Song nó mang đầy đủ những đặc trưng của động từ không chỉ về khả năng kết hợp mà cả về cú pháp a Đi m khác biệt trước hết của động từ đi (trong tiếng Việt) là không biến hình ở mọi trường hợp sử dụng Còn “go” (trong tiếng Anh) thì biến hình ở nhiều trường hợp sử dụng * Động từ đi trong tiếng Việt không biến hình- Quan hệ nghữ pháp và ý nghĩa ngữ pháp của từ đi được . University Faculty of Foreign Languages ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN Đối chiếu động từ đi trong Tiếng Việt với động từ tương đương trong Tiếng Anh. N03 – Cử nhân tiếng anh K33 Nhóm tiểu luận: 02 1. Nhữ Thị Lệ Na 2 bớt trong ngôn ngữ đối chiếu. II. Miêu tả động từ đi trong Tiếng Việt và Tiếng Anh: 1 .Động từ đi trong Tiếng Việt: Đi là một trong số động từ thuộc nhóm chỉ vận động mang ý nghĩa hoạt động. tượng đối chiếu: động từ đi trong tiếng Việt và tiếng Anh - Xác định phạm vi đối tượng + Ở cấp độ từ + Bình diện đối chiếu: cấu trúc và ngữ nghĩa của từ + Phương thức đối chiếu: là phương thức đối
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN ĐỐI CHIẾU ĐỘNG TỪ ĐI TRONG TIẾNG VIỆT VỚI ĐỘNG TỪ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG ANH, ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN ĐỐI CHIẾU ĐỘNG TỪ ĐI TRONG TIẾNG VIỆT VỚI ĐỘNG TỪ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG ANH, ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN ĐỐI CHIẾU ĐỘNG TỪ ĐI TRONG TIẾNG VIỆT VỚI ĐỘNG TỪ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG ANH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn