Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng trên máy Lithoclast tại bệnh viện Thanh Nhàn

116 803 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2015, 21:31

ĐẶT VẤN ĐỀ Sỏi tiết niệu là bệnh thường gặp, chiếm khoảng 30-40% bệnh lý đường tiết niệu, trong đó sỏi niệu quản đứng hàng thứ hai sau sỏi thận chiếm 25-30%. [3], [4], [20], [25] Sỏi niệu quản 80% từ trên thận di chuyển xuống [26], sỏi có thể một hay nhiều viên ở các vị trí khác nhau.Trong quá trình di chuyển xuống, sỏi có thể vào bàng quang rồi tự đái ra ngoài, nhưng thường sỏi bị dừng lại ở những đoạn hẹp của niệu quản, gây cơn đau quặn thận bít tắc đường niệu phía trên vị trí sỏi nằm, gây tổn thương thận nhanh chóng, nếu không điều trị kịp thời, giải phóng sự bít tắc dẫn tới viêm nhiễm ứ nước, ứ mủ thận, Suy thận có thể gây tử vong cho bệnh nhân [4], [13] , [20], [41]. Bệnh lý sỏi niệu quản là bệnh lý cấp cứu có trì hoãn, việc theo dõi sát sự di chuyển của sỏi có giá trị tiên lượng và chọn phương pháp điều trị nội khoa hay ngoại khoa. [3], [36], [37]. Trước đây điều trị can thiệp sỏi niệu quản chủ yếu là phẫu thuật mở lấy sỏi, Từ cuối thế kỷ 20 trên thế giới có nhiều phương pháp điều trị sỏi ít gây tổn thương cho bệnh nhân như: Tán sỏi ngoài cơ thể (ESWL – Extracoporeal Shock Wave Lithotripsy), Tán sỏi thận qua da (Percutaneous nephrolithotripsy), Tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng (Retrograde Ureteroscopy lithotripsy), Mổ nội soi lấy sỏi (Laparoscopy)…mang lại kết quả tốt cho bệnh nhân. Tại Việt Nam cho đến nay có nhiều cơ sở y tế đã phát triển phương pháp tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng, với nhiều loại máy khác nhau như xung hơi, Siêu âm, Laser..., Và cũng đã có một số báo cáo về kết quả, nêu lên những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp điều trị này. Tại bệnh viện Thanh Nhàn phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng được thực hiện từ 10/ 2006. Để đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản trên máy Lithoclast, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng trên máy Lithoclast tại bệnh viện Thanh Nhàn ” Với 2 mục tiêu: 1. Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng tại bệnh viện Thanh Nhàn. 2. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến kết quả và tai biến của tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠ ĐỨC THÀNH ĐÁNH GIÁ KÕT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁN SỎI NỘI SOI NGƯỢC DÒNG TRÊN MÁY LITHOCLAST TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN CHUYấN NGHÀNH : NGOẠI KHOA MÃ SỐ : 60.72.07 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN KỲ HÀ NỘI - 2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠ ĐỨC THÀNH ĐÁNH GIÁ KÕT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁN SỎI NỘI SOI NGƯỢC DÒNG TRÊN MÁY LITHOCLAST TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2010 CHỮ VIẾT TẮT BC Bạch cầu BN Bệnh nhân ĐM Động mạch HC Hồng cầu n Tổng số bệnh nhân nghiên cứu KT Kích thước NQ Niệu quản TT Tổn thương PNL Percutaneous Nephrolithotripsy (Tán sỏi thận qua da) SNQ Sỏi niệu quản STN Sỏi tiết niệu TSNCT Tán sỏi ngoài cơ thể UIV Urographie Intra Veineuse (Chụp niệu đồ tĩnh mạch) UPR Uretero Pyelographie Retrograde (Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng) MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1. TỔNG QUAN 3 1.1. SƠ LƯỢC GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ CỦA NIỆU QUẢN 3 1.1.1. Giải phẫu niệu quản 3 1.1.2. Sinh lý niệu quản 7 1.2. BIẾN ĐỔI GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN DO SỎI NIỆU QUẢN. 9 1.3. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH SỎI TIẾT NIỆU 11 1.3.1. Thành phần hoá học của sỏi 11 1.3.2. Thuyết hình thành sỏi tiết niệu: 12 1.3.3. Các yếu tố nguy cơ sỏi tiết niệu: 15 1.4. CHẨN ĐOÁN SỎI NIỆU QUẢN 17 1.4.1. Chẩn đoán lâm sàng 17 1.4.2. Chẩn đoán hình ảnh. 18 1.4.3. Các biến chứng sỏi niệu quản 19 1.5. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN 21 1.5.1. Điều trị nội khoa. 21 1.5.2. Điều trị can thiệp phẫu thuật 21 1.5.3. Điều trị can thiệp không phẫu thuật 23 1.5.4. Tình hình nghiên cứu tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng tại Việt Nam 31 Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 32 2.1.1 Chỉ định: 32 2.1.2 Chống chỉ định: 33 2.1.3. Tiêu chuẩn lựa chọn: 33 2.1.4. Tiêu chuẩn loại trừ: 33 2.1.5. Địa điểm nghiên cứu 34 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 34 2.3.1 Đặc điểm chung 34 2.3.2. Chẩn đoán sỏi niệu quản 34 2.3.3. Quy trình tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng theo cơ chế xung hơi với ống soi cứng. 38 2.3.4. Một số nội dung và chỉ tiêu nghiên cứu: 47 2.3.5. Phương pháp thu nhận, thống kê xử lý số liệu 48 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 49 3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIIÊN CỨU 49 3.1.1. Đặc điểm về tuổi và giới 49 3.1.2. Thời gian phát hiện bệnh 50 3.2. CHẨN ĐOÁN SỎI NIỆU QUẢN 51 3.2.1. Triệu chứng lâm sàng 51 3.2.2. Cận lâm sàng 51 3.2.3 Vị trí sỏi niệu quản 54 3.2.4. Kích thước sỏi niệu quản đo trên siêu âm 54 3.3. KẾT QUẢ TÁN SỎI NỘI SOI 55 3.3.1. Kết quả đặt ống soi 55 3.3.2. Chế độ xung, áp suất khí nén, đường kính que tán điều. 55 3.3.3. Thời gian tán sỏi 56 3.3.4. Thời gian đặt stent jj và ống thông nòng niệu quản sau tán sỏi 56 3.3.5. Số ngày nằm viện sau tán sỏi 57 3.3.6. Tai biến trong tán sỏi 58 3.3.7. Kết quả tán sỏi 58 3.3.8. Đánh giá kết quả nhóm thành công 59 3.3.9. Nguyên nhân thất bại 59 3.3.10. Đánh giá kết quả sau tán sỏi. 60 3.4. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ VÀ TAI BIẾN TRONG TÁN SỎI NIỆU QUẢN NỘI SOI NGƯỢC DÒNG 61 3.4.1. Các yếu tố liên quan đến kết quả tán sỏi 61 3.4.2. Các yếu tố liên quan tai biến, biến chứng trong tán sỏi nội soi ngược dòng. 64 Chương 4. BÀN LUẬN 67 4.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA SỎI NIỆU QUẢN 67 4.1.1. Tuổi và giới tính 67 4.1.2. Một số đặc điểm về tiền sử bệnh 67 4.2. CHẨN ĐOÁN 68 4.2.1. Triệu chứng lâm sàng 68 4.2.2. Cận lâm sàng 68 4.2.3. Chẩn đoán hình ảnh 69 4.2.4 Vị trí và kích thước sỏi 70 4.3. CHỈ ĐỊNH TÁN SỎI NỘI SOI 71 4.3.1. Chỉ định dựa vào vị trí và kích thước sỏi 71 4.3.2. Chỉ định đối với sỏi niệu quản 2 bên và suy thận 72 4.3.3 Chỉ định đối với thận ứ nước và chức năng thận 73 4.3.4. Chỉ định đối với bệnh nhân nhiễm khuẩn tiết niệu 73 4.4 KỸ THUẬT TÁN 74 4.4.1. Phương pháp vô cảm 74 4.4.2. Đặt ống soi vào niệu quản 74 4.4.3. Kỹ thuật tán sỏi 75 4.5. KẾT QUẢ 75 4.5.1. Kết quả đặt ống soi 75 4.5.2. Chế độ xung, đường kính que tán, áp suất điều trị. 75 4.5.3. Thời gian tán sỏi 76 4.5.4. Đặt ống thông niệu quản sau tán sỏi 77 4.5.3. Thời gian hậu phẫu 78 4.5.5. Đánh giá kết quả 78 4.5.7. Đánh giá trường hợp tán sỏi thất bại 80 4.6. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ VÀ TAI BIẾN CỦA TÁN SỎI 82 4.6.1. Liên quan kết quả tán sỏi đến tuổi, giới tính 82 4.6.2. Liên quan kết quả tán sỏi với vị trí sỏi 83 4.6.3. Liên quan kết quả tán sỏi đến kích thước sỏi. 83 4.6.4. Liên quan kết quả tán sỏi đến chức năng thận 84 4.6.5. Liên quan đến kết quả tán sỏi với thành phần hoá học sỏi 84 4.6.6. Các yếu tố liên quan đến biến chứng tổn thương niệu quản. 85 4.6.8. Các yếu tố liên quan đến biến chứng nhiễm khuẩn tiết niệu. 87 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1. Phân bố theo nhóm tuổi và giới tính 49 Bảng 3.2. Triệu chứng lâm sàng 51 Bảng: 3.3 Chỉ số ure 51 Bảng: 3.4 Chỉ số Creatinin 52 Bảng: 3.5 Tìm hồng cầu, bạch cầu niệu. 52 Bảng 3.6. Kết quả siêu âm 53 Bảng 3.7. Kết quả chụp hệ tiết niệu 53 Bảng 3.8. Kết quả chụp niệu đồ tĩnh mạch 53 Bảng 3.9 Vị trí sỏi niệu quản 54 Bảng 3.10. Kích thước sỏi niệu quản 54 Bảng 3.11: Kết quả đặt ống soi 55 Bảng 3.12: Chế độ xung điều trị, áp suất khí nén, đường kính que tán 55 Bảng 3.13. Thời gian đặt ống thông nòng niệu quản sau tán sỏi 56 Bảng 3.14. Thời gian đặt stent JJ niệu quản sau tán sỏi 57 Bảng 3.15. số ngày nằm viện sau tán sỏi 57 Bảng 3.16. Các tai biến trong tán sỏi 58 Bảng 3.17. Kết quả tán sỏi trong nhóm thành công 59 Bảng 3.18: Nguyên nhân thất bại 59 Bảng 3.19. Kết quả siêu âm kiểm tra sau tán sỏi 60 Bảng 3.20. Kết quả chụp hệ tiết niệu kiểm tra sau tán sỏi 60 Bảng 3.21. Mối liên quan kết quả tán sỏi với tuổi và giới tính 61 Bảng 3.22. mối liên quan kết quả tán sỏi với vị trí sỏi 62 Bảng 3.23. Liên quan kết quả tán sỏi với kích thước sỏi 62 Bảng 3.24. Liên quan kết quả tán sỏi với chức năng thận 63 Bảng 3.25. Kết quả tán sỏi với thành phần sỏi 63 Bảng 3.26: Mối liên quan đến tai biến tổn thương niệu quản trong tán sỏi 64 Bảng 3.27. Tổn thương niệu quản liên quan đến vị trí sỏi 64 Bảng 3.28. Tổn thương niệu quản liên quan đến kích thước sỏi 65 Bảng 3.29. Nhiễm khuẩn niệu liên quan đến thời gian tán sỏi 65 Bảng 3.30: Nhiễm khuẩn niệu liên quan đến kích thước sỏi 66 Bảng 3.31: Nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan đến mức độ ứ nước 66 Bảng 4.1. So sánh thời gian tán sỏi trung bình 76 Bảng 4.2. So sánh kết quả tán sỏi với một số tác giả khác 79 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Phân bố theo nhóm tuổi và giới tính 50 Biểu đồ 3.2. Thời gian phát hiện bệnh 50 Biểu đồ 3.3. Kết quả tán sỏi niệu quản. 58 Biểu đồ 3.4. thời gian tán sỏi 56 DANH MỤC HèNH Hình 1.1: Giải phẫu thận mặt trước 3 Hình 1.2: Hình ảnh mô tả hình dạng và kích thước, chia đoạn trên phim chụp niệu đồ tĩnh mạch của niệu quản 5 Hình 1.3 Giải phẫu vi thể niệu quản 7 Hình 1.4 ống soi cứng 9,5 Fr 26 Hình 1.5 Sơ đồ máy tán sỏi 28 Hình 1.6. Hình ảnh tổn thương niêm mạc niệu quản 30 Hình 2.1: Hình ảnh siêu âm thận ứ nước 37 Hình 2.2. Hình ảnh chụp phim Hệ tiết niệu và niệu đồ tĩnh mạch 38 Hình 2.3. Máy tán sỏi nội soi của hãng Karl storz 39 Hình 2.4. Cấu tạo của rọ lấy sỏi 39 Hình 2.5. Tư thế bệnh nhân tán sỏi nội soi 40 Hình 2.6. Đặt ống soi vào lỗ niệu quản trên 1 hoặc 2 dây dẫn đường 41 Hình 2.7. Động tác xoay ống soi 180° 42 Hình 2.8. Hình ảnh sỏi trước và sau tán 43 Hình 2.9. Hình minh hoạ kỹ thật tán sỏi trong rọ 44 Hình 2.10. Gắp mảnh sỏi vụn bằng Forcep 44 [...]... ngược dòng được thực hiện từ 10/ 2006 Để đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản trên máy Lithoclast, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng trên máy Lithoclast tại bệnh viện Thanh Nhàn ” Với 2 mục tiêu: 1 Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng tại bệnh viện Thanh Nhàn 2... Mổ nội soi lấy sỏi (Laparoscopy)…mang lại kết quả tốt cho bệnh nhân Tại Việt Nam cho đến nay có nhiều cơ sở y tế đã phát triển phương pháp tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng, với nhiều loại máy khác nhau như xung hơi, Siêu âm, Laser , Và cũng đã có một số báo cáo về kết quả, nêu lên những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp điều trị này 2 Tại bệnh viện Thanh Nhàn phương pháp tán sỏi nội soi ngược. .. hiện niệu quản bị gấp khúc, tắc niệu quản do hẹp… * Siêu âm hệ tiết niệu: xác định kích thước sỏi niệu quản và mức độ ứ nước của thận và niệu quản Trong những trường hợp khó có thể phải kết hợp các phương pháp chẩn đoán khác như: nội soi niệu quản chẩn đoán, chụp cắt lớp vi tính… Nói chung chẩn đoán sỏi niệu quản chủ yếu dựa vào siêu âm và chụp x quang hệ tiết niệu 1.4.3 Các biến chứng sỏi niệu quản. .. niệu quản - UO: Đoạn niệu quản thành bàng quang - I: Đoạn niệu quản 1/3 trên 6 - II: Đoạn niệu quản 1/3 Giữa - III: Đoạn niệu quản 1/3 dưới Trên thực tế lâm sàng, dựa trên phim chụp XQ, các nhà ngoại khoa chia niệu quản ra thành 3 đoạn [28] - Niệu quản đoạn trên (upper ureter): chạy từ khúc nối bể thận - niệu quản đến bờ trên của xương cùng - Niệu quản đoạn giữa (middle ureter): từ bờ trên xương cùng chạy... phương pháp điều trị nội khoa hay ngoại khoa [3], [36], [37] Trước đây điều trị can thiệp sỏi niệu quản chủ yếu là phẫu thuật mở lấy sỏi, Từ cuối thế kỷ 20 trên thế giới có nhiều phương pháp điều trị sỏi ít gây tổn thương cho bệnh nhân như: Tán sỏi ngoài cơ thể (ESWL – Extracoporeal Shock Wave Lithotripsy), Tán sỏi thận qua da (Percutaneous nephrolithotripsy), Tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng (Retrograde... đến kết quả và tai biến của tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng 3 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1.1 SƠ LƯỢC GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ CỦA NIỆU QUẢN 1.1.1 Giải phẫu niệu quản 1.1.1.1 Hình thể và liên quan giải phẫu của niệu quản Niệu quản là một ống dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bàng quang, nằm sau phúc mạc, dọc hai bên cột sống thắt lưng và ép sát vào thành bụng sau, niệu quản bắt đầu từ khúc nối bể thận - niệu quản. .. sỏi thận qua da … 1.5.3.3 Phương pháp tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng * Sơ lược về phát triển nội soi niệu quản: [46],[49] ,[59],[73],[75] Năm 1912, Hugh H Young là người đầu tiên soi niệu quản bằng ống soi bàng quang cứng cỡ 9,5 F cho một bệnh nhi bị giãn niệu quản bẩm sinh Năm 1960 hệ thống ống soi của Hopkin đã phát triển, có khả năng tăng dẫn truyền ánh sáng, ống soi cứng và mềm có kích thước... ở bất kì vị trí nào của niệu quản, tán sỏi nội soi niệu quản là lựa chọn ưu tiên cho sỏi niệu quản 1/3 dưới * Sơ lược về cấu tạo của hệ thống nội soi ngược dòng can thiệp sỏi : + Ống soi niệu quản : - Ống soi cứng (Rigid ureteroscope): ống soi có kích thước từ 10,5 F đến 1,3 F, góc quan sát từ 0 đến 7°, chiều dài ống soi lên được đến bể thận Hình 1.4 ống soi cứng 9,5 Fr - Ống soi bán cứng (semi – rigid... (Vũ Quỳnh Giao, 1997) [13] Sỏi niệu quản gây nên thận ứ nước viêm nhiễm, ứ mủ thận, phá huỷ nhu mô thận làm mất chức năng thận nhanh chóng (Lê Ngọc Từ, 2002) [36] 1.4.3.3 Vô niệu và thiểu niệu Chức năng thận bị ảnh hưởng do sỏi gây tắc niệu quản kết hợp viêm nhiễm Thường gặp sỏi niệu quản trên bệnh nhân thận đơn độc, sỏi niệu quản 2 bên, hoặc sỏi niệu quản khi thận bên kia bệnh lý Đõy là biến chứng... 9,4 F, ống soi bán cứng, giúp dễ dàng hơn khi đưa ống soi lên đường tiết niệu trên, ớt tổn thương niệu quản, bệnh nhân ít đau Trước đây, tán sỏi chỉ thực hiện cho những sỏi niệu quản có kích thước nhỏ, vị trí 1/3 dưới Nhờ sự phát triển của ống soi cỡ nhỏ, và ống soi mềm, kết hợp với khả năng tán sỏi hiệu quả của các nguồn năng lượng như: siêu âm, thuỷ điện lực, laser cho phép tán sỏi niệu quản kích . Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng trên máy Lithoclast tại bệnh viện Thanh Nhàn ” Với 2 mục tiêu: 1. Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản. điểm của phương pháp điều trị này. 2 Tại bệnh viện Thanh Nhàn phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng được thực hiện từ 10/ 2006. Để đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản trên máy Lithoclast, . ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠ ĐỨC THÀNH ĐÁNH GIÁ KÕT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁN SỎI NỘI SOI NGƯỢC DÒNG TRÊN MÁY LITHOCLAST TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng trên máy Lithoclast tại bệnh viện Thanh Nhàn, Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng trên máy Lithoclast tại bệnh viện Thanh Nhàn, Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng trên máy Lithoclast tại bệnh viện Thanh Nhàn

Từ khóa liên quan