Các phương pháp chẩn đoán và điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt theo y học hiện đại

40 906 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2015, 10:18

Mở đầu Phì đại lành tính tuyến tiền liệt (PĐLTTTL), một trong những bệnh lý thường gặp của đàn ông lớn tuổi đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng đời sống do liên quan trực tiếp đến những hoạt động hàng ngày và giấc ngủ của bệnh nhân. Tỷ lệ mắc bệnh phụ thuộc vào lứa tuổi với sự phát triển khởi đầu thường sau tuổi 40. Vào tuổi 60, tần suất mắc bệnh trên 50% và đến tuổi 85 thì cao hơn 90%. Các rối loạn tiểu tiện cũng thường gia tăng theo lứa tuổi [18]. PĐLTTTL thường gây ra nhiều biến chứng từ nhẹ đến nặng. Dựa trên những hiểu biết mới về sinh lý bệnh, các nhà nội khoa đã giải quyết được việc xử trí các biến chứng thông thường trong khi việc điều trị ngoại khoa, đặc biệt là cắt nội soi đem lại nhiều kết quả khả quan khi bệnh đã có những biến chứng nặng. Tuy nhiên các nhà khoa học cũng đề xuất một số biện pháp điều trị vật lý ít sang chấn đối với bệnh lý này [17]. Trong những năm gần đây, đã có những thay đổi có ý nghĩa trong việc lựa chọn phương pháp điều trị PĐLTTTL. Nhiều dạng thuốc mới và các phương pháp điều trị ít xâm hại đã được chấp nhận trong khi mà những phương pháp trị liệu khác đã trở nên lỗi thời [18]. Nắm vững các phương pháp chẩn đoán cũng như các phương pháp điều trị PĐLTTTL đang sử dụng hiện nay làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về bệnh lý PĐLTTTL. Đây là cơ sở góp phần làm rõ nét thêm cho đề tài chúng tôi đang thực hiện: “Đánh giá tác dụng của bài thuốc Tiền liệt thanh giải viên trong điều trị Phì đại lành tính tuyến tiền liệt”. bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế trờng đạI học y hà nội NGUYễN THị TÂN Chuyên đề tiến sĩ: Các PHƯƠNG Pháp Chẩn Đoán Và Điều Trị PHì Đại Lành Tính Tuyến Tiền Liệt THEO Y HọC HIệN ĐạI Phục vụ cho đề tài NCS "Đánh giá tác dụng của bài thuốc Tiền liệt thanh giải viên trong điều trị Phì đại lành tính tuyến tiền liệt" Ngời hớng dẫn: GS. NGUYễN Bửu TRIềU Hà nội - 2007 CáC chữ viết tắt BPH : Benign Prostatic Hyperplasia - Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt BQ : Bàng quang DAN - PSS - 1 : The Danish Prostate Symptom Score - Thang điểm triệu chứng tuyến tiền liệt Đan Mạch ICSmaleSF : International Continence Society male SF questionnaire - Bộ câu hỏi quốc tế dành cho nam giới về tiểu tiện IPSS : International Prostatic Symptomatic Scores - Thang điểm quốc tế IPSS LH : Lutenizing Hormon - Hormon kích thích hoàng thể LHRH : Lutenizing Hormon Releasing Hormon - Hormon giải phóng Hormon kích thích hoàng thể LUTS : Lower urinary tract symptoms - các triệu chứng của đờng tiểu dới PĐLTTTL : Phì đại lành tính tuyến tiền liệt PSA : Prostate Specific Antigen - Kháng nguyên đặc hiệu của tuyến tiền liệt Q 0 L : Quality of Life - Thang điểm chất lợng cuộc sống TTL : Tuyến tiền liệt TUIP : Transurethral Incision of the Prostate - Xẻ tuyến tiền liệt qua nội soi TURP : Transurethral Resection of the Prostate - cắt tuyến tiền liệt qua nội soi mục lục Trang Mở đầu 1 I. Chẩn đoán phì đại lành tính tuyến tiền liệt 2 1.1. Chẩn đoán xác định 2 1.1.1. Lâm sàng 2 1.1.2. Thang điểm quốc tế IPSS 4 1.1.3. Thang điểm chất lợng cuộc sống 5 1.1.4. Một số thang điểm khác đánh giá lâm sàng tuyến tiền liệt 6 1.1.5. Khám lâm sàng 7 1.1.6. Các khám nghiệm cận lâm sàng 9 1.2. Chẩn đoán phân biệt 16 1.2.1. Hẹp niệu đạo do chấn thơng 16 1.2.2. Bàng quang thần kinh 16 1.2.3. Xơ cứng cổ bàng quang 17 1.2.4. Ung th bàng quang thâm nhiễm vào cơ bàng quang 17 1.2.5. Viêm tuyến tiền liệt 17 1.2.6. áp xe tuyến tiền liệt 17 1.2.7. Ung th tuyến tiền liệt 17 II. Điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt 18 2.1. Phòng bệnh 18 2.2. Theo dõi và chờ đợi 18 2.3. Điều trị nội khoa 19 2.3.1. Thuốc đối kháng - adrenergic 20 2.3.2. Thuốc ức chế 5 reductase 24 2.3.3. Thuốc nguồn gốc nội tiết 24 2.3.4. Thuốc chiết xuất từ thảo mộc 26 2.4. Điều trị ngoại khoa 27 2.4.1. Phẫu thuật hở 28 2.4.2. Phẫu thuật nội soi cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt 29 2.4.3. Xẻ tuyến tiền liệt qua nội soi 30 2.4.4. Bốc hơi u xơ bằng điện qua niệu đạo 30 2.5. Liệu pháp Laser 30 2.5.1. Đốt mô tuyến tiền liệt và gây hoại tử bằng Laser 30 2.5.2. Làm bốc hơi bằng Laser qua niệu đạo 31 2.5.3. Cắt u bằng Holmium qua niệu đạo 31 2.6. Các phơng pháp xâm nhập tối thiểu khác 31 2.6.1. Đốt và gây hoại tử mô tuyến tiền liệt 31 2.6.2. Điều trị bằng nhiệt 31 2.6.3. Dùng giá đỡ và nong niệu đạo bằng bóng 31 2.6.4. Đặt nòng niệu đạo 32 Kết luận 33 TàI LIệU THAM KHảO Tiếng việt 1. Nguyễn Văn Ân (2003), Đại cơng về các phép đo niệu động học, Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 7, Số 2, Nhà xuất bản Y học, tr.68 - 74. 2. Phạm Hồng Duệ (1997), Bớc đầu đánh giá tác dụng của Tadenan trong điều trị các triệu chứng rối loạn bài niệu ở bệnh nhân bị u lành tiền liệt tuyến, Tạp chí Y học thực hành, số 9 (339), tr. 16 - 18. 3. Nguyễn Phơng Hồng ( 2000), Sử dụng PSA trong việc phát hiện ung th tuyến tiền liệt, Tạp chí Ngoại khoa, số 4/2000, tr. 47 - 54. 4. Ngô Gia Hy (1980), Bớu lành tiền liệt tuyến, Niệu học, Tập I, Nhà xuất bản y học, tr. 266 - 86. 5. Lê Đình Khánh, Nguyễn Thị Tân (2004), Nghiên cứu mối liên hệ giữa PSA huyết thanh và kết quả giải phẫu bệnh tiền liệt tuyến tại Bệnh viện Trung ơng Huế , Tạp chí Y học thực hành, số 475 - 476, tr. 27 - 30. 6. Đào Thị Hồng Nga (2001), PSA tự do và toàn phần trong huyết thanh ở nam giới khoẻ mạnh và u tiền liệt tuyến , Tạp chí Y học Việt nam, số 4-5-6 /2001, tr. 132 -37. 7. Trần Văn Sáng (1998), Bớu lành tiền liệt tuyến", Bệnh học niệu khoa, Nhà xuất bản Mũi cà mau, tr. 235 - 44. 8. Trần Văn Sáng (2002), Chiến lợc điều trị bớu lành tiền liệt tuyến, Tạp chí Ngoại khoa, Số 5, tr.265 -73. 9. Trần Ngọc Sinh, D Thị Ngọc Thu, Trần Văn Sáng (1998), Biến chứng kỹ thuật của phơng pháp cắt nội soi trong u xơ tiền liệt tuyến, Tạp chí Ngoại khoa, số 3/1998, tr. 1 - 8. 10. Trần Đức Thọ (1990), Các phơng pháp điều trị không phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến , Tạp chí Nội khoa, số 3/1990, Tổng hội Y Dợc học Việt nam xuất bản, tr. 5 - 9. 11. Trần Đức Thọ (1990), So sánh tác dụng của Prazosin với Progesteron trong điều trị ứ tắc niệu do u xơ tiền liệt tuyến , Tạp chí Dợc học, số 6, tr. 18 - 19. 12. Trần Đức Thọ (1999), Tác dụng của Bromocriptin trong điều trị u lành tiền liệt tuyến, Tạp chí Y học thực hành, số 1/1999, tr 18 - 21. 13. Trần Đức Thọ, Đỗ Thị Khánh Hỷ (2003), Bệnh u lành tuyến tiền liệt , Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 14. Nguyễn Bửu Triều (1997), Những khả năng lựa chọn trong điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt, Tạp chí Ngoại khoa, số 5, tr. 1 - 7. 15. Nguyễn Bửu Triều (2000), U xơ tuyến tiền liệt, Bách khoa th bệnh học, Nhà xuất bản từ điển bách khoa, tr. 291 - 294. 16. Nguyễn Bửu Triều, Vũ Văn Kiên (2002), U phì đại lành tính tuyến tiền liệt, Bệnh học Ngoại khoa, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr. 387 - 403. 17. Nguyễn Bửu Triều, Lê Ngọc Từ (2003), U phì đại lành tính tuyến tiền liệt, Bệnh học tiết niệu, Nhà xuất bản Y học , Hà Nội, tr. 490 - 98. Tiếng anh 18. American Urological Association (2003), AUA guideline on the management of Benign Prostatic Hyperplasia: Diagnosis and treament recommendations, The journal of Urology, vol 170, pp. 530 - 547. 19. Angelo Stever (2002), Benign Prostatic Hyperplasia: medical treament, http://www.bphchannel.com/treament_med.shtml 20. Barry Michael.J (2001), Evaluation of symptoms and quality of life in men with benign prostatic hyperplasia, Urology 58, pp. 25- 32. 21. Barry Michael.J (2002), I-PSS ( last update 2002), www. Mapi- trust. Org/IPSS-cduse.doc Website. 22. Ekman Peter (1999), Finasteride in the treatment of benign prostatic hyperplasia: an update, Scand J Urol Nephro Suppl 203,pp.15-20. 23. Grayhack John T. ( 2000), Benign prostatic hyperplasia, Adult and pediatric, Urology,volume 2, third edition, pp. 1501 - 1572. 24. Lepor Herbert, Lowe Franklin C.(2002), Evaluation and nonsurgical management of benign prostatic hyperplasia, Campbells Urology, Vol 2, section 6, chapter 39. 25. Lukacs B., Grange J. C. (2000), One- year follow - up of 2829 patients with moderate to severe lower urinary tract symptoms treated with alfuzosin in general practice according to IPSS and a health - related quality- of- life questionnaire , Urology, vol 37, N 0 1, pp1-15. 26. Macfarlane Michael T. (1995), Benign prostatic hyperplasia, Urology, USA, pp.161 -168. 27. Margaret S. Pearl, Mc Conneill John D.(1999) ,“Benign prostatic hyperplasia” , Principles of surgery, Chapter 38, Urology, pp. 1784 - 1789. 28. Matzkin Haim (1991), “Endocrin treatment of benign prostatic hyperplasia: current concepts”, Urology, vol 37, , N 0 1, pp1 -15. 29. Melo Ezer A. (2002), “A double - blind, randomized, placebo- controlled study, to assess the efficacy of Alfuzosin in the treamnet of patient with benign prostatic hyperplasia”, Braz J Urology, 28: 25 -32. 30. Nanninga John E. (1986), “ Suprabic and retropubic prostatectomy”, Campbell’s Urology, Fifth edition, pp. 2739 -2753. 31. Smith Terrance L. (2004), “Open prostatectomy for benign prostatic hyperplasia”, http://www. Emedicine.com.inc. 32. Thorp A., Neal D. (2003), “ Benign prostatic hyperplasia”, The Lancet, vol 361 ( 9366), pp. 1359 -1367. 33. Walsh Patrick C. (1992), “Benign prostatic hyperplasia”, Campbell’s Urology, Volume 2, pp. 1009 -1024. 34. Wilt T, Mac Donald R, Ishani A. (2000), “ Cernilton for benign prostatic hyperplasia”, Cochrane Database Syst Rev., CD 001042. TiÕng ph¸p 35. Colombeau Pierre, Hodonou RenÐ (1998), “Hypertrophie BÐnigne de la prostate: traitements mini- invasifs (Laser intestitiel - TUNA - ThermothÐrapies)”, Ann Urol, 32, N 0 2, pp.73 -76. Urologie( Inter Med), Paris, p.294 - 310. 36. Kastler Emmanuel Chartie (1999), “Hypertrophie bÐnigne de la prostate", Urology (Inter Med), Paris, p. 101 -116. 1 Mở đầu Phì đại lành tính tuyến tiền liệt (PĐLTTTL), một trong những bệnh lý thờng gặp của đàn ông lớn tuổi đ ảnh hởng lớn đến chất lợng đời sống do liên quan trực tiếp đến những hoạt động hàng ngày và giấc ngủ của bệnh nhân. Tỷ lệ mắc bệnh phụ thuộc vào lứa tuổi với sự phát triển khởi đầu thờng sau tuổi 40. Vào tuổi 60, tần suất mắc bệnh trên 50% và đến tuổi 85 thì cao hơn 90%. Các rối loạn tiểu tiện cũng thờng gia tăng theo lứa tuổi [18]. PĐLTTTL thờng gây ra nhiều biến chứng từ nhẹ đến nặng. Dựa trên những hiểu biết mới về sinh lý bệnh, các nhà nội khoa đ giải quyết đợc việc xử trí các biến chứng thông thờng trong khi việc điều trị ngoại khoa, đặc biệt là cắt nội soi đem lại nhiều kết quả khả quan khi bệnh đ có những biến chứng nặng. Tuy nhiên các nhà khoa học cũng đề xuất một số biện pháp điều trị vật lý ít sang chấn đối với bệnh lý này [17]. Trong những năm gần đây, đ có những thay đổi có ý nghĩa trong việc lựa chọn phơng pháp điều trị PĐLTTTL. Nhiều dạng thuốc mới và các phơng pháp điều trị ít xâm hại đ đợc chấp nhận trong khi mà những phơng pháp trị liệu khác đ trở nên lỗi thời [18]. Nắm vững các phơng pháp chẩn đoán cũng nh các phơng pháp điều trị PĐLTTTL đang sử dụng hiện nay làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về bệnh lý PĐLTTTL. Đây là cơ sở góp phần làm rõ nét thêm cho đề tài chúng tôi đang thực hiện: Đánh giá tác dụng của bài thuốc Tiền liệt thanh giải viên trong điều trị Phì đại lành tính tuyến tiền liệt. 2 I. Chẩn đoán phì đại lành tính tuyến tiền liệt 1.1. Chẩn đoán xác định 1.1.1. Lâm sàng Hầu hết những bệnh nhân PĐLTTTL thờng thấy xuất hiện những triệu chứng do rối loạn bài xuất nớc tiểu, thờng đợc gọi là Hội chứng tiền liệt (Prostatism) ở đàn ông lớn tuổi. Tuỳ theo sự phát triển của khối u PĐLTTTL và sự thích ứng của từng cơ thể bệnh nhân mà các triệu chứng lâm sàng của u bắt đầu xuất hiện. Các triệu chứng cơ năng bao gồm: hội chứng kích thích và hội chứng do chèn ép. Đi kèm hai nhóm triệu chứng này là các biến chứng và hậu quả của các biến chứng đó. 1.1.1.1. Hội chứng kích thích: do sự đáp ứng của bàng quang với chớng ngại vật ở cổ bàng quang. Vì phải luôn tăng cờng sức co bóp để chống lại sự cản trở gây nên do PĐLTTTL nên bàng quang dễ bị kích thích hơn bình thờng. Các triệu chứng gồm có: + Tiểu gấp: buồn đi tiểu một cách cấp thiết, không nhịn đợc quá vài phút, hoặc nhịn rất khó do bàng quang ức chế kém. + Tiểu nhiều lần cả ban đêm lẫn ban ngày, nhất là về đêm, thờng từ 2 lần trở lên làm bệnh nhân mất ngủ. Hai triệu chứng này thờng xuất hiện sớm nhng bệnh nhân thích nghi đợc, hoặc do quan niệm là do tuổi già gây nên. Vì vậy bệnh nhân thờng không đi khám [4], [13]. 1.1.1.2. Hội chứng do chèn ép: bao gồm: - Tiểu khó: phải rặn nhiều mới đi tiểu đợc, tia nớc tiểu yếu và phải đi tiểu làm nhiều giai đoạn, đứng lâu mới tiểu hết. - Đi tiểu có tia nớc tiểu yếu và nhỏ, có khi ra hai tia. - Đi tiểu rớt nớc tiểu về sau cùng. 3 - Có nớc tiểu tồn d: đi tiểu xong bệnh nhân vẫn còn cảm giác tiểu cha hết [4], [13], [17]. 1.1.1.3. Trong giai đoạn có biến chứng còn có thể gặp các biến chứng sau - Bí tiểu hoàn toàn hoặc không hoàn toàn do còn nớc tiểu tồn đọng trong bàng quang. - Tiểu đục và tiểu buốt khi có nhiễm khuẩn. - Tiểu ra máu do sỏi bàng quang hay viêm nhiễm nặng ở bàng quang - Sỏi và túi thừa bàng quang. - Suy thận [4], [13], [17]. Sau đó ngời ta nhận thấy thuật ngữ Hội chứng tiền liệt không phù hợp để mô tả các triệu chứng rối loạn tiểu tiện kể trên. Blavis (1993) đ nhấn mạnh rằng về phơng diện lâm sàng có thể nhận thấy sự đáp ứng của bàng quang đối với nhiều áp lực hoặc những thay đổi bệnh lý khác nhau dẫn đến một sự hoạt động quá mức (tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu không kìm đợc) hoặc kém hoạt động (do dự lúc tiểu, dòng tiểu yếu, bí tiểu) của cơ chóp bàng quang. Blavis cho rằng những triệu chứng của PĐLTTTL chủ yếu là do cơ chóp bàng quang co bóp kém, không ổn định, cảm giác khẩn cấp do sự tắc nghẽn gây ra bởi tuyến tiền liệt. Có nhiều nguyên nhân tiềm tàng gây ra các triệu chứng này và có thể kết hợp với nhiều bệnh lý chủ yếu của bàng quang, các rối loạn thần kinh và chuyển hoá, một số bệnh lý của hệ thống thận và tim mạch, sự dùng thuốc [23]. Abrams (1994) đ đề nghị sử dụng những thuật ngữ mô tả rõ ràng hơn về mặt lâm sàng bệnh lý PĐLTTTL đó là sự bành trớng lành tính của tuyến tiền liệt (BPE) , sự tắc nghẽn ở cổ bàng quang( BOO), và các triệu chứng của đờng tiểu dới (LUTS) để thay thế cho thuật ngữ sự tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (BPH) [23]. [...]... ng quang th y hình ảnh khối u, chụp thận có thuốc th y hình khuyết trong b ng quang 1.2.5 Viêm tuyến tiền liệt Bệnh nhân có các triệu chứng của viêm, đau, sốt, nhất l trong trờng hợp cấp tính 1.2.6 áp xe tuyến tiền liệt Thăm trực tr ng th y cơ hậu môn nh o, mất trơng lực Ngón tay trỏ thăm khám th y khối mủ bùng nhùng khác biệt rõ r ng với tính chất l nh của tuyến 1.2.7 Ung th tuyến tiền liệt - Thăm... sự phì đại của TTL (y u tố tĩnh) v hai l do sự co cơ hay trơng lực của các cơ trơn ở cổ BQ v TTL Các cơ trơn chịu ảnh hởng của thần kinh giao cảm thông qua các thụ thể alpha 1 adrenergic (y u tố động) Do v y các thuốc áp dụng điều trị l nhằm tác động lên 2 y u tố n y Nhiều tác giả còn tìm ra các thuốc khác hoặc dùng phơng pháp cơ học để điều trị u xơ [15], [16] Điều trị nội khoa đợc chỉ định trong các. .. trực tr ng, một tay để trên xơng mu để đ y b ng quang v tuyến tiền liệt về phía ngón tay trong trực tr ng Ngón tay trong trực tr ng sờ v o mặt trớc trực tr ng để thăm khám mặt sau tuyến tiền liệt (TTL) U phì đại l nh tính tuyến tiền liệt đợc phát hiện nh một khối tròn đều, trơn láng, nhẵn, đ n hồi, đồng nhất, không đau, còn r nh giữa hay không sờ th y, mật độ đồng đều, không có nhân rắn, ranh giới rõ rệt,... d1.d2.d3) 0,52.d1.d2.d3 V : thể tích tuyến tiền liệt d1 : chiều cao TTL d2 : chiều ngang TTL d3 : chiều d y ( trớc - sau) TTL 12 Với trọng lợng riêng TTL gần bằng 1 ( 1,05g/ml), ta có khối lợng TTL chính bằng thể tích của nó: M = V = 0,52.d1.d2.d3 [13], [16] Tuyến tiền liệt nhỏ ở ngời 72 tuổi Phì đại l nh tính tuyến tiền liệt Hình 2: Hình ảnh siêu âm tuyến tiền liệt bình thờng v PĐLTTTL[13] 1.1.6.4... vi tính CT scanner v chụp cộng hởng từ MRI Tuy có thể áp dụng các phơng tiện chẩn đoán hiện đại song thăm khám bằng tay qua trực tr ng vẫn có giá trị chính xác v sớm ở 50% các trờng hợp [16], [33] 17 2 điều trị Pđltttl 2.1 Phòng bệnh Do nguyên nhân g y bệnh cha đợc xác định rõ nên việc phòng bệnh thiên về ngăn ngừa các biến chứng v phát hiện giai đoạn tiến triển của bệnh để đề ra phơng pháp điều trị. .. [18], [24] 2.3 Điều trị nội khoa Điều trị nội khoa bệnh PĐLTTTL cần đợc tiến h nh sớm v lâu d i nhằm mục đích ngăn chặn 2 triệu chứng chính l bít tắc v kích thích Do v y điều trị dự phòng sớm l hiệu quả nhất Ngay ở giai đoạn đầu cần phải thăm khám định kỳ để phát hiện sớm, có biện pháp điều trị cụ thể, sinh hoạt v luyện tập hợp lý Điều trị viêm hệ tiết niệu, hạn chế các kích thích g y rối loạn tiểu... tiết niệu nh hiện nay, nghĩ thế Số điểm n o? Hoan Tốt Đợc Tạm đợc 0 1 2 khăn 3 nghênh Khó 4 Khổ sở Không chịu đợc 5 6 Hiện nay thang điểm IPSS v Q0L đợc sử dụng rộng r i nhất để đánh giá các triệu chứng đồng thời vừa l tiêu chuẩn để lựa chọn phơng pháp điều trị, đánh giá kết quả điều trị v theo dõi bệnh nhân sau điều trị [16],[32] 1.1.4 Một số thang điểm khác đánh giá lâm s ng tuyến tiền liệt 1.1.4.1... của các túi tinh - Siêu âm b ng quang(BQ) trên xơng mu để đánh giá thể tích cặn b ng quang sau đi tiểu, đo bề d y khối cơ BQ, tìm sỏi, túi thừa BQ v các tổn thơng phối hợp, tìm thuỳ giữa của TTL - Siêu âm thận, niệu quản để đánh giá sự ảnh hởng của u xơ lên đờng niệu trên [16], [17] - Công thức tính thể tích tuyến tiền liệt: Hiện nay kỹ thuật đo tuyến tiền liệt đơn giản nhất l áp chập hình tuyến v... xoan cân xứng (elip) xoay đợc Đ y l một kỹ thuật rất quen thuộc trong các phơng pháp đo trong Xquang học Các cách tích thể tích dựa trên 3 khoảng cách: 1 diện tích + 1 khoảng cách 2 diện tích theo 2 mặt phẳng đứng dọc v đứng ngang Để đơn giản hoá, ngời ta chấp nhận công thức tính thể tích nh sau: thể tích khối u đợc tính dựa v o kích thớc 3 chiều của tuyến Từ đó tính thể tích TTL theo thể tích mở rộng... protein mang tính kháng nguyên đợc các tế b o biểu mô tuyến tiền liệt nằm th nh chùm nang tiết ra v đợc b i tiết v o các ống vi quản tuyến, sau đó phần lớn đổ v o tinh dịch qua ống dẫn tinh, phần nhỏ tiết v o huyết thanh v dịch bạch huyết PSA ho n to n không đợc tìm th y trong biểu mô túi tinh, ống tinh, những tuyến xung quanh niệu đạo, biểu mô b ng quang, niệu đạo TTL, tinh ho n hoặc thận Gần đ y một số . dục và đào tạo bộ y tế trờng đạI học y hà nội NGUYễN THị TÂN Chuyên đề tiến sĩ: Các PHƯƠNG Pháp Chẩn Đoán Và Điều Trị PHì Đại Lành Tính Tuyến Tiền Liệt THEO Y HọC. thâm nhiễm vào cơ bàng quang 17 1.2.5. Viêm tuyến tiền liệt 17 1.2.6. áp xe tuyến tiền liệt 17 1.2.7. Ung th tuyến tiền liệt 17 II. Điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt 18 2.1 tuyến tiền liệt về phía ngón tay trong trực tràng. Ngón tay trong trực tràng sờ vào mặt trớc trực tràng để thăm khám mặt sau tuyến tiền liệt (TTL). U phì đại lành tính tuyến tiền liệt đợc phát hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương pháp chẩn đoán và điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt theo y học hiện đại, Các phương pháp chẩn đoán và điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt theo y học hiện đại, Các phương pháp chẩn đoán và điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt theo y học hiện đại, BIA -CHUYENDE 2 - Nguyen Thi Tan - NCS 23- da sua.pdf, chuyen de 2 - Nguyen Thi Tan - NCS 23- da sua.pdf

Từ khóa liên quan