Luận văn thạc sỹ: Tuyên truyền về thị trường chứng khoán trên truyền hình Việt Nam

170 292 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2015, 13:15

Thị trường chứng khoán (TTCK) là thị trường tài chính cao cấp, một thị trường của thông tin và niềm tin. Thông tin trên TTCK là yếu tố sống còn, có thể tác động trực tiếp đến những biến động trên thị trường, nói cách khác là ảnh hưởng trực tiếp, ngay lập tức đến quyết định và sự thành bại của nhà đầu tư. Minh bạch hóa thông tin hiện đang được coi là vấn đề hết sức bức xúc của TTCK Việt Nam với 9 năm non trẻ so với ý thức thông tin hàng trăm năm của TTCK trên thế giới. Vì thế hiện nay những kênh thông tin về TTCK từ các nguồn chính thống từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đặc biệt từ các phương tiện truyền thông đại chúng ngày càng đang khá đa dạng để đáp ứng nhu cầu này.Nhanh chóng chỉ đạo vấn đề này, ngày 2532008, Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các báo, đài đưa tin khách quan, chính xác góp phần cho người dân hiểu rõ chủ trương chính sách của Nhà nước về phát triển TTCK theo công văn số1909VPCPKTTH Vv các biện pháp ổn định TTCKCùng với đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phê duyệt “Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020” thì truyền thông cho thị trường này là vấn đề bức thiết đặt ra với các loại hình báo chí nói chung và truyền hình nói riêng. Theo đề án này, TTCK sẽ là thành phần chủ đạo để đưa thị trường vốn trở thành một cấu thành quan trọng của thị trường tài chính Việt Nam. Đến năm 2020, thị trường vốn Việt Nam sẽ phát triển tương đương thị trường các nước trong khu vực.Theo tiến sĩ Vương Quân Hoàng, Nghiên cứu viên cao cấp Bộ môn Tài chính, Trung tâm Emile Bernheim, ĐHTH Bruxelles thì các quyết định tốt trong đầu tư ngày nay còn được gọi là: Các quyết định đầy đủ thông tin, nguyên văn tiếng Anh: Wellinformed decisions. Các phương tiện truyền thông đại chúng với lợi thế của mình đã làm được gì và phải làm gì cho các nhà đầu tư, cho TTCK, thị trường vốn và cho cả nên kinh tế thì không thể chần chừ hay không quy chuẩn. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá trong luận văn là hoàn toàn độc lập, chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Hà Nội, tháng 11 năm 2009 Tác giả luận văn Vũ Thị Tuyết Minh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành được luận văn này, trước hết tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, tận tụy từ cán bộ hướng dẫn, TS Phạm Tất Thắng. Xin cảm ơn những bạn bè, đồng nghiệp từ các kênh VTV1, InfoTV, VTC, HanoiTV, HTV đã cung cấp tư liệu cho luận văn. Xin cảm ơn các thầy, cô trong khoa báo chí - truyền thông, trường Đại hội Khoa học xã hội và Nhân văn đã truyền thụ kiến thức và kinh nghiệm cho tôi trong thời gian qua. Cuối cùng xin cảm ơn gia đình, cơ quan đã tạo điều kiện, hỗ trợ tôi hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC HoSE: S giao d ch ch ng khoán th nh ph H Chí Minh ở ị ứ à ố ồ 2 B ng 2.1: Th ng kê l ch phát sóng, th i l ng các ch ng trình truyên ả ố ị ờ ượ ươ truy n v TTCK trên VTV1, VTC, InfoTV, HanoiTV v HTV9 ề ề à 3 Ch ng 1ươ 11 C S LÝ LU N V TUYÊN TRUY N TTCK TRÊNƠ Ở Ậ Ề Ề 11 TRUY N HÌNHỀ 11 Ch ng 2ươ 30 TH C TR NG TUYÊN TRUY N V TTCK TRÊN Ự Ạ Ề Ề 30 TRUY N HÌNHỀ 30 Ngu n: Phòng qu n lý phát sóng VTV1, VTC, InfoTV, HanoiTV v HTV9 ồ ả à 47 B ng 2.1: Th ng kê l ch phát sóng, th i l ng các ch ng trình tuyên ả ố ị ờ ượ ươ truy n v TTCK trên VTV1, VTC, InfoTV, HanoiTV v HTV9ề ề à 47 Ch ng 3ươ 86 GI I PHÁP CH Y U NÂNG CAO HI U QU TUYÊN TRUY N V TTCK Ả Ủ Ế Ệ Ả Ề Ề TRÊN TRUY N HÌNHỀ 86 K T LU NẾ Ậ 106 TÀI LI U THAM KH OỆ Ả 108 PH L CỤ Ụ 114 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Nxb: Nhà xuất bản Hnx: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HoSE: Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh TTCK: Thị trường chứng khoán 2 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Thống kê lịch phát sóng, thời lượng các chương trình truyên truyền về TTCK trên VTV1, VTC, InfoTV, HanoiTV và HTV9 Bảng 2.2: Mô hình hóa mẫu màn hình chia nhỏ nhất hiện nay Bảng 2.3: Mẫu màn hình Bản tin thị trường 24h -VTV1 Bảng 2.4:Tỷ lệ người xem Bản tin tài chính (sáng) - VTV1 Bảng 2.5: Tỷ lệ người xem Bản tin tài chính (tối)- VTV1 Bảng 2.6 : Tỷ lệ người xem Bản tin Việt Nam và các chỉ số (tối) -VTV1 Bảng 2.7: Tỷ lệ người xem Bản tin Việt Nam và các chỉ số (trưa) - VTV1 3 MỞ ĐẦU 1. Tính thời sự và lý do chọn đề tài Tính thời sự Thị trường chứng khoán (TTCK) là thị trường tài chính cao cấp, một thị trường của thông tin và niềm tin. Thông tin trên TTCK là yếu tố sống còn, có thể tác động trực tiếp đến những biến động trên thị trường, nói cách khác là ảnh hưởng trực tiếp, ngay lập tức đến quyết định và sự thành bại của nhà đầu tư. Minh bạch hóa thông tin hiện đang được coi là vấn đề hết sức bức xúc của TTCK Việt Nam với 9 năm non trẻ so với ý thức thông tin hàng trăm năm của TTCK trên thế giới. Vì thế hiện nay những kênh thông tin về TTCK từ các nguồn chính thống từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đặc biệt từ các phương tiện truyền thông đại chúng ngày càng đang khá đa dạng để đáp ứng nhu cầu này. Nhanh chóng chỉ đạo vấn đề này, ngày 25/3/2008, Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các báo, đài đưa tin khách quan, chính xác góp phần cho người dân hiểu rõ chủ trương chính sách của Nhà nước về phát triển TTCK theo công văn số1909/VPCP-KTTH V/v các biện pháp ổn định TTCK Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phê duyệt “Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020” thì truyền thông cho thị trường này là vấn đề bức thiết đặt ra với các loại hình báo chí nói chung và truyền hình nói riêng. Theo đề án này, TTCK sẽ là thành phần chủ đạo để đưa thị trường vốn trở thành một cấu thành quan trọng của thị trường tài chính Việt Nam. Đến năm 2020, thị trường vốn Việt Nam sẽ phát triển tương đương thị trường các nước trong khu vực. Theo tiến sĩ Vương Quân Hoàng, Nghiên cứu viên cao cấp Bộ môn Tài chính, Trung tâm Emile Bernheim, ĐHTH Bruxelles thì các quyết định tốt trong đầu tư ngày nay còn được gọi là: Các quyết định đầy đủ thông tin, 4 nguyên văn tiếng Anh: "Well-informed decisions." Các phương tiện truyền thông đại chúng với lợi thế của mình đã làm được gì và phải làm gì cho các nhà đầu tư, cho TTCK, thị trường vốn và cho cả nên kinh tế thì không thể chần chừ hay không quy chuẩn. Với hàng loạt các kênh truyền hình như hiện nay việc tuyên truyền về TTCK càng cần phải lưu tâm và thể hiện sao cho chất lượng chương trình xứng đáng với số lượng chương trình đang có và sẽ còn phát triển mạnh trong tương lai. Lý do chọn đề tài Cùng với sự phát triển và biến động của thị trường, các phương tiện truyền thông đại chúng cũng tăng cường thông tin về TTCK. Riêng về truyền hình hiện trên hầu hết các kênh từ VTV1, HanoiTV, HTV, truyền hình kỹ thuật số VTC, truyền hình cáp Việt Nam đều có những chương trình riêng biệt tuyên truyền về TTCK. Tuy nhiên, nói về thông tin chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng, dù nhiều về số lượng (ngoài hệ thống chương trình về chứng khoán trên các kênh VTV1, HanoiTV, HTV thì có hẳn 2 kênh riêng biệt về tài chính là VTC8 và InfoTV (VCTV9) nhưng nội dung vẫn chưa sâu, chưa kỹ và chưa thực sự sát với đối tượng tuyên truyền. Nhiều thông tin, nhiều chương trình dẫn đến sự trùng lập và ít bản sắc của các chương trình về chứng khoán trên các kênh khác nhau. Thứ hai, tuy cùng thông tin về TTCK nhưng các bản tin trên truyền hình cũng có những đặc thù, khu biệt với báo in, báo điện tử hay phát thanh. Vì vậy làm rõ đặc thù này cũng là cách để các nhà làm truyền hình có thể tuyên truyền tốt hơn về TTCK. Trước nhu cầu “thông tin chứng khoán” và nâng cao chất lượng của các chương trình truyền hình tác giả xin lựa chọn đề tài: Tuyên truyền về thị trường chứng khoán trên truyền hình Việt Nam (Khảo sát kênh VTC, VTV1, InfoTV, HaNoiTV và HTV9). 5 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Ở Việt Nam, việc nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về TTCK đã có mầm mống từ đầu thập kỷ 90. Từ khi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước thành lập theo nghị định 75/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2006 thì những thông tin mang tính chất tuyên truyền về lĩnh vực này thực sự được quan tâm và bắt đầu triển khai chủ động. Hiện theo thống kê trong nước hiện nay có khoảng 200 đầu sách nghiên cứu về TTCK. Tiêu biểu, ngay từ năm 1991, các tác giả Đặng Quốc Tuyến, Trịnh Trọng Nghĩa, Đặng Thị Luận đã biên soạn cuốn “Chứng khoán và TTCK : Kinh nghiệm của các nước trên thế giới” (Viện Khoa học Tài chính - Bộ Tài chính xuất bản). Nội dung cuốn sách về TTCK và lịch sử phát triển; các khái niệm cơ bản về TTCK; kinh nghiệm hoạt động TTCK ở các nước kinh tế phát triển; vai trò của TTCK ở các nước chuyển sang nền kinh tế thị trường và điều lệ chứng khoán ở Liên Xô. Sang năm 1993, tác giả Nguyễn Ngọc Minh dịch cuốn “Những kiến thức cơ bản về chứng khoán và môi giới chứng khoán” của Học viện Tài chính Nữu ước (Mỹ) (Nhà xuất bản thế giới xuất bản). Sang năm 1994, sách về chứng khoán được xuất bản nhiều hơn, tác giả Nguyễn Công Nghiệp xuất bản cuốn “TTCK : Trò chơi và những thủ pháp làm giàu”. Một số nội dung chính của tác phẩm là đôi nét về đặc điểm của TTCK. Những thủ đoạn, bí quyết làm giàu của những kẻ tham gia trò chơi chứng khoán, luật chơi của trò chơi này. Và đây cũng là cuốn sách đầu tiên chỉ những ứng dụng, bí quyết trong TTCK với quan niệm về “trò chơi chứng khoán”. Về luận án, hiện tại Thư viện quốc gia có lưu chiểu khoảng 50 luận án nghiên cứu về TTCK. Sớm nhất, năm 1995, tác giả Lê Thị Tuyết Hoa nghiên cứu về “Các giải pháp nhằm thực hiện các điều kiện hình thành TTCK tại 6 Việt Nam”. Tác phẩm nghiên cứu lý luận TTCK và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam về kinh tế - con người, pháp lý để tìm và đưa ra những kiến nghị về các giải pháp thực hiện các điều kiện hình thành TTCK ở VIệt Nam. Cùng năm, tác giả Lê Hoàng Nga hoàn thành đề tài “Thiết lập cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam trên TTCK”. Nội dung chính là về TTCK và vai trò của hệ thống ngân hàng trên TTCK. Thực trạng và cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng trên TTCK. Cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam trên TTCK. Như vậy, tuy sách, luận án hay các tài liệu bài viết về TTCK khá nhiều nhưng cho đến nay những tác phẩm đó nghiên cứu thị trường chủ yếu dưới góc độ tài chính. Ở trong nước, về thông tin TTCK trên báo chí có một số công trình: - Khóa luận "TTCK qua Báo chí" của Đoàn Mai Anh K40, sinh viên khoa báo chí trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. - Khóa luận “Thông tin chứng khoán trên Báo chí Việt Nam” của sinh viên Phạm Thị Hằng K47 hệ tại chức khoa báo chí trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. - Khóa luận “Thông tin chứng khoán trên báo chí Việt Nam” của Phạm Thị Thuỷ (K47 Hà Nội hệ tại chức) khoa báo chí trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. - Khóa luận “Cách tiếp cận và xử lý thông tin chứng khoán của phóng viên kinh tế ở Việt Nam” của Nguyễn Ngọc Minh Anh, K48 chính quy khoa báo chí trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. - Luận văn “Thông tin tuyên truyền về chứng khoán và TTCK (Khảo sát tạp chí chứng khoán từ 1997-2003)” của tác giả Nguyễn Cao Cầm, Học viện Báo chí và tuyên truyền, người hướng dẫn TS Phạm Tất Thắng, năm 2004. Ngoài ra trong quá trình nghiên cứu tài liệu, tác giả đã lược dịch một số tác phẩm của một số tác giả nước ngoài, tiêu biểu là “Media firms: structures, 7 operations and performances”, nhà xuất bản Lawrence Erlbaum Associates, năm 2002, biên soạn Robert G.Picard, Trường kinh tế và quản trị kinh doanh Turku, Phần Lan và “The options course: High Profit & Low Stress Trading Methods” Nhà xuất bản Wigley, tái bản lần 2 năm 2005 của tác giả George A.Fontanills. Việc tiếp cận với các tài liệu gốc này vẫn mang tính hạn chế nhưng cũng đủ để minh chứng cho việc phát triển khá mạnh những tác phẩm nghiên cứu về vấn đề này trên thế giới. Như vậy, ở nhiều khía cạnh khác nhau bước đầu mảng đề tài này đã được khai thác. Tuy nhiên trên thực tế hiện chưa có một công trình nào nghiên cứu trên về việc tuyên truyền về TTCK trên truyền hình và từ đó đưa ra những giải pháp thực tiễn là nâng cao chất lượng chương trình như ở luận văn thực hiện. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu của luận văn: Đưa ra được các giải pháp nhằm nâng cao việc tuyên truyền về TTCK trên truyền hình trong thời gian tới. - Nhiệm vụ: Thứ nhất, hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về TTCK và tuyên truyền về TTCK trên truyền hình Thứ hai, đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền về TTCK trên cơ sở khảo sát các chương trình trên một số kênh truyền hình. Thứ ba, đề ra giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động của thông tin tuyên truyền về TTCK trên truyền hình. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Khảo sát việc tuyên truyền về TTCK trên một số kênh VTV1, HanoiTV và HTV9, truyền hình kỹ thuật số VTC và InfoTV (VCTV9- truyền hình cáp Việt Nam). 8 [...]... Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu,kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục luận văn được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về tuyên truyền TTCK trên truyền hình Chương 2: Thực trạng tuyên truyền về TTCK trên truyền hình Chương 3: Giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả tuyên truyền về thị trường chứng khoán trên truyền hình 10 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYÊN TRUYỀN TTCK TRÊN TRUYỀN HÌNH 1.1... hợp để tuyên truyền 1.3 Yêu cầu về việc tuyên truyền TTCK trên truyền hình 1.3.1 Đối tượng tuyên truyền về thị trường chứng khoán trên truyền hình Trước khi bàn về tuyên truyền về TTCK thì cần khẳng định rõ, đối tượng tuyên truyền về TTCK trên các loại phương tiện truyền thông đại chúng là công chúng của nó (với truyền hình là khán giả truyền hình) , cụ thể xác định là các nhà đầu tư trên thị trường, ... luận chung về tuyên truyền cũng như những tiêu chí cụ thể để tuyên truyền về TTCK sẽ là cơ sở để tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực trạng tuyên truyền về TTCK trên truyền hình Việt Nam hiện nay 29 Chương 2 THỰC TRẠNG TUYÊN TRUYỀN VỀ TTCK TRÊN TRUYỀN HÌNH 2.1 Lịch sử ra đời của truyền hình về tài chính 2.1.1 Truyền hình về tài chính trên thế giới Theo “Media firms: structures, operations and performances,... truyền về TTCK trên truyền hình Kết quả nghiên cứu của đề tài là đóng góp những cơ sở lý thuyết chung nhất vào hoạt động tuyên truyền về TTCK trên truyền hình Về thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ là đóng góp tích cực, đem lại cái nhìn toàn cảnh về những chương trình truyền hình về TTCK hiện nay trên các kênh khảo sát tiêu biểu đã được chọn lọc đại diện cho hầu hết việc tuyên truyền về TTCK trên. .. mà cụ thể ở đây là truyền hình đã kịp thời tuyên truyền Về lý thuyết, tuyên truyền về TTCK phải đáp ứng các yêu cầu: Thứ nhất, làm rõ cho nhà đầu tư những kiến thức chung về thị trường và các cách thức để đầu tư Thứ hai, truyền các thông điệp từ nhà quản lý thị trường, các quy định pháp lý về thị trường cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp tham gia thị trường Thứ ba, đưa thông tin về TTCK hàng ngày... (đúng lúc) Dựa trên những tiêu chí đánh giá chất lượng thông tin báo chí cũng như khả năng tuyên truyền như trên thì để đánh giá và nâng cao chất lượng tuyên truyền về TTCK trên truyền hình tạm rút ra 3 tiêu chí: tính cập nhật, tính chính xác và tính định hướng Đảm bảo những tiêu chí này là cơ sở để tiến hành nghiên cứu thực tiễn về thực trạng tuyên truyền về TTCK trên truyền hình Việt Nam hiện nay 28... cụ tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể và tổ chức tập thể” đã chọn TTCK làm đối tượng để tuyên truyền 1.2.3 Phân loại thông tin trên TTCK Thị trường tài chính thành ba bộ phận: Thứ nhất, thị trường vốn: nhằm huy động vốn dài hạn mà chủ yếu là thông qua TTCK; Thứ hai, thị trường tiền tệ: thị trường vốn ngắn hạn; Thứ ba, thị trường hối đoái Hiện nay, tuyên truyền về TTCK thường được các nhà làm truyền. .. thì tuyên truyền về TTCK phải đáp ứng các yêu cầu: Thứ nhất, làm rõ cho nhà đầu tư những kiến thức chung về thị trường và các cách thức để đầu tư Thứ hai, truyền các thông điệp từ nhà quản lý thị trường, các quy định pháp lý về thị trường cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp tham gia thị trường Thứ ba, đưa thông tin về TTCK hàng ngày và những vấn đề nóng diễn ra xung quanh thị trường TTCK là thị trường. .. trên truyền hình Từ những kết luận cụ thể đề tài đưa ra những kiến nghị để nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền về một lĩnh vực đặc thù như TTCK trên truyền hình cho các đối tượng (đối tượng được tuyên truyền (các doanh nghiệp); cơ quan quản lý thị trường và bản thân những người làm chương trình) 9 6 Phương pháp luận nghiên cứu Đề tài dựa trên phương pháp tiếp cận hệ thống nguyên lý tuyên truyền. .. quanh thị trường Theo khảo sát và kinh nghiệm từ các chuyên gia từ Dow Jones thông tin kinh tế chia làm 3 loại: Tin tài nguyên, tin chứng khoán và tin tiền Đối với lĩnh vực tuyên truyền đặc thù như TTCK, thì việc tuyên truyền trên truyền hình sẽ phải đáp ứng 3 tiêu chí: tính cập nhật, tính chính xác và tính định hướng Trên cơ sở những lý luận chung về tuyên truyền cũng như những tiêu chí cụ thể để tuyên . tuyên truyền về TTCK trên truyền hình Chương 3: Giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả tuyên truyền về thị trường chứng khoán trên truyền hình. 10 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYÊN TRUYỀN TTCK TRÊN TRUYỀN. cầu “thông tin chứng khoán và nâng cao chất lượng của các chương trình truyền hình tác giả xin lựa chọn đề tài: Tuyên truyền về thị trường chứng khoán trên truyền hình Việt Nam (Khảo sát kênh. lý luận cơ bản về TTCK và tuyên truyền về TTCK trên truyền hình Thứ hai, đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền về TTCK trên cơ sở khảo sát các chương trình trên một số kênh truyền hình. Thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ: Tuyên truyền về thị trường chứng khoán trên truyền hình Việt Nam, Luận văn thạc sỹ: Tuyên truyền về thị trường chứng khoán trên truyền hình Việt Nam, Luận văn thạc sỹ: Tuyên truyền về thị trường chứng khoán trên truyền hình Việt Nam, Kết cấu luận văn, 1 Lịch sử ra đời của truyền hình về tài chính, 4 .1 Một vài nhận xét về chất lượng tuyên truyền, 2 Định hướng phát triển chương trình tuyên truyền về TTCK trên truyền hình, 3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền TTCK trên truyền hình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm