bài giảng môn ngữ văn 9 - tiết 116 – bài 23 mùa xuân nho nhỏ

33 860 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2015, 13:21

[...]... xác - -Click chuôêt tđể tiếp tục phải trả lời trước khi tiếp tục Bạn Chính xác Click chuôê để để tiếp tục tục Chưa đúng - -Click chuôêt t tiếptiếp tục trả lời trước khi tiếp tục Chưa đúng Click chuôê để Bạn phải Trả lời Xóa Tài liệu Tham khảo  SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 9 Nhà xuất bản giáo dục 2011  SÁCH GIÁO VIÊN NGỮ VĂN 9 Nhà xuất bản giáo dục 2011  SÁCH CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG NGỮ VĂN 9 – KỲ... xuất và chiến đấu, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Họ có vai trò gì? 2 Mùa xuân của đất nước, con người - Nghệ thuật: Ẩn dụ tượng trưng Họ mang cả mùa xuân, sức xuân ra trận, ra đồng với hừng hực khí thế (hối hả, xôn xao) để tạo nên mùa xuân cho đất nước Người lính ra trận như mang Người nông dân ra đồng theo sức sống của mùa xuân như gieo mùa xuân trên vào trận đánh cánh đồng Clip giới thiêêu 2 cuôêc kháng... bạc - Nghệ thuật: Ẩn dụ đầy sáng tạo, điệp từ - Lời thơ tâm tình tha thiết Mỗi con người hãy trở thành " một mùa xuân nho nhỏ" để làm nên mùa xuân bất tuyệt của đất nước =>Giản dị, tốt đẹp và trân trọng Câu hỏi trắc nghiêêm Ý nguyện của con người khi muốn “làm con chim hót, làm một cành hoa” là gì? A) Được chung sống trong thiên nhiên tươi đẹp B) Được tự mình góp vào vẻ đẹp và sức sống của mùa xuân. .. chuôê để Bạn tục trả lời trước khi tiếp tục Chính xác Bạnphải Chưa đúng- -Click chuôêt tđể tiếp tục trả lời trước khi tiếp tục Chưa đúng - Click chuôêt đểtiếp tục tiếp phải Trả lời Xóa 1 .Mùa xuân của thiên nhiên, đất trời (Khổ 1) 2 Mùa xuân của đất nước, con người *Khổ 2: Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy trên lưng Mùa xuân người ra đồng Lộc trải dài nương mạ Tất cả như hối hả Tất cả như xôn... thực được nâng lên tầm biểu tượng khái quát - Giọng thơ trầm lắng, thiết tha 2 Nội dung: Bài thơ là tiếng lòng tha thiết thể hiện tình cảm yêu mến, gắn bó với đất nước với cuộc đời, là ước nguyện chân thành được cống hiến cho đất nước và góp một mùa xuân nho nhỏ vào mùa xuân lớn của đất nước III Tổng kết: IV Luyện tập Nhận xét đúng nhất về hình ảnh thơ trong bài? A) Hình ảnh thơ giản dị, gợi cảm giàu... Tôi (khổ 1) Tôi (khổ 1) Số ít- Chính tác giả Ta (khổ 4) Ta (khổ 4) Số ít, số nhiều- Ước nguyện của riêng tác giả và cũng là của nhiều người Tôi (khổ 1) -Số ít- Chính tác giả * Khổ 4: Thể hiện ước nguyện khiêm nhường mà tha thiết được cống hiến cho đời dù là nhỏ bé để làm đẹp cho đời, cho đất nước 3.Suy nghĩ và ước nguyện của nhà thơ (2 khổ thơ tiếp) *Khổ 5: Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù... A và B cho thích hợp: Côêt A D Hình ảnh đặc sắc nhất bài thơ Côêt B A Sự cống hiến không ở tuổi tác mà là ở tâm huyết sống chân thành A Quan niệm cống hiến của nhà thơ B Những biện pháp tu từ được sử dụng của bài thơ C Những đại từ được sử dụng trong bài thơ Your answer: Your answer: B Ẩn dụ, điệp ngữ C Đại từ: ta, tôi D Hình ảnh mùa xuân nho nhỏ You did You answer this thiscorrectly! You didnot... correct answer is: Chính xác - -Click chuôêt tđể ttiếptiếp tục Chưa đúng - -Click chuôêt tiếptục tục Chính xác Click chuôê đểđể tiếpBạn phải trả lời trước khi tiếp tục Chưa đúng Click chuôê để tục Bạn phải trả lời trước khi tiếp tục Trả lời Xóa 3.Suy nghĩ và ước nguyện của nhà thơ 4 Lời ngợi ca quê hương đất nước Điệu hò nổi tiếng của xứ Huế Câu Nam ai, Nam bình Mùa xuân - ta xin hát Câu Nam ai,... Chính xác - -Click chuôê tđể tiếp tục Chính xác đúng - Click chuôêt đểBạn phải trả lời trước khi tiếp tục Click tục Chưa đúng -chuôê để tiếpđểBạn tục trả lời trước khi tiếp tục Chưa Click chuôêt tiếp phải tiếp tục Trả lời Xóa III Tổng kết: 1 Nghệ thuật: - Thơ năm chữ gần với cách điệu dân ca miềm Trung (xứ Huế), cách gieo vần liền với vần chân tạo thành mạch liền giữa các dòng thơ, khổ thơ - Hình... C) Cảm xúc về mùa xuân thiên nhiên đất nước D) Your answer: Your answer: Ước nguyện được sống có ích, được cống hiến cho đời You did You answer this thiscorrectly! You didnot answered this correctly! You answer thisquestion completely not answered question completely The correct answer is: The t để Clicktục Chính xác - -Click chuôêcorrect answertis: tiếp tục tiếp tục để Chưa đúng - - tiếp chuôê Chính .  !"#$%&' ()*+" ,- %./012(/0324!56%7 89 (:$$%;$<$)=>?@AB - " C)$ 9 (+% - $<*D$EFGEH$I 9 *Các tác phẩm: Những đồng chí trung kiên ( 196 2). Huế mùa xuân ( 197 0 – 197 5). Dấu võng Trường Sơn ( 197 7). 1 !6   D&$I) k  w4  %- Yin!M - =F k O k E># - $%$> ,4 ~Yin>EV  - D4 r - b4 :) k $L) q9?EM$5N%56 Mùa xuân người cầm súng . giả I. Đc, tip xc văn bn 2. Tác phẩm: (,$<E5JK- $- @%$ - //A/032L EM$5NEOLLA@ $-  EH $)56=P 9 3. Đọc – hiểu chú thích ( QB
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng môn ngữ văn 9 - tiết 116 – bài 23 mùa xuân nho nhỏ, bài giảng môn ngữ văn 9 - tiết 116 – bài 23 mùa xuân nho nhỏ, bài giảng môn ngữ văn 9 - tiết 116 – bài 23 mùa xuân nho nhỏ