báo cáo dự án xây nhà mặt phố

31 187 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2015, 22:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA SAU ĐẠI HỌC BÁO CÁO DỰ ÁN XÂY NHÀ Ở MẶT PHỐ GVHD : PGS.TS. Lưu Trường Văn Lớp : MBA12B Học viên : NGUYỄN HOÀNG TIÊN Mã HV : MBA12B-042 TP.HCM THÁNG 05/2013 [...]... - Báo tin cho – I Trang 13 Quản Lý Dự Án GVHD: PGS.TS Lưu Trường Văn A C Thiết kế kiến trúc dự án Quản lý dự án Chủ đầu tư Cơng ty thi cơng Chủ đầu tư Xin giấy phép xây dựng Quản lý dự án Chủ dầu tư Chủ đầu tư Chủ đầu tư Chuẩn bị ngun vật liệu Nhà cung cấp Chủ đầu tư Quản lý dự án Cơng ty thi cơng Thi cơng dự án Cơng ty thi cơng Chủ đầu tư Quản lý dự án Chủ đầu tư Kiểm sốt dự án Quản lý dự án Chủ dự. .. cho dự án kiêm quản lý dự án là cơng ty TNHH tư vấn xây dựng địa ốc Đà Lạt 4 Ma Trận Phân Cơng Dự Án ( RAM) Dự án xây nhà ở mặt phố này do bà Nguyễn Ngọc Quỳnh vy làm chủ đầu tư và Cơng ty TNHH tư vấn xây dựng địa ốc Đà Lạt làm thi cơng kiêm quản lý dự án khơng sử dụng ma trận phân cơng dự án RAM, chúng ta cần bổ sung ma trận RAM chi tiết như trong bảng : Thời gian lý Cơng ty thi Nhà cung hồn thành cơng... với bên thi cơng dự án HVTH.Nguyễn Hồng Tiên Trang 17 Quản Lý Dự Án III GVHD: PGS.TS Lưu Trường Văn TỔNG KẾT DỰ ÁN 1 Nhận Xét Về Dự Án a Những Mặt Thành Cơng Của Dự Án Dự án đã đạt được kết quả như mong đợi của các bên tham gia dự án Chi phí phát sinh thực tế so với dự kiến ban đầu trong khoảng có thể chấp nhận được Khơng xảy ra những rủi ro hay bất cứ tai nạm đáng tiếc nào cho dự án điều này chứng... Lý Dự Án GVHD: PGS.TS Lưu Trường Văn b Tiến Độ Ngang Hình 2: Mơ hình tiến độ ngang của dự án HVTH Nguyễn Hồng Tiên Trang 11 Quản Lý Dự Án GVHD: PGS.TS Lưu Trường Văn 3 Cách Thức Kiểm Sốt Dự Án Kiểm sốt dự án này bằng cách dựa trên bản hợp đồng đã được ký kết cũng như những thỏa thuận ban đầu giữa chủ đầu tư dự án là bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy và bên thi cơng cũng như là Kiến trúc sư thiết kế cho dự án. .. thơng báo TV : Tư vấn 5.Sơ Đồ Raci (Responsible – Accountable – coordinate – Inform) Dự án xây nhà ở mặt phố này do bà Nguyễn Ngọc Quỳnh vy làm chủ đầu tư và Cơng ty TNHH tư vấn xây dựng địa ốc Đà Lạt làm thi cơng kiêm quản lý dự án khơng sử dụng sơ đồ Raci, cần bổ sung sơ đồ Raci của dự án chi tiết như trong bảng sau: Cơng việc Bên có trách nhiệm – R HVTH.Nguyễn Hồng Tiên Chịu trách nhiệm trước - Phối... trệt của dự án - Chủ đầu tư thay đổi so với thiết kế ban đầu của dự án : xây thêm phòng ở tầng hầm, xây dựng thêm phần mái - Bổ sung thêm phần khn viên hòn non bộ dưới chân cầu thang Có một số mâu thuẩn phát sinh trong q trình thực hiện dự án giữa chủ đầu tư và nhà cung cấp các ngun vật liệu để hồn thiện dự án Nguồn lực bị lãng phí trong q trình thi cơng 2 Những Nội Dung Cần Cải Thiện Đối Với Dự Án: a... Quản Lý Dự Án GVHD: PGS.TS Lưu Trường Văn c Các Bên Tham Gia Dự Án Hiểu rõ về vai trò, nhiệm vụ của mình trong mỗi giai đoạn của dự án để có thể chủ động làm việc và hạn chế tối đa những mẫu thuận khơng đáng có Lập bảng mơ tả cơng việc, vai trò, trách nhiệm và liên hệ khi cần thiết 3 Bài Học Kinh Nghiệm Một dự án muốn thành cơng cần có sự chuẩn bị kỹ từ khi dự án mới chỉ là ý tưởng cho đến khi dự án hồn... Gia Dự Án Dự án được chủ đầu tư là bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy th cơng ty TNHH tư vấn xây dựng địa ốc Đà Lạt Là một trong những cơng ty chun về thiết kế, thi cơng và kiêm quản lý dự án nên việc theo dõi tiến độ dự án sẽ được báo cáo hằng ngày cho chủ đầu tư Vì cùng trong một cơng ty nên bộ phận quản lý dự án theo sát dự án và làm việc hằng ngày với bên thi cơng Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ tài chính và ngun vật... hồn thành Cần có hợp đồng ràng buộc giữa các bên tham gia dự án để dự án được hồn thành đúng như tiến độ Chủ đầu tư chủ động hơn nữa trong việc đưa ra các ý tưởng thay đổi bản thiết kế nhằm đạt hiệu quả cao nhất khi dự án hồn thành Cần một bảng biểu thời gian để theo dõi q trình thực hiện, tiến độ dự án IV PHỤ LỤC Dự Tốn Khối Lượng Và Chi Phí Dự Án STT DIỄN GIẢI CÔNG VIỆC ĐVT Khối lượng Chung THỰC HIỆN... cơng Chủ đầu tư Quản lý dự án Chủ đầu tư Kiểm sốt dự án Quản lý dự án Chủ dự án Cơng ty thi cơng Chủ đầu tư HVTH.Nguyễn Hồng Tiên Trang 14 Quản Lý Dự Án 6 GVHD: PGS.TS Lưu Trường Văn Sơ Đồ Tổ Chức Hình 3 : Sơ đồ tổ chức dự án Chủ đầu tư Quản lý dự án Nhóm thiết kế Nhóm làm móng Nhóm xây thơ Thiết kế nội thất Nhà cung cấp Thiết kế nhà Đội 1 Đội 1 Nội thất bên trong Ngun vật liệu Thiết kế nội thất Đội 2 . Thiệu Dự Án Tên dự án: Xây nhà ở mặt phố. Chủ đầu tư: Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy Công trình: nhà ở mặt phố Địa điểm: 238 Phù Đổng Thiên Vương phường 8 Thành Phố Đà Lạt 3. Quy Mô Dư Án Xây dựng nhà. như là Kiến trúc sư thiết kế cho dự án kiêm quản lý dự án là công ty TNHH tư vấn xây dựng địa ốc Đà Lạt. 4. Ma Trận Phân Công Dự Án ( RAM) Dự án xây nhà ở mặt phố này do bà Nguyễn Ngọc Quỳnh. đã hoàn thành dự án xây dựng nhà. 9. Các Loại Trừ Chi phí Thiết kế dự án liên quan đến toàn dự án. Chi phí xin cấp giấy phép xây dựng. HVTH. Nguyễn Hoàng Tiên Trang 6 Quản Lý Dự Án GVHD: PGS.TS.
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo dự án xây nhà mặt phố, báo cáo dự án xây nhà mặt phố, báo cáo dự án xây nhà mặt phố